Csatornázás: kisokos a házi rákötésről

Hogyan csatlakozhatunk az újonnan épülő szennyvízhálózathoz?

Csepel.hu

A csepeli szennyvízcsatornázás eredményeként több ezer család számára nyílik meg a lehetőség, hogy kapcsolódjon a fejlesztés során megépülő korszerű szennyvízhálózathoz. Bár a vezetékek fektetése nemrég indult, sokan érdeklődnek arról, mikor, hogyan, milyen feltételekkel történhet az új csatornaszakaszokra való csatlakozás. Cikkünkben a házi rákötéssel kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttük össze.

A csepeli szennyvízcsatornázás során az érintett utcákban lefektetik a gerinccsatornát, valamint a telekhatáron belül egy méterre megépül a házi bekötőcsatorna, melyen keresztül majd egy-egy ingatlan összegyűjtött szennyvize az utcai vezetékbe érkezik. Jó hír a csepeliek számára, hogy a csatornahálózat kiépítéséért nem kell fizetniük, hiszen a beruházás döntően uniós támogatással – valamint a Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata hozzájárulásával – valósulhat meg.

A házi szennyvízhálózatot – amely az ingatlan szennyvizét a telken belül összegyűjti és továbbítja – azonban már a lakosoknak saját költségükön kell megterveztetniük és kiépíttetniük. A házi szennyvízhálózat terveztetése és kiépítésének költsége kb. 100-200.000 Ft, bár ez nagymértékben függ a helyi adottságoktól (többek között az épület, illetve a bekötés utcafronttól való távolságától, a terepviszonyoktól, a bekötés mélységétől, a meglévő burkolatok bontásától, illetve helyreállításától is).

Mikor kezdjük a házi szennyvízhálózat tervezését?

A házi szennyvízhálózat tervezés megkezdésének feltétele, hogy megépüljön az utcában a közcsatorna és az ingatlanhoz tartozó házi bekötővezeték is, valamint sor kerüljön azok műszaki vizsgálatára és az ún. geodéziai bemérésre.  A méréseket követően állnak majd a szolgáltató rendelkezésére ugyanis azok a műszaki adatok – a bekötőcsatornák helye és mélysége – melyek ismeretében az ingatlantulajdonosok megkezdhetik a házi hálózat terveztetését.

A projekt honlapján, a www.eloduna.hu oldalon folyamatosan tájékoztatást adunk majd azokról az utcákról, területekről, ahol az ingatlanok házi szennyvízhálózatának tervezési munkái megkezdhetők. A terveket – amelyeket tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel szükséges elkészíttetni – a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) Ügyfélszolgálatára kell majd benyújtani.

Fontos információ, hogy a csepeli lakosok számára lehetőség nyílik arra, hogy házi szennyvízhálózat megtervezését és kiépítését önkormányzati garanciával a CSEVAK-tól (új nevén Csepeli Városgazda) rendeljék meg.

Mikor építhetjük ki és használhatjuk a házi szennyvízhálózatot?

Az FCSM a tervek ellenőrzését követően, amikor az utcai szennyvízhálózat üzembe helyezése megtörtént, kiadja a szolgáltatói hozzájárulást a telken belüli hálózat megépítésére. A telken belüli hálózat megépítését követően minden lakónak kezdeményeznie kell az FCSM-nél a használatbavételi hozzájárulást, melynek kiadásával egy időben aláírásra kerül a szolgáltatási szerződés, ezek után a korszerű és környezetbarát rendszer használható.

Várhatóan mikortól indulhatnak a házi rákötések?

A lakossági rákötések várhatóan 2013. 1. félévétől indulhatnak. A rákötések megvalósításának  műszaki feltétele az, hogy minden kapcsolódó csatornahálózati elem (pl. nyomóvezetékek, átemelők) is megépüljön és üzembe helyezése megtörténjen, valamint a beruházás keretében a hálózaton összegyűjtött  szennyvizeket a Központi Szennyvíztisztító Telepre továbbító Vas Gereben utcai szennyvízátemelő telep és a tisztítótelepre felvezető szennyvíz-nyomócsőpár próbaüzeme is befejeződjön. Ezt megelőzően az új csatornára rácsatlakozni tilos, mert ezzel az építés alatt álló rendszerben kár keletkezhet.

A rákötéseket ezért kizárólag a Fővárosi Csatornázási Művek hozzájárulása birtokában lehet megvalósítani.

Hogyan csatlakozhatnak a szennyvízhálózathoz az ikerházak?

Az uniós finanszírozással megvalósuló szennyvízcsatornázás keretében jelenleg az azonos helyrajzi számon található ingatlanok számára összesen egy házi bekötőcsatorna kiépítésére van lehetőség. Ugyanakkor, az ikerházak lakóingatlanonként történő rákötésének lehetőségével, feltételeivel kapcsolatban jelenleg is zajlanak az egyeztetések az érintett szervezetek bevonásával. Az egyeztetések eredményéről – amint azok lezárultak – tájékoztatjuk Olvasóinkat.

Forrás: Csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !