A válságból megszorításokkal nem lehet kijutni

MTI, Fidesz.hu, Index.hu

A kormány által tervezett megszorításokkal szemben a gazdaságélénkítés vezethetné ki az országot a válságból – jelentette ki Kövér László szerdán Szegeden. A politikus szerint a válságból csak akkor lehet kikeveredni, ha minél több ember fizet adót. Kövér felhívta a figyelmet arra, hogy hazánk megítélése Ukrajna, Pakisztán és Fehéroroszország szintjére esett vissza.

Papp József,  a Corvinus Egyetem Vállalkozás-fejlesztési Intézetének docense az Index.hu-n megjelent elemzésében szintén hangsúlyozza: a magyar gazdaság legnagyobb problémája – amit a világméretű pénzügyi válság tovább erősít – az, hogy az erősen adóztatott „fehér” gazdaság és az adófizetést a minimumra optimalizáló szürkegazdaság gúzsba kötik egymást: a gazdaság teljesítőképességéhez képest túlzott mértékű közkiadások miatt magas szja-t és járulékot kellene fizetni.

Magyarország a többi uniós tagországtól eltérő gyógymódot választ betegségének kezelésére. Mindenhol gazdaságélénkítő csomagokkal találkozhatunk, Magyarország az egyetlen, amely megszorításokkal próbálja a pénzügyi csődöt elkerülni – mondta a Fidesz országos választmányának elnöke egy lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: rövidtávon lehet, hogy sikeres a megszorítás, de egészen biztosan nem állítja növekedési pályára az országot. Kövér szerint abból “a mély adósságcsapdából, amelybe újra belelöktek bennünket a kormányzó politikusok Gyurcsány Ferenccel az élen”, nem lehet másképpen kikeveredni, csak ha minél több ember termel meg minél több értéket, ami után adót fizet.

Kövér szerint annak, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségére szorulunk, igen nagy ára van az ország nemzetközi megítélése szempontjából: olyan országokkal kerültünk egy szintre, mint Ukrajna, Pakisztán vagy Fehéroroszország. Az IMF-megállapodásnak nemcsak politikai és gazdasági ára tekinthető nagynak, hanem a pénzügyi is, még ha a hitelkeretből egyetlen egy forintot sem hívunk le, ami egyébként nem valószínű. A rendelkezésre állási díj miatt akkor is évi 15 milliárd forintba kerül ez az országnak – közölte a Fidesz választmányi elnöke.

“Ugyanazok kérik az ország lakosságának türelmét és a megszorítások elviselését, akik ebbe a gödörbe löktek vissza bennünket” – fogalmazott Kövér. Az ellenzéki politikus úgy vélte, senki sem hiszi el határokon belül és azon kívül, hogy az ország a jelenlegi garnitúrával képes lesz még egyszer növekedési pályára kerülni. Hozzáfűzte: ezért a kormánynak vállalni kell a felelősséget, és egy előre hozott választáson az embereknek kell dönteniük arról, kire bízzák az ország jövőjét.

Forrás: MTI, Fidesz.hu

.
Adócsökkentés és pénzügyi válság

A magyar gazdaság legnagyobb problémája – amit a világméretű pénzügyi válság tovább erősít – az, hogy az erősen adóztatott „fehér” gazdaság és az adófizetést a minimumra optimalizáló szürkegazdaság gúzsba kötik egymást: a gazdaság teljesítőképességéhez képest túlzott mértékű közkiadások miatt magas szja-t és járulékot kellene fizetni.

A kis- és középvállalati szektor olyan árakon, amelyek teljes mértékben tartalmazzák az általuk foglalkoztatott és a törvényeknek megfelelően adóztatott munkavállalók bérének adóját és közterheit, versenyképtelen. Ezen az áron a túladóztatott háztartások sem tudják megfizetni a szürkegazdaságban megtermelt áruk és szolgáltatások minden adót és járulékot tartalmazó ellenértékét. Az adófizetést elkerülni képtelen rétegeket ezenfelül azért is terhelni kell, mert túl nagy az adót alig fizető szürkegazdaság. Az pedig azért olyan kiterjedt, mert elviselhetetlenül magas az adó- és járulékterhelés.

Napnál világosabb: ez az adórendszer tarthatatlan! Ha így marad, akkor a gúzsba kötött magyar gazdaság nemhogy nem tud kikeveredni az egyre mélyülő válságból, de komoly esély lesz arra, hogy hosszú évekre, évtizedekre visszacsúszik a leszakadó országok közé. De vajon az ellenzék által követelt radikális adócsökkentés a járható út, vagy addig nem tehetünk semmit, amíg a költségvetésben nem keletkezik fedezet az adócsökkentésre? Véleményem szerint, ha az utóbbira várunk, elveszünk!

Olyan változtatásokat kell azonnal végrehajtani az adórendszerben, amelyek egyes adónemek jelentős csökkentését, ugyanakkor mások emelését, sőt, urambocsá!, új adónem bevezetését is szükségessé teszik. A Pénzügyi Szemle novemberi számában megjelenő, A gúzsba kötött gazdaság kiszabadítása című tanulmányomban egy egyszerű, mindenki számára érthető modell segítségével elemzem a jelenlegi adórendszer káros hatásait, és szimulálom egy gyökeresen átalakított, kívánatos adórendszer működését. Ebben az írásban összefoglalom a tanulmány főbb állításait.

A magyar gazdaság végletesen duális: a hazai tulajdonú vállalkozások (a hazai kkv-szektor) alacsony termelékenységük folytán egy foglalkoztatottra vetítve fele annyi GDP-t állítanak elő, mint az országos átlag (ez 2006-ban 8 515 000 Ft volt). A külföldi tulajdonú vállalkozások átlaga ugyanakkor több mint kétszeresen haladta meg az országos átlagot.

Ezek szerint a tényadatok szerint egy átlagos hazai tulajdonú vállalkozás, még ha akarná, sem tudná befizetni az összes adót és járulékot, mivel nem tud annyi hozzáadott értéket létrehozni, amennyi fedezni tudná az alkalmazottak jövedelmét, a vállalkozó elvárt profitját és az állam által igényelt elvonások összességét egyidejűleg. Objektív kényszer az adócsalás.

Ugyanakkor a gazdaságnak azok a szereplői, amelyek meg tudnák fizetni a magas kulcsú adókat, kevesebbet fizetnek a kelleténél, vagy egyáltalán nem fizetnek adót. A magas termelékenységű multinacionális vállalatok annyi központi támogatást kapnak, és annyi adókedvezményben részesülnek, hogy valóságos adóterhelésük lényegesen kisebb a tényleges adókulcsok mellett fizetendő adók és járulékok összegénél. És van a feketegazdaságnak egy olyan, túlságosan is kiterjedt szegmense – elsősorban a vendéglátásban, kereskedelemben, a lakossági szolgáltatásban, a mezőgazdaságban és az építőiparban – ahol bár tehetnék, de egyáltalán nem fizetnek adót.

Tézisek

I. A hazai kkv-szektorban egy foglalkoztatottra eső GDP olyan alacsony, hogy egy átlagos teljesítményű vállalkozás nem tud annyi jövedelmet termelni, hogy abból a béreket terhelő adók és járulékok teljességét kifizesse. Ha ezt tenné, nem maradna a vállalat tulajdonosának semmi, és nem tudna beruházni, fejleszteni. A bérek elviselhetetlenül magas adóéke (56%) miatt csalni kényszerül, alkalmazottainak keresetét két csatornán biztosítja: hivatalosan a minimálbérhez közeli bruttó bért fizet, és ezt feketén, zsebbe adott pénzekkel egészíti ki.

II. A vállalkozások a zsebbe adott bér fedezetét általában fiktív számlák vásárlásával veszik ki a cégből. Az áfa és a nettó számlaérték 10%-a ellenében a számlagyár elismeri a számla ellenértékének kifizetését, és 90%-ot visszaad a számla vásárlójának A kétcsatornás bérezés jelentős megtakarítást eredményez a vállalkozás számára ahhoz képest, mintha az ugyanekkora nettó kereseteket mind leadózná. Pontosan azért kényszerül folyamatosan több százezer ember adócsalásra, mert ennek a megtakarításnak a fedezetét képező GDP-t nem tudja megtermelni. Az állam elvárásai a bérek terhelhetőségében irreálisak.

III. A fiktív számlázás „intézményét” nem csak a fantomcégekként működő számlagyárak jelentik. A minimálbér adómentessé tétele és az eva biztosította kockázatmentes fiktív számlázás sok alkalmazott számára teszi lehetővé, hogy gyakorlatilag adófizetés nélkül juthasson bérjövedelemhez. Fiktív számlázás a multinacionális szektorban is folyik, csak nem számlagyárak, hanem off-shore cégek, ill. az itt megtermelt profit kicsempészését lehetővé tevő transzferárak révén. A külföldi tulajdonú cégek, bár alkalmazottaik bérének terheit megfizetik, jóval kevesebb adót (társasági adót és áfát) fizetnek, mint kellene.

IV. A fekete és szürkegazdaságban keletkezett tényleges adóhiány jelentős csökkentésére azonban kicsi az esély. Egyrészt azért, mert a hazai kkv-szektor csak annyi jövedelmet tud termelni, amennyiből több nem jut az államnak. Másrészt azért, mert akik több adót tudnának fizetni, azoknak az adóelkerülési technikáit az adóhatóság nem tudja föltárni. A kétcsatornás bérezés kiterjedt rendszerét csak akkor lehetne megszüntetni, ha a kétcsatornás bérezés adóékével (40%) megegyező terhelésűre csökkentenénk a béreket terhelő adókat és járulékokat. A vállalkozásoknak megérné, hogy ne csaljanak adót, hiszen az új rendszerben az adók megfizetésével nem nőnének a bérfizetési terheik. 15%-os, egykulcsos szja-t kellene bevezetni, és a járulékokat 13,5%-kal kellene csökkenteni. A társasági adó is 15%-os lenne, a különadó megszűnne. Az áfát azonban 25%-ra kellene emelni, és be kellene vezetni egy új adónemet, a vagyonadót (nem csupán ingatlanadót), amelynek segítségével az adóelkerüléssel szerzett vagyonok után is adóznának. A vagyonadó alkalmas – sőt igazán csak ez alkalmas – a szociális különbségek figyelembe vételére is.

VI. Az új adókulcsokkal egy átlagos hazai kisvállalkozás nem fizetne kevesebb adót, mint jelenleg. Ha 10%-kal növelni tudná termelékenységét, és 10%-kal több dolgozót alkalmazna, a többletteljesítmény eredményeként annyi többlet-adóbevétel folyna be, mint amennyit a jelenlegi terhek mellett az állam elvár, de senki sem teljesít. A mindennapi csalástól való megmenekülés felszabadítja a vállalkozások lefojtott energiáit, és soha nem látott gazdasági növekedés fog beindulni.

VII. Összességében a multinacionális szektorban sem csökkennének az adóbevételek, mert az áfa növekedése ellensúlyozná a bérek terheinek csökkenéséből keletkező adóveszteségeket. A költségvetésbe 1300 milliárd forinttal kevesebb szja és járulék folyna be. A költségvetésben foglalkoztatottak adóira és járulékaira azonban 400 milliárd forinttal kevesebb adót kellene beszedni a versenyszektorból. Ezért a tényleges adóhiány minden bizonnyal kevesebb mint ezermilliárd forint lenn. A többlet-áfabevétel tovább csökkenti a hiányt, 500 milliárd forintra. Joggal számíthatunk arra, hogy a béklyóitól megszabadított vállalkozói szektor többletteljesítményéből és a kérlelhetetlen adószigor miatt befolyó pluszbevételek ellensúlyozni fogják ezt a hiányt.

VIII. A vagyonadót kizárólag a nyugdíjkassza hiányának és az államadósságnak a csökkentésére szabad fordítani, és addig kell fenntartani, amíg az adósságszolgálat jelenlegi elviselhetetlenül magas szintje nem csökken. A háztartások mintegy harmadának kellene évente átlagosan 500 000 Ft vagyonadót fizetnie, ami kb. ötszázmilliárd forint bevételhez juttatná a költségvetést. A gazdagok így segítenének az ország gondjain, amelyek részben azért is keletkeztek, mert vagyonukhoz képest korábban kevés adót fizettek, vagy egyáltalán nem fizettek. A vagyonadó bevezetéséhez szükséges nyilvántartási rendszer már részben rendelkezésre áll és teljessé tehető.

IX. A magas áfával azokat a nemkívánatos hatásokat kell tompítani, amelyeket a vállalkozók és a bérből élők javára és az állam rovására megvalósuló egészséges jövedelem-átcsoportosítás (ugyanakkora bruttó bérből több lesz a nettó) okoz. A nagyobb nettó bérjövedelem a gazdasági növekedésen kívül a gazdaság kifehéredésének is elengedhetetlen feltétele, mert csak magasabb jövedelmükből tudják a háztartások megfizetni azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak az adókat is tartalmazó magasabb árait, amelyeknek vásárlásakor eddig nem kértek számlát. A nettó bérjövedelem növekedése a költségvetési kiadások csökkentésének is feltétele: csak ebben az esetben fogadná el a társadalom, hogy a közszolgáltatások igénybe vételekor önrészt kelljen fizetni. A szociális támogatások radikális csökkenthetőségére nincs túl nagy esély, ellenben a vállalkozói szektornak adott támogatások és adókedvezmények visszafogásával évente legalább ötszázmilliárd forint takarítható meg. Az alacsony adóknál hatékonyabb vállalkozástámogatási rendszer nem létezik. Nincs szükség támogatások osztogatására a vállalkozói szektorban, mások pénzét osztani egyébként is a korrupció melegágya.

X. Az új adórendszer megnyugtatóan képes biztosítani egy kiadásaiban ésszerűsített költségvetés hosszú távon is fenntartható bevételeit. Az alacsony adók megfizetését azonban mindenkitől meg kell követelni, kérlelhetetlen adószigornak kell érvényesülnie. A vagyonadó bevezetését az adóparadicsomok léte kétségkívül megnehezíti. Nemzetközi összefogással azonban a „demokratikus piacgazdaság” legnagyobb hazugsága, az off-shore intézménye megszüntethető. A jelenlegi pénzügyi válság erre jó alkalmat szolgáltat. Ki kell használni, hogy az Európai Unió soros elnöke, Nicholas Sárkozy napirendre vette a kérdést. Addig is nálunk kötelezővé kéne tenni, hogy a vállalkozások tételesen bevallják, mely off-shore cégeknek fizettek, és mennyit. A bevallási kötelezettség még nem jelenti a szabad kereskedelem akadályozását. Éppen ez mutatná meg, van-e bátorság a politikusokban valódi, az ország érdekét szolgáló változtatásokat végrehajtani.

Ha egy bölcs és hiteles politikus elmagyarázza az embereknek, hogy megfizethető szintre csökkentjük az adókat, de cserébe elvárjuk, hogy azokat mindenki megfizesse, akkor ezt az állampolgárok meg fogják érteni, és értékelni fogják. A hitelesség rendkívül fontos: az új vezetésnek minden meg kell tennie azért, hogy a korrupció látványosan csökkenjen az államigazgatásban. Kínosan vigyáznia kell a kormánytagok és a képviselők tisztaságára (pl. ne lehessen a nevüket off-shore cégekkel kapcsolatba hozni).

Csak ebben az erkölcseiben helyreállított közegben lehet és egyben kell meghozni azokat a jogszabályokat, amelyek az adócsalást a legmegvetendőbb bűncselekmények közé teszik a közvélemény szemében. Az átlátható, megfizethető adók bevezetése egyfelől, a kérlelhetetlen és egyetemleges adószigor másfelől a feltétele annak, hogy egy új, versenyképes Magyarországban élhessünk.

(A szerző a Corvinus Egyetem Vállalkozás-fejlesztési Intézetének docense)

Forrás: Index.hu

35 hozzászólás “A válságból megszorításokkal nem lehet kijutni” bejegyzésre

 1. Papi szerint:

  Most hallottam a TV – ben, hogy Japánban adó csökkentést és hitelfedezetet biztosít a kormány. Nem érdekes? Más országok is adó csökkentéssel próbálja vissza fogni a válságot. Csak nálunk emelik az adókat ezek a magyar ellenes gyilkosok.

 2. Gordon szerint:

  Papi! Nálunk minden másképp van… A SME című lap szerint a kormánypárti politikusoknak a bíróság előtt lenne a helyük amiért tönkretették a magyar gazdaságot.

 3. Papi szerint:

  Gordon annak a gazember Gyurcsánynak küld el.

 4. Szilveszter szerint:

  Jesszus! Ez a cikk sokkal hosszab, mint, az én bejegyzéseim. Jó hosszan leírták, hogy más megint nem gondolkodtak. Ja nem! Nekem van szövegértési problémám.
  Ját jó! Segítsetek gondolkodni. A magyar az olyan, hogy ha 100 forintból nem kell 45-öt befizetni, hanem csak 40-et, vagy netán 35-öt, akkor szalad befizetni ezután a valós bevételéből minden 100 forintból a 35-öt? Dehogy szalad! Azt mondja: ha nem kell a 10 ból 45 öt befizetnem, csak 35-öt, akkor jó, mert több marad. Ettől Kedves Barátaim, még a minimálbéres bejelentésű, további százezret zsebbe kapó, nem lesz jobb adózó. És a vállalkozó ettől még nem jelenti be a minimálbéres alkalmatottját a teljes fizetésére. De ha tovább gondoljuk, akkor hogy gondolkodik a magyar? Hogyis ne, majd bolond leszek bejelenteni a teljes fizetést, hogy azután meg jöjjön az APEH, hogy ha most 150 a bér, akkor eddig miért volt minimálbér bejelentve. No ha ezen netán nem gondolkodtatok, akkor talán most.
  De tovább megyek! Tessék szíves jópéldával előljárni! Készüljön már egy olyan becsületlista, amin vállalva jobboldali érzületüket, támogatva a magyar gazdaság fejlődését a azon vállalkozók cégek szépen sorba vannak szedve, akik a frankó béreket bejelentve befizetik az adót! Vagy a jobboldali érzelmű vállalkozók, és cégek is adócsalók?
  Még valami! Ha ilyen lista nem készül el a szokásos magyarázkodások, és kifogások miatt, akkor sincs veszve minden, hogy a Fidesz élenjárjon a világmegváltásban! Tessék akkor közfelhívni a Tisztelt Jobboldali elkötelezetteket, hogy fizessék tisztességesen az adót. No akkor előáll az a nagyszerű helyzet, hogy a kötelező, fix állami kiadásokat fedező bevételt(tanári fizetés, nyugdíj, gyermeknevelési segély, és sorolhatnám) nem annyi munkavállalótól, és gazdálkodó szervezettől kellene beszedni. Ez alatt azt értem, hogy ha mindenki tisztességesen adót fizetne, akkor biztos, hogy az arány javulna, és nem 7 ember tartana el 10-et.
  Megszorítást kiabál a Fidesz, és állami költségcsökkentést követel. Állami költségcsökkentés címszó alatt sem a képviselők, sem a közszférában dolgozók nem kapnak 13 havit, a vezetők meg prémiumot. Ez akkor megszorítás, vagy állami költségcsökkentés. Tessék eldönteni, és egyet mondani.

 5. büki szerint:

  Az adófizetési kötelezettség nem politikai kategória. Az különbözteti meg a civilizált országokat a banánköztársaságtól, hogy az egyikben jórészt beszedik, a másikban a zömét nem. Miért tartják be a sebességhatárokat Ausztriában? Mert aki kormányra kerül, kézben tartja az ország dolgait.
  Nem is adósodtak el Pakisztán és Magyarország módjára!
  Lehet, hogy 2006.-ban az igazságosabb társadalomban bízott a sok átvert szavazó? Aligha ezt a zűrzavart akarta. Ez a mindenkori hatalom bűne!

 6. Papi szerint:

  Szilveszter!
  A saját portátokon kéne először rendet tenni ne mindig a jobb oldallal foglalkozzatok egyelőre nálatok van korrupció csalás hazudozás nem a jobb oldalon. Már a minisztereitek is csalnak és egyik törvényt a másik után szegik meg. Inkább erről írnál ha lehet. Ti nem tudtok mást csak az emberekről minél több bőrt lehúzni. Amikor át vettétek a kormányzást 8500 milliárd volt “csak” az államadóság és 5,6%-os a GDP. Most mennyi? Talán venéd a fáradságot és erról írnál ha lehet.

