Amikor Konstantinápoly Csepel szomszédja volt

Falanszter.blog.hu, Csepel.info

008

A magyar szórakoztatóipar legnagyobb és legérdekesebb vállalkozása indult el 1896 tavaszán, amikor felépült a Csepel-sziget északi csúcsánál a Konstantinápoly nevű vigalmi negyed. Európa akkori legnagyobb és legkülönlegesebb hangulatú szórakoztató központja a mai BME és ELTE-épületek helyén, az egykori Lágymányosi tó partján volt. A nagyra törő vállalkozás mindössze két hónap alatt épült fel, és egy apró állat lett a végzete. Illetve apró állatok tízezrei: a szúnyogok tették tönkre a virágzónak indult üzletet.

A vigalmi negyed – melyet az akkori értelmében, színházakkal és kávéházakkal kell elképzelni – a Duna szabályozásának következményeképpen alakulhatott ki. Az 1838-as nagy Dunai árvizet – amely az akkori Csepelt is elmosta – a Gellért hegy alatt feltorlódott jégtáblák okozták. Ezen a részen a folyam erősen kiszélesedett és elsekélyesedett.

002

Az 1867 után kezdődő folyószabályozás során a Duna kiszélesedő részét levágták: így alakult ki a Lágymányosi tó. Ennek a tónak a belső oldalán építették fel a szórakoztató negyedet. A tetemes banki és magánkölcsönökből megalapított Konstantinápoly Budapesten Rt. igazgatósága első lépcsőben Kellner Lipót építészt és Gerster Kálmán, a Nemzeti Szalon igazgatóját kérte fel a grandiózus Duna-parti török város megtervezésére. Míg a lágymányosi „Bizánc” felépítését a cégben kisebb részvénypakettel rendelkező Hauszmann Sándor vállalkozó emberei készítették el, addig az épületek kifestését a színházi előadások díszleteinek megfestésében jártas Gerster Károly grafikus és csapatára bízták.

001

006

Mivel a vigalmi negyed főbejáratát a Zenta utca magasságában képzelték el, így a márciusában elkezdett tereprendezési munkálatok során a mai Bertalan Lajos utcáig teljesen fel kellett tölteniük a tó északi részét. A mai Kuspér – Stoczek- Egry József utcák határolta tömb magasságában egy félszigetet is kialakítottak a promontori Duna-ágban. A tereprendezés során több mint 72 ezer köbméternyi földet mozgattak meg. A munkálatokkal olyan gyorsan haladtak, hogy a tervezett egy év helyett – bár nem száz százalékos készültségi szinten – két hónap alatt végeztek. A vállalat ügyésze, dr. Hirschfeld Antal bemutatásával a budapesti Konstantinápoly 1896. május 23-án, délután 6 órakor nyitotta meg kapuit vendégei előtt.

009

A területet a nagyközönség leginkább nem a Zenta utcai főbejárat felől, hanem a Fővám térről és az Eskü térről (ma Március 15.-e tér) öt percenként induló Dunagőzhajózási Társaság menetrendszerűen közlekedő hajóival közelítette meg. A hajókázás –luxustól függően – öt illetve hét krajcárba került. Somossy Károly éjjel 1-ig fuvarozó úgynevezett társaskocsi összeköttetést is biztosított Konstantinápoly és a Nagymező utcai mulatója között. A lágymányosi török város két kikötővel fogadta a Pestről érkező szórakozni vágyókat.

010

A vasúti hídhoz közeli stégről kiszállva az utasok lényegében a 8,52 méteres gátra érkeztek meg, ahonnan jobbra a Nagy Szultána kávéház árkáddal tagolt dzsámi-szerű minaretes épülete, ballra pedig több mulatóhely mór stílusú épületei álltak. A gát egész hosszában parkosított, Dunára kifutó virágos teraszokkal és villamos közvilágítással felszerelt terület volt. A kikötővel szemközti szigetet egy 10 méter széles oszlopokon nyugvó Galatáról elnevezett harminc magasan kicsúcsosodó toronnyal tagolt és kivilágított fahídon lehetett megközelíteni. Itt helyezték el az angol James Pani & Sohns cég török stílusú, ám kőből felépített három pirotechnikai épületét. A chicagói világkiállítás és a moszkvai koronázási ünnepség fény-és tűzijátékait is levezénylőJames Pani hetente kétszer (szerda és vasárnap), a millenniumi rendezvény ideje alatt pedig naponta lőtte ki innen rakétáit. (A vigalmi negyed belépti díja is a tűzijáték megtartásától függött: rendes napokon 30, máskülönben 40 krajcár volt.) A Fővárosi Lapok beszámolója szerint a pirotechnikai szakember fény és tűzlátványosságát azzal is növelte, hogy a sziget körül több uszályon 30 méter széles és 10 méter magas élőképeket is bemutatott Magyarország történelméből a Nemzeti Szalon kosztümbe bújt színészeinek közreműködésével és hangos petárda és röppentyűdurrogtatások közepette. A millenniumi rendezvény ideje alatt a Pesti Hírlap újságírójának beszámolója szerint, három napon át 60 hajóból álló „tengeri ütközeteket” is levezényelt az angol „tűzszerész”, ahol szó szerint több hadihajót is elsüllyesztett a lágymányosi tavon. „Hajórajok vonulnak föl tűzből; csatavonalba állanak s kezdik az ütközetet. A káprázatos tűzfény nyomán jár az ágyuk dörgése. Itt egy torpedó robban föl, amott léket kapott hajó süllyed el. Valóságos tengeri csata tűzből. (…)Ma, szombaton, kezdik az ütközetet hadizenettel, amelyet követ a támadás. Vasárnap folytatják a csatát s lesz hajórobbanás. Hétfőn, Péter Pál ünnepén, lesz a döntő ütközet, a győzelem. Mert James Pain győzni fog.”

Az Aranyszarv-öbölre átkeresztelt promontori Duna-ágon (lényegében tavon) nemcsak hadihajók; varieté, kabaré, prózai és operaelőadásoknak kiképzett színpadi uszályok; piros fezbe öltözött 83 eredeti török ember irányított kaikok (gondolák) ringatóztak, hanem egy Velencétől kölcsönzött színes lampionokkal felszerelt Gallegiante (nagyméretű díszhajó) is, amin 30 fős olasz énekkar adta nap, mint nap a szerenádot a part menti kávéházakban iszogató vagy étkező pároknak.

011

A hídon továbbhaladva a látogató a Fényes Portáról elnevezett térre ért, amelynek középpontjában a 7570 négyzetméteren elterülő isztambuli Aja Szófia dzsámi pontos díszletmása állt. (A budai replika anyagi okok miatt nem épült fel teljesen, így az épület 62 méter magas 33 méter átmérőjű kupolája sem). Az egykori bazilika lágymányosi másának alapkövét mohamedán szertartás mellett 1896. június 1-én helyezték el. A tértől balra a tó ívét követve az úgynevezett Korzó húzódott, amit kávéházak, éttermek, fogadók, valamint a Nagy Zenepavilon tettek változatossá. A sétány végét Frascati vízre néző méretes színháza zárta le, amelynek színpada Budapest egyik legnagyobbika volt. (A teátrumban több osztrák, német, olasz és francia társulat is tartott előadást). A Korzó és a Déli Összekötő Vasút töltése közötti területen két füvesített teniszpálya is átadásra került. A Fényes Porta tér jobb oldalát a minaretekkel, aranyozott kupolával díszített Nagy Színkör „U”- alakú palotája zárta le. A színház árkádjai alatt működött Reich-féle nagy teraszú kávéház, a Weber-féle fogadó, és Uher Ödön fényképészeti pavilonja is, ahol török kosztümbe öltözve bárki lefényképezhette magát. A téren felváltva zenélt egy importált török katonai zenekar mellett Dankó Pista és Hamza Gyuszi cigányzenekarai, az olasz tarantellások és a kisázsiai népdalénekesek, de itt riszálták magukat a török és a magyar hastáncosnők is.

012

A budapesti Konstantinápoly a Duna felől (Fotó:Vasárnapi Újság)

A török hangulatot erősítette az Aja Szófia dzsámitól északra kialakított váltakozó szintmagasságú girbe-gurba bemélyedésekkel tagolt Sztambul (rue de Stamboul) utca, amely pontos leképzése volt Konstantinápoly belvárosának. A több utcácskából álló bazársoron vastag szőnyegű szeparék, boltívek alatt jósoló boszorkányok, misztikus török színházak és vándorkomédiások szórakoztatták a népet. Itt kapott helyett Törökország legnagyobb forgalmat lebonyolító kereskedőjének bazárja is. A Sadullah Levy & V. Souhami cég nemcsak helyben készített keleti iparműveivel, perzsa és szmirnai szőnyegeivel, drága aranyhímzésű borostyántermékeivel csalogatta leendő vásárlóit, hanem a kereskedő szultánnal való jó kapcsolata miatt az egyik pavilonjában kiállíthatta Mahmud szultán ezüstből vert XVI. századi tábori ágyát, és egy perzsa sah diadalsátrát is. A tevékkel és a kisázsiai szamarakkal zsúfolt utcácskákban működöttdr. Napioliani Candiani velencei üvegfestményeket árusító boltja, Pietri Manzuttoolasz vendéglője, Rőderer pezsgőpavilonja, René Gerárd pezsgősátra, Ment Bélakávéháza és eredeti török lányokból verbuvált két hárem is. A Pesti Hírlap beszámolója szerint ellenben ezek a török hölgyek nem nyújtottak szexuális szolgáltatást a magyar uraknak: „a telepen nincsenek „álháremek” sem más efajta helyiségek, úgy, hogy minden családapa bátran viheti oda családja nőtagjait”.

013

II. Rákóczi Ferenc és kísérete a Nemzeti Szalon színészeinek előadásában (Fotó: Vasárnapi Újság)

A Sztambul utca érintette a Galata és a Janicsár teret is. A karcsú minaretekkel, félholdas lobogókkal gazdagított tér egyikén kapott helyt Edison új találmánya, a Cinematograph, illetve az olasz Lapini testvérek szoborkiállítása is, akik a leghírnevesebb olasz szobrászoknak carrarai márványból készült szoborműveit árusították. A két tér színpadként is működött: nyílt színen változó ének- és zeneelőadások valamint látványos mutatványok mellett a café chantant turc (énekes török kávéház) előtt „pajzánkodtak” a férfiakkal az olasz, spanyol és a török táncosnők. 1896. augusztus 19.-én a Nemzeti Szalon művészei innen kiindulva vonultak körbe díszletváros területén, hogy nagy tarackdurrogtatások közepette felidézzék II. Rákóczi Ferenc igazi Konstantinápolyba történő megérkezését és nagyvezíri (Vastagh György festőművész) fogadtatását.

Az török áfium elleni orvosság: a végjáték

Bár Ráth Károly főpolgármester kilátásba helyezte, hogy villamossal is megközelíthető lesz a lágymányosi Konstantinápoly vigalmi negyed az Erzsébet híd 1898-ban esedékes felavatása után, ám ezt az ígéretét sohasem kellett betartania. A folyamatos rossz időjárás, és az elszaporodó szúnyoginváziók miatt a főváros lakóit ugyanis már nem érdekelte a dél-budai díszletváros nyújtotta szórakozási lehetőségek-, így a vállalkozás a nyitástól számított fél év elteltével csődbe ment. A kegyelemdöfést végül is Vareille Teofil hitelező adta meg, aki egy francia szerencsejáték (petit chevaux) meghonosítása érdekében korábban 50 ezer forintot fektetett be Somossyvállalkozásába, ám annak sikertelen magyarországi meghonosítása miatt perre vitte követelését. A céget hivatalosan 1896. október elsején számolta fel Ney Aladár királyi ítélőtáblai bíró. Somossy rövid időn belül véglegesen tönkrement. 1902. szeptember 19-én teljesen elszegényedve halt meg Nagymező utcai egykori Orfeumával szemközti bérlakásában.

014

A lágymányosi tó (promontori Duna-ág) a József Műegyetemmel 1910 körül (Fotó: bme.hu)

A promontori Duna-ágat az állam 1903-ban vette vissza a Somossynak kölcsönt adó uzsorásoktól, hogy további feltöltések után 1904-1909 között itt építhesse felHauszmann Alajos, Czigler Győző és Petz Samu tervei alapján a József Műegyetemet. A megmaradt lágymányosi tó északi részének teljes feltöltésére a Horthy Miklós híd megépüléséig kellett várnia a budapestieknek. A feltöltéshez az öböl déli részéből kikotort iszap adta az anyagot, ami így az ottani téli kikötő (Kopaszi gát) használhatóságát is javította. Miután a II. világháborút követő fővárosi romeltakarításokból származó sitt nagy részét is ide kezdték el hordani, az egyre masszívabb alapoknak köszönhetően 1960-tól elkezdhették építeni a műegyetem többi tanulmányi épületét is.

Forrás: Falanszter.blog.hu

54 hozzászólás “Amikor Konstantinápoly Csepel szomszédja volt” bejegyzésre

 1. Szabadságharcosok útja mindig rögös szerint:

  A törökök ittléte is nagyban meghatározta a mai kulturális berendezkedésünket.
  én a testvéreimnek tartom őket, imádom a törököket, és mindegy hogy kurd, az egészet szeressük.

  Végighallgattam számtalan szakmai kollégiumot erről és egy igaz,
  CSAK MADZSARISZTÁNban NEM TERJEDT EL A MUSZLIM VALLÁS, mindenütt másutt, ahol hódítgattak, a vallást is rájuk kényszerítették (lásd pl Szerbia,Albánia,Macedónia…stb)
  nekünk csak a génjeinkben vannak benne 😉 meg a dzsámi szerű fürdőkről tudjuk, hogy egyszer ők is itt jártak 😉

 2. joságos szerint:

  A dzsámi nem fürdő volt hanem a mecsethez hasonlóan imádkozásra szolgáló építmény a mi szóhasználatunkban templom. A mecsettől az különböztette meg, hogy nők is látogathatták.

 3. Grün Rikárdó szerint:

  joságos!
  Senkinek nem akarom a zérzékenységét bántani, nálunk ma a templomok az egyik fő, ha nem is fürdő, de befürdető helyek! 😛 😀

 4. Tóth Mária szerint:

  Ricárdó: tőled nem is várt mást az ember! elég bugyuta beszólás!

 5. elhallgattatni szerint:

  egyes akkori “túlélők” oly annyira élvezték a porta kegyelmét, hogy még Buda felszabadításakor is, az iszlám mellett harcoltak.

 6. Segítek az elvtársaknak szerint:

  Befürdött Csepel az elvtársakkal 2010-ig. Megmutatták mire képesek.

 7. nagyapó szerint:

  Tóth Mária! Egy zsicinek a templom ismeretlen fogalom. Jó cionista módjára sokat tesz a zantiszemitizmus szinten tartásáért.

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop.

 8. nagyapó szerint:

  Az, hogy a magyarság ne törökül, vagy oroszul beszéljen, ne iszlám, vagy ortodox vallású legyen, a Szent Korona védelmezőinek köszönhető.

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop.

 9. joságos szerint:

  Na nagyapó ennél nagyobb marhaságot régóta nem mondott!

 10. nagyapó szerint:

  joságos! A hülyézés helyett olvasson a mecsetekről, hogy értelmeset írjon, valamint tanulmányozza a magyar történelmet!
  Aki nem tud valamit, annak az a valami marhaság.

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop.

 11. joságos szerint:

  T. nagyapó! Olvastam róluk. Söt! Néhányat sikerült meg is néznem nem csak kívülről hanem belülről is. Sőt dzsámit is láttam belülről. Ami a szent korona őrzőit illeti ők a korona örök. A korona őr évszázadokon át az udvar egyik legmagasabb tisztsége volt. A Magyar Királyi Koronaőrseget Mária Terézia Magyar Királynő rendeletére 1751 ben hozták létre. Ezek az emberek kizárólag a korona őrzését látták el így semmi féle az anya nyelv védelmét szolgáló tevékenységet nem folytattak. Maga le irt egy mondatot; idézem ” Aki nem tud valamit, annak az a valami marhaság.” Helyes ! Ezért fogja be a száját! Még valami: Egy olyan alul iskolázott unintelligens ember mint maga ne másoknak ajánlja a tanulást hanem önmaga fogjon hozzá.

 12. nagyapó szerint:

  jóságos! Pánikszerűen konvergál 1/2eszű1/2x-hez.
  – Ha járt mecsetben láthatott kutat. Vajon miért? Van különbség a mecset és a dzsámi között? Van és nem a nők miatt. Keresse!
  – A Szent Korona védelmezői nem a koronaőrök, hanem azok a vitéz magyarok akik óvták, hogy ne kerüljön idegen kézbe. Persze aki csak a szocik által hamisított történelmet ismerik, nem ismerik a Pálffyk, az Eszterházyak, a Batthiányiak, a Thurzók és még sok család hősies harcait.
  – Ha már az iskolázottságról van szó, tudnia kellene, hogy egy latin szóhoz nem illesztünk német fosztóképzőt, ahogy a szimpatikus elé sem tesszük az “un”-t. De hát egy olyan “tanult”, “művelt” ember, mint jóságos tudhassa!

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop.

 13. felix szerint:

  joságos!

  Szemétláda nagyapó nem fog tanulni, mert csak hülyén érzi jól magát.
  Adóügyekben különösen.

 14. felix szerint:

  Alapvetően ezt találtam.
  Imahelyek

  Bár az iszlám szerint az ima bárhol érvényes, a vallás közösségi volta miatt mégiscsak az együttes imádkozás az “igazi”. Ennek a helye a mecset (szó szerinti jelentése: a leborulás helye) és a dzsámi (a gyülekezés helye). A két imahelytípus jogosítványaiban tér el egymástól: a dzsámiban el lehet végezni a pénteki prédikációt (hutbe), a mecsetben nem. A különbség külsőleg abban nyilvánul meg, hogy a dzsámiban van szószék (mimber), az alkalmazottak között pedig egy – vagy akár több – pénteki prédikátor (hátib) is helyet kap. Más, például építészeti különbség nincsen köztük.

 15. nagyapó szerint:

  1/2eszű1/2x, a kis hülye bunkó védi joságost. Egy értelmes ember elhatárolódna, na de joságos? Persze, ha rászorul?

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop.

 16. joságos szerint:

  Engem nem kell védeni! Ami felix kolléga urat illeti; maga még a sáros cipőjét sem vihetné! Az az ember ha nem tud vagy nem ért valamit utána néz. Ha netán alaptalanul vagy tévedésből mond mást mint a valóság elnézést kér. Egyszóval, EMBER! Ez magáról nagyapó nem mondható el! Amúgy az “unszimpatikus” szavunkat magán kívül mindenki ismeri és azt is tudja, hogy mit jelent, persze nekik meg van a nyolc általánosuk nem úgy mint magának!

 17. Építs és ne rombolj szerint:

  Egymást? Ettől lesznek boldogabbak? Emberség, talán méltóbb lenne.

 18. hajaj szerint:

  Lázár János kiállt Rikárdó mellett
  EGY ÚJSZÜLÖTT MEGBÉLYEGZÉSE UGYANIS NEMCSAK GYÁVA DOLOG
  , de gazemberség is. Olyan, mint egy köztörvényes bűncselekmény” – tette hozzá.
  http://www.origo.hu/itthon/20150106-lazar-janos-kiallt-rikardo-mellett.html

 19. Grün Rikárdó szerint:

  hajaj!
  Igaza van Lézernek!
  Minden gyereknek, szülessen bárhol, legyen esélye egy legalább 70 milliós házra, pár hektár szőlőre és némi svájci bankbetétre!
  Ezért kell kaparni minden szülőnek! 😛 😀

 20. nagyapó szerint:

  Grün Rikárdó zsici megint eltévesztette! Bécsi bankot akart írni. De ehhez mit szól?
  “Megélhetési gondjai vannak a baloldali pártok egykori választási összefogása miatt – erről írt az MSZP egykori szóvivője a Facebookon. Török Zsolt felfedte: míg az összefogást mantrázók most havi 660 ezer forintot keresnek, ő mindössze 66 ezer forintot.”
  Menjen a “vörös-segély”!?

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop.

 21. bonifác szerint:

  Itt is gyönyörűen kidomborodik a liberálbolsik ( Zsicik-Nagyapó után) és az igazi magyar
  történelem-értelmezése. Akiknek a Szent Korona micisapka, a Szent Jobb tetemcafat,
  azoknak nincs joga a magyar történelem értelmezéséhez. Ha nem lett volna ennek a görény- gyülekezetnek aktuális megfelelője, és a Drága Nyugat nem csak szóvirágokkal
  segít nekünk,(mint azóta is mindig) talán Mohács sem végződik ilyen tragikusan.Most voltam Mohácson. Szulejmán meg akarta félemlíteni a gyáva Nyugatot- ezer foglyot
  fejeztetett le és,15 apródot- (14-16 éves gyerekeket) és minden halottat felnégyeltetett.Később
  rájöttek, hogy a halott magyar nem adózik.(Nagyapó! Az Eszterháziakat hagyd ki! Mindig
  labancok voltak, és ma is azok! Kivétel :János, akit a tótok veszejtettek el.)Félix! csillogó
  műveltséged bámulatot kelt!!

 22. Tarjányi László szerint:

  Hajaj! Lázár János kiállt Rikardó mellett, ETTŐL FÜGGETLENÜL NEM VONTA VISSZA: Akinek semmije sincs, az annyit is ér! Rejtett erőforrások, nemhiába születettek, ezek a politikailag korrekt megnevezések!

 23. felix szerint:

  bonifác.
  Akkor inkább bámulj a sok hülyeség helyett.

 24. Grün Rikárdó szerint:

  Ne cikizzük Lézert, mert lehet már Ő a miniszterelnök!
  A Vezírünket lassan két hete már senki sem látta!
  Kezdek aggódni, csak nem becsavarodott a törvényhozás csúcsra (a hülyeség csúcsára) járatásába?!
  Legalább egy boldog újévet elvártunk volna, bár így nélküle is az! 😛 😀

 25. felix szerint:

  |rj’k, hggz vannak olzanl;nzek

 26. felix szerint:

  Írják, hogy vannak olyan lények, melyek a petárdák miatt elkóborolnak.
  Nem láttatok egy kóbor miniszterelnököt?

 27. nagyapó szerint:

  bonifác! Nem tudom ki a labanc, ki a kuruc, de néhány példa az Esterházy hősök közül:
  A Vezekényi ütközetben (1652) a török ellen, nádor Esterházy Miklós négy fia veszítette életét. Melyik főúri család hozott ilyen áldozatot?
  Esterházy Antal kuruc tábornagy (kuruc)
  Esterházy József tábornok a fenti Antal testvére és ellenfele (labanc)
  Esterházy Kálmán gróf huszár-hadnagy (1848)
  Esterházy János grófot említette.
  Sajnos nem minden gömbölyű.

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop.

 28. Grün Rikárdó szerint:

  bonifác!
  Te szegény szellemi toprongy!
  “Most voltam Mohácson. Szulejmán meg akarta félemlíteni a gyáva Nyugatot- ezer foglyot
  fejeztetett le és,15 apródot- (14-16 éves gyerekeket) és minden halottat felnégyeltetett.Később”
  .
  Nézd meg a képet és találd ki azok a gyerekek (nem 15) szüleikkel együtt hová tartanak és miért?!
  Mikor és ki küldte őket oda?! Az “aranyozott svájcisapka” nevében?!
  Menj el oda egyszer és gondolkozz el!
  http://www.civishir.hu/upload/news/4/20100127145305.jpg

 29. nagyapó szerint:

  Zsici Grün Rikárdótól megint egy kép, ami bizonyítja a “történelemtanár szaktudását”. Tanár úr, a fénykép hol készült? Tanár úr, a fénykép készítésekor ki viselte az “aranyozott svájcisapka”-t, a magyaroknak Szent Koronát?
  Hány törököt lát a fényképen?
  Hülyének lenni jog, de nem érdem!!!!!

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop.

 30. Tarjányi László szerint:

  A Schindler listája forgatásán?

 31. Grün Rikárdó szerint:

  Öreg Pöcs!
  Te aztán végtelenül visszaélsz a hülyeség jogával!
  Már kértem, ha iszol ne röfögj! 😛 😀

 32. Tarjányi László szerint:

  Vajon melyik szélességi körön készült a fénykép, hogy ennyire rövid a szereplők árnyéka, s ilyen intenzív a napsütés. Ennek ellenére az arcokon a szem környéke mégsem sötét, akkor talán fehér ernyővel is derítették a fényt a felvételkor! Izraeli vagy hollywoodi filmstúdióban felépítettek egy barakktábort?

 33. felix szerint:

  hvg.hu: Még 2007-ben nagy visszhangot kiváltó cikket publikált arról is, hogy öt, háborús bűnökért felakasztott bori keretlegény neve is szerepel a Rákoskeresztúri köztemető 298-as díszparcellájában, „A hazáért haltak vértanúhalált” emlékfalon. Mi történt azóta?

  Cs. T.: Ez is tanulságos történet. Mutatóba talán csak annyit, hogy egyikük, Szokolits Ferenc honvéd a Voralberg nevű altáborban szolgált, a boriak csak voralbergi hóhérként emlegették. Ő volt az, aki a munkaszolgálatosokat kikötötte és közben ütötte-verte – mondta perében az egyik túlélő tanú. Más szemtanúk arról vallottak, hogy a Magyarországra tartó gyalogmenet során a fáradtságtól kidőlteket, vagy a helyi lakosoktól élelmiszert elfogadókat agyba-főbe verte, a halálmenet egyik végén, a szombathelyi kórházban pedig bottal ütötte a haldoklókat. De a többiek is rémségesek voltak, s az abszurditásokhoz hozzátartozik, hogy a háború után nem egy keretlegény csatlakozott a kommunista párthoz, így mentették irhájukat. És hogy mi történt leleplezésük óta? A háborús bűnösök nevét levették a hősök márványtáblájáról, sírjaikról pedig levésték a fémből készült nemzeti címert. Ám a maszatolás, a történelemhamisítás folyik tovább. A nemzeti emlékhellyé átnevezett hősi panteonban a síremlékük mellett változatlanul nincs semmilyen, életútjukra utaló tábla, a politikusok, valamint a szélsőjobboldali szervezetek változatlanul lelkesen koszorúzzák őket. Talán még ennél is rosszabb, hogy a parcellát diákok ezrei keresik fel, semmit sem tudva arról, hogy ez jelenlegi formájában a nemzeti szégyen parcellája.

 34. felix szerint:

  Tarjányi László!
  A majdnem függőlegesen sütő nem nagyon szokta megvilágítani a a szemgödröt, de sebaj.
  Ennél már nyíltabban is tagadtad a holokausztot emlékeim szerint.

 35. felix szerint:

  Bocsi kimaradt a nap.

 36. Grün Rikárdó szerint:

  felix!
  Dokument jeszt!
  A félreértések és viták elkerülésére!
  http://www.civishir.hu/kulfold/negyezer-debreceni-vegezte-a-holokauszt-poklaban/0127145305

 37. felix szerint:

  grün!
  Képes vagy meghazudtolni egy szakértőt?
  Minő merészség.

 38. Grün Rikárdó szerint:

  felix!
  Szakértő?! Mint az Öreg pöcs!
  Beteg emberek, nincs szívem röhögni sem rajtuk!
  Nekem zsidó nagyapám azt mondta:”Ne bántsd a magadtól nyomorultabbakat!”

 39. admin szerint:

  Kérjük ne ezt a posztot használjátok offolásra.

 40. Grün Rikárdó szerint:

  admin!
  Töröld őket mint a “Fahéj” és a “Rozsdás” hsz.-eit!
  A Csepeli kettős gyilkosság évfordulójá-t, vagy a 60 éves lenne a Csepel Autógyár-at mégsem offolhatjuk egy ilyen semmitmondó bejegyzés helyett! .P 😀

 41. Tóth Mária szerint:

  “Öreg Pöcs!” ???? új, legalább ilyen “ütős” megszólítást kérünk, mert ez már nagyon unalmas!

  Elképesztő ez a proli stílus!

 42. admin szerint:

  Akinek nem tetszik, hogy a legalpáribb stílust már nem fogadjuk el, ott fórumozzon, ahol ezt is megteheti. A fórum színvonala sajnos még ezzel együtt is nagyon mélyen van. De azt vállaltuk, hogy csak akkor nyúlunk bele, ha muszáj, és ehhez tartjuk magunkat.

 43. Építs és ne rombolj szerint:

  Végre, a kölcsönös előnyökre épülő találkozás. Így nem csak a két nemzet gyarapodhat, akár látványosan is.
  http://index.hu/belfold/2015/01/07/harom_repulovel_erkezik_putyin_es_kiserete/

 44. felix szerint:

  Remélem, hogy a várba nem engedik fel őket.

 45. bonifác szerint:

  Igazad van Nagyapó, de a fáma szerint két Eszterházy ág van: kuruc és labanc- és a két
  ág ma sem áll szóba egymással. A voralbergi hóhérról annyit: apám tárgyalásra ment a bíróságra, és fültanúja volt a következő beszélgetésnek: -most majd megkapja a rohadt gój! -Én is rátettem egy lapáttal, hogy elmondtam, hogy verte agyon a barátnőmet! És
  ki ez? Ismered? Ismeri a fene! Felhúzzák, és egy gójjal kevesebb…Apám néhányszor
  elmesélte, így jól meg tudtam jegyezni…A legfontosabb :a másik tisztelete- vallása,
  mássága- De ne az én rovásomra!!!

 46. Építs és ne rombolj szerint:

  Voltunk és vagyunk, mert haladni muszáj. Még akár másoké is lehetünk, nekünk szinte már teljesen mindegy. Akik nem képesek “kitermelni” azokat a vezetőket, akik méltóak lennének a vezetésre, az ország érdekében. Be kell látni már végre mindenkinek, hogy “vajon meddig mehet ez így?
  A pártokban történő gondolkodások tévútra vezetnek. Felejteni kell!

 47. nagyapó szerint:

  bonifác! Nem kekeckedés, inkább vidám. Hová soroljuk Esterházy Pétert és Esterházy Mártont?

