Ülésezett a képviselő-testület Csepelen

Csepel.hu

A testületi ülés napirendje előtt Borbély Lénárd polgármester köszöntötte azokat a csepelieket, akik jó hírnevét vitték kerületünknek.

Elismerésben részesült Dr. Zsédely Ildikó, aki 21 évig állt a csepeli betegek szolgálatában és a Csepeli Hímzőkör tagjai (Balatinecz Éva, Király Márta, Szuperné Bohus Judit, Tormásné Kertész Erika, Tóth Mária), akik a XIX. Kárpát-medencei Népi Textilfesztiválon I. díjban részesültek.

A testület elfogadta a kerületi rendőrkapitányság és a kerületi tűzoltó-parancsnokság 2023. évi beszámolóit. Szilágyi Sándor r. alezredes, kapitányságvezető arról beszélt, hogy a bűncselekmények közül a vagyon elleni törvénysértések dominálnak, a közbiztonsági viszonyok szélsőségektől mentesek, a közterületek és a magántulajdonú ingatlanok biztonsága szavatolt. Köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, amely havonta 9 millió forinttal járult hozzá a rendőrök közterületi jelenlétének erősítéséhez. Pistai Ferenc tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok elmondta, a Csepelt érintő káreseményeket a szakma szabályainak megfelelően sikeresen felszámolták. A tűzesetek számának növekedéséhez a forró nyár és a téves tűzjelzések számának jelentős emelkedése is hozzájárult. Megnőtt a téves jelzések száma, amelyek túlnyomórészt a nem megfelelően kiépített, vagy üzemeltetett tűzjelző berendezések jelzéseiből adódtak.
A testület elfogadta az önkormányzati cégek beszámolóit és üzleti terveit is, valamint döntöttek a tavalyi költségvetési év maradványainak felhasználásról. Dukán András Ferenc (Momentum) a napirendi vitában elherdált pénzekről beszélt, amire a polgármester válaszában elmondta, polgármestersége alatt 21 milliárd forinttal növekedett a kerület vagyona, 2023-ban pedig 3.5 milliárd forinttal, emellett számtalan fejlesztés, felújítás és útépítés valósult meg önerőből.

A képviselők döntöttek a Csepeli Panelprogram idei folytatásáról. Kovács Dávid Attila (független) a tavaly indított, száz százalékban önkormányzati forrású programról elmondta, a két pályázati kiíráson 21 társasház nyílászáró-cseréjét, tetőszigetelését, elektromos hálózat cseréjét és hőszigetelését támogatták.  A program 2024-ben emelt keretösszeggel, 150 millió forinttal folytatódik. A pályázati kiírás kibővül, már 2 szintes és minimum 8 lakásos társasházak pályázatait is várják, amelyek használatba vételi engedélyét legkésőbb 2010. december 31-ig adták ki. A pályázatok benyújtására 2024. szeptember 15-ig lesz lehetőség,

Megújul a Szent László utcai szolgáltatóháznál található Táncoló lány szobor és rehabilitálják a szolgáltatóház körüli leromlott közterületet, felújítják a burkolatokat és a zöldfelületeket. Az egyhangú testületi döntés értelmében erre a célra 116 millió forintot különítettek el. A képviselők egyhangúlag támogatták azt a polgármesteri előterjesztést, amely évente 61 millió forint fedezetet biztosít két posta – Vénusz utca 6. és Szent István út 230. – működésére. A honatyák útfelújításról is döntöttek: szilárd burkolatot kap a Mátyás utca (Kapisztrán János utca – Pöltenberg utca), és Kárpáti utca (Szentmiklósi út – Mária Királyné útja), továbbá sor kerül a csapadékvíz-elvezetésére és járdaépítésre is. A beruházás 523 millió forintból valósul meg.
A képviselők egyhangúlag elfogadták az első osztályosok iskolakezdési támogatásának 15 ezer forintról 25 ezer forintra emelését. A városatyák döntöttek továbbá a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum fenntartásában működő iskolákba járó rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatásáról is. A döntés értelmében ötven tanuló a tanítási napokon napi egyszeri meleg ételt térítésmentesen kap. A honatyák 16 csepeli sportegyesületnek összesen 11 millió 450 forint támogatást szavaztak meg.

A közbiztonság javítása érdekében az önkormányzat az idei esztendőben is 110 millió forinttal támogatja a csepeli rendőrkapitányságot annak érdekében, hogy biztosítani tudja a kiemelt rendőri jelenlétet közterületeinken, különös tekintettel a Karácsony Sándor utcában, az Ady-lakótelepen, Csillagtelepen, a Vasas utcában és Hároson, valamint nyáron a Csepeli Strand környékén. A képviselők szintén egyhangúlag megszavazták új mobil és fix kamerák telepítését. (Vermes Miklós utca és II. Rákóczi Ferenc út kereszteződésében található villanyoszlop, Királyerdő utca 154., Nagy Duna part, II. Rákóczi Ferenc út 279. II. Rákóczi Ferenc út 344, valamint a Szent Imre tér, amely a kialakításra kerülő parkolók és közpark területét figyeli).
A testület az önkormányzat saját halottjának nyilvánította a nemrég elhunyt Lenkei Lászlót, aki 1990 márciusától szeptemberig kirendelt tanácselnök-helyettesként tevékenykedett. 1990-től az SZDSZ képviselőjeként vett részt az csepeli önkormányzat munkájában, 1994 és 1998 között Csepel Önkormányzatának alpolgármestere volt.

Forrás: Csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !