Európa elvesztése

Bayer Zsolt

iijanospaltermigransok

Tudtuk, hogy el fogjuk veszteni. Hiszen az EU nem engedhette meg magának, hogy jogszerűen, tisztességesen, törvényesen járjon el, mert ha jogszerűen, tisztességesen és törvényesen járt volna el, akkor fel kellett volna adnia minden eddigi álláspontját a migráció ügyében.

Az EU migrációs politikája tragédia. És szinte lehetetlen eldönteni, hogy az EU (és a tagállamok) vezetőinek a többsége pusztán idióta, vagy cégéres gazember. Az EU migrációs politikája az önfeladás politikája. Az EU migrációs politikája öngyilkosság. Az EU (és a tagállamok) vezetőinek a többsége éppen most, a szemünk láttára tesz tönkre egy földrészt, egy kultúrát, egy civilizációt, most tesznek tönkre nemzetállamokat és nemzeteket, egy vallást, mindent, ami élhető élet, most dobják fel a liberalizmus rulettjén a zöld nullára a jövőnket.

Az EU hozott egy jogtalan, szabálytalan és eszement határozatot, megkerülve saját, érvényben lévő jogszabályait és intézményeit (dublini rendelet, Európai Tanács), és azóta foggal-körömmel ragaszkodik ehhez az eszement rendelethez. Nem számít az amúgy még mindig érvényben lévő dublini rendelet, amely szerint az a tagállam felel a bevándorlási kérelem elbírálásáért, amely országban a migráns belépett az EU-ba.

És nem számít az EU legfőbb politikai döntéshozó testülete, az Európai Tanács sem, hiszen ha az nem hozza meg az EU (és a tagállamok) vezetői többségének szája íze szerinti döntést, hát legfeljebb kikerülik, és egy alsóbb szintű fórumon átverik. És a becstelenségek, jogtalanságok, szabálytalanságok hosszú sorának legvégén ott áll az Európai Bíróság, amely szentesíti mindezt.

Szentesíti Európa végső tönkretételét.

Persze van ebben az egészben valami sorsszerű, valami isteni igaz­ságtétel. Hiszen Európa nyugati felének országai történelmük egy adott szakaszában hatalmas gyarmatbirodalmat hoztak létre. Ilyen volt Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Belgium, s jóval kisebb mértékben még Olaszország is. Ezek az országok elfoglalták a világ egy részét (olykor hatalmas részét), az ott lévő kultúrát és civilizációt elpusztították, az ott élő népeket kiirtották vagy megtizedelték, és az ott lévő kincseket, nyersanyagokat, értékeket elszállították saját országaikba, az életben hagyott bennszülötteket meg rabszolgamunkára fogták.

Ez a Nyugat dicső története, így és ebből lettek gazdagok, így és ebből építettek nagy és erős országot maguknak, így és ebből lettek acélosak, így és ebből építettek demokráciákat. Majd ebből a pozícióból elkezdték lenézni és kioktatni az Európa keleti és középső részein élő, gyarmatbirodalommal soha nem rendelkezett népeket. (Németország kivétel, sosem volt jelentős gyarmatbirodalma, Németország a második világháború miatti lelkiismeret-furdalás és hetvenévnyi, gigantikus mértékű agymosás áldozata.)

Ez a gyarmatbirodalom pedig elindult egykori rabtartóihoz, és benyújtja a számlát. Ez a sorsszerűség, a deus ex machina. Ettől persze nekünk is fáj. Hiszen ifjúságunk nagy álma, a Nyugat mítosza válik éppen semmivé a szemünk előtt, s persze épp így válnak élhetetlenné, riasztóvá és rettenetessé álmaink városai is, Párizstól Londonig, Rómától Velencéig minden.

Ám a legelviselhetetlenebb az, hogy a Nyugat most úgy döntött, saját mocskát és bűnét szépen egyenletesen szétkeni az egész EU-ban. Törvénytelenül, becstelenül.

Ez az, amiről szó sem lehet – hozzon akármilyen döntést a bíróságuk, fenyegetőzzenek bármivel! Mert Európa ma ide szorult vissza, a mindig lenézett, megvetett, meggyalázott Kelet-Közép-Európába. És ennek így is kell maradnia. Úgyhogy itt kvóta szerinti elosztás nem lesz! Soha!

Forrás: Bayer Zsolt, Magyar Idők

Egy hozzászólás “Európa elvesztése” bejegyzésre

  1. bagoly szerint:

    Teljesen világos, kommentár sem kell hozzá !

Itt lehet hozzászólni !