Közös siker Csepelen: kormányzati támogatással megújult a Jedlik Ányos Gimnázium

Csepel.hu

Hamarosan átadják Csepelen a Jedlik Ányos Gimnázium nagyszabású koncepció mentén megújult épületét. Az országban is egyedülálló projekt a Magyar Kormány százszázalékos támogatásának köszönhető, hiszen Csepel úgy gazdagodhat egy mintaértékű beruházással, hogy az a csepeliek egyetlen fillérjébe sem került. Ennyire persze nem volt sima az idáig vezető út, több bizonytalanság, főként az elszálló költségek és a pénzügyi fedezet hiánya lassította sokáig a projektet.

Cikkünkben a néha viharos, de végül közös sikerrel zárult Jedlik-projekt történetének jártunk utána – az ötlettől a megvalósulásig.

Weiss Manfréd, a Csepel Művek, a KisDuna-part és a Jedlik Ányos Gimnázium. Ha a csepelieket megkérdezzük, mire a legbüszkébbek a kerületben, talán ezek jutnak legtöbbünk eszébe. Csepel az elmúlt években hatalmasat lépett előre, hogy a Kis-Duna-partot újra visszakapják az itt élők, és további magas beépítések ne történjenek. A volt Csepel Művek területe sajnos nagyon sok tulajdonos kezében van szétaprózva, ezért ott még nem indulhatott el a megújulás. Azonban sokunk alma matere, a Jedlik gimnázium az idei évtől újjászületve várja a jövő nemzedékek diákjait.

Jedlik, a rekordok iskolája

Az iskola története 1945-ig nyúlik vissza, amikor a szülők kezdeményezésére, az akkori meghatározó csepeli pártok közösen úgy határoztak, hogy felkérik a pannonhalmi Szent Benedek-rendet az új gimnázium megszervezésére és vezetésére. Az iskola már megszületésével rekordokat döntött, hiszen egyedülálló volt, hogy egyetlen hónap alatt létrejött a gimnázium, amely az ország első tandíjmentes, koedukált, államilag támogatott egyházi iskolája volt.

Csepel és a Kormány közös sikere

Az épület leromlott állapota miatt 2017-ben megfogalmazódott az igény, hogy az iskola megújuljon, és egy XXI. századi, korszerű épületegyüttesként folytassa küldetését Csepelen. 2023-ra a megújulás célhoz érkezett, hamarosan megnyitja kapuit a megújult épület. Nagy öröm ez a csepeli diákoknak és közös siker a projekt minden résztvevőjének – a Magyar Kormánynak, Csepel önkormányzatának, a tankerületnek, a tervezőknek, a kivitelezőknek, az iskola vezetésének, tanárainak, a szülőknek és természetesen a projekt fölött végig sajátjaként bábáskodó Németh Szilárd országgyűlési képviselőnek.

Elvi és gyakorlati támogatás az önkormányzattól

Csepel önkormányzata az ötlet megszületésétől kezdve üdvözölte és támogatta az iskola felújítását, bár értelemszerűen, egy ilyen nagyságrendű költségre a kerületnek soha nem lett volna saját pénze, csak a Kormány anyagi segítségével valósulhatott meg az álom. „Minden fejlesztést, ami a csepeliek érdekét szolgálja, és hozzátesz, nem pedig elvesz a kerülettől, tiszta szívből támogatunk és segítünk” – fogalmazott Borbély Lénárd, Csepel polgármestere. Csepel önkormányzata még 2017-ben döntést hozott a Jedlik Gimnázium felújítása érdekében, az előkészítő munkákat el is indította, de a finanszírozás kérdését még tisztázni kellett. A beruházás hatalmas költségét a kerület nem tudta volna kigazdálkodni, ezért az akkoriban ötmilliárd forintra tervezett bekerülési költséget a Magyar Kormány teljes egészében átvállalta. 2018 februárjában a kormányzati támogatás tudatában Borbély Lénárd polgármester életre hívta az Új Jedlik Ányos Gimnázium Társadalmi Egyeztető Fórumot ‒ tagjai voltak többek között a tudományos élet és az egyházak képviselői, az iskola egykori és jelenlegi igazgatója ‒ a fejlesztés fő irányainak meghatározására, elnökének a projekt ötletgazdáját és legfőbb lobbistáját, Németh Szilárdot kérte fel.

Pénzügyi viharfelhők a beruházás körül

A Társadalmi Egyeztető Fórum Németh Szilárd elnökletével csaknem ötven javaslatot, észrevételt, kérést terjesztett elő a beruházással kapcsolatban. Az eredeti tervek szerint uszoda is színesítette volna a megújuló intézményt, de ezzel kapcsolatban Németh Szilárd többször elmondta, hogy azt a jedlikes diákönkormányzat kérésére mégis kivették a projektből, mert nem tartották szükségesnek. A kezdeti ötmilliárdos álmok egyre nagyszabásúbbak lettek, ezzel párhuzamosan a várható költségek is egyre nagyobbra nőttek és a megvalósíthatóság is egyre távolabbra került. Az ellenőrzésképp elvégzett újabb számítások alapján már 2019 tavaszán látszott, hogy a rendelkezésre álló ötmilliárd forint kormányzati támogatás nem elég, hanem legalább 12 milliárd forintra – ez az önkormányzat eredeti költségvetésének kétharmada ‒ lenne szükség a tervek valóra váltásához. Aztán az is kiderült, hogy jó pár elvégzendő feladat teljesen kimaradt az eredeti kalkulációból, és az építőipari áremelkedés sem kímélte a projektet, így ma már jól látszik, hogy a beruházás teljes költsége nemhogy az ötmilliárd forintba, de a 12 milliárdba sem fért volna bele, hanem csaknem 22 milliárd forintig meg sem állt. Akkoriban még úgy volt, hogy – az iskolaépület tulajdonosaként – az átépítést a kerület valósítja meg, annak minden pénzügyi következményével együtt. Jogos volt tehát a körültekintés és az óvatosság az önkormányzat részéről. Miközben a szakmai előkészítő munkákkal folyamatosan haladt előre a kerület, az önkormányzat vezetése biztonságos megoldást, garanciákat keresett a többletköltségek fedezetére, hogy Csepel és az itt élők ne kerülhessenek váratlan helyzetbe, ne álljon elő hűtlen kezelés az építkezés elszálló költségei miatt. „Bármennyire is fontos volt mindannyiunknak a Jedlik felújítása, a beruházás elszálló költségvetése nem veszélyeztethette Csepel biztonságos működését. Polgármesterként kötelességem nemcsak egyetlen projektet, hanem a kerület egészét, mind a 75 ezer csepeli lakó életét figyelembe vennem. A kiemelt ügyek támogatása mellett a fő feladatunk, hogy gondoskodjunk Csepel költségvetésének stabilitásáról, a kerület fejlődéséről és az itt élők biztonságáról. 2019-ben két lehetőség állt előttünk: vagy el kellett valahogy érni, hogy a Kormány fedezze a Jedlik felújításának többletköltségeit, vagy kellő szerénységgel meg kellett elégedjünk a gimnázium visszafogottabb, de még mindig jó minőségű, az iskola érdekeit szolgáló felújításával” – idézte fel a korábbi döntési helyzetet lapunknak Borbély Lénárd.

Vészjelzés minden szinten: sürgősen lépni kell

Csepel polgármestere minden lehetséges csatornát igénybe vett, hogy olyan megoldást találjon, amivel a Jedlik felújítása is sikeres lehet, de a kerület érdekei sem kerülnek veszélybe. Borbély Lénárd 2019-ben hivatalos megkeresésben fordult Németh Szilárdhoz, aki köztudottan magas szintű kormányzati kapcsolatokkal rendelkezett, egyúttal a Jedlik Társadalmi Egyeztető Fórum elnöke volt. Bár különböző módokon ez már korábban többször megtörtént, a polgármester a levelében ismét őszintén bemutatta a Jedlik-projekt pénzügyi problémáját, nyilvánvalóvá téve, hogy a rendelkezésre álló kormányzati ötmilliárd forintból lehetetlen lesz megvalósítani az akkor már 12 milliárdosra becsült (azóta közel 22 milliárdosra növekedett) építkezést. Borbély Lénárd ezért a hiányzó fedezet megteremtésében való közreműködésre kérte fel Németh Szilárdot. Sajnos azonban nemhogy megnyugtató, de semmilyen válasz nem érkezett a polgármester levelére, az idő pedig csak egyre telt. Hiába hívta az önkormányzat városfejlesztő cége is közös egyeztetésre és megoldáskeresésre a projekt ötletgazdáját és legbefolyásosabb szereplőit, az egyeztetés nem jött létre.

A késedelem oka: pénzhiány, hatósági engedélyek, közbeszerzés

Az építkezés indulását több tényező késleltette. Egyrészt a várható bekerülési költségek folyamatosan duzzadtak, a szükséges pénzügyi fedezetből sokkal több hiányzott, mint amennyi megvolt belőle. Másrészt, az önkormányzat elindította időben a tervek engedélyeztetését a külső hatóságok felé, de az ilyen eljárásoknak jelentős az időigénye, amire az önkormányzatnak semmilyen ráhatása nincs és nem is volt. Harmadrészt, minden hasonló építkezéshez közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani az árban és minőségben is megfelelő kivitelezőt, a közbeszerzés viszont egy hosszú, közel féléves folyamat, ami ráadásul csak a hatósági engedélyek birtokában indítható el. Szakértői álláspont alapján nyilvánvaló volt, hogy csak mindezek rendeződése után indulhat el maga a konkrét kivitelezés, ami önmagában is kb. két évet vesz igénybe. Ezek a pénzügyi és szakmai tények a projekt irányítói előtt is ismertek voltak, arra az önkormányzat többször felhívta az illetékesek figyelmét.

Gondoljunk a gyerekekre is!

Mindezekből már 2019 tavaszán tudható volt, hogy a gyorsított ütemezés egy szép álom, de a realitáshoz kevés köze van. Pontosan látszott, hogy a Jedlik gimnázium 2019-re tervezett kiköltöztetése a régi épületből túl korai, fölöslegesen terhelné meg a pedagógusokat és a tanulókat, és még legalább egy teljes évig folytathatná az iskola a tanítást a megszokott helyén, hiszen addig úgysem történik egyetlen kapavágás sem a helyszínen. Hogy a jedlikes diákoknak és tanároknak segítsen, Borbély Lénárd személyes e-mailben is megkereste Németh Szilárdot, és arra kérte, hogy a költözést egy évvel halassza el a döntéshozó grémium. Ha ugyanis a költözést 2020-ra lehetett volna halasztani, az akkori 11. osztályos jedlikesek be tudták volna fejezni a régi épületben a tanulmányaikat. Ráadásul egyetlen jedlikesnek – tanároknak és diákoknak – sem kellett volna plusz egy évet teljesen fölöslegesen eltöltenie egy átmeneti helyen. A polgármester az e-mailben azt is kiemelte, hogy a javaslat teljesen jó szándékú és magát a projektet, a közbeszerzés időzítését, a munkálatokat nem érinti, a megvalósítást semmilyen formában nem veszélyezteti. „Kérlek, gondold át és támogasd a költözés eltolását” – zárta levelét Borbély Lénárd. Válasz ezúttal sem érkezett. A Jedlik kiköltöztetése – a polgármester kérése ellenére – 2019-ben megtörtént abból az épületből, ahol egészen 2021-ig semmilyen bontás vagy építkezés nem történt, és ez előre látható volt.

Minden jó, ha a vége jó

A pénzügyi nyitott kérdések ellenére, időközben a beruházás előkészítése az önkormányzat részéről folyamatosan haladt előre. Ennek eredményeként, bízva a Kormány segítő szándékában, Csepel polgármestere 2021 októberében feltételesen aláírta a fővállalkozói szerződést a Jedlik kivitelezésére, melynek határidejét 670 napban határozták meg. Az igazi megoldást azonban egy váratlan, de kedvező fordulat jelentette. Egy új jogszabályi felhatalmazás alapján – amely szerint minden 700 millió forint feletti beruházás, ami kormányzati pénzből valósul meg, a Kormány bonyolít ‒ a beruházást a Kormány magához vonta, ezzel garantálva a kivitelezés teljes pénzügyi fedezetét. Így végre válasz született minden addigi megválaszolatlan kérdésre és levélre, elhárult minden nehézség a Jedlik megvalósítása elől. Egyúttal Csepel költségvetésének biztonságát, a kerület stabil működését is sikerült megőrizni. Most, 2023 augusztusában már csak az újjászületett Jedlik Ányos Gimnázium átadása van hátra, és hogy szeptembertől a csepeli diákok és tanárok folytathassák a munkát régi-új otthonukban, a Táncsics Mihály utcában – ott, ahol korábban abbahagyták.

Ki a hibás a késedelemért?

Mára köztudott, hogy a kerület előző polgármestere, Németh Szilárd és Borbély Lénárd között, aki már tizedik éve vezeti Csepelt, súlyos viták és súrlódások vannak. Többek véleménye szerint ennek tudható be, hogy az együttműködés helyett a kérdések meg nem hallása, a levelek meg nem válaszolása, az önkormányzat gazdasági biztonságának figyelmen kívül hagyása jellemezte a beruházás indulását. A Jedlik-projekt ötletgazdája ezzel a hozzáállással abban bízhatott, hogy olyan látszat keletkezik, mintha a jelenlegi polgármester akadályozná a projekt előrehaladását. Mint cikkünkből is kiderül, egyáltalán nem erről volt szó, és kicsit barátságosabb, a csepeliek érdekeit szem előtt tartó hozzáállással, több együttműködési szándékkal akár már korában is elkészülhetett volna ez az egyébként értékes csepeli beruházás.

Borbély Lénárd: „Fantasztikus beruházással gazdagodott Csepel, köszönjük a Magyar Kormány támogatását!”

„A Jedlik kerületünk egyik büszkesége, és nagy szó, hogy ilyen magas színvonalon végre megújulhatott. Bár saját forrásunk nem lett volna rá, az intézmény újjászületéséhez önkormányzatunk a kezdetektől fogva partner volt, és az előkészítés rögös útján kollégáimmal együtt rengeteget tettünk azért, hogy ez az álom valóra válhasson. Sokáig tisztázatlan pénzügyi helyzetben kellett úgy egyensúlyoznunk, hogy a projekt is előre haladjon, és Csepel költségvetése se kerüljön veszélybe. Ez óhatatlanul feszültségeket szült, de biztos vagyok benne, hogy mindenkit a legjobb szándék vezérelt. A sikert szereti mindenki magáénak tudni, a nehézségek miatt pedig a másikra mutogatni. Én azt gondolom, hogy minden érintettnek és egész Csepelnek nagy eredmény és közös siker, hogy a Jedlik végre megújulhatott, és eközben a kerület pénzügyi egyensúlyát is meg tudtuk őrizni. Minden itt élő nevében nagyon köszönöm a Magyar Kormány teljes körű támogatását, hiszen egy nemes célért nemes összefogás született! Hajrá, Magyarország! Hajrá, Csepel!”

 

Csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !