Felavatták Vermes Miklós szobrát Erzsébetvárosban – Németh Szilárd ünnepi beszéde

A rendezvényen készült fotók ide kattintva tekinthetőek meg

Csepel.hu, Csepel.info

2012. szeptember 29-én az erzsébetvárosi Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium előkertjében felavatták dr. Vermes Miklós, Csepel Díszpolgára, a Jedlik egykori tanárának, – vagy ahogy az emlékművön áll: nevelőjének szobrát -, valamint az iskola épületének falán elhelyezett emléktáblát, melyek megvalósításához a csepeli önkormányzat is támogatást nyújtott.

Az eseményen Németh Szilárd országgyűlési képviselő, Csepel polgármestere mondott szoboravató beszédet. Kerületünket Borbély Lénárd országgyűlési képviselő, alpolgármester, Bese Benő, a Jedlik Ányos Gimnázium jelenlegi igazgatója és az iskola tanárai, diákjai képviselték.

A szobor leleplezésénél jelen volt és Vattamány Zsolt erzsébetvárosi és dr. Bácskai János ferencvárosi polgármester is, hiszen Vermes tanár úr a megemlékezésnek helyt adó 7. kerületi épületben tanított és a 9. kerületben élt egykor.

A megemlékezés ünnepi áhitattal kezdődött a kápolnában, majd az előkertben folytatódott, ahol Hajdó Ákos, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója emlékezett meg Muki bácsiról. Őt az öregdiákok és Gáncs Péter elnök-püspök követte. Befejezésül Németh Szilárd csepeli polgármester gondolatait hallhatták a szép számban összegyűlt emlékezők. A megható eseményen Muki bácsi egykori diákjai – akik 62 évvel ezelőtt érettségiztek – leplezték le a szobrot és az emléktáblát.

Kitzinger Adrienn – csepel.hu

Németh Szilárd ünnepi beszédét az alábbiakban olvashatják:

Tisztelt Igazgató urak!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Diákok!

Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök e jeles esemény, dr. Vermes Miklós tanár úr, Csepel Díszpolgára, Kossuth- Apáczai- és Mikola-díjas, matematika-fizika-kémia szakos középiskolai tanár szobrának felavatása alkalmából.

Bizonyára tudják, hogy Vermes tanár úr mennyire kötődött Csepelhez, és Csepel is viszont hozzá. Szerette Csepelt, és a csepeliek is szerették őt. Emlékét tisztelettel és méltón őrizzük.

Éppen hatvan éve, hogy a kommunista rezsim végleg felszámolta az egyházi iskolákat, így a méltán legendás hírű fasori evangélikus gimnáziumot is. Vermes Miklóst ekkor – minden előzetes megbeszélés nélkül, szinte egyik napról a másikra – helyezték át hozzánk, a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumba. A sors iróniája, hogy a Jedliket nemrég még a bencések alapították, s nevezték el híres pap-tudósukról, de 1948-ban ezt is államosították. 1952-ben az új, mai épület átadásával egyetemben a tanári kart is teljesen kicserélték, s óriási szerencsénkre, így került Csepelre Vermes tanár úr is. Hogy azután 38 éven át, egészen haláláig a Jedlik Ányos Gimnázium legelismertebb és legnagyszerűbb tanáraként oktasson, neveljen.

A fasori gimnázium gazdag fizika szertárának jelentős részét Csepelre menekítette, amelyre később így emlékezett vissza:

“Az Evangélikus Gimnáziumban én voltam a fizikai szertár őre, ezt így nevezték akkoriban. A legkisebb csavar is személyes jó ismerősöm volt. Nagyon jól tudtam, mi az, ami később pótolhatatlan lesz. Hivatalokban kilincseltem, főpolitikus előadóknak sírtam el panaszaimat, végül beleegyeztek, hogy a kísérleti eszközök harmadát a csepeli gimnázium kapja. A további harmadokat a Gorkij orosz nyelvű iskolának és a Tanártovábbképző Intézetnek utalták. Az elosztást egy bizottság jelenlétében végeztük, de hát az eszközöket én ismertem… Még augusztust írtunk, gyorsan kimentem az új iskolámba, bemutatkoztam: Vermes Miklós vagyok, kérem, én csak szeptember 1-jétől leszek itt, de már most szükségem lenne egy teherautóra. Azonnal megértették, miről van szó.”

Egyébként a fizika szertára mindig egy mitikus hely volt, ahova a diákok még szünetben is bejárhattak, s ahol rengeteg eszköz hevert látszólagos rendetlenségben, pedig ott azért rend volt. Egyik tanárkollegája, aki szerint Vermes Miklós „remek pofa volt”, nem véletlenül idézte egyik kijelentését: „A tanulót meg lehet tanítani a rendre, az altisztet is, de kollegát soha.”

Muki bácsi, ahogy tanítványai szólították, generációk sorával szerettette és értettette meg a fizikát, így keltve fel érdeklődésüket a reáltudományok iránt. Magamat is közéjük számíthatom, hiszen Muki bácsi érdekfeszítő szakköreinek, varázsos személyiségének is szerepe volt abban, hogy tanár lettem. Ma, amikor alig jelentkeznek fiatalok fizika vagy kémia szakra, bizony elkelne néhány Vermes tanár úr, hogy általuk minél több diák figyelme forduljon a természettudományok felé.

„Szánalmas az a tanítvány, aki nem múlja felül mesterét.” – állította egykor a sokoldalú zseni, Leonardo da Vinci, aki a fizika tudományában is járatos volt. Muki bácsit nem nagyon lehetett felülmúlni, mert kiváló pedagógus és kiváló szaktanár volt. Ahogyan ő tanított, ahogy tantárgya felé fordította a diákok érdeklődését, azzal a kiemelkedés, a fizika megszeretésének lehetőségét kínálta számukra. Humorral átszőtt magyarázataival mindig lekötötte a tanulók figyelmét. „A fizika órán szabad bámészkodni!” – mondta, és diákjai szívesen követték világos magyarázatait, ötletes példáit, és bizony igen csak bámulták érdekes kísérleteit. Muki bácsi nagyon jól érezte magát a diákok körében, és ezért a diákok is tisztelték és szerették, figyeltek óráin, fegyelmeznie soha nem kellett. Így emlékezik rá levelében egykori tanítványa: „Sokat töprengtem, töprengtünk mi, volt diákjai azon, mi lehet a titka, varázsa ennek a kis embernek. Elsősorban az a tény, hogy Vermes Miklós tiszta, egyenes gondolkodású, szilárd gerincű ember. Humanista világszemlélete ugyanolyan axiómákon nyugszik, mint tudományos világa. Ezek az alapigazságok nem torzíthatók mássá, ez adja magabiztosságát, kiállásának bizalmat keltő jellegét. Ő mindenkivel egyformán bánt, és senkivel sem úgy, mint „gyerekkel”. Igaz, neki nem kellett fegyelmet tartania, egyszerűen lekötötte hallgatósága figyelmét. Született pedagógus, minden tanítványa érdekli, mindent megfigyel, éles szemmel meglátja a hamisságot, a köntörfalazást, a halandzsát.”

S milyen is volt Vermes Miklós, az ember, aki most itt szoborként, Soltra E. Tamás művésztanár, egyetemi docens kitűnő alkotásában van velünk? Egyedi és megismételhetetlen! „Muki bácsi számunkra a tiszta, a világos, az egyszerű, a becsületes ember megtestesülése volt.” – mondja róla tömören Csurgay Árpád akadémikus, csepeli tanítványa.

Vermes tanár úr az ember, a pedagógus, a tudós ezernyi tanítványa emlékezetében él. Ez a szobor is emlékeztesse a diákokat, a pedagógusokat, hogy egykor tanított itt egy nagyszerű tanárember, aki méltó arra, hogy az utókor hálával és tisztelettel idézze fel alakját.

Csepelen évek óta iskola őrzi nevét, nem rég pedig utcát neveztünk el róla, hogy emléke ezzel is benne éljen mindennapjainkban. Az Ő nevét viseli a Vermes Miklós Terv is, amelyet a természettudományos oktatás módszereinek és eszközrendszerének fejlesztésére hoztunk létre.

Muki bácsi, kedves Tanár úr!

Hidd el, nem feledünk! Legyen áldott az emléked e szép, személyedet méltón felidéző szobor által is!

Tisztelt Hajdó Ákos Igazgató úr!

Önkormányzatunk nevében köszönöm a meghívást erre a megható emlékezésre és valamennyi csepeli nevében köszönöm, hogy szoborral örökítették meg, idézik fel Csepel egyik büszkeségének, Vermes Miklós tanár úrnak az emlékét.

Tisztelt Emlékező Közösség!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldozatos munkájukhoz, tanulmányaikhoz további sikereket kívánok!

csepel.hu

14 hozzászólás “Felavatták Vermes Miklós szobrát Erzsébetvárosban – Németh Szilárd ünnepi beszéde” bejegyzésre

 1. Gustavo Thoeni szerint:

  Kötelező lesz az iskolákban a TEK jelenléte

  Oktatási intézményenként egy kommandóst javasolna a Kormány. Az MSZP tiltakozik.

  Az iskolaőrök kezdeményezését továbbgondolva a kormány intézményenként egy TEK-es jelenlétét tartaná indokoltnak. A kommandós felügyelhetné a tanárok és a diákok biztonságát, a II. és XII. kerületi iskolákban pedig rászólhatna azokra, akik futnak a folyosón, felügyelhetné a sorban állást a büfében, és testnevelés órán beállhatna a kapuba, ha nincs ki valamelyik csapat.

  Ezen felül a bombariadót eztán nem telefonon kellene bejelenteni, hanem erre rendszeresített formanyomtatványon a TEK-es kollégáknak leadni, meggyorsítva ezzel az iskola kiürítését, átvizsgálását és a közveszéllyel fenyegetők személyének kiderítését. Az MSZP szerint ez az elképzelés túl durva, elég lenne az igazgatói szoba elé egy napközis pedagógus egy sörétessel.

 2. nagyapó szerint:

  Egy proli, aki nem járt a Jedlikbe, nem ismerte Muki bácsit, csak ilyen szánalmas hozzászólást írhat.
  Jön még, katka dr grün. félix, “?”, meg a többi Ságvári, hasonlóan magvas írással.

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja, száját hazudik, ha kinyújtja kezét lop.

 3. Tarjányi László szerint:

  Dr. Vermes Miklós az egyik működtetője volt a KöMaL (Középiskolai Matematika Lapok) fizika rovatának s az ELTE-n minden tavasszal a rendszeres példamegoldóknak tartott többnapos fizikai ankétoknak. Ezzel sok fiatallal szerettette meg a fizikát, s tényleg ma is ilyen fizikatanárokra lenne szükség, hogy sok fiatal válassza a természettudományi illetve mérnöki pályákat! Szellemi kisugárzása így nemcsak a budapesti, de a vidéki fiatalokra is hatott. Dr. Vermes Miklós méltó követője volt a csepeli gimnázium névadójának, Jedlik Ányosnak a hírnevének! Tisztelet minden nagyszerű tanárnak, ők nemcsak a tudást adták át, hanem példamutatással neveltek is!

 4. felix szerint:

  Szemétláda!
  Vártál itt vagyok.
  Olvasom undormányodat.
  Bár nekem csak az Árpád gimnáziumba sikerült járnom így Proli maradtam mert nem ismerhettem meg Muki bácsit.
  Az én gimnáziumomban viszont remek tanárok tanítottak és lehet, hogy éppen ezért nem volt szükség kommandósra.
  Annyit legalább megtanultam, hogy azok akiknek nem adatott meg a gimnázium nem prolik/ főleg nem a te felfogásodban/ hanem munkások lettek. Én tanultam míg ők dolgoztak sokan már 14-15 éves koruktól. Nem mindenki azért mert nem tanult jól, hanem azért mert a családnak kellett a jövedelem.
  Lenézheted a náladnál kevesebb iskolát végzetteket, de legalább igyekezz különb ember lenni náluk.
  Baromi nagy a lemaradásod igyekezz mert fogy az időd.

 5. joságos szerint:

  Nagyapó! Én nem Csepelen végeztem a közép iskolát de gyanítom,hogy ezt rajtam kívül néhány százezer polgár elmondhatja magáról! Ők mind prolik? Vagy csak maga egy idióta!

 6. felix szerint:

  Az utóbbi nyert.

 7. Dr. grün szerint:

  Öreg Pöcs!
  Hívtál, itt vagyok!
  Hamarosan meg kellene alkotni a Szilárd szobrát is, mert most még olcsón megússzuk, de később egyre több anyag kell hozzá, ha így pofásodik! Ha még lovat is adunk alá…… az egy vagyon!
  Persze a házi faragó művészünk egy faszszobrot olcsón ki hozna Róla, akár még Rólad is! ))) 🙂 (((

 8. lolka szerint:

  A fa hamar tönkre megy, bronzba kell önteni az maradandó…csak hát a megélhetési bűnözök el ne lopják…

 9. szeptember szerint:

  Az embernek a fórumozástól is elmegy a kedve a sok rosszindulatú senkiházi miatt. Ti azért kapjátok a fizetéseteket hogy fröcsögjetek??? Mondjuk sok minden nem kell hozzá…

  Néha inkább menjetek el egy-egy önkormányzati rendezvényre, ne csak üres frázisok puffogtatásával foglalatoskodjatok, hanem tapasztaljatok a négy fal közül kilépve. Esetleg. Mondjuk egy ilyen szoboravatóra. Utána majd meggondoljátok, hogy illik-e ennyire rosszindulatúan elrontani az “ünnepet”..

 10. lolka szerint:

  szeptember szerint:
  2012. szeptember 30., vasárnap – 11:08…Holnap már október lesz…

 11. Dr. grün szerint:

  lolka!
  Olvastam valahol, hogy vas Albert szobrot avattak!
  A Flóriét akkor már nem lopják el! ))) 🙂 (((

 12. Banya szerint:

  Tisztelt Mindenki!
  Azt hittem Muki bácsira emlékezünk itt…
  A haragnak itt nem lehet helye!
  Üdv.

 13. körorvos szerint:

  Pax vobiscum! 🙂 Hisz’ ő nem politizált.., nem érdemes bármin civakodni, főleg rajta nem.
  Csepeliek generációit oktatta. Hivatalosan középiskolás fokon, de mégis többletet adott.
  Engem is Muki bácsi tanított. Hogy egyből fölvettek az orvosira, neki is nagyban köszönhetem.
  Kiváló pedagógus volt, aki egy “rideg” reáltárgyat, mint a fizika is meg tudott kedveltetni, személyiségével humanitást vitt bele. Akik ismertük, tudjuk, hogy pózok nélkül is megvalósította “az” igaz TANÁR apoteózisát.

 14. csaba péter szerint:

  Mert a nagyapó mindenkit ismert , mint tudjuk , még párttitkár korából.

Itt lehet hozzászólni !