Tájékoztatás termék forgalmazása céljából tartott rendezvények helyszínét biztosító vállalkozások részére

Csepel.hu

Tájékoztatás termék forgalmazása céljából tartott rendezvények helyszínét biztosító vállalkozások részére

Budapest XXI. kerület Kereskedelmi Hatósága ezúton tájékoztatja a Budapest XXI. kerület közigazgatási területén terem bérbeadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat, valamint a kulturális és közösségi intézményeket az üzleten kívüli kereskedelem keretében, termék forgalmazása céljából tartott rendezvények (termékbemutatók) jogszabályi hátteréről:

A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység esetében Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.[1]

A termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett rendezvényt a kereskedő köteles legkésőbb 15 nappal megelőzően a jegyző részére bejelenteni[2], melyről a kereskedelmi hatóság igazolást ad ki.

A jogkövető magatartás és a jogszabályok betartásának biztosítása érdekében a Kereskedelmi Hatóság ezúton javasolja a bérbeadási szolgáltatást nyújtó vállalkozások, intézmények számára, hogy a terembérleti szerződések megkötésekor vizsgálja azt a tényt, miszerint az adott kereskedő a bejelentési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.

Nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedelem útján:

 • kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,
 • gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,
 • élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,
 • élő állat, növényi szaporítóanyag,
 • fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,
 • veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,
 • drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,
 • jövedéki termék, valamint
 • olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.[3]

Fentieken túl törvény tiltja a fogyasztókkal szemben tanúsított tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot[4], mely termékbemutatók esetében többek között az alábbi magatartásukkal valósíthatnak meg a kereskedők:

 • A fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából annak valótlan állítása, hogy az áru csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek mellett csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, és ezáltal a fogyasztó megfosztása a tájékozott döntéshez szükséges időtől és alkalomtól.
 • Annak valótlan állítása vagy olyan hamis benyomás keltése – akár önmagában az árunak a kereskedelmi gyakorlatban való megjelenítése által -, hogy az áru jogszerűen forgalmazható.
 • Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására.
 • Téves tényszerű információ közlése a piaci feltételekről vagy az áru fellelhetőségének lehetőségeiről azzal a szándékkal, hogy a fogyasztót az árunak a szokásos piaci feltételeknél kedvezőtlenebb feltételek melletti megvételére, illetve igénybevételére bírja rá.

Erre tekintettel javasoljuk nyilatkozat beszerzését a kereskedőtől arra vonatkozóan, hogy sem vele, illetve cég esetén a cégvezetővel szemben a Gazdasági Versenyhivatal vagy fogyasztóvédelmi hatóság nem állapított meg korábban – üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet érintő jogszabályok kapcsán – jogsértést.

Tájékoztatásunkat az üzleten kívüli kereskedelem keretében megrendezésre kerülő rendezvények, termékbemutatók jogszabályoknak megfelelő lebonyolítása, ezáltal elsősorban a vásárlók, fogyasztók fokozott védelme, valamint a tisztességes gazdasági verseny érdekében adtuk.


[1] A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja értelmében

[2] Az R. 6. § (2b) bekezdése értelmében

[3] Az R. 18. § (1) bekezdése értelmében

[4] A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

Forrás: Csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !