Hetvenöt éves a Herman Ottó Általános Iskola

Csepel.hu

gma_1425

Idén hetvenöt éves a Herman Ottó Általános Iskola, amelyet 1941-ben kezdte el építtetni Csepel község elöljárósága, majd egy évre rá már becsöngettek az intézményben. Az évforduló alkalmából ünnepséget rendeztek az iskolában május 2-án, amelyen megjelent Borbély Lénárd polgármester, az esemény fővédnöke, valamint Morovik Attila alpolgármester és Tóth János tankerületi igazgató. Borbély Lénárd köszöntőjében azt emelte ki: az önkormányzat arra törekszik, hogy a Herman Ottó Általános Iskola méltó tagja legyen a csepeli iskolák közösségének.

Borbély Lénárd megemlítette, hogy örömmel vállalta el a fővédnökséget. Noha az iskolákat már nem az önkormányzat tartja fenn, de úgy tekint rájuk, mint a saját gyerekeire. A csepeli gyerekeink járnak ide, akik itt szerzik meg első ismereteiket. Köszönet jár a pedagógusoknak, akik nevelik, tanítják a diákokat. A polgármester díszoklevelet adott át Bezzeg Judit intézményvezetőnek az évforduló alkalmából.

Az intézményt először Werbőczy István Állami Népiskolának, majd Dózsa György Állami Népiskolának nevezték. A hatvanas évektől Gombos téri Általános Iskolának hívták, végül 1998-ban kapta meg mai nevét. Herman Ottó Ottó híres természetkutató, régész, politikus volt. Az évek folyamán bővítették az iskola épületét, és egyre több diákot írattak be.

Bezzeg Judit intézményvezető köszöntötte a vendégeket, külön kiemelve azokat a pedagógusokat, akik egykor az iskola igazgatói, tanárai voltak. Csörögi Józsefné 1982 és 1992 között volt az iskola igazgatója. Meghatottan beszélt az akkori évekről és a diákokról. Kulinyiné Varga Zsuzsanna 1992 és 2012 között töltötte be az igazgatói posztot. Még elevenen élnek benne az esztendők, amikor az iskolát irányította.

Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum programigazgatója megemlékezett arról, hogy az édesanyja, nagynénje és ő maga is ebbe az iskolába járt. Itt tanult meg magyarul beszélni, mert előtte csak németül tudott. Az iskola hazaszeretetre nevelte. Megtanult szeretni, mert a haza féltést, óvást, szabadságot, függetlenséget, szeretetet jelent.

Elekes Mária intézményvezető-helyettes a pedagógusokkal együtt idézte fel a régi emlékeket.

Az ünnepségen megnyitották az iskola múltját, életét bemutató kiállítást, amelyen a művésztanárok alkotásai is szerepelnek. Az iskola diákjai verssel, énekkel köszöntötték a vendégeket.

Bezzeg Judit elmondta, hogy huszonöt esztendeje oktat az intézményben, és öt éve áll az iskola élén. Idén újra megpályázta a posztot. Tervei között szerepel, hogy beépítsék az oktatásba a Nemzeti Alaptanterv azon elemét, mely már az általános iskolások számára lehetővé teszi a gazdasági folyamatok megismerését, megértését. A következő tanévtől sávos matematika oktatás indul felmenő rendszerben ötödik osztálytól. Korábban nagyon jó sportosztályok működtek az iskolában, most keresik a jövő útjait ezen a területen. Már az első osztályosoknak tanítják az informatikát, egy idegen nyelvet. Az intézmény 2017-ben akkreditált kiváló tehetség iskola lett.

Csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !