Motocross pálya a Tamariska dombon?

CseppTV

youtube.com

20 hozzászólás “Motocross pálya a Tamariska dombon?” bejegyzésre

 1. Menyhért Péter szerint:

  Hogy milyen volt a mi Szilárdunk döntése? Ítéljék meg a mellékelt dokumentum szerint, amelynek hatására a fővárosi Közgyűlés ismételten eldöntheti: leveszik-e a domb védettségét.

  2011. november 17.
  Dr. Hikádi Mónika főosztályvezető asszonynak
  Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály
  torvenyesseg.budapest@bfkh.hu
  Budapest V. Váci u. 62-64.
  Tárgy: Panasz a csepeli Tamariska-domb
  természetvédelmi terület védettségének
  megszüntetésével kapcsolatban
  Tisztelt Főosztályvezető Asszony
  Egyesületünk tiltakozni kíván a Budapest-Főváros Közgyűlése által elfogadott 69/2011 számú Rendelet, a fővárosi közgyűléshez eljuttatásra került, a védettség megszüntetését kezdeményező csepeli határozat, valamint a Fővárosi Közgyűlési eljárása ellen.
  Egyesületünk minden lehetséges jogorvoslati fórumot meg kíván keresni annak érdekében, hogy a Tamariska-domb természetvédelmi terület fővárosi védettsége fennmaradjon, amely védettséget az említett rendelet megszüntetett. A védettség megszüntetését a területről való gondoskodás szándéka nem igényli, mert a gondoskodó helyi kezelésbe vétel más módon is, hatékonyabban és biztonságosabban megoldható, a védettségi státusz fenntartásával.
  Egyesületünk ugyanakkor a helyben, egy kézben történő kezelést a fenntarthatóság és a társadalmi hasznosság érdekében elkerülhetetlennek látja.
  Szükségesnek, kiemelten fontos garanciának tartjuk a hatósági jogkör Főjegyzői hatáskörének megtartását és a megfelelő szakmai felügyeletet is.
  Egyesületünk a fenti célok költséghatékony megvalósítása érdekében ajánlatot tett a Főpolgármester úrnak, valamint a hatósági jogkört gyakorló (a természetvédelmi kezelési feladat tényleges elvégését átruházó) Főjegyzőnek.
  Egyesületünk súlyos jogsértéseket és szakmai hiányosságokat tapasztalt mind a csepeli, mind a fővárosi határozat előkészítésében és meghozatalában, ezért kérjük a határozatok megsemmisítését. Részletes indoklásunkat a mellékletben közöljük.
  Tisztelettel:
  Menyhért Péter titkár, projektfelelős
  Melléklet: Indoklás és mellékelt dokumentumok jegyzéke
  Indoklás: Jogi, eljárási hibák:
  A Fővárosi Közgyűlés Határozata megsértette, illetve figyelmen kívül hagyta a következő jogi normákban foglaltakat:
  1995. évi LIII. törvény 10. §; sérült, mert a rendeletalkotó nem vette figyelembe az együttműködési szándékot.
  68. §, sérült, mert nem történt semmiféle hatásvizsgálat, illetve mert az előterjesztő képviselő a Közgyűlést megtévesztette a szakmai és jogi ellenérvek eltitkolásával.
  97. §, sérült, mert a helyi környezetvédő szervezet részvételi jogát kizárta az előterjesztő az eljárásból.
  98. §, sérült, mert a főjegyző és a főpolgármester nem tette lehetővé a bejelentkezett társadalmi szervezet közreműködését.
  99. §, alapján egyesületünk kéri a Fővárosi Közgyűlés rendeletének hatályon kívül helyezését.
  1996. évi LIII. törvény 24. § sérült, mert az előterjesztő kijátszotta a törvényben előírt hatósági eljárást.
  25.§ sérült, mert a rendelet indokoltságát semmilyen szakmai tény ne támasztja alá, miközben az előterjesztő valótlan adatokat közölt a döntéshozó testülettel.
  65. §, egyesületünk tiltakozásának másik jogalapja, mert a védettség megszüntetése súlyosan veszélyezteti a terület természeti értékét.
  79. § sérült, mert az előterjesztőnem vette figyelembe a jogszabály előírásait, illetve szándékosan kijátszotta a Közgyűlés tájékozatlanságát.
  1990. évi LVI. törvény 98. § (3) sérült, mert a rendeletalkotó nem tette lehetővé a jogosult szervezetek részvételét.
  Természetvédelmi szakmai hibák
  A Németh Szilárd képviselő előterjesztéseiben szereplő, a domb védett növényeire és állataira vonatkozó megállapítások nem felelnek meg a valóságnak; azok a területet nem ismerő köztisztviselők téves megállapításainak ellenőrzés nélküli alkalmazásából adódnak.
  Egyesületünk több mint hét éves szakmai felméréseinek alapján a természetvédelmi területen a védett növények és állatok egyedszáma tekintetében jelentős – legalább 70%-os mennyiségi növekedés tapasztalható. Az elmúlt években 1 védett növényfajjal gazdagodott a terület, mely eredményt dokumentáltuk is.
  Az előterjesztő nem csatolta a Közgyűlés elé sem a csepeli környezetvédelmi tanácsnok elutasító szakmai véleményét, sem az érintett helyi szakmai szervezet tiltakozását tartalmazó véleményt. Nem tájékoztatta a Közgyűlés tagjait az előterjesztő arról sem, hogy semmiféle hatósági vizsgálat vagy az elengedhetetlenül szükséges természeti állapotfelmérés sem történt meg!
  Etikai hibák: döntéshozó testületek félrevezetése
  Felháborító, és indokolhatatlan az a módszer, ahogyan a csepeli képviselő testület, majd a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztette beadványait Németh Szilárd polgármester.
  Mindkét esetben valótlan érvelésekre alapozó, a csatolt szakmai tiltakozásokat elhallgató, helyszíni kiosztású előterjesztés alapján döntött a testület.
  A Fővárosi Közgyűlés elől a levezető elnök főpolgármester elhallgatta a Csepeli Zöld Kör Egyesület beadványát, melyet megkapott a Főjegyző is, mint hatásköri illetékességgel bíró személy. A főpolgármester a választási kampányeseményeire hivatkozva megtévesztette a Közgyűlés tagjait, mert azokra a „helyszíni bejárásokra” egyetlen érdekelt fél sem kapott meghívót, így azokon csak a párt (és az előterjesztő személyes) támogatói vettek részt.
  Németh Szilárd fővárosi közgyűlési képviselő előre nem látható szándékból, szándékosan vezette félre a Közgyűlés döntéshozóit, és visszaélt a választói akaratnak megfelelő közgyűlési többséggel.

 2. Menyhért Péter szerint:

  Kedves Szilárd!
  Nagy arc vagy, de öntelten és dilettáns módon végzed a polgármesteri negyed-fél-hatod- állásodat. Biztos lenne valóban időd Csepelre, ha nem kellene hat munkakörben dolgoznod.
  Persze nem kellene, hiszen becsaptál engem is, és rajtam kívül azt a sok téveszmés szerencsétlent, aki bízott benned – ígérem, ez soha többé nem fog előfordulni.
  Látom, a dombon felfedeztétek a spanyol viaszt!
  Talán, nem kellett volna, ha elhiszed: mi csepeliek, bár ne vagyunk hithű fidesz alattvalók, azért értünk egy-két dologhoz, és fontos nekünk ez a kis település.

  Nézzük, miről is beszél a szépen kreált propaganda filmecske.
  „Megdöbbentő képek” a domb állapotáról – a CSZK megalakulása óta dokumentálta ezt az állapotot, de a politikus urak rendre semmibe vették a hétköznapi kisemberek „izgága tiltakozását”. Változott valami lényeges dolog? Semmi, csupán a helyi nagy ember tetszeleg „megmentő” szerepkörben.
  A polgármester protekciós szervezete az mme „felkent szakértője” nyilatkozik tetszetős módon, bár jobb lenne, ha évente nem csak egy-két napot töltenének el a dombon, amíg a főváros által fizetett tevékenységet csepeli önkéntesekkel végeztetik el. Szó sincs motocross pályáról! Hosszú évek óta harcoltunk a bmx-es gyerekekkel az életveszélyes hóbortjuk miatt – sajnos eredménytelenül. A csepeli egyesület általában nem nyilatkozott, hanem elvégezte a munkát: szétszedtük az ugratókat; betemettük a lukakat; elhordtuk a szemetet. Igaz, mi a főváros pénzéért nem egy napot dolgoztunk, hanem 5 hónapon keresztül jártunk ki 2-3 naponta.

  Szilárd atyánk azt mondta: csak az emberek tudják megvédeni a természetet. Bölcs igazság, de talán nem kéne sajnálni a domb védelmétől azt a rendelkezésre álló sok tízmilliós pénzügyi forrást, amit a jogalkotó éppen ezért hozott létre, mit csepeli Környezetvédelmi Keret.
  A körbekerítés meg fog történni – mondja a mi Szilárdunk, de mikor?? Két éve áll a Csevak számláján az erre a célra megszavazott pénz. Nem lassú kissé ez az önkormányzat?
  Ha a Zöld Kör tervei megvalósultak volna, akkor mára az öshonos boróka ültetvény már elfedte volna a tervezett fakerítésünket, és egy örökzöld fal védené a dombot, és védené a környék lakóit is.
  Aggodalomra semmi ok: a Szilárd drótkerítését áldani fogja a nép.
  Azt mondja a Szilárdunk, hogy az önkormányzat kerítésekkel és őrökkel csak aztb tudja megakadályozni, hogy illetéktelenül idejöjjenek az emberek, de egyébként a kerítések lebonthatók, szétszedhetők.
  Ej, Szilárd! Ha elolvastad volna a Zöld Kör nyilvános projektjét, akkor láthattad volna belőle, hogy mi az őrzés árán gondozni, ápolni védeni szerettük volna a dombot: iskolásokat oktatni; tájékoztatni, és fenntartható módon biztonságos nyugalmat adni – erről szólt a pontosan beárazott projekt.
  Nem arról, amit az idióta zombi képviselő eszelősen hajtogatott, hogy: „Menyhért úrék pedig, akik eddig több-kevesebb füvet és több-kevesebb pénzt kaszáltak vele, most nem fognak pénzt kaszálni.”
  Szakértő úr azt mondja a pofámba: jól látható az elmúlt két év tevékenységünknek a gázcsere telep mellett egy fél hektáros területen már a ligetes nyílt gyep alakult ki…” Tök jó, de miért érzem azt, hogy átvertek?
  Ciki, de megmondom: ez az a terület, amit a Csepeli Zöld Kör Egyesület 2009-ben a Fővárosi szerződése alapján megtisztított, és ami miatt Bajor Zoltán az MME mai elnöke bepanaszolt minket a fővárosi ügyosztály vezetőjénél!
  Mentem fotókkal, dokumentumokkal raportra az Ügyosztályvezetőhöz, mert a szerződés szerinti határidőt néhány nappal túlhaladtuk, és a Bajor úr még látott ott néhány el nem szállított fát. Mivel a szerződés írott szövegét mi többszörösen túlteljesítettük, nem volt gond, azt meg már egy éve tudtam, hogy Bajor úr meg akarja szerezni a Tamariska-domb kezelését az egyesülettől.
  Ma már tudom: nekik tényleg nagy buli 600 ezret kaszálni egy egynapos önkéntes „úgynevezett élőhely kezelésért” – de akkor még nem értettem, miért akarja elvenni tőlünk ezt a hat havi munkát.
  Ki lettünk tehát téve, és az mme már nem is cseszergeti az Ügyosztályt a természetvédelmi kezelés általuk el nem végzett kötelezettségei miatt.
  A szakértő úr kiemeli az erdei fülesbaglyok védelmét, de az ő elnöke, Bajor úr, miért nem tett értük sok év óta semmit?? Tényleg csak a hangzatos duma kell, a csendes munka helyett?
  Azt mondja a mi Szilárdunk: „novemberben döntöttünk a terület valódi védettségéről, akkor jó döntést hoztunk”.
  Mármint Ő, egy személyben hozott döntést. Lásd a következőt!

  Zárószóként a Szilárd utolsó mondataira reflektálnék.
  Azt mondta: „civil szervezetekkel, ….. együttműködünk, de a legfontosabb a csepeliekkel való együttműködés.” Olyan megható, de vajon kikről beszélt???
  Biztos a erdélyi, vajdasági, vagy felvidéki „csepeliekről beszélt”, mert a Budapest XXI. kerület csepeli civilei ennek a nyomát sem látták.
  Üdv menyus

 3. Bugi szerint:

  Menyus, maga egy katasztrófa.

 4. islander szerint:

  kedves Bugi

  majd meglátjuk, ki a katasztrófa!

  amúgy Menyhért úr tényleg kissé grafomán és néha elég sértően fogalmaz. De megjegyzem, nagyjaink sem teszik másként.

 5. nagyapó szerint:

  A filmen jól látható az önkéntesek “munkája”. Szemét mindenütt.
  Elítélem azokat a csepelieket, akik a panelekből, Ófaluból, Csillagtelepről a dombra járnak szilveszterezni! Ugyancsak elítélem a más kerületekből ide járó terepmotorosokat, kerékpárosokat!
  Esetleg nincs igazam és a nagy környezetvédőknek egy szűk területen kellene körbenézni?

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját hazudik, ha kinyújtja kezét lop.

 6. jól értesült szerint:

  Ki is írta az idézett, vádaskodó beadványt alá, Menyhért úr? Ön, Tenk úr, Zöld Kör, LMP?

 7. J szerint:

  Abban igaza van Szilárdnak, hogy addig nem nagyon lehet mit tenni, amíg embereknek ilyen a mentalitásuk(lásd az ellenpéldát Ausztria).
  Nagyon sok helyen lehet olvasni, olyanokat, hogy motorosok quadosok szigorúan védett természetvédelmi területeket tesznek tönkre.
  Pl egy ami nagyon tipikus: Szentendrei Sziget szigetcsúcs, Kisoroszi, szigorúan védett természet védelmi terület, ahol egy kemping is működik. Egyik nyáron egy két barom úgy gondolta, hogy oda meg krosszozni, mert az milyen frankó. Amikor egyiket megállította a gondnok, hogy ugyan már miért hajt be oda, ahova tilos és miért veszélyezteti a parton az embereket(nem kevés gyereket) a válasz az volt, hogy megkéselte a gondnokot.

 8. Bugi szerint:

  Kedves szánalmas Menyus. Ha az állandósult sértődéseid helyett dolgoznál, egy kicsit jobb hely lehetne Csepel és talán a világ is. Senki nem gátol már meg a munkában, lábvakarászó nyugdíjasnak sem kell már lenned. Egyenlőség van, nincsenek kiváltságosok.

 9. Menyhért Péter szerint:

  Kedves jól értesült!

  Kellően figyelemmel látható, hogy a bemásolt dokumentumot a kormányhivatalnak Menyhért Péter titkár, projektfelelős, a Csepeli Zöld Kör Egyesület képviselője jegyezte.

  Az már csupán az ön politikai beállítottságán múlik, hogy Tenk Andrást, az LMP-t, vagy a líbiai nemzeti frontot képzeli oda.
  Üdv menyus

 10. Menyhért Péter szerint:

  Kedves J!

  Európa számos nagyvárosában található olyan védett terület, melyet a lakott részek teljesen körbezárnak.
  Ezek a zárvány területek csak és kizárólag körbezárt és folyamatosan üzemeltetett “kertek”, ahol a szakmai üzemeltető nem buta vagyonőrökből, hanem szakmai feladatot végző és közben őrző emberekből áll.

  Anno mi hivatkoztunk is az anyagainkban egy genfi hasonló nagyságú védett parkra.
  Sajnos, az is tény, hogy ezeknek a parkoknak a legnagyobb veszélyforrása maga az ember!

  Lehet rizsázni szemléletváltásról, de még nyugaton is fizikai védelemre van szükség a kulturált emberek mellett.
  Üdv menyus

 11. Menyhért Péter szerint:

  Kedves bugi!

  Írásodból jól átható, hogy téged baromira nem érdekel sem a Tamariska-domb, sem Csepel.

  Biztos jó érzésed származik abból, hogy engem ócsárolsz névtelenül. Nincs gond, hiszen az írása maga az ember.
  őszintén sajnállak, hogy ez okoz örömet az életedben.
  menyus

 12. jól értesült szerint:

  Kedves Menyhért Péter! Nocsak, nocsak? Már az LMP és Tenk András úr is smafu?

 13. lolka szerint:

  Egyet szeretnék kérdezni:-hogyan is épült annak idején a Tamariska-domb alá a légoltalmi óvóhely? Ugyan is, ha úgy épült, hogy kiástak egy hatalmas mélyedést és a betonozás után visszatemették, akkor…..

 14. Menyhért Péter szerint:

  Kedves jólértesült!

  Ha végre figyelmesen elolvasná az e fórumon leírtakat, akkor nem irogatna butaságokat. A 12 óra 27-kor beírt kötözködésére a válaszom egyértelmű volt: csak el kellett volna olvasnia az aláírást.
  Úgy gondoltam, ez elég egyértelmű, de sajnos mégsem.

  Ön értelmileg korlátozott, hogy nem képes másból kinézni: egyedül is le tudja írni a gondolatait?
  Nem kéne kissé magába néznie, hogy mi a célja ezekkel?

  Csak jól esik kötözködni, vagy van értelmes indoka is?
  Üdv menyus

 15. Dartmoor szerint:

  Nagyapó, nem hiszem, hogy el kéne ítélni akármilyen szabadidős sportot, az meg, hogy a hely kiásott és szemetes attól nem történt katasztrófa. Egyébként nem egy Motocross pálya hanem egy amatőr Dirt! A szakértő meg egy szerencsétlen.

 16. asdf szerint:

  Kedves,tisztelt “nagyapó” miért is ítéli el a sportolokat? Ha költene az állam ien létesítményekre akkor talán nem tennék ezt…

 17. egy csepeli öreg szerint:

  a mai fiataloknak sehol nem lehet szorakozniuk nem csodálom hogy ilyenre vetemednek én 100% osan megértem öket és akinek nem tetszik az szopja le a ráncos farkam!!!!

 18. fákk off szerint:

  rákos cigányok mi a fasz baj van vele nem tetszik h bicózunk?:OOO lel lehet szopni!!! én is közte voltam az építők közt na akkó mivan-!! ezt a gödröt nyárra szor ekkorára ássuk és leszarok mindenkit foglalkozzatok a saját deolgotokkal bazdmeg nemkell minket ezzért piszkálni meg ilyen szaros szavakat használni h irdatlan állapot …ez egy zsir dirt ugró csak kicsit szét lett baszva de majd nyárra kiássuk és csinálunk belőle egy pihenőt:DDDDDDD kulcs voltam!!!!

 19. Dartmoor szerint:

  ez a beszed. 😀 egy kis szemeten kivul nem tortent semmi nagy dolog.

 20. asdf szerint:

  De igenis történt, letörtetek vagy 3 falevelet… :DDD

Itt lehet hozzászólni !