Új érettségit követelnek Gyurcsány fiának iskolájában (+videó)

FH, Gondola.hu, Hír TV

Az érettségi vizsga megismétlését követelik a Montessori Alapítványi Iskolában azok a szülők, akiknek gyermekei véleményük szerint nem egyenlő eséllyel vágtak neki a vizsgának – erről adtak tájékoztatást szerdán az érintett szülők.

Az Oktatási Hivatal ugyanakkor nem talált olyan törvénysértést, amely indokolná a Montessori Alapítványi Iskola idei érettségi vizsgáinak megkérdőjelezését vagy megsemmisítését. A hivatal azután kezdett vizsgálatot, hogy több szülő is bejelentést tett, akik egyebek mellett azt állították: a vizsgán kivételeztek Gyurcsány Ferenc miniszterelnök fiával.

A szülők szerdai tájékoztatása szerint az iskolában nem minden tanárnak volt megfelelő szakképzettsége, ráadásul a tanulóknak több tantárgyból még közvetlenül az érettségi vizsgák előtt sem voltak tankönyveik. A szülők június végén az Oktatási Hivatal mellett az oktatási tárcához, az Állami Számvevőszékhez, az adóhatósághoz, a Fővárosi Főügyészséghez és a fővárosi főjegyzőhöz is eljuttatták kifogásaikat.

A szülők az érettségi vizsgák megismétlését, és a vizsgálatok lezárultáig az iskola működésének felfüggesztését követelik. A tájékoztatón azt hangsúlyozták, nem politikai indíttatású a kezdeményezésük. Az egyik diák édesanyja azt mondta: valószínűleg nem a kormányfő áll az ügy mögött.

Az Oktatási Hivatal az eddigi vizsgálat során meghallgatta a szülőket, a pedagógusokat, az intézmény vezetőjét és az érettségi vizsgabizottság elnökét is. A hivatal korábbi közleménye leszögezi: bár nem találták törvénysértőnek az érettségi lebonyolítását, az intézmény működésének ellenőrzése tovább folyik.

Forrás: Független Hírügynökség, Gondola.hu

Új érettségit követelnek Gyurcsány fiának iskolájában

Az érettségi vizsga megismétlését és átfogó vizsgálatot követelnek Gyurcsány Ferenc fia osztálytársainak a szülei. A két, neve elhallgatását kérő szülő az Oktatási Minisztériumhoz, az Oktatási Hivatalhoz, az Állami Számvevőszékhez, az APEH-hez és a fővárosi ügyészségre is eljuttatták kifogásaikat. A érettségit követően a szülők azért tettek bejelentést, mert szerintük kivételeztek Gyurcsány Ferenc legidősebb fiával.

Átfogó vizsgálatot és az érettségi megismétlését követelik a Gyurcsány-fiú osztálytársainak szülei. Korábban már bejelentést tettek az Oktatási Hivatalnál, mert szerintük az érettségin kivételeztek a kormányfő idősebbik fiával. Azt állítják: a miniszterelnök gyereke az egyik tárgyból plusz egy órát kapott, az ehhez szükséges sajátos nevelési szakvéleményt azonban nem tudta bemutatni. A szülők szerint Gyurcsány fia, a többiektől eltérően, három tantárgyból különteremben, szaktanár felügyelete mellett, zárt ajtó mögött adhatott számot tudásáról.

Az oktatási tárca felügyelete alá tartozó Oktatási Hivatal az érettségivel kapcsolatban hétfőn megszüntette a vizsgálatot, az iskola működését azonban még ellenőrzik. „Találtunk törvénysértéseket, azonban nem olyan súlyúakat, ami a sikeres érettségi vizsgák megismétlésére köteleznének minket vagy az intézményt” – nyilatkozta Bakonyi László, az Oktatási Hivatal elnöke.

A szülők szerint az iskolában nem minden tanárnak van megfelelő iskolai végzettsége. Ráadásul a szóbeli érettségin volt, akinek ötször lehetőséget adtak póttétel húzásra. A szülők az Oktatási Hivatal mellett az oktatási tárcához, az Állami Számvevőszékhez, az adóhatósághoz, a Fővárosi Főügyészséghez és a fővárosi főjegyzőhöz is eljuttatták kifogásaikat.

Forrás: Hír TV

Nézze meg a Hír TV videó-összefoglalóját!

A szülők észrevételei az Oktatási Hivatal jegyzőkönyveire:

Tisztelt Oktatási Hivatal!

Jogorvoslati kérelmünk, illetve Jogorvoslati kérelem kiegészítésünk kapcsán elindult, majd elvégzett vizsgálat során Önök az abban foglaltak közül az alábbiakat nem tették vizsgálat tárgyává

·         Az iskola vezetősége már az írásbeli vizsga napján, annak befejezésével egyidejűleg aláíratta a tanulókkal, hogy nem emelnek kifogást az adott írásbeli vizsgával, akkor, amikor ezen nyilatkozatot minden egyes tanulónak az írásbeli érettségi vizsga javítása utáni megtekintés alkalmával kell ezt megtenni, nem beszélve arról, hogy nem olvasták fel nekik az abban hivatkozott jogszabály teljes szövegét, és annak értelmezését.

Kérjük ennek utólagos kivizsgálását!

·         Kértük az intézmény teljes körű átvizsgálását. Nem terjedt ki a vizsgálat arra vonatkozólag, hogy az oktatásban résztvevő pedagógusoknak megfelelő jogosítványuk lett volna például az érettségire való felkészítésre, az érettségi vizsgák lebonyolítására, stb.

Kérjük ennek alapos kivizsgálását, hiszen úgy gondoljuk, hogy bárki állíthat , bármit, az erről szóló dokumentáció megléte törvény adta feltétel! Ezenkívül kérjük a felmutatott dokumentumok eredetiségének megvizsgálását is, tekintettel az előzményekre!

·         Nem terjedt ki a vizsgálat arra vonatkozólag, hogy miután nem teljesítette az intézmény, illetve az intézmény vezetősége, a jogszabály előírtakat , mikor és hogyan kívánja korrigálni a megnevezett tanuló bizonyítványát. Ezenkívül nem terjedt ki a vizsgálat nevezett tanuló, bemutatott bizonyítványai alapján , az erre vonatkozó vizsgálat lefolytatására. Kérjük ennek pótlását!

·         Az áprilisban lezajlott kis érettségi vizsgalapok nem kerültek vizsgálat alá. Kérjük a vizsgálat kiterjesztését erre vonatkozólag is!

Az elvégzett vizsgálat alapján, illetve az Önök által feltárt hiányosságok alapján , melyeket az Önök által átadott írásos anyagban dokumentálva van az alábbi észrevételt kívánjuk megtenni.

·         A 2008. július 02. napján felvett jegyzőkönyv „ Tanügyi dokumentumok „ ellenőrzésére vonatkozó összesítés 1. pontjában , miszerint rendelkezett -e az intézmény a 2007/2008. évre vonatkozó hatályos alapító okirattal , az Önök válasz „igen „ volt. Azonban az ellenőrzés alkalmával be kellett volna nyújtaniuk, illetve nevezett jegyzőkönyv mellékletét kellet volna tartalmaznia az eredeti Alapító okiratnak is, mivel az Alapító okirat teljes körű , mindenre kiterjedő részletezését, ezen okirat tartalmazza. Ennek pótlása alapvető momentum ezen vizsgálatra .

·         Az előzőek alapján tehát a 3. pontban részletezettek nem felelnek meg a teljes igazságnak, hiszen a bemutatott Alapító okirat nem tartalmazza mindenre kiterjedően az ebben a pontban meghatározott kérdésekre adott válaszokat. Ezért az eredeti Alapító okirat pótlása szükségszerű!

·         Ezen jegyzőkönyv 4. pontjában az a kérdés kerül rögzítésre, miszerint rendelkezett-e az intézmény a 2007/2008. tanévre érvényes, hatályos működési engedéllyel. Miután az adott kérdésre nincs megjelölt válasz, joggal feltételezhető, hogy nincs ilyen dokumentum nevezett intézmény birtokában. Kérjük ennek haladéktalan pótlását!

·         Ugyanezen jegyzőkönyv hatodik pontjában sem megfelelő az „igen” válasz, miután a hetedik pontban, az összhangban állás kérdésében a válasz már „ nem „ , valamint a 7. pont mellékleti magyarázata tartalmazza, hogy a tantárgyfelosztás szerint a pedagógusok által megtartott tanóra összevontan került megszervezésre, azonban az osztályok órarendje nem ezt tükrözi, azaz a tantárgyfelosztás alapján készített órarend nem tartalmazza egyértelműen a tanórai foglalkozások rendjét.

·         Több olyan pont van az összesítésben, melyek nem kerültek kitöltésre. A „Tanügyi dokumentumok 2. pontja szerint, melyben arra kellet volna válaszolni, hogy a hibás bejegyzések érvénytelenítése és helyesbítése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, vagy az 5. pont szerint kérdés, miszerint a törzslapok tartalmazzák-e a tanulók ügyeivel kapcsolatos döntéseket, vagy a 8. pont, vagy a 9. pont . Ezek pótlása szükségszerű lenne.

·         A 11. pont szerinti kérdés , miszerint a jogszabályi előírásoknak megfelelően fejezték-e be a tanulók középiskolai tanulmányaikat, egyértelműen mutatja, hogy nem, tehát az intézmény nem látta el a törvényben előírt kötelezettségét, alkalmatlan arra, hogy az intézmény tovább tudjon működni, mint oktatási intézmény!

·         Ugyanezen jegyzőkönyv magyarázati mellékletében egyértelműen kinyilatkoztatják, hogy az ellenőrzés alkalmával nem voltak megfelelőek a jogszabályi előírásokban szerepelő nyilvántartások , illetve sorozatosan jogszabálysértő módon történtek a nyilvántartásban eszközölt javítások, illetve a javítások több esetben nem hitelesítettek. Egyértelműen azt bizonyítják ezek az Önök által tett megállapítások, hogy az intézmény vezetősége úgy, és akkor javított, ahogy neki tetszett, és ahogy neki jólesett, ez több mint jogszabály sértés, ez törvény szegés.

·         Ugyanezen jegyzőkönyv tanúsága szerint a teljes tanulói létszám 144 fő, ezen belül a 10.11.és 12. osztály összesített létszáma 32 fő.

Az iskola nyilvántartása szerint, valamint a tanulók állítása szerint a 10.; 11. és 12. osztály összevontan tanult , egy tanteremben. Megjelölt tanterem alapterülete maximum 25 négyzetméter. Érdekesnek találnánk, ha ebben a tanteremben 32 fő került volna oktatásra, hiszen el sem fértek volna. Ennek ellenőrzése a Hivatal részéről a jogszabályi feltételek megléte miatt is elkerülhetetlen, miután a három évfolyam létszáma ténylegesen nem haladta meg a húsz főt.

·         Tévesen került megjelölésre a Tanügyi dokumentumok 5. kérdésére adott „igen” válasz, miután nem a jogszabályi előírások betartásával történt a tanulók vizsgaeredményeinek felvezetése az érettségi vizsga törzslapjára,hivatkozva arra a tényre , miszerint egy érettségi bizonyítvány kiállításra került, annak ellenére, hogy az jogtalan! Kérjük ennek feltétlen, mielőbbi javítását az Önök részéről! Az intézményben egyik érettségiző tanuló, aki a kihirdetés alkalmával nem teljesítette az érettségi vizsga követelményeit, azaz elégtelen osztályzatot kapott az egyik tárgyból, határozottan kijelentette és írásban is adta, hogy meg van az érettségi bizonyítványa, ami állítása szerint valamilyen módon az otthonába került. Kérjük ennek alapos kivizsgálását, hiszen az előzmények alapján jogtalanul birtokolja azt!

Ugyanez vonatkozik mind a 6. illetve a 7. pont kérdéseire adott válaszokra is.

·         Tévesen került megjelölésre a Tanügyi dokumentumok 9. pontja szerinti kérdésre adott „ igen” válasz, miután az érettségi vizsgák jegyzőkönyvei hiányosak, hiszen nem került rögzítésre, hogy melyik tanuló , melyik teremben és mennyi időt töltött az írásbeli érettségi vizsgájával a megadott időn felül. Ennek hiánya további törvénysértés az intézmény részéről!

·         Az Alkalmazási feltételekről készül jegyzőkönyv tartalmához egyöntetűen az alábbi észrevételt kívánjuk hozzá tenni.

Ezen jegyzőkönyv olyan súlyos és olyan sok hibát tár fel, hogy ahhoz hozzá tenni már nem lehet.

Észrevételként azonban hangsúlyozottan az alábbiakat kívánjuk hozzátenni.

Az Önök által elvégzett vizsgálat eredménye , hogy ezen oktatási intézményben minden törvényszegést elkövettek, minden jogszabályt kikerültek, minden jogszabályt megszegtek és visszaéltek azzal a ténnyel, hogy nem volt ellenőrzés az oktatási intézményben. Ezekért a jogszabály sértésekért, ezekért a törvénysértésekért felelős mind az intézmény vezetősége, mind az intézmény tanári kara, mind az oktatási intézményt fenntartó és alapító.

·         Az érettségi vizsgabizottság elnökével készült jegyzőkönyvre az alábbi észrevételt kívánjuk tenni.

A vizsgabizottság elnökének meg kell győződnie arról, hogy kapott-e valaki időhosszabbítást. Ha nem tette meg , nem látta el a feladatát teljes körűen.

A vizsgabizottság elnökének nyilatkozata is mutatja, hogy nem látta el a feladatát , hiszen van olyan tanuló, akinek nincs sajátos nevelési igénye.

Nyilatkozata nem valós, hiszen június 20.-ná tudta meg, hogy volt tanuló akit megbuktattak. A szóbeli napján június 18. napján a reggeli tájékoztatása lakalmával ezt nem hangzott el a szájából.

Elfogadhatja -e egy vizsga bizottság elnöke a szóbeli nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy a vizsgáztatóknak megvan-e a végzettségük hozzá? Felelős , magára valamit is adó vizsgabizottság elnöke , minimum az írásos dokumentációt átnézi. Megjegyezni kívánjuk, hogy ezt már az írásbeli érettségi vizsgát megelőzően, vagy legalábbis az írásbeli vizsgák megkezdésének a napján ellenőriznie kellett volna, azonban az írásbeli érettségi vizsgák napjain egyetlen egy esetben sem volt jelen, amit még a szülök is tudnak igazolni!

A vizsga bizottság elnöke többször engedélyezte a pót tétel húzását nem egyszer , több esetben az ismételt, tehát másodszori, vagy akár ötödszöri pót tétel húzására közel egy óra múlva is sor kerülhetett az engedélyével.

A vizsgabizottság elnöke, ha lelkiismeretesen megnézte volna a tanulók felmentésére vonatkozó dokumentációt, ki sem merte volna jelenteni, hogy a felmentést nem a szóbeli vizsgák alkalmával kell benyújtani, hiszen nevezett tanulónak már négy éve szerepel a felmentésre jogosító orvosi igazolás , és szerepel a tanuló dokumentációjában.

·         Az oktatási intézmény igazgatónőjével készült jegyzőkönyvre az alábbi észrevételt kívánjuk tenni.

Ha megfelelően kezelte volna a mentességre irányuló szakvéleményeket, nem fordulhatott volna elő, hogy nem biztosít egy tanuló részére további felkészülési időt.

Az igazgatónő nem az igazságnak megfelelően nyilatkozott arra vonatkozólag, hogy nevezett diák nem teljesítette a szaktanár által kért feladatot, mivel az elkészült feladatokat a szülő saját kezűleg adta át azokat az intézmény igazgató helyettesének, tanúk jelenlétében!

A szóbeli vizsga megkezdése előtt , a tájékoztató értekezleten, melyen több szülő is jelen volt nem hangzott el, hogy nevezett gyermek csak előrehozott szóbeli érettségi vizsgát tehet, mert elégtelen osztályzatot kapott.

A bukásra álló diák testvérét kizárólag azért keresték meg telefonon, mert hiányzott éppen az iskolából. Ezenfelül az édesapját írásban egyetlenegyszer sem keresték fel azzal, hogy probléma volt, pedig ez jogszabályban előírt kötelessége az intézménynek!

Az intézmény több időpontban hívta a tanulókat az írásbeli érettségi vizsga megtekintésére, saját döntésében külön csoportokban, külön időpontokban.

Az iskola igazgatónője nem a valóságnak megfelelően, hazugsággal rágalmazza meg azon szülőket, akikről azt nyilatkozta, hogy konkrét fenyegetések , zsarolások hangzottak el , amikor a szülők felkeresték az iskolát, erre vonatkozólag, amennyiben nem vonja vissza ezen állítását , a hatályos jogszabályok figyelembe vételével bírósági eljárást kezdeményeznek a szülők ellene.

Észrevételezni kívánjuk, hogy a saját hanyagságát, a saját alkalmatlanságát kívánja ezzel palástolni, azonban ezért felelnie kell a megfelelő fórumon.

Ellentétesen nyilatkozik a vizsgabizottság elnökével arra vonatkozólag, hogy a szóbeli vizsga napján a kora esti órákban szóbeli tájékoztatás történt az érettségi vizsgák eredményére vonatkozólag. Ezen a ponton is valótlant állít, mint mindenhol máshol.

Saját bevallása szerint is megszegte az érettségi vizsgáztatásra vonatkozó jogszabályokat, súlyosan törvényt sértett.

A jegyzőkönyv mellékleteként becsatolt dokumentumokkal kapcsolatban az alábbi észrevételt kívánjuk megtenni.

·          „Jelenléti ív” 2008.01.28.- i szülői értekezlethez – Ebben a jelenléti ívben állítólag a tanulók vannak felsorolva. Ezen jelenléti ív szerint a 11. osztályban 10 tanuló van. A korábbi , „ Tanügyi dokumentumok „ vizsgálatának mellékletében azonban 11. osztályosként 12 fő tanuló van megjelölve. Melyik szám adat igaz? Mikor és kinek hazudott az iskola vezetősége, tanári kara?

Kérjük a tanuló létszámmal kapcsolatos teljes körű vizsgálatot is, miután különböző létszámmal van nyilvántartás az előzőek szerint!Ezen kívül az iskola által megjelölt 144 fő létszám sem felel meg a valóságnak. Ebben az esetben feltétlenül szükséges, hogy a tanulók egyesével ellenőrzésre kerüljenek, egyáltalán ebben az oktatási intézményben folytatják-e a tanulmányaikat , vagy csak a neveik vannak feltüntetve!

·         Készült egy feljegyzés, melyet mellékletként benyújtottak Önöknek. Ezen melléklet állítólag tartalmazza azt, amikor a szülök felkeresték az iskolát az érettségire vonatkozólag.

Feljegyzés készíthető bárhol, bármikor. Azonban felhasználni, írásos dokumentumként csatolni hivatalos irathoz csak abban az esetben lehet, ha az összes szereplő azt aláírja, valamint véleményezi. Ebben az esetben azonkívül, hogy több érdekelt fél nem volt jelen a feljegyzés elkészítésekor és jóváhagyásakor, nem tartalmazza a valóságnak megfelelő adatokat.

Erre nézve ismételten kijelentik a szülők, hogy ezeket a rágalmazásokat kénytelenek az iskola igazgatónője elleni, valamint ezt a feljegyzést aláíró pedagógusai ellen kezdeményezendő hatósági, bírósági eljárást kezdeményezni rágalmazás, becsületsértés, hatóság félrevezetése címén felhasználni.

Az eljáró szerv megállapításai dokumentummal kapcsolatban az alábbi észrevételt kívánjuk tenni.

·         Két tanuló esetében feltüntetésre került a sajátos nevelési igényű szakvélemény. Az egyik tanuló esetében tartalmazta az iratanyag a szakvélemény, a másik tanuló esetében az ellenőrzés alkalmával nem állt rendelkezésre a szakvélemény. Mégis az iskola annak a tanulónak biztosított plussz időtartamot, akinek nem volt fellelhető a szakvéleménye., akinek volt annak nem . Ez nem minősíthető másnak csak önhatalmúlag elrendelt kivételezésnek, jogszabálysértésnek!

·         A megállapítással ellentétben a 10.; a 11. és a 12. osztály egyszerre volt oktatva. Az oktatásuk is összevontan, amit a legjelesebben a mellékletekben szereplő órarend bizonyít. Az órarend tanúsága szerint naponta minimum négy óra összevonta volt megtartva. Pl.: történelem, angol, magyar, matematika, testnevelés, stb.

·         A foglalkoztatási részből egyértelműen kiderül, hogy az intézményben oktató pedagógusok túlnyomó többsége nem rendelkezik a megfelelő szakképzettséggel, nemcsak az oktatásra vonatkozólag, hanem a vizsgáztatásra vonatkozólag is. Az Önök által végzett vizsgálat alkalmával egyértelműen kiderül, hogy nem oktathatták volna a tanulókat a nevezett osztályban! Az Önök által végzett vizsgálat alkalmával egyértelmű és vitathatatlan, hogy nem vizsgáztathatták volna a tabulókat az érettségi vizsgák alkalmával, vagyis az intézményben lefolytatott érettségi vizsgák semmisek, azokat érvényteleníteni kell a hatályos, ide vonatkozó jogszabályok szerint!!!

Figyelembe véve az Önök által tett megállapításokat, valamint az általunk tett megállapításokat összegezve az alábbi észrevétel kívánjuk tenni összeségében a vizsgálattal kapcsolatosan.

A közoktatási törvény, valamint a hatályos idevonatkozó egyéb jogszabályok figyelembe vételével az alábbi súlyos hiányosságok kerültek megállapításra.

·         Tanügyigazgatás

Nem a jogszabályban előírtak szerint végzi a nyilvántartásokat.

Nem a jogszabályban előírtak szerint tájékoztatja a szülőket gyermekeik eredményére vonatkozólag.

Nem a jogszabályokban előírtak szerint eszközli a javításokat az egyébként hiányosan vezetett nyilvántartásaiban

Szabálysértően , összevont csoportokban oktatja a diákokat. Kiemelendő az utolsó három év összevonása.

Érettségi vizsgákkal kapcsolatos jegyzőkönyvek hiányossága.

·         Az állam vizsga megszervezése

Nem a jogszabályoknak megfelelően történt a vizsgára való jelentkezés.

Nem a jogszabályoknak megfelelően történt az érettségi vizsgára vonatkozó intézkedés a szülői szervezet felkérését illetőleg

Nem a jogszabályoknak megfelelően bonyolította le az érettségi vizsgákat

Jogszabálysértően kaphatott érettségi bizonyítványt egy vizsgázó.

·         Foglalkoztatás

Az intézmény nem rendelkezett a jogszabályban előírt alkalmazotti létszámmal. A törvényi előírás minimum 70% határozatlan időre szóló munkaviszonyban lévő alkalmazotti létszám.

Az intézményben alkalmazott pedagógusok nem rendelkeztek a megfelelő szakképzettséggel, szakképesítéssel.

Nem rendelkeznek a munkakörük betöltéséhez szükséges végzettséggel , nem oktathatták volna a 12. osztályos tanulókat./olasz, német,biológia,stb./

Nem rendelkeztek az előírt szakképesítéssel, nem vizsgáztathatták volna őket az érettségi vizsgákon./magyar, történelem, angol, matematika,stb./

A lefolytatott érettségi vizsgák kivétel nélkül semmisek, a vizsga eredmények semmisek.

Az érettségi írásbeli vizsga alkalmával szaktanár nem lehet jelen a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett, mégis előfordult, hogy szaktanár folyamatosan közel egy órát tartózkodott az írásbeli vizsga alkalmával. Eszerint az adott érettségi tantárgyból tett érettségi vizsga semmis.

Megjegyezni kívánjuk, hogy tudomásul vettük, hogy az Oktatási Hivatal az eljárás, illetve az ellenőrzés alatt feltárt hiányosságok miatt az intézményt kizárólag szabálysértési eljárás keretében pénzbírság kiszabására jogosult. A feltár hiányosságok ismeretében azonban az oktatási intézménnyel nem tudják pótoltatni a szakmai és egyéb hiányosságokat, ezért a 2008. évbe május és június hónapban lefolytatott érettségi vizsgák megsemmisítésére vonatkozólag feltétlenül meg kell tenni a megfelelő lépéseket!

Azonban a vonatkozó jogszabályok szerint az Oktatási Hivatal kötelezettsége tovább az is,

·         hogy eljárást kezdeményezzen a jegyzőnél, főjegyzőnél az intézmény tevékenységével összefüggő törvénysértés megszüntetése érdekében

·         a normatív költségvetési támogatás és hozzájárulás felülvizsgálatára, folyósításának felfüggesztésére

·         az oktatásért felelős miniszternél, hogy gyakorolja az e törvény 93. paragrafusának (4)-(5) bekezdésében meghatározott jogkörét

·         a semmisség megállapítása , illetve a megtámadható döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében bírósági eljárást indít

Ezért kérjük a Tisztelt Oktatási Hivatalt, hogy az előzőekben felsorolt hivatalos szervek felé tegyék bejelentési kötelezettségüket.

A fentiekben részletezettek alapján, tehát az Oktatási Hivatalnak az általa lefolytatott vizsgálat, és annak eredményeképpen meg kell tennie, kötelessége a feltárt hiányok tudatában, a megfelelő hatóság felé a bejelentését az eljárások kezdeményezését, függetlenül attól, hogy a szülők a törvény adta joguknál fogva, a mellékelt vizsgálati anyag szerint is megalapozottan a megfelelő eljárásokat jelen beadványukkal, észrevételezésükkel egyidejűleg is megteszik.

Fentiek figyelembe vételével fenntartjuk, illetve megerősítjük a beadott jogorvoslati kérelmünkben foglaltakat, fenntartjuk annak okán is, hogy a lezajlott vizsgálat szinte mindenben alátámasztja az általunk leírtakat.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy nevezett intézmény a vizsgálat eredményét tekintve is teljesen megalapozatlanul folytatja tevékenységét, jogszabálysértő módon oldja felmerülő problémáit. Az intézmény alkalmatlan a feladata ellátására, szakmai szempontból nem biztosítja megfelelően a közoktatási törvényben előírtakat, ezzel komoly , felmérhetetlen károkat okoz az oktatásra jogosult tanulókat, diákokat.

Budapest 2008. július 15.

7 hozzászólás “Új érettségit követelnek Gyurcsány fiának iskolájában (+videó)” bejegyzésre

 1. topikfan szerint:

  Minden napra egy Gyurcsány fiút támadó cikk a csepel.info-n? Ennyit még a Magyar Nemzet sem támadja Gyurcsányt. Jobboldalon nem létezik sem isten, sem ember, sem család? Ezek szerint nem. És ezt most komolyan gondolom, írom.

 2. nekünk ment el az eszünk szerint:

  nem pedig nektek

 3. Nagyapó szerint:

  topikfan!
  – Közepesen művelt ember is tudja, hogy Istent nagy betűvel írják (l.: Jókai: Egy az Isten).
  – Ha Gyurcsány összes negatív ténykedéséről írna a Csepel.infó, év végéig lenne témája.
  – Az idézett cikkeket az Origó.hu, MTI, Hírextra.hu stb. helyekről vette át a Csepel.infó.
  – Az „ál” Montessori iskolában valószínűleg pénzért lehet „tudást” venni. 300 000 Ft befizetésével a gyermek (nem Gyurcsány) nem bukott meg.
  – Viszont régi mondás, hogy „nem esik messze az alma a fájától”

  Ceterum censeo… A kommunista, ha kinyitja száját hazudik, ha kinyújtja kezét lop.

 4. Kati szerint:

  Gyurcsány fiával kapcsolatosan szeretném megemlíteni, hogy a vizsgálat eredménye egyáltalán nem lepet meg. Erre számítottam. Nem akarom bántani senki gyerekét, de kérdem én milyen ember válik az ilyenből aki azt látja és érzékeli “az apám mindent elintéz” pénz van dögivel és csakegy szóba kerül az egész. Sajnos ezért tart itt Magyarország mert ilyen emberek vezetik , vagyis ilyen emberek vannak hatalomba. (mert ügye vezetésről szó sincs sajnos!!!!!!)
  MÁR NAGYON AKTUÁLIS LENNE , HA ELHÚZNÁNAK ÖRÖKRE!!!!!

 5. Gergő szerint:

  Így nem csodálom hogy ma már semmire sem jó az érettségi. A gyerek meg 1000%-os valószínűséggel hülye lesz mint az apja. Hülye szülőnek hülye gyereke van, ez egy végtelen ciklus amiből nincsen kiút.

 6. Pék szerint:

  Szánalmas ami ekörül folyik. Ha ezek a retartáld kölkök ötszöri próbálkozás mellett sem tudtak leérettségizni, miből gondolják hogy egy független bizottság előtt menni fog..?

Itt lehet hozzászólni !