 7. Jeniszej szerint:

  Ez a hazug tolvaj kormány megint meglopta a nyugdíjasokat!

  Miért kellene a nyugati világnak ismernie a 13. havi nyugdíj intézményét kedves
  Ferkó?
  Ott erre nincs szükség, mert nem tolvaj hazug kormány van hatalmon.
  A megfáradt idős embereknek sokévi becsületes munka után nem alamizsnát biztosítanak, hanem biztos megélhetést.
  Más tőlünk nyugatra lévő országokban nem csalással szerzik meg az érettségi bizonyítványukat, mint itt édes hazánkban.
  Igaz Ferkó?

 8. Gordon szerint:

  Szegény Szilveszter! Kétségbeesett erőlködésedet látva tényleg meggyőzől minket arról, hogy kizárólag csak pártpolitikai szemüvegen át vagy képes látni a világot.
  Gyenge próbálkozásod kevés lesz arra, hogy az igazság egyre több ember számára világos legyen, vagyis hog valakik a csődbe vezették az országot. Nem az a bajom a jelenlegi vezetéssel, hogy MSZP-nek hívják őket, hanem az, hogy teljes mértékben pancserek.

 9. Szilveszter szerint:

  Kedves Gordon! Se kétségbeesést, se erölködést ne láss a soraimban. Írtam már valahol, hogy az írott szöveg sajna mentes a hangsúlytól, és gesztikulációtól, így az könnyen félreértelmezhető. Bár ez azonban azért is érdekes, mert a szövegértelmezés (bár tudom, nekem szövegértelmezési bajom van. 🙂 ) mindíg olyan, amilyen az értelmező értékkészlete, és lelkivilága. Én éppen azért nem minősítettem még egyetlen bejegyzést idegesnek, kétségbeesetnek, vagy erölködőnek, dühkitörősnek, mert belőlem ezek a dolgok hiányoznak, vagyis sem kétségbeesett nem vagyok, sem nem erölködöm. Miért is tenném? Hiszen nem itt, és nem most van a világmegváltás ideje, pláne nem ezen a fórumon. Ide beszélni, megbeszélni jövünk. Ezeken az írásokon a világon semmi nem múlik. Akkor miért lennék ideges, vagy miért is lenne dühkitörésem? Erölködés az lenne, ha próbát tennék arra, hogy meggyőzzelek Titeket bármiről. Nos ez távol áll tőlem!
  Ha egyszer pár ember a fejébe vesz valamit, akkor az úgy is marad. A csepeli dolgokat kizárólag Veletek tudom megbeszélni. Ismerőseim között tudhatok vidéki, távoli vidéki, és Pesti Fideszeseket is, onnan tudom, hogy mennyire központilag sablonos a mondókátok. De ismerőseim hiába kérdezném Csepel dolgairól, ők máshol laknak, és annélkül, hogy ismernék egymást, ugyanazt a motivumot mondják, mint Ti. Ennyi embernek nem lehet ennyire azonos a szókincse, a fogalmazása, és a stílusa. Én egy kicsit az egyéniséget hiányolom a mondókákban. De ez az én bajom, nem másé!

 10. büki szerint:

  Nevetséges mesét olvashattam az előző cikkben. Csepelen ismerek néhány bal oldali beállítottságú személyt. Azt mondhatom, hogy sokkal idegesebbek, mint a jobbosok, vagy a politikára közömbösek. Veszíteni valója elsősorban annak van, aki nagy pénzért tolja a kormány szekerét. Itt most nem idézem a szomszédom, aki a csepeli MSzp üléseiről mesélt, kétségbe esetten. Lehet lazának látszani, én most nem szeretnék közétek tartozni!

 11. Papi szerint:

  Szilveszter!
  Biztos, hogy jól értelmezed a dolgokat? Nem furcsa neked, hogy nem csak a Fideszesek hanem nagyon sok NEM Fideszes is hasonló “sablonos szöveget” mond? Nem kéne elgondolkodni, hogy a magyarok többsége miért beszéli ezt a “sablonos szöveget”? Talán éppen az általad annyira dicsért kormány miatt van ez a “sablonos szöveg”. Ezen azért elgondolkodhatnál. Tudod ha nem ment volna így tönkre az ország 6 év alatt talán nem lenne ennyi “sablonos szöveg”.

 12. baniko21 szerint:

  Büki!
  Az Mszp nem baloldali párt. A tagjainak, aki tényleg baloldali beállitott-
  ságú, már régen ott kellett volna őket hagyni a csodában. Baloldali
  beállitottságú ember nem a mások kirablásán töri az agyát, nem nyúl-
  ja le a KISZ vagyont, és nem többszörös milliomos. Felhívom figyelme-
  det, hogy ezek a dolgok a baloldalisággal teljesen összeférhetetlenek.
  Baloldaliság=a többség jólétét tartja szem előtt, nem a saját zsebét tömi.
  Joggal írom Neked ezeket, mert én valóban baloldai vagyok, és még raj-
  tam kivűl is van jó pár ember aki ugyanezt az elvet vallja.

 13. Papi szerint:

  Szilveszter!
  Talán baniko21 tényleg nem Fideszes és mégis a “sablonos szöveget” mondja. Talán mégis a kormányodban van a hiba.

 14. Szilveszter szerint:

  Bizony, nem könnyű manapság MSzP-snek lenni. Még nehezebb vállalni. Nem érdekel. Nem fogok sunnyogni, amikor népszerűtlen a pártom. Azt mondom valóban minden bántás nélkül, hogy az van, hogy valami ellen sokkal könnyebb szót emelni, mint valami mellett. Valami miatt az éppen győztes pártra majdnem többen szavaznak, mint az összes pártra összesen. Legalábbis a végeredmény kihirdetése utáni felmérések ezt bizonyítják.
  Nem érdekel, hogy ki mit lop, lopott el most, vagy 10 éve. Én nem loptam. Ha valaki visszaél a lehetőségeivel, azt büntessék meg.
  Nem érdekel az sem, hogy mit mondanak akár a csepeli, akár az országos vezetésre. Többször is írtam, hogy látok hibákat. Mindenki lát hibákat. És mi Magyarok az én “jobban tudom”, “jobban csinálnám” emberek vagyunk.
  Nem vagyok gerinctelen köpönyegforgató, aki ha nem mennek jól a dolgok, akkor hátat fordítok.
  Azt mondom: Most akarok MSZP-s lenni, és kitartok a párt mellett! Kevés mostmár simán szimpatizánsnak lennem, tenni akarok valamit. Amiért érdemes időt, és energiát feccölni, ami okán valóban a köz-nek jó. És nem érdekel, hogy ki mit mond. Hiszek az új gondolatokban, hiszek az új arcokban, és hiszek a lehetőségekben, amik mindenki előtt ott vannak.
  Nem ülök a fenekemen, és nem köpködöm ellenfeleimet, a másként gondolkodókat. Szükség van az ellenzékre, bárki is legyen hatalmon. Az egészséges ellensúly körültekintést, fegyelmezettséget, kompromisszum késéget generál. A másik tiszteletével, de határozott irányvonallal. Nem tudjuk már, hogy ki lőtt először! Nem tudjuk, hogy ki kezdte! Mert a másik a hunyó, akármelyik oldalt nézzük! Nem érdekel!
  Látom a hibákat, gondolkodom, teszem, vagy mondom ami engem illet. Azért, hogy amit lehet, csináljunk másképp 2010 után.

 15. Papi szerint:

  Bravó Szilveszter szép tisztességes remélem egyenes beszéd, bocsánat írás volt. Tisztítsd meg az MSzP -t a szélhámosoktól és maximum a választások idején fogunk arról vitatkozni, hogy ki a jobb (nem irányról szólt). De amíg az MSzP vezetése nem áll másokból mint csaló felelőtlen szélhámosokból addig ne várj megbecsülést a pártod iránt. (Most hallottam a hírekben, hogy a Fidesz a hibás ezért a gazdasági helyzetért). Azért ez egy kicsit röhejes.

 16. Szilveszter szerint:

  Kedves Papi! Ha szépnek látod, köszönöm! Tisztességesen, és egyenesen beszéltem. De nem volt bocsánat írás. Nincs kitől, és nincs miért bocsánatot kérnem. Tisztítsam meg az MSzP-t a szélhámosoktól? Nem tehetem, mert ki vagyok én, hogy bárkinek is azt mondjam: Te szélhámos, menj el! Én magammal foglalkozom abban a tekintetben, hogy vigyázom a tisztességemre, és ellenállok a kísértésnek. Amikor az ember beleszagol a hatalomba, megérinti a pénz, akkor nagyon nehéz megállni! Olyan dolgok történnek az ember életében, ami addig soha. Egyre feljebb, és egyre szélesebb körben….
  Ki az az ember a világon, aki nem él a lehetőséggel, ha az adódik? Ki az az ember a világon, aki amikor hatalmon van, feláll, és azt mondja: Nekem ez túl sok teher, én ezt nem láttam előre, nem értek hozzá, és nem tudom a felelősséget vállalni! Sem egyik, sem másik kérdésre nem mutathatsz senkit. A politikai hatalom csak a leváltás útján szűnik meg. Remélhetően békés, demokratikus módon, szavazás útján.
  Mit jelent a választók képviselete? Mit jelent a nép szolgálatában állni? A politika az érdekképviselet. Képviselni az emberek, a választók érdekeit. De mik a választók érdekei? Bizonyos tekintetben azonosak az érdekek, vagyis hasonlítanak egymásra. Mindenki lakni akar, mindenki dolgozni akar, mindenki biztonságot akar, kiszámítható jövőt akar, tervezhető jövőt akar, és még sok hasonló dolgot akarnak az emberek. Miben különböznek akkor az emberek érdekei? Abban, hogy a lakni szó mindenkinek mást jelent. Mert van akinek a elképzelhetetlen vágyálom ott lakni, ahol más azt mondja, hogy tűrhetetlen, és tarthatatlan az állapot. Abban, hogy a dolgozás mindenkinek mást jelent. Mindenki szerint maga dolgozik a legtöbbet bagóért, míg mások lógatják a lábukat háromszor annyiért. Mert a biztonság mindenkinek mást jelent. Van akinek az a biztonság, ha úgy ér haza, hogy nem vágják pofán az utcán. Másnak már az is biztonság, hogy annak, hogy pofánvágják elenyésző a valószínűsége. Vannak viszont, akik attól érzik biztonságosnak a környezetüket, ha rendőrt látnak, és kamerák figyelnek mindent. Kiszámítható jövő, tervezhető jövő? Az bizony valóban nagyszerű lenne. De kinek mit jelent ez? Azt jelenti, hogy holnap biztos, hogy tudok kenyeret venni a boltban? Azt jelenti, hogy fel tudom nevelni a gyermekem? Rendben. Lesz minden nap kenyér, mondja a kampánybeszéd. Milyen kenyér? Rozs, fehér, félbarna? Van aki nem veszi meg csak a szeletelt kenyeret, mert a csupasz kenyeret mások összefogdossák. Mit jelent az, hogy felnevelni a gyermekem? Hogy négyen lakunk egy egyszobás lakásban, vagy négyen egy négyszobásban? Minden nap téliszalámis kenyér, vagy elég minden másnap talán egy kifli. Vannak családok, ahol nem jut minden nap minden gyereknek túrórudi, és fogalma nincs a Happy Meal menü ízéről, a család 25 ezerből él. Máshol kidobja a gyerek a téliszalámis kenyeret, mert unja, és inkább vesz csokit a sulibüfében.
  Sok száz oldalt írhatnék még, és még mindíg az elején tartanék annak, hogy milyen a társadalom, milyen folyamatok hogyan hatnak, ki mire vevő, és mi taszítja. Féken tartom magam.
  Oké. Mindezekhez rendeljük hozzá a képviselőt. (klassikus standard, párt nélkül) Alap esetben az az ember, akinek a fent leírt dolgokról van egyfajta addigi élettapasztalata. Van egy kialakult véleménye a lakhatásról, a biztonságról, a tervezhető jövőről. A maga életében ugyanazok a kérdések, amire azt kell vállalnia, hogy a körzetében élőknek a hasonló problémáit felveszi. No onnan már érdekes a helyzet, mert egyszerre 100 embernek sem lehet úgy jót tenni, hogy abból valakiknek ne legyen valami hasfájása. Nemhogy 10- 20, vagy 75 ezernek, 10 milló magyarról már nem is beszélve. Ugyanis a fentiek tekintetében mindenkinek más a más. Pláne, hogy az emberek bizonyos olyan kérdésekben is megoldást várnak, amit nagyon saját maguknak kellene megoldani, csak jó sokáig az volt, hogy majd az állam, majd az önkormányzat. És akkor még nem beszéltem arról, hogy mi van a saját családjával? Ott is lehet a gyerek beteg, vagy épp bukásra áll matekból. Migrénes feleség, sárkány anyós, vagy bármi ami máshol épp úgy lehet.
  Nos akik érdekképviseletet vállalnak, azoknak ilyen az élete. Szerintem…
  Vagy nem ilyen, mert én rosszul látom. Vagy azért nem ilyen az élete, mert bár én jól látom, csakhát, valami.
  Vannak, akik tisztességgel megállják a helyüket, az életüket erre teszik fel. Vannak akik elesnek. Én nem mondhatom azt senkinek, hogy elestél, menj innen.

 17. hollósi szerint:

  Képviselőt tartani kész pénzkidobás. Más dolga úgy sincs, mint parancsra gombot nyomogatni. Amelyik oldal többségbe kerül, úgy is azt csinál, amit akar. Minek ehhez jól fizetett képviselőknek asszisztálni. Ami a lakókörzetek képviseletét jelenti. van olyan képviselő, akinek megválasztása óta egy hozzászólására sem emlékezhet senki (csepeli is van közöttük).

 18. Papi szerint:

  A családi életről sok mindent leírtál Szilveszter de tudod nem csak a képviselőknek van családja.
  Az elejéhez: Nem tudom te tagja vagy-e az MSzP – nek vagy “csak” szimpatizánsa (kérlek ezt ne írd le ez magánügyed) de ha tag vagy akkor igen is csak ti tudjátok megtisztítani az MSzP-t senki más egyszerűen nem választjátok meg őket ilyen egyszerű. De igenis mondhatod neki ha ellesett akkor menjen el a demokráciának igenis ez a lényege ne keverd szocialista diktatúrával.

 19. Papi szerint:

  Szilveszter!
  Több ilyen blogg van ahol a helyi népszavazásról írogatunk nekem úgy tűnik, hogy te ugyanazt mondod mint Gyurcsány és az MSzP – SzDSz formáció: és akkor mi van? Tudod számomra teljesen érthetetlen az emberek véleményének ennyire semmibe vétele. Már 2006-ban amikor a miniszter elnök jelölti vita volt. Nem csak Orbán de az ország egész nyilvánossága előtt arról beszélt Gyurcsány nem lesz vizitdíj nem lesz ápolási díj nem lesz tandíj a gazdasági helyzet nagyon jó (ja persze ezt már kitörölted te is meg a többi szoci az emlékezetetekből) fél év sem kellett mindennek pont az ellenkezőjét csinálta. Amikor az emberek tiltakozni mertek akkor csőcselékek lettek és jött a gumibot és vízágyú. Most amikor ekkora kölcsönt kell most felvennünk és a gazdaságot majd a IMF irányítja és mi gazdasági rabszolgák leszünk most is hallgassunk. Azt mondod mi riogatunk? Ki az aki terrorista veszélyt, fasizmust, rasszizmust üvölt az országban ti, és ránk mutogattok. Közben a ti politikátok nem más mint kirekesztő nemzet ellenes és ha ezt valaki kimondja akkor még nektek áll feljebb. Szerintem te sokkal rosszabb vagy mint azok aki beírnak valami hülyeséget és többet nem is írnak te sokkal jobban provokálod az embereket.

 20. Jeniszej szerint:

  Az “maszop” nem jobb, nem baloldali párt! Rabló pártot, elqró kormányt ezek közé nem lehet besorolni.
  Szilveszter nem veszed észre írásodban, a kérdéseidre magad adod meg a választ.
  Mit jelent a választók képviselete? Mit jelent a nép szolgálatában állni? A politika az érdekképviselet. Képviselni az emberek, a választók érdekeit.
  Ez a hatalom azon kívül, hogy a rablókat képviseli mást nem, tesznek.
  Képviselik a nyugdíjasokat? – nem – meglopják őket!
  Képviselik a panel prolit? – nem – az egekbe emelik a lakás költségeit.
  Képviselik a fölművelőket? – nem – világhírű mezőgazdaságot tönkreteszik,
  A mezőgazdasági feldolgozóipart megszüntetik.
  A zsíros jól termő földeken energia füvet szándékoznak termelni.
  A modern cukorgyárainkat bezárták, lerombolták.
  Világhírű húsfeldolgozó üzemeinket tönkretették
  Az embereket becsapták választási ígéreteikkel ezért kaphattak “bizalmat.
  Meglopják és trükkökkel verik át a népet!
  „Dübörög a gazdaság”, hogy klasszikust is idézek.

 21. miska72 szerint:

  Tisztelt Jeniszej

  Teljes mértékben igazad van.

 22. Szilveszter szerint:

  Ezt engedjétek meg, most az egyszer:
  Az egyszeri ember haldoklik. A lét, és nemlét küszöbén fogadja egy angyal, mellette az ördög áll.
  -Megmutatjuk a két választást, aztán dönts.
  Felviszi az angyal a mennybe. Kissé hűvös van, de mindenki szép ruhában áll, és beszélget.
  Leviszi az ördög a pokolba. Rengeteg ismerős, szól a zene, roskadásig a svédasztal, mindenki vidáman viháncol, megy a buli éjjel-nappal.
  Azt mondja az ember visszatérve a lét-nemlét küszöbére:
  -A pokolt választom, mert az nagyszerű hely.
  Másnap meghal, jön érte az ördög, viszi a pokolba. Ott hatalmas üstben emberek főnek, rettenetes a bőz, mindenki örjöng a fájdalomtól. Mondja az ördög:
  -Vetkőzz! Mész az üstbe!
  -De hát tegnap még itt buli volt, láttam, hogy mindenki vidám, önfeledt, és boldog!
  -Az a kampány volt barátom! És már döntöttél!

 23. Szilveszter szerint:

  Kérlek Titeket, ne kérjétek számon rajtam az MSzp kampánybeszédeit, ígéreteit. Nem én írtam a beszédeket, nem én nem tartottam be az ígéreteket. Sok dologra, ami itt feszegetésre került, nem tudok válaszolni. 2014 ben, ha Fletótól egy felvirágzott országot veszek át, akkor majd tudok válaszolni. 🙂
  Engem éppen az sarkall, hogy beszálljak a politikai életbe, hogy azt látom, valami kell még! Nem tudjuk a jövőt! Nem tudjuk, hogy mi a poén. Nem tudjuk, hogy 2010-ig meddig jutunk! Én az MSzp-re szavaztam 4 évre! Ebből 2 eltelt. Van még kettő. Senki nem állíthatja biztosra, hogy tudja, hogy elveszett a haza. Ha végignézed a magyar történelmet, akkor egy állandóan panaszkodó, síró nemzet voltunk! És azok vagyunk most is!
  Persze, hogy van ezer dolog ami nem olyan, mint amilyenlehetne! Ki tehet arról, hogy a TB rendszer története a XVIII. sz.-ig nyúlik vissza, és évtizedek óta változatlan formában működik? Jürgen Habermas 1974-ben felhívta rá a figyelmét az európai államoknak, hogy a modern európai társadalombiztosítási rendszer egy idő után alkalmatlanná válik. Aki látott már úgynevezett kor-fát, az tudja, hogy miről van szó. Hát ennyit a nyugdíjrendszerről!
  Magyar gazdaság? Termelés? Mezőgazdaság? Hogy örüljetek, nem jövök elő Torgyán Józseffel!
  A fene se érti, hogy a Magyar annyira ragaszkodik a magyar termékekhez, tudatosan csak a magyar termékeket vásárolja, hogy fenntartsa a magyar gazdaságot, és a termelés mégis befuccsol. Mi ugye rá se nézünk a spanyol dinnyére? Mi ugye csak azt vesszük meg, ami magyar? Szóba sem állunk olyan üzletlánccal, ahol szlovák disznóhúst árulnak. Ugye, hogy mennyire megvan a Magyar társadalom összefogása abban, hogy a magyar termelőipar, a magyar mezőgazdaság fennmaradjon? Ezek olyan kauzális kapcsolatok, amik nem rögtön mutatkoznak. Erre jön ez a Gyurcsány….

 24. baniko21 szerint:

  Szilveszter!
  A magyarnak azért kellene a magyar termékekhez ragaszkodni, mert
  akármilyen csudaszép a külföldi, ízre, zamatra meg sem közelíti a
  magyart. Az egy dolog, hogy a sok külföldi szemetet jóval olcsóbban
  adják. Az ismert gazdasági tényező sajnos a legtöbb családnál meg-
  határozza lehetősegeit. Nem sikkből járnak az emberek a nagy bevá-
  sárló központokba, de nem gondolják át, hogy ha már ott vannak mást
  is vásárolnak, amire talán nem is lenne akkor szükség, és máris nem
  is olyan olcsón vásárolnak. Ez az emberi gyarlóság. Ittál Te már egy
  pohár jó vidéki tejet? Ha igen, akkor tudod, hogy zongorázni lehet a
  különbséget a boltban kapható és e között. Lehet most mindenféle jól
  kinéző háztartási gépet is vásárolni, de 3-4 év után kidobhatod, mert
  a megcsináltatása sokba kerül. Nekem volt annak idején egy jó Lehel
  hütőgépem, 25 évig működött. A mostani 5 éves, de le lehetne cserél-
  ni ha lenne miből. Igaz a 25 évig működő itt készült, hazai termék volt,
  a jelenlegi viszont energiatakarékos, és az isten tudja hol gyártották.
  Ezzel csak azt akartam illusztrálni, hogy a kapitalista társadalom nem
  tartósságra, hanem fogyasztásra működik. A mezőgazdaságunkat is,
  meg az iparunkat is, nem most, hanem a rendszerváltás után 1-2 évvel
  tették teljesen tönkre. Aki erre nem emlékszik az szedjen Cavingtont.

 25. Szilveszter szerint:

  Egyetértünk ebben Banikó! Pont arra utaltam a sorok között, hogy a magyar temékekhez kellene ragaszkodni, az íze mellett azért, mert az ad újabb munkát a magyar termelőknek, ha van fogyasztás. A fogyasztói társadalmat pontosan arra nevelik, amit írsz. Jóformán nincs alkatrészgyártás. Ha elromlik a gomb, akkor csere az egész.
  Igen, ittam vidéki tejet, valóban zongozázni lehet a különbséget. Éppen ezért veszek inkább Hajdútej termékeket (ha látok), és magyar trapistát a lengyel helyett.
  A magyar gazdasággal kapcsolatban az a meglátásom (bár tévedhetek) hogy a szovjet piac felvett bármit. Ahogy az megszűnt, az valóban gondot okozott. Ahogy nem vették az almát, Szabolcsban szinte az összes almáskertet kivágták. Ahogy lecsökkent a szarvasmarha hús kereslet, levágták majd’ az összes tehenet. Tejet meg majd importálunk.
  A rendszerváltás után szinte azonnal hatással lett a mezőgazdaságra az eu piac, ahol tudjuk, hogy keményen kvótálják a termelést. Sok helyen láthatod, hogy a tejtermelés is igen szigorú kvótához kötött. Akkoriban is, most is nem ártana érteni az illetékeseknek a piachoz, a lobby-hoz, az érdekérvényesítéshez. Részben az import kapcsán, amolyan rangot szerezni a magyar mezőgazdasági termékeknek, részben a hazai fogyasztás erősítésére gondolok. Burgonyára gondolok, almára, dinnyére, hagymára, sertés-, és marhahúsra. No meg a többi magyar mezőgazdasági termékre.
  Ezekre egy raklap ötletem van.

 26. jani szerint:

  Ha jól emlékszem azért még fizettek is a magyar gazdának ha levágta a tehenét !!!!!!???
  Kinek az érdekét is szolgálták az “okos “döntéshozók ?????!!!!
  Rögtön megjelent a tejnek mondott fehérre szinezett víz külföldről és az egyébb silány ugymond tejtermék
  Lehetne még sorolni, hogy tették tönkre a magyar mezőgazdaságot, a maradék és jól prosperáló kis iparunkat.
  Egyetlen magyarázat van erre ,” lefeküdtek “a külföldi tőkének. Sokan a hasznukat nézték nem a magyar érdekeket.
  Gazdagodott is szépen egy kis réteg, elég akik éppen most osztják az észt.
  Hát ezért állunk itt ahol most állunk. Jóformán nincs értékteremtés az országban.
  A 4oo %.-os kamatra pénzt adó bankok soha nem fogják ezt az országot felépíteni!!!
  A csányisták, demjánisták, kókisták, gyurcsányisták és többi haszonszőrü társaik meg jót röhögnek a markukba miközben otthon számolgatják a összeharácsolt pénzeiket !!
  Az ilyenek mondják az embereknek ,hogy el lehet menni ha nem tetszik !!
  Hát nagyon nem tetszik de akkor se megyek és megyünk sehová !!
  Egyre többen látják és tapasztalják kik azok akiknek mennie kellene, de minél elöbb !!

 27. Szilveszter szerint:

  A fizettek a gazdáknak a tehek levágásáért, a holland, a német, a francia, stb. tehenésznek is fizetnek, ha nem termel több tejet, és húst a kvótánál, ha mégis, akkor büntetik. Az usában a farmernak azért fizetnek, hogy ne termeljen a földjén.
  Nem értek egyet azzal, hogy el kell menni! Itt kell megélnem, itt kell jól élnem, itt akarom a gyermekem felnevelni, mert Magyar vagyok! Bárhol a világon csak auslender lennék 20 év múlva is. Én itt vagyok itthon.

 28. Jeniszej szerint:

  Kedveseim a “maszop” elődje akart ipari országot formálni édes hazánkból
  -sikertelenül.
  Ez az ország mezőgazdaságban volt a csúcson.
  Most csodálkoztok azon, hogy az EU-nak. a “rabló kvótái” teszik a dolgukat.
  Az is baj, hogy a magyar kereskedelmet azok az multik teszik tönkre, akiket dicső kormányunk még meg is támogat.
  Elviszik a pénzt, ki tudja hová.
  Gondoljátok, hogy a magyar kereskedők olyan bénák, hogy nem érdemelnének meg támogatást.
  Miért zárnak be sorban a magyar kereskedések? – mert az állam áttételesen el lehetetleníti őket.
  Miért nem tűzi zászlajára a magyar kereskedelem és a mezőgazdasági feldolgozó ipar fellendítését az „elquró
  Qurva” kormány.
  Miért teszi az ellenkezőjét?

 29. Papi szerint:

  Szilveszter!
  Mikor jutsz el odáig végre nem csak a féligazságot nézed hanem megpróbálod a teljes igazságot. Hidd el menni fog és nem kell pártot váltanod hozzá. Mit is mondott Gyurcsány a Brüsszelben nem kel az agráripart (ő mondta így) támogatni hiszen úgyis eltartja magát. Az összes Eú-s ország növeli az agrár támogatást addig nálunk ez a kormány csökkenti és még azt a pénz is későn küldi. Szerintem országgal is azt akarják ezek mint amit a sportminisztériummal szanálni. Mindenhol az adócsökkentéssel próbálják a válságot tompítani nálunk emelik. MI EZ HANEM AZ EMBEREK MEG NYOMORÍTÁSA?

 30. jani szerint:

  T. Szilveszter !
  Én nem azt mondtam , hogy el kell menni, én csak idéztem általam úriembernek nem titulált-, rajtunk gazdagodó, milliárdos bagázs egyikét.
  Abban tökéletesen igazad van, hogy itt kell megélnünk, még azt sem mondom, hogy nagyon jól.
  Azt hiszem egyszerüen csak emberhez méltó körülményekkel is elégedett lenne sok magyar.
  Aztán majd gondolkodhatunk hogyan élhetnénk jobban !
  Az a fő gond, hogy sok ember már másodrendünek kell, hogy érezze magát, mert “nagyjaik” döntései ezt sugallják,ha elismerik ha nem.
  Az ország lakói ,pedig mi vagyunk én, te, meg a többi magyar – függetlenül attól milyen világnézetet, értékrendet vallunk -ezt jó lenne ha már észrevennék !!!
  Addig amig a külföldi tőkéseket jobban támogatják mint a magyar kisgazdát, magyar vállalkozót, nincs becsülete a tiszteségesen elvégzett munkának, és nem tud dolgozni aki akar tiszteségges bérért /nem éhbérért !/ nekem senki ne beszéljen esélyegyenlőségről !!!
  Föleg nem olyanok akik a rendszerváltozás óta lettek milliomosok, milliárdosok, ujgazdagok, és az ország értékeinek kiárúsításából, szabadrablásból szerezték vagyonukat / igaz ők ezt privatizációnak hívták és hívják még ma is /,utolsó értékeink eladása során .!!
  Egyébként ahogy te úgy én sem megyek el innen úgyan úgy, ahogy sokan mások sem.
  Erőmhöz mérten megpróbálok tenni azért, hogy élhetőbb, szebb és gazdagab legyen e sokat szenvedett kis ország !!
  Ha sokan próbálunk tenni ellene, akkor ilyeneket, hogy “menj el ha nem tetszik” senki nem merné büntetlenül ajánlani, mondani az országban élőknek !!!!
  Majd ha az emberek többsége úgy érzi, érte akar tenni,- és valóban tesz is érte a hatalom – akkor beszélhetünk róla hogy valami elkezdődött !!
  T. Jeniszej !
  Az elopott, nem elvitt pénzünket -bár a tőkés a hasznot, profitot kiviszi az országból- a rendszerváltozás óta meggazdagodottak, a túlságosan jól élő kisebbség zsebeiben kell keresnünk !!Némelyik még büszkélkedik is vele mekkora vagyona van !!!

 31. baniko21 szerint:

  Jeniszej!
  Te hány éves vagy? Nem tudom miért állitod, hogy nem volt iparunk?
  Hidd el, hogy volt, és sokkal jobb minőségű mint a mostaniak. Ezek
  szerint nem volt jó textiliparunk, nem volt Videoton, nem volt Csepel
  Müvek, nem volt Magyar posztógyár, nem volt Beloiannisz Híradás-
  technikai Gyár, nem volt Ganz gyáraink, nem volt Ikarusz, nem volt
  orvosi müszergyárunk (mellesleg világhirű!) és még sorolhatnám.
  Volt! Most mink van? Bánatunk … de az nagyon.

 32. Jeniszej szerint:

  Re:baniko21
  Igen ezek a felsorolásban lévők léteztek és ismertem is némelyiket a posztó és a textil kivételével.
  Én a “vas és acél országára gondoltam” amit hirdettek hajdan önfeledten.
  Sajnos ezek a gyárak felett az idő elszaladt, fejlesztés hiányában.
  Termékeik nem tudtak felvenni a versenyt már korukban sem a közben fejlődő nyugati technológiával gyártott termékekkel.
  A gyalázatos állapotban létező ipartól Mo. még nem volt ipari ország és ezt nem is gondolta senki rólunk. Inkább illett az agrár jelző ránk.
  Éveimről – bőven nagypapa korú vagyok.

 33. jani szerint:

  T.Jeniszej !
  Azért még lehetne sorolni olyan gyárakat a közelmúltból is – még ha nem is voltunk soha ipari ország-amelyek világhírű, jól eladható termékeket gyártottak. Lehel Hütőgép,Videoton.Tungsram,Ikarus… lehetne sorolni.Csak hát egyszerübb volt a gyorsan meggazdagodni akaróknak tönkre tenni ezeket a gyárakat és odalökni a a terjeszkedő, piacainkat akaró, kapitalista tőkének bagóért, meg némi kis baksisért. Ezért is nem fejlesztettek semmit !
  Ezt tették a mezőgazdaságunkkal is !!
  Ma már egyik sem létezik !! Azért is állunk ott ahol állunk ! Értéket teremtő termelés “magyar” nem folyik ebben az országban. A nagy kapitalisták meg tömik sebeiket, jót röhögnek rajtunk és kihasználva a kapott kedvezményeket busás haszonra tesznek szert.
  Ez az alapvető gond az országban.
  Ha csak a felét kapnák a a támogatásnak, adókedvezménynek stb,a még prosperáló hazai kisvállalkozók akkor talán még ők dolgozhatnának és termelhetnének !
  A tőke addig marad az országban amig látja illetve ki tudja termelni a neki megfelelő nagyságrendű profitot, és éhbérért tudja dolgoztatni az embereket, utána úgyis továbbáll és lelép, erre is van sok példa’
  Akinek kételye van arról, hogy mit tettek ,akár itt Csepelen is a gyárakkal, az menjen be az egykori Csepel Vas és Fémművekbe, nézzen körül és gondolkodjon el egy kicsit.ki tette ezt , és miért!!!??
  A millárdosokat,milliomoskat, ujgazdagokat meg ne kérdezze senki mert azok választ úgysem adnak.Azok inkább most osszák az észt, és áldozatvállalásra kérik a kisemizetteket, a megalázottakat,a munkanélkülieket, a még dolgozókat, az országot egykor a semmiből felépitő idős nemzedéket !! Azt hiszem felelősek vagyunk ezérmindannyian , mert hagytuk ,hogy ez megtörténjen!!

Itt lehet hozzászólni !