A csepeli kettős gyilkosság – I. A „Pártiskola”

Csepel.info

MSZP-s új generáció Csepelen: egyengették az útjukat

2009. január 7-én este egy csepeli iskolában brutális kegyetlenséggel lőttek agyon két embert. Az egyik áldozat Takács József, a helyi önkormányzat MSZP-s képviselője, a másik Papp László, egy fiatal tanárember volt. A Magyarországon addig példa nélküli iskolai gyilkosság az egész országot megrázta.

Január 8-án a rendőrség sajtótájékoztatót tartott, melyben közölték, hogy a két gyilkossággal a pár nappal korábban elbocsátott biztonsági őrt (Kun Tamást) és az ugyancsak kirúgott igazgatót (Deme Gábort) gyanúsítják. Az első hírek szerint az igazgató 3-4 millió forint összegben sikkaszthatott az iskolából, és a gyilkosságnak is ehhez lehetett köze.

Cikksorozatunk margójára

Az elmúlt egy évben Kun Tamás, a csepeli kettős gyilkosság elkövetője nem volt hajlandó elmondani, hogy mi vezetett ahhoz az iszonyatos éjszakához. Ha hinnénk dr. Ruttner Györgynek, Deme Gábor ügyvédjének, akkor ügyfelét olyan makulátlanul ártatlannak tartanánk magában a gyilkosságban, hogy minden bizonnyal ő érdemelte volna meg a csepeli MSZP lelkiismeret-furdalása miatt kiosztott egyik díszpolgári címet. A bíróság azonban egyelőre nem hisz neki: Deme Gábor előzetes letartóztatását 2009. december 30-án 2010. március 9-ig meghosszabbították.

Mi nem tudjuk, hogy mi volt a kettős gyilkosság elkövetőjének közvetlen indítéka. Nem tudjuk, hogy Deme Gábor és Kun Tamás megtervezték-e a bűncselekményt, hogy Deme egyáltalán tudott-e Kun szándékairól, és nem tudjuk, hogy pontosan mi történt a helyszínen. Még az is lehetséges, hogy erről ők se mondták még el senkinek sem az igazságot. De ami a gyilkosság előtt történt, arról sokan tudtak, sokaknak beszéltek, panaszkodtak, írtak feljegyzéseket. És bármennyire is sokan vannak azok is, akik semmiképpen sem akarják, hogy ezek az információk kiszivárogjanak és nyilvánosság elé kerüljenek, ezt mégsem voltak és lesznek képesek megakadályozni. Mi ugyanis az elmúlt egy évben bizony nyitott fülekkel és nyitott postaládával vártunk minden fontos információt.

Mindezek után az elkövetkező napokban arra vállalkozunk, hogy a nyilvánosság elől mindeddig elhallgatott információk segítségével bemutatjuk milyen körülmények, bűncselekmények előzték meg a csepeli kettős gyilkosságot, és miért érezhették a történet egyes szereplői azt, hogy szinte bármit megúszhatnak büntetlenül.

Cikkeinkben igyekszünk a tucatnyi forrásunk által elmondott minden lényeges információt leírni. Így nem az olvasmányosságra törekszünk, hanem az események teljes körű ismertetésére. Amennyiben pedig egy-egy eseménnyel kapcsolatban a különböző forrásaink különböző, esetleg egymással ellentétes információkat adtak, azt is külön megjegyezzük majd.

Nem egyszerű bűncselekményekről van szó, melyek hátterében – és sokak szerint kimenetelében – a politikai összetartásnak meghatározó szerepe volt. Ezt mutatja, hogy a rendszerváltás óta ez az első olyan gyilkossági ügy, amelynek lényeges részleteit is – demokrácia ide vagy oda – mind a mai napig titokban tartották. Talán éppen ezen okokból lapunk forrásai ma is féltik az életüket vagy egzisztenciájukat, ami miatt kilétüket nem fogjuk nyilvánosságra hozni.

Takács József Deme Gáborral

Túlélők és áldozatok

„Együtt KISZ-eztünk” – fogalmazott a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola alapításának körülményeiről Kosik György a „Túlélők” című filmben (a részlet 21:50-től). A készítők nem is sejthették, hogy milyen félelmetes címet adtak alkotásuknak: lapunk egyes forrásai szerint ugyanis Kosik 2009. januárjában valóban, szó szerint is túlélő lett, mivel hajszál híján ő is elment arra a végzetes megbeszélésre. (A filmben egyébként Kosik mellett szerepelt Deme Gábor illetve a munkásőr édesapja valamint sztálinista karhatalmista nagyapja, és a meggyilkolt Takács József is, a kerület oktatásáért felelős volt alpolgármestere.)

Részletek a „Túlélők” című filmből: agitprop és „pártelit

Bár az iskola vezetése a gyilkosság kirobbanásától fogva tagadta, hogy az MSZP valamint a jogelőd MSZMP, a KISZ és a Munkásőrség tagságának és rokonságának foglalkoztatásával működne, a valóságban ez – akár baráti akár finanszírozási okokból – mégis így történt.

A pártkapcsolatok a kettős gyilkosságig zökkenőmentesen éltek és virágoztak: Kosik saját bevallása szerint is az MSZP kongresszusain rendezte üzleti ügyeinek egy részét, de a Tóth Mihály csepeli MSZP-s pártelnökkel és Takács Józseffel tartott heti kártya-partik is minden bizonnyal alkalmat adtak az aktuális párt- és iskolaügyek megvitatására.

A gyilkosság után a jól beazonosítható párttagok és a rokonság gyors kimenekítése szinte azonnal megkezdődött. Bármennyire is nagy volt a gyilkosság miatti sokk, a Párt reflexei jól működtek: információink szerint január 8-án, a gyilkosság másnapján a pártvezetés már e-mailben hívta fel az érintettek figyelmét arra, hogy jobb lesz távozniuk az iskolából. Volt, aki ennek a kérésnek hamar eleget tett, Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkár felesége például igen gyorsan távozott az iskolai vezetésből, Gulyás Gábor azonban már csak nyár végén hagyta ott az iskolát.

A pedofil, a sikkasztó, a rémügyvéd és az igazságügyi államtitkár-feleség

A jó kapcsolatoknak köszönhetően a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskolában dolgozott a volt KISZ-titkár Kosik mellett Weszelovszky Károly és több családtagja, a volt KISZ-es és agitprop-titkár, 1998-2002 között oktatásért felelős alpolgármester, akkor már “csak” MSZP-s frakcióvezető-helyettes Takács József és a lánya valamint – természetesen vezető beosztásban, méghozzá igazgatóhelyettesként – Avarkeszi Dezső államtitkár és parlamenti politikus felesége. Itt kapott állást a sikkasztás, gazdasági bűncselekmények és a kettős gyilkosság miatt jelenleg előzetesben ülő MSZP-s Deme Gábor, a sikkasztásban nagy valószínűséggel komoly szerepet játszó élettársa valamint ide menekítették és kapott jó fizetést az ügyvédként idős, beteg embereket átverő, megkárosító, szintén MSZP-s Gulyás Gábor is. Lapunk úgy tudja, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamarából addigra már kirúgott Gulyás mentőövként kapta az iskolai állást és az ahhoz képest busás fizetést.

Deme Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkárral

Információink szerint a pedofília vádja miatt az önkormányzatból 2002-ben kiszorult egykori MSZP-s képviselő S. Miklós is az iskola fenntartójának – nem közvetlenül az iskolának, hanem a szintén Kosik irányítása alatt álló Csertszak-nak – dolgozott, így fiataloknak taníthatta a fodrász-mesterséget – már ameddig megelégedett ennyivel. Arra, hogy miért foglalkozhatott éppen iskolásokkal a pedofil botrányba keveredett fodrász, kívülálló számára képtelenség értelmes magyarázatot találni. Lapunk úgy tudja, hogy S. Miklós ebben a minőségében ismét pedofil botrányba keveredett, és kiskorú veszélyeztetése és megrontás vádjával el is ítélték. (Külön regényt lehetne írni arról, hogyan és kik próbálták a pedofil-botrányokba keveredett MSZP-st segíteni.)

Informátoraink elmondása alapján az a kép körvonalazódik, hogy az egykori MSZMP-s pártelit – legyenek akár volt KISZ-titkárok, munkásőrök, párt-, tanácsi- vagy szakszervezeti vezetők – a rendszerváltás után is szorosan összetartottak, és aktívan segítették egymást.

A rendszerváltáskor nevet változtató és 1994-ben már MSZP néven hatalomra kerülő párt “elitje”, valamint a gazdasági vállalkozásokba, az állami szférába, sportegyesületekbe áthelyeződő korábbi állománya támogatást és munkahelyeket, politikai hátszelet, pályázati lehetőségeket, -pénzeket, és nem utolsó sorban védelmet nyújtott egymásnak. Tíz évvel a rendszerváltás után ez már olyan erős kötelékké vált, hogy még a politikai vagy kriminalisztikai botrányok szereplőinek – lásd S. Miklós vagy Gulyás Gábor – sem kellett tartaniuk attól, hogy lebukásuk esetén túl nagyot zuhannak.

Részlet a TV2 híreiből: “fél Csepel tudott az elszámolási vitáról”, Kun ajánlása

Deme Gábor pontosan, közvetlen közelről látta, hogyan működik a rendszer. Informátoraink szerint nem egy kisebb-nagyobb „mutyi-ügyet” ismert, és talán ezért gondolhatta, hogy „ő is kivehet a rendszerből”, és akár sikkasztási ügyeket is megúszhat. Erre utal, hogy információink szerint Deme a belső körben többször is utalásokat tett erre, miután megkezdődött ügyének iskolán és párton belüli tárgyalása. Úgy tudjuk, hogy tárgyalásairól nem egyszer hangfelvételt is készített, és Kun Tamással együtt többször is utalást tettek arra, hogy három kompromittáló felvételük is van.

Deme ügyvédje szerint „fél Csepel tudott” a sikkasztási ügyről már 2008. novemberében. Az ügyvéd egyik nyilatkozatában azt is állította, hogy csepeli országgyűlési képviselő is volt azok között, akik tudtak a sikkasztásról. Itt két szereplő jöhet szóba: Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkár és Podolák György. (Elképzelhetőnek tartják olvasóink azt, hogy az iskola igazgató-helyetteseként dolgozó államtitkár-feleség hónapokig nem hallott az iskolai sikkasztási ügyről, és nem beszélt arról a férjének?)

A szoftveres mindenestől az igazgatói székig

Deme Gábornak azonban nem ez volt az első munkahelye. Mivel nagyapja sztálinista, és Horn Gyulához hasonlóan ’56 után pufajkás karhatalmista volt, valamint apja is részt vett a pártmunkában, a csepeli MSZP környezetében kezdetektől fogva baráti, “elvtársias”  légkör fogta körül az egyébként intelligens, okos fiatalembert. Bár ő maga sokáig nem vett részt a pártéletben, már a makulátlan származás is elegendő lehetett ahhoz, hogy szoftveres mindenesként kisebb munkákat végezzen az orosz Szeva Bácsi, a Vörös Maffia vezetőjének érdekeltségi körébe tartozó Schwinn Csepel kerékpárgyárban. Deme később büszkén dicsekedett azzal, hogy munkája köszönetéül részt vehetett a maffiózó budapesti búcsú buliján, de későbbi pályája szempontjából sokkal fontosabb ismerőst is szerzett: az MSZP-s Podolák György parlamenti képviselőt, aki Szeva Bácsi kerékpárgyárának vezérigazgatója volt akkoriban.

Lapunk úgy tudja, hogy Demét a kollégái jó számítástechnikai tudású szakembernek valamint hirtelen haragú, de ennek ellenére jó tanárnak tartották. Információink szerint Deme dolgozott még a Szenteczky János pártalelnök által irányított Csepeli Vagyonkezelő Zrt-nek, a Csepp TV-nek, és természetesen csepeli iskolákban is tagja volt több tanári karnak. Pártonkívülisége közben megváltozott, előadásokat tartott az EU-ról és különböző gazdasági témákról, majd valószínűleg Orosz Ferenc vagy Tóth Mihály kérésére belépett a pártba is, és ezzel megkezdődött gyorsan felívelő karrierje.

Információink szerint Deme Gábor legerősebb MSZP-s segítői Tóth Mihály pártelnök, Orosz Ferenc alpolgármester (aki egyébként magának az MSZP-nek egy korábbi ügye miatt nem tagja), Takács József – a későbbi áldozat, Avarkeszi Dezső parlamenti képviselő és Szenteczky János Csevak-vezér voltak. Információink szerint a jelenleg is 2010-es polgármester-jelölt Szenteczky mellett Deme Gábornak alpolgármesteri pozíció volt beígérve. (Szenteczky János gyakran járt át Deméhez, és persze Deme hozzá, nem véletlenül hallgatták ki “tükrös szobában” a kettős gyilkosság előzményeivel kapcsolatban a Csevak Zrt. vezérigazgatóját.)

A cikksorozatunk 2. részében a sokak szerint a kettős gyilkossághoz vezető sikkasztási ügy eddig nem ismert részleteiről és egy rejtélyes „fekete dobozról” fogunk írni.

Csepel.info

Cikksorozatunk részei:

A csepeli kettős gyilkosság – I. A „Pártiskola”

A csepeli kettős gyilkosság – II. Sikkasztás és „fekete doboz”

80 hozzászólás “A csepeli kettős gyilkosság – I. A „Pártiskola”” bejegyzésre

 1. Manitu szerint:

  Borul a bili elvtársak?

 2. - szerint:

  Érdekes összefoglaló. Szenteczky nevét eddig még nem hallottam ebben a történetben. Kiváncsi lennék mit mondott az üvegszobában? Ő mit tud mindenről?

  Két embernek kellett meghalnia emiatt a csepeli légkör miatt.

 3. Iványi Gabi szerint:

  Az összefoglaló lám-lám…az ellenzéki mementó…az egy évvel ezelőtti bal-berken belüli gyilkosságról megemlékezés…Hát igen….az emberi oldal…nem a bal oldal..ott csak sárdobálásra, rágalmazásra futja…

  Őszinte részvét a családnak. Legyen erejük ezt a tragédiát elviselni…Feldolgozni képtelenség, akkor is, ha az élet járja a maga törvényszerű útját!

 4. "*" szerint:

  imádom ezeket az írásokat, információink szerint… a beérkezett levelek alapján… 🙂 ezt nevezem hiteles újságírásnak!
  Nyugodjanak békében az áldozatok! És leljenek nyugalmat a családtagok is a tragédia után egy évvel. Remélem, hogy ők nem olvassák az infot…

 5. Vátesz szerint:

  S. Miklós pedofil ügyének kipattanásakor képviselőjelölt volt, ezért helyette az MSZP Takács Józsefet indította, négy nap alatt kellett újra összeszedniük az ajánlószelvényeket. Takács József akkor került be az önkormányzatba és lett alpolgármester.

 6. spam szerint:

  csillagocsaka, az igazság fájdalmas, vagy mi? az MSZP lelkén szárad a két ember tragédiája

 7. Iványi Gabi szerint:

  Csillag: …egyszerű, nem kell olvasni! A Kiskegyedet ajánlom! Most vagy elítéled, vagy imádod? …persze, ez lényegtelen ebben az ügyben….Igen! ….legyünk csak tisztában a tényekkel…a további,hasonló esetek megfékezése miatt….

 8. Manitu szerint:

  Csillagocska, ezért késik a bírósági tárgyalás is, mert sértené az áldozatok emlékét? És akkor mi lesz az igazsággal? Az nem derülhet ki, ha éppen baloldaliak kenték össze magukat kakival?

 9. Iványi Gabi szerint:

  “Mesterházy Attila tegnap a Vasárnap Reggelnek adott interjújában azt mondta: őszinte és büszke kampányra készülnek.”

  ..és itt Csepelen?..ennyit az mszp őszinteségéről, a büszkeség?, hát…igazán nincs mire:-(((((

 10. spam szerint:

  Iványi Gabi!

  ha őszinte és büszke kampányra készülnének itt Csepelen a szocialisták, akkor besétálnának a rendőrkapitányságra, és vallomást tennének, hogy kinek mi volt a része abban, hogy egy évvel ezelőtt ez megtörtént. sőt, vallanának, hogy hogyan működtetik bűnös szervezetüket, ki mennyi pénzt tett zsebre, stb. na ha ez megtörténne, abban az esetben azt mondanám, hogy aljas emberek, de mégis van bennük valami tartás. azonban ez soha a büdös életben nem fog megtörténni.

 11. Iványi Gabi szerint:

  spam:

  Ezek a történések már átlépik az emberi tartás kategóriáját. Ez, már bűn a javából. Tudod, amikor köpködnek, avagy popu-listáznak ezek a tények jutnak eszembe. A szociális érzékenységet hirdető mszp….megtűri maguk között a csalókat, a gyilkosokat, a korrumpálhatókat. Rossz választási szlogen: őszinteség, büszkeség..félelmetes disszonancia!

 12. zed szerint:

  Maga Kosik mesélte, hogy ő is hivatalos volt a megbeszélésre, azaz ő maga az elsődleges forrás. Vagy hitelesebb ismeretlen forrásra hivatkozni, mivel a “szocik” úgyis állandóan hantáznak?

  “- Ott voltam én is a telefonhíváskor, sőt Józsi engem is hívott, hogy menjek el a megbeszélésre. Nekem azonban fájt a lában s így inkább hazamentem.

  Ez mentette meg az életemet – fejtegette Kosik.”
  http://csepel.info/?p=3606

  Ha már W. úr családtagjaira történt utalás, a hitelesség alátámasztására meg lehetne jegyezni:
  “A másik áldozat, Papp László Weszelovszky nevelt fia volt.”
  http://www.mno.hu/portal/612548

  …szerintem a csepel.info szerkesztői sokáig maradnak még a helyükön.

 13. Tóth Mária szerint:

  aljas, hazug, lopós bagázs! Szozsenyicinnek igaza volt/van !

 14. Iványi Gabi szerint:

  zed:

  ..ebben a témában, a helyedben ..én most hallgatnék! Kegyelet is van a világon…A szerkesztőség meg ne legyen a te gondod,de adolgod sem! mindenki seperjen a maga háza előtt…Amiket bekopiztál, mindenki előtt ismertek…

  Te magad igazolod, hogy a források: pontos információkat tartalmaznak.

 15. kispajtás szerint:

  “Információink szerint Deme Gábor legerősebb MSZP-s segítői Tóth Mihály pártelnök, Orosz Ferenc alpolgármester (aki egyébként magának az MSZP-nek egy korábbi ügye miatt nem tagja)…..”

  Ki lehetne ezt bontani, bővebben? Orosz et.-nak miféle korábbi ügye? Csakhogy lássuk tisztán az előzményeket!

 16. spam szerint:

  hát igen zed, ebben a helyzetben neked mélyen kellene hallgatni… illetve egy megszólalásod lehet: bocsánat

  de ez már réges rég kevés!

 17. csepeli szerint:

  A csepel.info névtelen, arctalan, sötétben bujkáló, politikailag tökéletesen elfogult, sárdobálásban viszont kiváló szerkesztői mint tényfeltáró újságírók? Ez a hét vicce!

 18. zed szerint:

  Szakmai szempontból értékeltem a cikket. Egy tényfeltáró cikkben arra kell törekedni, hogy minél jobban legyenek kibontva a részletek. Ahol lehet, ott meg kell jelölni a pontos forrást. Nem lehet arra sem építeni, hogy egyes tények mindenki előtt ismertek. Gyenge írás, jóindulattal adnék rá egy halovány közepest.

  Az, hogy Papp László W. úr nevelt fia, tény. A csepel.info sértette meg ismét Takács József emlékét azzal, hogy olyan fényképet mellékelt a cikkhez, amelyen “együtt sütögeti a pecsenyéjét” Deme Gáborral, akit már hivatalosan is meggyanúsítottak sikkasztással. Bocsánat!

 19. Laja szerint:

  csepeli! A hét vicce? Akkor miért nem hallani a hatalmas nevetésedet? Csak nem azért, mert valójában nem is olyan vicces?

 20. Laja szerint:

  Zed! A sikkasztás még nem jelenti ugye azt, hogy köze volt a meggyilkolásához. De persze ahogy írásodból is kitűnik, ez mégis nagyon valószínűnek látszik. Ugyebár.

 21. Zeta szerint:

  Kérem, nagyon kérem, hogy azt a fényképet ne rakják ki újra és újra! Szörnyű látni is. Szeretném, ha hozzátartózói nem látnák azt az embertelen embert Jóskával. Azonkivül a fényképen nem beszélgetenek, hanem vitatkoznak, mint az életben, mert bizony nem volt köztük soha felhötlen a viszony!!

 22. Iványi Gabi szerint:

  szakmai szempont:

  a tényfeltáró cikk feladata, hogy minél mélyebben tárja fel az összefüggéseket…pardon…stilisztikai korrepetálás!

  A te jóindulatodat mellőzzük:-) ..szerintem a szerkesztőség is:-)

  Mi a célod a kegyeletsértéssel? ..megint ellentmondásban vagy magaddal!

  Csepeli-provokatőr:

  A héten lesz a két áldozat halálának évfordulója…..ízetlen a vicc-megjelölésed…Legalább az elvhűséged őrizd már meg egyszer!

 23. admin szerint:

  Rendben, nem teszünk ki több képet, amelyen Deme az áldozattal látható.

  Mint említettük, nem hozzuk nyilvánosságra a forrásainkat. Ez egy ilyen tényfeltáró cikk, és ilyenekre is van példa. Ugyanakkor természetesen Kosik úr és a többiek eddigi nyilatkozatait is forrásnak tekintjük. Arra vonatkozóan, hogy az eredetileg január 6-ra időzített megbeszélésre Kosik úr is elment volna, nemcsak ő, de mások is utalást tettek.

  Weszelovszky úrnak a mi tudomásunk szerint nem csak egy rokona dolgozott az iskolánál/nak.

 24. Iványi Gabi szerint:

  admin!

  Nagyon korrekt, emberi megoldásról tanúskodik az előző hozzászólásod.
  (Csepeli-provokatőr! nem politikai elfogultság:-)-ként írtam:-))))))))

 25. zed szerint:

  Admin megfogalmazása szerint biztos információnak tekinthető, hogy eredetileg Kosik úr is részt vett volna a megbeszélésen. Az is ismert előttük, hogy a néhai Papp László W. úr nevelt fia, elképzelhető, hogy az ő képviseletében volt jelen a találkozón. Mindez arra engedne következtetni, hogy aznap este az iskola vezetői ültek volna össze. Ha a csepel.info humánus megfontolásból hagyta ki ezt a hatásvadász “ziccert”, az rendes tőle.

 26. Iványi Gabi szerint:

  zed: neked milyen gáláns következtetéseid vannak…csak ámulok…szerintem admin helyett azér’ nem kell gondolkodnod…

 27. Jeniszej szerint:

  Ügyvéd említette a bejátszásban, hogy a pénz lenyúlásokat egész Csepel tudta.
  De minimum húsz ember. Ezeket az embereket, akik benne voltak a lóvé lenyúlásokba kihallgatták már őket. Készül ellenük vádemelés? – semmit nem hallani felőlük.
  Csepel kerülete miért ilyen szegény lóvé vonatkozásában?
  A le vagy kiprivatizált gyár után a lóvé hova lett?
  Illő lenne az elvtársaknak beszámolni, az ott a gyárban dolgozott munkásoknak mi lett gyárukkal.
  Hosszú éveken keresztül hirdették a melósoknak “tied a gyár”.
  Ha mienk volt, most hol a lóvé? Ki tudhatja?

 28. Vátesz szerint:

  Ez sikkasztási ügy olyan volumenű volt, hogy a megbeszélésre az egész MSZP frakciót meg kellett volna hívni! 😉

 29. Szabolcs megy e? szerint:

  Nos Orosz kilépéséről
  Akkoriban 1995-96 lehetett…. Orosz a nejével ment a nagy hóban haza, Szabolcsba…… De akkor még olyan reflexek működtek, hogy úgy gondolta az hivatal terepjáróját használhatja…..Régen így volt szokás. Állítólag a pártban ezt már nem nézték jó szemmel. Ennyit tudtam hozzátenni…

  Egyébként a cikk írója lehetséges, hogy nem erre gondol?

 30. Iványi Gabi szerint:

  Lehet, hogy nem tudjuk meg….de nagyon megérett már a “szabolcsi alma”..Szeretem, amikor eljönnek a krízis területekről szerencsét próbálni…(tudom, csepeli…minimum 35 éve volt!)…..majd benézik maguknak a rést…és befészkelnek…politikai kakukk-tojások….Bár, ez már teljes géndegeneráció…mutánsnak is gyengék!

 31. admin szerint:

  Mi úgy tudjuk, hogy nem erről van-volt szó. Ezt magánügynek tekintjük, kérjük, hogy ne is bogozgassa senki mások életének magánügyeit, egyéni vagy családi tragédiáit.

  Viszont, mivel a cikk nem erről szól, nem is fejtettük ki, hiszen jobban utána kellett volna néznünk. Ezért nem írunk róla most sem, nincs elég információnk.

 32. Iványi Gabi szerint:

  Ez is nagyon mestermunka…akkor is, ha a balláblibnek nem tetszetős…A kérés pedig ismét korrekt…bocs, admin, de provokatőrünk miatt elébe megyek a dolgoknak.

 33. kispajtás szerint:

  Szabolcs megy e?:
  Az Orosszal kapcsolatos történeted csak fele az igazságnak, a másik fele sajnos családi tragédiáról szól. Nincs értelme bolygatni, de csakis a gyerekeire való tekintettel, ebben adminnak igaza van.

 34. médi szerint:

  A tragédiát közüggyé tette a szolgálati autó, de ez már csak az MSZP-nek téma, hiszen ők vetették ki Oroszt maguk közül.

 35. Iványi Gabi szerint:

  csak lekövetkeztettem a történteket…sajnálatos tragédia…a sebek nem gyógyulnak.

  Ez egy másik tragédia…többszörösen..tragédia a kerületnek is…mert, ha belegondolok, mennyi tanácskozási órát vett igénybe, hogy az érintettek mentsék az irhájukat…kitaláljanak összefüggéseket, alibit nyújtsanak egymásnak…Végére kellene járni már! ezeknek a sötét ügyleteknek..végérvényesen!

 36. kispajtás szerint:

  médi:
  Azt akarod sugallni, hogy akiknek tudomásuk volt a kettős gyilkosság előzményeiről és megelőzhették volna – korábban volt lelkismeretük?
  Ne ringasd magad ilyesmiben.
  Azt a hülyeséget meg ki állította, hogy az Oroszt kivetette magából az mszp??? Lásd: Portréoldal: http://mszp.hu/tagok/orosz-ferenc

 37. ... szerint:

  kispajtás:
  Erre két magyarázat lehet:
  1. tiszteletbeli tag
  2. Deme a webmester, és távollétében nem tudja senki levenni Oroszt. 🙂

 38. médi szerint:

  Csak tréfáltam.Sokat segített volna a kerületen, ha O-t a közügyek gyakorlásától is eltiltják. Bár az ítéletet nem ismerem.

 39. médi szerint:

  Tényleg nem párttag már, de ez nem érdekes.

 40. kispajtás szerint:

  Annyi bizonyos – bár az ítéletet én sem ismerem – hogy kiszállt egészségi állapotára hivatkozva, majd ’98-ban újra elfoglalta az alpolgármesteri poziciót.
  A kerületen is és máson is sokat “segített” volna, ha nem tér vissza.
  Lehet tovább gombolyítani a fonalat…

 41. zed szerint:

  Nem értem, miért nem lett leírva Avarkeszi nejének a neve, még belső linket is mellékelhetett volna a szerző. Deme Gábor nagyapját id. Deme Bélának hívják, ami a beillesztett videóból is kiderül -egyébként én a Nemzetben olvastam vele kapcsolatban. Az világos, hogy a pedofiliával megbélyegzett szakoktató fodrászmester nevét az esetleges rágalmazás miatti feljelentéstől tartva nem írja ki a csepel.info, ezért inkább csak a kezdőbetűjét adja meg a vezetéknevének és körülírja az illetőt, hogy pontosan beazonosítható legyen. Nos, a csepeli Fidesz nyitott fülekkel és nyitott postaládával, valamint lóbetűs felhívásban a honlapján ismét várja a bejelentéseket, a csepel.info pedig összegzi és közzéteszi a begyűjtött információkat, hát így működik a munkamegosztás.

 42. médi szerint:

  Vajon a fodrászmester bűnös, ha jogerősen elítélték? Ez esetben is megáll a rágalmazás?

 43. zed szerint:

  A pedofilokat mindenki utálja. Szerintem nem tapintatból nem írták le a tanár nevét -főleg ha jogerősen elítélték. Egyszerűen arról lehet szó, hogy gyávák a szerkesztők.

 44. Princess szerint:

  Nekem azt magyarázza meg valaki, hogy egy jogerősen elítélt pedofil (ezesetben nyílván volt bűntettet igazoló bizonyíték is) hogyan kerülhet tanárként gyerekek közelébe?
  És hogyan osztályoz? “Kislányom, te jól f..ültél (a félreértések elkerülése végett fésültél), ezért 5-ös. Ha kimész, szólj a következőnek is, hogy őt is itt a szertárban várom.”
  …. ???? 🙁
  Komolyan melyikünk engedné el nyugodtan a gyermekét, ha tudomása lenne, hogy egy ilyen ember közelében tanul nap mint nap??? És mit is tanul?
  (Az ilyeneket nem szokták még a börtönben sem kímélni!)

 45. médi szerint:

  Nem minden pedofil a kislányokat molesztálja. Persze ez nem felmentés egyiknek sem.

 46. médi szerint:

  Pedagógiai asszisztensnek nem kell erkölcsi. Lehet, hogy a tanárnak sem?

 47. Princess szerint:

  Zed, ne haragudj, de az már egy sokadrendű dolog, hogy a szerkesztők mit írnak le és mit nem…
  Az a nem mindegy, hogy az az ember, aki ezek után megengedte, hogy tanítson… Az ilyen szülő gyerekét is a “tanár” közelébe raknám (nem többet, csak egy napot, és ne is történjen semmi különös – de ő ebben ne lehessen biztos), hogy érezze a törődést…
  Majd megnézném, hogy mi lenne a reakció! Ő lenne, aki a legjobban felháborodna…

 48. Princess szerint:

  A tanító néni molesztálja a kisfiút? Hmmm… Ha fiatal a “néni” jó nagy c…kkel és kigombolt blúzzal, akkor még lehet, hogy a kisfiú örül is neki! 🙂

  🙁 de bocsánat a morbid poénért, igaz is lehet! Bár tény, hogy nem jellemző vagy csak kevesebbet hallunk róla.

  Azt hiszem az én gyerekemhez merne egy újjal is hozzá érni… akkor még nem látott dühös anyát, de többet lehet, hogy nem is fog! Mama Lion

 49. Princess szerint:

  …ill. még lemaradt, hogy nem csak a tanító néni moleszálhat kisfiút… 🙁
  A lényegen tényleg nem változtat. 🙁

  Ezen kívül sokan nem is gondolnák, hogy így is mennyi molesztálás van akár családon belül is (nagybácsi stb.)… nem kell még egy plusz veszélyforrásnak kitenni a gyerekeket!

 50. obama szerint:

  Úgy emlékszem, hogy Orosznak a munkásőr lakások miatt volt bírósági ügye és marasztalták el a rendszerváltás környékén. Talán más is emlékszik rá.

 51. Iványi Gabi szerint:

  A pedofília korábban is létezett…A liberalisták, talán nem tudatosan, de a nagy szabadság-elvükkel megteremtették a táptalaját, hogy terjedjen…A másság elfogadására hivatkozva….Tényleg? Olyan téves ideológia hirdetését, elterjedését biztosította ezzel a szadesz, amellyel idejutottunk.
  Felszabadították a természetes gátakat, a természetes morális szégyenérzést megszüntették …sőt: ha tetszik, ha nem..a melegek kinn az utcán mutogatják magukat, a szélsőséges exhybicionalista érzelmeiket. A másság elfogadása- egészen eltérődolog….Az esélyegyenlőség elősegítését nem ezzel a réteggel kell kezdeni…és nem ezzel a módszerrel…Mélységesen elítélem a siófoki roma-masírozást, mert az ugyanolyan volt…mint a gárda félelem-keltése…de

  ha a melegek vonulhatnak, akkor a romáknak sem szólhatunk…
  a liberalistáink kihagyták a következetességet…majd eltűntek a süllyesztőben… Ha pedig a pedofil eseteket velük összefüggésbe hozzunk, akkor mi vagyunk a vádakat zúdító banda!

 52. Vátesz szerint:

  Szó sem volt kislányokról, egy kampányrendezvényen szólt egy szülő az illetékeseknek, gyertek mutatok valami érdekeset. Azok mentek utánna, majd fellebbentették az egyik kampánysátor oldalát, s ott meglátták az illetőt, amint éppen furulyáztatott egy cigányfiúval. Folytatás előző 09:47-es bejegyzésemnél. A történetet magától az egyik illetékestől tudom.

 53. Iványi Gabi szerint:

  Ha ez igaz, akkor nincs joga az emeszpének-eszdéesznek…egyetlen megjegyzést sem tennie a fideszre! Aki a kampány alatt erre képes, annak börtönben a helye..
  Ha Vátesz igazat szól, akkor itt Csepelen a fertő van hatalmon. Ehhez kell ám gátlástalanság..erre a kampány-bevedelés sem mentség!!!!! Erre fordítani az adófizetők pénzét???????

 54. Vátesz szerint:

  Az illetőt jogerősen elítélték érte, eddig ez rendben is van. Az nincs rendben, hogy az illetőt ma is megtűrik Csepel közéletében. Akit érdekel a dolog, nézzen utánna, hol és mikor indították Takács Józsefet és ki helyett négy nappal az ajánlószelvények leadási határideje előtt. Gondolom azért lett alpolgármester, mert ezzel hálálták meg a gyors segítséget. Egyébként Takács József velem mindig barátságos és korrekt volt, sajnálom ami vele történt.

 55. kispajtás szerint:

  Úgy emlékszem, volt egy alapítvány is, amely célzottan a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére, nyári táboroztatására specializálódott. Természetesen adományokból és önkormányzati pénzekből működött. /Járó Dóra Alapítvány/
  http://www.csepel-sziget.hu/wordpress/?page_id=129

 56. Nándi szerint:

  Micsodaaaa???? Kampányrendezvényen egy sátorban “furulyáztatott” egy cigányfiút?? És MSZP-s képviselőjelölt volt, illetve képviselő is volt???

  Milyen banda ez a csepeli MSZP???? UNDORÍTÓAK

 57. Princess szerint:

  Iván Gabi: nem értem, hogy a melegeket miért kell idekeverni, mikor itt egy szó sem esik erről (mármint ilyen formában)! Én azt gondolom, hogy a szabasságelvűség az, ami valaha is előrevitte az emberiséget (gondolok itt pl. Colombusra stb. “…és mégis forog a föld”). A szabadelvűség nem a természetes gátokat oldja fel, hanem a külső társadalmi, vallási és hiedelmeken alapuló korlátokat bontja le. Ne azért nem tegyen meg valamit az vki, mert a társadalom vagy a vallás elítéli, hanem azért, mert nem helyes! A külsű korlátok helyett az emberben saját magában kellene ezeknek meglennie a saját értékrendnek, amit elvileg egy tudatos neveléssel a szülő kialakíthat. Csak sajnos az emberek jó része, aki gyermeket vállalnak nem éppen minta szülők, pedig a gyerek felelőséggel jár… (és ebben nem szeretnék belemenni, mert estig is itt ülnék)
  Ha vki meleg, az ma már pedig bizonyított tény, hogy egy öröklött gén, melyet az anyától örökölhet csak, a felelős ezért. Plusz érdemes megnézni, hogy ezeknek az embereknek milyen az apai képe, illetve milyen körülményekben nevelkedtek!
  A melegséget az egyén “választja”, de ha vik egy kisfiúval fajtalankodik, az megbocsájthatatlan, mert annak a gyereknek nem volt választása… És elég lesz neki ezt feldolgozni!!! 🙁

 58. Manitu szerint:

  Mikor jön már a következő rész?

 59. zed szerint:

  Vátesz! Te szóba állsz cigányokkal?
  Az ajánlószelvényen személyt kell megjelölni (máskülönben függetlenek nem is indulhatnának). Ha célzottan járják újra a begyűjtött kopogtatócédulákon szereplő választókat, akkor is nagy meló 4 nap alatt újra összegyűjteni a szükséges mennyiséget.

 60. Vátesz szerint:

  Egy pár nappal ezelőtt milyen lazán elsiklottatok, amikor ide linkeltem egy mások által figyelmembe ajánlott történetet s mostmár Iványi Gabi is fertőt emleget. Van aki gyereket, s van aki rendőrlovat és felszerelést rongál. A pedofília és a szodómia tényleg vadabb dolog, mint az egyesek által már az iskolákban népszerűsíteni javasolt homoszexualitás.
  “Az erkölcsi fertő a Római Birodalom végnapjait idézi, mikor jön már egy Odoaker, aki kitakarítja Rómát, esetünkben Budapestet.
  http://igazmondas.freeblog.hu/archives/2007/01/19/
  “Gordon, én nem az állam felbomlásáról beszéltem Róma kapcsán, hanem az erkölcsi fertőről, ami védtelenné tette Rómát. A hatalom gyakorlói, de a tehetősek egész rétege a zabálástól, a szextől kezdve mindenféle perverzitással töltötte az idejét az állam megvédése helyett. Az utolsó császár a Nagy Romulus, pedig tyúktenyésztéssel foglalkozott, nézte mennyit tojnak naponta, miközben Odoaker a germán vezér elfoglalta a Nyugatrómai Birodalmat. A szintén defektes Pasolini jól ábrázolta ezt a folyamatot a Satyricon című filmjében. Lásd nagyjainkat a mellékelt linkben.”
  Egyébként mielőtt valaki próbálná cáfolni a csepeli történetet, kijelentem, nyilvánosságra hozom annak a csepeli illetékesnek a nevét, aki nekem és egy barátomnak elmondta a történetet, amennyiben ezt tagadni próbálják. Azután csókolom, a következményeket majd osszák szét egymás között!

 61. Vátesz szerint:

  Zed, akiket érint, pontosan tudják, hogy igazat beszélek, másrészt az illetékes nekem akkor mondta el, amikor egy társammal nála voltunk egy fontos ügyben. Az ajánlószelvényeket természetesen az MSZP tagjai, szimpatizánsai szedték össze újból.
  Az illetékeseknek mielőbbi nyugdíjas éveket kívánok, talán az őszi választásokat sem kellene megvárniuk, annyira “elfáradtak” a csepeli köz érdekében végzett tevékenységükben!

 62. Vátesz szerint:

  Annál is nagyobb meló, mert aki már egyszer leadta, az nem tud mégegyszer adni, hiszen azokat már leadták a választási irodán.
  Tehát új ajánlókat kellett keresni, talán ezt díjazták az alpolgármesteri címmel Takács Józsefnek. Barát az aki a bajban is barát. Náluk is.

 63. csepeli szerint:

  Vátesz, ide terelsz, de nem értem, miért.

 64. zed szerint:

  Vátesz egy terelőkutya. Szándékosan eltereli a figyelmemet. 🙂

 65. Vátesz szerint:

  Csepeli, zed, ződ: Azért, hogy cáfoljátok a fenti, Vátesz: 2010. január 5. 07:12-kor, bejegyzést és az utánna írtakat. Illetékes elvtárs reméli, hogy nem teszitek, mert szeretne még hatalomban maradni az őszi választásokig. Bár lehet, hogy a többi illetékessel együtt még ma feláll a székéből, s akkor tiétek a pálya!

  “Iványi Gabi: 2010. január 5. 07:27-kor
  Ha ez igaz, akkor nincs joga az emeszpének-eszdéesznek…egyetlen megjegyzést sem tennie a fideszre! Aki a kampány alatt erre képes, annak börtönben a helye..
  Ha Vátesz igazat szól, akkor itt Csepelen a fertő van hatalmon. Ehhez kell ám gátlástalanság..erre a kampány-bevedelés sem mentség!!!!! Erre fordítani az adófizetők pénzét??????? ”

  Csókoltatom a teljes csepeli MSZp-ét, meg a liberális szodómista rendőrlórongálókat!

 66. csepeli szerint:

  Vátesz, és ezt miért nekem címezed? Én csak egy választópolgár vagyok, fogalmam sincs, mi történik vagy nem történik valamilyen sátorban.

 67. Vátesz szerint:

  Zed szerint én szóba állok cigányokkal, mintha nekem bármi közöm lett volna a történethez vagy az MSZP-hez, meg annak az ajánlószelvénygyűjtéséhez, zed: 2010. január 5. 09:25-kor. Hát elveszem a kedvét az összes mszp-s fórumozónak, hogy az én szavahihetőségemet kétségbe vonják, a saját elvtársaiknak fognak vele ártani!
  S. Miklós jelöltsége közismert volt annak idején, az nem, hogy miért kellett hirtelenjében Takács Józseffel felváltani.
  Az erkölcsi fertőt pedig nemcsak én és Iványi Gabi emlegeti, hanem:

  “Nándi: 2010. január 5. 08:09-kor
  Micsodaaaa???? Kampányrendezvényen egy sátorban “furulyáztatott” egy cigányfiút?? És MSZP-s képviselőjelölt volt, illetve képviselő is volt???

  Milyen banda ez a csepeli MSZP???? UNDORÍTÓAK “

 68. zed szerint:

  Ha annyira emberkedni szeretnél, nagyfiú, írd le rendesen Sxxxxx Miklós nevét!

 69. LB szerint:

  A név megtalálható a Járó Dóra Alapítvány alapítói között:
  http://www.csepel-sziget.hu/wordpress/?page_id=129

  Úgy tudom, az alapítvány 2004-ig minden év december 6-a környékén még bált is rendezett, ahol az alapítvány alapítója adott át díjakat és tartott árverést az alapítvány javára felajánlott tárgyakból.

 70. Vátesz szerint:

  Zed, most nem S. Miklósra vadászunk, őt már levadászta a magyar királyi bíróság. A támogatói a célpontok! Akik mindent igyekeznek eltussolni, legyen az pedofília vagy nyugdíjasok kifosztása, vagy egyenesen Csepel kifosztása! Akárhogy x-szelsz, nem megyünk a te utcádba, sem a szerkesztőség, sem a fórumozók! Linkelni meg mindenki azt linkel, amit akar, ugyanis nem kötelező elolvasni, az ott írtakért meg pereld be a szerzőt, ha mered!

 71. […] tényfeltáró sorozatából az elmúlt héten kiderült, az alapítványi iskola szinte „pártiskolaként” működött, és az MSZP-n belül is pártügynek tartották a sikkasztást, Deme Gábor a sikkasztást […]

 72. […] A csepeli kettős gyilkosság – I. A „Pártiskola” […]

 73. […] A csepeli kettős gyilkosság – I. A „Pártiskola” […]

 74. […] A csepeli kettős gyilkosság – I. A „Pártiskola” […]

 75. […] A csepeli kettős gyilkosság – I. A „Pártiskola” […]

Itt lehet hozzászólni !