A csepeli polgármester „lenini szellemben” kezelné a válságot

Csepel.info

Ma a gazdasági-társadalmi reformfolyamat, a stabilizáció és a kibontakozás újabb és újabb nehéz feladatai, olykor fájdalmas lépései előtt állunk, amelyek megoldása is új megközelítéseket, a korábbi beidegződésektől gyakran gyökeresen eltérő lépéseket igényel – hangsúlyozta Tóth Mihály, a szocialisták kerületi pártbizottsági titkára a csepeli ÁMK-ban. A pártvezető kiemelte: mozgalmas napokat élünk, egyszerre kell készülni a jövő évi pártértekezletre, és kezelni kell a válságot is – természetesen a haladó emberiséggel együtt, a lenini szellemben.

Tóth Mihály csepeli MSZP-s polgármester levélben utasította el Németh Szilárd, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjének javaslatát, hogy konszenzus-kereső vitát tartsanak a kerület gazdasági helyzetéről, és a gazdasági válság kerületi hatásairól. A polgármester az elmúlt időszakban mindig elkerülte az ilyen vitákat; 2003-ban még a Csepeli Kórház bezárásának Fővárosi Közgyűlés előtti tárgyalásán sem szólalt fel. Mivel a Csepel.info mindennek ellenére kíváncsi volt, hogy a XXI. kerület polgármesterének mi lehet a véleménye a gazdasági válságról és annak megoldásáról, az alábbiakban a pártvezető egy korábbi beszédét idézzük fel. Ezt a polgármester nagy tanítója és példaképe, Lenin születésnapja alkalmából mondta el, a beszéd összefoglalója pedig a kerület szocialista pártlapjában, a Csepel újságban jelent meg.

Lenini újító szellemben – a klasszikusok célja nem a jövő leírása

A hagyományokhoz híven Lenin születésének évfordulóján köszöntötték Csepelen a szocialisták az agitátorokat és a propagandistákat. Az ünnepségre az ÁMK-ban került sor, a meghívottakat pedig Tóth Mihály, a kerületi pártbizottság titkára köszöntötte – eleveníti fel az eseményeket a Csepel újság.

Mozgalmas napokat élünk – kezdte beszédét a párttitkár –, hiszen előttünk áll az idei év nem könnyű feladatainak teljesítése, készülünk május 20-ra, amikor újra pártértekezletre kerül sor. Ugyanakkor emlékezünk – a haladó emberiséggel együtt – Leninre, születésnapjára, életművére, világtörténelmi léptékű alkotására.

Tóth Mihály szólt arról, hogy a tudományos szocializmus kimunkálóitól örökül kapott hagyaték – bármennyire is sajnálatos ez a dogmatikus gondolkozású emberek számára -, nem tartalmaz egyértelmű útmutatást az eljövendő szocializmus konkrét társadalmi-gazdasági berendezkedéséről, működési elvéről és főleg módjáról – idézi a párttitkár szavait a Csepel újság.

A klasszikusok célja nem a jövő leírása, hanem az őket körülvevő valóság, a társadalom fejlődése, ezen belül a kapitalista társadalom törvényszerűségeinek feltárása volt. A szocializmus építésében Lenin nem előregyártott sémákból indult ki, merőben idegen volt tőle a mindent előre látó vezérnek a képe. „Az elméletet nem lehet kiagyalni, ez az elmélet az egész világ forradalmi tapasztalatának és forradalmi gondolatának összességéből születik” – idézett Tóth Mihály Lenin egyik, 1915-ben született írásából. A párttitkár a lenini találékonyság, újító szellem és tanulási folyamat aprólékos elemzése után leszögezte: Lenin nem késlekedett a konzekvenciák levonásával sem, amikor látta, hogy a forradalom, a továbbfejlődés érdeke más szemléletet, más módszereket követel.

A Csepel újság cikkéhez kattintson a képre!

Az előttünk álló feladatok össztársadalmiak

Felszabadulás utáni történelmünk nem egy éles fordulatánál a mi pártunk is közvetlenül a bátor lenini újító szelemben cselekedett mindazon alkalmakkor, amikor változtatott a hibás, vagy túlhaladott gyakorlaton, amikor felülvizsgálta gazdaságpolitikáját, politikai koncepcióit, munkamódszereit – állapította meg a párttitkár. Ma a gazdasági-társadalmi reformfolyamat, a stabilizáció és a kibontakozás újabb és újabb nehéz feladatai, olyakor fájdalmas lépései előtt állunk, amelyek megoldása is új megközelítéseket, a korábbi beidegződésektől gyakran gyökeresen eltérő lépéseket igényel.

Az előttünk álló feladatok össztársadalmiak. Népünk valamennyi osztályának, rétegének, kisebb-nagyobb kollektívájának megvan a tennivalója. Különös felelőssége van ebben az egész pártnak, a párt propagandistáinak, agitátorainak, akiknek a politikai egyetértés előremozdításáért, a közmegegyezés újra és újra történő megteremtéséért intenzív, nehéz, de feltétlenül eredményes munkát lehet csak és kell elvégezniük.

Tóth Mihály ezek után az ideológia fontos szerepét hangsúlyozta. Szólt arról, hogy nem erősödhet a marxizmus-leninizmus pozíciója, ha kitérünk az új kérdések komoly vizsgálata elől, ha elutasítjuk a vitákat. A vitakészség fejlesztése a szocialista demokrácia kibontakozásának is alapvető feltétele. Mit értek ez alatt? – tette fel magának a kérdést a párttitkár. Például azt, hogy van amivel polemizálnunk kell, de legalább annyira késznek kell lenniük arra is, hogy tudjunk odafigyelni, elfogadni észrevételeket, kritikát, tudjunk tárgyilagosan mérlegelni, a mieinktől eltérő problémafelvetést is figyelembe kell venni.

A polgármester elfelejtett önéletrajzához kattintson a képre!

Lenin lepergett, a gondok maradtak

Hiába tartotta még fontosnak 1988-ban a lenini eszmék mellett a vitakészség fejlesztését is a csepeli polgármester, nagy tanítójához és példaképéhez hasonlóan ez is lepereghetett róla. Az azóta eltelt időszakban ugyanis – leszámítva az e tekintetben kikerülhetetlen választási kampányokat – Tóth Mihály párttitkár elvtárs – ma pártelnök úr – nem sokszor ült le beszélgetni, vitatkozni a vele esetleg ellenvéleményt képviselő civilekkel, politikusokkal.

A Csepel.info a jövőben rendszeresen fog „retro” cikkeket közölni, hogy olvasóink láthassák: dacára annak, hogy Marx és Lenin már eltűnt városvezetőink és parlamenti képviselőink nyíltan vállalt példaképei közül, a múlt még mindig itt kísért. Húsz évvel ezelőtt ugyanolyan probléma volt Királyerdő csatornázatlansága, úttalan útjai, boltnélkülisége, és még sok minden más is – és húsz évvel ezelőtt is ugyanazok ígértek változást, akik ma.

Csepel.info

46 hozzászólás “A csepeli polgármester „lenini szellemben” kezelné a válságot” bejegyzésre

 1. Bubus szerint:

  Az elvtársak állandóan a múltat akarják eltörölni. Előbb mindent, ami a kapitalista múltból jó volt, utóbb mindent, ami a szocialistából. Két dologhoz viszont kétségtelenül értenek. Az egyik a hazudozás, a másik… elég mengézni Gyurcsány elvtárs és a többiek vagyonát.

 2. Prendick szerint:

  Jaja. Ahogy a Munkáspártban mondogatták anno az MSZMP átalakulásakor (?): “A Munkáspártnak maradt Marx, az MSZP-sek vitték a tőkét”. 🙂

  Biztos ez lehetett az a sokat hangoztatott lenini elv, miszerint az új helyzet új megközelítést igényel. Különben az elvtársak nem is lopnak. Kifejezetten értünk teszik, hogy amig a szocializmus nem épül fel, addig vállalják az építőanyagai örzését. Ez nem lopás, ez szolgálat. 🙂

 3. Gordon szerint:

  Ó Igen, Igen Igen!

 4. Földhözragadva szerint:

  Abból a nyolcvanas évek beli szürkebarátból ami az asztalon van, nem maradt egy karton, vmelyik pincében? Tölem lehetett mellette Lenin szobor…:) Saját írása az infonak, ezért nem derül ki milyen évjárat…:(

 5. Gordon szerint:

  “Elvégezte a Komszomol 5 hetes iskoláját (…)” Komoly…

 6. Borka-Szász Tamás szerint:

  Tisztelt Fórumozók!
  Bár a Csepelinfo ismeretlen szerkesztőségétől is elvárható lett volna, hogy leközölje a polgármester válaszát Németh Szilárd úr levelére, én megteszem helyettük.
  Íme a kőkemény “elutasítás” szó szerint:

  “Tisztelt Németh Szilárd Úr!

  Csepel polgármestereként nagyra értékelem kezdeményezését, különösen most, amikor a FIDESZ MPP országos vezetői – Önnel ellentétben – elzárkóznak minden olyan, az MSZP által kezdeményezett egyeztetéstől, vitától, amely egyetértéshez, konszenzushoz vezethet hazánkban. E valóban helytelen, az országnak súlyos károkat okozó fideszes gyakorlattal Ön szembeszáll. Ezt bizonyítja nyílt levele.

  Mint a csepeliek és Ön előtt ismert, a helyi feladatok tervezésénél, megvalósításánál az MSZP Csepeli Szervezete és önkormányzati frakciója mindig a különböző nézetek közelítésére, egyeztetésére törekedett, kezdeményezője volt és maradt a konszenzus kialakításának. Ehhez minden lehetséges fórumot felhasználunk, mert az MSZP Csepeli Szervezete és a frakciója mindig támogatta a nyílt vitát, amelyben érvek ütköznek, és amelynek a végén a vitatkozó felek eljutnak a csepeliek érdekeit szolgáló megállapodásig. Köztudott, hogy Borka-Szász Tamás kerületi MSZP-frakcióvezető korábban már több írásában, közleményében üdvözölte a FIDESZ-KDNP-frakció együttműködési javaslatait. Az Ön „konszenzus-kereső” kezdeményezését e folyamat részének, újabb állomásának tekintem. Erről a tényről tájékoztattam Borka-Szász Tamás urat is. Ezért kérem Önt, mint a FIDESZ-KDNP csepeli frakcióvezetőjét, hogy konszenzust-kereső kezdeményezésével keresse meg az MSZP csepeli frakcióvezetőjét, Borka-Szász Tamás urat, akivel – konszenzus alapján – megállapodnak az Ön részéről kezdeményezett vita kettőjük által elfogadott, pontos feltételeiről.

  Tisztelettel:
  Tóth Mihály
  polgármester”

  Zárszó: a MSZP csepeli frakcióvezetője több mint 1 hete várja Németh Szilárd úr jelentkezését, hogy megkezdhessük a szakmai egyeztetést és meghallgassuk az ellenzék szakmai javaslatait, elképzeléseit….

 7. Szilveszter szerint:

  Tök jó, hogy ennyi minden kiderül Tóth Mihányról! Ha az ígéretnek lehet hinni, akkor én szeretnék még ilyen retro cikkeket! Tök nosztalgikus! Régen egy intézménybejáráson találtam egy 1975 ös újságlapot. Érdekes, hogy miket írtak anno. A nagyobb boltokban lehet kapni olyan szülinapi kártyákat, ami az adott (születési)év újságcikkeit, hirdetéseit tartalmazza. Gyakran olvasgatom!
  Annál is inkább jó a Tóth Mihály féle retro cikkek közlése, mert így kiderül, hogy milyen régen top-on van Tisztelt Polgármesterünk!

 8. Szilveszter szerint:

  Hát igen Tamás, ezt egy kicsit benézték! Szó nem volt elutasításró, visszautasításról meg pláne nem! Sőt!
  Csak hát Te is tudod Tamás, hogy az nem jó hír, hogy a polgármester reagált a dologra. Hát akkor maradjon a “fiókban”.
  Nem baj, így legalább olvassák az itt fórumozók is, hogy bizony volt válasz, és nem volt elutasító!

 9. Papi szerint:

  Szilveszter!
  Téged még az sem zavar, hogy Tóth Mihály egyáltalán nem fogadta el a párbeszédnek még a lehetőségét? Egyszerűen át passzolta egy loti-futijára és ezzel ő letudta a témát. Nem baj hozsanáz nyugodtan a lényegen nem változtat megint ki bújt a vita alól. Nem tudom, hogy te mit dolgozol de ha én tárgyalásra megyek nem egy beosztottal hanem a vezetővel tárgyalok. Most is erről van szó a polgármestert ki hívták egy nyilvános vitára és ő nem merte vállalni. Besárgult a bugyogója. Ez jellemző rátok szocikra. Egyébként még annyit Miska gyerek, hogy a FIDESz-KDNP vezetése nem azt mondta, hogy nem tárgyal hanem azt, hogy azzal a gazember Gyurcsánnyal és bandájával nem tárgyal. Nagy különbség. Nem baj Miska gyerek megint egyest kaptál igazmondásból.

 10. Szilveszter szerint:

  Nem Papi, nem zavar! Tudod, hogy miért, mert rang, a ranggal bőségesen megteszi! Arra gondolok, hogy frakcióvezető a frakcióvezetővel. Itt a lehetőség két értelmes ember egyeztető párbeszédére. Tamás várja, hogy Szilárd felvegye a kapcsolatot. Nosza! Vagy megilyedt, hogy valóban színt kell vallania? Nos ne tegye! Álljon ki véleménye, nézete mellett, mert a másik oldal nyitott rá.
  Nem hiszem, hogy lóti-futizni kellene. Ez nem visz sehová! Tóth Mihály méltatta a kezdeményezést, Tamás pedig jelezte, hogy kész a beszédre.
  Akkor?

 11. miska72 szerint:

  Borka-Szász Tamás “úr”!

  A kommunista ha kinyújtaja a kezét LOP!
  Ha kinyitja a száját HAZUDIK! ? IGEN IGEN! nem kicsit! NAGYON!
  Ejnye? ejnye?
  Ezt a kummutista bandát el kell hajtani mint a magzatvitet!
  De gyorsan!

 12. miska72 szerint:

  Tisztelt Szilveszter!
  Nem lehet hogy Borka “úr HAZUDIK! nem kicsit ! Nagyon! volt kitől tanulni! A legnagyobb böszmétől, Gufa Fletótól!

 13. Bubus szerint:

  Lehet keverni-kavarni a dolgokat, de:

  – Tóth Nem állt ki a kórházunk mellett
  – Százmilliókat dobáltak ki a csepeli MSZP-sek az ablakon az elmúlt években tervezgetésekre
  – Tóth nem mer leülni egy asztalhoz Németh-tel.

  És akkor még Leninről egy szó sem esett.

  Ennyi.

 14. Öreg halász szerint:

  Tisztelt Hölgyek és Urak, Elvtársnők és Elvtársak!

  Nem kívánok sokat reagálni a “Lenin-ügyre”, mert szerintem nem az a lényeg. Még ha a cikkírók láthatóan eléggé kihegyezték is a dolgokat a “forradalomra” és Leninre.

  Csak annyit: amikor Németországban véget ért a nácizmus, akkor egy-egy politikusnak állt embert ki lehetett üldözni a közéletből még akkor is, ha csak a náci államgépezet valamely fogaskereke volt is azelőtt. Nemhogy egy olyan szöveg idézetével, ahol pl. valamelyik fajelméletet valló náci politikust éltették!

  A kommunizmus egyes források szerint kettő, más források szerint négyszer annyi ember haláláért felelős, mint a nácizmus. Tehát, csak annyit: tessék csak úgy elolvasni a cikket, hogy Lenint kicserélik Hitlerre vagy Szálasira!

  Ami pedig a vitát illeti, igazat kell adnom Borka Szász Tamás és Szilveszter elvtársaknak/uraknak, hogy Tóth elvtárs/úr (kinek melyik tetszik jobban, biztosan nem sértem meg őket) nem áll ki vitatkozni .

  Tessék lenni szívesek elolvasni az eredeti, Csepel újságban megjelent cikket! Tóth Mihályt bizony körberöhögnék ezzel a kommunista szövegszerkezettel, amely jóformán alig változott az elmúlt húsz évben.

  Hát bizony egy közgazdasági végzettségű középiskolás leiskolázná az ex párttitkár-elvtársat! Nyilvánvaló, hogy Tóth nem buta ember, esze ágában sincs tehát leülni vitázni másokkal. Ami tehát történt, az nagyon is érthető.

 15. Gordon szerint:

  És akkor Borka Úr hsz-e után csak három perc kell, hogy Szilveszter is megjelenjen és – természtesen – helyeseljen…
  Én meg most jöttem a hathuszassal.

 16. asdf szerint:

  Szerintem ha a csepel.info -nak elküldik, le is hozzák azt, mint ahogy erre már sokszor volt példa (a csepel.hu-val ellentétben)

  Meglep, hogy Tóth Mihály válaszáról eddig egy szót sem lehetett olvasni, pedig átnéztem a legutóbbi csepel újságot és a csepel.hu-t is.

  Mondjuk hülyén nézne ki Misi válaszlevele az előzmény nélkül, azt meg hát ugye Polgár elvtárs áthúzta, hogy semmilyen formában nem jelenhet meg.

  Egyáltalán el lett küldve az a levél?
  Nem számít. Nem most fordulna elő először Csepelen, hogy az MSZPs vezetés nem áll ki vitázni. Miért pont most tennék? Sunyin kerülik a nyílt vitát.

  Egyébként lehet, hogy én olvastam valamit félre (vagy Borka nem erre a vitára gondolt) de Németh Szilárd egyértelműen megjelölte a helyet és az időpontot ( http://csepel.info/?p=2845 ).
  Ha ez nem felel meg Misinek, akkor ne Borkát tolja maga elé, hanem írja meg, hogy neki (vagy Borkának) melyik időpont a megfelelő.

 17. Borka-Szász Tamás szerint:

  Kedves Miska72!

  Lehet, hogy kérdeztem már: mi az, hogy kommunista?
  Csak hogy el tudjam helyezni a dolgot…

 18. Borka-Szász Tamás szerint:

  Tisztelt Fórumozók!

  Több hozzászólóval egyetértve azt gondolom, hogy semmi akadálya nincs annak, hogy az MSZP frakcióvezetője és a Fidesz-KDNP frakcióvezetője leüljön egymással tárgyalni. Én ezt egy szintnek gondolom, nekem nem derogál a másik frakcióvezetővel leülni.
  A frakcióvezető tisztsége a polgármester és az alpolgármesteri tisztségek után következik rögtön a képzeletbeli “rangsorban”, ezt lóti-futinak minősíteni lehet, csak nem érdemes.

  Ha valaki részemről, részünkről a tárgyalásra vonatkozó felajánlást nem fogadja el, és csak azt hajtogatja, hogy kizárólag a polgármesterrel hajlandó vitázni, az megkérdőjelezi az eredeti kezdeményezés komolyságát is. Vagy tényleg konszenzust szeretnék és tárgyalni akarok, vagy nem akarok. Ez ilyen egyszerű.

  És még valamit. Azt szerintem mindenki sejti, hogy komoly, érdemi, szakmai egyeztetést nem kamerák és közönség előtt szoktak csinálni, mert ott erre nincs lehetőség. Ott akaratlanul szerepjátszás, médiapózolás, üres politikai üzenetek ismételgetése és egymás mellett elbeszélés folyik.
  Személy szerint nem félek semmilyen nyílt vitától. Ám most nem erre van szükség, hanem a tárgyalószobában történő KOMOLY, ÉRDEMI megbeszélésekre, és kézzelfogható szakmai javaslatokra.
  Várjuk őket.

 19. asdf szerint:

  miért nem láttuk a válaszlevelet sem a csepel.hu-n, sem a CsÚ-ban?

 20. Gordon szerint:

  Ezúttal Szilveszter nem kerül elő Borka hsz-e után… hümm, érdekes. Vannak még meglepetések.

 21. Szilveszter szerint:

  Itt vagyok Gordon, csak hogy örülj! 🙂 Eddigi értékes beszélgetéseink után nem okoznék csalódást semmiképp az itteni partnereimnek!
  Láthatod fentebb, pláne, amit Tamás utóbb írt, hogy egy véleményen vagyok Tamással. Fentebb írtam is, hogy Tamás nyitott a megbeszélésre, Szilárd is beszélni szeretne, nos akkor a két frakcióvezető csüccs, és besze.

  Kevdes Adsf!
  Nov 11.én megjelent a csepelen.hu-n a válasz Nyílt válasz egy nyílt levélre- címmel.
  http://csepelen.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=171:nyilt-levelre-nyilt-valasz&catid=46:vezercikk&Itemid=50

  Minden bizonnyal a széles látókört segítené elő egy kicsit gyakrabban felkeresni az oldalt. Ha másért nem, akkor csupán azért, hogy hogy látja a másik oldal a világot!

 22. Földhözragadva szerint:

  Ööö, asdf, valszeg ez csak okirathamisítás…:)

 23. én szerint:

  Jóóó a kééép!

 24. Öreg halász szerint:

  Kedves Borka úr,

  keményen kritizálta Gyurcsányt, de ez csak egy dolog. Azzal egyetértek amit írt – hogy nem lehet mindent kamerák előtt – de csak országos szinten. Egy ország gazdasági kitörési pontjairól ötven szereplővel, öt perces megszólalással valóban bohózat az egész.

  Kerületi szinten, kevés szereplővel, bő tárgyalási lehetőséggel szerintem igenis van értelme, és lehet. Én csak azt látom, hogy Tóth Mihály nem mer a választói elé állni, csak ha százéves időseket kell felköszönteni vagy szalagokat kell átvágni. De ez édeskevés akkor, amikor válság van, amikor kemény lépéseket is meg kell lépni, és amikor vezetőre van szükség.

 25. Szilveszter szerint:

  Tisztelt Öreg halász!

  Olyan jó lenne már végre egyértelműen negálni! Az ellenzék teszi a dolgát, ez bizonyos szempontból rendben van. De! Ha erre megy az MSzP, akkor a Fidesz arra menne, és követeli, hogy arra menés legyen. Ha az MSzP ezt teszi, akkor jön a mondóka, hogy bizony nem ezt, hanem azt kellene csinálni, és követeli az azt csinálást. Ha az MSzP azt mondja, hogy befagyaszt, akkor a Fidesz gigantikus megszorítást kántál.
  Ha Tóth Mihály nem ül fel a kampányhajrában izzó Fideszes felvetésnek, hanem azt mondja, hogy a frakcióvezető rendelkezésre áll, akkor nem merésről van szó. Miért ne merne kiállni a választói elé? Kik a választók? Német Szilárd? Vagy a helyi Fideszes választók? Tóth Mihály kiáll a választói elé. Mondom azok elé, akik Rá szavaztak. Simán azt kellene látni, hogy nem bohóckodik senki kampánytevékenysége kedvéért. De mindemellett méltatja, és elismeri a kezdeményezést, majd javasolja, hogy a frakcióvezetővel üljön le az ellenzék frakcióvezetője, és lehet beszlni.
  Igenis egy polgármesternek vannak reprezentatív feladatai, amelynek keretében köszönt, szalagot vág, mond, nyilatkozik, és még ezer minden.
  “De ez édeskevés akkor, amikor válság van, amikor kemény lépéseket is meg kell lépni, és amikor vezetőre van szükség.” Mit értsünk az alatt, hogy kemény lépéseket is meg kell lépni? Most akkor ez melyik oldal véleménye, vagy kérése? Megmondom, hogy miért kérdezem! Az volt ugye a mondóka, hogy válság van, akciótervet kell készíteni, felkészülni kell minden mumus jöttére. Ennek keretében kérdés volt, hogy 13. havi nyugdíj lesz-e, közalkalmazottak fizetése lesz-e, munkanélküliség kezelés lesz-e, stb.
  Na ehhez képest: “Több kisebb, de az érintettek számára igen hasznos javaslattal fordult a kerület képviselőtestülete elé a csepeli Fidesz-KDNP frakció”
  Jézus Szíve templomban a világítási rendszer felújítása 3 millió
  Elsősegély tanfolyam 1 millió
  Szeplőtelen Szív királyerdei templom előtti parkoló 500 ezer
  Gyermekláncfű Napköziotthonos Óvoda Fenyves utcai tagóvodájának lépcsője 1 millió.
  Ez összesen 5,5 millió Ft. Az elsősegély tanfolyamra mondjuk azt, hogy magas prioritású, és az életmentéssek kapcsolatos teendők legyenek renben (elájulnátok, ha tudnátok, hogy a közintézményekben mennyire fogalmuk nincs a tűzoltási, életmentési teendőkről rendkívüli helyzetekben!! Erről tudnék beszélni sokat országos viszonylatban!!)
  Szóval 4,5 millió kiadást javasol az ellenzék Csepelen, miután válságot kántál! Ez van rendben csak igazán!!! Teszem azt, ha az lett volna ennek a több pontból álló indítványnak a témája, hogy kerületünket érintő munkanélküliséget kezelő program indúljon, amelynek keretében a munkájukat elvesztett emberek vegyenek részt a közmunka, és a szociális munka azon részében, hogy időseknek bevásárolnak, sárga mellényben segítik a zebrán áthaladást a gyermekeknek, a házgondnokoknak besegítenek a lombgyűjtésben, a Csevaknak besegítenek a hulladékkonténerekbe való bepakolásban a köztereken, és még ezer, és ezer dolgot tudnék mondani, ami a köz-ért szól, az embereket erősíti meg abban, hogy tehetnek valamit a környezetükért, mindemellett a társadalomnak szüksége van rájuk, nem kell munka, és fizetés hiányában éhezniük, egyszóval, hogy szükségünk van egymásra!
  No szóval, ha erre indítványozott volna az ellenzék 4,5 millió forintot, akkor azt mondtam volna, hogy EZ IGEN! Ezek a “fiúk” vágják, hogy mi az ami összehoz, mi az, ami kell!
  De nem! A válság, a hangulat, meg a templom világítása. Az a fonos. Meg a valóban a mindenkiért dolgozó ellenzék! Aha! Az!

 26. Papi szerint:

  T. Borka-Szász úr ugyan árulja már el, hogy milyen beosztása van az önkormányzatnál ha nem titok. Ha “csak” frakció vezetőként van jelen akkor már elnézést a kifejezésért de csak fölösleges létszám nem több. Akkor semmilyen hatásköre nincs a vitára, és akkor megint csak ott tartunk, hogy a polgármester nem mert kiállni egy vita fórumra. Ha így van, hogy önnek nincs semmilyen be osztása akkor mégis csak egy lóti-futi nem több. Ez olyan mint egy nagy gyárban a párttitkár volt.
  Szilveszter!
  A nyílt levél itt jelent meg az a minimum, hogy itt válaszolnak rá. Ezzel az erővel válaszolhatott volna bármilyen más vicc lapban. Egyébként a csepelen.hu szociknak van csepel.info lehet, hogy neked meglepő párt semleges. Az a minimum ha felteszek egy nyilvános fórrumon egy kérdést akkor nem egy politikai fórrumon válaszolok. Ez nagy neveletlenségre vall. Ez megint az emberek semmibe vétele. Ezt a fórrumot esetleg jóval többen látogatják mint az MSzP fórrumját. Ezt még annak a nagyképű Tóth Mihálynak is figyelembe kellene vennie.

 27. Papi szerint:

  Szilveszter!
  Amit leírtál abból csak egy volt ami kiviláglott nem mer kiállni agy vitára. Az összes többi csak körítés volt. Ezt leírhattad volna egy mondatban is. Még valami olyan nagyon mondod te is, hogy nem áll ki az ellenzék értelmes programmal vagyis ahogy Gyurcsány is és Tóth Mihály is csak azt tudod mondani, hogy az ellenzék nem mond semmit bármilyen értelmes javaslatot tesznek le az asztalra a szöveg egy kézlegyintés után folyik a régi szöveg.

 28. Szilveszter szerint:

  Kedves Papi!
  Ha a Szilárd nyílt levele itt jelent meg, akkor a hiba nem a közvetítésben van, hanem a “készülékben”. Lévén, ha egy ellenzéki politikus, egy pártatlan fórumon jelentet meg nyílt levelet, akkor miért vár arra választ ugyanott? És ha Tóth Mihály nem olvassa ezt a fórumot, akkor mi van? Tessék legközelebb levélben megküldeni, és mint nyílt levél megjelentetni. Akkor arra illik levélben válaszolni (és itt a levélváltáson van a hangsúly), és a tetszőleges, inkább az azonos “oldalon is meg lehet válaszolni a nyílt levelet. Gondolom, Tóth Mihály nem olvas pártatlan fórumokat. Lehet, hogy Fideszest sem.
  Hogy a csepel.infó pártatlan-e, azt nem tudom. Tőletek tudom azt is, hogy a Hír Tv is pártatlan. És hát izéééé. No szóval nekem ez a pártatlanság nem jött még át.

 29. Papi szerint:

  Szilveszter!
  Ismered azt a dalt: Kifordítom – befordítom mégis bunda a bunda.
  Te most valami hasonlót akarsz játszani csak az a baj nem jó a hozzá állásod. Ugyan is Németh Szilárd a polgármesternek átadott levelet itt tette közű és a polgármesternek a válaszlevelet itt kellett volna közzé tenni. Te pontosan érteted mire utaltam csak tudod “Kifordítom – befordítom” című játékot akarod játszani. Valahol azt írtam, hogy provokálod az embereket az ilyen reakciódra gondoltam. Hidd el ez így nem jó nem arról van szó, hogy ne lehessen más véleményed dehogynem igenis legyen de ne forgasd ki a szavakat.

  T. Borka-Szász Tamás “úr” “elvtárs” “polgártárs” nem tudom milyen titulust használjak.
  miska72 helyet válaszolok ha nem baj.
  Kérdezze meg a főnökeit Tóth Mihályt vagy Gyurcsány Ferencet, Horn Gyulát de akár meg kérdezheti Kovács Lászlót is mind “véres” szályú kommunista volt nem is olyan régen.

 30. Papi szerint:

  Elnézést “véres” szájút akartam írni.

 31. miska72 szerint:

  “Tisztelt” Borka-Szász Tamás “úr”!

  Borka-Szász Tamás:

  2008. november 20. 11:04-kor
  Kedves Miska72!

  Lehet, hogy kérdeztem már: mi az, hogy kommunista?
  Csak hogy el tudjam helyezni a dolgot…

  Ez volt a kérdés?
  Nézzen magába!
  T. Borka-Szász Tamás “úr” “elvtárs” “polgártárs” nem tudom milyen titulust használjak.

  Kérdezze meg a főnökeit Tóth Mihályt vagy Gyurcsány Ferencet, Horn Gyulát de akár meg kérdezheti Kovács Lászlót is mind “véres” szályú kommunista volt nem is olyan régen.

  Már Papi meg is válaszolta a kérdését helyettem!
  No comment ha lehet!

 32. baniko21 szerint:

  Miska72!
  Miért akarod rábirni a kedves mszp-s frakcióvezető urat arra, hogy
  olyant magyarázzon meg Neked, amiről halvány fogalma sincs.
  Akiket figyelmébe ajánlottál a főnökeit, sajnos azok sem szolgálhatná-
  nak neki felvilágositással. Tévedésben vagy! Azok soha nem voltak
  kommunisták, csak párt-szerencselovagok. A baloldaliság hangoztatása
  az mszp részéről, csak a választók megtévesztését szolgálták és szolgál-
  ják. Nyugodtan leurazhatod őket, elv társak legfeljebb a sumákolásban,
  mutyizásban, egymás kitüntetésében , privatizációkban, a csepeli vagyon
  elherdálásában, a csepeliek kifosztásában lehetnek. Mármint, hogy egy
  az elvük.

 33. miska72 szerint:

  Tisztelt banikó21!

  Ez is egy jó meglátás!
  Komolyan!
  Hát akkot mardok a GAZEMBEREKNÉL!
  Gazemberek vezetik a kerületet meg egy Szálhámos!
  Gazemberek vezetik az országot! Nem kicsit! NAGYON!
  MAFFIA az ÁLLAM!

 34. jani szerint:

  T. Miska72 !
  Nem tünt fel neked, hogy 2OO8.november 2O .-án délelőtt testületi ülés volt !!
  11.o4-kor kérdezték tőled : ” mi az, hogy kommunista ?
  Csak hogy el tudjam helyezni a dolgot .”
  11.28 ” Tisztelt Fórumozók !
  Több hozzászólóval egyetértve azt gondolom….”

 35. infósferi szerint:

  Innen látszik, hogy a csepel.info-n fontosabb kérdéseket tárgyalunk, mint testületi ülésen. A frakcióvezető úr a testületi ülésen is a mi felvetéseinken dolgozott.

 36. Szilveszter szerint:

  Na akkor meg pláne nem kell aggódni, hogy nem figyel Rátok! 😉

 37. Papi szerint:

  Tudod Szilveszter nagyon vártam Borka-Szász “úr” válaszát de csak a te “szellemes” megjegyzésedre futotta tőle. Kár.

 38. miska72 szerint:

  Tisztelt Jani !

  2OO8.november 2O .-án délelőtt testületi ülés volt !!
  11.o4-kor kérdezték tőled : ” mi az, hogy kommunista ?

  Ekkor kérdezhették tölem ezt, de én nem voltam ott!
  Én dolgoztam! És értelmes munkát!
  Nem úgy mint az elvtársak!

 39. Szilveszter szerint:

  Fikázod Miska a testületi ülést? Nos ez érdekes! Már csak azért is, mertvalszeg ott ült-az értelmetlen munkában Zubkó úr is, meg Német úr is.
  Ők mit szólnak ahhoz, hogy fikázod a munkájukat?

 40. baniko21 szerint:

  Szilveszter!
  Miért ne fikázhatná Miska a testületi ülést? Történik ott Csepel érdeké-
  ben valami? Azon kivül, hogy a képviselők egymással marakodnak,
  minden előre le van játszva. Az Mszp és az Szdsz-es képviselők még
  többségben vannak, igy nem is kell figyelni a menetet, tudják mikor
  kell megnyomni az igen gombot. Közben lehet internettezni, olvasni,stb.
  Ennyi pénzért még felelösségteljesen dolgozzanak is?
  Egyébként csak egyszer szeretném ha a Csepp Tv úgy igazából vissza-
  adná a testületi üléseken uralkodó hangulatot, viselkedést.

 41. miska72 szerint:

  Tisztelt Szilveszter!

  Én az MSZP munkáját fikázom, mert egyenlő a NULLÁVAL!
  De nem csak a Csepeli MSZP munkájával vagyok így! Hanem a RENDŐRSÉG munkájával is, akik valószínüleg POLITIKAI MEGRANDELÉSTE a Csepeli Önkormányzati MAFFIA megrendelésére jelentettek fel, HAMIS adatok alapján!
  Erre BIZONYÍTÉKOM VAN! Csak tudod pont a MAFFIÁNAK KELL BIZONYÍTANOM!

 42. Papi szerint:

  miska72!
  Érezd magad “megdorgálva”
  Szerinted értik vagy egyáltalán tudják azt amit Te leírtál.:
  “Én dolgoztam! És értelmes munkát!”
  Ejnye miska72 ejnye csodákra ne várj.

 43. […] ugyan kapott egy igazságügyi szakértői véleményt a fairtásról, azonban – vagy “elvtársi reflexből” vagy jó okkal – a mai napig titkolják annak […]

 44. […] kelt és Leninnel feküdt: ezt bizonyítja, hogy még a rendszerváltáshoz vezető válságot is lenini szellemben akarta megoldani. Szerencsére azonban elmaradtak a tömeges kivégzések, és Recsket sem nyitotta újra a […]

 45. […] Mihály jó kommunistaként sokáig lenini szellemben akarta kezelni a rendszerváltáshoz vezető válságot – ez egyet jelentett volna az ellenzékiek, “másként gondolkozók” tarkón […]

Itt lehet hozzászólni !