Orbán Viktor: Védjük meg Magyarországot!

Fidesz.hu

Határainkat meg fogjuk védeni, a Soros-terv megvalósítását meg fogjuk akadályozni, és végül ezt a küzdelmet is mi fogjuk megnyerni – jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz XXVII., tisztújító kongresszusán.

A kormányfő beszédében aláhúzta, a Fidesz már ma is készen áll a választásokra. Hozzátéve: a Fidesz sohasem elégszik meg a választások megnyerésével. Ennél jóval többet akarunk, azt is keressük, kutatjuk, s ha jó passzban vagyunk, meg is találjuk, mi is a mélyebb értelme, magasabb rendű célja a soron következő választás megnyerésének; mit kell tennünk azért, hogy a Fidesz győzelmével egész Magyarország és minden magyar ember nyerhessen – fogalmazott.

Orbán Viktor közölte, három feladatot látnak maguk előtt. Megerősíteni mindazt, amit Magyarország verejtékes munkával elért az elmúlt hét évben, elmélyíteni politikánk szellemi és lelki alapjait, valamint megvédeni Magyarország jövőjét, mert végre-valahára összeszedtük magunkat, végre ismét van jövőnk, tehát végre van mit megvédenünk – jelentette ki.

Aláhúzta, a 2010-ben kitűzött célokat sikerült elérni. A gazdaságot megmentettük, a költségvetést stabilizáltuk, az IMF-től és Brüsszeltől kapott hiteleinket visszafizettük, a média-, az energia- és a bankrendszer többségét magyar kézbe vettük – sorolta. Mindezt az ország összes lakosa által közösen vállalt, óriási erőfeszítéseknek köszönhetjük – jegyezte meg.

2014-ben olyan célt tűztünk ki magunk elé, amiről a politika sokat beszélt 25 éven át, de eredményt nem ért el benne – mondta el. Hozzátette, azt akarták, hogy a gazdasági eredmények ne csak a statisztikákban, ne csak a hitelminősítők nyilatkozataiban, ne csak strukturális reformokban, ne csak az elosztási rendszerek megújításában mutatkozzanak meg, hanem a magyar emberek mindennapi életében álljon be végre változás. Azt akartuk 2014-ben, hogy négy év múlva a magyar emberek mindennapi élete biztonságosabb, simább, reménykeltőbb legyen, és a változás általános legyen, mindenkit elérjen, mindenki részesüljön belőle, mindenki minden évben léphessen egyet előre – sorolta.

Emlékeztetett, az ország nagy többsége 2010-ben már lassan negyedszázada élt bizonytalanságban, és életét inkább látta süllyedőnek, mint emelkedőnek, biztonságérzete, elismertsége és a neki kijáró tisztelet elpárolgott. A kormányfő kiemelte, nekik vissza kellett adni a szocialisták alatt elvesztett munkahelyeket, és meg kellett erősíteni bennük a munka értelmébe vetett hitet. A legnehezebb, egyben a legfelemelőbb is az volt, hogy megnyissuk az emberhez méltó élet, a talpra állás és a felemelkedés útját a nehéz sorsú, hosszú évek óta munkanélküli, segélyen és gyakran nyomorban élő, több százezer honfitársunk előtt – idézte fel. Rezsicsökkentés, segély helyett munka, legalább közmunka a szülőknek, ingyenes étkezés, 3 éves kortól kötelező óvoda a gyerekeknek – tette hozzá.

Az eredmények között megemlítette, hogy felszámolták az elterpeszkedő bűnözői életformát, amely sok helyütt lassan már megélhetési stratégiává és életmóddá is vált. Mindenkinek adtunk esélyt a becsületes és törvénytisztelő életre, de aki nem élt vele, akinek a jó szó és a felkínált esély sem használt, ők a törvény szigorával találták szembe magukat – tette hozzá. Megjegyezte, nem szégyellték nyíltan kimondani, hogy nincs jövője annak az életformának, amely nem a gyerekekért, hanem a gyerekekből akar megélni. Kitartóak voltunk és következetesek, ezért a mindennapi élet minőségét meghatározó közbiztonságot is sikerült gatyába ráznunk – szögezte le.

Orbán Viktor kiemelte, büszkék lehetünk arra, hogy mi vagyunk az a kormánypárt, amely felszámolta Magyarországon a tartós és tömeges munkanélküliséget.

Lassan elérjük a teljes foglalkoztatottságot, és olyan ország leszünk, de lehet, hogy már az is vagyunk, ahol mindenki dolgozhat, aki dolgozni akar. A közmunka világából folyamatosan lépnek át a piaci munka világába, sőt lassan már a munkáskéz hiánya jelenti a gondot – tette hozzá.

Kitért a béremelésekre is. Elmondta, a minimálbért 73.500 forintról január 1-jével 138.000 forintra, a szakképzetteknek járó bérminimumot 89.500 forintról 180.500 forintra emelték. A minimálbér után pedig sikerült érzékelhetően emelkedő pályára állítani a tanárok, a rendvédelemben és az egészségügyben dolgozók jövedelmét is – tette hozzá. Végül mégiscsak sikerült a gazdaságot növekedési pályára állítani, a munkanélküliséget vissza- és kiszorítani, mindenkinek munkát adni, a családokat kiemelten támogatni, és sikerült a saját otthon esélyét a gyerekesek előtt kinyitni – sorolta.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a 2018-as választások tétje nagyobb, mint a 2014-esé volt. Még négy év munka kell ahhoz, hogy megerősítsük az eddigi eredményeket, hogy azok már visszafordíthatatlanokká váljanak – szögezte le. Felhívta a figyelmet arra, a magyarok nem számíthatnak az ellenzékre, mely a legfontosabb döntéseket, – így például a családi adókedvezményt, az adócsökkentést, a Nők 40 programot, a földtörvényt, a devizahitelesek mentőcsomagját és a betelepítést tiltó alkotmánymódosítási javaslatot – sohasem szavazta meg. Könnyen belátható, hogy összeroskadó és önmarcangolásba süllyedt szocialistákkal, pénzért és hatalomért mindenre képes, nemzeti radikálisból cicapárttá vedlett alakulatokkal nem lehet se tartóssá, se visszafordíthatatlanná tenni a mindennapi élet biztonságát – fogalmazott. Aláhúzta, az emberek pedig, pontosan tudják, mi a helyzet, ezért ma Magyarországon nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó hangulat uralkodik.

Orbán Viktor felszólított arra is, hogy ne vegyük fel a korszellemmel hadakozók romantikus hősi pózát, ehelyett vegyük észre, hogy a korszellem nem azonos a médiaszéllel. Vegyük észre, hogy a nagyhatalmú globális cégek és globális politikai szervezetek hangszóróiból áradó andalító melódiák, a könnyed felelőtlenségre, fogyasztási őrületre, a korlátlan önzésre biztató dallamok egyáltalán nem azonosak a korszellemmel – tette hozzá. Hangsúlyozta, az európai emberek tízmilliói naponta keményen dolgoznak és küzdenek, hogy felszínen tarthassák magukat és családjukat, biztonság és rend után vágyakoznak, egyre erősebben kapaszkodnak kulturális identitásukba, és naponta harcolnak megszokott európai életük minden négyzetméteréért. Ez az igazi korszellem – húzta alá.

Orbán Viktor leszögezte, a korszellem valójában a mi oldalunkon áll, a keményen dolgozó, felelősséget vállaló, családjukról gondoskodó, hazájukat szerető, keresztény gyökereikhez ragaszkodó európai emberek oldalán. Mi vagyunk többségben, sőt elsöprő többségben, csak idő kérdése, és nemcsak Magyarországon, de egész Európában, sőt az egész nyugati világban győzni fogunk – jelentette ki. Megjegyezte, mindezt a globalista elitek, az őket kiszolgáló bürokraták, az ő zsoldjukban álló politikusok, az ő érdekeiket megtestesítő Soros-féle hálózatok ügynökei is tudják, ezért találták ki mindarra, ami nemzeti, népi, keresztény és polgári azt a varázsigét, hogy „populizmus.” De hiába a varázsige ismételgetése, hiába a ráolvasás, hiába a politikai vudu. A valóság, a valóságos emberek, a valóságos életösztönök, a valóságos emberi vágyak, álmok és remények le fogják győzni a ma még Európán uralkodó globalista elitet, és ismét naggyá fogják tenni Európát és benne Magyarországot is – fogalmazott a kormányfő.

Felhívta a figyelmet arra, ez nem következik be magától, harc lesz és küzdelem. Ez a küzdelem odavezet, hogy a következő évtized európai vitái éppen az identitás, az emberek, a népek, a nemzetek, az országok, sőt a kontinensek mivolta körül forognak majd – fűzte hozzá. Aláhúzta, a sikerünk éppen azon múlik, milyen minőségűek és mennyire szilárdak politikánk szellemi alapjai.

Először is mondjuk ki, hogy a mi politikánknak vannak szellemi, sőt lelki alapjai is. Másodszor mondjuk ki, hogy a magyar politika elmúlt ezer évének mindig voltak ilyesféle fundamentumai. Harmadszor mondjuk ki, hogy a szellemi alapok nemzetiek voltak, s mindig a magyar nemzet megmaradása, feladata és hivatása köré rendeződtek el. Negyedszer mondjuk ki, hogy ez a hagyomány széles, színes és sodró – fogalmazott. Orbán Viktor aláhúzta, ki kell mondani, nem állunk se faji, se osztályalapon; az embereket egymással szembefordító politikát elutasítjuk, képviselőit politikai ellenfeleinknek tekintjük. Mi nemzeti alapokon állunk, ezért osztályharc és származási küzdelmek helyett a nemzeti együttműködés, a békesség, az alkotás, ahogy Klebelsberg mondta: a produktív ember eszményét követjük – jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy van itt egy új, egy modern, egy korábban soha nem volt fajtája a politikának, melynek középpontjában a kultúrájából, nemzeti, vallási és nemi identitásából kiforgatott, ösztönvilágára visszabontott ember áll. Az új idők új embertípusa maga a homo Brüsszelicus – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, az élet természetes rendjét elvető, a nemzeti közösségek életjogát elvitató politika – eddigi tapasztalataink szerint – Európában mindig barbársághoz vezetett.

Mondjuk ki, hogy felfogásunk szerint az emberek közötti legfontosabb kapocs a biológia törvényein túl az a szellemi természetű kötelék, amit nemzetnek nevezünk, és amely egy közös kultúra és közös hagyomány részeseivé emel bennünket, s mondjuk ki azt is, hogy mi egyedi és nagyszerű nemzeti kultúrát örököltünk – jelentette ki a kormányfő. Kiemelte, nemzeti kultúránk tesz bennünket azzá, amik vagyunk, a nemzeti kultúránknak köszönhetjük, hogy a magyarokban máig megvan az igazsággal való nyílt szembenézés képessége, megvan az önbecsülés és az önismeret képessége, és megvan az a képesség is, amellyel helyzetünket és feladatunkat meg tudjuk érteni. Hangsúlyozta, hiszünk abban, hogy a magyar szellem mindent kibír és túlél. Ez a szellemi erő tesz bennünket képessé arra, hogy a tágabb hazánk, Európa előtt magasodó kérdéseket, amelyek másokat megrémítenek és elijesztenek, mi bátran fogadjuk, és a válaszokról higgadtan gondolkozzunk – tette hozzá. Orbán Viktor szerint ez a sajátos magyar jellem s az ebből fakadó magyar észjárás és gondolkodásmód adta meg a magyarok életlehetőségét a művelt népek között, s ez adta az erkölcsi erőt is, amely nélkül egy ilyen magányos, messziről idevetődött nép, mint amilyen a mienk, aligha állhatott volna meg ezer évig. Hogyan is mondhatnánk hát le róla? – tette fel a kérdést.

Felhívta a figyelmet arra, országok döntöttek úgy Európában, hogy túllépnek a kereszténységen, és túllépnek saját nemzeti mivoltukon. Orbán Viktor elmondta, ma már jól látszik, hogy arra a kérdésre, továbbmegyünk-e a keresztény életelvek és a nemzeti kultúrák által kijelölt úton, hogy hiszünk-e még a kortól és helytől független erkölcsi igazságokban, ma különböző válaszokat adunk. Vannak olyan országok, akik igennel, és vannak olyan országok, akik nemmel válaszolnak, a jövő nagy kérdése, hogy lesz ebből egységes Európa – fűzte hozzá a miniszterelnök. Orbán Viktor leszögezte, csak egy módon maradhat fönn az európai egység, ha elfogadjuk egymás különbségeit, ha kölcsönösen megadjuk a kijáró tiszteletet, és ha Európai Egyesült Államok helyett az európai nemzetek szabad szövetségét hozzuk létre. Nincs más út – mondta.

A Fidesz elnöke kitért arra, hogy útjában állunk egy tervnek, amely a nemzeteket fel akarja számolni, és kevert népességű Európát akar létrehozni. Hozzátette, útjában állunk egy pénzügyi és politikai birodalomnak, amely ezt a tervet végre akarja hajtani, legyen bármi is az ára. A Soros-terv végrehajtása érdekében egész Európában el akarják takarítani az útból a nemzeti érdekeket képviselő kormányokat – mutatott rá.

Orbán Viktor hangsúlyozta, a Soros NGO-i az elmúlt években behálózták az európai döntéshozatal összes meghatározó fórumait, jelen vannak egyes magyar pártok hátországaiban is. A Soros-katonák akarják meghatározni, hogy mit tegyünk, mit mondjunk, mit gondoljunk, sőt hogy minek tartsuk magunkat – tette hozzá.
A miniszterelnök leszögezte, a Soros-tervnek nem célja, csak eszköze a migráció. A szerencsétlen helyzetbe került emberek millióit Afrikából és a Közel-Keletről Európába csábítják, sőt egyenesen beszállítják, hogy meggyengítsék a nemzeteket, és megadják a kegyelemdöfést a keresztény kultúrának – fűzte hozzá.

Orbán Viktor rámutatott, a Soros-terv súlyosan veszélyezteti mindennapjaink biztonságát is. Példaként említette, hogy Európa bevándorló országaiban gyakorivá váltak a terrorcselekmények, nőtt a bűnözés, és megsokszorozódott a nőkkel szembeni erőszak, és újra felcsap az antiszemitizmus. A Fidesz elnöke elmondta, ez az, amit meg kell akadályoznunk, ez az a veszély, amitől az országot meg kell védenünk. Hozzátette, amikor tehát azt mondjuk, védjük meg Magyarországot, akkor azt hirdetjük, hogy meg kell védenünk a munkát, a családunkat, a biztonságot, törvényeink uralmát, az eredményeinket, a magyar kultúrát, és meg kell védeni a jövőnket is.

A miniszterelnök közölte, amit nem tűrtünk el a szovjet birodalomtól, azt nem fogjuk eltűrni a Soros-birodalomtól sem. Határainkat meg fogjuk védeni, a Soros-terv megvalósítását meg fogjuk akadályozni, és végül ezt a küzdelmet is mi fogjuk megnyerni – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Fidesz szövetségeseivel együtt Közép-Európa legnagyobb pártja, legsikeresebb politikai közössége. Átéltünk fényes győzelmeket és fájó vereségeket, fogunkat összeszorítva kibírtuk a rendszerváltás utáni időszak legsötétebb pillanatát, a december 5-ei népszavazást, és nem nyugodtunk, amíg a kettős állampolgársággal meg nem adtuk az erkölcsi és közjogi elégtételt a külhoni magyaroknak – idézte fel.

Emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt 29 évben a magyar választók bizalmából három alkalommal is kormányra került a Fidesz, és élt is a bizalommal. Mi voltunk azok, akik a rendszerváltás átmeneti alkotmányát egy modern, európai és egyben hazafias Alaptörvényre cseréltük. Mi voltunk az elsők Európában, akik megállítottuk a kontinensre zúduló migránsinváziót. Mi hirdettük meg a munkaalapú gazdaságot, mi teremtettünk több mint 700 ezer új munkahelyet. Mi alkottuk meg a családi adókedvezményt, és amikor elvették, megharcoltunk érte, és visszaadtuk a magyar családoknak. Mi vagyunk azok, akiknek valóban a gyermek a legfontosabb. Elszámoltattuk a bankokat, és forintosítottuk a devizahiteleket. Rezsicsökkentést vittünk végbe. Mi vagyunk azok, akik megadták az időseknek az őket megillető tiszteletet, megőriztük a nyugdíjak értékét, és idén először nyugdíjprémiumot is fizetünk, mert Magyarország egy többgenerációs otthon, ahol együtt sírunk és együtt nevetünk – sorolta a miniszterelnök.

Jól eső érzés arra gondolni, hogy az eltelt három évtizedben ezzel a közösséggel, veletek együtt nagy dolgokat vittünk véghez, de figyelmeztetem magamat és benneteket is: most kell szerénynek lenni, mert most van mire – fogalmazott Orbán Viktor.

Forrás: Fidesz.hu

Itt lehet hozzászólni !