Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából

Csepel.info

Valóban kizárták Gulyás G. Gábor (volt) csepeli ügyvédet, az MSZP önkormányzati képviselőjét a Budapesti Ügyvédi Kamarából. Bár kizárás csak bűncselekmény vagy súlyos fegyelmi vétség elkövetése esetén lehetséges, a történtek közvetlen okát a politikus sem akkor, sem azóta nem hozta nyilvánosságra, képviselőségéről pedig nem mondott le. Bármit is tett, pártja, az MSZP sem találta azt annyira problémásnak, hogy kizárja őt a frakcióból – értesült a Csepel.info.

Tóth Mihály csepeli polgármester és Gulyás G. Gábor azt azonban tagadták, hogy bűncselekmény állt volna a kizárás hátterében – derül ki két önkormányzati testületi ülés jegyzőkönyvéből.

A Csepel.info-hoz is eljutott a napokban az a dokumentum-másolat, melynek fejlécén a “Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Tanácsa” olvasható, és amely tartalmában dr. Gulyás G. Gábornak a Budapesti Ügyvédi Kamarából való kizárásáról szól. Ugyanakkor a lapunkhoz került dokumentum-másolat alján dátumként 2009. 02. 23. olvasható, miközben úgy tudjuk, hogy Gulyást még 2007 elején kizárták a kamarából.

Előbbiek miatt 2007. januárjában majd 2007. februárban is szóba került a politikus kizárása a csepeli képviselő-testület ülésein. 2007. januárjában a politikus már elhagyta az üléstermet annál a napirendi pontnál, ahol a kizárásának okait tudakolta a Fidesz-KDNP frakció, egy hónappal később azonban maga válaszolt a “vádakra”. Az alábbiakban ennek a két ülésnek a jegyzőkönyveiből idézünk.

– Tájékoztató kérése dr. Gulyás Gábor jogi helyzetéről (2007. 01. 23.)

Gárday Balázs dr. Gulyás Gábor távollétében – mivel közérdekről van szó, a testületre is tartozik –, Tóth Mihálytól most, vagy a következő testületi ülésre kér tájékoztatást arról, igaz-e, hogy a képviselő urat kizárták az Ügyvédi Kamarából? Tudomása szerint, a kizárás alapja súlyos büntetőjogi eljárás, amiről a Képviselő-testületnek tudnia kell. Azt kérdezi, folyik-e büntetőjogi eljárás dr. Gulyás Gábor ellen? Miért zárták ki a kamarából?

Tóth Mihály úgy gondolja, a képviselő úr jelenléte nélkül nem illene róla beszélni, de nincs akadálya a probléma megvitatásának. Tudomása szerint, nem büntetőjogi eljárásról van szó, hanem munkaügyi jellegű ügyről, az Ügyvédi Kamarából való kizárás munkajogi eljárás keretei között történik. Megemlíti, dr. Gulyás Gábor jelenleg más területen dolgozik. Kijelenti, büntetőeljárásról nem tud.

– dr. Gulyás Gábor képviselő úrral kapcsolatos észrevétel (2007. 02. 20.)

Gárday Balázs utal arra, az előző testületi ülésen felvetett problémájára a polgármester úr önhibáján kívül nem megfelelő tájékoztatást adott. Felolvas egy jogszabály részletet:
„Ügyvédi tevékenység felfüggesztése, 54. § 1. bekezdés:
Az első fokú fegyelmi tanács az ügyvéd tevékenységének gyakorlását felfüggeszti, ha
a.) ellene olyan szándékos bűncselekmény elkövetése miatt emelt vádat az ügyész, amelynek büntetési tétele három évi szabadságvesztésnél súlyosabb.
b.) felfüggesztés a fegyelmi vétség súlyosságára való tekintettel indokolt.

Mi számít fegyelmi vétségnek, 37. §:
Fegyelmi vétséget követ el az az ügyvéd:
a.) aki az ügyvédi tevékenység gyakorlásából eredő jogszabályban, illetve az etikai szabályzatban meghatározott kötelezettségét vétkesen megszegi, vagy
b.) akinek az ügyvédi tevékenységen kívüli vétkes magatartása az ügyvédi kar tekintéjét csorbítja.

Büntetések, 38.§:
A fegyelmi vétséget elkövető ügyvéddel szemben kiszabható büntetések a következők:
a.) megrovás
b.) pénzbírság
c.) a kamarából való kizárás.”

Úgy gondolja, ez utóbbi c.) pont a legsúlyosabb szankció. Azt kérdezi dr. Gulyás Gábortól, igaz-e az, hogy január elején rendbírságot szabtak ki rá, illetve, hogy a be nem fizetés miatt elő akarták állítani?
Véleménye szerint, nagyon fontos problémáról van szó, mivel a testület képviselőinek morálját
nagyban meghatározza, és azt is, hogy – párttól függetlenül – milyen kép alakul ki róluk.

dr. Gulyás Gábor felháborítja, és aljasságnak tartja, hogy ráérő idejükben a FIDESZ-es képviselők az ő magánéletével foglalkoznak. Kihangsúlyozza, azt kívánja Gárday Balázsnak, soha ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy önhibáján kívül, három gyerekkel, tengersok adóssággal úgy függesszék fel a
munkavégzésének lehetősége alól, hogy abban neki semmiféle hibája nincsen.

Ismerteti az előzményeket:

Köztudott, hogy évekkel ezelőtt létrehozott egy jogvédő szervezetet, amiben az igazságszolgáltatás, a bírói kar, és az Ügyvédi Kamara tevékenységét vitatta. Ennek következménye volt az, hogy nem kívánatos személy lett bizonyos igazságszolgáltatási körökben. Amikor az ügy elkezdődött, néhány ismertebb kollegáját kérte fel, hogy segítsen ebben az ügyben, különben kénytelen lesz sajtóhoz, illetve nemzetközi fórumokhoz fordulni. Ők akkor ezt megtették.

2006-ban az ügyvéd kamarai választásoknál, nyíltan, Bárándy Péter elnökjelöltsége mellett
kampányolt, amit végül nem Bárándy Péter nyert meg. Ettől kezdve indult be az a sorozat, amit Gárday Balázs cinikusan, ellene állandóan előterjeszt.

Kijelenti, a képviselő úr által elmondottak igazak, azonban felhívja a figyelmet arra, Gárday Balázs
nem tudhatja pontosan melyek azok az okok, ami miatt őt kizárták. Leszögezi, nem bűntető ügyről van
szó. Véleménye szerint, az ügyvédi tevékenysége, amit egyéni vállalkozóként végez, egyáltalán nem közügy, senkinek nem okozott anyagi kárt. Megjegyzi, csak azokat az ügyvédtársait zárták még ki a kamarából, akikkel együtt dolgozott a szervezetben. Természetesen bíróság útra viszi az ügyet. Hangsúlyozza, jelenleg jogtanácsosként dolgozik, aminek előfeltétele, hogy büntetlen előélete legyen. Kéri, a jövőben ne foglalkozzanak a problémáival.

A rendbírsággal kapcsolatban elmondja, valószínűleg a rendőrkapitánynál vizsgálatot fog
kezdeményezni, mivel a személyiségi jogait sértették meg azzal, hogy kiszivárogtatták az ügyet. Kifejti, 2005. elején egy bírónő rendbírsággal sújtotta, amit megfellebbezett. Nyolcvanezer forintról a
másodfokú eljárás levitte az összeget húszezer forintra. Tény az, hogy ezt a pénzt elfejtette befizetni,
ő a hibás abban, hogy ez az ügy elfajult. A kézbesített felszólítást követően, tavaly decemberben
befizette a bírságot. Bízik abban, hogy ezt a témát is levehetik a napirendről.

Csepel.info

A Gulyás-botrányhoz kapcsolódó cikkek időrendben:

Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából

Útilaput kötnek Gulyás talpára?

“Gulyás-ügy”: pro és kontra, ami eddig elhangzott

Az MSZP büszke Gulyásra

Szív, érszűkület és cukorbeteg rokkantnyugdíjast lopott meg az MSZP-s politikus

Ismét várják a bejelentést

Az MSZP büszkén kiállt sikkasztó képviselője mellett

Borka-Szász Tamás frakcióvezető álláspontját hét végére ígérte

Borka-Szász Tamás és Szenteczky János válasza a Fidesz-KDNP nyílt levelére

Túl sok az ellentmondás az MSZP-s közleményekben

Ismét megvédte Gulyást az MSZP

A csepeli Fidesz-KDNP nem vesz részt az önkormányzat megemlékezésén

Elhallgattatta a csepeli cenzúra a Gulyás-botrányt

Gulyás mégis búcsúzott az MSZP frakciótól

Szenteczky János bocsánatot kért Gulyás Gábortól

Az elévülés miatt nem vizsgálhatta tovább az ügyészség Gulyás Gábor tettét

97 hozzászólás “Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából” bejegyzésre

 1. miska72 szerint:

  🙂 🙂 🙂
  Van mire büszkék lennünk! MSZP!
  Az eredeti dokumentum itt olvasható!
  http://www.kuruc.info/r/6/39566/
  Jó cégérnek reklám kell!

 2. miska72 szerint:

  Hová tűnt? 🙂 Hi hi
  Hová tűnt? 🙂 Ha ha
  Hová tűnt? :)Bruhahaha
  Hová tűnt Borka-Szász Tamás? 🙂 🙂 🙂 🙂
  Csepeli Önkormányzati MAFIA!
  Előbb utóbb elhiszitek.

 3. hugi szerint:

  Szerintem, mivel a kizárási okok között elsõ helyen a büntetõjogi ok áll, csak akkor lehet magánügyrôl beszélni, ha magánemberrõl van szó, nem pedig közszereplõrõl.

  Szép kis frakció, nem csoda, hogy még a sétányok lakói sem akarták bõvíteni!

 4. Gigi szerint:

  Van apropója is ennek a tálalásnak? Fejlemény? Egyéb?

  Vajat (kinek gyilkos párttársat, kinek öngyilkos feleséget) majd’ mindenkinek – beleértve: minden közszereplőnek – a fején lehet találni, csak az a kérdés, milyen körítéssel kerül az asztalra… Ildomosabb lenne közügyekkel foglalkozni, nem?

  Amit Gulyás Gáborról tudok, az az, hogy az egyik ismerősöm perét gondatlanság miatt elvesztette, a másikén meg sem jelent a bíróságon. Korábban azt hittem, ezért indult ellene fegyelmi eljárás (nem büntetőjogi kategória!), és helyeseltem is e cserbenhagyás miatt.

  Számomra új, hogy most miféle összeesküvés-elméletre hivatkozása került elő. A jegyzőkönyv-részletek alapján azonban még igaza is lehet – már ha nem előítélettel olvassátok. Nem szavazok neki bizalmat, de azt kinézem az egész hatalmi elitből, hogy jogi-bírósági vonalon is van rajtuk mit vitatni. A vaj – ugyebár – mindenki fején ott lapul…

 5. Gigi szerint:

  … azaz nem a cserbenhagyás miatt, dehogy, hanem a cserbenhagyás miatti felelősségre vonása miatt helyeseltem!…

 6. Kovács Ernő szerint:

  Kedves Fidesz, a saját szeméthegyeteken söpörjetek először!!!!!!!

 7. miska72 szerint:

  Kovács Ernő légy büszke a MASZOPRA!
  Büszke lehetsz erre a szélhámos gazemberre!
  Az MSZP is söprögethetne!
  Az ilyen söpredékeket kiközösíthetnék a pártból!!!!!!!
  Ja, mindenki söpredék? ? 😉

 8. miska72 szerint:

  Az MSZP- ben csak Szélhámosok, és gazemberek, hazaárulók gyilkosok vannak!

 9. miska72 szerint:

  Mi van Ernő, fáj az igazság? 🙂 🙂

 10. Papi szerint:

  Kovács Ernő!
  Ha jól emlékszem ti már próbálkoztattok a Fidesznél (Lásd: Keller “úr”) és nem találtatok semmit. Aztán próbálkoztattok az APEH-nél is és ott sem találtatok semmit. Nálatok miért nincs így? Nálatok ott is gazdasági vagy egyéb bűnesetre lel az ember ahol nem is akar keresgélni. Az az igazság, hogy az MSzP-t egy csomó hasonleső tolvaj gazember meg találta és ti még mindig elhiszítek, hogy ők tiszteségesek.
  Szebb Jővőt!

 11. miska72 szerint:

  BÖRTÖNBE AZ EGÉSZ CSEPELI MSZPVEL!
  ÖNKORMÁNYZATI MAFFIA!
  TAPASZTALAT AMIKET BIZONYÍTÉKOK TÁMASZTANAK ALÁ!

 12. miska72 szerint:

  Mostmár csak azt kell eldönteni, hogy a rácsok, vagy a lámpák tetszenek jobban.
  Ugye Borka úr? 🙂

 13. miska72 szerint:

  Gurcsány Feri rácsok mögött ünnepelt!
  Tojásos gabi rácsok mögött ünnepelt!
  Humvald György rácsok mögött van!
  Zuschlag Jancsi rácsok mögött van! 🙂 🙂

 14. miska72 szerint:

  Ezek a TÉNYEK!
  És még sokan mások, rács mögött vannak!

 15. Gordon szerint:

  Felállt a székre, hogy jobban lássák?

 16. szomszéd szerint:

  Üdv a szomszédból!

  Kezd már egy kissé Szicíliára hasonlítani ez a Csepel…
  Remélem Ernőből nem csinál Dont az MSZP, mert akkor leúszik a sziget is a Dunán! 🙂

 17. Kovács Ernő szerint:

  Kedves jobboldali elvtársak! Én mikor dicsértem az Mszp-ét? Nem vagyok párttag, nem járok rendezvényekre! Egy fillért nem kapok tőlük, de Orbánból nem kérek! Akkor inkább jöjjön a Jobbik!

 18. Öreg halász szerint:

  Ernő, most mi a problémád?

  Gulyásról nem most derült ki először, hogy kirúgták a kamarából. Az inkább a kérdés, hogy miért három-négy változatot lehetett hallani az okra, és miért nem mondja el, hogy mi a kirúgásának valódi oka?

  Gigi, most mi a bajod neked is? Nem gondolod, hogy Gulyásnak elő kellene állnia azzal a bizonyos dokumentummal? Persze ha nem akar, nem kell, csak akkor mondjon le!

 19. Öreg halász szerint:

  Közszereplőről van szó, abban a bizonyos dokumentumban meg arról, hogy ez a közszereplő feltehetőleg bűncselekményt követett el, amit később közszereplőként letagadott. Ezért nem magánügy a történet.

 20. Prendick szerint:

  Ernő, ne aggódj! két-három év, és lesz a fidesznek is ügye épp elég, hiszen az ember gyarló és a hatalom túl sok lehetőséget ad, túl kevés kontroll mellett.

  De most ezek a lekozmált, emeszpés-eszdéeszes Gulyások büdösítik a közéletet, utánuk kell mosogatni.

 21. Mózsi szerint:

  Aztán gondolom egy újabb egy-két évvel később pedig a jobbik házatáján is lesz elég ügy, hiszen az ember gyarló…stb!
  Tiszta közéletet, és le a bunkókkal Ernő, Prendick!

 22. maminti szerint:

  Nem kell ahhoz két-három év. Nyakig ülnek ők is a korrupcióban, ahol nagyobb a hatalmuk. Parkolási társaságok, ingatlanpanamák, olajügy, párttársak cégeinek előnyben részesítése önkormányzati megbízásoknál – akár kitalált feladatokra is, stb. Többek között ezért nyüszítenek falkában a Jobbiik megerősödését látva.
  Nem kell félteni egyik oldalt sem, egy tőről fakadnak.

 23. maminti szerint:

  Mózsi, egyenlőre foglalkozzunk a meglévő ügyekkel. Majd annak idején foglalkozunk a Jobbik ügyeivel is, ha lesznek.

