A Nemzeti Fórum felhívása a világ magyarságához

A kezdeményezők szerint ismét magunkra maradtunk

Gondola, Nemzetiforum.hu, Csepel.info

A politikai egyesület elnöke, Lezsák Sándor adott tájékoztatást az országgyűlési és az önkormányzati választások előkészületeiről, képzésekről, a szakértői kollégiumok, munkacsoportok programjáról.

Augusztus 29-én, szombaton, a Nemzeti Fórum országos munkaértekezletet tartott a Lakiteleki Népfőiskolán, amelyen több mint kétszáz meghívott, a Fidesz szövetségesének polgármesterei, parlamenti és önkormányzati képviselői, a helyi szervezetek valamint a munkacsoportok vezetői vettek részt.

Lezsák Sándor előadásában hangsúlyozta, hogy a magyar társadalom várakozásainak megfelelően, a Nemzeti Fórum tagsága is a nemzeti érdekek előtérbe helyezését várja a választások után megalakuló új országgyűléstől és kormányzattól. Ennek keretében elsősorban:

– az alkotmány és az államszervezet átalakítását a nemzeti hagyományok és a korszerű demokratikus igények szerint;

– számonkérést a tényleges politikai és a büntetőjogi felelősség alapján;

– a neoliberális gazdaságpolitika helyett a munka becsületét és a társadalmi igazságosság alapvető követelményeit előtérbe helyező gazdasági és szociális politikát;

– nemzeti vagyonleltár és országmérleg elkészítését;

– az állami korrupció felszámolását;

– a közbiztonság és az ország védelmi képességeinek helyreállítását;

– a hazai vállalkozók, gazdák, termelő üzemek támogatását;

– a magyar termőföld, az erdők, a vízkészlet, a nemzet stratégiai vagyonának védelmét;

– a családtámogatási rendszer visszaállítását;

– az egészségügyi, az oktatási- nevelési intézményrendszer újraépítését és az intézményekben dolgozók munka- és létfeltételeinek kellő biztosítását;

– a kulturális politikában az anyanyelv védelmének, a nemzeti hagyományoknak és kulturális értékeinknek az elsőbbségét;

– nemzeti érdekű külpolitikai stratégia és hiteles országkép kialakítását;

– az utódállamokban élő magyarság autonómia törekvéseinek és magyar állampolgárságának támogatását.

Az elszakított nemzetrészek körében tapasztalható példátlan méretű etnikai tisztogatás miatt, különös tekintettel a szlovák nyelvtörvényre, a Nemzeti Fórum felhívással fordult a nyugat-európai és a tengeren túli magyarokhoz, hogy a tényekről egyénileg valamint szervezeteik, egyesületeik segítségével tájékoztassák kormányukat, országuk külképviseleteit és az emberi jogokat védő intézményeket.

Lezsák Sándor 2009. december 5-ére, Budapestre összehívta a Nemzeti Fórum IV. Országos Gyűlését.

gondola.hu

A Nemzeti Fórum felhívásának teljes szövege:

FELHÍVÁS A VILÁG MAGYARSÁGÁHOZ

A balliberális kormány bűnös tehetetlensége, az Európai Unió közömbös magatartása miatt az egyre feszültebb Duna-menti hidegháborúban a magyarság újra magára maradt és áldozata lehet a Kárpát-medencében zajló asszimilációs politikának, magyarellenes provokációknak, az alapvető emberi jogokat sértő rasszista törvényeknek.

Érdemi, történelmi változást, a nemzetgyilkossági kísérlet megakadályozását, a kedvezőtlen hatások csillapítását, megszűntetését, térségünk kívánatos stabilitását csak a parlamenti választások után megalakuló országgyűléstől, az új kormány működésétől és a hatékony uniós képviselettől várhatjuk.

A diaszpórában élő magyarok – ahogyan tették ezt eredményesen az elmúlt évtizedekben – most is azzal segíthetik közös nemzetpolitikai törekvéseinket, hogy a világ minden részében, országában a történtekről hitelesen tájékoztatnak és felelősen tiltakoznak.

Mindezek érdekében felhívással fordulunk a világ magyarságához, egyházakhoz, egyesületekhez, politikai és társadalmi intézményekhez, hogy egyénileg, vagy közösségük nevében tényfeltáró elemzésekkel, dokumentumokkal tájékoztassák országuk kormányát, külképviseleteit, a parlamenti képviselőket, egyházi vezetőket, jogvédő szervezeteket, újságok-, rádió- és televíziós csatornák hírszerkesztőségeit az utódállamokban élő több milliós magyar nemzeti kisebbség áldatlan helyzetéről. A lehetőségek szerint fordítsák le az interneten is megtalálható szlovákiai államnyelvtörvényt és a tényeknek megfelelő elemzésben hívják föl a figyelmet a szeptember elsején hatályba lépő törvény súlyos következményeire.

A tájékoztató szövegek, elemzések, tiltakozások másolatát, a címzettek névsorával együtt e-mailen (diaszpora@gmail.com) vagy postán (Lezsák Sándor alelnök, Parlament, H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) október elsejéig küldjék el. A beérkező dokumentumok nyilvánosságra hozataláról a honlapunkon (www.nemzetiforum.hu) kívül is gondoskodunk.

Az aláírók teljes névsorát itt olvashatják el.

Itt lehet hozzászólni !