A honvédelem nemzeti ügy

Lenullázott haderő – Eszközbeszerzések civil kontroll nélkül címmel – a múlt év végi Fegyvervásárlás kontroll nélkül című fake news után – ismét hazugságoktól és csúsztatásoktól hemzsegő cikket közölt a 168 Óra a Magyar Honvédségről.

A szélsőségesen balliberális lap „szakértője” újból Kovács Gyula nyugállományú alezredes, sértett és levitézlett egykori katonatiszt volt. Hiába, no, madarat tolláról…

Politikai krédó vagy katonai szakértelem?

Rögtön a felütés hazugság, amely Vadai Ágnesnek, Gyurcsány Ferenc táskahordozójának és egykori honvédelmi politikai államtitkárának korrupciós vádjait idézi: „A billiós nagyságrendű beszerzések fölött érdemi kontrollt az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága sem gyakorolhat.” Az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti, illetve a nemzetbiztonsági bizottsága beszámoltatási, engedélyezési és ellenőrzési, az országgyűlési képviselők pedig tájékoztatáskérési és betekintési jogkörrel rendelkeznek. Így ezzel a politikai blöffel szemben az az igazság, hogy a kormány és a honvédség folyamatosan informálja a haderőfejlesztés fejleményeiről az Országgyűlést. Erről a jegyzőkönyvek is hitelesen tanúskodnak. A héten például a szakbizottság zárt ülésén számoltunk be a határvédelemmel kapcsolatos legutóbbi fejleményekről. Ennek során a hatvanfős migránstámadásról és annak visszaveréséről szóló titkos tájékoztatást is megkapták mind a kormánypárti, mind az ellenzéki képviselők. Egyébként Kovács „szakértő” úr az interjú elejétől a végéig felületességét, hozzá nem értését, politikai elkötelezettségét és ezzel összefüggő rosszindulatát bizonyítja. A tényeket, az adatokat nem veszi figyelembe, nem ismeri vagy meghamisítja. Egyetlen politikai cél vezérli: hogy minél rosszabb színben tüntesse fel a kormányt és a honvédséget. Ha egy nyugalmazott katona beszáll a pártpolitikai küzdelembe, legalább arra figyelhetne, hogy a hadsereget ne rángassa bele, a volt bajtár­sait ne ócsárolja, főleg ne minden alap nélkül.

2020: rekordnagyságú honvédelmi költségvetés

Kovács azt a kormányt, honvédelmi minisztert és kormánybiztost támadja, akikről korábban még ezt mondta: „Benkő Tibort irigylem, mert a Győri program óta nem volt ennyi pénz a haderőre.” És való igaz, idén rekordnagyságú a honvédelemre fordítható költségvetési forrás: 619 milliárd forint, aminek több mint 30 százaléka, 216 milliárd költhető fejlesztésre. Az összeg a GDP 1,17 százaléka, 2024-re pedig elérjük a kétszázalékos NATO-elvárást. Már sokszor leszögeztük, hogy a Magyar Honvédség eszközbeszerzéseit mindig a magyar érdekek, a katonák szakmai szempontjai és a magyar gazdaság fejlesztésének lehetőségei határozzák meg. Benkő Tibor miniszter egy négycsillagos tábornok, tudományos fokozattal, amerikai és orosz vezérkari akadémiai végzettséggel. Ő volt a honvédség leghosszabb ideig szolgáló vezérkari főnöke. Maróth Gáspár kormánybiztos az ország gazdasági és biztonsági érdekeit kiválóan és hatékonyan képviselő szakember. A honvédséget tudatosan és módszeresen tönkretevő balliberális ellenzéknek pontosan az a baja velük, hogy sikeresen és eredményesen végzik haderőfejlesztési munkájukat. Mindezt az Országgyűlés és a kormány által felhatalmazva és ellenőrizve. Azért támadják őket és rajtuk keresztül Orbán Viktor miniszterelnököt, mert elhatároztuk, hogy a térség legmodernebb és legütőképesebb haderejévé tesszük a Magyar Honvédséget.

Zrínyi 2026

A nyugalmazott alezredes most azt állítja sommásan: „A Zrínyi 2026 projekt első három éve eltelt, szinte semmi változást nem eredményezett.” Azt neki is tudnia illene, hogy a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program egy dinamikus nemzeti hadseregépítési terv, amellyel folyamatosan igazodunk a változó világ újabb és újabb biztonsági kihívásaihoz.

A NATO legutóbbi ülésén a főtitkár a védelmi szövetség legnagyobb kihívásai közé sorolta a kiber- és hibrid hadviselés mellett a migrációt és a terrorizmust. Egyébként a NATO és az EU védelmi elképzeléseivel összefüggésben készítettük el az új nemzeti biztonsági stratégiánkat, amit ráépülve követ a katonai stratégia. Az összes képességet újjáélesztjük, amit 2010 előtt Kovács alezredes elvtársai felszámoltak. Gondolhatna itt egykori fegyvernemére is, a tüzérség jelképes szintre züllesztésére, többek közt a pécsi tüzérdandár felszámolására. Vagy éppen a Gyurcsány által Iraknak ajándékozott hetvenhét T–72-es harckocsira is. Mi az elkövetkező 20-30 évre koncentrálunk, a katonai képességeink XXI. századiak kell hogy legyenek. Kiemelném a világ legjobbjának tartott Leopard 2A7+ harckocsikat, a PzH 2000-es önjáró lövegeket, a H145M és H225M helikoptereket és a Carl Gustaf M4 páncéltörőket.

A legnagyobb fegyvertény – függetlenségünk fokozója –, hogy visszahoztuk Magyarországra a kézifegyvergyártást, erre igazán büszkék lehetünk. Kiskunfélegyházán már gyártjuk a cseh CZ (Česká Zbrojovka) gyár licence alapján a szintén világszínvonalú Bren 2 gépkarabélyokat, a Scorpion EVO géppisztolyokat és a P–09 és –07 jelű maroklőfegyvereket, amelyekkel a honvédeket, rendőröket, börtönőröket és a pénzügyőröket is fel fogjuk szerelni. A magyar állam megvásárolta a brit–osztrák Hirtenberger Defense Systems nevű hadiipari gyárat. Hamarosan mi, magyarok, a britek, franciák és németek mellett tulajdonrészt szerzünk az Airbus helikoptergyártó ágában, hiszen Gyulán közösen megépítjük és működtetjük azt az óriás üzemet, amelyben a világ valamennyi Airbus helikopterének forgóalkatrészét fogjuk előállítani. S mindezt transzparensen, polgári kontroll mellett, a magyar választók – köztük az országgyűlési képviselők és katonai szakértők – szeme előtt tesszük.

Budaörsön egy háromnapos honvédelmi hétvégén több mint hetvenezer ember személyesen is megnézhette, sőt kézbe is vehette, ki is próbálhatta az új honvédségi technikát. Kovács Gyula a Védelmi Beszerzési Ügynökségről (VBÜ) tett hamis állításaival bizonyítja, hogy fogalma sincs egy ilyen – nemzetközi példákon alapuló – szervezet működéséről. Pedig a VBÜ a még átláthatóbb és hatékonyabb védelmi-biztonsági rendszer alapja.

Az Irakban szolgáló magyar katonák helyzete

Az iraki misszióval kapcsolatban is teljes a zűrzavar a „szakértő” fejében és teljes a rosszindulat a szívében.

A kormánynak – vele ellentétben – nem a hangulatkeltő félretájékoztatás, hanem az Irakban állomásozó magyar katonai kontingens biztonsága és a honvédség megbízhatósága a legfontosabb. A Magyar Honvédség minden lehetséges forgatókönyvre felkészült. Megvannak a terveink és a képességünk a légi és a szárazföldi evakuálásra egyaránt. A nemrég beszerzett többcélú szállítógépeink – két A319-es Airbus és két Dassault Falcon 7X – erre a műveletre is tökéletesen alkalmasak, és azokkal együtt készültségben vannak a különleges erőink is.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága folyamatosan tartja a kapcsolatot az ottani NATO- és nemzetközi parancsnokságokkal. A Külügyminisztériummal, a hírszerzéssel közösen és naprakészen gyűjtik az információkat, elemzik a helyzetet. Még egy magas rangú katonát – Sándor Zsolt dandártábornokot, törzsfőnökhelyettest – is kiküldtünk, hogy a helyszínen személyesen tájékozódhasson. Ő azóta már a sajtónyilvánossággal is megosztotta kint szerzett, megnyugtató tapasztalatait. A magyar katonák önként vállalva, jól képzetten, a legjobb felszereléssel ellátva mentek Kurdisztánba, ahol továbbra is végzik feladataikat.

Kovács azt állítja, hogy kétszeresére emeltük az iraki létszámot. Ez megint csak óriási félreértés vagy szándékos ferdítés. Egykutya! Ezért javaslom, hogy alaposabban tanulmányozza a 49/2019. számú OGY-határozatot: „Az Országgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar Honvédség az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében, partnerképesség-építési, katonai segítségnyújtási és tanácsadási, őrző-védő és csapatkísérő feladatoknak az Iraki Köztársaság területén történő ellátására egy, legfeljebb 200 – váltási időszakban 400 – fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenst (a továbbiakban: kontingens) állomásoztasson.”

A váltási időszakra – ez legfeljebb 12-14 nap – meghatározott létszámkeret a kitelepített (váltó), valamint a hazautazó (leváltott) kontingens összességére vonatkozik. Az Országgyűlés tehát nem adott, a kormány pedig nem kért felhatalmazást a létszám megduplázására.

A honvédség irányítása és létszáma

A minisztérium és a honvédség irányításának tavalyi szétválasztása is csak Kovács úr fejében kelt feszültséget. Ugyanis a Magyar Honvédség Parancsnokságának (MHP) felállításával a katonai döntéshozatal gyorsabbá, egyszerűbbé és hatékonyabbá vált. A parancsnok – a miniszter szabta keretek között – szakmai kérdésekben megnövekedett hatás- és felelősségi körrel rendelkezik, a katonai szervezeteket közvetlenül, áttétel nélkül irányítja. Megszűnt az Összhaderőnemi Parancsnokság, így eggyel csökkent a vezetési szintek száma. Az meg már a 168 Óra „szakértőjének” teljes tájékozatlanságát mutatja, hogy az új szervezetben nem találta meg a felderítő csoportfőnököt. Pedig van ilyen. Ő az, aki a mindennapi tevékenységét az MHP keretein belül – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezeti elemeként – látja el, így biztosítva a naprakész hírszerzési információkat.

Az Országgyűlés minden jogszabályi feltételt megteremtett ahhoz a célhoz, hogy az évtized második felére harmincezer hivatásos és húszezer önkéntes tartalékos honvédünk legyen, illetve a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyból és a hadkötelezettség ötven évre emeléséből, a hadkötelezettek dokumentálásából adódóan, egy esetleges különleges jogrend esetén készen álljunk hazánk függetlenségének és a magyarok biztonságának, szabadságának megvédésére. Kovács úr ezt a szándékot, ezt az alkotmányos kötelezettséget gúnyolja ki, ferdíti el. Szerinte Gyurcsány–Vadai tizenhét tartalékosa többet ért, mint a mostani kilencezer. És közben „Horthy-nosztalgiának” nevezi a két világháború magyar katonai hőseiről és polgári áldozatairól való megemlékezéseket. Igazi kommunista-gyurcsányi tempó.

Véleményünk szerint a nemzeti emlékezet a honvéd hősök és az ártatlan áldozatok sírjánál kezdődik. Gyermekeink elé őket, a hazájukért életüket áldozókat kell példaként állítani. Büszkék lehetünk arra, hogy a kormány a Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai iránymutatása alapján kétmilliárd forinttal támogatta a Magyarországon fellelhető első világháborús hadisírok rendbehozatalát. A temetőket fenntartó önkormányzatok és egyházak 308 pályázat keretében 23 970 hadisírt, 148 emlékművet, hét emlékparkot, hat művészeti alkotást és tizenöt kriptát vagy mauzóleumot újítottak fel. Most, a 75. évfordulón pedig a második világháborús hadisírok méltó felújításának ügyével fog hasonló szellemben foglalkozni a katonai emlékezetpolitika.

Most szép lenni katonának…

A honvédség ismét kivívta az emberek tiszteletét, a hazai társadalomban megint van becsülete a mundérnak. Híre van annak, hogy honvédeink a rendőrökkel együtt emberségesen, de nagyon elszántan és határozottan védik a határainkat, kint tartják a migránsokat. Az emberek ma felnéznek a katonákra. Ezt abból is le lehet szűrni, hogy egyre többen vállalnak önkéntes tartalékos szolgálatot és egyre nagyobb az érdeklődés a katonai pálya iránt.

A magyar kormány elismeri és megbecsüli a haza fegyveres szolgálatát. Ezt fejezzük ki akkor, amikor erősítjük a katonai képességeket, korszerű és megbízható fegyvereket adunk katonáink kezébe, javítjuk a szolgálati körülményeket, folyamatosan emeljük az illetményeket és bevezetjük a háromévenként kötelezően járó hathavi fizetésnek megfelelő fegyverpénzt. A honvédelem nemzeti ügy.

A szerző miniszterhelyettes, Honvédelmi Minisztérium

Forrás: Magyar Nemzet

37 hozzászólás “A honvédelem nemzeti ügy” bejegyzésre

 1. Horváth János szerint:

  A szerző, a katonai ismereteiről kibaszottul elhíresült Németh Szilárd. Ez igen!

 2. pusssh szerint:

  A Magyar Nemzet zseniális alkotói katarktikus felismeréssel ajándékoztak meg: “A honvédelem nemzeti ügy”. Közönséges halandónak eszébe se juthatott volna fölfedezni ilyen nagysúlyú és mélyértelmű összefüggést hon és nemzet között…

 3. Jobban szerint:

  Horváth János, “Csak a kicsinyes embereknek vannak rosszindulatú megjegyzései…” Andrew Matthews

 4. Jobban szerint:

  Savanyú a szőlő….

 5. pl szerint:

  És akkor ezt hogy kell érteni? Kicsire nem adunk, szarunk a Beszélő Krumpli azon ismereteinek meglétére, ami pozíciójához gondolnánk?
  Vagy neki elég csak az internetről ollózás főnöke kiszolgálásához, még ha a kiollózásnak köze nincs a történésekhez, de lázítani, gyűlőltetni jó lesz….
  Vajon megtudjuk e valaha, mennyire büszke erre a korszakára…

 6. Jobban szerint:

  pl bagoly mondja verébnek hogy nagyfejű… személyeskedik, tehát van….

 7. Gyula szerint:

  Valaki írja már meg, hogy mikor és hol szolgált????

 8. abc123 szerint:

  Ne felejtsük el hogy amikor Szilárd bácsi állítólag katona lehetett mint szakma nélküli csak érettségivel rendelkező bokorugró valamikor a 80′-as évek elején-közepén akkor a leszólt “szakértő” már rég katonai akadémiát végzett hivatásos katona volt a pályája csúcsán,oktatott,tüzérdandár parancsnokhelyettes volt stb.és azóta is aktív a katonai fejlesztésekben.Szakterülete a tűztámogatás, a professzionális haderő és a haditechnika fejlesztése.
  De persze ő rosszul tudja és a Sziszi az ász aki mindent jobban tud,lehet hogy titokban ő is kijárt valami katonai akadémiát?

 9. Volt már ilyen szerint:

  Lehet azért titkolja hogy hol volt katona, mert szégyelli hogy a gulyáságyúnál volt tüzér! Értsd, tűzfelelős, aki rakja a fát a tűzre. Hol másutt tanulta volna meg a szakácsművészetet! S miért ne járhatott volna katonai akadémiára, úgy ahogy a viccben van, nyolc évig járt egyetemre, moslékért!

 10. Gyula szerint:

  Holnap lesz rock ‘n’ roll…
  Európa nyugati felén már tombol a Ciara
  http://www.msn.com/hu-hu/hirek/külföld/európa-nyugati-felén-már-tombol-a-ciara/ar-BBZOwtZ?ocid=spartanntp
  “Katasztrófavédelem: Fel kell készülni a Ciara viharciklonra
  Ha teheti, ne menjen ki a szabadba, zárja be az ablakokat, áramtalanítson és készüljön az áramszünetre.”
  Ennyi… Semmi több pánikkeltés… 🙂

 11. csak úgy szerint:

  Ha lett volna katona, már az orrunk alá dörgölték volna. Polgári szolgálatos, a könyvtárban.

 12. Horváth János szerint:

  Jobban!
  Bizonyítsd már be, hogy Némethnek meg van a megfelelő végzettsége a posztjai betölté-
  séhez! Ha nem megy, akkor meg hallgass!

 13. pl szerint:

  Jobban: örvendek, h lóf@szt tudtál írni… Még az elmebetegek felé tanúsított kötelező tisztelettel sem értem, mire írtál vissza…
  Addig is szórakoztasson téged a Beszélő Krumpli:
  https://hirklikk.hu/kozelet/nemeth-szilard-hamis-fotokkal-hajlitotta-maga-fele-a-valosagot/359886/

 14. Nagyapó szerint:

  Nos DK-s csepeliek! A szakember, a rózsaszín táskás Vadnai, rendfokozatát nem tudom – bár a markotányosnő megfelelő lehet – mondja, hogy a “A billiós nagyságrendű beszerzések”!!
  Közlöm, hogy a billió az ezermilliárd, azaz 10 exp12. A honvédelemi költségvetés 619 milliárd forint, azaz 610 exp9. Vadnai vagy nagyon buta, vagy hülyénk néz minket!

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját, hazudik, ha kinyújtja kezét, lop

 15. Volt már ilyen szerint:

  Nagyapó, idővel elkopik a mérnöki tudás! Helyesen, 619 x 10 exp9! A 610 exp9, 610 a kilencedik hatványon borzasztó nagy szám! Amúgy meg Vadnai nyilván az angol nyelven íródott fegyverbeszerzésekre gondolhatott! Ott a billió (billion) bizony magyarra fordítva milliárdot jelent!

  Vadnainak ugyanúgy nem volt meg a végzettsége a honvédelmi államtitkársághoz, mint ahogy Németh Szilárdnak sem! Igaz, a rezsi, majd a migráncs biztossághoz sem! A NAT biztossághoz lenne, látott már tankönyvet napközis nevelősége alatt!

 16. Boldog Karácsonyt szerint:

  Úgy volt ez katona ahogy birkózó.
  Sehogy.

 17. Nagyapó szerint:

  Volt már ilyen! Köszönöm “professzor úr” kioktatását, csakhogy az SI-prefixum használatánál a szokásos formula pl. 7 km (7 kilométer) = 7·10exp3 m (gy.k. az exp írást azért használom, mert a felső kitevőt a rendszer nem ismeri!) . Nincs sem szorzó, sem osztó, sem stb. jel, hanem pont. Döntse el, hogy amit írt “..619 x 10 exp9! A 610 exp9,..” melyik hülyeség maga szerint?
  Nagyon örülök, hogy Vadai oly ragyogó elme, hogy az angol rendszert használja (melyiket?), hogy a zegyszerű magyar is ércse!😉

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját, hazudik, ha kinyújtja kezét, lop

 18. Volt már ilyen szerint:

  619 milliárd, az 619 x tíz a kilencediken! Míg a 610 exp9, az 610 x 610 x 610 x 610 x 610 x 610 x 610 x 610 x 610, azaz 610 a kilencediken! A 10-et mint a hatványozás alapját elhagyva, ez lesz a szám jelentése!

  Mellesleg megjegyzem, ha olvas újságot, hallgat rádiót, Magyarországon a pengő óta nem használják TÉNYLEGESEN a billió szót! A költségvetésben is a nagy számokat simán leírják, például 15322 milliárd Forint! S nem írnak, mondanak 15.322 billiót! Kerekítve meg tizenötezer milliárdnak mondják a közgazdászok, politikusok!

 19. Volt már ilyen szerint:

  Egyébként mérnökként emlékeznie kellene a számok tízes számrendszerben nálunk alkalmazott szabályokra!
  kitevő
  Értékes jegyek (mantissza) x alap ahol értékes jegyek előjellel, tizedesvessző lehet benne, alap = 10, kitevő egész szám előjellel.

  Papíron tizedesvesszőt írunk, x helyett szorzójelet (pont, de karaktermagasság szerint középen, nem az írás mondatzáró jele! Számítógépen tizedesvessző helyett tizedespontot használunk, szorzójelként meg kis x-t (nem hagyható el!), a kitevőt nem tudjuk az alapszám fölé írni, ezt szokták felfelé nyíllal vagy az exp szócskával elválasztani a kitevőtől! Egyébként az Unicode karakterkészletet használva, számítógépen is írható bármiféle matematikai, műszaki vagy idegennyelvű szöveg!

 20. Volt már ilyen szerint:

  A WordPress máris kitörölte a spaceket, amivel a kitevő szót az alap szó mögé/fölé írtam! 😉

 21. Nagyapó szerint:

  Volt már ilyen! Köszönöm, hogy hosszas kutakodás után bizonyította, Vadai hülyeséget beszélt.
  Várom továbbá magyarázatát, hogy Kunhalmi Ágnes miért fasisztázta le Nyírő Gyula egyetemi tanárt?😉

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját, hazudik, ha kinyújtja kezét, lop.

 22. Jobban szerint:

  Horváth János, “demokratikus” voltát nem is “bizonyíthatta” volna hitelesebben mint vasárnap 20:39 hozzászólásával. Így áldemokrataként ne játsza az igazság bajnokát. Ennyi.

 23. Jobban szerint:

  pl. van még lejjebb?

 24. Jobban szerint:

  A ballib kórus megerősítette önmagát a szokásos pozíciójában: “Amikor több energiát fektetsz abba, hogy másokat lehúzzál, mint a saját felemelkedésedbe, akkor vagy baloldali.” Ambrózy Áron
  Németh Szilárd hozzájárulása Csepel fejlődéséhez nem attól függ, hogy Horváth János, pl. és társai elismerik-e vagy sem. Hála Istennek független tőlük. Lehet a kákán is csomót keresni, ebben “merül” ki lázas tevékenységük. Akinek van füle a hallásra, meghallja.

 25. Horváth János szerint:

  Ezek szerint nem tudsz bizonyítani semmit.

 26. Jobban szerint:

  Horváth János, nem egyről beszélünk.

 27. Gary Ridgway szerint:

  Minden hsz-em megvan, tehát nemértem a likvidálást?
  Dráma… 🙂

 28. Jobban szerint:

  pl. még lejjebb…

 29. pl szerint:

  Igen, menjünk még lejjebb (a gyökerekhez, te gyökér)…
  Ide kopizom a legelső hozzászólást:

  “A szerző, a katonai ismereteiről kibaszottul elhíresült Németh Szilárd. Ez igen!”

  A tieidet mindenki látja, csak nem érti! Olvasd el újra amiket fírkáltál, és keress bennük a témához illőt!
  Buta troll vagy te öcsém, igazi fideszes f@sz.

 30. pl szerint:

  #firkáltál 🙂

 31. Gary Ridgway szerint:

  Én már nem merek írni, mert lehet új IP-t és nicket keresnem, ez már a tizedik? 🙂

 32. pl szerint:

  Engem szeretnek, ritkán várakozok elfogadásra, a pl is lassan évszázados… 🙂
  Biztos némely elmebeteggel való meghitt, elnéző ápolásom okán…

 33. Gary Ridgway szerint:

  Még mindig nincs itt, hol szolgált? 😀

 34. Jobban szerint:

  pl “Amikor több energiát fektetsz abba, hogy másokat lehúzzál, mint a saját felemelkedésedbe, akkor vagy baloldali.” Ambrózy Áron

 35. pl szerint:

  Mi energiát fektetsz be, h olvasottnak tűnj… Jöhetnek a saját gondolatok….

 36. Jobban szerint:

  pl “A rosszindulat három komponense (…) a féltékenység, a mohóság és az irigység.” Feldmár András

Itt lehet hozzászólni !