 24. Prendick szerint:

  Mózsi!
  Természetesen lesznek.
  A politika a legjobb szarkamágnes. Egy olyan világban pedig, ahol ennyire nincs becsülete a tisztességnek, magától értetődik, hogy a vezetők a gyarlóságokban is vezetnek.
  Ezzel még nem is lenne baj, csak tartsanak már egy kis mértéket.

  A bunkók felhasználására más nézeteim vannak. 😉 Szerintem nem árt kézbefogni párat és ráverni a mohó kezek körmeire. Ez hiányzik a közéletből. A kontroll.
  Kevés ha kiderítjük valakiről, hogy lopott. El kell érni, hogy legközelebb meggondolja. Ha a szokásos módszerek erre nem alkalmasak, újabb, radikálisabb eljárások szükségesek.

 25. Bubus szerint:

  Maminti, és az a gárdás srác, aki a barátnője fejét elválasztotta a testétől? Megint terelitek a problémát az MSZP-ről!

  Gulyás úrnak kutya kötelessége kiállni és megmondani, hogy mi történt! Nekem kicsit furcsa a náci honlapon közzétett kizárási dokumentum. Ha 2007-ben zárták ki Gulyást, hogyan kerül arra 2009-es dátum? Valami vagy nem stimmel vagy nem világos. Pl. lehet, hogy valamilyen úton megtámadta a kizárást, és a közzétett anyag egy fellebbezésféle elutasítása? De akkor miért nem utal rá a dokumentum.

  Azért felhívnám a figyelmet arra is, hogy a I. bekezdés java része nem látható. Vajon miért? Ott egy másik ügy is van, vagy csak adatok???

 26. Bubus szerint:

  Nekem mellesleg az is aggasztó, hogy egy náci honlaphoz folyamatosan olyan dokumentumokat, telefonszámokat “fúj be a szél”, amit normális úton nem lehet megszerezni.

  Nem először és nem másodszor tűnik úgy, mintha a szélsőjobbot kormányközeli erők használnák fel a politikájukhoz illetve a párton belüli pozícióharcokhoz.

 27. Prendick szerint:

  Bubus, ugye legyen inkább Gulyás ártatlan, csak a kurucnak ne legyen igaza? 😉

 28. Bubus szerint:

  Ha Gulyást 2007-ben zárták ki, enyhén szólva is furcsa egy 2009-es dokumentum ugyanarról. Ha ugyanis valahonnan kizárnak, onnan még egyszer tudtommal ugyanezt nem lehet megtenni.

  Ha pl. kidobnak egy kocsmából, még egyszer nem tudnak kidobni, hiszen már nem vagy ott. Érted? 😉

 29. Prendick szerint:

  “Ha pl. kidobnak egy kocsmából, még egyszer nem tudnak kidobni, hiszen már nem vagy ott.”

  De ha visszakunyerálom magam, aztán újra kidobnak, mindjárt más a helyzet. Eléggé különbözik a két történet ahhoz, hogy lehessen látni, Balázsék más dologról beszélnek. Ugye a rendbírság be nem fizetése és az ügyfél pénzének elsikkasztása két sztori.

  Szerintem nem ugyanarról szól a két történet.
  De biztos hamisított a kuruc.
  Kormányzati megrendelésből. 🙂

  Ezek az összesküvés-elméletek… 😉

 30. Bubus szerint:

  A kérdés egyértelműen a kizárásra vonatkozik, és a dátum is egyértelmű. A rendbírság megint egy másik ügy lehet.

  Nem tudom, hogy az ügyvédi kamara hogyan működik, de elég nagy gáz, ha így. Ha pedig visszakuncsorogta magát, aztán beütött egy újabb kizárásra elegendő botrány, akkor dupla gáz. Illetve a rendbírsággal együtt tripla. Bocs, amit Gigi is leírt, még annál is több.

  MSZP frakció.

 31. Huba szerint:

  Borka-Szász T!!

  Akkor mi is a baj Gárday Balázzsal aki öltözetével “nem tisztele meg a választóit”, majd mégis többen bíznak benne mint az összes többi Hugo Boss öltönyös pártban.
  Frakcióvezetőként a sikkasztó Gulyás elvtársaddal kellene foglalkozni, mert neki nem jött be az, amire közös főnökötök is hivatkozott: elévülés.
  Gyalázatos! Fogadjátok őszinte megvetésem!

 32. Gordon szerint:

  Huba!

  Borka-Szász (Red Bull, Csapajev) úr el sem tudja magát képzelni olyan ruhában. Azt se tudja, hogy “eszik-e, vagy iszák”. Ez egyébként igaz a csepeli MSZP vezetőségének jelentős részére.

 33. miska72 szerint:

  Mi az hogy náci honlap?
  Én vagyok a szélsőséges mert jobboldali vagyok?
  Erről a széléről meg te alsz a szélén.
  Tehát hogy ki a szélsőséges, csak nézőpont kérdése.
  MAFFIA az állam! Mit lehet tenni? Szivat minden hatóság! Adatokat hamisítanak! 3 számot nem tudnak összeadni! Tényleg, én vagyok a hülye?
  Korrupt hozzá nem értő gazemberek!
  A hatalom neveli a szélsőséget! A hatalon neveli a terroristákat! (Magyarok nyilai) stb!
  Amiért szivatnak legyek MSZP-s?
  Istenitsem őket?
  Vegyek nekik mozijegyet?
  Ott rugok beléjük kettőt ahol lehet!
  Ott járatom le őket ahol lehet!
  Gazemberek vezetik a kerületet, meg egy Szélhámos!

 34. miska72 szerint:

  Inkább hiszek egy náci honlapnak mint a csepeli MSZP-nek!
  Az elvtársak eljátszották a bizalmukat!
  A gazember munkát nem lehet megúszni FELELŐSÉGREVONÁS NÉLKÜL!
  Remélem az önkormányzati választáson meglesz az eredménye csepelen is és veszít az MSZP!
  De a nyertes pártot arra kérjük, hogy nézzen utna a dollgoknak, és tegyék meg az elvtársak ellen a BÜNTETŐ FELJELENTÉST!
  A börtöbe szeretném látni ezt a gezember bandát!

 35. miska72 szerint:

  Borka-Szásznk nemtetszik a fórum?
  Vagy nem tud hozzászólni? 🙂 🙂 🙂
  Hallgat mint sz@r a gazban. 🙂 🙂

 36. Gordon szerint:

  Valóban érdekes, hogy nem hozzászólni. Red Bull és Csapajev is már a múlté.

 37. Mózsi szerint:

  Nem hallgat, csak siet a bizottsági ülésre. Az elképzelhetetlen, hogy ne tisztelné meg jelenlétével a bizottságot. De az is lehet, hogy közbeszerez!

 38. Gordon szerint:

  Az első mondat helyesen így szól:
  Valóban érdekes, hogy nem mer hozzászólni. Red Bull és Csapajev is már a múlté.

 39. Gordon szerint:

  Újabban a szocik nem járnak bizottsági ülésre.

 40. Anyóca szerint:

  Gigi!

  Amit Te írsz, az egyrészt baromság, másrészt gusztustalan.

  Azt, hogy egy pártban “pénzügyek miatt” lövik egymást a politikusok, az finoman szólva is nagyon nagyon nagyon durva. Ilyent csak “nem-is-emberek” tesznek!

  Mondd, hogyan lehet ezt a felháborító emberi cselekedetet (gyilkosság), amit egy gyenge, de törtető, kapzsi, egoista barom csinált összehasonlítani egy másik ember életének tragédiájával?????!!!!

  Azt hiszem ez a véleményed Rólad is elég szomorú képet fest…
  Én csak szánni tudlak. Látszik hogy elvakultságod határtalan, és nem látsz, mert a szemed előtt vörös fátyol lengedez!

 41. Nagyapó szerint:

  Érdekes az ügyvédi nyelv. Gulyás úr szavai:
  “Ettől kezdve indult be az a sorozat, amit Gárday Balázs cinikusan, ellene állandóan előterjeszt. Kijelenti, a képviselő úr által elmondottak igazak,…”.
  Ej-ej Gárday Balázs! Micsoda dolog cinikusan igazat mondani!
  Szegény Gulyás képviselő. Még a 20 000 Ft-ot sem tudja befizetni. Az ág is húzza, a 71-es buszt is elterelték háza elől párttársai.
  Tóth et., mint polgármester, mint MSZP tag – akárcsak Deme et. ügyében – nem tud semmiről, de azt tudja, hogy nincs bűncselekmény. Ezt a tudatlanságot, ezért áll Csepel ott, ahol.
  Milyen erkölcsű csapat az MSZP? Elvtársak, barátok ha találkoznak, egyikük zsebében élesre töltött magnó, a másik zsebében marokfegyver? Elképzelem amint találkozik, mondjuk egy csepeli MSZP vezető egy alpolgármesterrel, és mint egy western filmben, méregetik egymást (titokban bekapcsolják a felvevőt), tapogatják fegyverüket. Valaki talpon marad, majd a drukkolókkal együtt szidják az ellenzéket.
  Nem is írok többet, mert még megtámad egy redbulldog.

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját hazudik, ha kinyújtja kezét lop.

 42. Emlékszem szerint:

  A franciák, a II. Világháború után keményen elbántak a kollaboránsokkal.
  Azokkal is, akikre nem lehetett rábizonyítani közvetlenül a bűnöket. Nem volt elévülés. Örökre megbélyegezték őket. Utána lehet olvasni…

 43. Gigi szerint:

  Kedves Anyóca,

  reakciód nem győzött meg róla, hogy Neked pontosabb infóid vannak azokról a híresztelésekről, amelyek hozzám is eljutottak. Vagyis ha azt gondolod, hogy előttem bármilyen fátyol lengedez (ami legfeljebb egy naiv pacifizmusé lehet), ajánlom a Tiedet is fellibbenteni: nem hős, nem hazafi egyik hatalomra törő sem. Meglehet, hogy rossz példát hoztam, mea culpa! De a véleményemet – akár szánni való, akár nem – következetesen hangoztatom: a közszereplők magánéletét, magánvagyonát, magángondjait ne kezdjük ki csak azért, mert ők közszereplők – bíráljuk helyette a közért tett munkájukat, annak hiányát, számoltassuk el őket a közpénzekkel stb. És ne legyünk vakok annyira (ehhez már több rétegű fátyol kell), hogy kollektív bűnössé kiáltunk ki pártokat, csoportokat, szervezeteket… A való élet ennél színesebb és árnyaltabb!…

 44. DFK szerint:

  Ebből is látszik, hogy valaki vagy szocialista, vagy tisztességes.

 45. Bubus szerint:

  Gigi,

  ugye egyetértesz azzal, hogy a magánéletnek egy közszereplő esetében van határa?

  Pl. ha valaki ügyvéd, és kizárják az ügyvédi kamarából, a kizárás oka pedig lehet olyan cselekmény, amely miatt egy képviselőnek is le kell(ene) mondani, az nem magánügy?

  Az általad említett egy másik dolog – amit sajnos én nem is vettem észre elsőre – viszont nem csak a frakciódat, de téged is minősít. Méghozzá több szempontból is, és nagyon mélyen.

 46. Anyóca szerint:

  Gigi! Észrevetted, hogy ellent mondasz önmagadnak???

  Te hozod fel valaki magánéletének tragédiáját, amit egy aljas gyilkossággal állítasz pariba, közben pedig hangoztatod, hogy a magánélet tabu.

  ÉBRESZTŐŐŐŐŐŐ!!!!!

  Egyébként pont Te írtad le az “ügyvéd úrról” a negatív tapasztalataidat. A te ismerőseid vesztettek pert miatta. Akkor hogy bánik az “idegennel”? Azzal, aki azért fordul hozzá, mert bízik benne.
  Már hogy lenne magánügy az, amikor egy közszereplő ilyen trehány módon végzi a munkáját? Nyilván képviselőnek is mihaszna…

  De az olyan elvakultak, mint Te, nem akarják ezt látni. De attól ez még létezik! Attól, hogy Ti babusgatjátok, Gulyás Gábor még nem lesz jó ember- ügyvéd- képviselő (mikor éppen mi…)!

 47. Gigi szerint:

  Nincs frakcióm, nem babusgatom: egyetértettem akkor és azóta is a kizárásával – épp az ismerőseim cserbenhagyása miatt. Csak azt kérdeztem (gondolkodásmentes bólogatás helyett), de arra még senki nem válaszolt, hogy miért téma ez most megint…

  Bubus,
  igen, vannak határok, elvégre példaképeknek kellene lenniük a közszereplőknek… És ha tényleg olyan cselekmény miatt zárták ki Gulyást, ami miatt nem lehet képviselő, akkor mondjon le… De a cikkben idézett jegyzőkönyvből épp azt olvastam ki (rosszul?…), hogy nem büntetőjogi téma miatt került lapátra, hanem fegyelmi okból, állítólag mert keresztbe próbált tenni a hatalmasoknak… Lehet, hogy ez álvédekezés a részéről, és hiába próbálom “az ördög ügyvédjeként” megvilágítani a szitut a fonákjáról is – de az is lehet, hogy csak nektek nem kellene csípőből tüzelni… Éppen mert furcsa ügyek – emberi mivoltunknál fogva – bármelyikünknél akadnak, vagyis a képviselő is ember. Megbocsájtható tévedéssel is, üldözendő jellemgyengeséggel is, önhibán kívüli tragédiával is, büntetni való torzulással is. Akármilyen színe van.

  Kedves Anyóca,
  a vaj a fül mögött kifejezés tehát nem felelősségre vonási kategória, hanem a takargatni való dolgok metaforája. Kirohanásod ezért értelmetlen…

 48. Bubus szerint:

  Gigi,

  az ügyvédi kamarából nem azért zárnak ki valakit, mert csúnyán néz valakire. Nézd meg az ülésen felolvasott kizárási indokokat!

  A képviselő is ember, de ha nem a magánéletéről van szó, hanem olyan tevékenységről, amely a társadalom felé káros lehet, akkor az közügy. És itt ilyen esetről is szó lehet, igazság szerint nem is látom, hogy milyen eset lehet az, amiért kirúgnak valakit az ügyvédi kamarából, de mégis magánügy.

  Te erre tudsz példát?

  Anyócának meg igaza volt. Primitív voltál. Nem fejtem ki bővebben – főként példákkal -, mert a te szintedre süllyednék.

 49. Gyanús... szerint:

  Tisztelt Gigi!

  Érdeklődnék, honnan szerzi értsüléseit Dr. G. G.-ről?
  Csak nem a tükörből?
  Elég érdekes lehet, amikor az ember első szám harmadik személyben kezdi el mentegetni önmagát…

 50. atlétaa szerint:

  🙂

 51. atlétaa szerint:

  :):):)

 52. Politikamentesen szerint:

  Gulyás ellen a kuruc.info állítása és dokumentuma szerint sikkasztás büncselekménye miatt folyik (folyt) büntetőeljátás, s a kamarából történt kizárásának is ez az egyik oka, ezért kapta a legsúlyosabb szankciót. Azért csak idei a kizárás jogerővé emelése, mert megtámadta bíróságon a határozatot, de “nem nyert lapot húzott”, így a kamarai döntés lépett érvénybe.
  Egyébként érdekes, hogy a saját honlapján magát az igazság bajnokának tartó G.G.G. ugyan abban az iskolában oktat, ahol a gyilkosságok történtek, s már azután került oda, miután a büntetőeljárás miatt az ügyvédi praxisát nem folytathatta!

 53. balszélső szerint:

  Gyanús! Mire jöttél rá? amit már sokan tudtak eddig is?

 54. Gigi szerint:

  Innentől kezdve ez tényleg elég vicces. Se csepeli nem vagyok (csak érdekel a kerület a munkám miatt), se pasi, se képviselő, se párttag, de még csak baloldali gondolkodású sem…

  Gyanús,
  nem másolom be harmadjára is a felvetésemet, de a lényeg, hogy két konkrét ismerősöm van, akik ügyvédként bíztak, majd csalatkoztak benne. Nekem az ő személyes tapasztalatuk hitelesebb, mint bármely fórumon tálalt dokumentum. Megbukott mint ügyvéd, kész. Ezt a képviselő sem tagadja, csak a miértet tálalja másképpen, ha jól értem.

 55. Bubus szerint:

  Gigi, ehhez képest még azt is tudtad, hogy mi történt egy mini lakossági fórumon, ahol a három lakón kívül tán még hárman voltak jelen, no meg azt is, hogy a Csepel újság mit mikor hoz le.

  Ne butítsuk már egymást.

 56. Hannibal szerint:

  Ennyire kevés mszp-s bérfórumozó van?
  Szegény képviselő úrnak kell itt álnéven írogatni saját maga ügyében?
  Ha így van, az nem lenne túl etikus dolog, nem igaz? 😛

 57. ? szerint:

  Gigi, én nagyon jól tudom, hogy ki vagy. Nagyon is csepeli, csepelért is vagy. Mindig. Ugye? 🙂

 58. Gordon szerint:

  De nem ám! Gigi, enyje – ejnye, ezt nem gondoltam volna rólad.

 59. Gigi szerint:

  Szerintem nem én vagyok e fórum főszereplője, témája, amúgy további jó találgatást! 🙂

  Amin rágódtam délután, az az, hogy alpárinak minősített látásmódommal tényleg megsértettem-e valakit, és ha igen, kit. (Ha mindenki lehülyéz, nézzünk már tükörbe, nincs-e igazuk…) Nos, a párhuzamba állításkor nem említettem nevet, ellenben itt mindig lehet a “vörösingesek” dolgaiban név szerint turkálni, és ez furcsa.

  Eszembe jutott az az eset is, amikor a kettős gyilkosság után számon kértétek a polgármestert, amiért hamar otthagyta a helyszínt, biztosan sikálni sietett a dolgokat (egyeztetni a párttársakkal). Hetek múlva derült ki, amikor az özvegynek volt ereje megszólalni, hogy most aztán már hyagják békén az áldozat emlékét, különben TM őhozzá sietett vigaszt nyújtani…

  A dolgok fonákjára kellene többet figyelnünk: az mindig gyanús, ha valami csak gömbölyű, vagy csak szögletes…

  Visszatérve a csepeli viszonyokra, továbbra is azt gondolom, hogy ahogy a közerkölcs nem enged bántani senkit a családi tragédiája miatt, úgy a kollektív bűnösség átka is kerülendő. Ha el kell ítélni egy politikust, a saját tetteiért tegyük, ne az ámokfutó gyilkossá lett, hajdani (azóta többszörösen kizárt) párttársa miatt.

 60. Gigi szerint:

  …hyagják = hagyják… BOCS:)

 61. Prendick szerint:

  A vörösingesek nem érdemelnek kíméletet, mert állandóan einstandolnak. Kollektív szellemben. 🙂

 62. miska72 szerint:

  Kicsivagyok székreállok, b@szátokmeg így se látok! 🙂 🙂 🙂

 63. Gigi szerint:

  Nem állhatom meg, de nem X.Y. képviselő védelmében: valakit a termete miatt gúnyolni nem gazemberség? Nem inkább dedó a köbön? 🙁

 64. dinamo szerint:

  Gigivel értek egyet.

 65. dinamo szerint:

  De rögtön meg is jegyzem, ha mindez így van, ahogy olvasni és hallani lehet, Gulyásnak azonnal le kell mondania!!!

 66. csepeliiszap szerint:

  Gigi:

  Ugye, Te sem gondolod, hogy a kettős tragédia egy ámokfutó hirtelen felindulásból elkövetett gaztette lenne. A nyomozó hatóságok jegelik a témát, a polgármester, a helyettese, az mszp frakció pedig parancsba adta – elvtársak, psszt!!! Ha valaki kívülről feszegeti az ügyet és keresi az ok – okozati összefüggéseket, amik nyilvánvalóan vannak, az mszp azonnal kegyeletsértő, lelketlen megnyilvánulásként értékeli. Miközben az a kegyeletsértő, ha a saját törvényeiknek megfelelve meggátolják az igenis szövevényes ügy felderítését és a bűnösök elszámoltatását. Ha eljutnak a vádlottak padjára, ott lesz már tök mindegy a pártszín. Az összefonódásokat, a játszmákat, a gazdasági bűncselekményeket, a gyilkosság előzményeit igenis fel kell deríteni. Ja, hogy a vezetők közül jónéhányan érintettek? Istenem, egyszer el kell jönnie az igazság pillanatának Csepelen is!!!

 67. Bubus szerint:

  Lefogadom, hogy a per nem kezdődik meg 2010 ősze előtt. Kiderülne, hogy kikkel tárgyalt Deme a gyilkosság előtt, és honnan ment a helyszínre.

 68. Bubus szerint:

  Ja, meg hogy maradjunk a témánál, kikkel találkozott, mielőtt bementek az iskolába.

