Vacognak a gyerekek a Munkásotthonban

Csepel.hu

Az elmúlt évtizedekben számtalan alkalommal lett volna pályázati, kormányzati és önkormányzati pénz a fűtés és a nyílászárók felújítására, a Munkásotthon vezetése azonban soha nem élt a lehetőségekkel. A fűtésnek így eleve rossz a hatásfoka. Ezt tetézi, hogy a vezetőség a fűtésen, és így az odajáró gyerekeken spórol. Az elmúlt években ugyanis alaposan megcsappant az intézmény támogatása.

Az oldalt olyan szülők keresték meg, akik különböző tanfolyamokra, programokra járnak oda gyermekeikkel. Hiába fizették be a bérleti díjat, volt rá példa, hogy mindössze 17 fokot mért egyikük a teremben.

„A gyerekre eleve vastag ruhát adok, de előfordult, hogy a bemelegítés se ment, annyira hideg volt. El sem tudom képzelni, mit élnek át azok a fiatalok, akik nem táncolni, mozogni járnak ide” – panaszolta egy másik gyermek édesanyja. A csepel.info úgy tudja, hogy a nyugdíjasoknak és felnőtteknek szóló programokon és a Hit Gyülekezetének istentiszteletein is állandó problémát jelent a fűtés hiánya. A hírblog felidézte, hogy Takács Mónika MSZP-s politikus, a Munkásotthon vezetője nem kért segítséget az önkormányzattól az elfogadhatatlan körülmények rendezése érdekében.

Sőt elutasította a segítő kezet akkor is, amikor Borbély Lénárd polgármester ajánlott fel harmincmillió forint támogatást. Az elutasítás oka akkor a támogatás feltétele, a működtetés átláthatóvá tétele volt. Ez ugyanis az országban az egyetlen olyan intézmény, amelyet minden jel szerint egy ellenzéki párt frakciója irányít. Az MSZP-s vezetés 2010-ben döntött úgy, hogy nem fogadják el az önkormányzati választások eredményét, és ezzel azt, hogy a kerület delegálja az intézményt működtető kuratóriumba a tagokat. Takács Mónika MSZP-s önkormányzati politikusként személyesen is szavazott a „nem” gomb megnyomásával arról, hogy intézménye ne kaphasson támogatást. A politikus a Facebookon reagált a hírre. „Sosem tagadtam, hogy egyes termeinkben hidegebb van, mint a többiben. Sajnos ez nem a közelmúltban keletkezett és a megoldást most még nem tudom garantálni, csak azt, hogy dolgozunk rajta.”

Csepel.hu

28 hozzászólás “Vacognak a gyerekek a Munkásotthonban” bejegyzésre

 1. Dagobert bácsi szerint:

  A Munkásotthon a csepeli munkások téglajegyeiből épült, és Weiss Manfréd is támogatta az építését. A két háború között szövetkezeti formában működött, a második világháború után a Csepel Művekhez csatolták. Soha nem volt Csepel község/város tulajdonában! A rendszerváltás után a tulajdonos vállalatok alapítványt hoztak létre, s annak tulajdonába adták a Munkásotthont. Az alapítvány kuratóriumát is ők hozták létre.

  Milyen alapon szólhatott volna bele az önkormányzat más tulajdonában levő intézmény működésébe, illetve milyen alapon változtathatta volna meg a kuratórium összetételét? Mert Németh Szilárd úgy gondolta? A Munkásotthonnak az önkormányzati és állami támogatás azért jár, mert önkormányzati feladatot lát el kulturális tevékenységével! Továbbá mert csepeli adófizető polgárok és gyermekeik látogatják, akiknek joguk van arra hogy a befizetett adójukból támogatást adjanak saját maguk kulturálódásához! Mi ezzel a probléma, Borbély Lénárd fizetését is a csepeli adófizetők állják! Úgy hogy fordítva ül a lovon a polgármester, nem a lakosoknak kell úgy táncolnia ahogy ő fütyül, hanem fordítva, a polgármester táncoljon úgy ahogy azt az adójukból fizetést adó polgárok akarják!

  Miért kellett ezt a posztot újra megismételni? Mert kényelmetlenné váltak Borbély számára az ottani hozzászólások!

 2. pl szerint:

  Mi van ganék? Nem volt visszhang? Fogy a hazugságokra a vevő? Remélem Csepel nem bolondul meg többé a beszélő krumpliért és ujjbábjáért! 🙂

 3. Qqriq szerint:

  Mielőtt Weissék idehozták a gyárat, a svábok a lakosság kétharmadát tették ki. A betelepülők miatt néhány év alatt ez az arány úgy átfordult, hogy aztán már csak a lakosság töredéke maradt német ajkú. Az alapítók az őslakók kultúrájának megőrzése szerepét szánták ennek a művelődési háznak. Ma már nem indokolt az önállósága, akkor tudja a legjobban szolgálni a társadalom érdekeit, ha köztulajdonba kerül.

 4. Dagobert bácsi szerint:

  A Munkásotthon akkor tudja a társadalom érdekét legjobban képviselni, ha független marad a MINDENKORI HATALOMTÓL!

  Egyébként meg Némethnek ott van a Királyerdei Művelődési Ház, amely elé szobrot rakatott kedvenc regénye, Indul a bakterház hőseiről! Ott lakik néhány utcányira! Meg ott van a Radnóti, ahol a fideszes rendezvényeket szokták tartani. Ott van akkora terem, amit a Fidesz még meg tud tölteni a csókosaival! Mindig ugyanazokkal, gondolom már marhára unják Kövér Lászlót meg a többi potentátot, akit Németh meghív Csepelre, hogy saját nagyságát fényesítse!

  Mielőtt a törökök kiirtották a Csepel-sziget lakosságát, itt bizony egy német sem élt! Meg különben Weiss Manfréd nem a svábok miatt hozta Csepelre a gyárát, hanem mert itt volt távoli, szabad terület, ugyanis a lőszergyárában Erzsébeten előtte robbanás történt!

 5. Nagyapó szerint:

  A Munkásotthon építésébe a WM egy fillérrel sem szállt be. 1917-ben bankkölcsön igénylésével és nem utolsó sorban részvény-téglajegyek kibocsátásával, tehát a munkások fillérjeiből indult meg az építkezés és 1920-ban átadták.
  A háború után a CSM-hez csatolták, tehát állami tulajdon lett. ’90 után a vállalatvezető eetásak egy alapítványba vitték, majd a kurátorok sorban kiléptek (megszűntek), így játszották át a szociknak, tehát nem az azt felépítő polgároknak! Á la Csepel SC!!

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját, hazudik, ha kinyújtja kezét, lop.

 6. Dagobert bácsi szerint:

  Nagyapó összetéveszti a teniszpályát a penisz tájával! A vállalatok alapítók voltak, nem kurátorok! Az alapítók szűntek meg illetve alakultak át, a kuratórium változatlan! Az alapító okirat is, ez Németh Szilárd nagy fájdalma! Hiába csináltatott testreszabott Lex Munkásotthon nevű törvényt! Ez szerint ha egy alapítvány alapítói megszűnnek és az alapítvány többségében az önkormányzat feladatkörébe tartozó tevékenységeket lát el, akkor az önkormányzat lép az alapítók helyébe!

  Nagyapó téved, ezzel a Munkásotthonnak nem lesz a TULAJDONOSA az önkormányzat, mivel az alapítvány vagyonával a KURATÓRIUM rendelkezik továbbra is! Ugyanis az alapítványi vagyon nem száll vissza az alapítókra, az VISSZAVONHATATLANUL az alapítvány tulajdona! Az alapítók nem avatkozhatnak az alapítvány ügyeibe, az alapítvány tevékenységét és céljait a kuratórium határozza meg! Az alapítók a felügyelő bizottság tagjainak kinevezésével felügyelik hogy a kuratórium az alapító okiratban meghatározott feladatokat látja-e el! Az alapítóknak NINCS JOGA A KURATÓRIUM TAGJAIT CSERÉLNI! Amennyiben valamely kuratóriumi tag lemond vagy elhalálozik, a kuratórium maga határoz a kiesett személy helyett új tag megválasztásáról! Erről az alapító okirat rendelkezik, viszont azt Németh Szilárd megváltoztatni nem tudja! Úgy hogy csak keménykedhet a felügyelőbizottság tagjainak cserélgetésével, ez az alapítvány működését nem befolyásolja! Németh megpróbált a lemondott Sára Ernő helyére új kuratóriumi tagot betenni, csak hogy a kuratórium új tagját a kuratórium meglevő tagjainak kell megszavazni! Hát ez nem fog bekövetkezni, a kuratórium ragaszkodik az alapító okiratban meghatározott értékrendhez! Németh későn született, miért nem volt már a rendszerváltáskor tekintélyes csepeli kulturális szakember, hogy ő is szóba jöhetett volna az eredeti kuratórium felállításakor!

  Nagyapó, ugye milyen praktikus az alapítványi forma, Matolcsy a mi pénzünket is a Pallas Athéné Alapítványokba fektette, így ahhoz csak a kuratórium férhet hozzá! Orbán meg a fideszes potentátok médiumait terelte ingyenes vagyonátadással (SIC!) nemzeti média alapítványba, örök időkre BEBETONOZVA az azok feletti rendelkezést!

  Nos Nagyapó, ha Ön okosabb mint Matolcsy, Orbán és Németh jogászai, akkor javasolja Németh Szilárdnak hogy tudna a Munkásotthon fölé kerekedni! Persze ahhoz a csepeli szavazóknak is lesz néhány szavuk! Borbély jól teszi, ha konstruktívabb lesz Némethnél, mert bizony ez a keménykedés az ő POLGÁRMESTERSÉGÉBE fog kerülni! Borbély nem csak azok polgármestere, akik megszavazták, hanem egész Csepelé! Úgy hogy jól teszi ha felköti a gatyát, és felelős településvezetőként viselkedik! Már kilencedik éve Németh “segédje”, nőjön már ki a hóna alól!

 7. Nagyapó szerint:

  Dagobert bácsi újra elővette a régi bolsi trükköt. Az ellenfél nevében állít valamit – ami nem igaz – majd hevesen cáfolja. A következőt írtam:”’90 után a vállalatvezető eetásak egy alapítványba vitték, majd a kurátorok sorban kiléptek (megszűntek), így játszották át a szociknak, tehát nem az azt felépítő polgároknak!” Ez igazán a Csepel SC esetén történt, a Munkásotthon esetén a kuratórium megmaradt, az alapítók megszűnte után.
  A Ptk. 2013. évi V. törvény 3:394. § [Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén:
  (1) Ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító által az alapító okiratban kijelölt személy vagy alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja.
  A kuratórium tagjait nem lehet leváltani/visszahívni, amennyiben határozatlan időre bízták meg őket, így életük végéig tagok maradnak, legfeljebb lemondhatnak.
  Dagobert bácsi elfelejti, hogy a Munkásotthon esetében az alapítók szűntek meg. 3:399. § [A kuratórium működése] (1) Ha az alapító nem tartja fenn magának a kuratórium elnöke kijelölésének jogát és nem ruházta át ezt a jogot más, alapítványi tisztséget betöltő személyre vagy más alapítványi szervre, a kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt.
  A tagokról a törvény nem rendelkezik, legfeljebb a kuratórium létszáma csökken.
  Miután a Munkásotthon gazdálkodása titkos, az átvilágítást nem engedik, az önkormányzat nem
  ad, nem adhat pénzt – az adófizetők pénzét – mert nem tudja mire költik (pl. MSZP támogatás?) és a pénzadomány FELELŐTLEN KÖLTEKEZÉS lenne.
  A Munkásotthon vezetősége ugyanazt teszi, mint a Csepel SC, nem csinálnak semmit, jó helyük van, az épületek nyugdíjazásukig kibírják, a többi nem érdekli őket.
  A Pallas Athéné Alapítványok az MNB alapítványai. Az MNB Európa legjobb bankelnökének, Matolcsy Györgynek, vezetésével jó kézben van, a törvényes felügyelet létezik!!!
  A Pallas Athéné Alapítványok a közjót szolgálják, az ország vagyonát gyarapítják.
  Dagobert bácsi! Fenyegetőzése olyan röhejes (baloldaliaknak röhelyes), mint Kedves Vezetőjük, Karácsony fenyegetése Áder elnök Úr felé, hogy ne merjen semmit aláírni, mert…!

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját, hazudik, ha kinyújtja kezét, lop.

 8. Dagobert bácsi szerint:

  Nagyapó nem tudja megkülönböztetni a kurátort meg az alapítót! Hiába ír akármilyen marhaságot, Németh Szilárd még a Lex Munkásotthon törvénnyel sem tudta átvenni a Munkásotthon irányítását! A Pallas Athéné Alapítványokat azért hoztam szóba, lássa Nagyapó, milyen remek forma az alapítvány!

  Nem fenyegetőzöm, mindössze megjósoltam Borbély Lénárdnak, hogy Németh Szilárdhoz hasonlóan fog megbukni a csepeliek szavazatainak következtében! A “jól teszi ha felköti a gatyát, és felelős településvezetőként viselkedik!” mondat sem fenyegetés, hanem jó tanács!

  Nagyapónak meg jobbulást kívánok, ha az még lehetséges az Ön korában!

 9. Qqriq szerint:

  Milyen jogai és kötelességei vannak egy alapítvány alapítójának?
  https://www.nonprofit.hu/tudastar/Milyen_jogai_es_kotelessegei_vannak_egy_alapitvany_alapitojanak

  Takács Mónika is beismerte a nyilvánvalót, vagyis, hogy az épület állagromlása nem a közelmúltban kezdődött, hanem -ezt magam teszem hozzá- a jelenlegi állapotok több évtizede tartó folyamat következményei. Azaz vélhetően 2011 előtt sem fordítottak elegendő összeget fenntartásra, állagmegóvásra, illetve korszerűsítésre végképp nem futotta.

 10. Nagyapó szerint:

  Repetitio est mater studiorum (ismétlés a tudás anyja), talán Dagobert bácsi is érti!
  “” ’90 után a vállalatvezető eetásak egy alapítványba vitték, majd a kurátorok sorban kiléptek (megszűntek), így játszották át a szociknak, tehát nem az azt felépítő polgároknak!” Ez igazán a Csepel SC esetén történt, a Munkásotthon esetén a kuratórium megmaradt, az alapítók megszűnte után.”
  Ez is jó módszernek bizonyult az állami vagyon lenyúlásának.
  A Pallas Athéné Alapítványok esetében nem fenyeget az MNB megszűnése!

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját, hazudik, ha kinyújtja kezét, lop.

 11. Dagobert bácsi szerint:

  Konklúzió az hogy egyetlen fideszes sem tudta cáfolni azt, amit a Munkásotthon alapítványi tulajdonlása kapcsán írtam! Németh sem tud vele mit kezdeni! Ha tudna, már rég megtette volna! Bele kell törődnötök, meg abba is, ha az ellenzék nyer ősszel Csepelen, az új képviselőtestület biztosítani fogja azt a támogatást, amelyet a fideszes vezetés 2010 óta visszatartott! Persze azok kárára, akik a Munkásotthonnak járó összeget 2010 óta felvették! Elvégre a kulturális támogatásokat a csepeli adófizetők állják, s nem azért fizetik az adót, hogy a fideszes csókosok azt felvegyék!

 12. Qqriq szerint:

  Nos, ez azért egy fogas kérdés, mert nem tudom mit kell érteni az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése alatt, és milyen bírói gyakorlat van erre az esetre. Az ugyebár tiszta, hogy a Munkásotthon Alapítvány a kulturális céljait az épületen keresztül valósítja meg, aminek a műszaki állapotáról, karbantartottságáról lehet vitázni. Az előző hasonló témájú cikk sorai között megfogalmazódott egy gyanú, miszerint pénzügyi szempontból az alapítvány vezetősége nem a céljai megvalósításához szükséges körülmények biztosításának ad elsőbbséget, hanem más természetű kifizetéseknek. A bevételeket illetően gyanítható, hogy a bérbeadások kapcsán vannak kivételezések (pl. pártrendezvények), azaz nem az alapítványi célok megvalósulása kerül előtérbe. Tehát én úgy gondolom, hogy van még jogi mozgástér.

 13. Horváth János szerint:

  Ha úgy akarsz okoskodni, hogy a fideszes kerületvezetés által elhintett “gyanúkra” alapozol,
  rossz úton jársz.

 14. Kígyók kígyóznak szerint:

  Tény, hogy a maszop hagyta lepusztulni az épületet. Tény, hogy a Munkásotthon vezetője ugyanan maszopos, mégis civilként indulna polgármesterként. Tény, a Munkásotthon lepusztultsága várna a kerületre ha az álcivil nyerne.
  Egyébként sunyiság, hogy a maszopos civilkedik.

  Mi abban a gond ha az Önkormányzat a pénzéért átláthatóságot kér?

  Daglbert elvitke melyik maszopos valójában?

 15. Horváth János szerint:

  Úgy látom más is tényként kezeli a fideszes porhintést. Bizonyítás, indoklás minek? A cél
  a hatalom, eszköz a lejáratás, és mint tudjuk, a cél szentesíti az eszközt.

 16. Qqriq szerint:

  János, ha az ellenzék nyeri a választást, szerinted Szenteczky, Bagóné, Borka-Szász, Horváth Gyula kaliberű emberkéknek köszönhetően majd tényleg megújul a Munkásotthon épülete? És ne feledkezzünk meg az olyanok “lábnyomáról” sem, mint a kettős gyilkosságért elítélt Deme Gábor vagy Gulyás ügyvéd úr, vagy éppen Podolák és Avarkeszi “áldásos” tevékenységei. Egyikükről sem lehet sok jót elmondani, a csepel.info számtalan bizonyítékot szolgáltatott az említett személyekről.
  Ellenzéki győzelem esetén sokkal inkább el tudom képzelni, hogy, megy majd a mutogatás felfelé, a minisztériumra és a kormányra, hogy nem adnak pénzt, és ennek ürügyén marad minden a régiben.
  Íme egy tényállítás: “egyes termeinkben hidegebb van, mint a többiben”, ami “nem a közelmúltban keletkezett” probléma. És egy másik tény: “Az elmúlt évtizedekben számtalan alkalommal lett volna pályázati, kormányzati és önkormányzati pénz a fűtés és a nyílászárók felújítására, a Munkásotthon vezetése azonban soha nem élt a lehetőségekkel.” Azaz az ingatlankezelői tevékenység ellátása során nem jól működött a pályázatfigyelés ill. a pályázatírás. Ilyen lenne az alapítványi célokat szem előtt tartó felelős gazdálkodás?

 17. Horváth János szerint:

  Mint máshol már írtam, ez is egy vélemény, jogod van hozzá. A gond azzal van, hogy előre
  tudod a végeredményt, legalább is ezt állítod. Az, hol milyen kaliberű emberek csapódtak le,
  sok mindentől függ, abban viszont biztos vagyok, hogy Németh, Borbély vagy Ábel nem lógna
  ki az általad felsoroltak közül, lehet még rosszabbak. A csepel.info bizonyítékai finoman
  fogalmazva is szart se érnek.
  És végül, kiragadott mondatokból akarsz tényállást kreálni. A módszer ismerős, el szoktam
  olvasni mindkét oldal sajtóját. Ami biztos, Némethék uralni akarják a Munkásotthont. Egyéb-
  ként mi akadályozza meg Borbélyt, hogy közmeghallgatást tartson a témában? Takács Móni-
  ka tartott ilyet, ott kellett volna lenni, fejére olvasni a dolgokat, mér ha vannak!

 18. Dagobert bácsi szerint:

  A Csepeli Hírmondó és a fotósa ott volt azon a lakossági fórumon, ahol a Munkásotthonról volt szó, és ahol bárki kérdezhetett! Takács Mónika mindenre válaszolt. Az újságíró és a fotóriporter fel lett kérve, mindent úgy adjanak le, ahogy történt! Egyetlen sor sem jelent meg az önkormányzat lapjában! Borbély Lénárd és Ábel Attila nem érdekelt a tényszerű tájékoztatásban! S mivel az újságírók figyelmeztetve lettek a pontos tájékoztatásra, kellemetlen lett volna számukra, ha főnökeik utasítására hazudniuk kellett volna!

  Közelmúltban elküldték az egyik szerkesztőt, vajon nem ő volt ott a Munkásotthonban? Ábel úr, szíveskedjék válaszolni!

 19. Qqriq szerint:

  János! Németh, Borbély, és Ábel biztosan nem rosszabbak Deménél, mert nem gyilkoltak. Vagy szerinted igen? Esetleg Deme ártatlan? Ha Deme nem bukik meg a diktafonos hangfelvétel miatt, vajon ő mentené meg a Munkásotthont, amikor az iskola pénzét is eltüntette? Ha Gulyás ügyvédet – aki kispénzű emberek vagyonával bánt hasonló módon és emiatt kizárták a kamrából – nem buktatja meg a Csepeli Fidesz és a csepel.info, vajon az önző érdekeinek szolgálata helyett kezét-lábát törné a csepeli kultúráért? A szociálisan érzékeny Horváth Gyulában is nyilván túlteng a rengeteg jóindulat, elhivatottság, és segítőkészség, aki valószínűleg nem szeret sokat gyalogolni, emiatt a nagy értékű autójával hol a rokkantak, hol a taxisok elől veszi el a parkolóhelyet – legalábbis a csepel.info információi szerint, amiről fénykép is készült, és tudtommal Horváth sem cáfolta a nyilvánvalót.

  Szövegkörnyezetükből kiragadott mondatok? Miből, honnét? Azt az állítást sem szabad tényként kezelni, amit mindkét oldal elismer? A Munkásotthon épülete le van rohadva, ez az objektív valóság! Nézzünk meg néhány ellenőrizhető véleményt a gúgliról:
  1) “Rossz állapotú elhanyagolt hely. Gyönyörű színház terem, kár hogy a többi rész gondozatlan és piszkos.”
  2) “Vass Lajos népzenei gálán voltam itt.
  Szerencsétlen épületre nem sok pénz lehet, ettől függetlenül kellemes volt, és színvonalas műsort hoztak ide.”
  3) “Nagyon romlott a hely gondolom mindenki lopakodik azért nem jó már pedig nagyon szépen lehet gazdalkodni”
  4) “Kicsit retró.”
  5) “Picit megállt a világ..olyan érzésem van amikor itt vagyok, hogy perceken belül kinyílik az ajtó, és sok vidám térdzoknis kisdobos özönli el a folyosót. A színházterem többre lenne hivatott, mert jók a paraméterei..a hangtechnika elfogadható, de a fénytechnika kritikán aluli. Kínai olcsó gyenge piacos led..Sajnos emiatt a produkciók élvezhetősége csökken. Legalábbis én ennek tudom be.. nem gondolom hogy a technikai személyzet dilettáns ennyire…”
  6) “totál nosztalgia”
  7) “Ismerem régóta, nem változik.”
  8) “Régen nagyon jó hely volt.Mára sajnos erősen veszített a szépségéből
  Megkopott,leharcolt szegényes lett ez a jobb sorsra érdemes intézmény.”
  9) “Igazi retró hangulat”
  10) “Régi emlékek új köntösben.”
  11) “Lepusztult, szocreál.”
  12) “Kivulrol nem szep, de belulrol gyonyoru. Profi szakemberek dolgoznak itt, jol szervezett a hely”
  https://www.google.com/search?q=csepeli+munk%C3%A1sotthon&rlz=1C1VFKB_enHU627HU627&oq=csepeli+&aqs=chrome.0.69i59j69i60l2j0j69i57j69i59.2611j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x4741e7f66ee5a9ad:0x80843e58e800f2c6,1,,,

 20. Horváth János szerint:

  Nos, ha a “legjobb” fideszeseket a “legrosszabb” ellenzékiekkel hasonlítod össze, akkor még
  sikerülhet némi előnyt kimutatni, a baj az, hogy a vetítési alap sunyin van megállapítva.
  Idecitálni két köztörvényes elítéltet igencsak gyenge fegyvertárra utal. Ne feledjük, a Fidesznek
  is megvan a hasonló kaliberű fekete báránya. Azt mondod a Horváth rossz helyen parkol,
  lehet, a Borbély meg ivott, melyik a veszélyesebb?
  Azt, hogy egy épület milyen állapotban van az utca embere nehezen tudja eldönteni. Ezeket
  a véleményeket objektív valóságnak kikiáltani merész dolog. Az emberek óhatatlanul a mai
  épületekkel /plázákkal/ hasonlítják össze, lásd az általad begépelt véleményekben a “retró”
  utalást. És a legfontosabb, legalábbis szerintem, a szakmai munkát nem kritizálták.

 21. Qqriq szerint:

  Nana, azért nemcsak két ember ügye volt, amiket felhoztam. Takács József élete utolsó napján is, mint a pók a falon összevissza szaladgált, mivel a Párt összezárt Deme Gábor védelmében. Ugyanez volt a helyzet Gulyás ügyvéd úr esetében is, csak akkor engedték el a kezét, amikor már végképp menthetetlen volt a helyzete. Íratlan szabály, hogy védik egymás hátát az elvtársak, ez egy amolyan jól működő bűnszövetség. Horváth vajon miért parkolt többször is rossz helyen? Abszolút véletlenül, mert nem vette észre a táblát illetve a felfestést?!
  Borbély vállalta a felelősséget a négy évvel ezelőtti botlásáért és minden csepelitől bocsánatot kért. Méltányolható okból vezetett alkoholos befolyásoltság alatt: http://csepel.info/?p=39746
  Azóta megkapta a büntetését is, így az ügy lezártnak tekinthető.

  Az, hogy egy épületszerkezet milyen állapotban van, egy közös képviselőnek is meg kell tudnia határozni nagyjából, a szemrevételezéses épületdiagnosztika módszerével. Ehhez nem szükségesek mérnöki ismeretek és speciális mérőeszközök sem. Tekintve, hogy majdnem mindenki épületekben lakik illetve épületekben tölti az élete legalább felét, az emberek nagy többsége képes eldönteni egy házról vagy épületről, hogy milyen az általános műszaki állapota: megfelelő állapotú vagy lelakott, felújítást igénylő.

 22. Horváth János szerint:

  Értem, a ti komcsitok jobb mint az ellenzék komcsija. Rendben!
  Az utolsó bekezdésre, tekintettel 40 éves építész-statikusi pályafutásomra nem reagálok.

 23. Qqriq szerint:

  “Az intézmény MSZMP-s majd MSZP-s vezetése negyven évig hanyagolta a szükséges felújításokat, karbantartásokat.”
  Ennyi idő bőven elegendő
  – a homlokzatképzések, fedések,
  – a különböző belső burkolatok,
  – a különféle szakipari szerkezetek (pl. nyílászárók),
  – az épületgépészeti berendezések és szerelvények (pl. elektromos hálózat, vízhálózat),
  elhasználódásához.
  Az alacsony helyiséghőmérséklet hátránya a kellemetlen komfortérzet mellett a belső levegő víztartalmának kiválása és lecsapódása a harmatponti hőmérsékletet el nem érő hőmérsékletű épületszerkezeti elemeken, falfelületeken. Ráadásul ez egy öngerjesztő folyamat, mert az épületszerkezet átnedvesedésével nő a hővezető-képessége és a hőátbocsátás intenzívebbé válik, mivel hűl a belső felület és az alacsonyabb hőmérséklet miatt még több pára csapódik le. Márpedig ez a hőhíd jelenség hosszabb távon tartószerkezeti károsodásokat is okozhat.

 24. Horváth János szerint:

  Mesélj még!

 25. Qqriq szerint:

  Egyszer volt, hol nem volt, nem volt. Itt a mese vége, fuss el véle! 😉

 26. Jobban szerint:

  “7 kilométernyi földutat aszfaltoznak le Csepelen
  2010 óta a dolgok nagyon sokat változtak, hiszen most már rendben van a kerület költségvetése, az elmúlt években több milliárd forint értékben építettünk utakat. Tudni kell, hogy több mint 50 kilométer aszfaltozatlan földút volt a kerületben 2010-ig…”
  https://hirtv.hu/ahirtvhirei/7-kilometernyi-foldutat-aszfaltoznak-le-csepelen-2478148

 27. Horváth János szerint:

  Ja, és 8 év alatt 16 kilométer, most 1 év alatt 7 kilométer, nem is lesz választás!

 28. […] gond ezzel csak az, hogy miközben az MSZP-s vezetés pártpropagandára költi a milliókat, a Csepeli Munkásotthonban nincs megfelelő fűtés. Fáznak a vendégek, valamint az oda táncórákra, tanfolyamokra érkező […]

Itt lehet hozzászólni !