Praktikus tanácsok családi házas építkezésekhez

Csepel.hu

A gazdaságélénkítő intézkedések következtében jelentősen megnőtt lakásépítési kedv kerületünkben is nyomon követhető– mondta el a Hírmondónak Hollainé Fekete Anna, a kerületi önkormányzat főépítészi irodájának városrendezési ügyintézője. Az okleveles építészmérnök egy házépítés tervezési folyamatairól és az építési szabályzat legfontosabb elemeiről is beszélt a lapnak. A helyi iroda számos tanáccsal segíti az építkezni vágyókat.

-Egy építkezés sokszor egész életre kiható, nehéz és költséges folyamat, de a végeredmény remélhetőleg megéri a befektetett energia- és anyagi ráfordítást. Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy ezt a folyamatot jó irányba tereljük?

A legfontosabb a megfelelő tervező kiválasztása. Egy lelkiismeretes és felkészült építész jó irányba terelheti a tervezési programot, bemutatja a különféle változatok előnyeit, hátrányait, felel a terv szakszerűségéért, a jogszabályi előírások betartásáért. Javasolt már a tervezés elején megfogalmazni a következő alapelveket is: a közlekedők minimalizálása, kertkapcsolat, árnyékolás, megfelelő tájolás, az intim terek (hálók, fürdők) és a nappali funkciók zavartalan használatát lehetővé tévő térszervezés, letisztult tömegalakítás. Érdemes elég időt szánni az optimális terv elkészítésére, ennek költségei a kivitelezés és a későbbi használat során sokszorosan megtérülnek. Fontos tudni, hogy amennyiben kész lakás vásárlása mellett dönt valaki, mindenképpen járjon utána annak, hogy az építkezés megfelel-e a helyi előírásoknak mind az építési szabályzat, mind a településkép védelméről szóló rendelet tekintetében. Az utólagos szabályossá tétel, a felelősség tisztázása rengeteg kellemetlenséget és anyagi veszteséget okoz.

-Csepelen a legtöbb építkezés az úgynevezett intenzív kertvárosias lakóterületeken történik. Ez kerületünkben a Királyerdő és a Kertváros városrészeket jelenti. Mit kell tudni annak, aki itt akar építkezni?

A helyi építési szabályzatból két fontos elemet emelnék ki. Az egyik, hogy a 800 nm-t el nem érő telkeken csak egy lakás, e fölött is legfeljebb két lakás építhető. A másik, hogy az újonnan létesülő, 100 nm nettó alapterületet meghaladó lakásokhoz az épület megvalósulásával egyidőben gépkocsi tárolót is ki kell alakítani az épülettel egy tömegben, megelőzve az utólagos építmények rendezetlen látványát. Ezek a szabályok elősegítik, hogy az eredetileg egy telek-egy ház struktúrán alapuló városi szövet ne váljon túl sűrűvé, visszaszoruljon a telek lehetőségeit túlfeszítő, a környezet adottságait figyelmen kívül hagyó építési tendencia. Hiszen az ott lakók éppen a sok zöld, a kertvárosias nyugalom miatt szeretnek itt élni, és az újonnan beköltözők is ezeket az értékeket keresik elsősorban. Fontos tudni, hogy a főépítészi iroda konzultációval segíti a tervezési folyamatot. Nem építési engedélyköteles, egyszerű bejelentés alá tartozó lakóépület építése és bővítése esetén még a bejelentést megelőzően kötelező a szakmai konzultáció igénybevétele, melynek során elsősorban a településképi követelmények, illeszkedési kérdések kerülnek előtérbe.

Milyen javaslatokkal, tanácsokkal látják el az építkezőket ezeken a konzultációkon?

Az eddigi tapasztalatok alapján főleg az indokolatlanul bonyolult, és ezáltal költséges tetőidomok, utcaképtől idegen beépítések helyett adtunk javaslatokat a sallangmentes, harmonikus, kertvárosi hagyományokat tiszteletben tartó, mégis korszerű megoldásokra. Fontos, hogy az utca felé a lakóház jelleg domináljon, ne a kiegészítő funkciók. A kötetlen beszélgetés keretén belül, lehetőségeinkhez mérten igyekszünk felhívni a figyelmet a tömegalakítás kérdésein túl az alaprajzok olyan kritikus pontjaira is, melyek kisebb módosításokkal jobb életteret, praktikus, jól bútorozható helyiségeket, logikus térkapcsolatokat, sok esetben gazdaságosabb kivitelezést és fenntartható használatot eredményezhetnek. Mindezeket a szakmai tapasztalataink alapján jobbító szándékkal, javaslatként tesszük, melyek megfontolása az építtető és tervező szabad döntése. Sokszor találkozunk azzal a felvetéssel, hogy a közvetlen környezet annyira vegyes, hogy nincs mihez igazodni. Ilyenkor a tervező felelőssége még nagyobb, hiszen egy olyan épületet kell(ene) megvalósítani, ami a környezetében igazodási pontként, követendő példaként szolgálhat. Úgy gondolom, hogy a megépült házak nem csak a bennük élőknek nyújtanak harmonikus otthont, hanem látványukkal, méretükkel évtizedekre meghatározzák a mikrokörnyezetet is. Célunk, hogy a hagyományokat tisztelő, ugyanakkor a mai kor követelményeinek megfelelő értékek szülessenek, melyek nemcsak az adott épület, hanem a környezet felértékelődéséhez is vezetnek. Hisszük, hogy a rendezett beépítések, a meglévő értékeket tiszteletben tartó, színvonalas épületek élhetőbb és szerethetőbb lakókörnyezetet eredményeznek.

Csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !