A kisebbségi kormányzás rányomta bélyegét már a felnőttképzésre is

Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság

Több ezer fővárosi munkavállaló szenvedi meg a minisztériumi semmittevést

 

A hét közepén több, felnőttképzéssel foglakozó, akkreditált fővárosi vizsgaközpont (vállalkozások) kapott levelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Központtól (NSZFI). A levél tartalma megdöbbentette és felháborította a címzetteket, ugyanis arról értesítik őket, hogy „a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz (SZMM) tartozó szakképesítések esetén 2008. július 1-jétől az NSZFI vizsgaszervezése addig szünetel, ameddig az új vizsgaszervezési jogosultságokat tartalmazó meg nem jelenik, hatályba nem lép.”

 

A nevezett vizsgaközpontok pályázati úton, még két évvel ezelőtt, 2008. június 30-ig nyerték el a vizsgáztatási jogot. Egy 2007. december 08-án kiírt SZMM pályázat biztosította volna jogfolytonosságukat, s erről a minisztériumnak 2008. május 15-ig kellett volna rendeletet alkotnia. Azonban a rendeletet azóta sem adta ki a miniszterváltással és a kisebbségi kormányválság nyűgeivel fogalakozó új miniszter.

 

Így fordulhat elő, hogy a képzéseken részt vevő többezer fővárosi munkavállaló nem tud levizsgázni abban az időben, amire azt tervezték. A munkáltatók a vizsgákhoz alakították a munkarendjüket, szabadságaikat, így biztosították az egyes vizsgákhoz szükséges munkagépeket, berendezéseket, kellékeket. Ennél is súlyosabb gond, hogy a szakmai képesítések határidőre történő elmaradása a munkavállalók (és munkanélküliek) többségének húsbavágó kérdést fog jelenteni, hiszen állásukat nem tudják megtartani vagy nem tudnak elhelyezkedni, illetve az állami támogatással nem tudnak szerződés szerint elszámolni. A kormányzati alkalmatlanság és semmittevés a felnőttképzésben is a legelesettebbeket sújtja leginkább.

 

A felnőttképzéssel foglalkozó kisvállalkozások pedig már korábban megszervezték a tanfolyamokat, egyeztették a vizsgák helyszínét, megírták a vizsgadokumentumokat, bizonyítványokat, jogosítványokat, sőt határidőre megtették erről a hivatalos bejelentéseket az NSZFI-nek, amely ezeket be is fogadta, az esetenként többszázezres vizsgadíjakat be is fizették. A szakmai kamarák pedig már delegálták a vizsgabizottsági tagjaikat is. Jól érzékelhető, hogy a vizsgaközpontokat egyenként is többmilliós anyagi kár, erkölcsi és szakmai presztízsveszteség éri az elmaradt SZMM rendelet miatt.

 

Felkérem Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter asszonyt, hogy saját hatáskörében – kisebbítendő a kialakult káoszt és a vállalkozók és munkavállalók kárát – haladéktalanul hosszabbítsa meg a vizsgaközpontok működési jogosultságát 2008. szeptember 1-jéig, illetve gondoskodjon az új rendelet kiadásáról.

 

Budapest, 2008. június 26.

 

Németh Szilárd

elnök

Fővárosi Közgyűlés

Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság

 

Itt lehet hozzászólni !