Járdabontási munkálatok a Jedlik Ányos Gimnázium előtt

Csepel.hu

A Táncsics Mihály u. 96-98. szám alatti Jedlik Ányos Gimnázium előtti járdaterületet érintően az E.ON Energiamegoldások Kft. beruházásában villamosenergia-hálózattal kapcsolatos építési munkálatok vették kezdetüket 2022. október 24. napjától 2022. november 15-ig bezáróan.

A gyalogosforgalom áthaladása a munkálatok alatt biztosított marad az iskola előtti járdaszakaszon, a gépjármű forgalom sávszűkítéssel közlekedhet a bontással érintett járdaszakasszal párhuzamos úton.

Kérjük a munkálatok elvégzéséig a lakosság szíves türelmét.

Forrás: Csepel.hu

2 hozzászólás “Járdabontási munkálatok a Jedlik Ányos Gimnázium előtt” bejegyzésre

 1. PáLoS TReND szerint:

  ÁLLAMLEÉPÍTÉS MELLET a JÁRDABONTÁS CSUPÁN RÁADÁS!!!
  Az ún. MAGYAR ÁLLAM MÁR SEMMIÉRT és SENKIÉRT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET!!!
  A 444 hozta le, hogy egy 161 oldalas salátatörvénybe csomagolva a magyarországi bábkormány alapjaiban írná át a szociális ellátórendszer alapját képező törvényt!!!
  Az új javaslat szerint az állam lenne az utolsó a felelősségi sorban a szociális biztonság garantálásában!!!
  Eddig így rendelkezett a szociális törvény:

  „A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.”

  A tervek szerint ez erre változna (a Fenyő Jánost kivégeztető Pintér Sándor belügyminiszter és Semjén Zsolt kormányfő-helyettes nevével fémjelzett javaslat):

  „(1) Az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős.
  (2) Ha az egyén a szociális biztonságának megteremtésére önhibáján kívül nem képes, abban – anyagi lehetősége és személyes képessége arányában – a hozzátartozó kötelessége segíteni.
  (3) Ha az egyén megélhetése önmaga és a hozzátartozók által nem biztosítható, a lakóhelye szerinti települési önkormányzat gondoskodási kötelezettsége áll fenn.
  (4) Az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek feladata a szociális biztonságban nem élők felkutatása és – erejükhöz mérten történő – segítése.
  (5) Ha az egyén szociális biztonsága a (4) bekezdésben foglaltak ellenére nem teremthető meg, annak biztosítása az állam kötelezettsége.”
  Egy-egy szó, fontos változtatások, még több kérdés

  az egyén felelőssége után a hozzátartozók kötelezettségéről szól a javaslat, ez fontos, de ki nem bontott változtatás;
  a javaslat megkülönbözteti azokat, akik önhibájukból nem képesek szociális biztonságot teremteni maguknak, itt nem állna fenn a hozzátartozók kötelezettsége;
  a javaslat nem definiálja, mi számít önhibának ebben az esetben, ez széles értelmezési lehetőséget ad a végrehajtásban.

  A változtatás számos kérdést felvet, pláne, hogy az állam számos nagy ellátórendszert központosított, az önkormányzati rendszert is átalakította – kérdés, miből lenne itt forrás az elesettek további támogatására.

  Egyúttal komoly üzenetnek is vehető: ezek szerint nemhogy a jóléti állam státusz elérése a cél, hanem kimondható, hogy az megbukott Magyarországon!!!…- és a FŐ CÉL VALÓJÁBAN: a MAGYAROK KIIRTÁSA!!!
  https://forbes.hu/uzlet/torvenybe-irj…aggregator

Itt lehet hozzászólni !