Kitüntető díjak adományozásáról döntött a Fővárosi Közgyűlés

Budapest.hu

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Több mint ötven napirendi pontot tárgyalt meg a Fővárosi Közgyűlés a 2015. szeptember 30-i ülésén. Határoztak arról, hogy barátsági és együttműködési megállapodást kötnek a vietnámi Ho Si Minh​ várossal. Együttműködési szándéknyilatkozatot kötött Budapest és Mongólia fővárosa, Ulánbátor. Döntöttek a BKK feladatainak átszervezéséről, utcabútor-szerződésekről, valamint több kitüntető díj adományozásáról. A József Attila Színház, a Centrál Színház és a Katona József Színház élén a jelenlegi igazgatók folytathatják munkájukat, a Radnóti Miklós Színház vezetői posztját pedig Kováts Adél színművész nyerte el.

Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a 2024-es nyári olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésével kapcsolatos, a pályázati eljárásról szóló nyilatkozatot. Az elfogadott előterjesztés rögzíti: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szeptemberi levelében a hivatalos pályázó városok között üdvözölte Budapestet. A magyar főváros a 2017 szeptemberében Limában megszülető döntésig versenyben marad Róma, Párizs, Hamburg és Los Angeles mellett. A közgyűlés által elfogadott nyilatkozatban a pályázó város vállalja, hogy minden szempontból és minden rendelkezésében betartja az Olimpiai Kartában, a pályázati folyamatról szóló dokumentumban, a NOB etikai kódexében, valamint a pályázati folyamat magatartási szabályairól szóló dokumentumban foglaltakat.

Együttműködés Ho Si Minh várossal és Ulánbátorral

Barátsági és együttműködési megállapodást köt Budapest Főváros Önkormányzata és a vietnámi Ho Si Minh város – döntött 29 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a közgyűlés. Az elfogadott dokumentum szerint a felek információkat és tapasztalatokat cserélnek, valamint előmozdítják az együttműködés a városüzemeltetés, a közlekedés, az infrastruktúra, a csatornarendszer, a vízszolgáltatás és szennyvízkezelés területén. Az együttműködés kiterjed a kulturális és turisztikai eseményekre, valamint a tapasztalatok megosztására az egészségügy, az oktatás és a közszolgáltatás terén.

Együttműködési szándéknyilatkozatot köt Budapest és Mongólia fővárosa, Ulánbátor – határozott 31 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett a közgyűlés. A döntés apropója, hogy Magyarország és Mongólia idén ünnepli a diplomáciai kapcsolatfelvétel 65. évfordulóját. A két város közötti együttműködés kereteit a 2005-ben Ulánbátorban aláírt, baráti kapcsolatokat kifejező nyilatkozat jelölte ki, amelyet 2010-ben megerősítettek. A most elfogadott szándéknyilatkozat szerint a felek együttműködnek a városfejlesztés, környezetvédelem, közösségi közlekedés, oktatás, kultúra és természeti örökség védelme, továbbá a művészetek, a sport, a tudomány, az egészség és a turizmus területén.

Átszervezték a BKK közútkezelő feladatait

Támogatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKK Közút egyes tevékenységeinek átszervezéséről szóló koncepciót szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés. A koncepció szerint a BKK Közút Zrt. látná el a jövőben az operatív közútkezelői feladatokat a BKK helyett. Az elfogadott előterjesztés szerint – amelyet Tarlós István, Kocsis Máté önkormányzati és rendészeti tanácsnok, valamint Sidó Szabolcs városigazgató jegyzett – az átszervezés célja, hogy növeljék a két társaság működésének hatékonyságát és gazdaságosabb legyen a finanszírozás, ugyanakkor a BKK koordinatív és integratív szerepének meg kell maradnia – írták. A koncepció szerint a BKK-nak elsősorban közlekedésszervezőként kell jelen lennie a főváros integrált városüzemeltetési modelljében, az operatív közútkezelői feladatokat át kell átadni a BKK Közút részére. A szerdai döntés értelmében az utóbbi társaság ezentúl Budapest Közút Zrt. néven látja el feladatait. A BKK jelenlegi ellenőrzési feladatainak egy része a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósághoz (FÖRI) kerülne át. Új feladatként a közúttársasághoz kerülne egyebek mellett a közútkezelési igazgatási tevékenység, a taxiállomások létesítése, üzemeltetése, megszüntetése, a teherforgalmi közszolgáltatások – citylogisztika, a parkolási közszolgáltatások, valamint a közútkezelés és -üzemeltetés körében felmerülő út- és hídfelújítási feladatok, forgalomtechnikai kiskorrekciós beavatkozások. A FÖRI feladata lenne a teherforgalmi behajtás ellenőrzése, valamint a közúti forgalomszervezéshez kapcsolódóan a közútkezelési engedélyek betartásának helyszíni ellenőrzése. Az új rendszer a tervek szerint 2016. január elsejétől működhet.

Felmondta a Főváros a Mahir Cityposterrel kötött 2006-os utcabútor-szerződést

Ellenszavazat nélkül döntött a közgyűlés arról, hogy rendkívüli felmondással felmondja a Mahir Cityposter Kft-vel 2006. szeptember 28-án megkötött szerződést. A Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes és Kocsis Máté önkormányzati és rendészeti tanácsnok által jegyzett előterjesztés kitér rá, hogy a Főváros 2006-ban kötött 25 évre szóló szerződést az Intermédia Kft-vel (jogutódja a JCDecaux Hungary Zrt.) és a Mahir Cityposter Kft-vel utcabútorok telepítéséről, üzemeltetéséről és reklámcélokra való hasznosításáról. A szerződésben foglaltak teljesítését a Főváros átfogó felülvizsgálat keretében ellenőrizte. Ez alapján összességében azt állapították meg, hogy a JCD szerződésszerűen teljesítette a vállalásait, a megjelölt hiányosságokat pedig határidőn belül kijavította. A Mahir esetében azonban a szerződéstől eltérő állapotok álltak fenn: a légszennyezettséget mutató oszlopokat a cég a tulajdonosi hozzájárulásról eltérő helyszínekre telepítette, és azok egyáltalán nem felelnek meg a pályázatban vállalt feltételeknek. A Mahir az internetes terminált tartalmazó, kombinált oszlopok helyett wifis elérést biztosító oszlopokat telepített, azok azonban gyakorlatilag alkalmatlanok a rendeltetésszerű használatra.

Az előterjesztés szerint a Mahirral kötött megállapodás a Fővárosi Önkormányzat hátrányára egyoldalúan és súlyosan aránytalanul határozza meg a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket, a szerződés több rendelkezése és annak egésze tekintetében felmerülhet a jó erkölcsbe ütközés miatti semmisség. A Mahir-szerződés kategorikusan kizárja, hogy – az üzleti gyakorlatban egyébként kirívóan hosszú időtartamú – jogviszonyból a Főváros egyoldalúan szabadulhasson. A Főváros szerződésbeli pozícióját pedig tovább nehezít azzal, hogy a cég által üzemeltetett hirdetőoszlopok ötven méteres közelében lévő közterületen a Főváros számára kizárják bármilyen reklámcélú hasznosítás lehetőségét. Vagyis a szerződő fél Budapest kiemelt belvárosi helyszínein és a forgalmasabb csomópontokban gyakorlatilag monopolhelyzetbe került 25 évre. Ráadásul a Mahirnak a szerződés szerint az általa kihelyezett és üzemeltett hirdetőoszlopokra vetített éves nettó bevételének 15%-át, minimum 45 millió Ft-ot kell fizetnie a Főváros részére, holott a Főváros nagyságrendileg jelentősebb, 73 és 125 millió Ft közötti bevételre tehetne szert. Az előterjesztés mindezek alapján megállapítja: a szerződés további fenntartása fontos közérdeket sért, mivel egyoldalúan és súlyosan korlátozza a fővárosi közterületek feletti rendelkezési jogot és az önkormányzati törzsvagyon hatékony és gazdaságos hasznosítását. A közgyűlés döntésével a szerződést október 31-i hatállyal felmondja, és felszólítja a Mahir Cityposter Kft, hogy a hirdetőoszlopait 60 napon belül a közterületekről bontsa el.

Tarlós István főpolgármester a javaslat vitájában arra emlékeztetett: a szóban forgó szerződés szövegszerű tartalmáról 2006 márciusában döntött a közgyűlés 44 igen és 5 ellenszavazattal, a szerződést pedig néhány nappal a 2006-os önkormányzati választások előtt kötötték meg. A 2010-ben hivatalba lépett városvezetés azért nem foglalkozott rögtön ezzel az üggyel, mert a metrószerződésekkel, a közműcégek privatizációs szerződéseivel vagy a Bálna szerződéseinek a felülvizsgálatával kezdte a munkát. A főpolgármester hozzátette: az előző városvezetés húsz éve alatt sok száz szerződést kötöttek a fővárosban, a szóban forgó ügy úgy került elő, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság ellenőrzést végzett a 25 évre szóló szerződés teljesítésére vonatkozóan. Tarlós István megjegyezte: ha a régi, rossz szerződésekre rávilágítanak, akkor azzal vádolják a városvezetést, hogy „demszkyzik és visszamutogat”. A közgyűlésbe pedig „beülnek olyanok, akik annak idején megkötötték ezeket a szerződéseket, majd elkezdenek moralizálni, és azokat rajtunk számon kérni, azért ehhez elég vastag arcbőr kell”.

A Pro Urbe Budapest és a Budapestért díjakról is döntöttek

Zárt ülésen döntött a közgyűlés fővárosi kitüntető díjak adományozásáról. Pro Urbe Budapest díjat kap Derce Tamás korábbi újpesti polgármester, Jónyer István világbajnok asztaliteniszező, Keserű Ilona festőművész, Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója, Schmidt Mária történész, főigazgató, egyetemi tanár, valamint Süllei László római katolikus plébános.

Budapestért díjat kap Bálint Beáta, a Városmajori Óvodák vezetője; Dr. Feledy Balázs művészeti író; Filip Tamás költő; Dr. Futó Péter ingatlanfejlesztő vállalkozó; Galgóczy Árpád költő, műfordító; Gergely Gábor világbajnok asztaliteniszező; Gönczi Ambrus gyűjteményvezető; Dr. Hollósi Antal orvosigazgató; Horváth Zoltán tb. kanonok, esperes, plébános; Incze Ildikó galériavezető, színművész; Klampár Tibor világbajnok asztaliteniszező; Kobzos Kiss Tamás, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója, zeneművész; Menyhárt Sándor, a Kőbányai Szent László Általános Iskola intézményvezetője; Orbán Kálmán ny. református lelkész; Pósch Mária óvodavezető; Dr. Prehlik Lajos nyugalmazott jegyző, R. Törley Mária szobrászművész, Rédei Éva könyvesbolt-tulajdonos, Török Ferenc ny. mérnök-közgazdász, önkormányzati képviselő, az Óbudai Kaszások kosárlabda-egyesület vezetője, Dr. Törös Edit részlegvezető főorvos, valamint a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány.

Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért díjat adományoztak Gedeon Andornak, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vezetőjének, Karácsony Magdolna szociális osztályvezetőnek, valamint a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde kollektívájának.

Fővárosi Emlékzászló díjat kapott a Készenléti Rendőrség. Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Főváros Közbiztonságáért díjat kapott Fábián Gyula ny. közterület-felügyelet vezető; Gorócz Lászlóné szolgálatvezető (Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság); Szilágyi Sándor rendőr alezredes, osztályvezető (BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság); Tutkovits József közterületi felügyelő (Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság); valamint Dr. Varsányi Péter, a Fővárosi Közterület-felügyelet korábbi igazgatója, a Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet igazgatója.

Papp László Budapest-Sportdíjat kapott Balogh Gábor világbajnok öttusázó; Csisztu Zsuzsa tornász, televíziós műsorvezető; Dobozi László Béla nyugdíjas tanár (Magyar Testnevelési Egyetem); Kökény Beatrix kézilabdázó, női szakág- és utánpótlás-vezető; valamint Markovits László ügyvezető elnök (Vasas Sport Club).

A díjakat – a Zalabai-díj kivételével – november 17-én, a főváros egyesítésének évfordulóján adják át.

Szobrot állítanak Konrad Adenauernek

Mellszobrot állítanak Konrad Adenauer, a Német Szövetségi Köztársaság első kancellárja tiszteletére a Városligetben – hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés. A szobrot a tervek szerint november 3-án avatják fel. Az elfogadott előterjesztés szerint a kormány megbízásából, a német-magyar barátság éve alkalmából a Polgári Magyarországért Alapítvány, valamint a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány állít köztéri szobrot az 1967-ben elhunyt Konrad Adenauer tiszteletére, a politikus nevét viselő úton a Városligetben. A mű felállításával és mindenkori karbantartásával kapcsolatos valamennyi költség a kezdeményezőket terheli. (Konrad Adenauer 1949-től 1963-ig volt az NSZK kancellárja.)

Négy budapesti színház vezetőjének megválasztásáról határoztak

A József Attila Színház, a Centrál Színház és a Katona József Színház élén a jelenlegi igazgatók folytathatják munkájukat, a Radnóti Miklós Színház vezetői posztját pedig Kováts Adél színművész nyerte el, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai zárt ülésén négy budapesti színház ügyvezető igazgatói pályázatának eredményéről döntött. A döntés szerint a József Attila Színházat Nemcsák Károly, a Centrál Színházat Puskás Tamás, a Katona József Színházat pedig Máté Gábor fogja vezetni további öt évig. A jelenlegi ügyvezetők megbízatása 2016. január 31-én jár le. A nonprofit kft. formában működő ügyvezető igazgatói munkakört mind a négy színház esetében 2016. február 1-jétől 2021. január 31-ig tölthetik be a nyertesek.

Budapest.hu

2 hozzászólás “Kitüntető díjak adományozásáról döntött a Fővárosi Közgyűlés” bejegyzésre

  1. Grün Izidor szerint:

    Gondolta volna, hogy Áder János a legkedveltebb politikus?
    .
    Hja kérem! Ebből a választékból! 😀 😛

  2. mr. gabee szerint:

    Gratulálok Szilágyi Sándornak, Filip Tamásnak és az összes dijazottnak és színházigazgatónak

Itt lehet hozzászólni !