Az idő fut, a Tamariska-domb marad

Csepelen járt a vidékfejlesztési miniszter – Országos védettségű lesz a domb

Csepel.hu

Tekintse meg a videót!

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter június 7-én Csepelre, a Tamariska-dombra látogatott, ahol fontos bejelentést tett. Ahogy mondta, ajándékot hozott a csepelieknek, egy olyan jó hírt, ami a jövőben meghatározza a domb életét. (A kormany.hu itt számol be az eseményről.)

A bejelentés előtt a vidékfejlesztési miniszter Németh Szilárd polgármester, Ábel Attila, Borbély Lénárd, Morovik Attila alpolgármesterek, önkormányzati tisztségviselők és érdeklődő csepeliek körében bejárta a Tamariska-dombot és a Fenyves utcai óvodát is meglátogatta. Itt a gyerekek apró ajándékokkal – rajzokkal, az óvoda gyógynövénykertjéből származó levendulával – kedveskedtek a miniszternek és a kerület polgármesterének.

Ezután Németh Szilárd felelevenítette a domb hányatott sorsát. Többek között kitért arra, hogy a 2011-ben a XXI. kerületi képviselő-testület kezdeményezte a budapesti közgyűlésnél a terület fővárosi védettségének feloldását. Az indok a következő volt: „A természetvédelmi oltalom alá helyezés a domb állapotát nem javította, a hatékony munkavégzést akadályozó megkötések miatt a domb állapota (határozottan) romlott, a védelem indokául szolgáló növényzet élőhelye csökkent (alig fellelhető)”.  A csepeli önkormányzat célja ezzel a lépéssel az volt, hogy – mint tulajdonos – a tevékenységet saját hatáskörében az addigiaknál jóval eredményesebb tudja elvégezni. Németh Szilárd polgármester egyéni képviselői indítványára a fővárosi közgyűlés feloldotta a domb védettségét. Ezzel párhuzamosan a csepeli önkormányzat rendeletben kiemelt kerületi zöldfelületi értékké nyilvánította a Tamariska-dombot, s elkezdődhettek azok a munkák, amik végre a domb valódi rendbehozatalát célozzák. Két fontos lépés már megtörtént: a szolgáltató lebontotta a 19 éve a dombon álló mobil átjátszó-tornyot, s a terület körbekerítése is megkezdődött. (A munkálatokat hamarosan befejezik Csevak Zrt. munkatársai.)

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a következő szavakkal kezdte beszédét: „A bejelentés, ami miatt Csepelre jöttem, nem csak a kerület, hanem a magyar természetvédelem számára is fontos. A napokban ünnepeltük a környezetvédelmi világnapot, s ebből az alkalomból közölhetem a jó hírt: a minisztériumban készül az a rendelet, ami – a csepeliek törekvéseit támogatva – országos jelentőségű védett természeti területek közé emeli a dombot. A csepeliek a dombra nem lakóparkot, hanem háborítatlan környezet álmodtak, ami tanösvénnyel, a homokpusztai gyeptársulás növény és állatvilágával várja a látogatókat. Otthont ad névadójának, tamariska cserjének a homoki árvalányhajnak, a fülesbagolynak, a magyar táj páratlan értekeinek. Ritkaság, hogy egy ilyen kincs megmaradjon a főváros közepén: ennek egy magyarázata van, hogy a csepeliek szeretik és védik a dombot” – emelte ki a miniszter.

Végül a vidékfejlesztési miniszter Csepel polgármesterével együtt ünnepélyesen elhelyezte a bekerítő kerítés egy darabját.

csepel.hu

22 hozzászólás “Az idő fut, a Tamariska-domb marad” bejegyzésre

 1. Menyhért Péter szerint:

  Kedves fideszes képviselők!

  A topic szövegében van néhány megállapítás, melyre nem lehettek büszkék, hiszen ezek a tények azt jelentik, hogy képviselői-(al-és)-polgármesteri eskütöket megszegve, hozzá nem értő, felelőtlen,dilettáns módon hoztatok döntést az ügyben!

  Azt írtátok: „Ezután Németh Szilárd felelevenítette a domb hányatott sorsát. Többek között kitért arra, hogy a 2011-ben a XXI. kerületi képviselő-testület kezdeményezte a budapesti közgyűlésnél a terület fővárosi védettségének feloldását.”

  Erre talán nem kéne büszkének lenni, hiszen szégyene az önkormányzatnak az ilyen megalapozatlan, értelmet len döntés.
  Az ombudsmani jelentésben a következő összegzés olvasható:

  „A rendelkezésre álló iratok és a feltárt tényállás alapján megállapítható, hogy a Tamariska-domb védettségének feloldására irányuló eljárás sem tartalmi, sem formai szempontból nem felel meg a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek, továbbá a védettség feloldásának elkerülhetetlen szükségességét, a visszalépést más alapjoggal vagy alkotmányos értékkel nem indokolták. …
  Mindezek alapján megállapítottam, hogy a Közgyűlés Tamariska-domb védettségének feloldása során folytatott eljárása, a vonatkozó jogszabályi követelmények többszöri megsértésével, az egészséges környezethez való joggal, illetve a jogállamiság elvével kapcsolatos visszásságot okozott.”
  2012. május 30. Prof dr. Szabó Máté Alapvető jogok biztosa

  Azt írtátok: „Ezzel párhuzamosan a csepeli önkormányzat rendeletben kiemelt kerületi zöldfelületi értékké nyilvánította a Tamariska-dombot, s elkezdődhettek azok a munkák, amik végre a domb valódi rendbehozatalát célozzák.

  Erre sem célszerű büszkének lenni, hiszen szégyen az ilyen hozzá nem értő, dilettáns döntés.
  Az ombudsmani jelentésben a következő összegzés olvasható:

  „Megjegyzendő, hogy a Képviselő-testület 2011.október 21.-i ülését követően ún. kiemelt zöldfelületi értékké nyilvánította a Tamariska-dombot, azonban az erre vonatkozó 40/2011 (X27.) Kt. rendelet a terület használatával és fenntartásával kapcsolatban állapít meg szabályokat, az akkor még fennálló természetvédelmi oltalom létét figyelmen kívül hagyva. Ezen túlmenően e rendelet nem biztosítja a területen található növénytársulások védelmét, mert a megfogalmazott követelmények nem egyértelműek, és a be nem tartásuk esetén alkalmazandó jogkövetkezmények nem tisztázottak. A kiemelt zöldfelületi érték nem jogszabályban meghatározott fogalom, annak tartalma és terjedelme sem településrendezési…. sem környezetvédelmi szempontból nem értelmezhető egyértelműen.”
  2012. május 30. Prof dr. Szabó Máté Alapvető jogok biztosa

  Azt írtátok: “Két fontos lépés már megtörtént: a szolgáltató lebontotta a 19 éve a dombon álló mobil átjátszó-tornyot, s a terület körbekerítése is megkezdődött. (A munkálatokat hamarosan befejezik Csevak Zrt. munkatársai.) ”

  A torony lebontása nem nagy büszkeség, hiszen nem voltatok képesek megoldani a mobil átjátszó bázisállomás elhelyezését, aminek következménye: családi házakra vagy társasházaktra telepített antennák sora!

  A bekerítés két apróság kivételével dicsérhető lenne. Miért nem?
  Egyrészt mi tartott benne ilyen sokáig, hiszen a pénz már 2009 decemberében a Csevak számlájára került!
  Másrészt a csúnyasága mellett, a haszontalansága is jellemző a vadháló kerítésnek.

  A továbbiakban lehet bizonyitani.
  Üdv menyus

 2. Manitu szerint:

  Menyus! A Tamariska dombért sok éve követelt lépéseket a Fideszes vezetés kezdte meg. Te annyira vagy képes a nagy környezetvédő kiállásoddal, hogy mindent kritizálsz, akadályozol, minden ellen tiltakozol, ami végre elindult. Ha rajtad múlott volna, most nem lenne kerítés sem, amit pár éve még te követeltél a leghangosabban, és nem kezdődne meg a domb valódi védelme.

  Néha tükörbe is kéne ám nézni. Én megértem, hogy sértődött vagy. De a gyerekre is furcsán néznek, ha még két évvel később is a tölcsérből lepottyant fagyigombóc miatt tombol: ne csodálkozz, hogy te is kiszorítottad magadat mindenhonnan.

 3. Menyhért Péter szerint:

  Manitu képviselő úr!

  Ha szellemi színvonalad el tudna szakadni a főembernek való megfeleléstől, akkor nem írnál folyton hazugságokat és ostobaságokat!
  Lássuk a tényeket:

  Nem igaz az az állításod, hogy a követelt lépéseket a Fidesz vezetés kezdte meg. Tényszerűen a Fidesz vezetés két éve töketlenkedik, mire egy alkalmatlan kerítést rohammunkával fel tudott húzni!

  A kerítés árát az egyesületünk nyomására a szoci képviselő testület biztosította 2009-ben!
  Ha elemi iskolás szinten állna a szövegértésed, akkor tudhatnád, hogy én nem a bekerítés ellen tiltakoztam – ahogy te és hazug cimboráid be szeretnék állítani – hanem az ellen a pazarló, dilettáns hozzá nem értés ellen, ami ezt a láger kerítést megalkotta!
  Nem beszélve arról a számolatlan közpénzről, ami a csevak által el lett tüntetve a képviselők kontrollja elől! Szégyen, hogy ezt a kerítést úgy valósították meg, hogy egy haver alvállalkozó azt csinált, amit akart.
  Ha rosszindulattal vádolsz, akkor láss belőle egy példát:
  Rosszindulatú megközelítésben az a barbár vandalizmus, ami a kerítés oszlopok eszetlen döntögetéséve történt, kizárólag a csevaknak és az alvállalkozójának állhatott érdekében, mert ezek rendelkeznek a közpénz láthatatlan elköltésével ez ügyben.
  Megmondom őszintén: én az évek során a dombon sok vandalizmust láttam, de ilyen idióta értelmetlen rombolás eddig nem volt!

  Ha másodikos szinten képes lennél a szövegmegértésre, akkor tudnád azt is, hogy amiért én harcoltam, azt elértem, mert a nagyhatalmú szilárdka ostobasága ellenére is VÉDETT terület maradt a domb, sőt! Még erősödött is a domb védettsége, minden hazug esküszegő machináció ellenére!

  Azt állítod, hogy megkezdődik a domb valódi védelme?
  Úgy, hogy a JÁRŐRÖTÖK éppen máshol volt, amikor a kerítésoszlopokat kidöntötték?
  Egyetlen szavatokat sem lehet elhinni, mert a tetteitek pont az ellenkezője annak!
  Hiszem, ha látom.

  Írogathatsz nekem hazugságokat az én “szerinted sértettségemről”, miközben a valóság, a logika és a NYILVÁNOS DOKUMENTUMOK tömege az én állításomat támasztja alá.
  Nem beszélve arról a szégyenletes jelentéktelenségedről, hogy fideszes képviselő létedre nem mersz a saját nevedben nyilatkozni.

  Manitu pajtás, béke poraidra.
  menyus

 4. Bambula szerint:

  A vidékfejlesztési miniszter bizonyára olvasta a csepel.info -n, hogy Menyus mennyire küzdött azért, hogy védett maradjon a domb, és ezért lett újra védett.

  Nem ismerem Menyust, de a hozzászólásai alapján meg vagyok győződve arról, hogy jó döntés volt az önkormányzat részéről, hogy kézbe vette a domb sorsát és nem hagyta, hogy lelkes amatőrök oldják meg a problémát.

  “A kerítés árát az egyesületünk nyomására a szoci képviselő testület biztosította 2009-ben!”
  – Akkor miért nem lett már régen körbekerítve?

 5. Bugi szerint:

  Mióta levágták a dombot elcsúnyító tornyot, a Menyus már csak félkarú óriás.

 6. Menyhért Péter szerint:

  Kedves Bambula!
  A válasz nagyon egyszerű: se a szoci, se a fidesz önkormányzat nem akart semmit csinálni a dombbal, csupán a pénzt szerették volna pártkasszába konvertálni.

  Ez az egyetlen logikusan értelmezhető válasz a kérdésedre.

  Hogy valamelyik mást akart volna? Mondani mindent lehet, de miért nem csinálta?
  Azt biztosan tudom, hogy a fidesz azért keríti be a dombot, mert közel egy évig cseszergettem őket a pénz miatt.
  Üdv menyus

 7. Menyhért Péter szerint:

  Ej, Bugi!

  Süt belőled a rosszindulat!

  Én sohasem elleneztem a torony lebontását.

  Amiért harcoltam az önkormányzatok ellen, az csupán a csepeli lakosok érdeke volt, amit Tóth Mihály ugyanúgy semmibe vett, mint a mi szilárdunk.

  Ne aqgódj, már gondoltam rá, hogy a saját házamra telepítek egy antennát – hogy örüljetek rosszhiszemű barátaim.
  Üdv menyus

 8. csapos szerint:

  Tisztelt Hölgyeim és Uraim.

  Tisztelet a tényeknek. 1.) A Tamariska-domb nem védett hála Németh Szilárd és fővárosi elvbarátai TÖRVÉNYTELEN cirkuszának 2.) A miniszter CSAK arról beszélt, hogy
  “a minisztériumban készül az a rendelet, ami – a csepeliek törekvéseit támogatva – országos jelentőségű védett természeti területek közé emeli a dombot.” Készül, készül, de ki tudja meddig, és mi lesz addig?!
  3.) Egy biztos, hogy balhé, az lesz, sőt már van is, hála Németh Szilárd és elvbarátai TÖRVÉNYTELEN cirkuszának.

  4. Íme: “Többszörösen törvénysértő a döntés – az ombudsman a csepeli Tamariska-domb védettségét visszavonó fővárosi határozatról

  …..a biztos megállapította, hogy a Fővárosi Közgyűlés eljárása és a Tamariska-domb helyi védettségének feloldásáról hozott döntése többszörösen sértette a vonatkozó jogszabályi követelményeket, szemben áll az egészséges környezethez való joggal, illetve a jogállamiság és a jogbiztonság elvével. A biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy a vidékfejlesztési miniszter által kezdeményezett országos védetté nyilvánítási eljárás nem orvosolja azt a tényt, hogy a Tamariska-domb a közgyűlés döntése óta nem védett terület.

  Az alapvető jogok biztosa Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjéhez fordult a természetvédelmi oltalom helyreállítása és a visszavonó rendelet hatályon kívül helyezése érdekében.”

  Lásd még: http://os.mti.hu/hirek/75806/tobbszorosen_torvenyserto_a_dontes-az_ombudsman_a_csepeli_tamariska-domb_vedettseget_visszavono_fovarosi_hatarozatrol

 9. Havasi gyopár szerint:

  Aki nem hiszi, hogy most valóban a Tamariska dombért történtek valódi lépések, az menjen oda, és nézze meg a saját szemével! Ezt javaslom Menyhért és Csapos uraknak is. Ki a kocsmából, ki a szabadba, a Tamariska dombhoz!

  Több mint egy évtizedet kellett erre várni. Mindenki csak ígérgetett, mindenkinek csak a szája járt. Csak Németh Szilárdnak nem. És ha a törvény szellemét így lehetett betartani, akkor megérte! Éljen a Tamariska domb, és éljenek azok, akiknek nem csak a szájuk jár! 🙂

 10. Té-Gé szerint:

  Gyönyörű kerítés, még az autópáéyák mellett is különb van. Erre büszle lehet valaki. Mennyibe került ez a fos?

 11. Gordon szerint:

  Nyilván Menyhért egy sértett ember. Kb. olyan mint “?!”.

  Persze lenne az a pénz…

 12. "?!" szerint:

  “Gordon”! Te idióta dagadt majom!

  Megismétlem részedre, hogy ne velem foglalkozzál, hanem azzal aki téged a világra hozott, és azzal ami a lábad között van, ha még a hájad nem nőtte be teljesen!

  Kössél csomót a zsebkendődre te majom, hogy ne felejtsd el ismét a fent leírtakat!

 13. Gordon szerint:

  Meg kellene nyugodnod…

 14. jojo szerint:

  Menyhért Péternek valami nagyon fáj! valami meg nagyon hiányzik! Tán ez két dolog ugyanaz?

 15. Manitu szerint:

  Az előző érában a civil szervezete pénzt kapott a domb karban tartásáért. Azt nem boncolgatom, milyen eredménnyel végezte el a munkát. Ha nem tévedek arra is ígéretet kepott, hogy az ő civil szervezete építheti meg a dombot védő kerítést, méghozzá reálértékben jóval több pénzből, mint amennyiért most megépült.

  Szerinted mi hiányzik neki?

 16. Gordon szerint:

  Én csak azt látom, hogy “?!'” és Menyhért nagyon dühös.

  Pénztárca felől fúj a szél!?

 17. Menyhért Péter szerint:

  Manitu képviselő úr, gordonka, meg a többi hasonszőrű hazug

  A magyar jobboldal szégyene, hogy ilyen jellemtelen gyáva rágalmazók képviselik a fideszt, mint állítólag jobboldali polgári pártot.

  Bennetek sem józan ész, sem tisztesség nincsen; a polgári ÉRTÉKEKRŐL talán hallani sem hallottatok.

  Kisstílű, primitív ostobaságotokban észre sem veszitek, hogy minden etikátlan, hazug mocskolódásotokkal saját magatokról, és ezzel a fideszről állítotok ki szegénységi bizonyítványt.

  menyus

 18. Ditte szerint:

  Igazán dicséretes, hogy eljött a miniszter úr. Magam is azt vallom, hogy amiről lehet, maga győződjön meg az ember (lánya).
  Szeretném megdicsérni azt, aki a szakrendelő elé, a Petőfi szoborhoz a “Kossuth csillag” nevű egynyári virágot telepítette (máshol csak porcsinrózsa). Nem csak szép ez a virág, hanem önmagát megújítja az ágyásban, újra veti magát, ezáltal költséghatékony. És szárazságtűrő. Mellesleg Petőfinél stílusos is.

 19. Manitu szerint:

  Csak nem vagy beteg Menyus, hogy ilyen rövid hozzászólásokat írsz? Még a végén elolvassa valaki.

  Puffogj csak. Jobban megy az, mint a parlagfű-irtás.

 20. "?!" szerint:

  “Gordon”, Te ökör!

  Jegyezd már meg végre, hogy ne velem, hanem anyáddal foglalkozzál Te aberrált barom!

  A 10:30-kor írt szemtelenkedésedre válaszolva viszont közlöm, hogy valóban dühös vagyok a Fideszre, mert Téged és sok olyan hozzád hasonló jellemtelenül hazudozó szarzsákot megtűr a soraiban, akik a gátlástalan hazudozásaikkal teljesen lejáratják az egész szervezetet és még a szervezet szimpatizánsait is!

 21. Gordon szerint:

  Észrevette. 🙂
  Most örjöng. 😀
  Majd lenyugszik. /Gordon legyint/

  Megjegyzés: a stílus maga az ember.
  /Gordon el/

 22. "?!" szerint:

  “Gordon”, Te címeres ökör!

  Felesleges a hozzászólásaidnál több példányban kirakni a fényképedet!
  Anélkül is tudjuk, hogy milyen gusztustalan állat vagy, és hogy milyen hájfejed van!

Itt lehet hozzászólni !