Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast károsított meg az MSZP-s politikus

Csepel.info

Gulyás G. Gábor Máltán: megkárosított ügyfele eközben a gyógyszereit sem tudta megvenni (forrás: Index fórum)

Szociáldemokrata tett-e elvenni egy beteg ember pénzét, majd hónapokig becsapni őt? Szocdem dolog-e ezek után Máltán pihenni, miközben a károsultnak a diétás étrendjére, gyógyszereire sincs elég pénze?

Úgy tűnik, hogy nemcsak Gulyás G. Gábornak, de a csepeli MSZP-nek is „szocdem dolog” az ilyesmi. Lapunk információi szerint ugyanis több mint két éve tudtak a párt vezetői politikustársuk ügyéről, mégsem érezték úgy, hogy ezzel szégyent hozott volna rájuk. Sőt. Gulyás nemcsak büszke tagja maradt az MSZP frakciónak, de azok után, hogy az esetről a károsult a Csepel.info internetes fórumán maga is beszámolt, az október 6-i koszorúzáson tüntetően vele képviseltették frakciójukat. Tóth Mihály pártelnök, csepeli polgármester pedig még arra is képes volt, hogy politikustársa védelmében névtelen bejelentőnek nevezze az általa egyébként pontosan ismert károsultat!

Gulyáskommunizmus

Szimpatikus, energikus és tettrekész ügyvédnek tartottuk Gulyás urat, akiben sokáig megbíztunk – mondta el lapunknak Németh László, az ügyvéd-politikus által meglopott rokkantnyugdíjas. A Csepelen MSZP-s összeköttetései miatt sokáig jól menő ügyvéd 2004-ben nyert meg egy pert ügyfelének. Bár magán a tárgyaláson Gulyás – feltehetően bokros teendői miatt – nem jelent meg, a bíróság 200 ezer forintos kártérítést ítélt ügyfelének. Ezt azonban az ügyvéd nem az erre szolgáló letéti számlára, hanem a pénzkezelés szabályait megszegve saját, személyes bankszámlájára utaltatta át. Ügyfelének meg sem említette, hogy az első fokon vesztes fél megfizette a kártérítést.

Ezzel kezdődött: Gulyás a letéti számla helyett saját számlaszámára kéri a kártérítés összegét

A rokkantnyugdíjas, idős ember soha nem kapta meg a pénzét. A per folytatódott II. fokon, majd a Legfelsőbb Bíróság megváltoztatta az ítéletet. Ezekről a tárgyalásokról Gulyás nem értesítette ügyfelét. Az alperes szólította fel Németh Lászlót, hogy fizesse vissza a korábban átutalt összeget, melyről Némethnek fogalma sem volt. Mivel a rokkantnyugdíjas eleve nem kapta meg a kártérítés összegét, annak visszafizetését sem értette, miért is kellene megtennie. Ügyvédje, Gulyás G. Gábor nyugtatta meg, hogy rendezni fogja az ügyet. Ügyvédjét azonban innentől két évig nem látta többet, pedig kereste, nem is akárhogy.

Két éve tud az MSZP-vezetés párt- és frakciótársuk ügyéről

Németh Lászlónak több mint egy évig a rokkantnyugdíjából vonták le a tartozást. Az idős embernek emiatt olyan kevés pénze maradt, hogy a szív, érszűkület, és cukorbetegsége miatti diétás étrendjét sem tudta biztosítani, ennek következtében egészsége jelentősen megromlott. Nem csoda, hogy elkeseredettségében 2007-ben már Tóth Mihály MSZP-s pártelnökhöz, a csepeli polgármesterhez fordult, akiről nem tudta, hogy „csak” a pártban és az MSZP-frakcióban a főnöke.

A címzett: Tóth Mihály pártelnök-polgármester (Németh úr 2. levele)

„Tóth Mihályt kétszer kerestem meg levélben, de csak az első alkalommal értem el vele eredményt. Akkor Gulyás úr egy nappal a kézbesítést követően, igaz csak pár percre, de felkeresett. Velem kapcsolatban annyi volt a megjegyzése, hogy milyen sovány vagyok. Azt sem mondta, hogy elnézést, pedig már tudatában volt annak, hogy tőlem vonják az általa ellopott pénzt” – számolt be lapunknak a találkozóról a károsult.

Tóth Mihály válasza a 2. levélre: később névtelen bejelentőnek nevezte Németh Lászlót (nem is beszélve arról, hogy egy biztosítóhoz küldte a pénzéért Gulyás meglopott ügyfelét)

Az ügyészség megállapította a sikkasztás tényét

Mivel azonban az erőfeszítései nem vezettek eredményre, és Gulyás G. Gábort nem tudta elérni, Németh László 2007. november 27-én lopás bűntette miatt rendőrségi feljelentést tett korábbi ügyvédje ellen. Az ügyészség 2008. márciusában megállapította a sikkasztás tényét, de azt is, hogy a bűncselekmény időközben elévült. Gulyást 2009. februárjában zárta ki soraiból a Budapesti Ügyvédi Kamara. A kamarai indoklásból szakértői szemmel az is megállapítható, hogy a döntéshozók rendkívüli módon felháborodtak ügyvédtársuk sikkasztásának módján, körülményein és következményein. (Jóval a cikkünk megjelenése után derült ki, hogy volt egy másodfokú ügyészségi határozat is, amely csak az elévülést állapította meg.)

Végül 2008. november 26-án a bíróság kötelezte Gulyás G. Gábort, hogy 15 napon belül fizessen egykori ügyfelének 1.823.000.- Ft-ot, valamint 323.000,- Ft-nak 2008. március 1. napjától a kamatait. A kártérítés összegét a bíróság azért emelte meg másfél millió forinttal, mert nyilvánvalóvá vált, hogy Németh László a sikkasztás miatti nélkülözésben maradandó egészségügyi károsodást is szenvedett.

Minden maradt a régiben

Gulyás G. Gábor csepeli ügyvéd, MSZP-s önkormányzati képviselő megtanulta, hogyan kell embereket hitegetni. Miután elvette a pénzét, rokkantnyugdíjas ügyfelét addig nyugtatgatta, altatta, míg a sikkasztás bűncselekmény elévült. Büntetőjogi értelemben megúszta az esetet. Egykori ügyfeléről később is olyan megvetéssel beszélt, amely kétségbe vonja, hogy valaha is megbánta volna tettét. És bár Németh László később pert nyert ellene, és a Budapesti Ügyvédi Kamarából is kizárták, az elsikkasztott összeget valamint a korábbi ügyfél egészségromlása miatt e fölött megítélt több mint másfél millió forintot a politikus a mai napig nem fizette vissza.

Bár politikustársai pontosan tudják, hogy Gulyás G. Gábor mit tett, ismét úgy sunyítanak, mint a végül kettős gyilkosságba fulladó Deme Gábor-féle sikkasztási ügyben tették. Borbély Lénárd, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének a Gulyás-ügyben küldött levelére Tóth Mihály polgármester megdöbbentő választ adott. Németh Lászlót „névtelen bejelentőnek” titulálta, pártelnöki felelősségét és azt, hogy két éve ismeri a sikkasztási ügyet, gyakorlatilag letagadta. Lapunk úgy tudja, hogy Szenteczky János, az MSZP polgármester-jelöltje és Borka-Szász Tamás frakcióvezető addig sem jutottak el, hogy érdemben válaszoljanak az ellenzéki frakcióvezető levelére. Nekik így is jó.

Csepel.info

Kronológia

2004. november 17.
Az eredeti per során az első fokú ítélet után átutalják a pénzt Gulyás Gábor személyes számlaszámára. Gulyás később azt állítja, hogy ez a titkárnője hibájából történt, azonban ennek a hibának a valószínűsége – mivel az erre szolgáló letéti számlát pontosan ismernie kellett a titkárnőnek – igen csekély.


2005. március 30.
A Legfelsőbb Bíróság megváltoztatja az első fokú bíróság ítéletét, a korábban kapott pénzt vissza kell fizetni a per nyertesének.
2005. július
Gulyás azzal nyugtatja Németh Lászlót (aki ekkor először kereste meg a pénz ügyében), hogy „ne foglalkozzon a dologgal”, vagyis a pert időközben megnyerő peres fél követelésével. Németh László Gulyást ez után két évig nem is látta.
2007. január 23.
Gárday Balázs, a Fidesz-KDNP képviselője az önkormányzat testületi ülésén tájékoztatást kér arról, hogy Gulyás G. Gábort miért zárta ki a Budapesti Ügyvédi Kamara. Gulyás G. Gábor nincs jelen az ülésen, helyette Tóth Mihály válaszol a kérdésre, aki kijelenti, hogy „munkahelyi jellegű ügy miatt” zárták ki a kamarából MSZP-s frakciótársát.
2007. február 20.
Gárday Balázs, a Fidesz-KDNP képviselője az önkormányzat februári testületi ülésén is szóba hozza Gulyás G. Gábor kizárási ügyét. Hangsúlyozza, hogy ügyvédi kamarai kizárás indoka lehet szándékos bűncselekmény elkövetése vagy súlyos fegyelmi vétség. Gulyás G. Gábort felháborítja a fideszes képviselő kérdése, és kijelenti, hogy gyakorlatilag azért zárták ki a kamarából, mert 2006-ban az ügyvéd kamarai választásoknál, nyíltan, Bárándy Péter elnökjelöltsége mellett kampányolt, amit végül nem Bárándy Péter nyert meg.
Mivel Gulyás G. Gábor 2007-es kamarai kizárásának oka nem lehetett ugyanaz, mint 2009. februári kizárásának oka (Németh László ekkor még fel sem jelentette), ma sem tudni mi állt a súlyos büntetés hátterében. Az is rejtély, hogy hogyan zárhatták ki 2009-ben a 2007-ben is kizárt ügyvédet vagy ha időközben visszavették, az miért és hogyan történt.
2007. június 1.
Letiltják Németh nyugdíjának egy részét, hogy a Gulyás által ellopott összeget behajtsák tőle (az utolsó levonás 2008 augusztusában volt).
2007. június
Németh László másodszor szólítja fel Gulyást a fizetésre (most levélben), aki erre sem szóban sem írásban nem válaszolt.
2007. július
Németh László levelet ír Tóth Mihálynak. A károsult a csepeli polgármestert Gulyás G. Gábor főnökének gondolta, ezért nem is mint pártelnököt, hanem mint polgármestert kereste meg. A levél kézbesítésének másnapján megjelenik Gulyás néhány perc erejéig a lakásán. „Velem kapcsolatban annyi volt a megjegyzése, hogy milyen sovány vagyok. Annyit sem mondott, hogy elnézést, pedig már tudatában volt, hogy tőlem vonják az Ő általa ellopott pénzt.”
Gulyás megnézte Németh iratait, melyek alapján nyilvánvaló volt, hogy maga kérte az eredeti átutalást 2004-ben, méghozzá a letéti számla helyett a magánszámlájára. Pár nap múlva felhívta telefonon, és arra kérte rokkantnyugdíjas ügyfelét, hogy ő menjen be a bankba és érdeklődjön a saját, azaz Gulyás G. Gábor számlája után, hogy milyen pénzátutalások érkeztek 2004-ben. Gulyás ezt azzal magyarázta, hogy ő nem kapott számlakimutatást a pénzintézetétől, mert az 2004-ben átépítés alatt állt, emiatt pedig nem tudott semmiről. (Arról talán mindenkinek van némi fogalma, mekkora sikerrel lehet egy bankban egy másik ember bankszámlaszámáról, és az azon végzett átutalásokról érdeklődni. Gulyás tehát nemcsak átverte és meglopta egykori ügyfelét, de ezzel még meg is alázta, és cinikus módon olyat kért tőle, amit nyilvánvalóan nem lehet megtenni.)
2007. október 15.
Németh harmadszor is levélben kereste meg Gulyást, és fizetésre szólította fel, de választ most sem kapott.
2007. november 26.
Rendőrségi feljelentés tett lopás bűntettében Gulyás ellen.
2008. március 31.
A XX., XXI., XXIII. Kerületi Ügyészség B. XX. 255/2008/6. sz. határozatában a nyomozást bűncselekmény büntethetőségének elévülése miatt megszüntette, de a sikkasztás bűntettét megállapította.


2008. november 3.
A Budapesti Ügyvédi Kamara jogerős fegyelmi határozatot hozott Gulyás ellen, aki „szándékos fegyelmi vétséget valósított meg, ezért az eljárás alá vont ügyvédet kizárás fegyelmi büntetéssel sújtja”. A döntés 2009. február 23-án lesz jogerős és végrehajtható.

1. oldal

2. oldal

3. oldal

2008. november 26.
Jogerős bírósági ítélet és bírósági meghagyás születik, amely alapján a bíróság kötelezi az alperest (Gulyás), hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 1.823.000 forintot, valamint 323.000 forintnak 2008. március 1-től a kifizetés napjáig járó mindenkori törvényes késedelmi kamatát.
A bíróság kötelezte az alperest (Gulyás) arra is, hogy „az APEH külön felhívására a Magyar Állam javára fizessen meg 109.400 forint illetéket”.
2009. január 6.
A bírósági meghagyás jogerőre emelkedik.
2009. május 7.
Gulyás G. Gábor a honlapján ír kamarai kizárásáról. Most is arra vezeti vissza az ügyet, hogy 2006-ban Bárándy Péter elnökjelöltsége mellett kampányolt, és az a véleménye, hogy az ellene folyó eljárásokat a kamara vezetői szándékosan és rosszakaratból indították ellene. Németh László esetéről, mint fatális véletlenek sorozatáról beszél, kiemeli, hogy elment és beszélt vele (bár ő úgy említi, mintha ez nem a sokadszori kérésre, pártelnöki utasításra, hanem azonnal történt volna), de azt már elfelejti megemlíteni, hogy a pénzt nem fizette neki vissza.
2009. május 14.
A csepeli önkormányzat május 14-i ülésén Ábel Attila képviselő kérdezte Gulyás G. Gábort a kizárás okairól. Gulyás az ügyet most valamilyen fideszes ármányként és mocskolódásként próbálja bemutatni, bár megemlíti, hogy hibázott valamit a kizárás okát jelentő ügyben. Az általa meglopott rokkantnyugdíjasról is beszél, ahogy fogalmaz: „Én elmentem ahhoz az idős úriemberhez, aki ezt az egész kalamajkát okozta.” Érezhetően az őt ért problémák okaként és nem egy olyan emberként látja egykori ügyfelét, aki a sikkasztás miatti nélkülözésben maradandó egészségügyi károsodást is szenvedett.
2009. június 21.
Németh László levelet ír a főügyésznek, mert nem értesítették Gulyás fellebbezéséről, melyet az I. fokú ügyészségi határozat (2008. március 31.) után tett. Németh a vizsgálat eredményéről csak egy évvel később, Gulyás 2009. május 7-én kelt internetes bejegyzéséből értesült
Németh László megfogalmazása szerint Gulyás G. Gábor folyamatosan bujkál előle. Nyugdíja egy részének letiltása miatt nem tudott megfelelően táplálkozni, nem tudta gyógyszereit kiváltani. A 323.000 forint feletti 1.500.000 forint összeget egészségének megromlása miatt ítélték meg neki jogerősen. Jelenleg II. fokú rokkant, szív, érszűkületi és cukorbeteg.
2009. szeptember 29.
Megjelenik a Csepel.info oldalon az „Útilaput kötnek Gulyás talpára?” című cikk, amelyben MSZP-s forrásokra utalva a lap azt állítja: most már pártja számára is teher lett Gulyás G. Gábor, ami miatt a körzetében az MSZP legszívesebben már nem őt indítaná a 2010-es önkormányzati választásokon.
2009. szeptember 30.
“Rokkantnyugdíjas” hozzászólása a Csepel.info fórumán. Egykori ügyfele gyakorlatilag kimerítő leírást ad arról, hogyan lopta meg majd verte át az MSZP-s ügyvéd-politikus.
2009. október 4.
Borbély Lénárd Fidesz-KDNP-s frakcióvezető kapcsolódó a Gulyás ügyhöz kapcsolódó nyílt levelet írt Tóth Mihály MSZP-s pártelnök-polgármesternek, Avarkeszi Dezső és Podolák György parlamenti politikusoknak, Borka-Szász Tamás frakcióvezetőnek, Szenteczky János polgármester-jelöltnek, Gulyás G. Gábor volt ügyvédnek és képviselőnek valamint Szeles Gábor csepeli jegyzőnek. Kikerült a “Várjuk a bejelentést” tábla a Fidesz honlapjára.
Borka Szász Tamás a nyílt levélre azt válaszolta, hogy tájékozódik az ügyben.
2009. október 6.
Az MSZP tüntetőleg Gulyás G. Gáborral képviselteti frakcióját az Aradi Vértanúk csepeli megemlékezésén. Ezzel nyilvánvalóvá tették számára, hogy kiállnak mellette, bármit is tett, továbbra is számíthat párttársai segítségére, bizalmára, a párt támogatására.
2009. október 8.
Tóth Mihály pártelnök-polgármester Borbély Lénárnak küldött válaszlevelében is egyértelművé teszi, hogy kiáll a sikkasztási ügybe keveredett politikustársa mellett. Tóth úgy tesz, mintha nem ismerné pontosan a sikkasztási ügyet és annak halmozott betegségekben szenvedő, rokkantnyugdíjas károsultját, aki kétszer is megkereste őt levélben. Úgy fogalmaz: „Névtelen bejelentőkkel és bejelentéseikkel eddig nem foglalkoztam. Ezen a gyakorlaton sem most, sem a jövőben nem változtatok.” Csakhogy ő, mint pártelnök és polgármester egyáltalán nem névtelen levelet kapott a károsulttól.

Csepel.info

A Gulyás-botrányhoz kapcsolódó cikkek időrendben:

Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából

Útilaput kötnek Gulyás talpára?

“Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott

Az MSZP büszke Gulyásra

Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast lopott meg az MSZP-s politikus

Ismét várják a bejelentést

Az MSZP büszkén kiállt sikkasztó képviselője mellett

Borka-Szász Tamás frakcióvezető álláspontját hét végére ígérte

Borka-Szász Tamás és Szenteczky János válasza a Fidesz-KDNP nyílt levelére

Túl sok az ellentmondás az MSZP-s közleményekben

Ismét megvédte Gulyást az MSZP

A csepeli Fidesz-KDNP nem vesz részt az önkormányzat megemlékezésén

Elhallgattatta a csepeli cenzúra a Gulyás-botrányt

Gulyás mégis búcsúzott az MSZP frakciótól

Szenteczky János bocsánatot kért Gulyás Gábortól

Az elévülés miatt nem vizsgálhatta tovább az ügyészség Gulyás Gábor tettét

„Holló és Holló”: így működik az ingyenes jogsegély MSZP-módra?

Tovább hallgat a Csepel újság

Németh László nyílt levele

„Ilyet ügyvéd nem ad ki a kezéből” – Újabb botrányba keveredett az MSZP-s képviselő

Perlik Gulyást, az “ügyvédek szégyenét”

192 hozzászólás “Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast károsított meg az MSZP-s politikus” bejegyzésre

 1. Vátesz szerint:

  TÓTH MIHÁLY úr remélem jó egészségben van, nem fog Önnek gondot okozni, majd eljárni a bíróságra, ha az új önkormányzat vizsgáltatni fogja az Ön 16 éves polgármestersége alatt történteket. Remélem, akkor majd arról is nyilatkozni fog, MILYEN TANÁCSOKAT adott Glatz Ferenc és Medgyessy Péter, mint a Stratégiai Tanácsadó Testület tagjai, és MENNYIÉRT. ÚGY TŰNIK, HOGY ÖN SOKADSZORRA SEM KÍVÁN VÁLASZOLNI ERRE A KÉRDÉSRE, TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY ÖN NEM KÉNYES A BECSÜLETÉRE!

 2. Borka-Szász Tamás szerint:

  “Lapunk úgy tudja, hogy Szenteczky János, az MSZP polgármester-jelöltje és Borka-Szász Tamás frakcióvezető addig sem jutottak el, hogy érdemben válaszoljanak az ellenzéki frakcióvezető levelére. Nekik így is jó.”

  Tisztelt Borbély Lénárd Úr! Tisztelt Szerkeztőség!

  Hivatalos válaszomat ezen a héten küldöm meg Borbély úrnak, és már előre felhatalmazom, hogy e pártújság keretein belül nyilvánosságra hozza azt.
  Addig viszont tisztelettel kérem türelmüket, és azt, hogy a fenti – személyemet illető – méltatlan bejegyzéseket mellőzzék.

  Üdvözlettel,
  Borka-Szász Tamás

 3. Attila szerint:

  Becsület? Olyanra nem lehet kényes, ami nincs.

 4. Lexon szerint:

  Undorító, köztörvényes féreg… 🙁
  És a rokkantnyugdíjas úr azóta megkapta a több mint kétmillió forintot? Egyáltalán elindította a polgári peres eljárást?

 5. toto szerint:

  ha ilyen hulladék ez az ember, hogy kétszázezer forintot képes ellopni egy rokkantnyugdíjasról, akkor mennyit lophatott közpénzből?! Bár választóiról is hiteles képet ad, hiszen párszor fölényesen beválasztották a csepeli képviselőtestületbe!

 6. Attila szerint:

  És mit tudhat, ha a busz elterelték miatta, és az utcáját is rendbe rakták.
  Csak nem az áll a háttérben, hogy sokkal tartoznak a neki a párttársak?

 7. admin szerint:

  A rokkantnyugdíjas úr a mai napig nem kapta meg a kártérítés összegét.

  Borka úr, mivel több mint egy hete nem válaszolt Borbély Lénárd levelére, engedelmével nem változtatunk a szövegen. Viszont a válaszlevelet le fogjuk hozni.

 8. Zolika szerint:

  Gulyás! Elmész te a……

 9. Borka-Szász Tamás szerint:

  Kedves Admin!
  Az összeggel nem én tartozom, tehát gondolom ezt nem nekem kívánja felróni.
  Borbély úr nem adott határidőt levelében a válaszolásra, ezért csak remélni merem, hogy ezzel az egy héttel nem léptem át az elemi udvariasság szabályait!
  Értem: tehát válaszomat meg sem ismerve továbbra is korrektnek tartja az utolsó kitételt: “nekik így jó”. Ez nem engem minősít.

  Üdvözlettel,
  Borka-Szász Tamás

 10. amőba szerint:

  Nos
  Nem mond igazat az,aki azt állítja, hogy a Polgármester elvtárs válaszolt Németh úrnak. A kézzel írt levelet nem ő írta alá. Nincs Polgár fóbiám,de a Borbélynak küldött levelet sem a poli írta alá, inkább a politikai főtanácsadója.
  A polgármesteri Hivatal címére-a polgármester nevére-küldött levelet gondolom beiktatták?. A válasznak ehhez a hivatalos formához semmi köze. Szerintem itt valami megvezetés fennforgásának az esetleges veszedelmével szükségeltetik szembenézni. Csak óvatosan.

  Az ifjú szocialistákat egyébként kiküldtük angolt tanulni Máltára,nem csak az említett delikvenst.

 11. toto szerint:

  Borka-Szász Úr!

  Ha már úgyis beirogat a fórumba, nem írja le a véleményét párttársa – képviselőtársa ez ügyben kifejtett tevékenységéről?

 12. Attila szerint:

  “Az összeggel nem én tartozom…”

  Tehát önök tudtak róla?

 13. Ádámdám szerint:

  Úristen, de beteg ez a történet.

  BETEGEK vagytok, ti szocik, HALLJÁTOK?

 14. Krisz szerint:

  Én csak annyit tennék hozzá hogy az ilyen embereket kellene fél perc alatt a dutyiba tenni. Furcsa módon ha egy “hétköznapi” ember tett volna ilyet őt rögtön elítélik és elviszik.

  Szerintem….

 15. Manitu szerint:

  Borka úr:

  “Borbély úr nem adott határidőt levelében a válaszolásra”

  Na bezzeg, ha adott volna milyen gonosz vaddisznóként írná le őt, aki fideszes létére MSZP-snek ad határidőket. Egy hét mire nem volt elég, mert sunyítani elég volt, az biztos

  SZÉGYEN! SZÉGYEN! KÉT ÉVE TUDTAK RÓLA!

 16. Gigi szerint:

  Jaj, ne forgassátok már ki BSZT szavait… Jelezte, hogy előbb tájékozódik (talán ezért érzi jogtalannak, hogy füle botját nem mozdítónak állítjátok be), aztán írta azt is, hogy hamarosan megszületik a válaszlevele, fórumbejegyzésként meg mégsem adhat hivatalos választ… Ezt tényleg kell tovább magyarázni?

  Koncentráljunk inkább 3G-re! Örülök a cikknek, amely végre nemcsak sejtet, mint a múltkori, igaz, az kellett hozzá, hogy a meglopott ügyfél előttetek is felfedje magát. Egy kiegészítés még kikívánkozik: ha ez egy igazán korrekt írás lenne, legalább megpróbálhatta volna szóra bírni 3G-t is “hallgattassék meg a másik fél” alapon. (Gyanítom, hogy hetet-havat hordott volna össze, ha egyáltalán kötélnek áll, de azért a kísérletet megkívánta volna a tisztességes tájékoztatás…)

  A magam részéről azt kívánom, hogy a jogos jussát mihamarabb kapja meg a megkárosított, 3G vállalja a tettei következményeit, és tűnjön el a csepeli közéletből, a frakciótársai ne takargassák, ha hitelt érdemlően bebizonyítottá válik a bűnösség, az ellenzék pedig ne politikaitőke-kovácsolásra használja az ügyet, hanem érdemben, az igazságszolgáltatás útvesztőiben is támogassa a meglopott embert. Nagyot nőnének sok ember szemében…

 17. Gordon szerint:

  … és a tolvaj vitte az mszp koszorúját okt 6-án. Még jó hogy nem lopta el azt is.

 18. toto szerint:

  Gigi!

  Az én fórumhozzászólásaim sem hivatalos hozzászólások, a véleményemet takarják, ami ugyanúgy megilleti Borka – Szász Tamás urat is, tehát meglátásom szerint nyugodtan nyilatkozhatott volna, nem lehetne hivatalos válasznak minősíteni azt. Ráadásul nem lehetne rajta számon kérni, hiszen bárki irogathat Borka Száz Tamás néven. Persze inkább csak költői kérdés volt a részemről!

  Amit a politikai tőkéről írtál, ha az ellenzék nem feszegeti az ügyet, akkor Gulyás + az egész MSZP brancs lapul mint sz@r a gyamban, tehát szerintem felhasználhatják az ügyet, sőt, saját sikerként is értékelhetik.

 19. AMŐBA szerint:

  TISZTELT és nem annyira
  Nem igaz, hogy a polgármester tudott a levélről,hiszen valaki más válaszolta azt meg.Gondolom illetékes volt,esetleg GGG. Semmi hivatalos formája nincs a levélnek,ezt Tóth Mihály nem engedte volna meg. Valaki a serpák közül jelezte az érinettnek-és felkereste a panaszost és megválaszolta a levelet. Ha jól emlékszem ebben az időben költöztette ki irodáját Csepelre-illegalításba.
  Máltára pedig vitték az ifjú szocikat angolt tanulni.
  Tehát TéeM.akkor nem lett beavatva.
  Na, jó éjszakát kívánok. ( a családját sajnálom)

 20. zed szerint:

  Giginek adok igazat! A másik felet is tessenek meghallgatni:
  http://drgulyas.uw.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=26

 21. Gigi szerint:

  toto,

  rendben, hogy feszegették, feszegessék is tovább, hogy az igazságérzetünk forintokká és kiebrudalássá váljon, de ez nem jelenti azt, hogy vérszemet kapva kollektív bűnösséget kelljen kiáltani.

 22. Elyza szerint:

  A gulyásügyhöz!

  Azt gondolom, hogy idevág az a közmondás,miszerint:holló a hollónak nem vájja ki a szemét. A mutyizást az elterelést, azt kiválóan művelik az érintettek. Remélem a becsület szó többé nem szerepel gondolataikban sem,saját magukra hivatkoztatva. Amennyiben ilyen jó párttárs a Gulyás,miért nem dobják össze az általa okozott kárt rokkantnyugdijasnak.
  A sikkasztó képviselő hogy mer emberek szemébe nézni,van egyáltalán lelkiismerete?
  l

 23. Gordon szerint:

  Szerintem nincs.

 24. AMŐBA szerint:

  Figyeljetek már
  Ha a polgár 2007.november 27-én tett feljelentést, és a Cetelem jogtanácsosának szóló levél 2004.október 28.tehát utána érkezett meg a pénz a ggg. számlájára,akkor mondjuk kicsit több mint 3 év telt el. Ennyi az elévülési idő.
  Az előző beírásom szerint Polgár György a hibás, mert letagadta TéeM előtt az ügyet. Meg kellene vizsgálni az iktatókönyvet…

 25. Attila szerint:

  Úgy látom kezd az ügy a szociknak kellemetlen lenni, mert más sajtó is átvette az ügyet. Hmm…Borka-Szász Úr! Sietni kellene azzal a válasszal.
  Továbbá megtoldhatná a Deme-ügyben felmerült kérdések megválaszolásával is.

 26. hugi szerint:

  Na persze, egy ilyen ügyben ne szólnának párttitkár-tanácselnöknek, akinek hagyományosan mindenrõl tudnia kell!

  Fittyfenét! Tuti, hogy nemcsak Tóth de mindenki tudott a sikkasztásról, fõleg május ótal!

  Ekkora szerecsenmosdatást rég láttam, viszont vicces, hogy még a szocik is Polgár Györgyre kenik a kakit 😉

 27. Gordon szerint:

  Vezető hír az mno-n. 🙂

 28. Screepy szerint:

  FELHÁBORÍTÓ! BÖRTÖNBE MINDDEL! Én nem hiszem el,hogy itt senki nemtudott semmiről!A polgármester is sáros az tuti!Soha többé MSZP!

 29. Gigi szerint:

  Az mno összefoglalója nem emeli ki, de fontos: ez az ember még mindig képviselő. Tudomásom szerint képviselőtársak egymás ellen nem nyújthatnak be bizalmatlansági indítványt. De valami lehetőség csak kínálkozik! Csak ajánlom – a korábbi tapasztalatok miatt – ügyelni arra, hogy végig szabály- és tényszerűen érveljetek, indulatoktól mentesen, hogy visszafelé ne lehessen belétek kötni…

 30. T. szerint:

  Kedves Gigi!

  Elméletben jogos a felvetés, egyet is értenék. Normál esetben a másik felet is meg kellene hallgatni. De nem gondolod, hogy volt rá 5 éve??? Vajon miért nem reagált ez idő alatt? (Mellesleg Ő már nyilatkozott ebben az ügyben. Tudod, a „kalamajkát okozó emberről”.
  Amit pedig eddig összehordott, az minden, csak nem az ügy, és saját maga tisztázása, maximum az emberek szellemi színvonalának alulértékelése. De szerintem nem nyilatkoznia kellene, hanem fizetnie!

  Kollektív bűnösséget alaptalanul tényleg nem kell állítani, de azt gondolom, hogy ha 3G és T.M. is tudott az ügyről (ami valljuk be, hogy nem egyedülálló), akkor felvetődik az egyszerű emberben az is, hogy a többi párttagnak is tudomása van a dologról.

  A legutóbbi bejegyzéseddel teljesen azonosulni tudok. 3G még mindig képviselő. A tényeket nem kell „felfújni”, mert elég sziklaszilárdak.

  Tisztelt Amőba!

  Valószínű, hogy közeli kapcsolatban állhat a polgármester úrral, ha ilyen határozottan állítja, hogy nem tudott az ügyről Tóth Mihály?! Hivatalos formája valóban nincs a „levélnek”, de ez egy válaszreakció volt a rokkantnyugdíjas levelére, ahogy az is, hogy az első T.M.-nek írt levél után megjelent 3G a károsultnál.

  Elgondolkodtató, hogy 3G még a saját családjára sincs tekintettel, ha már a rokkantnyugdíjasra nem volt, ill., annak családjára?

  Én nagyon szeretném, ha a rokkantnyugdíjas megkapná a pénzét, ill., nyílt levélben kérnének tőle elnézést a történtek miatt. A többi károsult ember is kapja meg, ami őket illet.
  Azt is szeretném, ha 3G nem lehetne többet képviselő, sem közszereplő, sem ügyvéd.
  Azt is szeretném, ha valóban az igazság lenne az elsődleges cél! Álmodozom???

 31. Laci szerint:

  Mocskos szemétláda, börtönbe vele! Mszp és Tóth Mihály takarodjatok a fenébe!

 32. miska72 szerint:

  Na nekem is úgyan így megvannak a dokumentumaim, ami bizonyítja az Önkörmányzati gazember banda MAFFIA szerü működését!

  Ezek mindenhol az elévülésre játszakak!
  Meg a mentelmi jogukra hivatkoznak!

  Nincs mentelmi jog!
  Nincs ELÉVÜLÉS csak FELELŐSSEGREVONÁS!

  Hajtá jobbok!

  lehet vááasztani!

 33. miska72 szerint:

  borkának meg k.ss a neve!

 34. miska72 szerint:

  GAZEMBERELK VEZETIK AZ ORSZÁGOT!
  GAZEMBEREK VEZETIK CSEPELT, MEG EGY SZÉLHÁMOS!

  RENDSZERVÁLTÁST!

 35. miska72 szerint:

  Lapunk úgy tudja, hogy Szenteczky János, az MSZP polgármester-jelöltje és Borka-Szász Tamás frakcióvezető addig sem jutottak el, hogy érdemben válaszoljanak az ellenzéki frakcióvezető levelére. Nekik így is jó.

  NA EZÉRT KELL EZEKET ELHAJTANI A MALAC F@SZÁRA!

  TÓTH. MIHÁLY NEKEM IS 180 NAPRA SZÍVESKEDETT VÁLASZOLNI!

  aZ ÜHGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ 30 NAP!!!
  NEM 180!

 36. CsepeliXXI szerint:

  Magyarországon mind a gazdasági,mind az erkölcsi helyzet katasztrófális.
  A vezető félművelt korrupt elit a tűzzel játszik.A helyzetet Dr.Róna Péter az ELTE professzora kitűnően látja:

  “Amikor az 1929-33-as világgazdasági válság visszavetette Amerikát, akkor az amerikai gazdasági és társadalmi struktúrában egy teljesen gyökeres elitváltás következett be. Nem volt forradalom, nem voltak véres utcai harcok, a válságért felelős elit egyszerűen lekerült a porondról. Most ugyanez zajlik Amerikában. A Bush-féle elitnek vége. Akik a gazdaságot irányították, vezetők voltak a minisztériumokban, bankokban, kutatóintézetekben – azoknak vége. Mindenkinek kivétel nélkül. Az persze nagyon érdekes kérdés, hogy Magyarország hagyományosan az ilyen elitcserére nem képes.

  – Csak vérrel?

  – Hát igen! Nem tudjuk megcsinálni azt, hogy köszönjük szépen, tessék akkor felállni, valami más fog következni. Ez egy nagy kérdés, amire nem tudom a választ. De az kézenfekvő tény, hogy világszinten az olyan jellegű válságokat, amit most Magyarország átél, jellegzetesen széleskörű elitváltás követ. Ilyen szempontból mi kilógunk a sorból. Ha egy elit odavezet egy országot, ahová mi kerültünk, akkor annak mennie kell. ”

  Pontosan!Az a bizonyos “elit” nem veszi észre,hogy nincsenek már szovjet szuronyok,és a felszabaditó csapatok sem állomásoznak Tökölön.
  A saját érdekükben kell(ene) elsomfordálniuk.Amig nem késő!

  Teljes cikk:

  http://www.ingatlanmagazin.com/10956/Rona_Peter_ver_nelkul_nem_uszhatjuk_meg_az_elitvaltast/1.html

 37. miska72 szerint:

  TÁJÉKOZTATOM GULYÁS “ÚRAT”, HOGY A BŰNCSELEKMÉNYE, NEM ÉVÜL EL, CSAK KÉSIK!

  A TETTEIÉRT MINDENKI FELELNI FOG!

 38. miska72 szerint:

  FERI MEGMNDTA “NEM KELL FÉLNI!” “NEM FOG FÁLYNI!”

 39. Márta szerint:

  Nem is tudom olvasni ,mert szívinfarktust kapok megint!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Tárgyalás közben odhadja akitt ,éppen véd?
  Mert sürgösdolga akad ? Nekem is !ott ájultam el majdnem !
  Hogy is van ez?
  Titkárnöjétöl a befizetet összeg után számlátsem kaptunk!
  Én 1 HÜLYE vagyok! Biztam benne !!!
  Másik Ügyvédet fogadtunk ,ki simán megnyerte a pert javunkra!

  Még számlát is kaptunk!

 40. spam szerint:

  miska, azért szerintem kicsit fogd vissza magad. az általad felajánlott két lehetőség közül egyiket sem szeretném, azt viszont szeretném, hogy Gulyás a tettéért jogilag feleljen. szeretném ezért minimum börtönben látni! oda való! főleg, aki ilyenre képes, egy ilyen helyzetben lévő ember pénzét ellopja.

  Gigi!

  a langyi szöveged meg unalmas, véded itt az mszp-t, azt mondod, hogy nincs kollektív felelősség és hogy ebből ne legyen politikai ügy. Gulyás politikus, tehát politikusként is tette, amit tett. vagy szerinted az ilyen ügyeket el kellene tusolni, mert politikus csinálta? ébresztő! az embereknek joga van tudni, hogy kik képviselik őket.

  a kollektív felelősségről meg annyit, hogy egyre több ilyen szaros ügy van az egész mszp-n belül, és főleg a csepeli bandájukon belül. ez hova is vezet? igenis van kollektív felelősségük, és miután máig védik a haverjukat, ezek után a felelősségük közös!

  mocskos egy féreg dolog volt ezt megtenni

 41. admin szerint:

  A szokásos okok miatt töröltük miska egyik hozzászólását, két másikat pedig megszerkesztettünk.

 42. lolka szerint:

  Egy nagy baj van: ez az ügy egy makett. Az ország makettja. A kormány felveszi a hiteleket, mi kis emberek nyögjük a részleteket, igaz mi a diétát betudjuk tartani, de a többivel mi lessz….?

 43. zed szerint:

  Gyerekek, gondolkodjatok már egy picit! Kétszázezer forint már 2004-ben is nevetséges összegnek számított, nehezen hihető, hogy egy kereső ügyvédnek megérje érte kockára tenni a karrierjét. Valójában Németh úr egy szerencsétlen tévedés áldozata lett, nem Gulyás doktor követte el a hibát, éppen ezért szerintem nem neki kellene helyretennie a dolgot.
  Egyébként annak idején Kossuth Lajos árvák pénzét sikkasztotta el, Széchényi és más politikai ellenfelei mégsem használták fel ellene az ügyet.

  http://drgulyas.uw.hu/
  “A sokak által említett ügy 2004-ben történt ,amikor egy megnyert perben a pervesztes fél kérte ügyfelem bankszámlaszámát ,mert sürgősen utalni szerette volna a pénzt. Én kértem a munkatársnőmet , hogy adja meg a letéti számlaszámomat, arra utalhatják a pénzt , amit majd átadok ügyfelemnek. Sajnos hibáztam ,mert a kolléganőm (a három ..Banknál vezetett számlám közül) a magán számlámat adta meg, amit én nem észleltem. Olyannyira nem , hogy azon a számlámon nem nagyon volt forgalom , így nem követtem figyelemmel annak kimutatásait. Az utalás 2004. októberében történt meg , a pénzt az APEH 2004 decemberében inkasszózta le (persze , erről sem értesítettel előre…). Gondolom, az látszik , hogy egy sikkasztó nem hagyná a pénzt ennyi ideig a számlán. Mivel a megítélt összeget – tévesen – a letéti számlámra vártam , tényleg azt állítottam a károsultnak, hogy nem jött meg a számlámra a pénz ( de nem találtam különösnek , hiszen az ítélet nem volt jogerős). Mikor először megkeresett a károsult , én elmentem hozzá és beszéltem vele. A banknál hiába kértem számlakimutatást , nem tudták kiadni ,mert akkor volt átépítés alatt , nem tudtam semmit az utalás időpontjáról, nagyságáról. Miután a károsult feljelentett a rendőrségen már nem gondoltam , hogy értelme lenne bármiféle megbeszélésnek. Az elévülés miatt hiába fellebbeztem meg a számomra kedvező (“elévülés miatti nem büntethetőség”) elsőfokú ügyészségi határozatot (nem akartam , hogy az legyen az ügy vége , hogy csak az elévülés miatt nem vagyok bűnös), a másodfok is azt mondta, hogy az elévülés miatt nem lehet további nyomozati cselekményeket folytatni. Viszont az elsőfok határozatának első és utolsó bekezdése közötti összes bekezdését hatályonkívül helyezte-elfogadván érvelésemet és okfejtésemet. Régi csepeli család tagjaként -nagyapám és édesapám is itt élt , itt van eltemetve ebben a kerületben- , szocialistaként és képviselőként , emberként sem tennném meg , hogy bárkinek is szánt szándékkel kárt okozzak. Hibáztam (még ha nem is közvetlenül én , de a munkatársam hibájáért is nekem kell vállalni a felelősséget), amiért megkaptam a büntetésemet.”

 44. T. szerint:

  Kedves Zed!

  Komolyan gondolod, amit leírtál??? Bár abból kiindulva, hogy Gulyás doktornak titulálod még mindig az illető urat, komolyan gondolhatod.
  Köszönjük, a korábbi nyilatkozatához már volt szerencsénk, de sajnos ezt épeszű ember nem veszi be!
  Hsz-ed, – és ebből következtetve – erkölcsi normáid szerint teljesen normális dolog volt 3G részéről az egész hozzáállása, hogy 5 éven keresztül nem fizette vissza ezt a „piti” pénzt. A burleszkfilmbe illő sorozatos szerencsétlen „véletlenekről”, pedig végképp nem tehet szegény, mert 3G teljesen ártatlan. Ha az lenne, akkor az első alkalommal, ahogy tudomására jutott a dolog, visszafizette volna a pénzt!!! Mert itt kezdődik a becsület, és ártatlanság!!) Mert szerinted kétszázezer Ft nevetséges összeg. (Főleg úgy, hogy az APEH zárolja a számláid?!)
  Ugye csak viccelsz???

  „Hibáztam (még ha nem is közvetlenül én , de a munkatársam hibájáért is nekem kell vállalni a felelősséget), amiért megkaptam a büntetésemet.”
  MILYEN BÜNTETÉST?????

  „nem Gulyás doktor követte el a hibát, éppen ezért szerintem nem neki kellene helyretennie a dolgot.”
  Akkor ki volt a hibás? Kinek kell helyretenni a dolgot???? A titkárnőnek, a banknak, az APEH-nak, a rokkantnyugdíjasnak???

  Nagyon remélem, hogy csak az irónia szólt belőled?!

 45. lolka szerint:

  zed: “Gyerekek, gondolkodjatok már egy picit! Kétszázezer forint már 2004-ben is nevetséges összegnek számított, nehezen hihető, hogy egy kereső ügyvédnek megérje érte kockára tenni a karrierjét.”
  Akkor probáld meg egy rokkantnyugdijjasként értékelni azt a nevetséges összeget…De, ha azt vesszük, hogy sok kicsi sokra megy, akkor valóban nevetséges ősszeg vagy, ha csak nem az ügyvéd ügyvédje…

 46. Öreg halász szerint:

  Nagy tahó vagy Zed. Szerinted tehát Gulyás maga Kossuth Lajos reinkarnációja? Most Kossuthot akarod lehúzni Gulyáshoz, vagy Gulyást akarod felemelni Kossuthoz?

  Gulyás védekezéséből, a rokkantnyugdíjas beszámolójából és a peranyagokból teljesen egyértelmű, hogy Gulyás pontosan tudta, hogy mit tesz, ráadásul a mai napig nem adta vissza az ellopott pénzt, amire ugyebár lassan öt éve volt. Öt év az mennyi nap? Ha olyan piti összegről van szó, miért is nem adja vissza még most sem?

 47. tóth maria szerint:

  Bocsánat a kifejezésért, de “szarjancsi” minden mszmp-s! soha nem tudják magukat alulmúlni! elszámoltatás, padlássöprés,mint ahogyan ők csinálták.

 48. Manitu szerint:

  Ki az a Zed? Vélemény szempontjából:

 49. AMŐ BABA szerint:

  Szélcsendes reggelt kívánok

  Figyeljetek ide szerintem; Tóthmisi tényleg nem tudott a dologról,mert elhalgatták előle.Az a hibás aki azt a pofátlan választ -kézzel írva-elküldte.Nem tudom elolvasni a nevet…
  De tényleg 3 év elég az elévülésre? (+ pár nap) Valami jó ügyvéd megválaszolhatná.
  Jó éjszakát

 50. Manitu szerint:

  Kedves Gyurcsány-állatka!

  Ha elolvasod a cikket, akkor láthatod, hogy Tóth Mihályhoz kétszer is írtak levelet.

  Soha nem dolgoztál semmilyen munkahelyen sem? Szerinted a főnöknek írt leveleket, ha durván kényes témáról van szó, nem adják oda a főnöknek?

  Na elárulom, hogy megy ez: a szirsz@r ügyekkel a siserehad foglalkozik, ami azonban a felelősséget naggyon nem szereti. Ezért – amellett, hogy a szirsz@r ügyekről is beszámolnak, hogy a címzett tudjon róla, ha rákérdeznek, a kényes ügyeket egyenesen rátolják a főnökre.

  Egy ilyen ügyet senki nem hallgatna el, főleg kétszer!

  A másik dolog, hogy Tóth Mihály a jegyzőkönyv szerint is jelen volt év elején, amikor a kizárásról volt szó az önkormányzatban. Ott volt a helyszínen! Na, ha ezek után nem érdeklődött volna amúgy is az ügy után, akkor egyébként is sülthülye lett volna. Így viszont az volt a harmadik alkalom, hogy tudomást szerzett Gulyás sikkasztási ügyéről.

 51. Kovács Ernő szerint:

  Orbán már a TV2-ben is otthon van! “Éljen az egypárt rendszer”
  http://kep.ivpicture.hu/203470.jpg

 52. Syme szerint:

  “Kétszázezer forint már 2004-ben is nevetséges összegnek számított”
  Barát, te a realitás talaján mozogsz? Ennyi pénzért van aki nem egy hónapot dolgozik, még ma sem így 2010-hez közeledve.

 53. Gordon szerint:

  Fogalamzzunk inkább úgy: 200 ezer forint zed-nek és gulyásnak már 2004-ben is nevetséges öszeg volt. Gondolom utóbbi már csak ezért sem foglalkozott rokkantnyugdíjassal.

 54. Gordon szerint:

  zed írja: “Egyébként annak idején Kossuth Lajos árvák pénzét sikkasztotta el, Széchényi és más politikai ellenfelei mégsem használták fel ellene az ügyet.”

  Akkor szerinted is sikkasztott? Ha csak egy “szerencsétlen tévedésről” lenne szó, akkor már 5 év alatt lett volna ideje rendezni ezt a “szerencsétlen tévedést”. Nem tette.

 55. Vica szerint:

  Kedves 3G “alias ZED”, ha nem tévedek…

  Borzasztóan szégyenlem magam helyetted, amiért embernek tartod magad. Hogy jössz ahhoz, hogy Kossuth-hoz hasonlítsd magad? Saját bűn elkövetésére mentség, ha másokat bemocskolunk?
  Gusztustalan vagy öregem, és szerintem beteg. Csak nehogy ez legyen a kibúvó a börtön alól, mert hogy elmebetegeket nem ültetnek le, s már az elmegyógyintézeteket is bezárták… Egy jó pszichiáterhez menj, mert az biztosan megállapítja majd a skizofréniát, s így talán megúszod.
  Egyébként szerintem nem érdem, ha valakinek a szülei a csepeli temetőben nyugszanak. Ennél valami nyomósabb okot keress saját védelmedre!!!

 56. Gordon szerint:

  Ernő! Mond már el, hogy szerinted mit jelent az hogy egypártrendszer (az elnevezés segít, használd mankónak) – ha már az adott témához nem kívánsz hozzászólni.

 57. Vica szerint:

  Talán nem kellene egy benyomás után bárkit megvádolni!

  A közölt iratokból kitűnik bárkinek, aki odafigyel, hogy Németh úr levelére a választ nem Tóth Mihály írta, s nem is Ő írta alá. Nem akarom kisebbíteni Tóth felelősségét, de tudom, hiszen több évig voltam titkárnő még az ősidőkben, hogy egy főnök nem enged ilyen választlevelet továbbküldeni egy Neki címzett levélre.
  Gondolkozzatok már egy kicsit! Most MSZP van hatalmon, s a Polgármesteri Hivatalban is ül egy-kettő közülük. Lehet, hogy egyik-másik 3G cimborája, netán rokona, s az is lehet, hogy valaki így akart segíteni neki. Én sem hinném, hogy az eredeti, a rokkantnyugdíjas által írt levél Tóth Mihály kezébe került, de bizonyára valaki tájékoztatta az ügyről (esetleg szóban), hiszen 3G megjelent a rokkantnyugdíjas öregúrnál pofaviziten.
  Nem tudom, mit tanult 3G a jogi egyetemen, de kidumálni bizonyára tudja magát, amiért még mindíg dédelgetik a “kedves párttársai”, bár szerintem egyre kényelmetlenebb helyzetben, mert igencsak szorul a cipő.
  Sokáig védtem az MSZP-seket, mert úgy gondoltam, a FIDESZ-nek a teljes szókincse abból áll, hogy MONDJON LE (mert már baromira szeretnénk már a helyére ülni), s közben nem hagyják kormányozni a megválasztott pártot, ami miatt rengeteg anyagi veszteséget okoznak az országnak.
  Sok tényt kellene ismertetni a választó polgárokkal, nyugodt, higgadt, egyszerű tényközlő formában, nem úgy, hogy az látsszék belőle, hogy csorog a nyálam a hatalomért, s tűnj már a fenébe, mert én akarok a helyedre kerülni. Aztán pedig nem elég a másikról bebizonyítani, hogy egy aljas féreg, aki mindenkit meglop, hanem Nektek is becsületesnek kell ám lenni, leszavazni a parlamentben az elszámolás nélkül fölvehető járandóságokat és nem a saját zsebeteket tömni. Ettől lesztek ugyanis hitelesek, s szerintem ez a legfontosabb.
  Úgy gondolom, ezzel a véleményemmel nagyon nem vagyok egyedül, s ha tényleg azt akarjátok, hogy ne a régi legyek lepjék a húst, tényekkel kellene meggyőzni a választókat, amíg nem késő. Engem ez a cikksorozat meggyőzött arról, hogy jól nézzem meg, kire szavaszok, de én csak egy vagyok a sok közül…

 58. hugi szerint:

  Vica, hát nem érted? Pont azért adtak ilyen választ, hogy adjanak is meg ne is, hogy le lehessen tagadni. De ha igazad is lenne ebben, Tóth akkor is fél éve tud mindenrõl, tehát az mindenképpen hazugság, hogy ne tudna. Ja, és a szöveg; kinek a megbízásából írták a cetlit? És még annyi; így lenézik a csepeli prolikat!

 59. Attila szerint:

  Teljesen felesleges bármit is a nagyvilágba magyarázni. Miért nem adta vissza a pénzt!!??
  “Én kértem a munkatársnőmet , hogy adja meg a letéti számlaszámomat, arra utalhatják a pénzt , amit majd átadok ügyfelemnek.”
  Ő maga ismeri el, hogy az utalásról tudott.

  “Miután a károsult feljelentett a rendőrségen már nem gondoltam , hogy értelme lenne bármiféle megbeszélésnek. Az elévülés miatt hiába fellebbeztem meg a számomra kedvező (”elévülés miatti nem büntethetőség”) elsőfokú ügyészségi határozatot (nem akartam , hogy az legyen az ügy vége , hogy csak az elévülés miatt nem vagyok bűnös), a másodfok is azt mondta, hogy az elévülés miatt nem lehet további nyomozati cselekményeket folytatni.”

  Nem az a természetes, hogy visszaadom a pénzt? Lelkiismereti és becsületbeli ügyekben tetves gulyásnak bírósági döntésre van szüksége?
  Gulyás, fizesd ki a pénzt, amíg nem késő!

 60. Angyalka szerint:

  Kedves Vica!

  Én is voltam titkárnő hosszú évekig. Ez azt jelentette, hogy megválaszoltam a leveleket, a főnök pedig elolvasta, aláírta. De minden esetben tudott a mindenről. Biztos nem saját kezűleg írta Tóth, de tudott róla, az is biztos. Egy titkárnőnek nem terjed ki a felelőssége arra,hogy maga feje után tegyen meg ilyet. Ezen kívül már pár alkalommal volt szó a dologról testületi ülésen is. Érdekes módon, Gulyás is felsőbb utasításra jelent csak meg a károsultnál még a levélke előtt.

  Gulyás helyett én is szégyellem magam, de sértve is érzem magam emberi mivoltomban.
  Ilyen embernek egyik pártban sincs helye!

  3G nem kíván végre nyilatkozni? Én ezt várom, de nagyon!

 61. korrupt szerint:

  Sok bűn szárad a lelkén ennek a gazembernek. Nagyon sok ember életét keserítette meg itt csepelen,amiről én tudok illetve elszenvedője voltam egy polgármesteri hivatal ügyben ahova a keze messze elért. Természetesen nem az igazság oldalán állt.Esküdt tett ember. Nézzétek meg a honlapját. Mennyi hazugság.

 62. Ki tud többet GGG-ről szerint:

  Várom a hozzászólásokat,akiknek tudomásuk van GGG bűneiről.

 63. Attila szerint:

  Csalás, hivatali hatalommal való visszaélés, bűnpártolás(deme stb.).
  Továbbá, iwiw-s adatlapján az egyik klubja a kendermag egyesület, ami önmagában nem bűn, de ügyvédként, politikusként, és 3 gyerekes családapaként számomra már az.

 64. Attila szerint:

  Volt ügyvédként, bocsánat.

 65. zed szerint:

  Nem nyert, nem vagyok 3G, csupán egy elégedett baloldali szavazó, aki látja, milyen dinamikusan fejlődött Csepel az utóbbi években. Nagyon sajnálnám, ha ez a haladás megtorpanna, vagy a visszájára fordulna.
  Az üggyel kapcsolatban csak azt mondom, hogy számomra nem kerek a történet, bízom benne, hogy a frakcióvezető úr hamarosan kielégítő magyarázatokkal fog szolgálni a válaszlevelében, addig azonban, amíg ez nem történik meg, szerintem nem etikus dolog a másik oldalon állók közül mindenkit vonal alá tenni.
  Érdekelne, hogy Németh úr megkereste e a biztosítót, ugyanis tudtommal a MÜBSE többek között azért jött létre, hogy az egyes ügyvédek által az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben okozott károkat a károsultak részére megtérítse. Azaz először a biztosítónak kellene kártalanítani Németh urat, majd eztán behajtani a maga részére a kártérítési összeget Gulyás doktoron. Hiszen Gulyás doktor úr azért fizette éveken keresztül az ügyvédi felelősségbiztosítást – amely feltétele a kamrai tagságnak, hogy ilyen esetekben jótálljon helyette a biztosító.

 66. Öreg halász szerint:

  Zed, csak nem te vagy az Szilveszter? 😉

 67. Öreg halász szerint:

  “Milyen dinamikusan fejlődött Csepel az utóbbi években. ” Bezárták a kórházat, a mozit, az uszodát, a Csepel SC-t le akarják rombolni, a gerincút nem épül…

  Nektek a fejlődés szó a visszafejlődést jelenti ember?

 68. Attila szerint:

  Zed!
  “…elégedett baloldali szavazó,…”

  Sok millió ember nevében is köszönöm ezt a 8 csodás évet, amit te és a többi elégedett baloldali szavazó okozott nekünk.
  Melyik érzékszerved nem működik, hogy még mindig elégedett vagy? Mindig is kíváncsi voltam rá, hogy mit gondol az a maradék 10%, aki továbbra is az mszp-re szavaz.

 69. Szigetország szerint:

  Fejlődött???? Akkor mit mondjanak pl. a Veresegyháziak.
  48 kutyaszaratót és a pohi előtti rendszeres takarítógépezést nem érzem fejlődésnek.
  A kölykeimet nem tudom elvinni 1 kilométeres körzetben egy normális játszótérre. Bölcsödébe nehezebb bejutni mint az egyetemre.
  Az egyeduralkodó szippantós cég megélhetését biztosítja 35 év a Királyerdő. És még sorolhatnám..

 70. Gordon szerint:

  “csupán egy elégedett baloldali szavazó, aki látja, milyen dinamikusan fejlődött Csepel az utóbbi években. Nagyon sajnálnám, ha ez a haladás megtorpanna, vagy a visszájára fordulna.” 😀

  zed a napi mókamester! 😀

 71. balszélső szerint:

  T. zed! Ami a kerület fejlődését illeti: majd a választók minősítik 2010.-ben.
  Ami Németh urat illeti: jóhiszemű átlagember, aki megbízott egy ügyvédben. Honnan kéne tudnia az ügyvédi biztosítóról? Fogadjon másik ügyvédet és kérje a tanácsát? Nevetséges.
  A sértett úgy tűnik, sokáig magát őrölte, majd a nyilvánossághoz fordult. Ha ez nem tetszik a címszereplőnek, -gondolom -jogi úton kér elégtételt.

 72. T.: szerint:

  Te futod a 100-at agyilag???
  Gondolkodj már, mielőtt hülyeségeket írsz!
  Az fel sem merül benned, hogy nem kellett volna Gulyásnak sikkasztani? Vagy neki kellett volna visszafizetni, de azonnal? (A Biztosító pedig nem ezért van, erre nem is fizet, tájékoztatlak!)
  Te egy “…elégedett baloldali szavazó,…” vagy?! Tehát az erkölcsi normáid szerint lopni, csalni, hazudni normális dolog! Gratulálok! Nagy a baj kis hazánkkal, ha ilyen emberek (is) lakják.

 73. Gordon szerint:

  Tényleg, lehet hogy zed maga Szilveszter. Csak azt nem tudom miért védi itt a gulyást, hiszen elvileg épp ki akarja túrni a helyéről. Hülye gyerek! Ha így folytatod nem lesz belőled még egy gulyás-klón se.

 74. Attila szerint:

  Azért védi, mert ha ezt ügyet is bukják, akkor nem lesz hova betúrnia magát.

 75. Gigi szerint:

  Vica,
  a 9:19-es hsz-edhez csatlakozva már ketten vagyunk a sok közül… 🙂

 76. spam szerint:

  dehogynem lesz, Attila! Biztosan be fog férni a csapatba. Ezek után már 1000000%, hogy Guyás még jelölt sem lesz. Szilveszter éppen ezért nem lehet Zed, mert neki is az az érdeke, hogy az “elődjét” eltakarítsák az útból. ez inkább kifejezetten jól jön Szilveszternek.

  hohóó! most gondolkodom. nem lehet, hogy ez a Szilveszerter adott ki infókat Gulyásról…?

  Gulyás! irány a börtönbe! vagy továbbra is fennáll az a lehetőség, hogy a Jobbikban folytatod jövőre?

 77. vermes szerint:

  Ernő!

  Ezt magyarázd már meg:

  http://www.videoplayer.hu/videos/play/394124

  (Hajrá Jobbik, Hajrá Magyarok! – 2009. július 18.)

  http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=77429394&t=9151102

  (Csak a BAL!!!!! – 2008. március 21)

  A honlapodra a 2006-os rendőrterrorról való Jobbikos megemlékezés meghívóját tetted fel, korábban az index fórumán “A baloldal is mutassa meg magát.” topikban pedig fröcsögsz a 2006-os események ellen!

  Te tényleg ennyire hülye vagy?

 78. Gordon szerint:

  Én úgy néztem, hogy rokkantnyugdíjas saját maga írhatott anno a csepelinfo fórumára.

 79. Gigi szerint:

  balszélső,

  az ügyvédi biztosítóhoz a kézírásos levél irányította Németh urat idén márciusban…

  Ettől függetlenül aki azt gondolja, hogy az összeg smafu (szerintem 20 ezer forint sem lenne az, ha az jogosan máshová kerül, és engem annyi kár ér), valóban rég visszafizethette volna az összes többi következménnyel együtt!!!

 80. Elyza szerint:

  ZED !
  Gondolkodtunk! És jó néhányunknak már 2004-ben is nagyon sok pénz volt a 200.000.-Ft. Ha Neked kellett volna nyomorognod rokkantnyugnyij- letiltás
  a gulyássikasztás miatt,nem tudom mi lenne a véleményed? Ha a volt ügyvéd
  egyetlen egyszer is emberszámbaveszi rokkantnyugdijast és azt monja:hogy tévedtem,elnézést, megfizetem a kárát,nem lett volna ekkora botrány. Szerinted még hány évet várjon a beteg ember a bíróság által megítélt összegre? Még mindig lapít a mocsokláda és nem fizet! Szégyelje magát!!

 81. Laci szerint:

  Még van aki védi ezt az alakot? Felháborító!

 82. Kovács Ernő szerint:

  vermes:
  Megvilágosodtam, csak nem tőletek! A bal az igaz, de már jobbikbal! Egyébként már nincsennek oldalak, csak szélhámosok. Orbán vezéred mikor mindja el az öszödi beszédét?
  http://hunhir.hu/index.php?pid=fhirek&id=8941

 83. Gordon szerint:

  “A bal az igaz, de már jobbikbal!” Szegény bolond. 😀

 84. spam szerint:

  na, Ernő, ha már ilyeneket írsz, akkor ez a Gulyás elvtárs a te embered! nézz fel rá példaképként, mert mszp-s, de ő is a jobbikba tart.

  esetleg menj el vele kávézni, hátha tök jó barátok is lesztek.

 85. vermes szerint:

  Ernő, te félkegyelmű!

  Mikor védtem/dicsértem én OV-t? Keresd mán’ meg aztat a hozzászólást, he’!

  Te jobbikbalos… Csak nehogy magaddal fogj kezet! 🙂

  Itt egy gyöngyszemed, te kis te:

  http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=77416744&t=9151102

  (Ezt se hirdesd a Jobbiknál!)

 86. AMÖ-BABA szerint:

  TÉNYLEG HÁROM ÉV CSAK AZ ELÉVÜLÉSI IDŐ.ENGEM AZ APEH MEG @ROS 1800 FT-ÉRT CSESZEGET 5 ÉV UTÁN+ kamatok
  nekik meg elévül? a sikkasztás-lopás.

 87. behajtó szerint:

  Tisztelt Gulyás doktor úr!

  Ezúton tájékoztatom, hogy amennyiben a holnapi naptól kezdődő 10 /azaz tíz/ napon belül nem kapok érdemi információt Németh úr helyzetének megnyugtató rendezésére vonatkozóan, számítson arra, hogy néhány kollégám kíséretében a lakóhelye vagy a munkahelye környékén, közterületen fogom Önt megvárni, hogy a személyes találkozás alkalmával szigorúan észérvekkel, baráti hangnemben a mielőbbi fizetésre megkíséreljük rábírni. Hiszek a szavak meggyőző erejében, ezért biztosra veszem, hogy meg fogjuk egymást érteni!!
  Remélem, hogy ha nem olvassa soraimat, üzenetem eljut Önhöz. Bízom benne, hogy időben megteszi a szükséges lépéseket, ezáltal a tervezett személyes beszélgetésünk okafogyottá válik. Jó egészséget kívánok Önnek és a kedves családjának!

  Üdvözlettel:
  egy adósságbehajtó

 88. Vica szerint:

  Kedves elégedett baloldali Zed!

  Gyanús vagy Te nekem, miért tagadod, hogy Te vagy 3G? Olyan nyilvánvaló pedig abból, amit és ahogyan írtál.
  Elégedett baloldali szavazó… na ne röhögtess, mert a nevetés hízlal! Összeült a csepeli pártbizottság, és eldöntöttétek, mit is kellene ide írni? Jó vicc. Ha mégiscsak Te lennél 3G, akkor a nagy jogi tudományoddal tudnod kellene, hogy a biztosító társaságok nem hülyék, hogy bűnügyekben bűnözőket sponzoráljanak. Ha peres ügyed van, akkor a befizetett biztosítási díjodért ingyen képviselnek a bíróságon, de ha kiderül, hogy szándékosan károsítottál meg embereket, s ezt a bíróság is kimondja miért is fizetne? Gondolod, hogy aki milliókat lop, sikkaszt az köt egy ilyen biztosítást, s a biztosító pengeti a lenyúlt lóvét? Ennyire Te sem lehetsz hülye. Kérlek, ne járasd már le azokat a szerencsétlen embereket, akik baloldalinak tartják magukat, ugyanis biztos vagyok benne, hogy sok becsületes ember van közöttük. Nézz már magadba, mert ha nem veszed észre a becstelenséget, akkor valami erősen hibádzik…
  Egyébként tényleg történt néhány kedvező változás Csepelen az utóbbi 8 évben. Nagyon helyes, örülünk neki. A tervezett fejlődéshez képest viszont én azért nem veregetném ilyen erősen a saját vállacskámat.

 89. Vica szerint:

  Bocsi Zed3G!

  Így talán pontosabb:

  “Érdekelne, hogy Németh úr megkereste e a biztosítót, ugyanis tudtommal a MÜBSE többek között azért jött létre, hogy az egyes ügyvédek által az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben okozott károkat a károsultak részére megtérítse.”

  Egyébként a biztosítót nem Németh úrnak kellett volna megkeresnie, ugyanis Ő nem az ügyfelük, Neki semmi köze hozzájuk. A biztosítót a biztosítottnak kellett volna megkeresnie, de bizonyára azért nem tette meg, mert annyira azért nem hülye, valószínűleg tudta, hogy sikkasztásra nem fizetnek…

 90. Elyza szerint:

  Kedves Fórumozók!

  3G-t védők! Szerintetek egy behajtó elvállal olyan ügyet, aminek nincs jogalapja ? Mikor nyílik ki a szemetek?

 91. spam szerint:

  most néztem a csepel.hu-t, és elkeseítően szánalmas továbbra is, ahogyan az MSZP kommunikál. az a főcim, hogy csepeli politikusok pengeváltás. EZEK MEG MIRŐL BESZÉLNEK??????????

  miféle pengeváltás?? felszínre került egy ügy, mely szerint az egyik csepeli mszp-s képviselő elsikkasztott pénzt egy nyugdíjastól, és közel 2 milliós tartozását pedig nem hajlandó megadni neki. erre ez a szerencsétlen helyi MSZP elnöksége azt sem tudja, mit hazudjon, és még a Fideszt szídja.

  ezek nem normálisak. szerencsétlen barmok.

 92. Vica szerint:

  Lenne még egy észrevételem.

  Kedves Zed!

  Minek köszönhető a fene nagy tájékozottságod az ügyben, hogy melyik biztosítónál kötött az általam kevéssé sem tisztelt 3G biztosítást? Netán biztosítási ügynök lennél 3G bal oldaláról? Nem vagyok jó a jogi biztosító társaságokban, nem tudom, jelenleg hány biztosítónak van ilyen jellegű biztosítása, de ha Veled kötött volna az “úr” szerződést, akkor nem minősül-é üzleti titoknak? …Te meg itt kifecsegted…

 93. T.: szerint:

  Tisztelt Gulyás G. Gábor / Tóth Mihály /MSZP!

  ÖNÖK MONDJANAK LE A HAZUDOZÁSRÓL!!!! FELHÁBORÍTÓ!
  Legjobb védekezés a támadás? (elég gyatra, és szánalmasra sikeredett)
  Mit gondoltak, meddig lehet eltussolni ezt az ügyet?

  Az Önök, és az MSZP állítása szerint Németh Szilárd rendőrnek, ügyésznek, bírónak képzeli magát egy személyben, mert kérdezni mert?! Megjegyzem, itt nem a FIDESZ-en van a hangsúly, hanem azon, hogy törvénytelenséget követett el Gulyás, ill., T.M. bűnpártolásáról már ne is beszéljünk!
  Rendőr, ügyész, bíró is megállapította Gulyás BŰNÖSSÉGÉT!
  Ahhoz nem kell sok ész, hogy a dokumentumokat látva erről kétségük legyen! Bár eddig is tisztában voltak erről!
  Arról persze nem nyilatkoztak, hogy miért is védik ennyire Gulyás hátát?!

  Nagyon remélem, hogy önként lemondanak azonnali hatállyal tisztségeikről, és nem vezetik többé (orránál fogva) a kerület polgárait!
  Ha nem, sokan fogunk tüntetni!

 94. Vica szerint:

  Kedves Elyza!

  A behajtó szerintem egyszerűen egy kissé dühös honpolgár, s igencsak meglepett lennék, ha ez lenne a valódi munkája. Úgy gondolom, egyszerűen tele van a hócipője a becstelen féreggel, s úgy gondolja, nincs más választás, mint kedvesen elbeszélgetni vele. Szerintem segíteni szeretne Németh úrnak, akiről tudja, hogy idős beteg ember létére nem lehet egy elrettentő személyiség.

 95. […] azt lapunkban korábban megírtuk, Gulyás G. Gábor 200.000 forinttal rövidítette meg egyik ügyfelét, aki a nélkülözés miatt […]

 96. Öreg halász szerint:

  Kedves Vica, a csepeli MSZP hivatalos közleménye sem tagadja, hogy Tóth két éve tud az ügyről.

  Ez, no meg az, hogy még van bőr a képükön megint a Fideszt okolni, szerintem mindent megmagyaráz.

  Ők valószínűleg úgy tudják, hogy ez a szociáldemokrácia. Még szerencse, hogy már nem kommunisták, az rosszabb volt, akkor sajnos az emberek élete is gyakran veszélybe kerülhetett. Most csak az egészségünk, vagyonunk.

  Így megy ez. Viszont bizonyos szemszögből ez is fejlődés 😉

 97. Vica szerint:

  Persze, hogy szociáldemokraták! Szociálisan ugyanis rendkívül érzékenyek, mint a példa is mutatja, s demokraták, hiszen még egyikünk sincs börtönben azért, mert elmondjuk a véleményünket. Végülis két fülük van azért, hogy a másikon ki tudjon jönni, ami az egyiken esetleg betévedt…

 98. Béla szerint:

  Vajon G. “úr” miért nem utalta vissza a pénzt? Hiszen neki a 200e nem nagy pénz.

 99. CsepeliXXI szerint:

  Öreg halász!
  Nincs új a Nap alatt.
  “Hazudtunk reggel,hazudtunk este,hazudtunk minden hullámhosszon!”

 100. Elyza szerint:

  Kedves Vica!
  Én sem tudom,hogy a behajtó valóban egy dühös segíteni akaró,vagy az a
  behajtó, akinek a rokkantnyugdijas megbizást adott,hogy a bíróság által törvényesen megítélt összeget hajtsa be számára. De bárki volt aki az
  ügyben szót emelt az igazság mellett, gondolom rokkantnyugdijas megfogja
  köszönni. Most láttam a Németh Szilárd sajtótájékoztatóját. Szerintetek a
  3G fizet ezután a botrány után? Hiszen annyi helyen dolgozik, ezt az összege már régen ki kellet volna pengetni a kisujjából is.? Ti mit tennétek ezekután,ha olyan helyzetbe kerültetek volna,mint rokkantnyugdijas?

 101. Jani szerint:

  Vica: Volt már olyan ügy, hogy kisember mellett kiállt egy behajtó cég és ingyen vállalta a behajtást, pusztán csak erkölcsi okok miatt. Azt hiszem az Intrum Justitia volt az, de ha nem akkor elnézést és javítsatok ki!

 102. Tisztelt Hölgyek/Urak!

  Ügyfelünk hívta fel figyelmünket erre az oldalra, ahol “behajtó” néven “2009. október 14. 14:00-i időponttal” valaki olyan bejegyzést tett közzé, mellyel azt a látszatot keltette, hogy a Németh Úr tartozásának behajtására megbízott behajtó cég önbíráskodás útján kívánná a követelést érvényesíteni.

  Tájékoztatunk mindenkit, hogy Németh Úr követelésének behajtására kizárólag Társaságunk jogosult. A behajtást cégünk törvényes eszközökkel kívánja behajtani, melynek keretében minden létező legális eszközzel arra törekszünk, hogy adós a tartozását minél előbb megfizesse Ügyfelünk részére.

  Ügyfelünk egyértelműen kijelentette, hogy más behajtó cégnek semmiféle megbízást nem adott a követelés behajtására, így vélhetőn a fentiekben említett hozzászólás egy az adóssal nem szimpatizáló, önjelölt személytől származhatott.

  A behajtási eljárás folyamatban van az adóssal szemben, melyről – figyelemmel arra, hogy az oldalt feltehetően az adós is olvassa – további információt nem áll módunkban adni.

  Üdvözlettel,
  JURISTAS Követelésbehajtó Kft.

 103. Igazság László szerint:

  Esküszőm nektek,az a szemét nekem is tartozik…nálam a befizetett csekkek és kifizetetlen szervízszámlák….Mindenkinek hazudik és még a barátait is átveri…Őt nem azért zárták ki a kamarából,mert tévedett (ez igaz,nézőpont kérdése…) hanem lakás adásvételben segítette a lakásmaffiózókat. Semmit nem tett soha a mi érdekünkben,de odatenni magát,ahoz nagyon értett…Képzeljétek még pénzügyi tanácsadó is volt több cégnél….szegénykék,most jön a forró leves feketén-feketén…

 104. Igazság László szerint:

  Az a gáz,hogy ezek együtt járnak barátként össze,szerintetek mennyi az esély,hogy baja lenne a társai felől?Ilyenkor a sün alakzat beválik náluk…Amúgy csak azért vitték őt Máltára,mivel beszélni kicsit angol és német…valahogy így…Ez az ember Danilelisz Béla úr városrendészeti bizottság tagja,méghozzá az EFUS tagja?( Európai unió )…Nem hiszem el,de már nem csodálkozom…

 105. Igazság László szerint:

  Azt kérdezitek,miért nem fizeti vissza azt a sok pénzt?Szerintetek miért van APEH inkasszió nála?Még a kocsijait is le akarták foglalni,de…igy volt egyszerű kifizetgetni a tartozásokat…Lakás hitel,autó hitel,autó hitel,stb hitel…tartozások ide-oda…szerintetek hol a pénz? Még a saját anyjának is hazudott,mikor szembesítettem vele…akkor hol a bízalom,az erkölcs a lojalitás? Ez az ember amerre ment,pl.: jó vendéglőkbe enni-inni,sosem fizetett…Tiszta gáz,de ő a helyi….Mesélhetnék még róla sokat,de nem untatok senkit volt elég baja,van elég baja és lesz is elég baja….Valahol sajnálom a gyerekeit,mivel ők csak felnéznek rá,de már közelebb a fészekben anno annak idején ledobták volna a tajgetos-ról…Gyors számolás még,nekem többel tartozik…Szegény nyugdíjas,szegény én…Szegény jövőnk!!!

 106. miska72 szerint:

  könyörgöm ………………..!

 107. rokkantnyugdíjas szerint:

  ZED elvtárs!
  De jó Neked! 200 ezer Ft nevetséges összegnek számít részedre?!
  Milyen tévedés áldozata lettem szerinted? Indokold meg! Elhiszed Gulyás meséjét: titkárnő adta meg a számlaszámot?! De Gulyás írta alá. Mit keresett a saját számlája az ügyvédi irodában, a letéti számla mellett? Az „APEH elvette”, mondja a tisztesség példaképe. Hogy jön ahhoz az APEH, hogy szerinted ezt a nevetséges összeget elvegye? Az APEH a hibás, és a titkárnő?! Ha itt élnél Magyarországon, akkor tudnál róla, hogy a bankok minden hónapban kivonatot küldenek a számlatulajdonosnak. 2005.-ben, amikor írásban fordultam hozzá, miért nem válaszolt? Miért nem nézett utána, 2007. júliusban, amikor a főnöke kiküldte hozzám? A bankot tatarozták 2005-től, 2007. júliusáig? Ugye milyen hihető védekezés? Gondolom Te elhiszed, a kisunokám nem! 2007. októberben írásban fordultam a barátodhoz, amit figyelembe sem vett. Ezek után jelentettem fel. Azzal védekezik, hogy mivel feljelentettem, már nem látta értelmét a dolog rendezésének. Ugye milyen leleményes válasz? Pedig ügyvédként tudnia kellett, hogy ha rendezi a tartozását, visszavonhattam volna a feljelentést. Miért nem jött el az Ügyvédi Kamarai fegyelmi tárgyalásra? Miért nem jött el a polgári peres tárgyalásra? Miért nem vette át a Bírósági végzést?
  Nem tudom, hogy miért hoztad fel a MÜBSÉ-t?! Képzeld! 2009. 03.22. napján választ kaptam tőlük.
  „A fentiek alapján megállapítható, hogy a biztosítót nem terheli helytállási kötelezettség, mivel a volt ügyvéd nem számolt el a számára átutalt összeggel. Ez a cselekmény azonban nem ügyvédi műhiba, hanem szándékos, adott esetben bűncselekménynek is minősüli magatartás, melyre az ügyvédi felelősségbiztosítás nem nyújt fedezetet”.
  Ennyit a jótanácsodról a MÜBSE-vel kapcsolatban. Itt is megbukott a becsületes, tisztességes barátod, Gulyás.

  Nagyon ocsmány, alávaló, és gerinctelen dolog, hogy a családját is belekeveri az ügybe! Én a családját sehol nem kevertem bele, sem szóban, sem írásban! Ezt saját maga tette meg! (Nekem is van családom)

  Tisztelt „behajtó”!
  Nagyon köszönöm a segítő szándékát, de kizárólag a Juristas Követeléskezelő Kft –t bíztam meg az adósság behajtásával, akik törvényes rendezik a dolgot.

 108. Vica szerint:

  Kedves MSZP-s Nagykutyák!

  Az a véleményem, hogy ha valóban betartanák, amiről olyan sokat papolnak, hogy megtisztítják a pártjukat az oda nem illőktől, sok bonyodalmat elkerülhettek volna. Meg kell várni, amíg föltámad a tenger? Az piszkosul izgalmas lehet. Milyen uncsi lett volna az első bejelentés után összeülni, és megkérni a kedves 3G “urat”, hogy próbáljon másutt kereskedni. Akkor nem lett volna botrány a köbön, nem kellene mosakodni, eláztatni magukat mindannyiukat és az egész pártot.
  Nem tűnik föl egyiküknek sem, hogy a nagy buzgalmukban, amiképp védik a sikkasztó banditát, saját magukat is behúzzák a mocsárba? Többet néztem ki magukból, de tévedtem… Ha már annyira pátyolják ezt a bűnözőt, legalább a pártjuk becsülete kedvéért összedobhatnák párttársuk tartozásait, és kártalaníthatnák a károsultakat!!!

 109. Gigi szerint:

  Szerintem ZED nem lehet 3G, mert a nyelvezete-stílusa-helyesírása kifinomultabb (ha nem is kifogástalan).

 110. Igazság László szerint:

  Zed,te álnéven író csaló….hogy jössz te ahoz,hogy a sötét szobádban járkálsz,keresve a kapcsolót,amiről tudod,hogy hol van,de inkább a sötétből ordítasz a félelemtől….Fogalmad sincs róla,hogy mi áll az ügy hátterében?Vagy te is kaptál abból a máltai suvenirből ( Bross kitűző és bor ) ??? Ha este lefekszel gondold át jól a helyzetét ennek az embernek…lépésről lépésre…Mondjuk legyen az apád az illető…Meséljek még neked konkrétumokról 3G-ról?

 111. Gigi szerint:

  És ha már stílus: ugye, feltűnt nektek is, hogy ki szövegezte az MSZP-s választ? Ettől lesz az egész pengeváltás…

 112. Gigi szerint:

  Azt meg nem értem, hogy miért várnak “az illetékes hatóságok jogerős döntésére”,. amikor fehéren-feketén kiderült a csatolt dokumentumokból: közel kétmillát kell kifizetnie a védencüknek, slussz-passz.

  Ahogy az is világos, hogy a sajnálatos elévülés miatt maradt el a büntetőügy – attól még a társadalom erkölcse szerint bűncselekmény történt…

 113. Gigi szerint:

  Ezek után én is azt mondom, hogy valami (valaki?) itt egyre jobban bűzlik…

 114. Igazság László szerint:

  Drága Zed úr,anti doktor szakértő úr részére,aki a doktor úrak szent védelmezője részére! Először is ha a “doktor 3G” úrat kizárták a kamarából,akkor hogyan fizetett volna részükre rajtuk keresztül biztosítást? Vagy Csepelen van már bukott ügyvédek részére is biztosító? – Ha van is mindkettő,azért fizetni szokás…egyszerű de elmagyarázom.Ha van fizet,ha van nem fizet,ha nincs nem fizet. Nála ez utóbbi történt.De ha van is véletlenül,akkor is ki áll viszonyba velük? Hát ő…Szép lenne,ha bemennék oda és azt állítanám,kárt okozott ,fizess…Ő tudatosan sikkasztott,előre megfontolt szándékkal…Ennyit erről,okoska…egyszer remélem majd te is fogsz járkálni a pénzed után…

 115. Igazság László szerint:

  Tartozások még…Saját feleségének a testvérének a sogórának potom 1.5m Ft.,amit a játszóházuk belső építésére elfelejtett kifizetni…(sogórka)Rokona mesélte a szituációt,zárt kapuk mögöttvasárnapi békés sütőgetés…sör,húsi stb…Megjelenik egy férfi,akinek 3G úr tartozik némi bérlemény elmaradásért (Tehát érthetőbben:Bérelt irodát a kokler doktorátusához,majd halogatva a fizetési kötelezettségeit elpattant…Ez az úr többszöri felszólításra,hülyítések után megelégelte ezt és bemászott ott…gondolhatják a helyzetet…hát jó volt utána a hangulat…Benzint tankolt gázolaj helyett az autójába…persze megállt a kocsika…Tréler,nem fizetett.Szervíz,javítás nem fizetett,méghozzá úgy,hogy csak megy egy próba kört és jön….ekkor látták utoljára…ki fizette ki ezeket?Az a barátom,aki ajánlotta őt anno….Mivel rá hivatkozott.Cserébe mit ígért neki???Na mit? Azt,hogy majd ha peres vagy bármilyen bajba esik,kerül,ügyvédként segít neki…de hogyan az isten szerelmére,amikor ő már nem ügyvéd. Maximum pénzügyi jogtanácsos lehet,de mint látjuk ebben is szakember a javából…Vajon Bajnai Gordon miniszterelnők úr mit mondhat neki telefonon…Gulyás,gulyás te olyan hülye vagy,hogy csak ennyire vitted?

 116. Gordon szerint:

  Gulyás! Mász elő a vackodból és fizess, aztán mondjál le, vonulj ki a csepeli közéletből, és szégyeld magad életed végéig! Szaralak.

 117. miska72 szerint:

  Vica, ne nevetess ezeknek és a pártjuknak becsülete? 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
  Ez ugye csak vicc volt? 😉

 118. miska72 szerint:

  gulyásból csak a levest szeretem.

 119. Öreg halász szerint:

  Igaza van Giginek, 3G helyesírása alapján biztos, hogy nem Zed a Gulyás. 3G nemcsak egy érettségin bukna meg nyelvtanból, de az általános iskola 4. osztályában is. Érthetetlen számomra, hogy hogyan jutott be és végezte el az egyetemet, hiszen akkor már nem volt foximaxi, amikor bekerült.

  Viszont bármelyik MSZP-vezető lehet, ha ugyanis jól látom, a csapat együtt állt ki Gulyás mellett.

  Gigi, te nagyon jó megfigyelő vagy.

 120. Öreg halász szerint:

  Az MSZP-közlemény viszont annyira Polgár György-ös, hogy szinte megszólal és bemutatkozik.

 121. Igazság László szerint:

  Szeretnék békés tüntetést tartani,kérem aki velem tartana jelentkezzen a feherlaszlo007@gmail.com -on,előre is köszönöm….Ezt már nem lehet tovább tűrni!!!

 122. CsepeliXXI szerint:

  Ehhez a 3 G-s ügyhöz még hozzácsaphatjuk a Deme-ügyet is a csepeli mszp kontójára.”Baloldaliak”?Na ne marháskodjunk!

 123. T.: szerint:

  Gordon mondata némi kiegészítésre szorul:-)
  Gulyás és Tóth nyilvános fórumon kérjen bocsánatot a károsulttól – károsultaktól!
  Úgy meghallgatnám a saját szavaikkal előadott ‘védekező verziót”!

 124. Öreg halász szerint:

  Jut eszembe, a Deme Gábor se tudott több tucat helyesírási hiba nélkül leírni két mondatot. Érdekes, hogy nála is csak később derült ki.

 125. Karesz szerint:

  Aki csepeli tudja és ismeri ezt az embert. Mindig is szerette az ingyen piát, kaját a rendezvényeken. Az egész léte mások lehúzásából áll. Mint egy vírus a vírusgazdán. A vírus, gulyás a vírusgazda pedig a sok szerencsétlen, akiket lehúzott. Meg mi is, akik hagyjuk, hogy csak hülyítsenek… Bajnaitól gulyáson át tóth misiig… Szégyen!

 126. Gigi szerint:

  Öreg halász,
  pont erre gondoltam: megszólalt és bemutatkozott. Szófordulatokkal fröcsög tények és érvek helyett…

 127. Gigi szerint:

  Nem hatalmazott fel a károsult, hogy 3G egy másik cserbenhagyásos ügyét nyilvánosság elé tárjam, név nélkül meg messziről jött ember szövege is lehetne, amit mondok, de – mint azt egy nyári fórum alkalmával előadtam – ismerek egy idős embert, akit zebrán elütött egy rendőr, nyolc napon túl gyógyulóan, 3G lett az öreg felkért ügyvédje, de semmit nem csinált, egy idő után már a tárgyalásokra se ment el, így az öreg maga járta ki a kártérítését, szerencsére pár év alatt sikerült neki…

  Mit gondoltok, nem kellene egy miniszervezetet létrehozni a 3G-károsultak részére? Kellene egy cím, ahol az esetek elszenvedői maguk jelentkezhetnének a történeteikkel, és kellene egy ember, aki az elhangzottakból (és dokumentáltakból!) összeállítaná a bűnlajstromot…

 128. Vica szerint:

  Kedves Gigi!

