Orbán Viktor miniszterelnök levele a német megszállás áldozatainak emlékművéről

Csepel.hu

Orbán Viktor miniszterelnök levele a német megszállás áldozatainak emlékművéről

Orbán Viktor miniszterelnök négyoldalas levelet írt, amelyben hosszan érvel a német megszállás áldozatainak emlékműve mellett.

A levél címzettje Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész, a kormány által támogatott Magyar Művészeti Akadémia tagja.

A levél alább olvasható.

Mélyen tisztelt Dávid Katalin professzor asszony!

A magyar politikára oly jellemző homályos dramaturgia folyományaként kézbe vehettem egy írást, amely „Feljegyzés” címet és egyben műfaji meghatározást viseli. Az írást Ön jegyzi.

Abból a feltételezésből kiindulva szeretnék köszönetet mondani, hogy a feljegyzés az én számomra is készült.

Köszönöm, hogy az ügyet és az ügy gazdáját (kormány) is méltónak találta arra, hogy toll után nyúljon.

Ez manapság rendhagyó, ugyanis a szellem emberei inkább a közélet általános megvetésének tónusát és a felülállás magatartását követelik.

Az Ön nagyvonalú gesztusa reflexiók hosszú sorát váltotta ki belőlem. Úgy érzem az Ön irása az első, amely elkerüli a sajnos lassacskán elkerülhetetlen, olcsó, politikai lökdösődés kocsmapultját.

Felvethető, miért nem a kultuszügyekért felelős miniszter ragad tollat, ám a német megszállás áldozatainak emlékművéről szóló döntés – amely az Ön levelének tárgya – a kormányé volt, magam is támogattam. Ráadásl megtisztelő, hogy írhatok Önnek, s végre itt a méltó alkalom, ahol elmondhatom, amit erről a bonyolult történeti, erkölcsi, politikai szövevényről gondolok.

Ikonográfiai megjegyzésekre nem futja bátorságomból, s ezen még a kétszeri kétharmad sem segít. Merészségem mindössze arra a politikai természetű megjegyzésre korlátozódik, amely a bennünket megszálló katonai gépezet identitását illeti. Ám ez rögtön egy sarkallatos kérdés közepébe ránt bennünket, kik is voltak a megszállók: a nácik vagy a németek?

Felfogásom szerint – amely, elismerem, elsődlegesen államjogi – bizony a németek, akik akkor éppen a náci államberendezkedés rendje szerint élték az életüket.

A kettő közötti különbségtétel, s az implikációk számbavétele is inkább a német népre tartozik, s kevésbé a német nemzeti erényeket egyébként elismerő, s a mások hibái iránt általában megértő és lovagias magyar ítészekre.

Talán ez érthetővé teszi, miért nem éreztük aggályosnak a birdalmi sas megjelenítését.

Ami az emlékmű szellemiségét illeti, talán nem indokolatlan felidézni az angyal szerepeltetése melletti érveket.

Feltűnő, hogy milyen gyorsan nyert teret az angyal Magyarországgal történő azonosítása. Ezt kortünetnek látom. Egy olyan kor tünetének, amelyben a politikai-harci értelmezések vonzóbbak, mint a szellemi-lelki természetűek.

Magam például az ártatlan áldozatokat látom az angyalban, s nem valamiféle ártatlan államot. Ártatlan állam vagy ország ugyanis természeti és fogalmi képtelenségnek tűnik, ideértve sajátunkat is. Az államokra nézve ugyanis nem az ártatlan és bűnős, inkább a közjogi és nemzetközi jogi felelősség dimenziói érvényesek.

Ártatlan áldozatok százezreinek emkéket állítani nemcsak helyes dolog, de erkölcsi természetű kötelesség is.

Hallottam olyan érveket is, amely az áldozatok más jelképrendszerben történő megjelenítését pártfogolták, kevesebb értelmezési vitát remélve.

A művész angyal melletti döntését értékesnek tartom, mert megadja a pusztító gonosz ábrázolásának azt a többletét, amelyet más megoldások nem tudnak nyújtani.

A keresztényellenességre gondolok. A korabeli megszálló német birodalom félresöpörte a kétezer éves európai keresztény erényeket, politikával és hatalommal szembeni kereszény elvárásokat és tanításokat, s ezért az áldozatok – legyenek óhitűek, keresztények vagy hitetlenek – egy keresztényellenes szellemi irányzatot megtestesítő diktatúra áldozatai lettek.

Ezt a komplikált történeti, szellemi struktúrát egy áldozati szoborkompozícióban megragadni igazi alkotói bravurnak érzem.

Adódik a kérdés, hiányosság vagy erény, ha egy műalkotás ilyen széles teret enged a befogadói értelmezésnek. Nem tudom, mi a filozófiai vagy művészettörténeti szempontból korrekt válasz. De azt tudom, hogy a didaktikus történeti alkotások, melyek általánosak voltak fiatalkoromban, rám inkább lehangoló benyomást tesznek.

Összefoglalva csak azt szerettem volna megírni Önnek, hogy ez a műalkotás erkölcsi szempontból, gesztusrendszerének történeti tartalmát tekintve pontos és makulátlan.

Bár az áldozatok előtt tisztelgő emlékműnek nem tárgya, a kibontakozott vita közepette aligha kerülhető meg, hogy a német megszállás és a magyar felelősség összefüggéseiről is írjak.

A német katonai megszállás tény. Magyarország közvetlen német irányítás alá kényszerítése is tény. Így aligha vitatható, hogyy mindazért, ami 1944. március 19-e után Magyarországon történt, Németország felelősséget visel. Pontosan úgy, ahogyan ezt a tényt német bírósági döntések rögzítik, és ahogyan ezt a mi Alaptörvényünk is megállapítja.

Mindazonáltal fel kell vetnünk a korabeli magyar politikai és állami vezetés felelősségének kérdését is. De terhelheti-e egyáltalán, s ha igen, miféle felelősség egy megszállt ország vezetőit? Véleményem szerint terhelheti. Úgy látom itt a kollaborálás vádja és felelőssége megáll.

A magyar politikai vezetők – legyen erre bármilyen indokuk és magyarázatuk – az ország megszállóival szemben nem kezdeményeztek ellenállást, nem indítottak honvédő és honmentő akciókat, nem tettek kísérletet arra, hogy megvédjék a honpolgárok szabadságát és vagyonát, sőt még egy emigráns kormány felállítására sem futotta erejükből. Ezért a kollaborálás felelősségét viselniük kell a földi és az isteni ítélőszék előtt is. Mindezt nem menti az a közismert tény sem, hogy Európában ez idő tájt a kollaborálók tábora fájdalmasan széles és színes volt.

S így végül megérkeztünk a legfogósabb kérdéshez is: mit kezdjünk mármost ezzel az egésszel, mit kezdjünk az együttélés kérdésével. S mit kezdjen különösen a mi nemzedékünk, amely később született, politikájában pedig elkötelezett keresztény értékek, a nemzeti önérzet és a helyes önismereten alapuló nemzeti büszkeség mellett.

Úgy látom, hogy amit mi, magarok megtettünk, megtettük. Bocsánatot kértünk, habár tudjuk, hogy a népírtókkal való kollaborálás bűne megbocsáthatatlan. Jóvátételt adtunk, habár, tudjuk, ami történt, jóvátehetetlen. Ugyanakkor olyan felelősséget nem vállalhatunk, amely nem illet bennünket. Ezért azt is egyenesen ki kell mondanunk, hogy a német megszállás nélkül nincs deportálás, nincsenek vagonok, és nincsenek százezerszám elvesztett életek sem. Ezek belátása nélkül nehezen képzelhető el őszinte és bizalomra épülő együttélés a jövőben. Márpedig a mi nemzedékünk azért lett a radikális antikommunista híve, mert elege lett az őszintétlen és bizalmatlanságra épített életből.

Köszönöm, hogy mindezt megírhattam Önnek.

Budapest, 2014. április 29.

Nagyrabecsüléssel:

Orbán Viktor

Post Scriptum: Ezt a levelet elküldtem Hegedüs Zsuzsa, Keserü Katalin és Erdélyi Zsuzsa asszonyoknak is. Bár az Önnek írt levelem személyes, de nem magántermészetű. Belátása szerint mások tudomására is hozhatja.

Forrás: Csepel.hu

59 hozzászólás “Orbán Viktor miniszterelnök levele a német megszállás áldozatainak emlékművéről” bejegyzésre

 1. felix szerint:

  Uram Atyám.
  Ez az ember ma Magyarország miniszterelnöke.

 2. grün szerint:

  felix!
  Nem ő kétmillió birka vezírürüje!
  Sajnos! 😀

 3. Gordon szerint:

  Felix nem sokat ért a levélből, ezért visszaülhet a miniszterelnök úr által emlegetett közéleti kocsmapult mellé, ahol tovább folytathatja politikai lökdösődését (hű partnere ebben grün).

 4. Gordon szerint:

  És jé! Meg is jelent az emlegetett szamár (grün). 😀

 5. Jeniszej szerint:

  Gordon szerint:
  2014. április 30., szerda – 15:02
  Felix nem sokat ért a levélből, ezért visszaülhet a miniszterelnök úr által emlegetett közéleti kocsmapult mellé, ahol tovább folytathatja politikai lökdösődését (hű partnere ebben grün).
  Mi az, hogy nem sokat? ))) 😀 (((
  Semmit!
  Ezek politikai analfabéták, és nincs helyük a közéleti kocsmapult mellett sem.

 6. Jeniszej szerint:

  Azt kérdezi a Father, hogy érdekelne itt valakit a szamár szerelmi élete? – és szaporodási szokásai. ))) 😀 (((

 7. felix szerint:

  Gordon elmagyaráznád a levelet és az emlékművet, mondjuk az 56-os szovjet megszállás analógiáján valamint azt is, hogy az akkori ország miért tehető felelőssé.
  Amennyiben a megszállás mentesít. akkor miért van Biszku per alatt.
  Várom okos válaszodat, mert te érted,.
  A német megszállás alatt ugye volt saját kormánya és hadereje az országnak, amely kormányzott és rendeleteket hozott.
  Az állam működött és fizette az alkalmazottjait.
  Sokan kaptát a bérüket a deportálások lebonyolításáért.
  Az élet menete is a német megszállókat emlékezteti, mert Magyarországot nincs mire emlékeztetni. Akkor talán a német államnál kéne támogatásért kilincselni.

 8. grün szerint:

  Jeniszej!
  Kit érdekelnek a magánéleted intim részletei?! 😛 😀

 9. felix szerint:

  Gordon.
  22h után is ráérsz válaszolni, mert most egy kicsit sportolni megyek.
  Gondolom, hogy nem érted miről írok.

 10. Jeniszej szerint:

  grün szerint:
  2014. április 30., szerda – 15:44
  Jeniszej!
  Kit érdekelnek a magánéleted intim részletei?! 😛 😀
  Jó!
  A büdös disznók intim élete csak érdekel? Mert itt vannak.
  Ezt nem tagadhatod le.
  Mi a helyzet a benned rossz emléket ébresztett “töltött csirkével”?
  😀 😛 😉

 11. Jeniszej szerint:

  grün!
  “Néprajzosok biztatják János bácsit néhány kanásznótára.
  Tudok én kedveskéim, csak sok bennük a disznó szó.
  Amikor a disznóhoz ér azt hagyja ki!
  Öreg rázendít nagy hangon:
  Csavaros a csavaros a ümm-ümm fasza…….!”
  Magán élet?

 12. grün szerint:

  Jeniszej!
  Tedd fel a kérdést János bácsinak! 😛 😀

 13. felix szerint:

  Aki érti a miniszterelnöke levelét, annak még 3 óra se kell ahhoz, hogy eljusson a “disznó faszáig”.
  Kis ország, kis eredmény.
  Lássuk be azért még ez is több annál ,mint amit Gordon produkált,.

 14. grün szerint:

  “Egy Orbán Viktor nevű szotyolaköpködő sudribunkó levelet írt a kilencvenegy éves Dávid Katalinnak, a magyar művészettörténet doyenjének, és elemezte neki egy kicsit a megszállási emlékművet. Elmagyarázta neki, hogy mi az emlékmű egyetlen lehetséges értelmezési kerete. Neymarnak azt magyarázta volna el, hogyan kell levenni egy labdát a tizenhatos vonalnál, majd két csel után átemelni a kapuson. Igazából azt szeretném megnézni, hogy a Kelemen Annának hogyan magyarázza el az elmagyarázandót.”
  .
  http://orulunkvincent.blog.hu/2014/04/30/orban_a_jani
  .
  https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/10175046_10201131320325529_6310048996434518709_n.jpg

 15. mandaf szerint:

  A szövegértés nem a szocialisták és liberálisok erőssége.
  A szöveg félreértés a szocialisták és a liberálisok legnagyobb erőssége.

 16. felix szerint:

  Mandaf.
  Érdeklődéssel várom a te értelmezésedet.
  Érvekkel vedd védelmedbe a szerencsétlent.

 17. felix szerint:

  Az sem ártana, ha megpróbálnád eldönteni, hogy Áder vagy Orbán képviseli e jobban a valóságot.

 18. felix szerint:

  Nem tudom, hogy mit lehet csinálni a Janival és a csürhéjével. A szolgáival, akiknek a hátán bemocskolta a halottaim emlékét. Nem tudom. A nyolcvanéves Mécs Imrét viszik el majd a rendőrök, és majd elmagyarázzák a bloggerek, hogy ez értelmiségi rettegés, terepre kellene menni, beszélni a néplélekkel, le kell ereszkedni az elefántcsonttoronyból, és a valódi problémákkal kell foglalkozni. És ebben is van valami, csak én nagyon jól megvagyok az elefántcsonttornyomban, és eszem ágában sincs lemenni semmiféle terepre, és egy kicsit, bár ez nem helyes dolog, kicsit leszarom a néplelket, ha már az én lelkem ennyire le van szarva.
  Erre varjatok gombot.
  Ezt külön kiemeltem nektek, hátha egy percre képesek vagytok elgondolkodni.
  GORDON TE NE PRÓBÁLD MEG MERT BELEPUSZTULSZ:

 19. felix szerint:

  Egyetlen sort sem vagytok képesek leírni a levélről.
  Bezzeg azokról akik írnak róla, van véleményetek.
  Ez is egy szint.
  Egy szinten van a levéllel.

 20. Katkaa szerint:

  Idézet egy blogról, mely minden szavával egyet értek!
  “Levél egy antikommunistának
  Tisztelt Miniszerelnök úr!
  Publikálásra került az ön Dávid Katalin professzor asszonynak írott levele a német megszállás emlékművével kapcsolatban, és ez a válaszlevél két kérdésben kényszerített arra, hogy írjak önnek. Egyik sem művészettörténeti és nem is esztétikai kérdés, de úgy vélem, mindkét kérdés fontos és magyarázza azt, amit ön látszólag nem ért, mivel a tervekre adott reakciót olcsó politikai lökdösődésnek aposztrofálja, holott a probléma mélyebben gyökeredzik.

  Az első kérdés az emlékmű tényét érinti. Mi az az indok, ami önt oly nagyon sürgeti, hogy mértéket vesztve hagyja, hogy rendőrök vigyék el a tüntetőket? Miért nem akar konszenzust, vagy legalábbis párbeszédet, miért nem tartja magát ahhoz az ígéretéhez, hogy a választások után az emlékmű kérdését szélesebb szakmai nyilvánosság előtt tárgyalják? Ugyanis annak eldöntéséhez, amiről levelében beszél, hogy ez az emlékmű mennyiben és hogyan képes egy problémakörre jól reflektálni, mivel emlékművet jószerivel az örökkévalónak épít az ember, időre és türelemre lenne szükség az ön részéről. Ez nem egy Nemzeti Színház, amire mondhatja, hogy ízlés kérdése, hogy szépnek látjuk-e, feledve a színházi tér technikai alkalmasságának kérdését, ez a szoborcsoport kényes kérdésre kíván választ adni, azt pedig nem lehet gumibotok árnyékában megtalálni. Nem elég jó szándékúnak lenni, annak is kell látszani. Kapott újabb négy évet, nem kergeti a tatár, hova tetszik sietni?

  A második kérdés a levél végén említett radikális antikommunista attitűd, mint korosztályi önmeghatározás. Elnézését kell kérnem, de tudva, hogy azonos korosztályhoz tartozunk, meg kell önt cáfoljam: a mi korosztályunk nem radikálisan antikommunista. Lehet, hogy az ön kollégiumi társai azok, de azért ebből ne tessen messzemenő következtetéseket levonni. Én például anitfasiszta vagyok. És mint ilyen, azt is gondolom, hogy a Vörös Hadsereg nélkül nem lett volna elképzelhető a fasizmus feletti győzelem. Mindezt annak tudatában állítom, hogy tudom, hogy ez a hadsereg is követett el borzalmakat, és tudok a Gulágról is, de mindezek együtt színesítik a képet, és mint a csákvári diszkóban a helyszínelésnél, fontos, hogy kiderüljön, kié volt az első pofon. És az bizony a fasisztáké volt.

  Azt, ahogy ön a hatalmat gyakorolja, az utókor fogja helyén kezelni kellő távolságból, mi itt most csak megéljük, jól, rosszul, függően attól, hogy a politikai árok melyik oldalán állunk, vagy hogy a hatalom melyik oldalára állított minket. Igen, a hatalom, mert azzal, hogy önök az antikommunista harcukban nem ismernek mértéket, elérték mára, hogy Magyarországon baloldalinak lenni bűn, legalábbis önök szerint az. És ez legalább akkora hiba az önök részéről, mint a 2006-os események idején a huligánok és a jobboldaliak összemosása volt. Annak hatása a Jobbikban csúcsosodik ma, az ön antikommunista retorikájáé jóllehet a szélsőbalban fog. Egyik sem alkalmas arra, hogy nyugodt közéleti és közérzeti helyzetet teremtsen. Vagy utcai harcokat akar?

  Orbán úr, amíg ön Mécs Imrét vegzálja, amíg elképzelhetetlennek tartja tárgyalóasztalhoz ülni az ellenzékkel, a szakmával bármely kérdésben, addig itt nem lesz béke. Ön megépítheti az ön elképzelésének oly kedves emlékművét, de félek tőle, hogy ezzel csak egyfajta szellemi berlini falat épít. Ön karantént akar a baloldalnak és lássuk be, a gyenge ellenzéki pártokkal szemben most nincs is nehéz dolga. De nem ők, hanem mi fogunk a torkán akadni, antifasiszták, baloldaliak, szabadságpárti gondolkodók. Akármi módon is zsonglőrködnek a számokkal, az ország több mint kétharmada nem szavazott önre. Talán nem véletlenül. Mert ahhoz, hogy államférfi legyen, önből hiányzik az egyik legnemesebb keresztényi erény, a megbocsátás kegyelme. Önt a saját radikális antikommunizmusa tartja fogságban. Ilyen attitűddel legfeljebb a szélsőjobbnál lehet ön népszerű, mert ez már a mérsékelt konzervatív oldalon sem divat.

  Orbán úr, ön egypártrendszert épít. Lelke rajta, megteheti. Minden eszközt megteremtett hozzá, bíróságokat, ügyészséget, belügyet és külügyet etet kézből. És ők szolgálják is önt. Félelemből. Kádári egypártrendszert épít, mert ebben szocializálódott. Ezt ismeri. De emlékeztetem rá, hogy félelemből még sosem születtek tartós eredmények. És akármilyen is volt, az elmúlt húsz békeév nyomtalanul nem múlik el, mert bár kényelmes nép a magyar, de nem felejt. Építhet stadiont vagy emlékműveket magának, bizalmat már sosem fog. Pedig ez lett volna a dolga, és túlélésének egyetlen záloga. “

 21. grün szerint:

  mandaf!
  Ha ezt lennél szíves megvilágítani néhány szóval!
  “A magyar politikai vezetők – legyen erre bármilyen indokuk és magyarázatuk – az ország megszállóival szemben nem kezdeményeztek ellenállást, nem indítottak honvédő és honmentő akciókat”
  Csak a saját hatalmuk megőrzése érdekében a magyar hagyományoknak megfelelve, némi “hintapolitiká”-val kombinélva járták “pávatánc”-ukat!
  A szövetségesünket és már a keleti határainknál járó közös ellenségünk elleni haderő átcsoportosítást bevonulás helyett megszállásnak nevezni erősen politikahamisításnak tűnik!

 22. felix szerint:

  “– legyenek óhitűek, keresztények vagy hitetlenek – egy keresztényellenes szellemi irányzatot megtestesítő diktatúra áldozatai lettek.”
  Tetszik tudni miniszterelnök úr?
  A Vatikán ezeknek a keresztény elleneseknek patkányutat biztosított.
  Lehet, hogy a kereszténység mibenlétéről semmit “nem tudó” Vatikán ezt akkor másképpen látta,?
  Miniszterelnök úr! Önnel komoly gondok vannak.

 23. felix szerint:

  Nem jól állnak a dolgok miniszterelnök úr.
  Az ön hűséges snyalói egyetlen mondatot sem voltak képesek eddig összehozni a levél tartalmának védelmében.

 24. fghfjhgkjhk szerint:

  Azért Orbán – Áder és Gordon megbeszélhettek volna valami azonos dolgot. 😀

 25. felix szerint:

  Gordonnak a képéről süljön le a bőr.

 26. Gordon szerint:

  Tisztességes ember undorral figyeli azt a szellemi és erkölcsi rombolást, amit a felix-félék hetek óta művelnek az áldozatoknak méltó emléket állító emlékmű okán.

  Felix és társai szégyellhetnék magukat…

 27. felix szerint:

  Gordon.
  Akkor te nem undorodsz.
  A birodalmi sas száll rá az ártatlan áldozatokra.
  A turul közben meg a tojásait rendezgette a fészkében és így megőrizte az ártatlanságát.
  A fajelmélet meg nem a zsidókat, hanem a kereszténységet támadta.
  Ugye akkor az itt írogató antiszemiták is keresztény ellenesek.
  A te fejedben ez összeáll?
  Gordon sorold fel a megszállás áldozatait!

 28. nagyapó szerint:

  Csak azt nem értem, miért csak a “körúton belüliek” problémája a német megszállás áldozatainak emlékműve? Miért csak a bukott, nemzetellenes DK tiltakozik, próbál politikai tőkét gründolni?
  A zemberek egyetértenek vele. Sok áldozata volt a megszállásnak, kell emlékezni.

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop

 29. Gordon szerint:

  Felix!
  fghfjhgkjhk!
  grün!
  Katkaa!

  A viselkedésetekkel a megszállás és a háború minden áldozatának emlékét meggyalázzátok (gyakorlatilag a szélsőjobbosokat másoljátok szélsőbalról).

  Ezért nem vagyok és leszek partner a sárdobálásban, amit itt csináltok.

  A szégyen a tiétek!

 30. grün szerint:

  Kucuka!
  Tisztességes ember undorral figyeli azt az erőlködést, amit a kormány és az Orbán-félék hetek óta művelnek, megpróbálva az áldozatok halálának felelősségét áttolni a bevonuló németekre és ezzel az akkori magyar kormányt mintegy felmenteni!

  “A megtörtént dolgokat meg nem történtté tenni nem lehet, legfeljebb a mindenkori politika igényeihez igazítani!” (grün)
  Orbán, Röfike és társai szégyellhetik magukat!

 31. felix szerint:

  Azért mert hazugságot sugalló emlékművet szemétség álltani, mert meggyalázza azokat akikről hazudnak.
  A történelem hamisítás ellen tiltakoznak azok akik megteszik és nem csak az a kőr akikről említést teszel.

 32. felix szerint:

  Gordon.
  A keretlegény és a munkaszolgálatos is egyaránt a német megszállás áldozata?
  Melyiknek vigyünk majd koszorút?
  A kérdés abban a pillanatban jogos, ahogy a magyar oldal felelőssége nem jön “szóba”
  Nem várok tőled választ, mert te csak a szart dobálod.

 33. nagyapó szerint:

  Van egy értelmiségi réteg, amelyik semmit meg nem értett ebből az országból, ebből a világból, és amelyik lenézi, megveti ezt a társadalmat, ezt az országot, és amelyiknek egyetlen igazodási pontja a holokauszt és a zsidósághoz való viszonyulás. Nincsen e kívül identitása.
  Ez az a réteg, akiket az ortodox zsidóság nem vállal, mert csak a “jóvátétel” érdekli őket (L. a MÁV perelése, mert vasutat indítottak Auschwitzba), a holokauszt kufárok. Ez az a réteg, amit hol “körúton belülieknek”, hol “belvárosi stílusban beszélőknek” neveznek a szocik.

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop

 34. felix szerint:

  Még mindig ott tartunk, hogy a levélről és annak tükrében az emlékműről semmi gondolatotok nincs.

 35. nagyapó szerint:

  A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének zárt szakaszában tizenhárom embernek ítélték oda a Budapest díszpolgára elismerést. Közöttük a 12-szeres válogatott, Aranycsapat tag Tóth II József.
  Gratulálunk!!

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop

 36. grün szerint:

  Öreg Farok!
  “Van egy értelmiségi réteg, amelyik semmit meg nem értett ebből az országból”
  Épp ezért nem értem a kormány és a Vezír álláspontját! Annyra gazdagok lennén, hogy Őket mellőzzük?!
  Hadd emlékeztessek Landeszmann főrabbira:
  Csak a bőgatya és a fütyülős barack maradna a…….! 😛

 37. felix szerint:

  Szívesen meghallgatnám, hogy szemétláda mit ért meg ebből az országból.

 38. grün szerint:

  felix!
  Őszinte ember!
  Ennyit ért, amennyit mutat! .P 😀

 39. felix szerint:

  grün!
  Akkor övé a mennyek országa.
  🙂

 40. grün szerint:

  “A stadion régi görög mértékegység volt, amivel távolságot mértek – mondta Orbán Viktor a debreceni Nagyerdei Stadion csütörtök esti avatásán, majd hozzátette: „ma ismét közelebb kerültünk egy stadionnal a világ élvonalához”
  http://www.168ora.hu/itthon/orban-ma-ismet-kozelebb-kerultunk-egy-stadionnal-vilag-elvonalahoz-126400.html
  .
  Meg aztán a stadionból kissé bonyolultabb is lesz egy kötelező ünneplésről megszökni!
  A németek precizitása! Néhány fáklya hiánya már feltűnik! 😛 😀
  .
  http://m.cdn.blog.hu/ri/ritkanlathatotortenelem/image/Napi/33/1938.%20Hitler%20r%C3%B3mai%20l%C3%A1togat%C3%A1sa%20sor%C3%A1n%20az%20olimpiai%20stadionban%20a%20tisztelet%C3%A9re%20rendezett%20f%C3%A1kly%C3%A1s%20%C3%A9l%C5%91k%C3%A9p..jpg

 41. felix szerint:

  Egy görög mérföld nyolcad részével közelebb kerültünk a világ élvonalához.
  A kérdés csak az, hogy ven a annyi üres telek amennyi a felzárkózásunkhoz kell.
  Nagyon okos.

 42. nagyapó szerint:

  Két nagy-tudású, mindenhez marhaságot írogató 1/2eszű1/2x, meg idióta Dr. grün t.t.! Mióta létezik a “görög mérföld”? Hány méter a “görög mérföld”?

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop

 43. felix szerint:

  Szemétláda.
  Olvass utána én is azt tettem.

 44. felix szerint:

  Még roman mérföld is van.
  Szegény szemétláda, már megint beégetted magad.

 45. grün szerint:

  Öreg Pöcs!
  Nincs görög mérföld, csupán a a sztadion kb. nyolcszorosa mint mérték!
  De a debreceni ettől nagyobb! 😛 😀
  .
  menjen egyenesen tovább kb. egy mérföldet (egy mérföld az kb. 1,6 km)

  προχώρα ευθέια για περίπου ένα μίλι (ένα μίλι είναι περίπου 1,6 χιλιόμετρα) 😛

 46. nagyapó szerint:

  1/2eszű1/2x, meg idióta Dr. grün t.t.! Egyéb hülyeség?

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop

 47. felix szerint:

  Szemétláda.
  Ahol te vagy oda nem kell már több.

 48. felix szerint:

  Te szerencsétlen.
  Te nem minket, hanem internetes forrásokat hülyézel le.
  Ennyire okosnak képzeled magad?

 49. fghfjhgkjhk szerint:

  “Gordon szerint:
  2014. május 01., csütörtök – 22:04”

  fghfjhgkjhk!

  “A viselkedésetekkel a megszállás és a háború minden áldozatának emlékét meggyalázzátok (gyakorlatilag a szélsőjobbosokat másoljátok szélsőbalról).”

  “Ezért nem vagyok és leszek partner a sárdobálásban, amit itt csináltok.”

  “A szégyen a tiétek!”

  Figyelj rám te barom! Én is oda tartozom, ahová te, a vezéred által “óhítűnek” nevezettek közé, csak én nem verem a nyálam magunk ellen, mint te, mikor a támogatóid szemében más emberként szerepelsz. Undorodj magadtól, hogy ilyen megélhetési barom vagy. Ne feledd, minden áldozatot meggyaláztok!

 50. felix szerint:

  fghfjhgkjhk
  Biztos vagy benne, hogy ez a Gordon, az a Gordon?
  Mert nem hiszem el, hogy egy ember ennyire moslék lehessen.

 51. grün szerint:

  Krausz Tamás nyílt levele Orbán Viktornak
  “Amikor Ön 1993-ban a Népszabadságban megjelent írásom miatt pert kezdeményezett a lap ellen és ellenem, mert egy Bill Lomax-idézet alapján felhívtam a figyelmet az Ön diktatórikus hajlamára és, úgymond, csorbítottam az Ön jó hírnevét, nem gondoltam arra, hogy több mint 20 évvel később még érvényes lehet az Önről alkotott akkori vélemény.”
  .
  http://www.attac.hu/2014/02/krausz-tamas-nyilt-levele-orban-viktornak/

 52. nagyapó szerint:

  Ki az a Krausz Tamás??? Csak nem a Sánta Kutya díjas történész???

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét,lop

 53. bonifác szerint:

  Szerintem a Mazsihisz, és értelmiségi lázító körének az a legnagyobb problémája, hogy
  rajtuk kívül is szeretné valaki elmondani a véleményét a holokausztról,amit ők nem tűrnek,
  mert írva vagyon: “ha nincsenek itt a zsidók, a magyarok ma is nyereg alatt puhítanák a húst, és bő gatyában járnának”.Na, 1/2 X ezt ki mondta?! Mellesleg azt is nehézményezik,
  hogy külön múzeum épül: ezt a pénzt ők szeretnék elkölteni.A szobor mellékes: valamibe
  bele kellett kötni:A választási szégyen égeti a liberálbosik pofáját.Most jön az EU fellázítása:a Kohn- félék boldogan fogják szaros lábukat belénk törölgetni.Zöldike! A Te
  holdvilág- kerek képedbe köpködte Orbán a szotyolát? Tedd el emlékbe, és mutogasd az
  unokáidnak! Csodállak: értelmes embernek látszol, és mégis egy hazug rablóbandát
  pártolsz. Fletót azért nem ítélték el, mert ELÉVÜLT a sok lopás, amit elkövetett. Tehát:
  GAZEMBER AKI MEGÚSZTA A BÜNTETÉST. Amerika el8ntézte…

 54. felix szerint:

  bonifác.
  Ennyi ökörséget már rég sikerült összeírnod.
  Fogadd elismerésemet.

 55. grün szerint:

  bonifác!
  Ha már megszólítottál, tennék egy ajánlatot!
  Csapd körül a nem létező fity…..! 😛 😛 😛

Itt lehet hozzászólni !