Csepel Szolgálatáért díjat adtak át a forradalom és szabadságharc évfordulóján

Csepel.hu, Csepel.info

Csepel Szolgálatáért díjat adtak át Béres Valéria Ilonának, a csillagtelepi háziorvosi rendelő körzeti ápolójának, dr. Hegedűs Istvánnak, a csepeli szakrendelő baleseti sebészének, Mészáros Andrásnak, a Csepeli Városkép Kft. munkatársának, Németh Béla címzetes rendőr törzszászlósnak, a csepeli rendőrkapitányság munkatársának, Szabics Lajosnak, a Csepeli Városgazda munkatársának és a Csepeli Védőnői Szolgálatnak.

Az utóbbiak nevében Horváth Andrea vezető főnővér és helyettese, Nagy Erzsébet vette át a díjat. Bemutatjuk a díjazottakat.

Óbudáról jár gyógyítani a csepelieket

Dr. Hegedűs István egyetemi tanulmányainak megkezdése előtt egy évig műtőssegédként szerzett tapasztalatot a Budapesti Margit Kórházban, majd felvételt nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, ahol 1985-ben szerezte meg diplomáját. Orvosi pályafutását a Miskolci Kórházban kezdte, ezt követően 1987-ben került a Csepeli kórház baleseti sebészeti osztályára, mely egyben Dél-pest regionális traumatológiai centruma volt. Traumatológiai szakmából szakvizsgát 1991-ben tett. A Dél-pesti regionális traumatológiai centrum 2000-ben a Merényi Gusztáv Kórházba költözött, így munkatársaival együtt új helyen, de a régi csapattal itt folytatták a baleseti sérültek ellátását. Csepelre 2015-ben került vissza, a szakrendelőben újonnan szervezett baleseti sebészeti osztályra, itt látja el feladatát jelenleg is. Munkája során nemcsak az adott sérülést, hanem az embert összességében is kezeli, figyelme kiterjed a páciens más egészségügyi problémáira is. Határozott, ugyanakkor rendkívül empatikus, mindig megtalálja a közös hangot a betegekkel és munkatársaival is. Az intézmény orvosgárdájának egyik legstabilabb és legmegbízhatóbb tagja.

„Nem számítottam az elismerésre, de természetesen örülök neki. Harminchat éve gyógyítom a csepeli betegeket. Tulajdonképpen óbudai vagyok, most is onnan járok ide dolgozni, de mivel több időt töltök Csepelen, mint Óbudán, inkább csepelinek számítok már. Nagybátyám ráadásul szintén Csepelen volt üzemorvos. Amikor 2015-ben a Merényi kórházból visszakerültem a csepeli rendelőbe, úgy éreztem, hazatértem. A baleseti sebészet műszerezettsége, technikája sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben. A Csepeli kórházban komoly, jó társasággal dolgoztam együtt, sajnáltuk, hogy megszűnt annak idején. A csepeli baleseti sebészeti rendelő ellátottsága jobb, mint egy átlagos ambulanciáé. Látványos, nagy műtéteket nem végzünk, mert ez a kórházak feladata, de évente átlagosan hét-nyolcezer ambuláns beteget látok el különféle sérülések miatt.”

 

Életeket mentett, tolvajokat fogott

Németh Béla címzetes rendőr törzszászlós 2001. július 01-jén kezdte meg hivatásos rendőri tevékenységét a csepeli kapitányságon. Szolgált járőrvezetőként, nyomozóként, körzeti megbízottként és szolgálatirányító parancsnokként. Az utóbbi években ismét körzeti megbízotti beosztásban látja el feladatát. Az elmúlt csaknem huszonkét esztendő alatt számos fiatal rendőr kollégának segített abban, hogy elsajátítsák a szakmai tapasztalatokat. A társosztályok, szervek munkatársaival kitűnő munkakapcsolatot alakított ki, és együttműködésükkel a közrend, a közbiztonság, a bűnmegelőzés és felderítés érdekeiért tevékenykedik. Munkájával nagyban hozzájárul kerületünk közrendjének és közbiztonságának javításához, a lakosság biztonságérzetének erősítéséhez. Szolgálati pályafutása során huszonhárom alkalommal részesítették különböző szintű elismerésben, jutalmazásban. Március 15-én Csepel Szolgálatáért-díjat vehetett át.

„Jólesik, és megtisztelőnek érzem az elismerést. Az eltelt több mint húsz év alatt jó néhány olyan eset történt a munkám során, amelyek emlékezetesek maradtak. Ami hirtelen eszembe jut: kollégáimmal közösen két alkalommal mentettünk ki embereket egy égő, füstölgő csepeli családi házból. A rendőrök szoktak a leghamarabb megérkezni a helyszínre, a tűzoltók pár perccel később érnek oda. Ilyenkor a legfontosabb feladat, hogy kimenekítsük az embereket a lángokban álló épületből. Jó ideje már annak, hogy nyomozóként részt vettem annak a férfinak a felkutatásában, aki sorra felgyújtotta az autókat Csepelen. Pár éve történt, hogy egy óvodába törtek be, ahonnan tisztítószereket vittek el; sejtettük, ki lehet a tettes, fél órán belül kézre is kerítettük. Manapság autókatalizátor-lopások és bolti tolvajlások fordulnak elő, de összességében azt mondhatom, hogy Csepelen elenyésző a bűncselekmények száma más kerületekhez képest. Néha megesik, hogy a benzinkutaknál a tankolás után nem fizetnek a vásárlók, de utóbb gyakran kiderül, hogy nem szándékosan mulasztották el a fizetést, hanem feledékenységből, mert például telefonálgattak közben.”

 

A Csepeli Védőnői Szolgálat is kulcsszerepet tölt be a magzat-, a gyermek- és az anyavédelem területén

Hazánkban a gyermek- és családvédelem a már alapintézménynek számító védőnői szolgálaton keresztül valósul meg. 2015-ben a 100 éves védőnői szolgálatot hungarikummá nyilvánították, ugyanis a világban sehol nem találunk ennyire komplex, a lakosság szinte teljes spektrumát érintő, a születéstől 18 éves korig tartó, az anyát és gyermekét érintő összehangolt egészségügyi prevenciós ellátást, mint amilyen a Magyar Örökség Díjas hazai védőnői rendszer. A Csepeli Védőnői Szolgálat is kulcsszerepet tölt be a magzat-, a gyermek- és az anyavédelem területén, az egyéni gondozás nyomán a kerületben hivatásukat végző védőnők semmilyen más lakossági szolgáltatással nem összehasonlítható szoros személyes kapcsolatot tartanak a kisgyermekes csepeli családokkal. Kiemelten fontos a csepeli védőnők számára az általuk gondozott családok – különösen a nők, csecsemők, gyermekek, fiatalok – egészségének védelme, fejlesztése tanácsadással, családközpontú gondozással. Preventív szemléletük biztosíték arra, hogy már akkor felfigyeljenek a legkisebb eltérésekre, amikor még nincs baj, segítsék a helyes fejlődési irányt, megtalálják a családok számára a problémák megoldásának lehetséges eszközét, és ami a legfontosabb, hogy mindenhez elnyerjék a szülők, családok bizalmát. Horváth Andrea, a TIESZ vezető védőnője: „Amikor megkaptuk az értesítést, miszerint elismerésben részesülünk meglepődtünk, de persze nagyon örültünk is. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki ránk gondolt a felterjesztés, a megszavazás és az odaítélés vonatkozásában. Ez egy pozitív visszajelzés számunkra a fentartótól a munkáltatótól, a lakosságtól, arra vonatkozólag, hogy a feladatunkat jól végezzük, nincs ránk panasz. Azonban nagy felelősség is egyben, abban az értelemben, hogy a kitüntetésnek továbbra is megfeleljünk. Azt megígérhetjük, hogy bármilyen szervezeti változás következik is be a jövőben, mi mindig a csepeli családok egészségének fenntartását tartjuk szem előtt. Továbbra is felhívjuk a figyelmet, hogy az egészség érték, amire nagyon vigyázni kell! A szűrővizsgálatokon rendszeresen részt kell venni, annak érdekében, hogy a nagy bajt elkerüljük.

Igen jó érzés, amikor egykori gondozottjaink már felnőttekként szívesen emlékeznek vissza és értékelik a munkánkat. A legnagyobb elismerés pedig az, ha ők maguk sikeres egészséges emberekké válnak.”

 

„Érzem, hogy szeretnek a betegek”

Béres Valéria Ilona körzeti ápolóként dolgozik a Csillagtelepi Háziorvosi Rendelőben. Középiskolai tanulmányait a Vámos Ilona Egészségügyi Szakiskolában végezte, ahol általános ápoló és asszisztensi képzettséget szerzett. Jelenlegi munkáját 1994. óta látja el Dr. Vermes Péter háziorvos mellett. Az évek során folyamatosan képezte magát, ápolói, körzeti ápolói, üzemi ápolói és diabetológiai szakápolói szakképesítéseket szerzett. Valika feladatait végtelen elhivatottsággal végzi. Mindig és mindenhol segít, ahol éppen tanácsra, vagy csak néhány kedves szóra van szükség. A Vénusz utcai rendelőt reggelente vele nyitják. Már hajnalban vért vesz, segítséget nyújt a gyógyszerfelírásokhoz, fogadja a telefonhívásokat, szervez, irányít, támogatja főnöke munkáját. Feladatait magabiztosan, kiváló színvonalon, empátiával és elkötelezettséggel végzi. Az itt élők szeretik és bizalommal fordulnak hozzá, hiszen tudják, hogy Valika mindig segít, legyen szó akár kisebb problémáról, vagy akár sürgős beavatkozást igénylő komoly betegségről. „Nagy örömmel fogadtam az elismerést, váratlanul ért. Eddig is tudtam, éreztem, hogy a betegek szeretnek, kedvelnek, de most még inkább érzem a szeretetüket. Sokan gratuláltak az elismeréshez, személyesen is és rengeteg üzenetet is kaptam. Nagyon megtisztelő számomra ez a díj, mely azt mutatja, hogy a nehéz helyezt ellenére is érdemes az egészségügyben dolgozni. Ezt a munkát azonban csak hivatástudatból, szívből lehet csinálni. Jövőre lesz 40 éve, hogy a pályán vagyok. Nagyon jó oktatóim voltak, büszke vagyok a régi iskolámra és úgy érzem, hogy rokonaim, barátaim mellett még sokan osztoznak az örömömben.”

 

A tábor Lajos bácsija volt

Szabics Lajos 1958. január 29-én született Karcagon. A Hollandi úton lévő Sport- Szabadidő- és Rendezvény Központban 2012 szeptemberében kezdett el dolgozni gondnokként. Kezdetekben a nyaranta 300-350 csepeli gyermeknek tartott nyári napközis tábor vendéglátója volt. Munkája során rengeteg embert megismert, közvetlen és vidám természetének köszönhetően sokakkal barátságot kötött. Gondnoki munkáját lelkiismeretesen és segítőkészen végezte, gondos gazdaként járt el. A tábornak ő volt a Lajos bácsija, az elmúlt évtizedben Lajos bácsi és a tábor neve összeforrt. Március 15-én Csepel Szolgálatáért-díjat kapott.

„Csodálatos érzés az elismerés, eszembe nem jutott volna, hogy én ezt kiérdemlem. Életem elmúlt tíz éve a táborról szólt, s most, hogy nyugdíjba vonultam és visszaköltöztem Karcagra, visszahúz a szívem Csepelre. Eredetileg is Karcagon éltem, ahol tizenkilenc és fél évig egy malomban dolgoztam, de megszűnt, s új munkahelyet kellett keresni. Kapóra jött a csepeli lehetőség, úgyhogy a feleségemmel ideköltöztünk. A gondnoki munka igazából kétszemélyes feladat, mert a nap 24 órájában, minden nap készen kellett állni a különféle vendégek, sportolók, köztük külföldiek fogadására, nyáron pedig a napközis tábor ügyeinek intézésére. Rendeztek itt névnapokat, születésnapokat, lakodalmakat, szilvesztereket, baráti összejöveteleket, céges bulikat – a feleségemmel szerveztük, hogy minden rendben történjék. Jó gazda módjára előkészítettük a helyet, takarítottunk, végeztük a karbantartási munkákat, ha kellett, elhárítottuk a dugulást a konyhában vagy a fürdőszobában. Emlékszem, tavaly márciusban indiai menekültek jöttek Ukrajnából a táborba; ideszóltak, hogy pár óra múlva érkeznek, addigra legyen elegendő ágy, matrac. Fáradtak voltunk, de gyorsan intézkedtünk, hiánytalanul lettek fekhelyek. Másnap arra is volt gondunk, hogy az indiai fiatalok tudjanak kikapcsolódni, tollaslabdázni vagy focizni a táborban. Karcagon megmaradt a családi házunk, ahová most visszaköltöztünk. Felújítjuk, van vele munka bőven. Négy lányom van, mindegyik férjnél, és nyolc unokám született. Így telnek a napjaim.”

 

A kerület ünnepi megemlékezéseinek állandó, tevőleges résztvevője, alakítója

Mészáros András több mint 10 éve dolgozik a Csepeli Városkép Kft-nél, már a kezdetektől részt vesz szinte minden kerületi rendezvény lebonyolításban. Otthonról hozott szorgalmát és precizitását, néprajzi tudását és az ahhoz párosuló műszaki ismereteit kiválóan tudja kamatoztatni a közművelődési programok terén. A kerület ünnepi megemlékezéseinek állandó, tevőleges résztvevője, alakítója, a Csepel Galériában a képzőművészeti kiállítások berendezője, a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény enteriőreinek kivitelezője. Nevéhez fűződik a Csepel és a gyár története című állandó kiállításnak, a Tamariska-domb alatti tárlatoknak, illetve az Összetartozás Házának több, művészi gondossággal kialakított életképe. A családi rendezvények lebonyolításában és előkészületében is folyamatosan aktív szerepet vállal. Helytáll a legnehezebb feladatokban, munkáját minden esetben a legnagyobb gondossággal, odaadással végzi, ráadásul úgy, hogy közben a környezetében lévők mindig számíthatnak tőle egy-egy kedves szóra, bíztató mosolyra.

„Nagyon örülök az elismerésnek, megtiszteltetésnek tartom. A díj arra ösztönöz, hogy ezután is a legjobb tudásom szerint tegyem a dolgom. Minden erőmmel igyekszem megoldani a rám bízott feladatokat, a felmerülő problémákon úrrá lenni. Csapatjátékosként mindig azt keresem, hogyan lehet megoldást találni. A munkámban az emberekkel való kommunikációt szeretem a legjobban. A díjátadó ünnepség megható volt, annál is inkább, mivel a családom mellett sok kollégám is gratulált az elismeréshez.”

Forrás: Csepel.hu

Egy hozzászólás “Csepel Szolgálatáért díjat adtak át a forradalom és szabadságharc évfordulóján” bejegyzésre

  1. László szerint:

    Kellene még egy motoros, a cowboy, egy építőmunkás meg az indián és teljes lenne a Village People. Csak a rendőr jelent meg, de annak meg nem látom bájdorongját…

Itt lehet hozzászólni !