A trianoni emlékülés végén Orbán Viktor kezet fogott az ellenzéki frakcióvezetőkkel

Pesti Srácok

Az emlékülés – amelyen a Demokratikus Koalíció nem vett részt – a történelmi zászlók bevonulásával és fanfárral kezdődött. Ezt követően megkezdődött a nemzeti önazonosság védelméről szóló, kormánypárti képviselők által benyújtott politikai nyilatkozat vitája. Az emlékülés végén a képviselők elénekelték a Himnuszt és Székely Himnuszt. Orbán Viktor miniszterelnök pedig odament az MSZP, az LMP és a Jobbik frakcióvezetőjéhez is, akiknek kézfogással köszönte meg a megemlékezésen való részvételüket.  

Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitóbeszédében kiemelte: a nemzeti önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részévé kell tenni, mert ez az ügy egyidejűleg szolgálja a magyar nemzet, a szomszédos nemzetek és Európa jövőjét.

A magyarság ezeréves Kárpát-medencei történelméből száz nehéz év van a hátunk mögött, és a magunk által alakítható jövő áll előttünk

– hangoztatta a házelnök, aki szerint a szétszakítottságban is megmaradni tudás teljesítményéből erőt merítve, az egymást követő nemzedékek erőfeszítéseit összeadva kell együtt sikeressé tenni a magyarok következő évszázadát. Kifejtette: a trianoni diktátum által a magyarságnak okozott tragédia nemcsak nemzetközi szerződésekkel többször megpecsételt és lezárt történelmi múlt, hanem velünk együtt élő folyamatos jelen, ami nem kívánt esetben megismétlődő jövővé is válhat. Úgy vélte, amíg a külhoni magyarságnak “keserves létküzdelmet” kell vívnia, hogy megőrizhesse anyanyelvét, kultúráját és szülőföldjének otthonosságát, a trianoni döntés nem a történelemkönyvek lezárt fejezete, hanem a teljes magyar nemzetet érintő, nyitott, jelenbeli létkérdés.

Tanulságként említette, hogy a nemzetek önrendelkezésének eszméjét

közös sírba temették a magyarok ezeréves országával, és a síron kivirult a nemzettagadás mérgező virága. A nemzetünket fenyegető veszély nem múlt el, sőt erősödik, de fenyegeti már a bennünket száz éve legyőzőket is

– vélte. Közölte: a másik tanulság, hogy mindig súlyos ára lehet, ha nem figyelünk arra, mi zajlik körülöttünk a nagyvilágban. Mint fogalmazott, Trianon

nemcsak a múltban esett történelmi igazságtalanság okozta fájdalom szinonimája, nemcsak a jelenben bennük élő egyfajta kollektív lelkiismeret-furdalásé, hogy miként hagyhattuk, hogy ez megtörténjen velünk, hanem a jövőre vonatkozó parancs is: ez még egyszer nem történhet meg velünk.

Kövér László szerint a harmadik tanulság, hogy a nemzetközi porondon szövetségesek nélkül nem lehet sokra jutni.

A MAGYARGYŰLÖLET EREDMÉNYE A TRIANONI DIKTÁTUM

Áder János beszédében emlékeztetett, Magyarország a területének 67 százalékát és lakosságának 60 százalékát veszítette el, a szintén vesztes Németország csupán a területének 13 és a lakosságának 4 százalékát . Mint fogalmazott, ez azt mutatja, hogy a népek önrendelkezésére vonatkozó wilsoni elveket csak Magyarország kárára alkalmazták. Magyarország sorsáról nem 1920-ban döntöttek, hanem sokkal korábban, “sunyi háttértárgyalásokon”.

Felkészületlen politikusok, politikai kalandorok, önjelölt próféták, fizetett ügynökök, elfogult, részben korrumpált szakértők, magyargyűlölettel fertőzött újságírók közös munkája mindaz, amit ma trianoni diktátumnak hívunk

– fogalmazott.

Trianon pedig sem békét nem hozott, sem a térség fejlődését nem segítette, de az etnikai feszültségeket sem csökkentette – vont mérleget az államfő. A döntés egy soknemzetiségű országból több soknemzetiségű országot kreált, ezzel pedig újabb viszálykodás magvait hintette el. Súlyos felelőtlenségnek ítélte például a határok megvédésének, a diplomáciai háttérmunkának az elmaradását, vagy a titkosszolgálati jelentésekét a háttértárgyalásairól és háttér-megállapodásairól.

Orbán Viktor miniszterelnök az emlékülés végén odament az MSZP, az LMP és a Jobbik frakcióvezetőjéhez is, akiknek kézfogással köszönte meg a megemlékezésen való részvételt.  

Az emlékülés végén a képviselők elénekelték a Himnuszt és Székely Himnuszt. 

Egy hozzászólás “A trianoni emlékülés végén Orbán Viktor kezet fogott az ellenzéki frakcióvezetőkkel” bejegyzésre

  1. Qqriq szerint:

    (Jól tették gyurcsányi és csicskásai, hogy nem mentek el az emlékülésre, semmi keresnivalójuk nem volt ott.)
    Ha nem írtuk volna alá a békeszerződést, az antant hatalmak megszállják az országot. Napjaink általános nemzetközi joggyakorlata szerint az olyan megállapodás, amely kényszer vagy fenyegetés hatására jön létre, semmisnek tekintendő. Az érvénytelenség megállapításához a tényállás tisztázására van szükség. Ha a tényállás tisztázása nyomán bebizonyosodik egy szerződés semmissége, az eredeti állapotot, azaz a szerződés létrejöttét megelőző állapotot szükséges helyreállítani.

Itt lehet hozzászólni !