A csepeli kettős gyilkosság: ami a hírekből kimaradt

Csepel.info

Befejezték a nyomozást a csepeli kettős gyilkosság ügyében, amely alapján sikkasztás és egyéb bűncselekmények valamint a kettős emberölés miatt emeltek vádat. A Csepel.info azonban úgy tudja: lehetett még egy olyan bűncselekmény is, melynek vizsgálatáról eddig mindenki hallgatott.

Lehetséges, hogy a bűncselekmények bírósági tárgyalásán olyan hibák sorozata fog kiderülni a nyomozásról, melyek egyáltalán nem fordulhattak volna elő? Hogyan képzelhető el ilyen, ha egyszer az események időpontjában még az igazságügyi államtitkár is csepeli volt, akinek így – elméletileg – különösen fontos kellett legyen a kettős emberölés példás kivizsgálása, a bűnösök megkeresése és megbüntetése?

Az alábbiakban lapunk összefoglalta a kettős gyilkossághoz vezető, és az újságokban mind a mai napig elhallgatott eseményeket.

A terror iskolája

Csakúgy, mint a Csevaknál, a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskolában is számos kerületi MSZP-tag, családtag, önkormányzati képviselő vagy korábbi KISZ-vezető dolgozott. Ott volt például igazgató-helyettes Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkár felesége, de kapott jól fizető állást a Budapesti Ügyvédi Kamarából botrányai miatt akkorra már kizárt Gulyás Gábor is.

Deme Gábornak, az iskola igazgatójának nem ez volt az első munkahelye, de korábbi állásait se gondok nélkül hagyta el. A helyi pártvezetés azonban ugyanúgy elnéző volt és jelentéktelen botladozásnak tartotta az egyébként baljós előjeleket, mint Gulyás Gábor esetében. Deme így egészen 2008 közepéig, Takács József intézményvezető érkezéséig szabad kezet kapott az iskola ügyeinek intézésében.

Amikor Takács József komolyan elkezdett foglalkozni az intézmény zűrös pénzügyeivel, Deme már nagyon komoly, „korbácson és kenyéren” alapuló rendszert épített ki maga körül. Mindenről jelentettek neki, ami az iskolában történt, aki a keze alá dogozott, azt komoly pénzjutalmakkal ösztönözte, aki pedig nem, azt megalázta, megfélemlítette majd elüldözte.

Így emlékeztek erre később a kollégái: „folyamatosan megalázta a tantestületet. Kijátszotta őket egymás ellen, hazugságokat, álhíreket terjesztett. Kihasználta az emberek egzisztenciális félelmét, megrágalmazta, embertelen módon kirúgta a neki nem tetsző pedagógusokat.” A beszámolókból kiderül, hogy Deme gyerekeket vert és fojtogatott. Volt, akit a Dunába lökött, egy másikat az osztályteremben a többiek előtt, egy harmadikat a mellékhelyiségbe rángatva bántalmazott. Az általa nem kedvelt tanárnőkről megalázó szex-pletykákat terjesztett, egyet kábítószeres, egy másikat pedig sikkasztási vádakkal zsarolva rúgott ki.

Sikkasztás, betörés: párton belül akarták elsimítani?

Az iskolai problémák 2008 novemberében kezdtek el sokasodni, amikor a Magyar Államkincstár ellenőrzése alapján megállapították Deme kártérítési felelősségét. Takács József intézményvezető egyre inkább arra gyanakodott, hogy Deme és élettársa sikkasztottak, és ezt nem rejtette véka alá. Lapunk információi szerint azonban az MSZP pártügynek tekintette „Deme elszámolási problémáját” és a megegyezés híve volt: nem akartak olyan botrányt, amely árthatott volna „a párt jó hírének”.

Deme Gábor hét évig élt együtt K. Ildikóval, Takács szerint együtt is sikkasztottak

Deme hét évig élt együtt K. Ildikóval, de 2008-ban már nem csak egy vasat tartott a tűzben. Vidéki szeretője miatt szakított az élettársával. Bármilyen zűrössé is vált azonban a magánélete, egy sziklaszilárd barát mindig ott állt mögötte. Ez volt Kun Tamás, az iskola portása és mindenese, a január 7-i kettős gyilkosság feltételezett elkövetője. Úgy tudjuk, hogy Kunt az akkori csepeli rendőrkapitány ajánlotta be az iskolába, aki régi barátja volt, és korábbi munkahelyein is segített neki munkát szerezni.

December 2-án Weszelovszky Károly kuratóriumi elnök kilenc pontban sorolta fel Deme Gábornak és élettársának feltett kérdéseit, ezekre azonban az érintettek a gyilkosságokig már nem válaszoltak. December 9-én, egy nappal a csepeli MSZP tisztújítása előtt olyan váratlan és megdöbbentő eset történt, amelyet a gyilkosság óta eltelt másfél évben teljesen elhallgattak.

Aznap reggel negyed nyolckor Takács József felfedezte, hogy betörtek az irodájába, ahol október óta Deme is dolgozott. A feljegyzések alapján a betörés során egy laptopot, egy pénzkazettát 800.000 forinttal, ismeretlen mennyiségű tankönyvpénzt, iskolai pecséteket, kulcsokat és egy pénzfelvételi bizonylatot loptak el.

A betörés különös érdekessége, hogy az épületben és a szobában se volt nyoma erőszakos behatolásnak. Takács József akkorra már olyan mértékben csalódott Deme Gáborban, hogy azonnal rá és Kunra gyanakodott, mint elkövetőkre. Ezt erősítheti, hogy a gyilkosság idején is a figyelem középpontjába került iskolai biztonsági kamerarendszer állítólag akkor se vett fel az esetről semmit, a betörők tehát feltehetően kikerülhették a kamerákat.

A december 9-i betörést követően a pártban és az iskolában is felgyorsultak az események. Az MSZP december 10-i tisztújításán Deme Gábor, akit mint leendő alpolgármestert ismert mindenki, kimaradt az elnökségből, nem lett kongresszusi küldött, sőt, még a párton belüli Képzési és Oktatási Bizottságnak is más lett a vezetője. Egy forrásunk szerint a tisztújítás előtt percekben Demével Szenteczky János közölte, hogy nem lehet a pártvezetés tagja, és arra kérte, hogy akkor se vállaljon semmilyen pozíciót, ha arra mégis felkérés érkezik.

Kun Tamás és Deme Gábor 2009. december 30-án a Fővárosi Bíróságon

Kun Tamás december 16-án, saját elhatározásából elhagyta el iskolát – oda már a gyilkosságig dolgozni se ment be. December 18-án „valaki” az iskola számítógépes rendszerébe tört be. Az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Irodája új kódot küldött a vezetésének, az eredetit pedig letiltották, miután Deme Gábor az iskola jelszavait is önhatalmúan megváltoztatta. Lapunk egyik forrása szerint Deme olyan mértékben átlátta és használta az iskola informatikai rendszerét, hogy otthonából is bármikor “belenézhetett” a biztonsági kamerákba.

Ahogy az állását is a pártnak köszönhette, Deme az iskolai felmentését követően is a pártvezetésen keresztül próbált megegyezésre jutni. Egyre kétségbeesetten igyekezett a sokmilliós „elszámolási vitát” valahogy elsimítani. Úgy tudjuk, hogy Takács József és Deme Gábor is tárgyalt Tóth Mihály polgármesterrel, Orosz Ferenc alpolgármesterrel, a sikkasztásról tudnia kellett Avarkeszi Dezső igazgató-helyettesként dolgozó feleségének (rajta keresztül pedig Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkárnak). Tudott a vitáról Szenteczky János MSZP-alelnök, Borka-Szász Tamás frakcióvezető, az MSZP-vezetés többi tagja, többek szerint Zanati Béla, az oktatási bizottság elnöke és még a tagság egy jelentős része is.

Az utolsó megbeszélés Takács József részéről Orosz Ferenccel a gyilkosság reggelén zajlott, amikor Takács bejelentette, hogy nem vár tovább, és átmegy a rendőrségre feljelenést tenni. Mint tudjuk, át is ment, de feljelentés valamiért mégsem született. Deme Gábor a gyilkosság előtt másfél órával Podolák György országgyűlési képviselővel tárgyalt, akitől talán egy kétségbeesett utolsó próbálkozással igyekezett újabb haladékot vagy pénzt kérni az elsikkasztott összeg visszafizetésére. Azt, hogy így történt-e, talán a bírósági tárgyaláson megtudjuk, csak az biztos, hogy Podolák György több mint egy évig hallgatott erről a találkozójáról.

Diktafonok hálójában: mit rejtenek a hangfelvételek?

Nincs olyan csepeli, aki ne emlékezne rá, mit csinált éppen akkor, amikor meghallotta a kettős emberölés hírét. Az első híreket – álarcos támadó lőtt le két tanárembert az iskolában, és megsebesült egy hős pedellus is – hamarosan újabbak, de sokkal hihetetlenebbek követték. Kiderült, hogy az egyik áldozat zsebében egy diktafon rögzítette az egész bűncselekményt, és csak aljas hazugság volt, hogy az MSZP-s igazgató egy cigány tanítványát nevezte meg lehetséges elkövetőként.

Talán éppen ez a sokkhatás volt az oka, hogy az első pillanatokban még a kerületi vezetés és más érintettek is több, később elhallgatott kijelentéseket tettek a sajtónak. Így például elmondták, hogy tudtak Deme piszkos iskolai ügyeiről, vagy ahogy fogalmaztak, „elszámolási vitájáról”, és arról is, hogy a közbeszerzési bizottság MSZP-s delegáltja gyakran készített titokban hangfelvételeket. A tudósítások szerint Papp László, az egyik áldozat is ezért tehetett diktafont a zsebébe a végzetes megbeszélés előtt: nekik is meglegyen a hangfelvétel, ha Deme vissza akarna élni valamelyik részletével.

Amikor Deme a kerületi pártvezetéssel tárgyalt, mindig hangsúlyozta, hogy vannak az MSZP-re nézve kompromittáló hangfelvételei.

– A gyilkosságot megelőző hetekben Deme Gábornak Kun Tamás szinte az árnyékává vált. Lépten-nyomon azt hangoztatták, hogy három kompromittáló hangfelvételük van. Amikor megjelentek, Kun vagy Deme időnként odafordult a másikhoz és azt mondta: na, ugye milyen jó, hogy megvannak azok a felvételek? – emelte ki lapunk egyik forrása.

Deme Gábor Borka-Szász Tamással, a közbeszerzési és pénzügyi bizottság másik tagjával – mit tudhatott?

Itt jöhet igazán képbe Deme Gábor közbeszerzési bizottsági tagsága. Forrásaink szerint ugyanis ebben a minőségében az MSZP-s pártdelegált akár olyan tárgyalásokra is bejuthatott, ahol komoly pénzek visszaosztásáról eshetett szó. Sajnos a közbeszerzések – mint tudjuk – az elmúlt húsz évben szinte folyamatosan a korrupció melegágyának számítottak. A feltételezés tehát, hogy Deme titokban három ilyen tárgyalást is felvehetett, és emiatt fenyegette meg a csepeli pártvezetést „második Zuschlag perrel”, egyáltalán nem a valóságtól elrugaszkodott.

A híradások – és Deme Gábor ügyvédje is – többször hangsúlyozták, hogy milyen nyugodt hangvételű volt az a tárgyalás, amely után Kun Tamás fejlövéssel végezte ki Takács Józsefet majd az áldozat táskájának, a feljelentés dokumentumainak átvétele után Papp Lászlót. A gyilkosságok már a tárgyalás után történtek, a beszámolók szerint gyakorlatilag minden előjel nélkül, váratlanul. Vérfagyasztó az önkéntelen kérdés: vajon Deme Gábor is készíthetett hangfelvételt a megbeszélésről, hogy utána azzal bizonyítsa majd ártatlanságát?

Kegyeletsértés – ez lett a stratégia

2009. január 8-án görnyedt hátú, kétségbeesett és megdöbbent emberek érkeztek sorra a csepeli MSZP rendkívüli tanácskozására. Mindenki ott volt, aki számít. A gondoktól terhelt Tóth Mihály, Orosz Ferenc, Avarkeszi Dezső és Podolák György, Szenteczky János valamint a párt többi vezetői és önkormányzati képviselői most mind az irodában gyülekeztek.

– Podolák György ekkor mondta el, hogy az előző nap, nem sokkal a gyilkosság előtt ő is találkozott Deme Gáborral. Podolák szerint tőle öt óra körül, mindössze egy órával az iskolai találkozó és másfél órával a gyilkosság előtt ment el – hangsúlyozta a Csepel.info egyik MSZP-s forrása.

– Gulyás Gábor is felszólalt. Ő elmondta, hogy este hat óra körül, az utca túloldaláról látta meg az iskolához közelítő Deme Gábort és Kun Tamást. Át is kiáltott hozzájuk: helló fiúk, hová? Mire azok csak az iskola felé intettek, majd bementek a kapun. Gulyás arról is beszélt, hogy rossz előérzete volt, majd rátért a lényegre: „jött egy e-mail, hogy jobb lesz, ha minél hamarabb otthagyjuk az iskolát. Otthagynám én, de akkor adjatok egy másik állást, ahol a 250 ezret megkapom” – mondta információink szerint a pártvezetésnek.

– Gulyás szavaira Orosz Ferenc reagált, valami olyasmivel, hogy Gábor, nem úgy értettük, beszéljük meg az ülés után. Amikor vége lett a megbeszélésnek, el is vonultak egy kisebb szobába – fejtette ki erről informátorunk. Lapunk úgy tudja, hogy míg Avarkeszi Dezső államtitkár felesége viszonylag hamar, addig Gulyás Gábor csak 2009 őszén távozott el az iskolából.

Ettől a naptól kezdve mindenki, aki az iskola működését vagy a sikkasztás körülményeit firtatta, válasz helyett mindig megkapta a kegyeletsértő jelzőt az éppen reagáló polgármestertől, alpolgármestertől vagy éppen az MSZP-s parlamenti képviselőktől. Magát a nyomozást és a bűncselekmény körülményeit a hivatalos szervek olyan szinten hallgatták el, amire a rendszerváltás óta nem volt példa köztörvényes bűncselekménynél. Nem véletlenül tették fel sokan a kérdést: Avarkeszi Dezső igazságügyi államtitkárnak volt-e ebben szerepe?

A mélypont azonban 2010, január 6-án, egy nappal a gyilkosság évfordulója előtt következett be. Ekkor Szenteczky János csepeli MSZP elnökhelyettes Budai Bernadett szóvivővel közösen cáfolta, hogy Takács József MSZP-tag lett volna – mintha a párt csepeli frakcióvezető-helyettesének, korábbi alpolgármesterének semmi köze se lett volna az MSZP-hez.

Takács József egyedül maradt

Bár Szenteczky János csak egy évvel a kettős gyilkosság után fosztotta meg képletesen is Takács Józsefet, a gyilkosság áldozatát MSZP-s kötődésétől, úgy tűnik, hogy az intézményvezető a valóságban már a gyilkosság előtt hetekkel egyedül maradt, és a családján kívül gyakorlatilag senkire sem számíthatott.

Lapunk úgy tudja, hogy a párton belül eleve nem akarták, hogy botrány legyen Deme Gábor és élettársa sikkasztásából. Akár létezett a valóságban is, akár nem, ezt csak fokozhatta a három kompromittáló hangfelvétel, amiről Deme és Kun lépten-nyomon beszéltek, és amely „második Zuschlag pert” hozhatott volna a csepeli pártszervezet fejére Deme állítólagos fenyegetőzése szerint.

Takács József iskolai környezete is iszonyatos volt. A megfélemlített, megzsarolt vagy éppen mindenről beszámoló tanári karral szinte teljesen elzárta Deme Gábor a pénzügyi visszaélések után nyomozó intézményvezetőt. Az pletykák szerint Deme az otthoni számítógépéről akkor is meg tudta figyelni az épület helyiségeit, ha éppen nem az iskolában, hanem otthon volt. Mindenki tudott arról, hogy titokban beszélgetéseket vesz fel, érdeklődik a titkosszolgálati módszerek és megfigyelések iránt, és az őt árnyékként követő Kun Tamás is folyamatosan mellette áll, neki segít.

Nem lehetett jobb a helyzet a korábbi csepeli rendőrkapitánnyal sem. Mint ismertté vált, Kun Tamás baráti viszonyban lehetett Császár Mihállyal, akinek a szerepe még tisztázatlan, csak annyi bizonyos, hogy a kettős emberöléssel kapcsolatban bűnpártolás gyanújával indítottak ellene nyomozást.

Amikor tehát a gyilkosság napján Takács József a karácsonykor, feleségével legépelt kimutatásokkal és dokumentumokkal belépett Orosz Ferenc alpolgármesterhez, az aligha örülhetett annak, hogy feljelentést készül tenni. Hasonló történhetett akkor is, amikor Takács József átment a Szent Imre tér túloldalára, Császár Mihályhoz.

Miért nem sikerült megtenni a feljelentést? Miért került sor a gyilkosságra, amely során a tettesek elvitték a dokumentumokat tartalmazó táskát? Ezek olyan kérdések, melyekre hamarosan talán választ kapunk, de jó esély van arra is, hogy örökre titok marad. Mindent elmond erről a Blikk információja, mely szerint, míg a gyilkosság után Kun Tamás Császár Mihályt, addig Deme Gábor az MSZP-s pártvezetőket hívogatta.

Néhány, a még megválaszolatlan kérdések, rejtélyek közül:

 1. Ki szólt Deme Gábornak vagy Kun Tamásnak arról, hogy Takács József feljelentést próbált tenni a rendőrkapitányságon, ami nem sikerült, és egy táskában vannak a feljelenés dokumentumai?
 2. Egyes beszámolók szerint Kun Tamás kocsija a gyilkosság után napokig a Csepeli Rendőrkapitányság előtt állt. Ki vitte oda, mi lehetett benne? Kivett-e belőle valamit a gyilkosság után az a személy, aki odavitte? Van-e köze ehhez Császár Mihálynak, aki a bűncselekményt követően telefonon beszélt Kunnal, majd bement hozzá a kórházba, találkozott vele, és aki így elvileg a legkönnyebben kaphatta volna meg a kocsi kulcsát? Miért nincs erről videó-felvétel, ha egyszer a rendőrség előtti területet állítólag a rendőrségre bekötött kamerák figyelik?
 3. Hogyan lehetséges, hogy a hírek szerint nincs DNS-nyom azon a pisztolyon, amellyel a gyilkosságokat elkövették, amellyel a gyanú szerint az elkövető saját magát is meglőtte, és amely vértócsák mellett feküdt?
 4. Hogyan lehetséges, hogy a nyomozók hosszú ideig nem hallgattak meg minden tanút, hiányosságok voltak a nyomozásban, és nem vizsgálták ki a gyilkossági ügy esetleges zsarolási oldalát? Befolyásolhatta-e a nyomozást a politika akkor, amikor még az államtitkár felesége is az iskolában dolgozott, Deme Gábor beosztottja volt, és az ügynek számos, az MSZP-t negatívan érintő oldala volt?

Csepel.info

A Csepel.info tényfeltáró cikksorozata a csepeli kettős gyilkosságról:

A csepeli kettős gyilkosság – I. A „Pártiskola”

A csepeli kettős gyilkosság – II. Sikkasztás és „fekete doboz”

A csepeli kettős gyilkosság – III. Az iskolai betörés és a gyilkosság

A csepeli kettős gyilkosság – IV. A párt összezár

További cikkek a témában:

A terror iskolája – Amitől a pszichológus-kríziscsoport is kiakadt

Családi ügyekről tárgyaltak – állítják a kettős gyilkosság előtti egyeztetésekről

Podolák és Avarkeszi távozását követeli a csepeli Fidesz

Kettős gyilkosság: a rendőrség nem hallgatta ki a legfontosabb tanút!

60 hozzászólás “A csepeli kettős gyilkosság: ami a hírekből kimaradt” bejegyzésre

 1. krtek szerint:

  avarkeszi, avarkeszi. szorul a hurok. ja és anyuka lakásával mi a helyzet? csomagol már a kedves mama?

 2. Béla szerint:

  Zsíros geci, remélem bent fog elrohadni.
  neki nem jött össze az, ami a nagypapinak igen

 3. zed szerint:

  Én is szeretnék feltenni egy kérdést:

  Tételezzük fel, hogy a cikkben szereplő információk valósak. Tehát az egyik csepeli oktatási intézmény “pártiskola”-ként és a “terror iskolája”-ként funkcionált. Na most tudjuk, hogy ez az intézet hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkozik, akik fokozott törődést, figyelmet igényelnek. Hogyan lehetséges az, hogy sem a csepeli Fidesz, sem az oktatási bizottság fideszes alelnöke, sem az informátorai révén mindig jól értesült csepel.info nem érzékeltek semmit azokból a dolgokból, amelyek az iskola falai között történnek? Érez-e a Fidesz akár csekély mértékű felelősséget vagy bűntudatot amiatt, hogy nem sikerült elejét venni az események tragédiába torkollásának?

 4. Jeniszej szerint:

  Deme beígért bizonyítékai melyekkel sakkban tartotta a bagázs tagjait, vajon valaha előkerülnek?
  Vagy viszi magával a hosszú börtön magányába, – le a mélybe? 😀

 5. " ?! " szerint:

  Kedves “zed”!

  Ismét mások szemében keresed a szálkát, miközben a Ti szemetekből kilóg a gerenda.

 6. csepeli szerint:

  Már megint hazudik a csepel.info:

  “Nincs olyan csepeli, aki ne emlékezne rá, mit csinált éppen akkor, amikor meghallotta a kettős emberölés hírét.”

  Nem igaz. Én például nem emlékszem.

  Nos, ha egy hazugság van a cikkben, akkor lehet még több is.

 7. " ?! " szerint:

  Intelem az itt hazudozó MSZP-s agitátoroknak!

  Az elmúlt 16 évben nyújtott nagyon szerény teljesítményetek, de ugyanakkor nagyon sok disznóságotok után arra szólítalak fel benneteket (mint amire Gyurcsány apátok szólította fel Orbán Viktort), hogy fogjátok be a szátokat, és annak örvendezzetek, hogy milyen szépen szaporodik a káderképzőben az MSZP megújuláshoz szükséges és a hagyományaitoknak megfelelő káderutánpótlás?

  Emlékezzetek rá, hogy az MSZP jogelődjeinek, az MSZMP-nek, az MDP-nek és az MKP-nak a vezetőségét hagyományosan mindig börtönviselt káderekből választottátok.

  Néhány év mulva szabadulni fognak Zuschlag János (és társai), a nokia-dobozos Hagyó Miklós (és társai), Hunvald György (és társai), Wieszt János, Deme Gábor (és a még szabadlábon lévő csepeli mszp-s társai), Tátrai Miklós, a Főtávos Kovács Lajos, a BKV ügy -, a FŐKERT ügy -, a MALÉV ügy -, a sukorói ingatlan panama -, a kormányzati negyed ügy-, és a még feltárás alatt lévő szocialista mutyi ügyek szereplői.

  Amikor ezek a kipróbált káderek kiszabadulnak a kádernevelőből, akkor ismét visszatérhettek a jogelődjeiteknél alkalmazott szép hagyományhoz, és ismét börtönviselt káderekkel tölthetitek fel a megújuló MSZP vezetését.

  Megválaszthatjátok országos elnöknek Zuschlag, vagy Hunvald, vagy Hagyó, vagy Wieszt elvtársaitokat, aki a börtönben jó néhány évig még minden reggel hitelesen énekelhetik a “Föl, föl Ti rabjai ….” kezdetű indulótokat.

  A Csepeli MSZP elnökének pedig megválaszthatjátok Deme Gábor elvtársatokat aki az általa elkövetett gyilkossággal végződő sikkasztásnak az MSZP-n belüli ismertté válásáig, alelnöki poszton már vezetőtök volt a Csepeli MSZP-ben. (De, hogy legyen választási lehetőségetek, ez a ma még csak 1 főben korlátozott választék is bővülni fog a ma még szabadlábon lévő bűnöző cimboráitokkal.)

  A fent felsorolt, valamint a majd később ismerté váló nevű börtönviselt kádereknek az MSZP-be való visszatérése, és a párt vezetőségébe történő beválasztása után, igazán hozzátok méltó párt lesz a megújult MSZP.
  Addig azonban még sokszor elénekelhetitek az indulótoknak azt a részét is, hogy”…..senkik vagyunk…”.

  A káderképzésen lévő elvtársak a szabadulásáig legyetek nagyon türelmesek és nagyon szerények! Utána meg még szerényebbek.
  Ezen felül tanuljatok meg kicsinek lenni, és nagyon húzzátok meg magatokat!

  Ha pedig nem tetszik a helyzet, akkor fogadjátok meg Gyurcsánynak azt a tanácsát, hogy “el lehet innen menni”!

 8. Gordon szerint:

  Deme a csepeli mszp “nevelése”. Ott szocializálódott. Legfőképpen ezért tette amit tett.

 9. zeta szerint:

  csepeli szerint:
  2010. szeptember 23., csütörtök – 09:50
  Már megint hazudik a csepel.info:

  “Nincs olyan csepeli, aki ne emlékezne rá, mit csinált éppen akkor, amikor meghallotta a kettős emberölés hírét.”

  Nem igaz. Én például nem emlékszem

  HÁT ELÉG SZOMORÚ, MERT TE AZTÁN ISMERTÉL MINDEN ÉRINTETT SZEMÉLYT! A TV-meg minden Órában bemondta a fejleményeket! ÉS TE MÉGSEM EMLÉKSZEL A BARÁTOD MEGÖLÉSÉRE? Ha velemi nem igaz ez nem igaz! NEKED EMLÉKEZNED KELLENE ÁM!

 10. zeta szerint:

  velemi= valami

 11. csepeli szerint:

  Hát te meg vagy buggyanva, komám. Én a gyilkosság előtt sose hallottam ezekről az emberekről.

 12. zeta szerint:

  De bizony, hogy hallottál, és bizony, hogy ismerted őket, MINDEGYIKET, KOMÁM!!!

 13. csepeli szerint:

  Na, még egy idióta. Téged is a Fideszben tenyésztettek, mi?

 14. zeta szerint:

  Bocsánat, visszavonom a komámat, nem vagy komám! Te aki visszamenőleg minden Önkormányzati döntést ismersz, visszamenőleg mindenről tudsz, TE NE NE ISMERTED VOLNA ŐKET! TÜKÖRBE TUDSZ NÉZNI?
  Hát ember vagy te? Barát vagy te?
  ÉN SOHA SEMMILYEN PÁRTNEK NEM VOLTAM TAGJA, veled ellentétben!
  Ja és én abbahagyom ezt a felesleges “vitát”, te a szememben, de úgy látom más szemében is egy nagy NULLA azaz 0 vagy ill. 00!
  VÉGE! Nem érdekel a reagálásod!!!

 15. csepeli szerint:

  Téveszmékkel nem érdemes foglalkozni.

  De azért rögzíteném a tényeket:

  1. Nem ismerek visszamenőleg minden önkormányzati döntést.
  2. Nem tudok visszamenőleg mindenről.
  3. Nem ismertem őket. Nem ismertem és most sem ismerek senkit az MSZP-ből.
  4. Ember vagyok.
  5. Nem vagyok barátja egyetlen MSZP-snek sem, mivel nem ismerek személyesen senkit az MSZP-ből.
  6. Én sem voltam soha semmilyen pártnak a tagja.

 16. jaffa szerint:

  Én nem akartam elmenni szavazni október 3.-án.
  Én nem tudtam választani a sok léhűtő közül.
  Én nem hittem volna, hogy amit láttam megtörténhet.
  Én nem hittem volna, hogy ekkorát fordul a világ, velem együtt.
  Én nem hittem volna, hogy 2010. szeptember 22.-én megtörténhet az, amit láttam.

  2010 Szeptember 22.-én délelőtt kinéztem az ablakon a napsütésben. Szép idő volt, jó volt a kedvem.
  Egyszer csak egy idős néni jajgatását hallottam:”Jaj Istenem,jaj istenem!!!”
  Odakaptam a fejem és azt láttam, hogy a néni a földön fekszik és egy cigány a táskájával szalad át mindenen. Én az emeletről néztem az egészet döbbenten.
  Eltelt 30 perc mire a sünök kijöttek és kikérdezték a szemtanúkat:”Merre szaladt?”,”Mit látott még?”
  Mennyire bátor, sukár cigány legények élnek a környezetünkben! Meg mernek támadni kb. 70 éves öreg nénit. Valamiért pont akkor amikor nyugdíj van!
  Lehet, hogy a néninek az összes pénze a táskájában volt és most azt sem tudja mi lesz vele egy hónapon keresztül.
  A büdöst nem érdekli, hogy akit kirabolt él vagy halott.
  Nem érdekli,hogy annak a töredékéből kell megélnie amit ő(nagyon pici betűvel) összerabol!
  Nem érdekli, hogy a néninek az egyetlen pénzforrása az a kevés kis nyugdíj(alamizsna)!
  Nem érdekli, hogy az a pénz, amit ellopott holnap már nem lesz sehol,mert elissza,elszívja,elkurvázza!

  NEM ÉRDEKLI,HOGY A NÉNI LEHET,HOGY BELEHAL ABBA AMIT VELE TETT!

  Hallgatva a néni sírását elképzeltem, hogy milyen jövő elé néznek a gyermekeink.

  És én is elsírtam magam.

  Börtönbe zárja a gyermekem a CIGÁNYBŰNÖZÉS !!! (MERT VAN !!!)
  ÉN zárom börtönbe, mert féltem !!!
  ÉN tiltom meg,hogy játsszon a játszótéren,mert ha picit nem figyelek Rá, lehet BELEHAL!!!
  ÉN nem engedem, hogy idegenekkel barátkozzon!
  Én nem engedem, hogy bárkivel szóba álljon!
  Én nem engedem, hogy idegeneknek visszaköszönjön!

  ÉN ZÁROM BÖRTÖNBE !!!
  A saját érdekében.
  Mert Ők MOST gyerekek.
  Mert Ők a mi jövőnk.
  Mert ha már nem leszünk Bennük élünk tovább.
  Mert Értük élünk,mert szeretjük Őket!!!

  Nagyon szeretjük Őket!

  Ui.: Egyszer majd mi leszünk azok, akiket fényes nappal kirabolnak az utcán. Nem lesz senki, aki segítsen.
  Ui.2: HA NEM TESZÜNK ELLENE !!!!

  **********************************************************************
  Mégis csak szükség lenne a Gárdára, vagy a közrendvédelmi telepre. Igen, már tudom,hogy elmegyek szavazni,és azt is,hogy kire.

 17. csepeli szerint:

  jaffa, te egy buta ember vagy.

 18. Hugi szerint:

  Jaffa a hibás. Ha masírozott vola egy keveset a szobában, nem lett volna “cigánybûnözés”. A gárda is ennyit tud, ezzel szorítják vissza a bûnözést. Olyan ez, mint régen az érvágás; ha mégse használ, úgyse lesz, aki panaszkodik.

 19. pricpracpruc szerint:

  Csepeli (12:43-as hsz.)

  Borzasztó! Azon vettem észre magam, hogy egyetértettem “csepeli” fenti hozzászólásával. Jaffa tényleg egy buta ember, ha komolyan gondolta, amit leírt.

 20. Herbert szerint:

  csepeli mindent elfelejtett és mindent tagad. Pedig 24 órában fórumozik.
  Ennyire forr a sz@r?

 21. Kunavar szerint:

  Adjon az Isten!

  Hugi ! Miért a szobában köllött volna masíroznia Jaffa-nak? Talán eredményre vezetett, hogy MAGA OSZTOGATJA AZ ÉSZT otthonról? Bizony, eredményre vezetett a GÁRDA-k masírozása, hiszen orbán-orsós kellőképpen összerondította magát, így hát, gyorsan kinevezte Don Pintér-t! Mert a Gárda kikerülése, csak általa valósítható meg, vagy vele eszközölhető elég közpénz a továbbiakhoz, vagy sokat tud ez is, mint a deme-kun kettős!

  SZEBB JÖVŐT !

 22. Jobb Csepelért szerint:

  Csepeli!

  Te az önkormányzatban tevékenykedsz az MSZP embereként, így nem hiszem el, hogy te semmiről nem tudsz és senkit nem ismersz!

 23. Manitu szerint:

  Hugi valóban félrebeszélt, az udvaron kellett volna két kört trappolni. Bár két körnél csak két százalékot esett volna a cigánybűnözés, száz körtől egy értelmes ember is becsavarodik. Bár cerkófokra nincs hatással, csak peckesebben csapkodják a lábukat a földhöz.

  Kunavar, menj az állatkertbe, nézd meg a legközeélebbi rokonainkat, és tanulj tőlük. Van mit.

 24. TI szerint:

  Csepeli lop, csal, hazudik úgy ahogy az náluk szokás. Miért lenne más mint elvbéli cimborái? Így nevelték, a vérében van minden szemétség.

 25. zed szerint:

  “Annyi tudható, hogy a gyilkosságok gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezett Deme Gábor öt-hat évvel ezelőtt került közel a politikához, jelenleg is az MSZP helyi szervezetének tagja. Szülei és nagyszülei ismert és megbecsült polgárok Csepelen. Édesapja a Csepel Művek egyik utódcégénél dolgozik; szakmai gyakorlatát maga is a gyárban töltötte.

  A helyiek okos, felkészült, a gazdaságpolitikához értő embernek tartják, aki könnyen teremt kapcsolatot, udvarias és együttműködő. A politikában különösebben nem aktivizálta magát. Környezete szerint egzisztenciális gondjai nem voltak, magánéletével kapcsolatban sem lehetett különösebb konfliktusokról hallani; igaz, nemrég ért véget egy kapcsolata.

  A meggyilkolt Takács József – korábbi csepeli alpolgármester – volt az, aki Demét az iskolához hívta dolgozni. Úgy tudjuk, hogy Takács azért szorgalmazta a Demével való közös munkát, mert a harmincöt éves fiatalembert felkészült szakembernek tartotta.”
  http://nol.hu/belfold/lap-20090109-20090109-27

 26. Királyerdei szerint:

  “Zed”!
  Nem únjátok még a hazudozást?

 27. zed szerint:

  Köszönöm a figyelmességed, Királyerdei! Az igazat megvallva már nagyon unom a hazudozásaidat. Örülnék, ha abbahagynád végre. 😉

 28. Technikus szerint:

  Tisztelt Csepeliek!

  Én több mint ötven éve ott tanultam, és a négy év alatt megtapasztaltam a csepeli munkások szorgalmát, munkaszeretetét, becsületességét és még a kommunizmus nyomorában is létező összetartását. Ennek kiemelkedő példája volt az 56-os gyári sztájk, és az 57. január 11.-i Imre téri támogató tüntetés, melyen magam is részt vettem. Akkor az oroszok árnyékában vitézkedő pufajkás pribékek többek közt engem is letartoztattak, és csak a szerencsének, meg becsületes emberek segítségének köszönhetem, hogy ma itt írhatok.
  Már rég óta nem járok csepelre, mert lezüllött (mint az Országházból kiindulva sok más hely is), és a pufajkások ivadékai gyakorolják a nyilt, vagy informális terrort.
  Megdöbbent az itt olvasottak (és méginkább az, hogy ezt még van aki támogatja is), és nem értem, hogy a józan, becsületes többség az elmúlt 20 évben miért nem söpörte ki ezt a szemetet.
  Most itt az alkalom, hogy a szebb, jobb jővő érdekében még a nyomait is eltakarítsák a szociál-liberális szennynek. Ehhez erős elhatározást és kitartást kivánok.

 29. Királyerdei szerint:

  Hát igen,nagyon nagy szükség lett volna egy “tetszettek volnára”.
  Láthatjuk az eredményét az elmaradásának.
  Amúgy 57 márciusában a pufajkások belelöttek a Gyárban a munkásokba.
  Volt halott és sebesült is.Ezt a mai napig elhallgatják.

 30. TM szerint:

  csepeli:
  Úgy tudjuk, hogy Takács azért szorgalmazta a Demével való közös munkát, mert a harmincöt éves fiatalembert felkészült szakembernek tartotta.”
  Nem tudom honnan veszi a lap is ezt a valótlanságot! Nem tudom ki mondta de ez nem igaz! Nem igaz!
  demét valaki, valakik bemutatták neki, ajánlotta valaki! Honnan ismerte volna őt?
  Az az udvarias, együttműködő fiatalember, ütötte, rugdosta a gyerekeket, orditott a tanárokkal, hát hogy lehet az a bizonyos levél után ilyet mondani?
  Egyszerüen hihitetlen ahogy tisztára akarják mosni, nincs más szavam csak hogy képtelenség, és hihetetlen, hihetetlen!

 31. zeta szerint:

  Csepeli: Ezek szerint ismeted mégis a fentieket, vagy csak a pletykára hallgatsz. Mert én ismertem mindegyiket, és amit leirsz és idézel hát hogy is mondjam enyhe kifejezéssel szólva is hazugság, és még finom voltam!

 32. zeta szerint:

  Ja és a magánéletét, jobb ha nem firtatjuk Kisvárda és Csepel között ingázott. Kisvárdán volt a legujabb szerelme, csepelen meg az élettársa, és ezt nagyon sok ember, ismerős tudta, tudja!

 33. zed szerint:

  “A jegyzőkönyvből kiderült, a férfi hosszabb ideig dolgozott a BKV-nál, az In-Kal Securitynál és a Csepel Műveknél is. Innen ismerte későbbi áldozatát, Takács Józsefet, akiről így beszélt a pszichiáternek: „A Csepel-szigetet a rendszerváltás után Takács Józsi osztogatta szét, aki akkoriban KISZ-titkár volt, Takács Józsi ezért pénzt kapott.”
  http://csepel.info/?p=8768

 34. Királyerdei szerint:

  Már megint jobban tudjátok az özvegyénél,idióta komcsik?
  Egyben biztosak lehettek:nem “csak” 4 milliós sikításról van szó,sokkal nagyobb dolgok miatt történt ami történt.És a szálak nem fejeződnek be a kis gömböcnél,sokkal feljebb mennek.Reszkessetek,ha énekelni kezd!Mert fog.Hamarosan.Ez is olyan bolsi szokás.

 35. TM szerint:

  Honnan veszik ezt az idióta idézetet, mert egy gyilkos igazt mond?!
  Istenem ennek a mocskolódásnak soha nem lesz vége. Jóska soha nem volt KISZ titkár, agiprop titkár volt, de nem független, és ezt soh nem szégyelte! Kicsi, nagyon kicsi ember volt, hogy kilopja a gyárat, és ezt a barátai, volt kollégái mondják, idézik.
  Irtózatosak, kegyetlenek vagytok! Hogy mertek igy beszélni arról az emberről, akit igy kivégeztek! Hát van nektek szivetek!!! Hisz veletek együtt volt ő is, ismertétek, tudjátok, hogy soha senkit meg nem kárositott! Szégyelem, hogy ilyenekkel volt együtt, nagyon szégyelem az ő nevében is.

 36. TM szerint:

  Jóska a CSESZÜ-ben volt agiprop titkár 1970-75 között, utána lehet nézni. Akkor hol volt még a privatizáció??? Egy kicsit utána kellene nézni a dolgoknak, nemcsak szajkózni a hazugságot!
  Jóska a kunt nem ismerte, azelőtt nem ismerhette, mert 1969-ben jött el a Csőgyárból! Ha ismerte volna nem kellett volna kikérni valaki véleményét!?
  Egyszrűen nem értem, százszor ezerszer is nem értem, hogyan lehet védeni ezeket? Mi oka lehet, hogy ennyire, de ennyire tisztára akarjátok őket mosni?

 37. fülöpke szerint:

  Megmondom miért kell védeni? Mert sokat tud.

 38. zeta szerint:

  És abba kényelmesebb belerugni aki védekezni már nem tud!

 39. Miska72 szerint:

  jaj jaj Mióta mondom nektek, hogy ez egy MAFIA! Mindenki keze benne van!
  Nálam is érintett mindenki az Önkormányzat, a Rendőrség, az Ügyészség, az igazságügyi szakártők, az Építésfelügyelet! Olyan dokumentumokkal emeltek ellenem vádat büntetőeélárásben ami NEM VOLT JOGERŐS! Rohadt mocskos komunista mafia gazemberek!

  Azt 2 közigazgetási pert megnyertem ügyvéd nélkül! Tehát kitörölkhetik a seggüket a diplomályukkal mind a rendőrők mind az ügyészek mind az onkormányzat az építésfelügyelet! Az össszes gazembert megkerestem e jegyzőt Tóth Mihályt MINDENKIT!
  Azt még is megszivtík mint a torkos borz, csak az összs GAZEMBER A HELYÉN MARADT!
  Cserteg Imre még feljebb is bukodt!
  Ez a szocialista MAFIA hálózat!

  Azt a büntető ühyemmel azóta is hellgetnak mint szar a gazben!
  Na ennyit erről a rohadt bandáról!
  No comment!

  Ezért az írásért is vállalom a felelősséget!

 40. zed szerint:

  “A diákok csak másnap reggel, az iskola kapujában tudták meg, hogy milyen tragédia történt az intézmény falai között. Az áldozatokat alig ismerték, ám a tettest annál jobban.

  – Tamás bá’ jól van? Ugye nem lett nagy baja? – kérdezgették a tanárokat a tanulók, és ők döbbentek meg a legjobban, amikor kiderült:

  a kedvenc portásuk, a jó kedélyű, pocakos férfi a gyilkos. Az iskolában hétfőig nem lesz tanítás, hiszen a gyerekeknek és a tanároknak is fel kell dolgoznia a történteket.

  A legnehezebb az iskola titkárának, az igazgató lányának Mónikának lesz, akinek azonosítania kellett apja holttestét. Az asszonyt telefonon értük utol, de csak annyit tudott mondani:

  – Nem tudom elképzelni, hogy fogjuk feldolgozni édesapám elvesztését. A legszörnyűbb, hogy épp az fordult ellene, akit ő karolt fel.

  József és Gábor ugyanis nemcsak az iskolát alapították és vezették együtt, a magánéletben is jó barátságban voltak. Egy pártban politizáltak, ugyanazon bizottságban dolgoztak, és a 62 éves férfi a fiatalabb minden lépését segítette.”
  http://csepel.info/?p=3591

 41. csepeli szerint:

  zeta: Én nem idéztem semmit, tanulj meg olvasni, hülyegyerek.

 42. csepeli szerint:

  Jobb Csepelért: Kb. hetvenezerszer elmondtam, hogy NEM az önkormányzatban dolgozom, és nem is az “MSZP embereként”. De nem baj, nyugodtan ragaszkodhatsz a téveszmédhez, kisköcsög.

 43. J szerint:

  “Deme Gábort nem ismerték hirtelen haragú embernek”.

  Na akkor kérdezzenek meg pár diákot akiket pont Papp Laci(RIP) védett meg Demétől az iskolában!

 44. grün szerint:

  Engem 1961-ben a Deme porig alázott volna, ha nincs a Kovács Ko ko a király!

 45. fülöpke szerint:

  A 3/2 -es?

 46. Királyerdei szerint:

  61-ben?A Deme?Melyik?Mert nem a kis gömböc az tuti.

 47. " ?! " szerint:

  Lehet, hogy igaz “grün”-nek az az állítása, hogy “… 1961-ben Deme porig alázta volna …”.

  Ugyanis “Deme Gabi” 1961-ben is nagyfiú volt Csepelen, csak nam az aki most börtönben van, hanem a nagyapja a kommunista őskövület, akiről az m1-en sugárzott “Biszku és társai” című filmben Biszku Béla a következő mondattal emlékezett meg:
  “És akkor megérkezett a budapesti pártházhoz Deme Gabi Csepelről.”

 48. GONDOLKODÓ! szerint:

  ” ?! ” szerint:
  2010. szeptember 24., péntek – 21:23

  Most olvasom, mindent elkövetsz annak érdekében, hogy a azt tedd a hosszúra nőttel amit egész életed során tettél.
  Gyorsan Grün úr kegyeit szeretnéd elnyerni, jó lehet eddig nem tartottad cimborának!
  Milyen gyorsan tudsz nyelvcsapásaidnak irányt szabni, ez is te vagy, te patkány féreg!
  Nem kedvelem, de tolerálom a Csepeli véleményét olykor, amit viszont veled kapcsolatban írt, és szokott írni tökéletesen rád jellemző!
  Most gyorsan vedd fel vele is a kapcsolatot, nyelvcsapásaid tekintetében!
  Mikor fog már végleg elkopni, az a hosszúra nőtt jellemtelenségednek egyik jelképe?

 49. Ditte szerint:

  GONDOLKODÓ!
  Ezen a 21:42-esen el kéne gondolkodni. Odáig tiszta, hogy nem bírod a “mondatjeleket”, de a nyelvcsapásokat nem érzékeltem.
  A gyűlölet, a harag rossz tanácsadó. Szerintem.

 50. zeta szerint:

  Zednek most igaza van!
  Deme Béla, hosszú ideig volt csepelen “valaki”. Aztán biztos sokan emlékszenek is rá, gondnok volt valamilyen táborban, ami Dömsöd mellett volt! És mikor megkérdezétk tőle, hogy az unokája volt-e, az a bizonyos, azt mondta, hogy nem ismeri, pedig hát az unokája ennek a bizonyos gömböcnek!

 51. zeta szerint:

  Bocsi rosszul fejeztem ki magam! Tehát deme béle, nagyapja a kisgömböcnek!

 52. lolka szerint:

  grün szerint:
  2010. szeptember 24., péntek – 10:00
  -Nem veszitek észre, grün szerint: csak “hülyül”, viccel 61-n hol volt még Kovács ko ko a király?…

 53. zeta szerint:

  Ismertem és barátomnak mondhattam, és mondom Takács Józsefet, tudom, hogy 1947.ben született, és amint irják 1969.-ben ment dolgozni a CSESZÜ-BE. Akkor 22 éves volt. kun pedig, 12. Hogyan ismerhették volna egymást?

 54. grün szerint:

  1. “?!”: “És akkor megérkezett a budapesti pártházhoz Deme Gabi Csepelről.”
  2. zed: “Deme apjának neve ifj. Deme Béla, nagyapjáé id. Deme Béla”
  3. zeta: “Tehát deme béle, nagyapja a kisgömböcnek!”
  Van eddig három állításunk, (Gabi, Béla, béle)! Üljetek le, beszéljétek meg ki kicsoda, utána gyertek vissza!
  Esetleg kérdezzétek meg az unokától, hogy nevezték a nagyfatert!

 55. zeta szerint:

  Zednek abban igaza volt, hogy deme nagyapját Deme Bélának hivják, még ma is él!!
  És igen deme gábor nagyapja id. Deme Béla!
  Az elirásokért, meg elnézést kértem, és lehet, hogy még elő fog fordulni!

 56. Mária szerint:

  Elgondolkodtató a fenti diskurzus! Szerintem, most már a bíróság dolga dönteni a bűnösök felett. Ami az elkendőzéseket illeti, azt tudjuk, hogy megvédik egymást az elvtársak, mert a szégyenérzetük addig tart, hogy ki ne tudódjon párttársaik disznóságai. Ékes bizonyítéka az egésznek az, amikor Tóth Mihály -Szenteczkit -ajánlja jó szívvel utódjának. Kérdem én kell- e nekünk akár ő, akár az eddig regnálók közül egy is.- Csepel is többet érdemel- és ideje volna a fejlődésre koncentrálni!

 57. Manitu szerint:

  Tegyük hozzá, hogy a szxuális zaklatások többsége azért nem kerül végül bíróság elé Közép-Kelet Európában, mert még mindig fontosabbnak tartják elhallgatni, elsikamikálni, hatalmi szóval, újabb zaklatással elhallgattatni az érintettet.

  Pl. azzal, hogy nem is volt az zaklatás, benne volt a másik fél is.

 58. Manitu szerint:

  Bocs, ezt nem ide szántam 😀

Itt lehet hozzászólni !