Kikerült a “baloldaliak” naptárából a nyilasok elleni bátor fellépés

Csepel.info

Sokak szerint arcpirító szégyen történt, a “baloldali” képviselők már csak a zsebükre gondolnak

Második éve nem koszorúztak a csepeli MSZP és a pártból kivált Demokratikus Koalíció képviselői a Csepel községet érintő  1944-es nyilas kiürítési kísérlet megakadályozásának emléket állító márványtáblánál.

Koszorút láthatóan csak a kerület fideszes vezetése valamint a Fidelitas és a Jobbik helyezett el – igaz, a Jobbik egy kicsit furcsán. A radikális párt koszorújának szalagja szerint ugyanis ők a kommunizmus áldozatainak emlékére – vagy arra is – koszorúztak.  Sem az MSZP sem a Demokratikus Koalíció nem adott ki közleményt vagy magyarázatot arra, hogy miért törölték e korábban jeles ünnepet a naptárukból. Úgy tudjuk, hogy az önkormányzat vezetése ezt nem fogja megtenni, továbbra is büszkén tekintenek a község egykori lakóinak a nyilasok elleni bátor fellépésére.

Csepel község lakói 1944. december 4-6 között megtagadták a Kiürítési Kormánybiztosság felszólítását a község kiürítésére. 1944. december 4-én délelőtt a Szent Imre térre kirendelt nyilasok képtelenek voltak megakadályozni és feloszlatni a mintegy ötezer fős tömeg megmozdulását: az emberek szidalmazták a németeket, a nyilasokat, és a kiürítés ellen tüntettek. A megmozdulás sikeres volt, a csepeliek bátor fellépésével sikerült megakadályozni a nyilasok parancsának teljesítését.

Csepel.info

Bolla Dezső, Csepel díszpolgára így írt a történtekről Csepel története című könyvében:

„Szabó Géza akkori jegyző visszaemlékezése szerint: „A német fővezérség úgy határozott, hogy a Csepel községben mutatkozó elégedetlenséget oly módon vezeti le, hogy Szigetszentmiklós és Csepel között „senki földjét” teremt, a lakosságot Csepel község déli részéről eltávolíttatja.”

A nyilasok 1944. november 30-án szóban közölték a kiürítési programot dr. Koncz János főjegyzővel. A község felelős vezetője azt visszautasította, teljesítését megtagadta. A főjegyzőt és két munkatársát, Pápay Mária és Kutsa Géza irodatisztet a pártszolgálatosok letartóztatták és a Gestapo Sváb-hegyi parancsnokságára vitték, ahol december közepéig fogva tartották őket.

Dr. Koncz János akadályoztatásának idejére a főjegyző helyettesítésével december 1-jén Szabó Géza közigazgatási jegyzőt bízták meg. A nemzeti érzésű, több mint húszesztendős közigazgatási gyakorlattal rendelkező, népszerű csepeli, csepel-szigeti patrióta a megbízatást felelősségtudattal vállalta.

Szabó Géza szombaton, december 2-án vette át a Kiürítési Kormánybiztosság levelét, melyben a kormánybiztos Csepel község elöljáróságának az alábbi utasítást küldte:

„A Budafoki Kutya villától a Pesterzsébet Jutagyár melletti kápolnáig húzott egyenes vonaltól délre eső részről az ottani lakókat Dunaszerdahelyre szállíttassa el. Elszállítani csak a családtagokat kell, a családfők, a gyári dolgozók maradnak. A kiürítésnek XII. 4-én, hétfőn déli 12 óráig be kell fejeződnie.”

Az elöljáróság tisztviselői Szabó Gézával az élen a határozatot embertelennek, és értelmetlennek tartották. Végrehajtása érdekében semmilyen intézkedést nem tettek. Ezért december 3-án falragaszokon a lakosságot csak arról tájékoztatták, hogy az elöljáróság a község Széchenyi utcától délre eső részének kiürítésére kapott utasítást.

A rendelet híre futótűzként terjedt. Az emberek csoportokba verődve vitatták meg a tennivalókat, a kiürítést elutasították.

December 4-én délelőtt sok ezer ember indult a községháza felé. Nagy felháborodást keltett, hogy néhány család, holmiját kocsira rakva, elindult. Az otthonukhoz ragaszkodó csepeliek a kocsikat felborították, megakadályozták a kitelepülést.

1944. december 4-én délelőtt megtelt a Szent Imre tér. A kirendelt nyilasok, katonák, rendőrök a tömeg feloszlatására képtelenek voltak. Az emberek szidalmazták a németeket, a nyilasokat, és a kiürítés ellen tüntettek. Követelték a határozat visszavonását.

Szabó Géza szólt a községháza előtt összegyűlt 5000 főnyi tömeghez. Az eseményekre később így emlékezett:

„Az erkélyen állva a kiürítési parancsot ismertettem, és az azt követő tiltakozást, szűnni nem akaró hangzavart erélyes kézmozdulattal kísérve lecsillapítottam. Azt a kijelentést tettem, hogy: „Ne menjen senki sehová, maradjon mindenki a helyén, a községi elöljáróság sem tesz a kiürítés érdekében semmit, és mindent elkövet, hogy a parancsot visszavonják.”

Most, 32 év távlatából is úgy látom a kiürítési rendelettel kapcsolatosan lejátszódott drámai eseményeket, hogy a hatalom urai maguk is érezték az általuk meggondolatlanul kiadott és esztelen intézkedés lehetetlenségét és megdöbbentek az általa keltett vihar erejétől. Ugyanis 1944. december 4-én, hétfőn délelőtt 11 óra tájban Boros főszolgabírónak telefonon jelentést tettem a községháza előtt lezajlott viharos eseményekről, majd Mike József taxisofőrrel autón személyesen bementem a vármegyeházára és tájékoztattam élő szóban, részletesen is a járás főszolgabíráját.

Boros főszolgabíró azonnali intézkedésére kiszállt Csepelre egy bizottság, amelynek tagjai voltak: egy fő a belügyminisztériumból, dr. Czövek István vármegyei főjegyző, Lemberkovits vezérőrnagy, a vármegye katonai parancsnoka, Boros Ferenc központi járási főszolgabíró és Farkas Ferenc csendőrtábornok, kiürítési kormánybiztos.

Ez a bizottság Szelényi főszolgabíró csepeli hivatalában tárgyalta az eseményeket.

December 4-én 13 óra tájban megszületett a döntés: a kiürítési parancsot visszavonják.

Ezt a döntést a bizottság rövid úton közölte velem, és felhatalmazott, hogy haladéktalanul én is közöljem a gyári dolgozókkal műszakváltáskor a Weiss Manfréd gyár 1-es és 2-es kapuinál. Megszerveztem a hírharsonásokat, akik az említett helyeken papírtölcsérekkel hangosan és folyamatosan közölték a tényt az elöljáróság nevében és hivatalosan, hogy a kiürítési parancsot visszavonták.

1944. december 5., kedd.

Újra nagy tömeg – mint tegnap – a községháza előtt. Reggeli 9-fél 10 lehetett, amikor 2-3 fő csepeli lakos jött az irodámba, mondván: a válaszért jöttünk, mert tegnap azt a kijelentést tettem, hogy az elöljáróság a parancs visszavonása érdekében mindent megtesz. Erre kimentem a községháza erkélyére, és közöltem, hogy már tegnap délután eldőlt a kérdés, mert kezdeményezésemre a tegnap Csepelre kiszállt bizottság a kiürítési parancsot megvizsgálta, azt visszavonta és rövid úton meghatalmazott, hogy ezt a tényt haladéktalanul közöljem Csepel dolgozóival. Közöltem is. Menjenek nyugodtan haza, nincs kiürítés – mondtam, s eltávoztam az erkélyről. Alig értem a földszinten lévő irodámba, hallottam és alkalmazottaim is jöttek és jelentették, hogy a tömeg a téren a Szózatot énekli. Erre újra felmentem az erkélyre, ismét közöltem: nincs kiürítés, menjenek nyugodtan haza. A tömeg nem mozdult. A tiltakozás tüntetéssé változott, köveket dobáltak a községházára, betörték a pénztár ablakát. Tumultuózus jelenetek következtek a nyilas pártszolgálatosok és a fegyvertelen tüntetők között. A tömeg szétoszlatására képtelen volt az e célból a helyszínre érkezett 10-15 főnyi rendőri karhatalom.

A tömeg végül is a nyilas parancsnokság és a Munkásotthonnal szembeni dr. Kanócz-féle ház felé vonult (a nyilasház felé – a Szerző).

Innen is, onnan is lövések hangzottak.

A nyilasok néhány tüntetőt letartóztattak és a pártház pincéjébe zártak. Kiszabadításukra négy ifjúmunkás vállalkozott. A foglyokat sikerült kiszabadítani, a kialakult tűzharcban Kormos László és több nyilas életét vesztette.”

A nyilas uralom idején lezajlott, az országban egyetlen tömegtüntetés bizonyította Csepel népének bátorságát. Az emberek felháborodásukban nemcsak a kiürítés ellen emelték fel a szavukat, kifejezésre juttatták a németek és a nyilasok iránti ellenszenvűket, békevágyukat is.”

22 hozzászólás “Kikerült a “baloldaliak” naptárából a nyilasok elleni bátor fellépés” bejegyzésre

 1. csepeli diák szerint:

  Nincs semmi új hír. ez már december 4-én is megjelent az oldalon, kár újtóra felhánytorgatni. A csütörtöki testületiről miért nincs beharangozó, nincs infója a csepelinfonak róla?

 2. admin szerint:

  Nem kötelező az önkormányzati megemlékezésen részt venni. December 4-6 között bármikor tarthattak volna önállóan is megemlékezést a pártok.

 3. csapos szerint:

  Admin (+ 31 névvel) !

  A csepeli diák kérdezett valamit!

 4. admin szerint:

  Minden testületi ülésről igyekszünk beszámolni. Hadd ne legyen már kívánságműsor, hogy a munkatársaink a szabadidejükben miről írjanak cikket és miről nem. Igyekszünk mindenről beszámolni, ami Csepelen történik. Márpedig a cenzúra eltörlése óta, az elmúlt egy év alatt minimum duplájára növekedett a hírek mennyisége. (Ugye-ugye Csapos.)

  Kedves Csapos, akkor te vagy mi, vagy a csepeli diák vagyunk mi vagy csak mi beszélgetünk itt magunkkal? A mi szerkesztőségünk nem kommuna.

 5. csapos szerint:

  Admin!

  Na, mesélj! Cenzúrázás nélkül mesélj: mi történik Csepelen? Persze az utcák átkeresztelésén, az ájtatoskodáson és a korrupt közterület-felügyelőitek lecsukásán kívül? Szóval, mi történik Csepelen?

 6. Tóth Mária szerint:

  Nagyon helyes az utcák új elnevezése, elég volt a 60 év komcsi diktatúrából!

  Csapos, arról értekezzél, hogy a Havas/Horn/ Sofia 800 000 Ft-ot vesz fel havonta, de a munkahelyén még nem látták! ez így szerinted rendben van? ez a rájuk jellemző Wirtschaft!!!

 7. bugi szerint:

  Nagypofájú csapos se ment el koszorúzni? Na ennyit a nagypofájú baloldaliakról. Bezzeg ha pénzt osztottak volna, mint régen, ment volna a feszítés!

 8. Királyerdei szerint:

  Csapos!
  Jó polgár módra költözz a Munkásőr utcába! 🙂

 9. Manitu szerint:

  Mi van Csapos? Még te se mentél ki koszorúzni? 😀 Bezzeg írogatni, hőbörögni azt tudsz!

  Micsoda nevetséges, kétszínű társaság vagytok ti! Borka-Szász is padödőzni tud csak a testületi ülés helyett, mert minden egyes új tag új tagdíjat jelent. A koszorú meg pénzbe kerül, azt nem vett senki.

  Na, elmentem hányni.

 10. csapos szerint:

  bugi, Királyerdei Manitu és admin (és a többi 28 )!
  Falkában dolgoztokmint a csahosok ?!
  Kíbereitek, számítógépes nyomozóitok már a szemüktől sem látnak?
  Nehogy egymást marjátok, harapjátok a nagy csaholásban? 🙂

 11. Gordon szerint:

  “a Jobbik egy kicsit furcsán. A radikális párt koszorújának szalagja szerint ugyanis ők a kommunizmus áldozatainak emlékére – vagy arra is – koszorúztak.”

  Hát…. gratuálok nekik. 😀

 12. Királyerdei szerint:

  Csapos!
  Mindenhol utálnak benneteket!

  “Gyerekműsor helyett halált és kínzást adtak / Akik embereket öltek, ma hőssé avattatnak.”

 13. szigetország szerint:

  Csapos!

  Arról szavalj, miért nem koszorúztál?

 14. grün szerint:

  szigetország!
  Milyen időközönként koszorúzzák azt a táblát?!
  Két hetente?!
  De hiszen a kis Jézusnak is csak évente egyszer ünnepeljük a születése napját!
  Vagy esetleg érdekelt vagy a koszorú biznicben?! 🙂

 15. Zoli049 szerint:

  A többször lerágott gumicsont… 🙂

  A “lájkolóknak” ismét habzik a szája, a semmiért… Szánalmas!

 16. Vátesz szerint:

  A Jobbik két legyet ütött egy csapásra! Ugyanis a kommunista párt a maradék nyilasokat felvette soraiba, így a Jobbik a koszorújával egyszerre emlékeztethetett mindkét szélsőségre, a nemzeti és az internacionalista szocialistákra. Azután a rendszerváltás után ebből a katyvaszból került ki az összes rendszerváltó párt. A Fidesz is lelkesen támogatta a nagynémet irányítású Egyesült Európát! Ha ezt a szegény reformnácik megérhették volna, német irányítású Európa a zsidó Szarkozy és az erdélyi zsidó származású Cameron jóváhagyásával! Na ez már valami! Clemanceau magyar menye után, a francia elnök és a brit miniszterelnök is magyarországi gyökerekkel dicsekedhet! 😀

 17. Manitu szerint:

  Az a helyzet Vátesz, hogy Jézus is zsidó volt. Lásd be őszintén, hogy egy kicsit erőltetett az a szittya magyar herceg verzió.

 18. Vátesz szerint:

  Adiabene Mária párthus hercegnő fia volt. Ugye milyen jó a nemzetiinternacionalistamszmpéskiszesutódpárt Fidesz tagja lenni, legalábbis nem ingyér kommentelni?

 19. Gordon szerint:

  Ezt a párthus baromságot már számtalanszor körbejártuk és megegyeztünk abban, hogy elvetendő az elmélet. Jézus zsidó volt, ezt minden rendes ember tudja.

 20. Zoli049 szerint:

  Királyerdei!

  A javítatlan térképen kívül, te láttál ilyen utcanév táblát a gyárban? 🙂
  Na ugye!

 21. grün szerint:

  Gordon!
  A fityisz egy része is MSZMP volt, csak később Jézushoz hasonlóan kikeresztelkedett!
  ÉS????! ))) 🙂 (((
  Most elvethetjük és ott vagyunk ahol a párt szakad! 🙂

Itt lehet hozzászólni !