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop.

 48. Tarjányi László szerint:

  Felix és Grün! Grün által linkelt cikkben szíveskedjetek megnézni az alsó, a vonatsíneknél készült képet! A képen levő személyeknek hosszú árnyékuk van, például a balalsó sarokban levő kabátos, fejkendős asszony árnyéka hosszabb mint a magassága, kb. 40°-on süt a nap. Azonos árnyék és magasság 45°-ot jelentene. Grün által a csepelinfóba linkelt legfelső kép, amin gyerekek vannak, azon HIHETETLENÜL RÖVID AZ ÁRNYÉK (!), például a jobboldali két kislány szinte a saját árnyékán áll! A napállás az alakok árnyéka alapján körülbelül 80°!

  http://www.civishir.hu/kulfold/negyezer-debreceni-vegezte-a-holokauszt-poklaban/0127145305

  A cikk szerint a debreceni zsidók deportálása 1944. június 16-án kezdődött. A németek jól birják a JÚNIUSI HIDEGET, mert kiskabátban vannak, a deportáltak meg javarészt nagykabátban vannak.

  Ami a szélességi fokokat illeti, a Ráktérítőn (É.SZ. 23°26′) június 21 vagy 22-én merőlegesen süt a nap, azaz 90°-on.
  Magyarország legészakibb pontján, Füzéren (É.SZ: 48°32′) a Nap legmagasabb pozíciója 64,5°, amely Magyarország adataiból kikereshető, de ki is számítható (90°+23,5°-48.5°-0.5°(a Nap látszó átmérője)=64.5°).
  Auschwitz másfél fokkal északra van (50°02′), azaz ott a Nap június 22-én 63°-on delel.
  Jeruzsálem (31°47′), a Nap június 22-én 81.25°°, Hollywood (34°06′) 79°-on delel.

  Az első képen a kerítés mögötti barakkok mások, mint a harmadik képen levők.
  Az első kép vagy nem ott készült ahogy állítják, vagy ott készült és a rajta levő személyek csoportját utólag montírozták rá az eredeti helyszínen levő képre. Nos a szovjetek kiválóan tudták a képeket hamisítani, montírozni, erre számos példa van.

  Ami pedig a számháborút illeti:
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Auschwitzi_koncentr%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1bor
  Nagyobb tanulmányt kezdett ugyanebben az időben Franciszek Piper, aki vasúti menetrendek adatait vetette össze a deportálások feljegyzéseivel, így 1,1 millió zsidó halottat, 140-150 000 lengyel áldozatot és 23 000 romát számolt. Ez a szám a jelenleg közel az összes kutató által elfogadott, ez szerepel a hivatalos emléktáblán is.[1]
  1. Franciszek Piper – Fritjof Meyer, “Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Neue Erkentnisse durch neue Archivfunde

  http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
  “A korszakra jellemző volt az egyre erősödő és az állami politika szintjén is támogatott antiszemitizmus, ami 1941 és 1945 között több mint 400 000, a mai országterületről 200 000 zsidó erőszakos halálához vezetett.[19][20]”
  19.↑ Stark Tamás: A magyar zsidóság a vészkorszakban és a második világháború után, statisztikai áttekintés
  20.^ Jump up to: a b c Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, Osiris, 2005. p. 277

  A holokausztot tilos relativizálni, így aki a ma hivatalosan elfogadott 1.1 Millió auschwitzi zsidó áldozat illetve a 200 ezer magyar zsidó áldozat számát eltagadja, s helyette 4 Milliót illetve 600 ezret hazudik, az megsérti a nemzetközi törvényeket és a magyar holokauszt törvényt!

 49. bonifác szerint:

  Nagyapó! Tényleg vicces a két Esterházy ügye. Ugye elég,ha azt mondom: a vér (a labanc
  sem) válik vízzé…Én azóta szeretem a holokauszt “lovagokat” amióta a MÁV tól az “utódok”
  GDP méretű sarcot követelnek..Amit derék amerikai katonák loptak el az “aranyvonatból”
  Rikárdó, Félix!Könnyebb lehülyézni valakit, mint cáfolni.De vegyétek tudomásul, hogy amit
  leírtam megvalósul, unokáitoknak cudar sora lesz. Ha csak nem épülnek be cionistának.
  A keresztényeknek meg Isten irgalmazzon!!!

 50. joságos szerint:

  bonifác! Maga ismerte a leltárt?

Itt lehet hozzászólni !