Németh Szilárd Jerzy Popiełuszko emlékművének avatásán elhangzott ünnepi emlékező beszéde

Németh Szilárd Facebook oldala

Boldog Jerzy Popiełuszko atya emlékművét avatták fel Csepelen. Az alábbiakban olvasható a megemlékezésen elhangzott beszéd. Popiełuszko atya születésének 70. évfordulóján, a Szolidaritás papjának élete és vértanúsága tiszteletére készült.

„A Szolidaritás azért ejtette oly gyorsan ámulatba a világot, mert nem erőszakkal harcolt, hanem térden állva, rózsafüzérrel a kezében.” Jerzy atyának ez a megkérdőjelezhetetlenül igaz és lényegi megállapítása került a Sárosi Tibor alkotására emlékműre magyar és lengyel nyelven.

Kedves Emlékezők!

Nem véletlen, hogy amikor itt, Csepelen kezdtük kapizsgálni a testvéri lengyel nép igaz keresztény és európai nagyságú fiainak Jerzy Popiełuszko és Karol Wojtyla atyáknak az üzenetét, rögtön ránk rontottak.
Biztosan emlékeznek még arra, amikor a Ságvári Endre utcából Popiełuszko utca lett, itt nem messze a papírgyár tövében, a munkáskolónián. Milyen mély megvetéssel és gyűlölettel „érveltek” a kommunisták ellene.
Az ott élők még kimondani se tudják ezt az nevet – formáltak sommás és félreértelmezhetetlen véleményt nemcsak a vértanú papról, akit az ő internacionalista bandájuk kínzott és öletett meg, hanem a csepeli munkások értelmi és érzelmi képességéről is. Pedig a baloldal mindig a munkásosztályból származtatja magát.

Kedves Barátaim!

Persze, ezen ne csodálkozzunk, hiszen Popiełuszko atya volt a lengyel kommunisták által megalázottak és megfélemlítettek szószólója. Sőt, értünk magyarokért és helyettünk is szólt, értünk is szenvedett, és halt mártírhalált, akkor, amikor mi még a gulyáskommunizmus hazug bűvkörében éltünk.
Ő már akkor a szabadság apostola volt. Az általa hirdetett szeretet hatalmával egy lelki családdá tudott forrasztani hívőt és nem hívőt, értelmiségit és munkást, bekapcsolva őket az igazság és a Krisztustól kapott emberi méltóság védelméért folytatott küzdelembe.
A zsarnok hatalommal szemben, az igazságot soha el nem hallgatva, kereste fel a letartóztatott személyek családjait, hogy vigasztalja a szenvedőket, reményt adjon az elcsüggedettek széles rétegének, lelki és anyagi segítséggel könnyítse a megélhetési terhekkel küszködőket. „Zło dobrem zwyciężaj!”
Nem véletlen, hogy a varsói kohó udvarán, a gdanski kikötőben mindig vastapssal várták és köszöntötték őt a lengyel munkások. De vajon, milyen fogadtatás várta volna őt és igehirdetését a nyolcvanas évek eleji Csepel Vas- és Fémművekben vagy a Kádári Magyarország bármelyik „szocialista nagyüzemében”? Pedig áldozatának beteljesülése értünk, magyarokért is történt, a mi életünkre is kihatott.
Úgy gondolom, hogy mára, a szentek sorába lépő Jerzy atya, a testvéri lengyel nép fiának üzenete végre hozzánk is eljutott. Az égi hazából letekintve ránk, magyarokra, most azt láthatja, hogy megértésében jobban állunk az akkori időknél.
És ha továbbra is róla veszünk példát a hitre, az emberi méltóság és a család védelmére, egy igazságosabb társadalom építésére, akkor nem tévedhetünk el, nem járhatunk igaztalan úton. Mert az ő életpéldájában is beteljesedett a krisztusi evangélium igazsága: ,,Senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja barátaiért”. Jerzy Popiełuszko atya immár a mi hazánk égi pártfogója is.
Napjaink nehéz időszakában különösen nagy szükségünk van Jerzy atya áldására, hogy a keresztény eszményeket és értékeket népünk soha meg ne tagadja, azokat féltően őrizze és semmi másra fel ne cserélje. Példája és áldozata lelkünkbe égve erősítsen bennünket, és hozza meg számunkra a régen várt magyar föltámadást. Azonban ehhez mi magyarok is kellünk, elszánt hittel, keresztény gondolattal, magyar szóval és bátor cselekedettel.
Ma nemcsak Lengyelországnak, de Magyarországnak olyan kormánya és parlamenti többsége van, amelyik érti Boldog Jerzy Popiełuszko üzenetét. Tegnap Orbán Viktor miniszterelnök ezt mondta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kongresszusán: „Ezeréves törvény, hogy emberi méltóság, egészséges családok, erős nemzeti kötelék és szilárd hitbéli kötelékek nélkül nem állhat fenn Magyarország. A kormány meggyőződése, hogy ami jó a magyar keresztényeknek, az jó Magyarországnak is.”

Tisztelt Emlékező Közösség!

Ez az új emlékmű nemcsak a csepeliek, hanem az egész magyar nemzet nevében mondott köszönet Jerzy atya példás földi pályafutásáért, mártíriumáért, kálváriája minden stációjáért.”

Jerzy Popiełuszko a mi vértanúnk!

Forrás: Facebook

 

Itt lehet hozzászólni !