Áttelepítenék a Szent Imre teret

MSZP-s politikus-jelöltek kötöttek szerződést egymással – mindent kijavítanának, amit elrontottak

Csepel.info

Szerződést kötött Horváth Csaba MSZP-s  főpolgármester-jelölt Szenteczky János csepeli MSZP-s polgármester-jelölttel arról, hogy az MSZP-s politikus az ingyenes budapesti közlekedés megteremtése mellett a csepeli panellakások felújítási költségének felét is átvállalná, ingyenesen új kerékpárutat építenek, de áttelepítenék a Szent Imre teret is egy másik helyszínre, hogy egy közösségi térként tudjon funkcionálni.

Arról, hogy a Szent Imre teret hová telepítenék át, nem esett szó.

A szerződés aláírásakor arról is szó esett, hogy a lehető legrövidebb időn belül lecserélnék a csepeli roncsjáratokat, melyeket alacsonypadlós és klimatizált buszokra cserélnek. A Kossuth Lajos utcából sétáló utca lenne, és teljes csatornázást is megvalósítanák, persze, amennyiben folytatódhat az az MSZP-s kormányzás, amely az elmúlt 16 évben mindezt nem tudta megvalósítani.

A Csepel.info úgy tudja, hogy nem ez az első szerződés, melyet csepeli és fővárosi politikusok kötöttek egymással. Korábban Demszky Gábor főpolgármester kötött Tóth Mihály csepeli polgármesterrel szerződést arról, hogy 2009-ig biztosan megvalósul a Csepeli Gerincút építése és Csepel teljes csatornázása. Bár ezt ők nem politikus-jelöltként kötötték meg, hanem teljes jogú városvezetőkként, a szerződés egyetlen eleme sem valósult meg.

A Csepel.info úgy tudja: a Csepeli Gerincútból a mai napig egyetlen centiméter sem épült meg, és a már megkezdett útépítési előkészületek is csak a teljes útvonal egynegyedét érintik. A teljes csatornázás, a teljes úthálózat leaszfaltozása is igen-igen messze van a megvalósulástól. Abban, hogy mindez nem történt meg, Horváth Csabának is jelentős szerepe volt, hiszen Demszky Gábor mellett ő főpolgármester-helyettesként dolgozott.

Csepel.info

65 hozzászólás “Áttelepítenék a Szent Imre teret” bejegyzésre

 1. " ?! " szerint:

  Tisztelt Fórumozók!

  Az alábbiakban bemutatom a csepeli MSZP-sek hagyatékát, amely minősíti az elmúlt 16 évben végzett munkájukat!

  I.) Új lakások építése évenként a budapesti kerületekben:

  1. helyezett: a XIII. kerület évi 660 lakás építésével,
  19. helyezett: Csepel, évi 130 lakás építésével.
  (Csak a sűrűn beépített belvárosi kerületekben épül kevesebb új lakás évente, mint Csepelen.)

  II.) Ezer lakosra jutó új lakások építése évente:

  1. helyezett: a XIII. kerület, 8,8 lakás/év/ezer fő.
  19. helyezett: Csepel, 1,6 lakás/év/ezer fő.
  (A budapesti átlag 5,7 lakás/ezer fő.)

  III.) Egy főre jutó adósságállomány Budapesten:

  1. helyezett: a XIII. kerület, 1.682,- Ft/fő !!!!!!,
  19. helyezett: Csepel) 92.160,- Ft/fő. (A polgármesteri jelentés szerint korrigálva.)
  Annak ellenére 55-szöröse a XIII. kerület adósságállománynak, Csepel 1 főre eső adósságállománya, hogy a Csepeli fejlesztések megvalósításához rendelkezésre állt:
  – az észak-csepeli területért kapott 9,3 milliárd Ft rendkívüli bevétel, amelyhez hasonló bevétellel más kerületek nem rendelkeztek,
  – az eladott kb. 8.500 db önkormányzati tulajdonú lakás eladásáért befolyt lakásonként minimum 1 millió Ft, azaz legalább 8,5 milliárd Ft mai áron számolt árbevétel.

  IV.) Ezer lakosra jutó vállalkozások száma Budapesten:

  1. helyezett: az V. kerület, 516 vállalkozás/ezer fő,
  23. helyezett: Csepel, 135 vállalkozás/ezer fő.
  (A Progresszív Intézet felmérésének szöveges értékelésében Csepelt negatív példaként konkrétan megemlítik.)

  V.) Ezer főre jutó önkormányzati bérlakás-állomány:
  Csepel az ezer főre jutó kb. 16 önkormányzati bérlakással nem fért bele a fővárosi kerületek 15. helyezésig felsorolt listájába.

  VI.) Ezer főre jutó sport támogatás:
  Csepelen ez olyan kevés, hogy azzal nem jutott be az értékelésben felsorolt önkormányzatok közé.

  VII.) Helyi közismert tényadatok:

  1.) Csepel rendelkezik legtöbb földúttal a fővárosi kerületek között.

  2.) Csepelen hiányzik kb. 45 km szennyvízelvezető közcsatorna.

  3.) Csepelen hiányzik kb. 100 km elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető csatorna.

  4.) A Csepelen összegyűjtött szennyvizek annak ellenére továbbra is tisztítatlanul ömlenek a Dunába, hogy Csepelen helyezték el a más kerületek szennyvizeit befogadó Központi Szennyvíztisztító nevű “szargyárat”, amelynek a létesítési és működtetési költségeihez a csepelieknek is hozzá kell járulni a megemelt szennyvízdíjon keresztül.

  5.) Csepelnek a választási ígéretek és a kidobott tervezési költségek ellenére nincs rendezett városközpontja.

  6.) Csepelnek nincs kórháza. (Pedig a 2002-es választási programjukban a Csepeli Kórház felújítását-, korszerűsítését ígérték.)

  7.) Csepelnek nincs fedett uszodája. (Pedig 2006-ban a megnyitását 2007-re ígérték.)

  8.) A Csepelre HÉV-vel érkezőket a Főváros szégyenének nevezhető városkép fogadja a Csepel-Ófalu városrészre történő beérkezéskor.

  9.) A több ezer állandó lakossal rendelkező kb. 220 hektár területű Csepel-Háros ugyanúgy mezőgazdasági besorolású területként van nyilvántartva, mint 16 évvel ezelőtt, és az ott élők ma is legalább egy évszázaddal elmaradott infrastrukturával rendelkező környezetben élnek, miközben a csatorna hálózat hiánya miatt akaratuk ellenére folyamatosan szennyezik a terület alatti ivóvízbázist, amely a csepelieket is ellátó vízműkutak ivóvíz utánpótlását biztosítja.

  10.) Elmaradt a megígért két csepeli rendőrőrs létesítése.

  11.) Egyetlen méter sem épült meg a 16 éve minden önkormányzati választáskor megígért csepeli gerincútból, amely a Kossuth Lajos utca terhelését volna hivatott csökkenteni.

  12.) Annak ellenére, hogy igen sok csepeli közpénzt ráköltöttek, egyetlen méter sem épült meg a volt Csepel-Művek területére ígért úgynevezett teherforgalmi elkerülőútból.

  Kerületünk október 3 után hivatalba lépő új vezetésének a fent felsorolt elmaradásokat olyan körülmények között kell megszüntetni, hogy még csak nem is üres kasszát, hanem az önkormányzat honlapján közzétett polgármesteri részletes jelentés szerint több mint 7 milliárd (7 ezer millió) Ft adósságot vesznek át az MSZP-s elődeiktől.

 2. " ?! " szerint:

  A Csepeli MSZP hagyatékát képező adósság a 2010. augusztus 31-én kelt polgármesteri jelentés alapján:

  1.) A költségvetési hiány 2010. aug. 31-én 3 milliárd 808 millió Ft volt.
  (Információm szerin ez az összeg időközben megközelítette a 4 milliárd Ft-ot.)

  2.) A Csepeli Önkormányzat tartozása a Fővárosi Önkormányzat felé (a II/3. pont szerint) 1 milliárd 556 millió Ft.

  3.) Az Önkormányzat jelenlegi hosszúlejáratú hiteltartozása (a III/2. pont szerint) 1 milliárd 392 millió Ft.
  (Ennek a hitelnek az érdekessége az, hogy a fennálló hiteltartozás részét képezi az első Orbán-kormánytól a Széchenyi-terv keretében kapott állami támogatással 2002-ben és 2004-ben épített 116 db önkormányzati bérlakás építéséhez önkormányzati önrészként felvett hitel is.
  Ez azt jelenti, hogy fideszes kormány támogatásával megépített önkormányzati bérlakások önkormányzati önrészéhez felvett hitelt is az új (valószínűleg fideszes) önkormányzatnak kell visszafizetni, miközben ennek a 116 lakásnak a megépítésével dicsekedett a Csepeli MSZP már a 2006-os választások előtt is, és jelenleg ezzel dicsekszik a szórólapján Szenteczky János mszp-s polgármester-jelölt is.)

  4.) Az Önkormányzatnak (a III/2. pont szerint) a hosszú és rövidlejáratú hitelek után a 2010. év végén 425 millió Ft kamatot kell fizetni.

  A fentiek együtt összesen 7 milliárd 182 millió Ft olyan kötelezettségeket (adósságot) jelentenek, amelyeket az új önkormányzatnak kell a következő években megfizetni.

 3. " ?! " szerint:

  A Csepeli MSZP-nek nincs számonkérhető önkormányzati választási programja.

  A választásokon résztvevő csepeli szervezetek közül csak az MSZP nem hozta nyilvánosságra a programját a Csepel újságban.

  A Csepel újság 2010. szeptember 17-i számának a 7. oldalán közzé lett téve a Civil Mozgalom Egyesület, a FIDESZ-KDNP, a Jobbik, és az LMP programja.
  Az újság 8. oldalán pedig az MDF, és a Munkáspárt programja.

  A Csepel újság 8. oldalának a bal alsó sarkában, az MSZP programjának a helyén csak Szenteczky János polgármester-jelölt magán programja található.

  A közzétett program magánjellegét és a párt-program hiányát az bizonyítja, hogy a program elején egyesszám első személyben fogalmazva, az alábbi mondattal szólítja meg Szenteczky János az olvasót:
  “Arra kérem, tekintse át röviden programomat.”

  Az MSZP programjának a hiányából az következik, hogy a Csepeli MSZP nem hajlandó a csepeli választókkal szemben semmiféle kötelezettséget vállalni, továbbá, hogy a képviselő-testületbe esetleg bejutó MSZP-s képviselők Szenteczky röhejes tartalmú magánprogramja mögül a ciklus folyamán bármikor kihátrálhatnak és kizárólag a saját pecsenyéjük sütögetésével foglalkozhatnak, mert a program hiányában semmire nem vállaltak kötelezettséget.

  Mivel a Csepeli MSZP szervezet nem tette közzé a választási programját, a Csepeli MSZP szervezete és az itt hőbörgő MSZP-s agitátorcsapat elvesztette az erkölcsi alapot ahhoz, hogy bármelyik más pártot a programjával kapcsolatban kritizálhassák.

 4. GONDOLKODÓ! szerint:

  “MSZP-s politikus-jelöltek kötöttek szerződést egymással – mindent kijavítanának, amit elrontottak”

  Több mint hat évtized nem volt elég a bizonyításra, a hibák kijavítására?
  Ti már ne kísérletezzetek többet e NEMZETTEL, hiszen azt Mi a mai napig szenvedjük!
  “mindent kijavítanának,” beismerése annak, hogy mindent elrontottak!
  Valóban ez helyes minősítése a hosszú uralkodásuknak!

 5. Manitu szerint:

  El tudom képzelni, ahogy a négy részre váágott templomot elkezdik vinni a Királyerdő felé…

  Félre a tréfával: átlátszó ez az egész.

 6. Alapvető élelmiszer szerint:

  Akkor én elárulom, mi lenne a Szent Imre térrel, ugyanis kb 5-6 éve voltam bent egy egyeztetésen, akkor a 3-as villamos átvezetése, mint örökzöld téma volt napirenden. Ennek értelmében megszüntetnék a Szent Imre téri buszállomás a jelenlegi formájában, és a mai tököli buszok indulási helyéhez költöztetnék őket, az ABC-Királykert-Szoc. iroda mögé. A Szent Imre téren újra lakások épülnének, ugyanis a földben a mai napig ott az infrastruktúra, a buszvégállomás épülésekor egyszerűen lehegesztették a bekötéseket és befedték.

 7. GONDOLKODÓ! szerint:

  “Áttelepítenék a Szent Imre teret”

  Újból akarják kezdeni NÉRÓ vezetésével a NEMZET elleni felforgató tevékenységüket. (v. folytatni?)
  T. Csepeliek nem engedhető, hogy a GUANÓ újabb évekre telepedjen le minden tekintetben CSEPELRE!
  A magam részéről még azt is szégyellni fogom, ha Mszp, (s holdudvara) bekerülne az Önkormányzat bármilyen szintű testületébe! SEGÍTSÜNK VASÁRNAPRA, AZ INFANTILISEKNEK!
  KIGYÓGYULNI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. " ?! " szerint:

  Nyilvános vitára hívom Szenteczky Jánost és Borka-Szász Tamást a választási kampányba ismerté vált hazugságaik megvitatása céljából!

  Tisztelt Szenteczky János és Borka-Szász Tamás!

  A Csepp Tv-ben megtartandó nyilvános vitára hívom Önöket a választási kampányba ismerté vált hazugságaik megvitatása céljából!

  A választópolgárok tájékoztatását szolgáló vita az alábbi kérdések tisztázására irányulna:

  1.) Miért nincs számon kérhető önkormányzati választási programja a csepeli MSZP szervezetnek?

  2.) Borka-Szász Tamás miért hazudta azt a Csepp Tv által leadott kampányfilmben, hogy az északi bevételből az új önkormányzat rendelkezésére áll közel 5 milliárd Ft, miközben a hivatalos polgármesteri jelentés szerint már június 30-án is csak 3,9 milliárd Ft feladatokkal lekötött pénz volt az önkormányzat számláján, és nyilvánvaló, hogy az elmúlt 3 hónapban történt kifizetések miatt az átadáskor már a 3,9 milliárd Ft-nál is kevesebb lesz a pénzmaradvány ?

  3.) Szenteczky János miért hazudta azt a kampány füzetében, hogy „Az észak-csepeli területekért kapott mintegy 9 milliárd forintból még rendelkezésre álló közel 5 milliárd forintból a fejlesztéseket a jövőben úgy fogjuk végrehajtani, hogy maradjon forrás a kerület költségvetési hiányának a csökkentésére is”, miközben a polgármesteri jelentésből tudhatta, hogy már június 30-án is csak 3,9 milliárd Ft volt az önkormányzat számláján, de az az összeg is feladatokkal lekötve, ezért abból a pénzből nem lehet sem a következő ciklus fejlesztési feladatait finanszírozni, sem a költségvetési hiányt csökkenteni?

  4.) Szenteczky János adjon választ arra, hogy miből kívánja finanszírozni a kampányfüzetében felsorolt kívánsággyűjteményt?
  Figyelembe véve azt, hogy az új önkormányzat lényegében üres kasszát, és több mint 7 milliárd Ft (azaz: 7 ezer millió Ft) adósságot fog átvenni a régi MSZP-s önkormányzati garnitúrától.

  Ha hiányzik Önökből a kellő merészség a nyilvános vitához, akkor jobban teszik, ha sürgősen visszalépnek a jelöltségtől, mert olyan emberek nem valók a választók képviseletére akik az ilyen súlyos hazugságaik tisztázása érdekében nem mernek a nyilvánosság elé állni.

  Felhívásomat azzal zárom, hogy hordják magukkal a bátorságukat és merjenek igent mondani a vitára, mert csúnya dolog lenne arra hivatkozva megfutamodni, hogy otthon felejtették a bátorságukat!

 9. kuku szerint:

  Hát ez a géniuszi ötlet még Rákosi Mátyás Elvtásnak sem jutott eszébe. Ezen elvikék gyári hibásak.

 10. tibor szerint:

  Hol van a zed, a csepeli meg a Gigi , akik váltig bizonygatják majd, hogy a Gerincút már igenis épül?

 11. Öreg halász szerint:

  Szerintem most se Horváth Csaba, se Szenteczky nem olvasták el azt, amit aláírtak. Na ennyit Horváth Csabáról is, ő az elmúlt napokban vagy ezer milliárd forintot elosztogatott, persze csak virtuálisan.

  Majd rákenik a titkárnőre. De azért elképesztő, hogy itt tart az MSZP.

 12. Vica szerint:

  Nem gondolom rossz ötletnek a város központjából eltávolítani a busz végállomásokat. Szerintem a távolsági buszok is elférhetének a CBA mögött, ahol könnyen megközelíthetőek, s mégsincsenek szem előtt. Lássuk be, nem egy szép látvány a téren a buszvégállomás. Megállók attól még lehetnének ott, de nem kellene ott parkoltatni a buszokat. Miért ne fordulhatnának egyet egy távolabbi részén a kerületnek, ahol esetleg eddig is jártak? Ha pedig tényleg ott az infrastruktúra, ami igencsak valószínű, tényleg épülhetne oda valami szép, ha házakat nem is szeretnénk, hát egy gyönyörű park. Miért kellene, hogy a víztorony legyen “Csepel legnagyobb büszkesége”?
  Egyébként pedig, szerintem ha az ellenfélnek jó ötlete van, nyugodtan megfontolás tárgyává lehetne tenni. Ki lehetne mazsizni belőle a jót, és továbbfejlesztve valami csodálatosat alkotni. Miért ne?

 13. Gigi szerint:

  Vica,

  a választás után jöhet a mazsi, de addig még az a kevés jó is rossz, amit az eddigi vezetés intézett el (ld. Ady-projekt, a csatorna-beruházás uniós zöldutat kapott, már csak az új fővárosi közgyűlés ámenjére vár stb.). Ilyen az az átkozott politikai hatalmaskodás.

 14. Vica szerint:

  Hát igen. És a választási hadjárat…

 15. csepeli szerint:

  A buszvégállomás helyére kéne építeni az uszodát.

 16. csepeli szerint:

  Egyébként a csepel.info megint hazudik, ugyanis a Gerincút most épülő része már annak a háromnegyede. Nem pedig egynegyede, ahogy itt hazudják.

 17. Gigi szerint:

  Most 2,5 km készül az I. ütemben.
  A II. ütem 7,5 km/0,8km lesz?
  Ez itt a kérdés!
  Ha jól tudom, a csepel-szigeti gerincúti csatlakozásig több km-ről van szó.

 18. Gigi szerint:

  Az uszoda jó ötlet a buszvégállomás helyére: elérhető közelség, adott közművek, és kicsit a városképet is fellendítené!

 19. csepeli szerint:

  Gigi: Az I. ütem a Posztógyár utcáig tart, a II. ütem a Mag utcáig fog tartani. Utóbbi egy kb. 640 méteres szakasz. Tehát most épül egy 2,5 km-es szakasz, a II. ütemben fog épülni egy 640 méteres szakasz, és ezzel a Gerincút készen van. A Mag utcától délre ami tervezve van, azt nem gerincútnak hívják, hanem teherforgalmi elkerülő útnak, és nem is 2×2, hanem csak 2×1 sávos lesz. Ez egyébként a Rózsa utcáig már tulajdonképpen megvan, Salak utcának hívják. A Gerincút a Mag utcától már azonos a II. Rákóczi Ferenc úttal.

 20. csepeli szerint:

  Csepp TV-ben meg lement a polgármesterjelöltek vitája. Szenteczky vitatkozott a Jobbikos Pákozdival. Németh Szilárd nem tartotta szükségesnek megjelenni a választók előtt.

 21. tibor szerint:

  Az a fontos, hogy ti jól éreztétek magatokat. Senki nem irigyeli tőletek azt a fél órát.

 22. Hugi szerint:

  Igazan Szilárdnak egy ezzel a palival nem vitatkozik. A jobbikost sem értem, neki ez az alak partner???

 23. lb szerint:

  Gigi!

  Emlékeim szerint az “eredeti” Gerinc-út a Corvin utcától az M0-ig tartott volna. Legalább is Demszky ezt ígérte be 1993-ban! Az infláció hatására azóta összement! 🙁
  Csepeli és társai most ezt az összement szakaszt próbálják gerincútként eladni! 🙁

 24. Gigi szerint:

  Én is így tudtam, csepeli.
  No, de akkor per pillanat (I. ütem) tényleg a háromnegyede készül.

  És akkor ez a teherforgalmi csatlakozik majd a csepel-szigeti gerincúthoz?
  Annak is a szigetszentmiklósi ágához?
  És lesz átkötés a halásztelki ághoz?

  Ha nem túl nagy kérés, linkelj be egy térképet róla…

 25. csepeli szerint:

  Gigi: Nem, a teherforgalmi út a Cseresznyefa utca magasságában csatlakozni fog a II. Rákóczi Ferenc úthoz, ahonnét dél féle azt 2×2 sávossá alakítják, és az csatlakozik a Csepel-szigeti gerincúthoz.
  http://csepel.info/wp-content/uploads/csepel_szigeti_gerincut.jpg

 26. zed szerint:

  Íme, világos kékkel jelölve a gerincút:
  http://venus.is.s.u-tokyo.ac.jp/jp/map.gif
  Remélem, most már minden tiszta! 😉

 27. Gigi szerint:

  Kösz, zed 🙂

 28. Gigi szerint:

  Kösz a térképet is, csepeli.

  Már csak egy gondolat maradt: a 2×1 sávos teherforgalmi elkerülő útszakasz hogyan bírja majd a forgalmat? Ez nekem illogikusnak tűnik a cél, a kerület elkerülése szempontjából…

 29. Királyerdei szerint:

  Persze “zed”,tiszta.Tokióba akartok költözni a jövő héten az elvtársakkal?
  Nem fog menni.Csak Phenjan jöhet számításba. 🙂

 30. lb szerint:

  Hogy tisztuljon a homály:

  “A sajtótájékoztatón elhangzott: a gerincutat a Kvassay hídtól az M0-ás csomópontig kell majd vezetni, összeköttetést teremtve a Csepel-szigeti gerincúttal. Jelentős javulás csak így érhető el az egész sziget közlekedésében.”

  http://bpstart.hu/keruleti-hirek/2010-06-18-hivatalosan-elkezdodott-a-csepeli-gerincut-epitese-17-evet-kellett-varni-de-jovore-egy-szakasz-elkeszulhet

  Gigi!

  Nyugodton elhiheted, eredetileg (1993-ban) a Gerinc-út a Szabadkikötő út folytatásaként az M0-ig 2*2 sávos, szintbeli kereszteződés nélküli útként lett elképzelve!
  Az eltelt 17 év alatt az elvtársak csak arra voltak képesek, hogy rendszeresen megígérték és folyamatosan kurtították. Mostanra a gerincútból egy városközpontot elkerülő út lett!

 31. lb szerint:

  Erre talán nem ondható, hogy fideszes propaganda anyag:
  http://onkormanyzat.net/2006/cikkek/5798

 32. Manitu szerint:

  Aki ezek után is a Horváth Csabára szavazna, az ugyanakkora idióta, mint ő.

 33. GONDOLKODÓ! szerint:

  Budapest: Az Mszp utolsó bástyája

  “Ahhoz, hogy ne lehessen a Fidesznek ekkora többsége, a posztkomcsi elv- és bűntársaknak nem kellet volna éveken át:
  – hazudni
  – lopni
  – korrumpálódni
  – hülyének nézni a “zembereket” itthon és külföldön
  – meghamisítani az államháztartási adatokat
  – mutyizni
  – bűnszövetkezetben rabolni az adófizetők pénzét
  – gátlástalanul dőzsölni
  – gazdaság- és nemzetellenes politikát folytatni
  – kinyalni keresztcsontig a “pénzvilág” és a multik hátsóját
  – évtizedekre előre eladósítani Magyarországot
  – és még nagyon hosszan folytathatnám.

  Értem én, hogy fáj ez minden “hithű” kommunistának, de az elvtársaknak is meg kell tanulnia egyszer (és mindenkorra), hogy nem lehet büntetlenül elkövetni mindazt, amit a fenti felsorolás tartalmaz!
  Továrisi, konyec!

 34. Miska72 szerint:

  Na hát ezzel a megállapodással kitörölhetik a seggüket mert nem közjegyző elött készült! 🙂 🙂 🙂 NINCS RÁ JOGI GARANCIA! 😉

 35. Miska72 szerint:

  Hülye vagy vazze? A Szent Imre tér úgy jó ahogy van, csak ti kerüljétek el még a környékét is!

 36. Miska72 szerint:

  Gyurcsány apátok megmondta Öszödön. ELQRTUK! NEM KICSIT! NAGYON!
  🙂 🙂 🙂
  Mit akartok ti még csepelen?

 37. GONDOLKODÓ! szerint:

  MAI FRISS HÍR!!!

  A sukorói kiemelt beruházásra az izraeli befektető több mint 50. azaz ötven milliárd forint, nem tévedés, támogatást kért a Fletó féle kormánytól. Mondja Dr. Budai Gyula miután újabb bizonyítékok kerültek elő, a keze ügyében!
  Tehát a mi adózott pénzünkből az Ő 00. forintjából akarták a kiemelt beruházást maguknak tudni! Megegyezett részvény hányadok felosztásának arányában!
  Emberek GONDOLKODJATOK!

  ÉS EZEK EZT VÉDIK! HOGY NEM SÜL KI A SZEMÜK!!!!!!

 38. GONDOLKODÓ! szerint:

  “Tehát a mi adózott pénzünkből az Ő 00. forintjából akarták a kiemelt beruházást maguknak tudni! Megegyezett részvény hányadok felosztásának arányában!
  Majdan a kaszinó működése, bevétele búsás lehetőségeket teremtett volna sokak számára!!! Így kell ezt csinálni, vagyonokat szerezni! Közben az emberek, gyerekek milliói éheznek, nyomorognak, fáznak, fedél nélkül maradnak! Nem sorolom, hiszen Önök is tudják! Ez az Mszp és holdudvara! NEM KELLENE FELÉBREDNI MÁR?
  Emberek GONDOLKODJATOK!”

  Jól emlékszem még a választások előtt mondta a MINISZTERELNÖK ÚR, “hogy ott van a sukorói beruházás ügye!”
  Lehet, hogy az a több mint ötven-milliárd esetleges támogatás vezethet a “bukfenchez?”
  Miközben állandóan 2,6milliárd kormánytámogatásról beszéltek a Fletó-Bajnai kormányok és szócsövei.
  No így és hasonló módszerekkel nőtt állandóan a költségvetés hiánya. Gondolom Podolák és Avarkeszi urak tudnának mesélni.
  Most már az is jobban érthető, miért kellett állandóan külföldi kölcsönöket felvenni. De hiszen azok is eltűntek! Remélhetőleg e területen is kiborulhat a “bili.”
  ISTENEM! Mióta írom azt is, ha az emberek megtudnák a teljes igazságot e vonatkozásban, no akkor lenne csak igazán palota forradalom!
  Vagy ezzel a néppel tényleg minden meglehet tenni?

 39. Királyerdei szerint:

  A Szt.Imre tér marad.A komcsik meg mennek.

 40. Sanyi szerint:

  Ezeknek végképp elgurult a gyógyszerük!!! Kossuth Lajos utca sétáló????Szent Imre Tér nuku???? Ekkora baromságot melyik hülye tudott kitalálni??? Ezeknek trágyalé van az agyuk helyén!!!

 41. Sanyi szerint:

  Vagy csak azért csinálták ezt a hülyeséget,mert tudják,hogy nekik ezt nem kell teljesíteni!!!!!! Hajrá Németh Szilárd Hajrá FIDESZ-KDNP!!!!!!!!

 42. " ?! " szerint:

  VISSZASZÁMLÁLÁS:

  Csepeli mszp-sek!

  Már kevesebb mint 72 órátok van ebből az 1.461 napos ciklusból.

  Annak ellenére, hogy az ígéreteitek teljesítésére akkor sincs remény ha csodát tesztek, emlékeztetőként mégis felsorolom, hogy mit nem teljesítettetek:

  1.) Csepel északi részén új városrész épül.
  (Az új városrész építése érdekében a mai napig egyetlen kapavágásra nem került sor. Csak egymásnak ellentmondó fejlesztési koncepciók készíttetésére pazaroltátok a közpénzeket.)

  2.) 2010-ig elkészítjük a csepeli gerincutat.
  (A gerincút megépítését 1994 óta mind a négy választás előtt megígértétek, de a mai napig egyetlen méter hosszban sem készült el a gerincút, és közelmúltban kampányfogásként elkezdet munkálatok is csak a gerincút első felének a megépítése címén lettek elindítva.
  Az eddigihez hasonló hatékonyságotok esetén, a gerincút második felének a megépítésére, a megígért 2010-es határidővel szemben, kb. 2030-ban számíthatunk.)

  3.) Megépítjük a városközpontot tehermentesítő teherforgalmi elkerülő utat.
  (Ezzel kapcsolatban is csak a közpénzből végeztetett többszöri tervezésig jutottatok el, de egyetlen méter utat nem építettetek meg, annak ellenére, hogy az északi terület bevételéből erre a célra több mint 700 millió Ft-ot elköltöttetek.)

  4.) Megépítjük a Corvin csomópont kétszintes kereszteződését.
  (A gerincút részeként 1994 óta ezt is minden választáskor megígértétek, de a mai napig ennek a tervezése sem fejeződött be.)

  5.) 2007-ben elkészül és megnyílik a Csepeli strand területén a fedett uszoda.
  (Ezzel kapcsolatban is sikerült tanulmánytervekre közpénzből elköltenetek egy csomó pénzt, de jelenleg már a terveitek között sem szerepel az ígéret teljesítése.)

  6.) Meghosszabbítjuk a Hollandi utat.
  (Ezt az ígéretet sem teljesítettétek, mert a teljesítést az ígéret megtételekor sem gondoltátok komolyan.)

  7.) Áthelyezzük a Szent Imre téri buszpályaudvart.
  (A teljesítési szándék igazolásaként erre vonatkozó szakvéleményekért is elköltöttetek egy csomó közpénzt, de az érdemi megvalósításhoz hozzá sem kezdtetek.)

  8.) Előkészítjük Csepel-Háros belterületbe vonását.
  (1994 óta ezt is minden választáskor megígértétek, de miközben a lázas tevékenység látszatát keltve, közpénzből több százezer Ft ráfordítással 5 vagy 6 soha fel nem használt rendezési tervet és szabályozási tervet készíttettetek, a terület belterületbe vonását az elmúlt 16 évben hivatalosan soha nem kezdeményeztétek.)

  9.) 2010-ig befejezzük a kerület teljes csatornázását.
  (Ezt a 2006-os választás előtt tutira ígértétek, de Tóth Mihály polgármesternek csak a Központi Szennyvíztisztító 2010. júliusi átadásakor jutott eszébe, hogy az ígéret teljesítéséhez eddig még hozzá sem kezdtetek.)

  10.) Majdnem valamennyi utcát szilárd burkolattal látjuk el.
  (Az ígéret ellenére jelenleg Csepelen kb. 60 km földút van.
  Ilyenre a környező vidéki településeken sincs példa.)

  11.) A Királyerdőben, a Szent István úton bevásárló központ épül.
  (Annak ellenére, hogy ez Tóth Mihály polgármesternek a személyes választási ígéreteit tartalmazó programban is szerepelt, a mai napig nem lehet megtalálni ezt a bevásárló központot. Talán csak nem azért, mert az ígéret ellenére nem épült meg?)

  A fenti 2006-os választási ígéretek mellett, ne feledkezzetek el az alábbi nem teljesített, de 2006-ban már meg sem ígért 2002-es választási ígéreteiteknek a teljesítéséről sem!

  1.) Az északi terület eladásából származó bevételeket Királyerdő, Csillagtelep, Ófalu és Háros fejlesztésére fordítjuk.
  (Mi akadályozott meg benneteket abban, hogy a bevételt Királyerdő, Csillagtelep, Ófalu és Háros fejlesztésére fordítsátok, ha ezek a bevételek állítólag meg vannak?)

  2.) Csepel körzeti megbízotti rendszerét két csepeli rendőrőrs létrehozásával bővítjük.
  ( 8 év állt rendelkezésetekre az ígéret teljesítésére, de a mai napig teljesítésre irányuló szándékot sem tapasztalhattunk.)

  3.) Kezdeményezzük a csepeli Weisz Manfréd kórház korszerűsítését és fejlesztését.
  (Ezzel az ígérettel szemben a kórházat elfekvő intézménnyé alakítottátok, és a csepeli lakosság más kerületek kórházainak a nemkívánatos és kiszolgáltatott betegeivé vált.)

  4.) Kezdeményezzük, hogy törvény mondja ki a lakhatáshoz való jogot, továbbá azt, hogy az állam biztosítsa az első lakáshoz való jutás elérhető feltételeit.
  (Az ígéret ellenére semmiféle kezdeményezés nem történt, pedig az önkormányzat ez irányú kezdeményezését segíthette volna az mszp-s miniszterelnökök csicskásaiként sündörgő két csepeli országgyűlési képviselő, Podolák György és dr. Avarkeszi Dezső is.)

  Megjegyzés:
  A jelentéktelen apróbb nem teljesített, és csak részben teljesített 2002-es és 2006-os választási ígéreteitek teljesítésének a számonkérésétől most is eltekintek, ezért azokat nem soroltam fel.

  Csepeli mszp-sek!

  Hazudozás és mellébeszélés helyett most már vereségre való lelki felkészüléssel foglalkozzatok.

  Nyugodjatok bele, hogy az elmúlt 16 évben nyújtott teljesítményetekkel a választást nem nyerhetitek meg, ezért ne hőbörögjetek tovább, hanem Gyurcsány mondását megfogadva “fogjátok be a szátokat”!

  Kevesebb mint 72 óra múlva megkapjátok a megérdemelt jutalmatokat és mentek a levesbe, vagy más meleg helyre.

  Akiknek pedig nem tetszik a helyzet, azoknak a figyelmébe ajánlom Gyurcsánynak azt az ide illő tanácsát, hogy “el lehet innen menni”!

 43. Ditte szerint:

  “Asszem” Szenteczky gondban lenne az ígéreteivel, ha nyerne. Azt azért mindannyian tudjuk, hogy a kassza üres.

 44. Miska72 szerint:

  De a börtön nemsokára tele lesz! 🙂 🙂 🙂 😉

 45. csepeli szerint:

  Gigi:

  A lényeg, hogy az M0-tól a Kvassay-hídig 2×2 sáv legyen. Ez ugye az alsó szakaszon úgy lesz megoldva, hogy a II. Rákóczi Ferenc út szolgáltat 2×1 sávot, meg a teherforgalmi elkerülő út is 2×1 sávot, az összesen 2×2, csak két útra szétosztva. Ráadásul a Tesco előtti szakaszon a Rákóczi is 2×2 sávos, tehát ott tulajdonképpen 2×3 sáv fog rendelkezésre állni.

 46. Ditte szerint:

  ” Ez ugye az alsó szakaszon úgy lesz megoldva, hogy a II. Rákóczi Ferenc út szolgáltat 2×1 sávot, meg a teherforgalmi elkerülő út is 2×1 sávot, az összesen 2×2, csak két útra szétosztva. Ráadásul a Tesco előtti szakaszon a Rákóczi is 2×2 sávos, tehát ott tulajdonképpen 2×3 sáv fog rendelkezésre állni.”
  Utána valamennyien találkozunk a Szabadkikötő úton?

 47. igazságosztó szerint:

  ami most épül, az nem a gerincút. az eredeti gerincút, amit demszky 1993ban megígért, az már a tervekben sem szerepel.

  ami most épül, az a gerincúttá hazudott tehermentesítő út. a gerincút demszky eredeti ígérete szerint egy 2x2sávos, a soroksáritól az M0-ig tartó útvonal lett volna.

 48. nagyapó szerint:

  Azért tudnak ezek tervezők. Elkészül majd a Gerincút, ami ráviszi a forgalmat a Szabadkikötő útra, majd a Kvassay útra. Ugyancsak ide zúdul a Nagyvásár-telep helyén épülő központ, valamint az É-Csepeli központ forgalma. Azonkívül ide jön még a Csepel-szigeti gerincút forgalma. Miért? Miért nem az M0-ig tart? Tudom, hogy nekunk „büszkeség” az erőmű, a Fekália Művek, de kell nekünk a Csepel sziget forgalma?

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját, hazudik, ha kinyújtja kezét, lop.

 49. pedró szerint:

  Kedves csepeli és Gigi! Nevetséges pojácák vagytok.
  16 évig szolgáltátok gazdáitokat, most meg játsszátok az eszeteket arról, hogyan nézzen ki a Gerincút, ha majd az ígérgető hasbeszélőket elhajtják a választók!
  Eddig hol voltatok?
  Miért nem adtatok tippet azoknak, akik úgy dumáltak az útról, hogy tudták, nincs rá pénz?

 50. GONDOLKODÓ! szerint:

  A pénzbirodalom leghatékonyabb közege a szegénység és a nyomorúság. Ilyen közegben néhány forintért is lehet szolgálót, hivatalos gyűlölködőt vagy közreműködőt találni, s az egymásra uszított emberek még egymás féken tartását is szívesen elvállalják. Élni muszáj. A jelenségre kétféle módon lehet választ adni: vagy közösségépítéssel és kulturális megújulással, vagy az egymás elleni kíméletlen küzdelemmel. Közelednek az önkormányzati választások, ami talán esély egy történelmi kísérletre.

 51. GONDOLKODÓ! szerint:

  Arra kérek mindenkit, csak értelmes, bosszú és gyűlöletmentes véleményeket írjanak!
  Akinek nincsen, az inkább ne írjon a fenti véleményeimhez semmit sem! KÖSZÖNÖM!

 52. Ditte szerint:

  Kedves Gondolkodó! A 8.34-esed szíven talált. Egyetértek. Én az első megoldást tartanám jónak.

 53. Hempa szerint:

  Ez vicc, ami itt folyik…

  Szent Imre tér…. Évtizedek óta ez és itt van Csepel központja. Miért kéne elcipelni máshova? Mert nem néz ki jól a sok kék és sárga busz? Könyörgöm! EZ nem emlékhely, ez buszvég, valószínűleg ezért van ott sok busz… Ha meg valaki a központban szeretne parkban sétálgatni, csak nézzen át a másik oldalra, ott egy szép zöld, fákkal teli övezet. Vannak padok, még le is lehet ülni…

  Különben is… parkosítani kéne… Minek? Van nekünk szép Kis-Duna partunk, amit lehet csinosítgatni, és ugye nem azon gondolkodni, h beépítsük kék, sárga és egyéb színű házakkal…

  Gerincút

  Szóval én az agglomerációból járok be dolgozni, minden reggel úgy kezdem a napot, hogy átkozom a szocikat… a Rákóczin végig araszolni 40 perc, jó esetben. Akkor miről beszélnek egyesek, hogy gerinc út harmada már megvan?????? Ha jól összeszedem magam, köpök akkorát, amekkora most kész van…

 54. Ditte szerint:

  Megérkezett hozzám is a csevak hírlevele. Csodás! Remélem a fidesz megakadályozza az esztelenséget, hogy a Radnóti előtti parkra elköltsenek 100 millió forintot. Ezek a fiúk csak ehhez értenek? Inkább karban kellett volna tartani és kéne is, nem pedig fogpiszkálókat ültetni a régi fák helyébe. Remélem a kedvenc tölgyfáimat nem fogják kiirtani. A látványtervekről sem derül ki semmi, ezt nevezik tájékoztatásnak?
  A Szent Imre téren is lehetne, kellene valamit csinálni, de nem így!

 55. Ditte szerint:

  http://www.google.hu/search?q=ny%C3%A1rfa+allerg%C3%A9n&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:hu:official&client=firefox-a
  Mellesleg a nyárfa nem allergén, a hírlevél állításával szemben, a fenti link is bizonyítja.
  Állítsuk meg a fairtást!

 56. GONDOLKODÓ! szerint:

  Ditte szerint:
  2010. október 01., péntek – 09:57

  Kedves Gondolkodó! A 8.34-esed szíven talált. Egyetértek. Én az első megoldást tartanám jónak.

  T. Ditte!

  Jelképezed a sziklát! Lehet s érdemes rád építkezni! Gratulálok.
  Értékes ember vagy.

 57. DFK szerint:

  “csepeli szerint:
  2010. szeptember 30., csütörtök – 21:16
  Gigi:

  A lényeg, hogy az M0-tól a Kvassay-hídig 2×2 sáv legyen. Ez ugye az alsó szakaszon úgy lesz megoldva, hogy a II. Rákóczi Ferenc út szolgáltat 2×1 sávot, meg a teherforgalmi elkerülő út is 2×1 sávot, az összesen 2×2, csak két útra szétosztva. Ráadásul a Tesco előtti szakaszon a Rákóczi is 2×2 sávos, tehát ott tulajdonképpen 2×3 sáv fog rendelkezésre állni.”

  Sőt, ha az összes, a Rákóczival párhuzamos utcát beleszámítjuk, akkor lehet, hogy 10×2 sávos lesz a gerincút. Ebben az esetben még vissza is kell bontani az utakból, nehogy túlteljesüljön a 2×2 sávos gerincút.

 58. VV szerint:

  @DFK (13:53)

  Ez jó. 🙂
  Most kell megtudnom, hogy a gerincút már 30 éve létezik túlteljesített formában?

 59. Gigi szerint:

  csepeli,

  nem győztél meg: a 2×2 sávos utat nem lehet felbontani 2×1 sávos párhuzamos utakra.
  Nevethetnék ezen a csúsztatáson, de csak kínomban… 🙁

 60. Gigi szerint:

  pedró drága,

  csak a megszólításod miatt: 16 éve még azt sem tudtam, hogy a politikát eszik-e vagy isszák… 🙂

 61. Gigi szerint:

  GONDOLKODÓ!,

  bár meghallgatásra találna a kérésed!
  Egyelőre még kevesebben vannak az indulatmentesek, de talán ha sokszor sokan vesszük elejét a gyűlölködésnek, lesz foganatja…

 62. Hédy szerint:

  Hogy felgyorsultak az ígéretek! Mindent vagy semmit!

 63. Miska72 szerint:

  Janikám te hétfőtől a Csepeli önkormányzatot kerülöd el nagy ívben, a horvát Csaba meg a főpolgármesteri széket. 🙂 🙂 🙂 🙂

 64. Miska72 szerint:

  Hát fiúk ez a kampány nem jött össze. 🙂 🙂 🙂 🙂

 65. Miska72 szerint:

  Itt is megmondtam szombeton a frankót! 😉

Itt lehet hozzászólni !