Pótolni kell a kivágott fákat magánterületen is

Csepel.hu

A képviselő-testület múlt héten elfogadott új rendelete értelmében 2022. július 1-től a magánterületen kivágott fákat pótolni köteles a tulajdonos, a – a gyümölcsfák és a 4 cm-nél vékonyabb törzsű fák kivételével – a magánterületen történő kivágások kapcsán pedig előzetes engedélyt kell kérni a polgármesteri hivataltól. Az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágást ugyanakkor be kell jelenteni 3 napon belül.

Lehetőség van pénzbeli megváltásra, amit az önkormányzat zöldterületi fejlesztésekre fordít.

A kérelemhez, bejelentéshez szükséges formanyomtatványok az önkormányzat honlapján lesznek elérhetők. A kivágáshoz szakértői vélemény is szükséges, a jegyző továbbá ilyen esetekben a fás szárú növény pótlására kötelezi az érintettet. A pótlás helyszíne elsősorban az adott magánterület, másodsorban pedig – ha erről így nyilatkozik – a kötelezett másik XXI. kerületi magánterülete.

Fapótlás során az újonnan ültetett fák együttes törzsátmérőjének el kell érnie a kivágott fa törzsátmérőjét, ha viszont a kivágásra élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi, illetve növényegészségügyi okból van szükség, akkor csak a kivágott fák számával egyező mennyiségű fát kell ültetni. Cserje esetén a kivágott cserje által borított területtel azonos méretű területen kell a cserjét pótolni. A kötelezett a kivágást követő 1 éven belül lesz köteles a növény pótlásáról gondoskodni, cserje esetében továbbá 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás teljesítését a polgármesteri hivatal ellenőrzi.

Ha a pótlásra nincs megfelelő terület, vagy ha a kötelezett a pótlást nem megfelelően teljesíti, a jegyző a pótlás pénzbeli megváltására kötelezi. A pótlás mértéke a törzsátmérővel számított fapótlások esetén 4 cm-enként, a darabszám szerint számított fapótlási kötelezettség esetén pedig darabonként 63.500 Ft. Cserje esetén a megváltási összeg négyzetméterenként, kis növekedésű cserje esetén 31.750 Ft, közepes növekedésű cserje esetén 63.500 Ft, nagy növekedésű cserje esetében 95.250 Ft.

A pótlás és a megváltás mértéke kapcsán különös méltánylást érdemlő esetekben a kötelezettség csökkentésére is van mód. Amennyiben azonban a kivágásra jogellenesen (például engedély nélkül) kerül sor, akkor az újonnan ültetett fák együttes törzsátmérőjének a kivágott fa törzsátmérőjének háromszorosát kell majd elérnie, cserje esetén pedig az addigi terület kétszeresét. Jogellenes kivágásnak minősül a növény pusztulásához vezető egyéb károsítás is.

Az új szabályokkal a kerület lakosságával együtt sokat tehetünk a környezet nagyobb fokú védelme érdekében. A fentiekhez hasonló önkormányzati szabályok egyébként eddig már a közterületekre is léteztek, az új magánterületi szabályok lényegében ezekkel párhuzamosan érvényesülnek a jövőben. A pótlásokkal folyamatosan biztosíthatjuk a zöld területek védelmét és megújítását, a befizetett megváltási összegeket pedig az Önkormányzat a közterületeken és más közhasználatú területeken megvalósuló zöldfelület-fejlesztési feladatokra használja majd fel.

Csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !