Meghívó Dr. Urmánczy Nándornak emléket állító szobor avatására

csepel.hu

csepel.hu

18 hozzászólás “Meghívó Dr. Urmánczy Nándornak emléket állító szobor avatására” bejegyzésre

 1. propaganda szerint:

  Nem megyek!

 2. Horváth János szerint:

  Ez a legfontosabb a csepeli polgároknak!

 3. csak úgy ... szerint:

  Röviden ismertetnék, hogy miért van Csepelnek szüksége erre a szoborra? Csak, hogy a tudatlan proli is képben legyen!

 4. bagoly szerint:

  Nem értem !

  Édesapám is erdélyi származású – 1943-tól, határvágástól – élt Budapesten,csepelen.
  Rosszindulat, gyülölet nincs bennem Erdély és szülöttei felé !
  De akkor sem értem, hogy mi a túró köze van Urmánczkynak CSEPELHEZ !

  DR. URMÁNCZY NÁNDOR (1868 Maroshévíz -1940 Maroshévíz), politikus, országgyűlési képviselő, író volt !

  Jelenleg Maroshévízen a helyi cserkészcsapaton kívül semmi sem őrzi az Urmánczy nevet, sem utca, sem emlék szobor, sem disztábla nem emlékeztet a családra. Még bár a helyi Urmánczy kastélyban székelő népmúzeumban sem találni utalást e családra.

 5. Kígyók kígyóznak szerint:

  Propaganda: helyes, ne gyere; oda csak magyarok jöjjenek.

 6. csak úgy ... szerint:

  17 millió !

 7. Vazul néni szerint szerint:

  Hát ez az, a tudatlan proli nem érti a szobrot, a szobor sem a prolit. Az ő kezdeményezésére készültek el:
  a budapesti Szabadság téren az Észak, Dél,
  Kelet és Nyugat szobrok, melyeket 1945
  februárjában a betörő szovjet csapatok
  pusztítottak el. Nevéhez fűződik a Védők
  Ligája Szövetség alapítása, a Nemzeti
  Hiszekegy az ő indítványára született,
  az Ereklyés Országzászló, a Honvédelmi
  Párt alapítása és még sok más. „Urmánczy Nándor pedig akkor szűnik meg élni, ha a nemzet nem tud már magyarul érezni.”(Herczegh Ferenc 1940)

 8. Vazul néni szerint szerint:

  Hiszekegy mondanivaló :a nemzet jövőképét állítja elénk.„Hiszek egy Istenben” – kezdődik az ima első sora, úgy ahogy a keresztény hitvallás is kezdődik, mert amikor cselekszünk ,akkor a kereszténységünk legyen elsőként a szívünkben.„Hiszek egy Hazában” – A Hazában, melyet Árpád fejedelem alapított, Szent István király szervezett állammá, amelyet hőseink és vértanúink vére szentelt meg, és ezeréves nemzedék munkája tett termőképessé. E sor üzenete azt is kifejezi, hogy amely nemzedék hite a hazában meg nem rendült, az nem is veszítheti el a hazát. „Hiszek egy isteni örök igazságban” – Ez a világegyetem fundamentuma. Ez a biztos iránytű a háborgó tengeren, és az ablakból kiáradó gyertyavilág a vándornak viharos éjszakában. És ez a félelme a gazságnak, és földi szorongatottságában ez a reménye és vigasztalója minden tiszta szívnek. Az isteni örök igazság intéző ereje ott kezdődik, ahol rendületlenül hiszünk benne, és e hitünk szerint élünk és halunk.„Hiszek Magyarország feltámadásában” – Mert a mi hazánk Magyarország, és nekünk hinnünk kell a feltámadásában, mert nincsen nagyobb hatalom a Földön, mint egy nemzet élni akarása, ha Istennel harmóniában és fia evangéliumának tanításai szerint él és cselekszik. Nyilván nem földhözragadt ateista szöveg.

 9. propaganda szerint:

  Már eleve micsoda hülyeség az, hogy “ereklyés országzászló”, és akkor még annak állítanak szobrot, aki ezt a marhaságot kitalálta.

 10. Jobban szerint:

  Historia est Magistra Vitae.

 11. Jobban szerint:

  “Minden ember annyit ért a környező világból, amennyit ő maga ér.” Isaac Bashevis Singer

 12. Horváth János szerint:

  A rezsibiztos mikor kap szobrot?

 13. Jobban szerint:

  “A gyűlölet a gyengék haragja.”

 14. Horváth János szerint:

  Szerencsétlen.

 15. Jobban szerint:

  “…az embertársaid megvetése, az önmagaddal szembeni békétlenség szinonimája!”

 16. Pilsner Urquell szerint:

  Jobban idézi a nagy igazságot: “Minden ember annyit ért a környező világból, amennyit ő maga ér.” (Isaac Bashevis Singer) Igen. Többet sosem ért meg.

  Miért kellett ezt a jámbor Urmánczyt kitenni ennek az inzultusnak?…Ilyen minimális és cseppet sem vonzó információkra bízva?

  Félreértés ne essék: nem ellenségesen szólok a nemzeti hagyományról. Összes nagyszülőm az elszakított területekről származik és nagyapám majdnem a hősi halálig harcolt Erdélyért, zokogva a visszavonulásban a tragikus Tordai Áttörést követően Marosújvártól Felkán, Inakfalván át, amikor szülővárosa főterén búcsút intett az alárvult és megbecstelenítésére váró országzászlónak és Erdélynek.
  Utóbb neki is, de nekem eleve ez az országzászló (Nemzeti hiszekegy, Védők ligája és más patetikus feudál-nemzeti szimbólumok sora) a világháborús nemzeti katasztrófa, megsemmisülés – és benne saját, családi sorsunk tragédiájának – szimbolikus előhírnöke lett…
  Jobb szeretném az olyan szimbólumokat, személyeket, amelyek/akik az élet és a becsületes megmaradás példáját és igéretét sugallják. És nemcsak Erdélyből, hanem a Délvidékről, a Felvidékről, az Őrvidékről, Kárpátaljáról is.

 17. Jobban szerint:

  „Historia est magistra vitae.”
  Nagyon köszönöm, hogy ilyen következetesen ápolják a nemzeti hagyományokat, hogy nem hagyják feledésbe merülni azt ami érték, ami nemzeti, ami erősíti nemzeti identitásunkat.
  Urmánczy Nándor “Mindvégig hitt a nemzet felemelkedésében és az igazság mindenekfelett álló erejében. Magyar volt, aki szenvedélyesen szerette a fajtáját és hazáját, és ebben nem ismert megalkuvást.”

 18. Pilsner Urquell szerint:

  “Magyar volt, aki szenvedélyesen szerette a fajtáját és hazáját, és ebben nem ismert megalkuvást.” – Ez nagyon sokakról elmondható.
  Csak hát elég különböző volt e szenvedélyes szeretet megnyilatkozási módja, tartalma és következményei. Gyakran megmentőnk volt. Néha egymást irtottuk e szenvedéllyel. Olykor meg magunkat, mindenestül. (História professzorasszony ezt tanítja.)

Itt lehet hozzászólni !