  Tetszik az ötleted, mert a tényekkel nehéz vitába szállni még egy kormányon lévő pártnak is. Egy károsultra mondhatnak bármit, de ha kiderül, ki mindenkit vert át az “úr” és hány féleképpen, azt már nehezebb kivédeni.
  Viszont, ha kiderül, hogy esetleg több 10 milkóval lóg összességében, s valami oknál fogva esetleg megszabadítják a bevételi forrásaitól, hogyan kapja meg az idős rokkantnyugdíjas úr a pénzét. 3G talán megy a dutyiba hüsölni, de onnan nem lesz akkora jövedelme, hogy fizessen. Elárverezik a házát? Ha volt egy kis esze, semmi sincs a nevén. Szépen sorbaállítják majd a követeléseket, s a kisember nézhet nagyokat a pénze után, pedig ez esetben Németh úr volt az, aki elindította a lavinát, s Ő maradjon hoppon? Meg kell ezt jól gondolni…

 129. T.: szerint:

  Kedves Gigi,Vica!

  Az ötlet nagyon jó, bár én nem csak 3G -re vonatkozóan terjeszteném ki, hanem a jövőben minden közéleti személyre.
  Persze, ez csak úgy működhetnee, ha korrekten, tényekre alapozva lehetne számonkérni az elkövetőket. Csak azt nem tudom, hogy van -e pártfüggetlen jogász az országban?:-)

  3G biztos, hogy már átiratta a vagyonát a családjára, de nagyon remélem, hogy a rokkantnyugdíjas, és a károsultak megkapják a pénzüket!

 130. zed szerint:

  Kétszázezer forint kinek sok, kinek kevés, én az ügy súlyához viszonyítva tartom egy nevetséges összegnek. Az ügyfelek szerintem nem a letéti számlára szokták utalni az ügyvédi megbízás díját, és ha az ügyvédi irodának van külön folyószámlája, akkor nyilván onnan kerül továbbításra a privát bankszámlára az ügyvéd adózott munkabére, talán ez a magyarázat arra, mit keresnek egy ügyvédi irodában az ügyvéd személyes bankszámlaszámai.
  A tegnapi sajtótájékoztatót követően szintén baloldali érzelmű ismerőseim egy másik verziót tártak elém a “nemfizetés” okára vonatkozóan. Eszerint amint az ügyvéd úr tudomására jutott az átutalással kapcsolatos baki, személyesen kereste fel az ügyfelét, bocsánatot kért, majd készpénzben átadta a részére a teljes tartozást, amit az okozott kellemetlenség miatt megtoldott egy csekélyke összeggel. Németh úr keveselte a sérelmi pótlékot, ami az ügyvédi megbízás díját sem érte el, és ezen összekülönböztek. A pénzügyi vita során Németh úr minősíthetetlen stílusban adta elő magát, ami 3G-t igencsak felbosszantotta. A veszekedésnek az lett a vége, hogy az ügyvéd úr megsértődött és “elszaladt”. A pénz az asztalon maradt, amelyről készpénzátvételi elismervény nem készült. A találkozó négyszemközt került sor. Tehát Gulyás doktor egykori ügyfele “sportszerűtlen” viselkedése miatt nem reagált Németh úr hivatalos megkereséseire, és ezért nem ment el a tárgyalásokra sem.
  3G egyéb ügyeiről nem hallottam, sajnos nem tudok igazságot tenni.

 131. T.: szerint:

  Te Zed!
  Nem gondolod, hogy gusztustalan vagy??? Ráadásul idióta is! Ha 3G vagy, ha nem! A tények ismerete nélkül, nemlétező mesékre alapozva hülyeségeket írsz!
  A károsult TÉNYEKKEL tudja igazolni, hogy megkárosították! Szerinted egy beteg, idős embernek az a heppje, hogy bíróságra járjon, tovább rontsa az egészségét, több hónapig ne egyen normálisan önszántából?!

  Gigi! Nincs igazad!:-) 3G tud ilyen baromságokat írni!

  Senki nem kért, hogy igazságot tegyél, mert az igazság már kiderült minden épeszű ember számára! Csak Te vagy ilyen sötét!

  Sorry a sítulsért a többiektől, de megáll az eszem…..

 132. Vica szerint:

  Kedves Zed!
  Piszok jó a fantáziád, mondták már? Akkor elmondok Neked egy másik verziót. Személyesen ismerem Németh urat, s az ügy elindulásától tudom, hogy folyamatosan várta a pénzt, reménykedett abban, hogy mindjárt jön a postás és megkapja, mert nem is tételezte fel egy ügyvédről, a saját fogadott ügyvédjéről, hogy ekkora szemétséget követ el ellene. Kisebb-nagyobb kihagyásokkal időnként értesültem róla, hogy még mindíg reménykedik. Megtudtam, hogy tőle vonják a másnál parkoló pénzt, és mélységesen fölháborított, hogy ilyen mocskos alakok vannak államilag elismert és jólfizető pozíciókban, hogy dédelgeti az a párt, akire az utolsó választásokon szavaztam, mert bíztam benne, hogy képesek kihozni az országot a szarból. Nem elméleteket kell gyártani, s elhinteni az interneten, mintha valóságalapja lenne, hanem ha nem hiszed, járj utána. Keresd meg a többieket is. Netán attól félsz, hogy összedől a vár, amit magad építettél magadnak egy szuper pártról? Nyisd már ki a szemed és vedd le azt a csodaszép rózsaszín napszemüveget (ami biztosan nagyon jól áll, de akadályoz a tisztán látásban)!

 133. T.: szerint:

  Ráadásul olvasni sem tudsz!
  3G ELEVE A SAJÁT, MAGÁNBANKSZÁMLÁJÁT adta meg az alperesnek! Oda kérte a pénzt!

  Fentieken kívül is tudsz még baromságokat írni? Köszönjük, nem kérjük! Viszont, ajánlom keress fel egy elmeorvost!

 134. T.: szerint:

  Természetesen fentiek zednek, 3G-nek szóltak!

  Kedves Vica!

  Megtennéd, hogy írnál nekem egy e-mailt?
  cikkcakk11@gmail.com
  Köszönöm.

 135. vermes szerint:

  Na, ilyet én is akarok, hogy valaki pénzt hagy az asztalomon, aztán elmenekül! 🙂
  Szánalmas kis történet…
  Szerintem GGG – ha még lesz folytatása az ügynek – mondja majd azt, hogy ufók befolyása alatt cselekedett! Az ügyészség meg menjen az űrbe nyomozni!
  Cusi már hajtogatja a lepedőt a cellában, kisgének! 😀

 136. Vica szerint:

  Zed!

  Tájékoztatlak, hogy az ügyfelek nem ismerik az “ügyvéd úr” számlaszámait. Arra a számlára szoktak utalni, amilyen számlaszámot kapnak.
  Az összeg kicsinységének a voltáról pedig:
  Lehet, hogy nem olvastál elég figyelmesen. Itt pont arról volt szó, hogy egy szegény, beteg idős, nyugdíjas ember pénztárcájából lopott ki “valaki” (akinek ez az összeg a bevételeihez képest bágátell, sőt, talán a Te jövedelmedhez képest is, hiszen számodra ez csekély összeg) 200 ezer forintot. Most ne a Te jövedelmedhez viszonyíts, hanem egy rokkantnyugdíjaséhoz! Nem szoktam más pénztárcájában turkálni, így nem tudom, mennyi lehet a nyugdíja Németh úrnak, de lehet 50-70 ezer forint körül esetleg. Ebből a havi nyugdíjából kell fönntartania magát, fizetnie a rezsit/vagy egy részét, megvennie a gyógyszereit. No, most számolj! Ha tegyük föl egy rokkantnyugdíj 70 ezer forint, amiben azért nem vagyok tuti, hogy eléri ezt az összeget, akkor ennek legalább a 60-80 %-a elmegy rezsire, kajára még nagyon szolídan számolva is. Ha a maradék 20 %-ot levonják egy féreg miatt, akkor épp 0 Ft-ja marad arra, hogy megvegye a gyógyszereit. Számoltál? No most akkor sok az a 200 ezer forint, vagy kevés? Ha tőled lopná el valaki, s ennyiből élnél, amiből még levonnák részletekben a 200 ezret, soknak tartanád? Szabad gondolkodni!!!

 137. Karesz szerint:

  Te Zed!

  Ha a törpegulyás vagy, ha más , miket hazudozol itt, te? Nem szégyelled magad? Méghogy gulyás kifizette a pénzt. Te nyomorult!

 138. admin szerint:

  Karesz, kérjük a fenyegető hangnem mellőzését.

 139. Tisztelt Hölgyek/Urak!

  Olvasva a kommenteket két dolog kapcsán muszáj megszólalnunk és tisztázni.

  1) Az ügyvédi biztosítás nem terjed ki arra, ha az ügyvéd az ügyfelének a pénzét eltulajdonítja. Ez egyrészt büntetőjogi, másrészt polgári jogi következményekkel bír, de a biztosító emiatt nem fog helytállni az ügyvéd helyett.

  2) Társaságunk részére Gulyás Úr levelében két alkalommal is elismerte tartozását, mely alapján az a fentiekben olvasott vélelem, mely szerint személyesen kifizette volna a tartozást Németh Úrnak nem fedi a valóságot.

  Üdvözlettel,
  JURISTAS Követelésbehajtó Kft.

 140. Vica szerint:

  Nohát Zed!

  Ha mégsem Te lennél 3G, elkezdtél már gondolkodni? Levetted már a szemellenzőt és a rózsaszínű napszemüveget? Nézz ki az ablakon, ha a szobában vagy! Nem süt a nap… Talán megérkezik a tisztánlátás is előbb-utóbb.

 141. Elyza szerint:

  Zed!
  A rokkantnyugdijassal kapcsolatos ügy súlya lehet, hogy Neked nem nagy, és nevetséges a 200.000.-Ft,amit elsikkasztott a volt ügyvéd,de egy idős,
  beteg embernek akinek a kevés nyugdíjából még a sikkasztó számlájára
  érkezett összeget havonta vonják,/amely összeget sose kapta meg/ igenis nagy összeg! A baloldalinak nevezett ismerőseidnek üzenem, jót nevettem.
  Visszaadta az összeget és nem kért róla átvételi elismervényt? Aztán meg
  elszaladt. Talán kergette őt a rokkantnyugdijas,aki menni alig tud és levegőt
  alig kap? Ne beszélj már hülyeségeket ! Még van képetek meggyanusitani
  a károsultat ,szerintetek ennyi éven keresztül az az ember olyanért járt
  bíróságra amit már megkapott? És betegen harcol a z igazáért?
  Aki ezt állítja erkölcstelen gazember !

 142. Elyza szerint:

  Nekem ezután a GGG betükről a következő szavak jutnak eszembe:gazember,gerinctelen,görény

 143. Elyza szerint:

  Zed és Baloldali érzelmű Gulyáspártiak!

  Esetleg ha elolvasnák a Juritás Követelésbehajtó Kft. fenti információját
  sokat segítene abban,hogy a hályog a szemükről lehulljon. Vagy Önök szerint ők olyan ügyet vállaltak el, ami jogilag nem állja meg a helyét?

 144. Gigi szerint:

  Ti nem várjátok, hogy 3G is megszólaljon? Vagy BSZT ígért válaszát? Ugye, nem hagytok egyedül várakozni?… 🙂

 145. Vica szerint:

  Kedves Gigi!

  Tényleg komolyan gondolod, hogy 3G itt a saját nevében megszólalna? A puhatestűeknek, pontosabban a gerinctelenek fajtájához tartozóknak nincs bátorságuk még internetes levelezésben sem megszólalni. Ügyvéd? Hogyan védené saját magát, ha az ügyfeleit sem képviselte, s fontosabb dolgára való hivatkozással magára hagyta védencét a bíróságon. Nem olyan vastag a bőr a képén, hogy vállalja a szétszedetés fennforgásának eshetőségét, ugyanis egyáltalán nincs bőr a képén. A csupasz húsát meg nem akarja mutogatni, biztosan szégyenlős… 🙂

 146. Elyza szerint:

  Kedves Gigi!

  Szerintem 3g-nek itt már nem beszélni,hanem fizetni kéne! Különben sem merne a saját nevével megszólalni. Nem olyan tökös gyerek Ő már a botrány kipattanása óta. Korábban még törvényen felülinek érezhette magát.
  Mostmár lapít,mint ……………az a bizonyos fűben. Nem sokáig fogják
  már a disznóságait takargatni az elvtársai, vagy lehet,hogy mégis?
  Mert magával rántja őket?

 147. miska72 szerint:

  remélem a következő kormány visszaállítja a HALÁLBÜNTETÉST egy rövid időre, és Gulyas se menekül a felelőségrevonás alól. 😉

  admin, remélem így megfogalmazhatom a gondolataimat. 😉

 148. Vica szerint:

  Ha valaki még nem ismeri 3G honlapja: http://drgulyas.uw.hu/

 149. rokkantnyugdíjas szerint:

  MSZP!

  Önök azt írják, hogy az ügyemben várják az illetékes hatóságok jogerős döntését. Önök szerint ki az „illetékes hatóság?” Csak nem az Önök pártvezetőségi gyűlése? Na, ne vicceljenek, ennél komolyabbnak gondoltam volna az MSZP –s képviselőket.
  A BÜK Fegyelmi Tanácsa, 2008. november 3.-án tárgyalta az ügyet, és dr. Gulyás G. Gábor ellen meghozta Fegyelmi Határozatát:
  1. sz. jogerős döntés:
  „ 1. r. szándékos fegyelmi vétséget valósított meg, ezért az eljárás alá volt ügyvédet kizárás fegyelmi büntetéssel sújtja.”
  Dr. G.G.G. a fegyelmi tárgyaláson nem jelent meg! A Határozat 2009. 02.03.-án jogerőre emelkedett!!!
  2. sz. jogerős döntés:
  A XXI. Ker. Kerületi Bíróság, 2008. november 26.-i tárgyalásán (ahol a becsületes G.G.G. megint nem jelent meg) Bírósági meghagyást hozott! Kötelezte az alperest, hogy 15 napon belül fizesse meg a felperes által keresetben megjelölt összeget.
  Dr. G.G.G. elvtárs, fellebbezéssel szintén nem élt. A Bírósági Végzést nem vette át! A Bírósági meghagyás 2009. január 6.-án jogerőre emelkedett!
  De ezt, Önök már mind tudták-tudják!

  A másik dolog az, hogy Tóth Mihály polgármester, vagy csepeli MSZP elnök, nem tudott a dologról? Tóth Mihály névtelen bejelentőnek titulált?

  Tóth Mihály úr! 2007. július 9.-én írtam Önnek! Miután megkapta levelem, Gulyás másnap kijött hozzám! Erre pedig Ön utasította! Gulyás addig a füle botját sem mozdította.
  Azok után, hogy 2007. július 9.-e óta tud az ügyről, milyen alapon nyilatkozta, hogy névtelen bejelentő vagyok?? Felajánlottam Önnek a levélben, hogy a bizonyítékok másolatát átadom Önnek!
  Ön kiküldte hozzám Gulyást, akkor miért nem kérte tőlem a bizonyítékokat is?
  Önnek joga, és kötelessége lett volna velem, és a beosztottjával szemben is! Ennek hiányában az Ön felelőssége a legnagyobb, hogy idáig fajultak a dolgok!

 150. Attila szerint:

  Tisztelt Rokkantnyugdíjas!

  Minden bűnszervezetnek van egy feje. Ez a “fej”(ami bűzlik) nem fog öntől bizonyítékokat kérni, mert tudja, hogy nincs rá szükség. Kiküldte a piti kis bűnöző gulyást, de az nem akar fizetni, mert jól jön a pénz Máltára, vagy máshová.

 151. rokkantnyugdíjas szerint:

  ZED „barátom”! (avagy G.G.G?)
  2009.10.15. 9.10. órai bejedzésedhez:

  Látod, Te okosnak, mindenhez értőnek akarsz látszani, és egy nagy dilettáns vagy! Csak egy példa a hülyeségedből:

  Ha egy ügyvédnek, per folyamán, a perrel kapcsolatosan pénzt utalnak – ebben az esetben, nem is az ő nevére, hanem az enyémre – mindenkor a letéti számlát kell megjelölnie! Látod, Te tudatlanul elismered a barátod lopását! „Nyilván onnan került továbbításra a privát bankszámlájára”. Ez nem munkabér!! Kevered a szezont, a fazonnal! Hány magánszámlája van a barátodnak? (amellett eleve a saját magánbankszámláját adta meg!)

  A 2. bekezdés „A tegnapi sajtótájékoztatót követően” stb., pedig kimerítik a jóhírnévhez való jog, és rágalmazás fogalmát!!! Amivel Te (mert nyilvánosan leírtad) és a barátaid, akik elédtárták ezt a rágalmazást a felelősek!
  Tudod, 64 évem alatt a Gulyással való találkozásom volt az első, hogy Bírósághoz fordultam.
  Lehet, hogy idős vagyok, de még Te sem állíthatsz rólam valótlanságot, és nem járathatsz le!
  Megtehetném, hogy feljelenthetnélek (barátaiddal együtt) a jó hírnévhez való jogom, és rágalmazás miatt. A Rendőrségnek, és az Ügyészségnek van lehetősége, hogy megtaláljon! A mai technikai vívmányok mellett ez nem tart sokáig!

  Tisztelt Attila!

  Tóth Mihály felelőssége épp ezért a legnagyobb!

 152. Elyza szerint:

  Zed és Kedves Baloldaliérzelmüek!

  Akik a 3g-ét és a brancsát védik,ezekután mit gondoltok? kíváncsi lennék rá.
  Ha olyan jó elvtárs a 3g, megérné kifizetni helyette a tartozásait,mert az a korábbi hozzászólásokból kiderült,hogy másoknak is tartozik és semmibe
  vette korábban is az erkölcsi normákat,törvényen felülinek képzelte magát.
  Dobjátok össze,fizessetek helyette és nevejétek át ezt a tahót. Gondolom Nektek sem mindegy ,hogy a közös “husos tálba” belerondít egy féreg.

 153. Elyza szerint:

  Kedves Admin!
  Kérem törölje az egyik hozzászólásomat, a korábbit,mely véletlenül
  kétszer lett elküldve. Köszi

 154. admin szerint:

  Nem figyeltünk oda: könnyen lehet, hogy véletlenül egy másik bejegyzést is töröltünk. Ha ez történt, nem volt szándékos, és elnézést kérünk a figyelmetlenségünkért!

 155. […] A Csepel.info október 13-án hozta nyilvánosságra a “3G-botrány” dokumentumait. […]

 156. miska72 szerint:

  Tisztelt rokkantnyugdíjas egz egy MAFFIA!

  De fognak még ezek menekülni!

 157. Elyza szerint:

  Szerintem is. Máig is azon nevetünk az ismerőseimmel, hogy a Zedgulyás
  azt mondta, hogy rokkantnyugdijasnak kifizette az ellopott pénzt, aztán elszaladt……….
  Hát szaladjon is ,mert ha valahol utolérem …………

 158. zed szerint:

  Kedves rokkantnyugdíjas!

  Bocsánatot kérek. A legutóbbi bejegyzésem nem tőlem származik. Véletlenül elfelejtettem lezárni a számítógépemet, így az a kiskorú gyermekem keze ügyébe került. Fiúgyermek lévén csintalan természetű, és nagyon jó fantáziája és szókincse is van, mert sokat olvas. Miután felfedeztem a csínytevését, jól elláttam a baját. Mivel gyermekem viselkedéséért is nekem kell vállalni a felelősséget, ezért elnézést kérek. Ügyelni fogok rá, nehogy mégegyszer előforduljon hasonló eset.
  Kérem a moderátort, legyen szíves törölni az előző kommentemet! Előre is köszönöm!

 159. admin szerint:

  Ilyet is ritkán olvashatunk. Viszont, mivel a csintalan kisfia írta a kommentet, az ő véleménye is vélemény, aminek törlését ő ráadásul nem kérte. Ezért az ő véleménye is fennmarad.

 160. Vica szerint:

  Kedves zed!
  A gyermekbántalmazás rendkívül helytelen dolog. A másik két srác is ilyen jó fantáziával lett megáldva?

 161. spam szerint:

  Zed, azaz Gulyás. Ez már végképp nagyon szánalmas a részedről. Már megint a családdal takarózol? Nem szégyenled magad?

 162. Öreg halász szerint:

  Biztos, hogy Zed nem a Gulyás, ahhoz túl jó a helyesírása.

 163. Elyza szerint:

  Kedves Zed!

  Ha mégis Te vagy 3G/Látod már nagy betűvel írom a G-t/ annyiban egy picit nőttél a szememben,hogy bocsánatot kértél rokkantnyugdijastól a gyanusítás miatt. De ez még nem az igazi. Azt gondolom, egy gyerek nem a Csepel.infot olvasgatja,bármilyen okos és csintalan is. És ne a gyerekre kend amit Te vétettél,hanem vállald a tetteid következményeit. Emberből vagyunk nem tévedhetelenek,de ebben az ügyben az volt a probléma, hogy 3G nem ismerte el sokáig a tettét ,semmibe vette a károsultat és kiakart térni a fizetés alól. Tudod, ok-okozat,bün-bünhődés alól senki nem menekülhet.Tetteink következményeit viselni kell! Ez univerzális törvény!

 164. Vica szerint:

  Keresem a gyerekszöveget, de csak a 2009. október 15.-én, 9:10-kori, egyáltalán nem gyerek nyelvezettel írt szöveget találtam az előző zed hozzászólásként. Szegény gyerek! Ha ezt a szöveget valóban egy kiskorú gyerek írta, akkor valami nagyon nem stimmel körülötte… Ilyen hangvételben, ilyen szóhasználattal még nem láttam gyerekírást, ha pedig hamarosan betölti a 18-at, nem tudom mit szólt az elnáspángoláshoz…

 165. Öreg halász szerint:

  Viszont úgy tűnik, hogy az MSZP visszavonja a hiénázóit. Megváltozott a stratégia, most már mást kell mondani, ezért gyerekekre fogják.

  Igazi MSZP-s stílus!

 166. Vica szerint:

  A kis csíntalan! Biztosan sokan kinevették zedet ezért a baromságért még a párttársai is, ezért jobbnak látta, ha kitalál egy másik mesét, hogy ne legyen annyira égő.

 167. Elyza szerint:

  Admin!

  Köszi.Remélem később se törlöd!

  Öreg Halász!
  Én is tudok sokféleképpen írni,a helyzettől ,az ügytől és attól is függ,hogyan
  írok és fogalmazok, mi a célom vele és mennyire vagyok mérges és elszánt.

 168. […] Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast lopott meg az MSZP-s politikus […]

 169. Elyza szerint:

  ZED!

  Hol sunnyogsz? Nem mersz megszólalni? Figyelmeztesd már a pártfogoltadat/vagy ha Te vagy a 3G /fizesd meg a rokkant nyugdíjasnak ,
  amit elloptál tőle és a bíróság megítélte számára.,tudod 2 millió körüli már az összeg. ! Amit 2009 jan. 6-án jogerőre emelt a bíróság.,2004-ben lett elsikkasztva. Arra az általad “semmi pénzre szüksége van a beteg embernek.

 170. Elyza szerint:

  dr.Gulyás G.Gábor!
  Csepeli önkormányzati képviselőnek !

  Fizess ! Fizess! Fizess ! Fizess ! Fizess ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 171. admin szerint:

  A személyes adatokat moderáljuk, töröljük.

 172. […] Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast lopott meg az MSZP-s politikus […]

 173. […] Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast károsított meg az MSZP-s politikus […]

 174. […] a Budapesti Ügyvédi Kamara, mert az egyik beteg, nyugdíjas ügyfelét úgy károsította meg 200 ezer forinttal, hogy az ennek következményeképpen maradandó egészségkárosodást is szenvedett. Az […]

 175. […] akkor robbant ki, amikor lapunk tudomására jutott, hogy a volt ügyvéd, MSZP-s képviselő hogyan károsított meg egy szív- és cukorbeteg csepeli rokkantnyugdíjast. Kiderült az is, hogy Tóth Mihály MSZP-s […]

 176. […] kiderült, hogyan károsított meg egy szív- és cukorbeteg rokkantnyugdíjast, alig van olyan hét, hogy ne kerülne […]

 177. […] ügyvédként praktizáló csepeli MSZP-s politikus azzal vált hírhedté, hogy kiderült: idős, beteg embereket vert át nem kevés pénzzel, és korábbi ügyfelei közül volt olyan is, aki kontármunkája […]

 178. […] Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast károsított meg az MSZP-s politikus […]

 179. […] Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast károsított meg az MSZP-s politikus […]

 180. […] Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast károsított meg az MSZP-s politikus […]

 181. […] A csepeli MSZP-s vezetés és az általuk a végsőkig védett párttársuk mégis csak akkor került igazán nehéz helyzetbe, amikor a Csepel.info nyilvánosságra hozta, hogyan károsított meg a politikus egy szív-, érszűkület- és cukorbeteg rokkantnyugdíjast úgy, hogy az hosszú ideig a gyógyszereit sem tudta emiatt megvenni, és ennek következtében maradandó egészségromlást szenvedett. […]

 182. frankó szerint:

  Ez a Dr GGG egy kis patkány. Szegény szeretne magasabb lenni de csak 155-re sikeredett. Az ilyeneket írtani kellene. Sajnos személyesen is ismerem bár sok közöm nincs hozzá. Időben észrevettem a gerinctelenségét, és még a kollégámat is át akarta vágni.Szemrebbenés nélkül hazudik. Egy rokkantnyugdíjast aki meglop annak nincs helye a társadalomban. A három gyerekével takarózik, azért csinálta Őket?

 183. […] vezérigazgató, MSZP-elnökhelyettes és polgármester-jelölt, Gulyás Gábor MSZP-s politikus, bukott ügyvéd és az országgyűlési választás egyik csepeli “kampányarca” valamint Császár […]

 184. […] A kamarai kizárás nem szokatlan, ha etikai vagy büntetőügyi gyanú ébred egy-egy ügyvéd ellen. Csepelen Gulyás G. Gábor csepeli MSZP-s politikus-ügyvédet is kizárták 2009-ben a kamarából egy nyugdíjas, cukorbeteg ügyfelének megkárosítása miatt. […]

 185. […] pénzét a saját számlájára utaltatta. A cukor- és szívbeteg férfi ennek következtében sokáig a gyógyszereit sem tudta megvenni, és egészségi állapota tovább romlott. A politikus azonban addig hitegette ügyfelét, hogy végül büntetőjogi értelemben elévült […]

 186. […] – írta Szabó Szabolcs, az Együtt politikusa saját újságában egy 2004. február 27-én kelt szerződésre hivatkozva, mely szerint Budapest Főváros Önkormányzata átadta az érintett ingatlan használati jogát Budapest Csepel Önkormányzatának. A politikus Rétvári Bence államtitkár levelét kiforgatva tehát azt állította, hogy 2004 óta fideszes vezetése van Csepelnek. Ez nagyon kínos baki. Csepelen ugyanis 1994-2010 között eleinte MSZP-SZDSZ-es majd MSZP-s önkormányzati vezetés volt. A szocialista hegemónia olyan erős volt, hogy a csepeli MSZP 2006-ban még erősebb támogatottságot tudhatott maga mögött, mint a XIII. kerületi pártszervezetük. Ez roppant meg 2009-ben, a csepeli kettős gyilkosság következtében, illetve az után, hogy egyre több sikkasztási, korrupciós botrány és egyéb bűncselekmény derült ki a csepeli MSZP-s politikusokról. […]

 187. […] A negyedik helyezést – szerintünk – Gulyás G. Gábor kapná meg. Az ő szűrét az ügyvédi kamara tette ki, ám sokan átkozhatják a mai napig a percet, amikor megismerkedtek […]

 188. […] szerintük – dr. Gulyás G. Gábor kapná meg. A politikust egy ügyfele megkárosítása miatt zárta ki a Budapesti Ügyvédi Kamara, de rengetegen állították, hogy átverte őket. Takács Krisztián tehát – szerintük – […]

 189. […] szerintük – dr. Gulyás G. Gábor kapná meg. A politikust egy ügyfele megkárosítása miatt zárta ki a Budapesti Ügyvédi Kamara, de rengetegen állították, hogy átverte őket. Takács Krisztián tehát – szerintük – […]

Itt lehet hozzászólni !