Terítéken a “mutyiügyek”: vizsgálóbizottságot állítanak fel Csepelen

Csepel.info

Szenteczky János, még a Csevak Zrt. vezérigazgatójaként: saját párttársainál is kiverte a biztosítékot

Bár Tóth Mihály polgármester és a csepeli MSZP maradék képviselői emberfeletti erőfeszítéseket tettek a Szenteczky János MSZP-s polgármester-jelölt mutyigyanús ügyeinek kivizsgálásáról szóló előterjesztés levételére, az ellenzék és a párt belső ellenzékének támogatásával az mégis támogatást kapott.

A csütörtökön délelőtt elfogadott előterjesztés kiterjed a “csepeli lakásmutyi ügyekre“, az érintett lakások eltűnt dokumentumainak ügyére, Szenteczky János polgármester-jelölt és a soroksári Juhász Ferenc MSZP-s vállalkozó céges és ingatlan-kapcsolatainak ügyére valamint a polgármester-jelölt személyes adat felhasználási botrányára – értesült a Csepel.info.

“Jellemzően 2006-2010. közötti ciklusban, de korábban is, Szenteczky János által irányított CSEVAK Zrt. olyan szociális alapú bérlakásokat adott el mélyen a piaci ár alatt, amelyeket előtte még horribilis összegért fel is újíttatott. A felújítás kivitelezője nagyrészt az a cég volt, amelynek vezetője Juhász Ferenc. Ezeket a lakásokat egyrészt nem lehetett volna eladni, másrészt a lakások bérleti joga tisztázatlan, önkormányzati döntések nem támasztják alá több esetben. Helyszínen végzett betekintés alapján nem voltak, vagy eltűntek a lakáskiutalások dokumentumai, háttéranyagai. Elképzelhetőnek tűnik, hogy a lakások bérbeadása az ingatlan áron aluli megszerzésére irányult.” – fogalmazott Borbély Lénárd Fidesz-KDNP-s frakcióvezető első javaslata, aki szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta: elképzelhetőnek tűnik, hogy a lakások bérbeadása az ingatlan áron aluli megszerzésére irányult.”

Mint azt a Csepel.info nyilvánosságra hozta, különösen gyanúsak azok az ingatlanos és céges kapcsolatok, melyeket a soroksári Juhász Ferenc nevű MSZP-s vállalkozóval tartott fenn Szenteczky János MSZP-s polgármester-jelölt. “Juhász Ferenc céges érdekeltsége (Inveszt-Alfa Kft., Kiesz Kft.) több mint 100 millió forintos megbízásokat teljesített (a közzétett és ezáltal megismert adatok alapján) a CSEVAK Zrt.-nek, akinek ebben az időszakban Szenteczky János volt a vezérigazgatója. Egyéb céges érdekeltségekből kifolyólag további megbízásokat is kaphatott. A megbízó képviselője, a vezérigazgató, valamint a megbízott egyéb érdekviszonyban is állhatott egymással, amelyről a helyi sajtó számolt be. Az ügy egy soroksári ingatlanügyet érint. Ez a helyzet pedig esetleges visszaélések gyanúját is keletkeztetheti.” – fogalmazott emiatt második indítványában Borbély Lénárd.

Alig egy hete derült ki, hogy ellenfelével riogatta az elmúlt években lakást vásárló csepelieket Szenteczky János polgármester-jelölt. Mint ismert, az elmúlt héten egy MSZP-s képviselő-jelölt hasonló ügyben bukott le, ő azonban máris felajánlotta lemondását.

Nem így Szenteczky János, aki ebben sem ismerte el, hogy törvénytelenséget tett a személyes adatok felhasználásával. “Szenteczky János, az MSZP polgármesterjelöltje, egyben a vagyonkezelő cég vezérigazgatója választási kampányában olyan titkos adatokat használhatott fel, amelyek az eladott bérlakások vevőinek adatait tartalmazta. A vásárlásukkal összefüggésben kampánylevelet juttathatott el a részükre. Ezeket az adatokat vagy a CSEVAK Zrt. játszotta át részére, jogtalanul, hiszen választási célra történt a felhasználása, vagy a politikus ezekkel a titkos adatokkal élhetett vissza” – fogalmazott emiatt a csütörtökön délután elfogadott fideszes indítványok harmadik javaslata.

A csepeli önkormányzat az elfogadott javaslatokkal azt támogatta, hogy a leköszönő önkormányzat képviselő-testülete tegyen javaslatot az utána jövőknek, hogy ezekben az ügyekben vizsgálatokat folytassanak le, és olyan esetekben, ahol még nem folyik büntető eljárás vagy nyomozás, ők tegyék meg a szükséges büntetőjogi lépéseket.

Amennyiben tehát a csepeli választópolgárok a botrányai ellenére is Szenteczky Jánost választják meg a kerület új polgármesterének, könnyen előfordulhat, hogy az új polgármester saját maga ellen lesz kénytelen a vizsgálatokat lefolytatni, és adott esetben a tapasztalatok összegzése után a büntetőfeljelentést tenni.

Csepel.info

32 hozzászólás “Terítéken a “mutyiügyek”: vizsgálóbizottságot állítanak fel Csepelen” bejegyzésre

 1. " ?! " szerint:

  Szenteczky János a Csepel újságban leközölt választási programjában leírtakkal ismét birkáknak nézte a csepeli választókat, és a választók tévedésbe ejtésével Szenteczky és a Csepeli MSZP ismét csalásra készül.

  (A Btk. szerint csalást az követ el, aki másokat tévedésbe ejt, tévedésben tart.)

  Szenteczky a választók tévedésbe ejtése céljából, a Csepel újságban közzétett programjában az alábbi teljesen megalapozatlan hazug választási ígéreteket tette:
  (Az idézett ígéretek után zárójelben olvashatók a kérdéseim és megjegyzéseim.)

  1.) „Ha megtisztel a bizalmával, több munkahelyet biztosítunk a kerületnek.”
  (Szenteczky elfelejti, hogy a munkahelyteremtés nem önkormányzati feladat, csak legfeljebb az MSZP-s gyűjtőhelyen a Csevaknál és a hivatalokban, de Csevak 9 igazgatójának a létszámát és a hivatali apparátust nem növelni, hanem csökkenteni kell.)

  2.) „Olyan kerületben élhetünk, ahol a kisgyermekes anyukák is tudnak majd munkát vállalni.”
  (Szenteczky figyelmen kívül hagyja, hogy éppen az MSZP-s önkormányzati vezetés zárt be több bölcsődét és óvodát Csepelen, ezért a kisgyermekes anyukák nem tudják bölcsődébe és óvodába adni a gyermekeket, továbbá figyelmen kívül hagyja, hogy a munkahelyteremtés nem önkormányzati feladat, és hogy az új önkormányzatnak nem lesz pénze újabb gyermeklétesítmények létesítésére.)

  3.) “Azonnal sűrűbb járőrözéssel biztosítjuk majd kerületünk nyugalmát.”
  (Szenteczky figyelmen kívül hagyja, hogy a rendőrség nem önkormányzati alárendeltségben működik, és ezért nincs beleszólása sem a rendőrség létszámába, sem a járőrözési rendjébe.
  Bár lehet, hogy Szenteczky további önkormányzati bérlakások ingyenes tulajdonba adásával tervezi megszerezni a befolyást, mint ahogy Császár Mihály rendőrkapitány esetében tették. )

  4.) “Azonnal csökkentjük a helyi vállalkozók adó- és bürokratikus terheit.”
  (Szenteczky figyelemen kívül hagyja, hogy az adózásrendjét és az adózás mértékét – a helyi adók kivételével – nem az önkormányzat, hanem az országgyűlés határozza meg.)

  5.) “A Csepel Művek területén új városnegyedet építünk saját hajóállomással.”
  (Szenteczky figyelmen kívül hagyja, hogy:
  – a CsM területe ipari létesítményekkel beépített terület, ezért ott lévő építmények bontási költsége, valamint a terület talajmentesítési költségei miatt rendkívül gazdaságtalan lenne ott új városnegyedet építeni;
  – a CsM területe sok tulajdonos privatizált magánterülete, amelynek fejlesztési irányányáról nem az önkormányzat, hanem tulajdonosok jogosultak dönteni;
  – az új önkormányzat üres kasszát fog átvenni az MSZP-s elődöktől (mert az önkormányzati vagyon eladásából származó bevételeket Szenteczky és elvtársai eltapsolták), ráadásul az üres kassza mellé kb. 7 milliárd Ft adósságot fog örökölni az új önkormányzat;
  – a kerület jelenleg lakott területein hiányzik kb. 45 km közcsatorna, valamint kb. 50 km szilárd útburkolat, kb. 100 km elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető csatorna, a gerincút, az teherforgalmi elkerülő út, stb., és ezeknek elsőbbséget kell élvezni a jelenleg lakatlan CsM terület lakóterületté alakításával szemben;
  – elsőbbséget kell élvezni a lakatlan CsM terület lakóövezetté fejlesztésével szemben, a többezer ember által lakott Háros belterületbevonásának, lakóövezeti átsorolásának, a terület alatti vízbázis megvédését szolgáló csatornázásnak, és a hiányzó egyéb közművek kiépítésének, azaz, az ott élők életkörülményeinek javításának;
  – szintén elsőbbséget kell élvezni az ipari létesítményekkel beépített CsM terület lakóövezetté fejlesztésével szemben, a beépítetlen észak-csepeli terület fejlesztésének annak ellenére, hogy az észak-csepeli területre előirányzott városrészen szükséges önkormányzati bölcsőde, óvoda, iskola, orvosi rendelő, stb. építéséhez és a városüzemeltetési feladatok ellátásához sem áll rendelkezésre pénzügyi fedezet, mert a területért kapott pénzt az MSZP-s önkormányzat Szenteczky tevékeny közreműködésével elköltötte.)

  6.) “A fiatalok akár már jövőre korszerű sportolási lehetőségekkel élhetnek: extrém sport park épül.”
  (Az extrém gondolkodású Szenteczky nem árulja el, hogy hol élhetnek jövőre a fiatalok tömegesen korszerű sportolási lehetőségekkel.
  Talán a kerület határán és hatáskörén kívül, úgy ahogy jelenleg is, mert a tömegsport támogatása Csepelen a fővárosi kerületek között az egyik legalacsonyabb szinten van?
  Szenteczky elfelejti, hogy az extrém sportokban való részvétel nem a tehetségtől, hanem a pénztárca vastagságától függ, és azon túl, hogy nem szolgálja a fiatalok fejlődését, az egyes szegényebb sorsú fiatalok az extrém sport műveléséhez szükséges pénzt bűncselekmény útján szerzik meg. Hasonlóan mint a kábítószer függő személyek.
  Tehát kimondható, hogy Szenteczky ötlete csak a sok pénzzel rendelkezők érdekét szolgálná, miközben az extrém park megvalósítására valószínűleg közpénzt költene.)

  7.) “A közterületeken és közintézményekben ingyenes internet várja az odalátogatókat.”
  (Szentecky programjából nem derül ki, hogy miféle közterületeken, és milyen intézményekben? Azt sem írja, kinek az eszközeivel, és főleg miből finanszírozva? Csak nem a jelenlegi MSZP-s önkormányzattól örökölt 7 milliárd Ft adósságból akarja ezeket finanszírozni?
  Szentecky elfelejti, hogy 7 milliárd Ft-ot nem Csepelnek fizetik, hanem Csepel fizeti a hitelezőknek.)

  8.) “Az idős és mozgási nehézségekkel küzdő polgároknak ingyenes közlekedési lehetőséget biztosítunk saját gépjárműparkkal.”
  (Szentecky nem határozza meg, hogy hány éves kortól, továbbá, hogy milyen mértékű mozgáskorlátozottság esetén, valamint kinek a „saját” gépjárműparkjával, és főleg milyen forrásból finanszírozva, ezért ez az ígéret különösen arcátlan szavazatvásárló hazugság az idősekkel és a kiszolgáltatott helyzetű mozgáskorlátozottakkal szemben.)

  A fentiekből bárki megállapíthatja, hogy Szentecky vagy nem tudja, hogy miről beszél., vagy ha tudja, akkor az MSZP-re jellemzően ismét arcátlanul hazudik és tévedésbe próbálja ejteni a csepeli választókat, azaz: csalást akar elkövetni.

 2. " ?! " szerint:

  #

  Egy 1,1 milliárd Ft-os (1.100 millió Ft-os) Csepeli MSZP-s hazugság története:

  Borka-Szász Tamás a Csepeli MSZP volt frakcióvezetője, a 14. evk. képviselő-jelöltje, egyben Szenteczky János egyik szószólója, az MSZP-s Szenteczky János polgármester-jelölti bemutatása céljából a Csepp Tv által leadott kampányfilmben, a Tóth Mihály polgármester által hivatalosan kiadott részletes jelentésben leírtakkal szemben azt állította, hogy:
  “az északi-pénzből jelenleg még rendelkezésre áll a fejlesztésekre közel 5 milliárd Ft”!!!

  Borka-Szász fenti állításával szemben a polgármesteri hivatalos jelentésben az olvasható, hogy “az északi bevételből feladattal lekötött, de még el nem költött összeg 2010. június 30-án 3.900 millió forint volt”. (Azaz, az északi-bevételből június 30-án még 3,9 milliárd Ft volt az önkormányzat számláján.)

  Ha Borka-Szász állítása igaz, akkor a Tóth Mihály polgármester hazudott és neki kell felelni a hamis adatközlésért.
  A Csepeli MSZP-nek pedig az október 3-i választások után el kell számolni a két szám különbségként mutatkozó 1,1 milliárd Ft északi-pénzzel! (Azaz, 1.100 millió Ft-tal!)

  Ha viszont a Polgármester hivatalos jelentésében leírt szám felel meg a valóságnak, akkor kijelenthetjük, hogy Borka-Szász Tamás MSZP-s képviselő-jelölt nézte ismét birkának a csepeli választókat az 1,1 milliárd Ft (azaz, 1.100 millió Ft) összegű hazugsággal, és ezért neki kell felelnie.

 3. " ?! " szerint:

  Szenteczky János MSZP-s polgármester-jelölt már írásban is terjeszti a hazugságait!

  Tegnap a postaládámba bedobták Szenteczky kampány füzetét, amelyben a Csepel újságban leközöltnél bővebb terjedelemben és különféle eltérésekkel írásba adta a polgármesteri programjaként leírt hazugságokat.

  A programfüzetben leírt hazugságok közül különösen kiemelkedik a füzet 6. oldalán leírt alábbi hazugság:

  „Az észak-csepeli területekért kapott mintegy 9 milliárd forintból még rendelkezésre álló közel 5 milliárd forintból a fejlesztéseket a jövőben úgy fogjuk végrehajtani, hogy maradjon forrás a kerület költségvetési hiányának a csökkentésére is.”

  Szenteczky fenti állításával szemben a Tóth Mihály polgármester által kiadott hivatalos jelentésben az olvasható, hogy “az északi bevételből feladattal lekötött, de még el nem költött összeg 2010. június 30-án 3.900 millió forint volt”.
  (Azaz, az északi-bevételből június 30-án még 3,9 milliárd Ft volt az önkormányzat számláján.)

  Ha Szenteczky állítása igaz, akkor Tóth Mihály polgármester hazudott és neki kell felelni a hamis adatközlésért.
  A Csepeli MSZP-nek pedig az október 3-i választások után el kell számolni a két szám különbségként mutatkozó 1,1 milliárd Ft északi-pénzzel! (Azaz, 1.100 millió Ft-tal!)

  Ha viszont a Polgármester hivatalos jelentésében leírt szám felel meg a valóságnak, akkor Szenteczky János MSZP-s polgármester-jelölt nézte ismét birkának a csepeli választókat az 1,1 milliárd Ft (azaz, 1.100 millió Ft) összegű hazugsággal, és ezért neki kell felelnie.

  Szenteckynek ez a hazugsága azonban túlmutat a fentebb leírtakon is, mert az arcátlanságban odáig ment el, hogy azzal hitegeti a választókat, hogy:

  “A még rendelkezésre álló közel 5 milliárd forintból a fejlesztéseket a jövőben úgy fogjuk végrehajtani, hogy maradjon forrás a kerület költségvetési hiányának a csökkentésére is.”

  Ezzel a hazugságával elfedi azt a tényt, hogy az északi-területért kapott pénzből június 30-án meglévő 3,9 milliárd Ft az utolsó Ft-ig feladattal lekötött pénz volt, ezért abból újabb fejlesztéseket nem lehet végrehajtani, és abból költségvetési hiányt sem lehet csökkenteni.

  Az pedig a csodával lenne határos, ha a polgármesteri jelentésben közölt 3,9 millárd Ft-tal szemben igaz lenne a hazug Szenteczkynek az az állítása, hogy az északi-területért kapott pénz maradékából még közel 5 milliárd Ft áll rendelkezésre, ezért én már előre kijelentem, hogy Borka-Szászhoz hasonlóan, Szenteczky 1,1 milliárd Ft (azaz, 1.100 millió Ft) értékű hazugsággal akarja megtéveszteni a csepeli választókat.

 4. Jeniszej szerint:

  Ennyi zagyvaságot összehordani erről a jó kiállású (képű) becsületes emberről. Felháborító! ))))) 😀 ((((((

 5. Gigi szerint:

  Az “emberfeletti erőfeszítés” szépen alliterál, de azért túlzás. 🙂

  Az előterjesztést egyébként csütörtökön délelőtt fogadták el (délutánra már az egész ülés véget ért). 🙂

  Az utolsó mondat (“A javaslatok teljes elfogadásához még a képviselő-testületnek is igent kell mondani utolsó, szeptember végi ülésén.”) meg az elfogadás fényében értelmetlen. 🙂

 6. " ?! " szerint:

  Kedves “Gigi”!

  Már megint szőrszál hasogatással próbálod elterelni a figyelmet a lényegről.

  Kérdezem, hogy Te elolvastad Szenteczkynek a program-füzetében leírtakat, valamint az általam 11:08-kor feltett kritikát?

  Ha elolvastad, akkor légy szíves arról véleményt nyilvánítani, hogy Te elfogadhatónak tartod-e a csepeli választók ilyen mértékű megtévesztését Szentecky részéről!

 7. Gigi szerint:

  Kedves ” ?! “,

  nem gondolom, hogy megszabhatod bárkinek is, miről nyilvánítson véleményt!!! Nekem a szakmámból kifolyólag rendszerint a megfogalmazás módja szúr szemet, erre szoktam figyelmet felhívni, nem is feltétlenül a hozzászólókét, hanem a cikkszerzőkét (adminét). Mert szerintem fontos, hogy ha támadunk, akkor megalapozottan és támadási felületet nem nyújtva tegyük… Ha ezt figyelemelterelő szőrszálhasogatásnak tartod, őszintén sajnálom.

  De hogy ne magyarázd kihátrálásnak, válaszolok a konkrét kérdésedre is: részletesen tanulmányozva a vagyoni helyzetről és az éves költségvetésekről szóló dokumentumokat, nem hiszem el, hogy Neked nem jött le, hogy nem mindegy, mit melyik rubrikába számítanak bele. Te például rendre összeadod a közel 4 Mrd Ft hiányt és a 3 Mrd Ft (még tíz évig kifutó) adósságot, holott könyveléstechnikailag nem véletlenül (és nem is bűvészkedésből) szerepelnek külön. Ezt gondolom az általad kiszúrt, még felhasználható milliárdokkal is: meg kell nézni részleteiben, hogy melyik adat mit tekint felhasználható forrásnak! Mint tudjuk: szinte minden forinthoz feladatot rendeltek. TM mit sorol ebbe bele? És SZJ? Lehet, hogy egyikük az idén megvalósulókkal még/már nem számol? Nem tudom, mert egyikük észjárását sem ismerem, viszont túl tudok lépni a saját bezárt világom korlátain.

 8. Splash szerint:

  Hát igen… Elfelejtette a Jánoska, honnan jött és kinek mit köszönhet. Ez a testület ültette be a csevakba, a H.Gy., B.E. H.I.szavazatával és mégis nekikment. Kicsit korán rúgdosta ki őket, de hát ilyen a politika: aki nem látja, hogy ki-ki fölött áll az könnyen a saját torkát nyisszantja el 😉

 9. Splash szerint:

  Nézdmááá mit írt a Gyula:

  http://www.hgyula.hu/blog.html

  2010.09.23 – CSÜTÖRTÖK

  Vastag a bőr!

  A közelmúltban több megkeresés érkezett hozzám, hogy az utóbbi időszak kerületi társadalmi eseményeivel kapcsolatban másítsam meg a kialakított álláspontomat. Erre az elhatározásra azzal is “ösztönöztek”, hogy általam tisztelt és nagyra becsült embert kívántak áldozattá tenni és az ő egzisztenciális ellehetetlenítését az én döntésemtől akarták függővé tenni. Ezt a magam részéről egyszerűen zsarolásnak veszem és visszautasítom! (Minden erőmmel és kapcsolatrendszeremmel azon leszek – ha a fenyegetést beváltják – hogy segítsek az ártatlan és nagyra becsült ember egzisztenciális és emberi megsegítésén.

  Lássuk melyek is voltak azok a kérdések, amelyekről a fentiekben szóltam:

  – A közelmúltban ezen a honlapon beszámoltam arról, hogy az MSZP-ből való kizárás tárgyában milyen értesítést kaptam Szenteczky Jánostól. Szenteczky elmondta egy találkozásunk alkalmával, hogy a levél nekem szól és adminisztrációs hiba történt csupán (amit a titkárnő vétett). Egy másik volt párttársam pedig arról tájékoztatott, hogy ha nem vonom vissza a honlapomról a kizárással kapcsolatos írásomat, kirúgják azt az embert, aki a levelet írta. Közbevetettem, hogy szerintem az írta, akinek a szignója rajta van a dokumentumon, azt pedig nem gondolom, hogy kirúgja saját magát. Azt mondták, ne hülyéskedjek! Tudnom kell, hogy a titkárnő a hibás!

  – A másik ügy a Képviselő-testületi ülés előtt merült fel. Az MSZP frakció értekezletet hívott össze a CSEVAK-nál felmerült esetleges törvénysértések vizsgálatára létrehozandó bizottság megalakulásának megakadályozására. Kérték, hogy ezt az elutasítást szavazzam meg. Tényleg vastag bőr van egyeseknek az orcáján! Azt hiszik, hogy ilyen sarkalatos kérdést, ami a közpénzről szól, lobbyzással el lehet “sikálni”. Megint a ki nem mondott érzelmi zsarolás jött! A vizsgálat eredményeként elképzelhető, hogy egyes ismerőseim megüthetik a bokájukat. Nem lényeges, de ide tartozik, hogy tőlem elvárják a lojalitást és az együttműködést azok, akik pár héttel ezelőtt pártelnökségi ülésen (a munkáltatóm törvénysértő adatszolgáltatását követően) megtárgyalták a nyugdíjazásom ügyét és 6:1 arányban elutasító döntést hoztak.

  Ezek az emberek ismernek! Több évtizedet dolgoztunk együtt, tudják, hogy 57 éves korban, ha az embernek váltania kell a mai világban, az igen sok bizonytalanságot tartalmaz. Még az is benne van a pakliban – jelentős nagyságrenddel – hogy az ember (én) ellehetetlenül, anyagilag és emberileg megsemmisül. Ennek megakadályozására adott lehetőséget a Magyar Kormány az előrehozott nyugdíj intézményével.
  Az én volt barátaim ezzel a döntésükkel rátették a kést a nyakamra. Ők ezt tudták, kárörömmel vállalták, sőt széles vigyorral híresztelték, hogy így jár, aki ellent mer mondani nekik!
  Ezek után még elvárják, hogy én biztosítsak lehetőséget arra, hogy az esetleges kellemetlenségeket elkerüljék! Megállapítható újra, hogy nagyon vastag bőr van az arcukon!

 10. " ?! " szerint:

  Kedves “Gigi”!

  Ismét a védőügyvéd helyébe léptél, pedig neked ez a szerep nem megfelelő.

  Tájékoztatlak, hogy az adósság az amelyet valamikor vissza kell fizetni.

  Teljesen mindegy, hogy azt könyvelési szempontból hol tartják nyilván, és az is mindegy, hogy az költségvetési hiány miatt felvett rövid-lejáratú hitel, vagy hosszú-lejáratú fejlesztési hitel, vagy igénybe vett szolgáltatás ki nem fizetett ellenértéke, vagy egyéb kötelezettség, ezért azt javaslom, hogy ne bűvészkedj ezek megmagyarázásával.

  Azt viszont megkérdezem Tőled hogy, hogy a fenébe nem lépi át az ingerküszödet az a tény, hogy Tóth Mihály polgármester hivatalos jelentésében az áll, hogy június 30-án az északi bevételből 3,9 milliárd Ft volt az önkormányzat számláján (jelenleg valószínűleg még kevesebb), de ennek ellenére Borka-Szász is 5 milliárd Ft-ról hazudozott a kampányfilmben, és Szenteczky is 5 milliárd Ft-ról hazudozik a programját tartalmazó füzetben?

  Neked tűnik fel sem a két összeg közötti 1,1 milliárd Ft-os különbség?
  Sem az, hogy a június 30-án még a számlán lévő, de feladathoz kötött (kvázi elköltött) 3,9 milliárd Ft-ból nem lehet a következő ciklus fejlesztéseit finanszírozni, és a költségvetési hiányt csökkenteni?

 11. Gigi szerint:

  Attól megy szét az egész bagázs, hogy olyan mélyen matatnak a kakiban, hogy zsarolni is képesek, Gyula meg kibeszélni, a nyilvánosság erejével megvédendő magát és végrehajtó munkásembereket…

 12. " ?! " szerint:

  Kedves “Gigi”!

  Nehogy elsírd már magad azért, mert szét megy az egész bagázs!
  Ez csak annak a következménye, hogy egy maffia jellegű csoport vette át a hatalmat a bagázsban.
  Az lenne a szomorú, ha mindenki besorolna a maffiába azért, hogy a bagázs együtt maradjon.

 13. Gigi szerint:

  Kedves ” ?! “,

  szerintem magánügyem, hogy engem a milliárdokkal való dobálózásnál sokkal jobban érdekelnek más dolgok, például etikai kérdések, sajtós ügyek, de ha a pénzügynél maradok, akkor az, hogy meddig mennek még fel a hiteleim, mert még bírom, 15-éig minden csekkemet befizettem, igaz, azon az áron, hogy azóta feleannyit eszem, mint kellene… Szóval engem csak irritál, amikor milliárdokról beszélnek, mert nincs rá semmilyen ráhatásom!

  De ha muszáj állást foglalni: személy szerint jobban hiszek a vagyongazdálkodásról szóló beszámolónak mint hiteles és hivatalos dokumentumnak, minthogy bedőljek bármilyen szélhámos választási ígéretnek.

 14. Gigi szerint:

  Drága ” ?! “,

  nem sírok, ezt már megint honnan veszed?!

 15. Gigi szerint:

  Személyeskedés helyett beszéljünk inkább az újabb botrányról, ahogyan Gyulát lehetetlenítik el!

 16. " ?! " szerint:

  VISSZASZÁMLÁLÁS:

  Csepeli mszp-sek!

  Már csak 9 napotok van ebből az 1.461 napos ciklusból arra, hogy teljesítsétek a 2006-ban erre a ciklusra vállalt alábbi választási ígéreteiteket:

  1.) Csepel északi részén új városrész épül.
  (Az új városrész építése érdekében a mai napig egyetlen kapavágásra nem került sor. Csak egymásnak ellentmondó fejlesztési koncepciók készíttetésére pazaroltátok a közpénzeket.)

  2.) 2010-ig elkészítjük a csepeli gerincutat.
  (A gerincút megépítését 1994 óta mind a négy választás előtt megígértétek, de a mai napig egyetlen méter hosszban sem készült el a gerincút, és közelmúltban kampányfogásként elkezdet munkálatok is csak a gerincút első felének a megépítése címén lettek elindítva.
  Az eddigihez hasonló hatékonyságotok esetén, a gerincút második felének a megépítésére, a megígért 2010-es határidővel szemben, kb. 2030-ban számíthatunk.)

  3.) Megépítjük a városközpontot tehermentesítő teherforgalmi elkerülő utat.
  (Ezzel kapcsolatban is csak a közpénzből végeztetett többszöri tervezésig jutottatok el, de egyetlen méter utat nem építettetek meg, annak ellenére, hogy az északi terület bevételéből erre a célra több mint 700 millió Ft-ot elköltöttetek.)

  4.) Megépítjük a Corvin csomópont kétszintes kereszteződését.
  (A gerincút részeként 1994 óta ezt is minden választáskor megígértétek, de a mai napig ennek a tervezése sem fejeződött be.)

  5.) 2007-ben elkészül és megnyílik a Csepeli strand területén a fedett uszoda.
  (Ezzel kapcsolatban is sikerült tanulmánytervekre közpénzből elköltenetek egy csomó pénzt, de jelenleg már a terveitek között sem szerepel az ígéret teljesítése.)

  6.) Meghosszabbítjuk a Hollandi utat.
  (Ezt az ígéretet sem teljesítettétek, mert a teljesítést az ígéret megtételekor sem gondoltátok komolyan.)

  7.) Áthelyezzük a Szent Imre téri buszpályaudvart.
  (A teljesítési szándék igazolásaként erre vonatkozó szakvéleményekért is elköltöttetek egy csomó közpénzt, de az érdemi megvalósításhoz hozzá sem kezdtetek.)

  8.) Előkészítjük Csepel-Háros belterületbe vonását.
  (1994 óta ezt is minden választáskor megígértétek, de miközben a lázas tevékenység látszatát keltve, közpénzből több százezer Ft ráfordítással 5 vagy 6 soha fel nem használt rendezési tervet és szabályozási tervet készíttettetek, a terület belterületbe vonását az elmúlt 16 évben hivatalosan soha nem kezdeményeztétek.)

  9.) 2010-ig befejezzük a kerület teljes csatornázását.
  (Ezt a 2006-os választás előtt tutira ígértétek, de Tóth Mihály polgármesternek csak a Központi Szennyvíztisztító 2010. júliusi átadásakor jutott eszébe, hogy az ígéret teljesítéséhez eddig még hozzá sem kezdtetek.)

  10.) Majdnem valamennyi utcát szilárd burkolattal látjuk el.
  (Az ígéret ellenére jelenleg Csepelen kb. 60 km földút van.
  Ilyenre a környező vidéki településeken sincs példa.)

  11.) A Királyerdőben, a Szent István úton bevásárló központ épül.
  (Annak ellenére, hogy ez Tóth Mihály polgármesternek a személyes választási ígéreteit tartalmazó programban is szerepelt, a mai napig nem lehet megtalálni ezt a bevásárló központot. Talán csak nem azért, mert az ígéret ellenére nem épült meg?)

  A fenti 2006-os választási ígéretek mellett, ne feledkezzetek el az alábbi nem teljesített, de 2006-ban már meg sem ígért 2002-es választási ígéreteiteknek a teljesítéséről sem!

  1.) Az északi terület eladásából származó bevételeket Királyerdő, Csillagtelep, Ófalu és Háros fejlesztésére fordítjuk.
  (Mi akadályozott meg benneteket abban, hogy a bevételt Királyerdő, Csillagtelep, Ófalu és Háros fejlesztésére fordítsátok, ha ezek a bevételek állítólag meg vannak?)

  2.) Csepel körzeti megbízotti rendszerét két csepeli rendőrőrs létrehozásával bővítjük.
  ( 8 év állt rendelkezésetekre az ígéret teljesítésére, de a mai napig teljesítésre irányuló szándékot sem tapasztalhattunk.)

  3.) Kezdeményezzük a csepeli Weisz Manfréd kórház korszerűsítését és fejlesztését.
  (Ezzel az ígérettel szemben a kórházat elfekvő intézménnyé alakítottátok, és a csepeli lakosság más kerületek kórházainak a nemkívánatos és kiszolgáltatott betegeivé vált.)

  4.) Kezdeményezzük, hogy törvény mondja ki a lakhatáshoz való jogot, továbbá azt, hogy az állam biztosítsa az első lakáshoz való jutás elérhető feltételeit.
  (Az ígéret ellenére semmiféle kezdeményezés nem történt, pedig az önkormányzat ez irányú kezdeményezését segíthette volna az mszp-s miniszterelnökök csicskásaiként sündörgő két csepeli országgyűlési képviselő, Podolák György és dr. Avarkeszi Dezső is.)

  Megjegyzés:
  A jelentéktelen apróbb nem teljesített, és csak részben teljesített 2002-es és 2006-os választási ígéreteitek teljesítésének a számonkérésétől eltekintek, ezért azokat fel sem soroltam.

  Csepeli mszp-sek!
  Hazudozás és mellébeszélés helyett a fenti elmaradások pótlásával foglalkozzatok!
  Ha nagyon ügyesek vagytok, akkor hétvégén is dolgozva, a hátralévő 9 napban még behozhatjátok a fentebb felsorolt sok éves lemaradásotokat, és ha ez a csoda sikerülni fog, akkor még a választást is megnyerhetitek.

  Ha viszont nem sikerül behozni, akkor mentek a levesbe! (Vagy más meleg helyre.)

  Csipkedjétek magatokat, mert gyorsan eltelik a 9 naptári nap (a 6 munkanap)!

 17. zed szerint:

  Inkább személyeskedjünk még egy kicsit, Gigi! 😉
  Hallottál már arról, hogy lehet részletfizetést kérni a szolgáltatóktól? A felit helyben fizeted, a fennmaradó részt 1 hónap múlva, csekken.

 18. Gigi szerint:

  Persze, csak mivel semmi nem garantálja, hogy a jövő hónapban lejjebb mennek a hitelek törlesztőrészletei, nem vállalhatom be, hogy amivel most elmaradnék, azt legközelebb – az időszerű jövő havival együtt – ki tudom fizetni! Ergo mindent (értsd: több munka vállalása + kiadások csökkentése) megteszek, hogy ne maradjak el! És a családom sem éhezik, csak magamat soroltam háttérbe!

  Mégsem akarok zokszót, mert nekem legalább van (még) munkám…

 19. ***** szerint:

  ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA!!!!!

  Jánoska a Gyulának köszönheti, hogy Csevak igazgató lett!!!!!
  Ő verte végig a frakción, hogy támogassák!!!!!

  A Borka-Szász meg elfelejti, hogy ki csinált belőle frakció vezetőt!!!!!
  A Gyula.

  A Gyula szemszögéből mind a két döntés hibás volt, a, mert mind a ketten meghálálták neki.

  Tóth – Orosz páros, meg nem tudja, hogy a két fiatal azért “ment neki a Gyulának”, mert Ő nem volt hajlandó a Tóth – Orosz párosnak nekimenni, és megbuktatni Őket (hogy a Borka-Szász – Szenteczky páros pozícióba kerüljenek). . .
  Ezért inkább Borka-Szász – Szenteczky összefogott, maguk mellé édesgették a naív (Tóth – Orosz párost) és kijjebrudalták a Gyulát . . .

  AZÓTA MEG OTT VANNAK, AHOL . . .

 20. Gigi szerint:

  Én is így tudom a történteket.

 21. Miska72 szerint:

  Elvtársak szorul a hurok!
  Jó hír!
  A börtöncellák szociláis alapon lettek mindenkinek tisztára meszelve! 😉
  HAJRÁ FIDESZ!

 22. obama szerint:

  Érdekes Tóth Mihály utolsó beszéde amit a testületi ülésen mondott. Beszédében kitért Takács Józsefre is, mint aki sokat tett Csepelért. Díjat is kapott, csak a megígért síremléke nem készült el, pedig azt Tóth maga ígérte meg.

 23. GONDOLKODÓ! szerint:

  2.SZÍN LONDON. DÍSZTEREM A PALOTÁBAN RICHÁRD, POMPÁBAN, MEGKORONÁZVA:
  Buckingham, Catesby, egy apród és mások

  RICHARD Álljatok oldalt, Buckingham öcsém!
  BUCKINGHAM Kegyes uralkodóm!…………………………..
  RICHARD Kezet!
  (A trónra hág)………..
  BUCKINGHAM Uram, azt kérem, amit megigértél
  S mire becsületed volt a zálog,
  Hereford grófságát és mind a nekem szánt
  Ingó vagyont most add meg hát nekem.
  RICHÁRD Stanley, vigyázz az asszonyodra. Ha
  Richmondnak ír, a felelős te vagy. ………….
  BUCKINGHAM Uram, a grófságot igérted.
  BUCHKIGHAM Uram!
  RICHÁRD Hány óra már?
  BUCKINGHAM Bátorkodom emlékébe idézni
  Felségednek, amit nekem igért.
  RICHÁRD Hány óra hát?
  BUCKINGHAM Tizet fog ütni mindjárt.
  RICHÁRD Üsd el magad!
  BUCKINGHAM Én üssem el magam?
  RICHÁRD Te hát! Hisz úgy lebegsz kérésed és
  Szándékom közt, mint nyelve a harangnak,
  S az osztó kedv ma bennem leapadt.
  BUCKINGHAM Jó, akkor döntsd el, adsz-e vagy nem adsz.
  RICHÁRD Untatsz, Mondom, ma vékony ez a kedv.
  (Richard és kisérete el)
  BUCKINGHAM Hát így vagyunk? Jó szolgálatomat
  Így fizeti? Ezért tettem királlyá?
  Jobb Hastingsre gondolni, s futni nyomban
  Brecknockba, míg fejem a nyakamon van. (El)

 24. grün szerint:

  “10.000-ből hogy lesz 1.200.000?”
  Forduljon bizalommal “?!”-hez!
  Ő még nagyobbakat is tud!!! (gurítani!)

 25. " ?! " szerint:

  Ajánlott olvasmány “grün”-nek!

  Címe: Hogyan lehet a már feladatokhoz rendelt 3,9 milliárd Ft-ot, 5 milliárd Ft szabadon felhasználható pénznek hazudni.
  (Kedves “grün”! Az olvasás előtt kösd fel az állad, nehogy kiessen a szádból a protkód!)

  Tegnap előtt a postaládámba bedobták Szenteczky kampány füzetét, amelyben a hazugságok közül különösen kiemelkedik a füzet 6. oldalán leírt alábbi hazugság:

  „Az észak-csepeli területekért kapott mintegy 9 milliárd forintból még rendelkezésre álló közel 5 milliárd forintból a fejlesztéseket a jövőben úgy fogjuk végrehajtani, hogy maradjon forrás a kerület költségvetési hiányának a csökkentésére is.”

  Szenteczky fenti állításával szemben a Tóth Mihály polgármester által kiadott hivatalos jelentésben az olvasható, hogy “az északi bevételből feladattal lekötött, de még el nem költött összeg 2010. június 30-án 3.900 millió forint volt”.
  (Azaz, az északi-bevételből június 30-án még 3,9 milliárd Ft volt az önkormányzat számláján.)

  Ha Szenteczky állítása igaz, akkor Tóth Mihály polgármester hazudott és neki kell felelni a hamis adatközlésért, a Csepeli MSZP-nek pedig az október 3-i választások után el kell számolni a két szám különbségként mutatkozó 1,1 milliárd Ft északi-pénzzel, azaz, 1.100 millió Ft-tal!

  Ha viszont a Polgármester hivatalos jelentésében leírt szám felel meg a valóságnak, akkor Szenteczky János MSZP-s polgármester-jelölt nézte ismét birkának a csepeli választókat az 1,1 milliárd Ft (azaz, 1.100 millió Ft) összegű hazugsággal, és ezért neki kell felelnie, legelőbb az október 3-i önkormányzati választáskor.

  Szenteckynek ez a hazugsága azonban túlmutat a fentebb leírtakon is, mert az arcátlanságban odáig ment el, hogy azzal hitegeti a választókat, hogy:
  “A még rendelkezésre álló közel 5 milliárd forintból a fejlesztéseket a jövőben úgy fogjuk végrehajtani, hogy maradjon forrás a kerület költségvetési hiányának a csökkentésére is.”

  Ezzel a hazugságával elfedi azt a tényt, hogy az északi-területért kapott pénzből június 30-án meglévő 3,9 milliárd Ft az utolsó Ft-ig feladattal lekötött pénz volt, ezért annak a jelenleg még meglévő maradékából (amely jelenleg már valószínűleg kevesebb mint 3,9 milliárd Ft) újabb fejlesztéseket nem lehet végrehajtani, és abból költségvetési hiányt sem lehet csökkenteni.

  Szerintem a csodával lenne határos, ha a polgármesteri jelentésben közölt 3,9 millárd Ft-tal szemben igaz lenne a notórius hazudozó Szenteczkynek az az állítása, hogy az északi-területért kapott pénz maradékából még közel 5 milliárd Ft áll rendelkezésre, ezért én már előre kijelentem, hogy Szenteczky 1,1 milliárd Ft (azaz, 1.100 millió Ft) értékű hazugsággal akarja megtéveszteni a csepeli választókat.

 26. " ?! " szerint:

  A Csepeli MSZP hagyatékát képező adósság a 2010. augusztus 31-én kelt polgármesteri jelentés alapján:

  1.) A költségvetési hiány 2010. aug. 31-én (a II/4. pont szerint) 3 milliárd 808 millió Ft.
  (Feltéve, hogy ezt az összeget az mszp-sek a szeptember 23-i képviselő-testületi ülésen nem emelték 4 milliárd Ft fölé.)

  2.) A Csepeli Önkormányzat tartozása a Fővárosi Önkormányzat felé (a II/3. pont szerint) 1 milliárd 556 millió Ft.

  3.) Az Önkormányzat jelenlegi hosszúlejáratú hiteltartozása (a III/2. pont szerint) 1 milliárd 392 millió Ft.
  (Ennek a hitelnek az érdekessége az, hogy a fennálló hiteltartozás részét képezi az első Orbán-kormánytól a Széchenyi-terv keretében kapott állami támogatással 2002-ben és 2004-ben épített 116 db önkormányzati bérlakás építéséhez önkormányzati önrészként felvett hitel is.
  Ez azt jelenti, hogy fideszes kormány támogatásával megépített önkormányzati bérlakások önkormányzati önrészéhez felvett hitelt is az új (valószínűleg fideszes) önkormányzatnak kell visszafizetni, miközben ennek a 116 lakásnak a megépítésével dicsekedett a Csepeli MSZP már a 2006-os választások előtt is, és jelenleg ezzel dicsekszik a szórólapján Szenteczky János mszp-s polgármester-jelölt is.)

  4.) Az Önkormányzatnak (a III/2. pont szerint) a hosszú és rövidlejáratú hitelek után a 2010. év végén 425 millió Ft kamatot kell fizetni.

  A fentiek együtt összesen 7 milliárd 182 millió Ft olyan kötelezettségeket (adósságot) jelentenek, amelyeket az új önkormányzatnak kell a következő években megfizetni.

 27. grün szerint:

  No, mit mondtam?

 28. Miska72 szerint:

  A Jobbik bebörtönözné Gyurcsányt
  Megjelent: 2010.09.24. 15:38
  Frissítve: 2010.09.24. 15:45

  Gaudi-Nagy Tamás törvénymódosítási javaslata börtönbüntetéssel sújtaná a parlamenti bizottságok előtt meg nem jelenőket.

  © MTIGaudi-Nagy Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője arra kérte a kormánytöbbséget, támogassa törvénymódosítási javaslatát, amely börtönbüntetéssel sújtaná a parlamenti bizottságok előtt meg nem jelenőket. A politikus azután nyilatkozott erről, hogy Gyurcsány Ferenc volt kormányfő jelezte távolmaradását a 2002 és 2010 közötti jogsértéseket vizsgáló parlamenti albizottság pénteki üléséről.

  Gyurcsány “megszegte képviselői esküjét, szembehelyezkedett az alkotmánnyal, és ezzel tökéletesen bebizonyította azt, hogy azok a véres események, amelyek 2006. őszén történtek, az ő szellemiségében zajlottak” – fogalmazott az albizottság alelnöke.

  A honatya azt kérte, hogy október 4-én házszabálytól eltérve fogadják el javaslatát, soron kívül hirdessék ki, majd küldjenek Gyurcsánynak újabb meghívót az albizottság ülésére.

  A képviselő utalt rá, ha Gyurcsány Ferenc akkor sem jelenne meg a testület előtt, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel lenne büntethető. Gaudi-Nagy Tamás szerint a volt kormányfőnek vállalnia kell a következményeket mindazért, amit 2006. őszén tett és azért is, amit most.

  Morvai Krisztina, a Jobbik EP-képviselője újságíróknak a Civil Jogász Bizottság társelnökeként arról beszélt, hogy szeptember 20-án Gyurcsány Ferenc példamutatónak nevezte a rendőrök fellépését, amelynek során nagy számban sérültek meg járókelők és a Kossuth térről hazafelé tartó tüntetők. Morvai Krisztina brutális rendőri erőszakról beszélt. Emlékeztetett arra: 2006. szeptember 20-án a volt kormányfő megerősítette, hogy “ez mindenben megfelelt az ő elvárásainak és további hasonló cselekményekre biztatta a rendőröket”. Szerinte ez vezetett az aznapi eseményekig, majd – ahogy fogalmazott – az október 23-i tragédiáig.

  “Gyurcsány Ferencnek a büntetőjogi felelőssége tehát már most is megállapítható” – szögezte le Morvai Krisztina. Hozzátette: a volt kormányfőt politikai és polgári jogi felelősség is terheli.

  Forrás: MTI

 29. grün szerint:

  “A Jobbik bebörtönözné Gyurcsányt?”
  Milyen piszok szerencse, hogy nem kívánságműsor!
  Szépek lennének, ahogy Kövér Lacival kézenfogva vonulnának a meg nem jelenésért börtönbe!
  Utóbbi ugyanis négyszer nem ment el!

 30. Miska72 szerint:

  Milyen piszok szerencse, hogy a bíróságra már el kell mennie! 🙂 🙂 🙂
  Ha nem, ELŐVEZETIK! 😉

Itt lehet hozzászólni !