 69. miska72 szerint:

  Gigi ez is egy vélemény. 🙂
  Hidd el ezek szellemi fogyatékos elmebetegek. 3 számot nem tudnak összeadni!! Hamis adatokat vesznek át! Átkeresztelnek! Dátumok nem stimmelnek!
  Gazemberek vezetik az országot! Szellemi fogyatékosok a hivatalokban!
  Ezt HATÓSÁGI DOKUMENTUMOKKAL tudom BIZONYÍTANI!
  Nem hiába születik az a sok rendőr vicc sem! Tudod mennyi hiba van a nyomozásukban? ERETVÁGNÁL!!!!! 🙂 🙂 🙂
  De szerintetek én vagyok a dedós. 🙂 🙂 🙂 Ezen RÖHÖGNÖM KELL!
  Akkor mik vagy kik vannak a hatóságoknál, vagy a hivatalokban? Te mit mondasz arra akinél 45.000 + 30.000= 85.000? NÓÓÓÓRMÁLIS? 🙂 És ezért elszámol nekem 3 órát! 3 óra alatt nem tudott összeadni 2 számot!
  Miklós vagy Mihály? Nem mindegy!
  Ez egy szervezett bűnszervezet!

 70. Gigi szerint:

  miska72,

  nevetséges és elkeserítő, ha számolni sem tudnak, de a Te ovis megjegyzésed valakinek a termetére vonatkozott. Mintha valakit azért gúnyolnál, mert fél lábbal született. 🙁

 71. miska72 szerint:

  Nem gúnyoltam, csak eszembejutott ez a mondás.
  De azt nem hiszem el, hogy nem tud hangossan beszélni.
  A mikrofont is feltalálták. 😉

 72. Anyóca szerint:

  Te Gigi!

  Három napja várom, hogy válaszolj arra, hogyan lehet valaki magánéletének tragédiáját egy aljas gyilkossággal pariba állítani, úgy, hogy közben meg azt hangoztatod: a magánélet tabu.

  Kitérsz a válasz elől, már Csepeli sem vagy, már baloldali sem vagy… Ha ez így halad, holnap már itt sem fogsz dolgozni!
  Nem vagy baloldali? Lehet. De elvakult az mindenképpen. A látásodat károsította a vörös szín… Mert különben látnál, hallanál, éreznél… És nem írnál mindenféle hülyeségeket!

 73. Gigi szerint:

  Kedves Anyóca,

  több részletben is válaszoltam a kérdésedre, és egyiket sem moderálták ki, visszakereshető.,, Segítségképpen idézem azt, amelyikkel a legtömörebben fogalmaztam meg, miként kezelem az innen-onnan (értsd: ilyen-olyan irányból) érkező híreszteléseket: “(…) a vaj a fül mögött kifejezés tehát nem felelősségre vonási kategória, hanem a takargatni való dolgok metaforája”.

  Lefordítva: ki ezt takargat, ki azt. Ha közügy (mert a köznek árt vagy közpénzt használ fel), az kerüljön napvilágra, ha magánügy, azt hagyjuk békén.

  És még egy fontos (amit szintén részleteztem már): a legelején a takargatnivaló dolgok között nem magát a kettős gyilkosságot említettem (nem mellesleg ugyanúgy név nélkül, mint a személyes tragédiát), hanem azt, hogy a gyanúsítotti státuszban lévő gyilkos hajdani párttársai ugyanúgy takargatják (vö. szégyellik) azt az ismeretségüket, mint ahogyan arról sem lehet/szabad nyíltan beszélni, ha valakinek meg a családjában történik öngyilkosság vagy bármilyen más tragédia.

  Nem hiszem, hogy muszáj a félreértésedre tovább reagálnom, pláne, hogy meaculpáztam is korábban, ha egyesek ízlésének meredek volt a párhuzamom…

  Utóbbi hozzászólásod második felére inkább nem ragozom a magamét, a visszasértegetésnek se helye itt, se értelme… Inkább ajánlom figyelmedbe a szálka-gerenda példabeszédet…

 74. […] hiszen – informátorunk szerint – Szenteczky alpolgármesterének már az ügyvédi kamarából közelmúltban kizárt Gulyás G. Gábort szeretné felkérni. (Gulyás G. Gábor kizárásáról olyan hírek és egy […]

 75. Jakab János szerint:

  Annyit tennék hozzá, hogy az én ügyfelemnek is tartozik az MSZP-s képviselő. Jogerősen már megnyertük a pert, most fogunk végrehajtatni. Nem tudom sikeres lesz-e, mert tudomásom szerint minden vagyont kimentett a nevéről. Egy igazi szocialista csalóról van szó!

 76. Szeplőtlen szerint:

  Hát ez nekem tetszik….

  Lehetséges, hogy miatta van az 1 azaz egy napirend miatt összehívott Testületi ülés csütörtökön 9 órára össze-trombitálva. Most nincs tanítás a csak szocialistákat foglalkoztató középískolában, és ráér. Tényleg miért nem lehet délután 4 (16) órára összehívni? Lehet, hogy valami válság van a kormányzó erőknél és délután tanácskoznak?
  Sok szocialista csalóról van szó.

 77. Öreg halász szerint:

  Katasztrófa, de jellemző.

 78. […] az ellenzékkel is feltűnően barátkozóvá vált. Később derült ki, hogy Gulyást ekkortájt zárták ki az ügyvédi kamarából, de, hogy ezt egész pontosan miért is tették, még ma sem […]

 79. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

 80. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

 81. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

 82. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

 83. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

 84. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

 85. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

 86. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

 87. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

 88. […] Valóban kizárták a politikust az ügyvédi kamarából […]

Itt lehet hozzászólni !