Ülésezett a képviselő-testület

Csepel.hu

A képviselő-testület szeptemberi ülésén döntés született arról, hogy az önkormányzat a harmadik csepeli konzultáció eredményeit Csepel fundamentumának tekinti.

A 2014-2019-es önkormányzati ciklus utolsó képviselő-testületi ülését tartották. A képviselő-testület napirendjének megkezdése előtt Borbély Lénárd polgármester megköszönte a képviselők ötéves munkáját, majd Pákozdi József képviselő bejelentette, augusztus 6-án kilépett a Jobbikból, Tenk András pedig azt közölte, hogy szeptembertől már nem az LMP színeiben, hanem függetlenként politizál.


A képviselők döntöttek arról, hogy az önkormányzat a magyar állammal ingatlanokat cserél az Észak-Csepelen megvalósítandó fejlesztések kapcsán. A Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében új városrész születik, amely egyben Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz. Az évtizedek óta elhanyagolt területen több ezer fős egyetemváros épül, elhagyatott területek újulnak meg, sport- és rekreációs létesítmények épülnek. A Weiss Manfréd út és a Ráckevei (Soroksári-) Duna által határolt, jelenleg elhanyagolt részen Budapest egyik legnagyobb közparkja létesül.
A Szent Imre téren található autóbusz-pályaudvar áthelyezése kapcsán ingatlanok megvásárlásáról határozott a testület. A projekt megvalósításához szükséges területen lakóingatlanok is találhatóak, amelyeket az önkormányzatnak ki kell vásárolni a tulajdonosoktól. Borbély Lénárd elmondta, a buszpályaudvar áthelyezésével megújul Csepel belvárosa. Ezzel kapcsolatban az önkormányzat lakossági konzultációt indít, így Csepel új főtere közösségi tervezéssel valósul meg. A polgármester hozzátette, a pályaudvar átköltöztetése nem politikai, hanem szakmai kérdés.
A képviselők elfogadták azt a polgármesteri előterjesztést, miszerint az önkormányzati tulajdonban lévő Vasas utca 6. sz. alatti élet- és balesetveszélyessé vált épületeket elbontják. A folyamatosan romló állapotú épület felújítása nem gazdaságos, ráadásul hajléktalanok költöztek be, így a baleset megelőzése érdekében szükséges az elbontása.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a harmadik csepeli konzultáció eredményeit a lakosság által kijelölt irányvonalnak, Csepel új fundamentumának tekinti. A konzultáció 13 kérdésére mintegy 6 ezren küldték vissza válaszukat. A döntés értelmében az önkormányzat többek között folytatja az utak és járdák építését, bővíti a parkolási lehetőségeket, segíti a kerületben élő családokat, nyugdíjasokat, szociálisan rászorultakat, folytatja a Gyermeksziget és a Zöld Sziget Programot.
A városatyák támogatták egy önkormányzati bérlakás felújítását a Nyugdíjasházban, a Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány részére pedig 450 ezer forint támogatást ítéltek meg, amelyet hét csepeli mérnökhallgató ösztöndíjára fordítanak. Az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram 2020. évi pályázati fordulójához. Az ösztöndíj olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak, érettségi előtt álló középiskolásoknak, illetve érettségizett pályázóknak folyósítható, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek és megfelelnek a feltételeknek. Csepel Önkormányzata költségvetésében 3 és fél millió forintot biztosít a szociálisan rászorulók továbbtanulásához.
A polgármester a testületi ülés végén a képviselő-testület nevében megköszönte a hivatal tisztviselőinek, dolgozóinak ötéves munkáját és sok sikert a következő időszak vezetőinek.

Csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !