Jogorvoslati kérelem-kiegészítést adtak be a szülők

Csepel.info

 

Érettségi

 

Mint arról a Csepel.info beszámolt, jogorvoslati kérelmet adtak be azok a szülők, akik szerint botrányos körülmények között zajlott le az érettségi és az érettségire való felkészítés a X. kerületi – azt megelőzően Csepelen működő – Montessori Alapítványi Általános Iskola és Gimnáziumban. Az eset nagy sajtónyilvánosságot kapott, mivel több diák szülei szerint az egyik tanuló, akivel az érettségi alatt kivételeztek, a miniszterelnök egyik fia volt. Az alábbiakban a tegnapi napon benyújtott jogorvoslati kérelem-kiegészítés teljes, eredeti szövege olvasható.

 

Jogorvoslati kérelem kiegészítés

 

Hivatkozva a 2008. 06. 19. napján beadott Jogorvoslati kérelmünkre, azt az alábbiakkal kívánom kiegészíteni.

 

– Mellékletben megküldöm Önnek azt a bizonyítványt,illetve nevezett bizonyítvány lapjainak fénymásolatát , melyet 2008. 06. 20. napján kaptunk kézhez.

 

Jellemzően kiderül belőle az iskola, illetve az iskola vezetőségének hanyag magatartása, alkalmatlansága egy oktatási intézményműködtetésére,melynek kivizsgálását kértük Önöktől.

 

1./ 2002/2003. tanév – A közoktatási törvény szerint a tanuló szüleit írásban, legkésőbb az iskolai év zárását megelőzően hatvan nappal értesíteni kell, hogy gyermeke valamelyik tantárgyból bukásra áll. Ez nem történt meg, nemhogy a tanév zárását megelőzően, de még a tanév zárásakor sem, a gyermek elkezdhette a 2003/2004. tanévet szeptemberben, nyolcadik osztályba lépett, elkezdte nyolcadik osztályos tanulmányait.

 

2003 november első napjaiban közölték szóban a szülővel, hogy előző tanévben megbukott, de ekkor sem közölték, hogy milyen tantárgyból. A bizonyítványból derül ki, hogy mely tantárgyból bukott meg.

 

Ügyvédi közreműködéssel , a jogszabályok súlyos megsértése miatt az iskola 2004. január 14.- napján igazolta , hogy a tanuló sikeres pótvizsgát tett 2004. január hónap folyamán.

 

2./ 2205/2006. tanév – A közoktatási törvény szerint a tanuló bizonyítványát legkésőbb az iskolai tanévzáró alkalmával a tanuló rendelkezésére kell bocsátani, de a magát a tanévet lezáró tantestületi ülést, melyen a tanuló érdemjegyeiről határoznak ezt megelőzően hét nappal meg kell szerveznie az iskola vezetőségének.

 

A tanév záró alkalmával a tanuló miután átadta az alapítványi hozzájárulást/ 300.000.- Ft/ , akkor az évzáró után meg kellett várnia , hogy bizonyítványát kitöltve megkaphassa. A kettő darab fénymásolatból is egyértelműen kiderül, hogy akkor lett kiállítva, hiszen hiányosan került kiállításra a bizonyítvány 6. és 7. oldala, nem beszélve arról, hogy informatikából elégtelen osztályzat lett beírva, majd a pénz átadását követően érdekes módon már közepes osztályzat lett beleírva, valamint több osztályzattal lett kiegészítve, illetve amíg a 6. és 7. oldalon a mulasztott óráinak száma még 21 volt, addig a 8. és 9. oldalon, a helyesbített bizonyítvány kitöltése alkalmával már nem volt mulasztott óra a tanuló részéről. Ezt meg lett tetézve azzal, hogy mind az igazgatónő, mind pedig az osztályfönök aláírására szolgáló helyen az iskola igazgatónőjének az aláírása szerepel.

 

Ezen kívül az átadott pénzösszegről sem a tanuló, sem pedig a szülő sem akkor , sem a mai napig nem kapott átvételi elismervényt, mind a mai napig nem kapott az alapítványi hozzájárulásról igazolást sem.

 

3./ 2007/2008. tanév – 2008. 06. huszadik napján , azaz mind a tanév záró után, mind pedig az érettségi írásbeli, és szóbeli vizsga után került átadásra a tanuló tizenkettedik osztályos bizonyítványa. A közoktatási törvény előírása szerint a tanulónak a bizonyítványát legkésőbb a tanévzáró alkalmával kézhez kell kapnia. Nevezett időpont ezt jóval meghaladta, majdnem két hónappal.

 

Ismételten a közoktatási törvény szabályzóira hivatkozva, a tanuló szüleit írásban legkésőbb a tanév zárását megelőzően értesíteni kell arról, ha a gyermeke valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatra áll.

 

Az iskola vezetősége ismételten súlyosan megszegte ezt a szabályzót. 2008. április közepén arról tájékoztatta szóban a tanuló szüleit, hogy három tantárgyból hiányzanak a dolgozatai a tanulónak, amennyiben azokat benyújtja, akkor nem lesz semmi probléma a tanuló érdemjegyeivel. A tanuló maradéktalanul teljesítette az iskola vezetősége, nevezetesen az iskola igazgatónője, illetve az iskola igazgató helyetteseként bemutatkozó úr által megjelölt dolgozatokat, írásbeli dolgozatokat, melyeket kivétel nélkül a tanuló szülője vitt be személyesen az iskolába. Azokat átvették és nyugtázták.

 

Egészen 2008. június 20. napjáig több szó nem esett a tanuló érdemjegyeiről. Ekkor azonban, ezen a napon egy sietve kitöltött , utólagosan vissza dátumozott bizonyítványt adtak át a szülő részére, melyet az is bizonyít, hogy az egyik érdemjegy kitöltésére már nem vette a fáradtságot az iskola vezetősége. Ezek szerint a közoktatási törvényben valahol szerepelhet, hogy a kitöltetlen érdemjegyek megállapítása a szülő utólagos feladata.

 

– A 2008. 06. 19. napján benyújtott Jogorvoslati kérelmünk kivizsgálásának tárgyát az érettségi lefolytatásával kapcsolatosan az alábbiakkal kívánjuk kiegészíteni.

 

A vizsgabizottság Elnöke 2008.06. 18. napján reggel fél kilenckor , a szóbeli vizsga megkezdése előtt, a közoktatási törvény előírásai szerint tájékoztatta az érettségiző diákokat, hogy az írásbeli vizsgán milyen eredményeket értek el. A vizsgabizottság elnöke, Pacskó Irén minden tanulónak egyesével elmondta az eredményét. Két tanuló kivételével mindenki elégtelen eredményért el egyes tantárgyakból, amiből természetesen az elnök tájékoztatása szerint szóbeli vizsgát már nem tehetett. Ezt több szülő, valamint az összes gyermek hallotta, hiszen nyilvános volt.

 

2008.06.18. napján, a szóbeli vizsga napján, a vizsga befejezése alkalmával elmondta, hogy ezen felül ki milyen eredményt ért el az egyes tantárgyakból a szóbeli vizsga alkalmával. Ezen a késő délutáni tájékoztatáson is egyértelműen, név szerint, egyesével sorolta fel az elért eredményeket. Ismételten az hangzott el, mely tájékoztatáson ismételten több szülő és az összes gyerek részt vett összességében az hangzott el, hogy teljes érettségi vizsgát két gyerek ért el, azaz , ez a két gyermek kap érettségi bizonyítványt, a többi tanulónak egyes tantárgyakból pótérettségit kell tennie, de a sikeresen elvégzett tantárgyakból igazolást kap.

 

Ennek ellenére a mai napon kiderült , hogy még két diáknak készítettek érettségi bizonyítványt, azaz megvan a teljes érettségijük. Ezenkívül azt a tájékoztatást adta az egyik tanuló, hogy a bizonyítványért be sem kellet mennie az iskolába, valamilyen módon mire haza érkezett már otthon volt.

 

Kérjük a kivizsgálását annak is, hogyan lehetséges, hogy a szóbeli érettségi napján , a vizsga bizottság elnökének a tájékoztatása szerinti eredmény hogyan módosulhatott, milyen elvek szerint került módosításra a már kihirdetett , végleges eredmény.

 

Hivatkozva a 2008. 06. 19. napján benyújtott „Jogorvoslati kérelem „ – re, valamint jelen „Jogorvoslati kérelem kiegészítés „ – re az alábbiakat kérjük ismételten a Tisztelt Hatóságtól!

 

****************

 

Kérjük fentiekre hivatkozva nevezett iskola teljes átvizsgálását, kérjük teljes átvizsgálás lefolytatását az iskola működtetésével, működésével kapcsolatosan , valamint az oktatásban résztvevő pedagógusok teljes körű átvilágítását pedagógiai tudásuk szempontjából, valamint az iskolában lefolytatott írásbeli és szóbeli érettségi vizsga körül történt eseményekkel kapcsolatos vizsgálat megindítását és lefolytatását.

 

Megjegyezni kívánjuk, hogy tudomásunk szerint , amikor jogorvoslati kérelem kerül beadásra, illetve a vizsgálat lefolytatása alatt, minden fél folyamatosan tájékoztatva van a bekövetkezett eseményekről, a vizsgálat részeredményeiről, valamint a vizsgálatot kérő, és a vizsgált alany többször megkérdezésre kerül. Történik ez azért, hogy a lefolytatott vizsgálat alatt minden fél folyamatosan tudjon reagálni az eseményekre. Ebben az esetben azonkívül, hogy email – en keresztül értesültünk arról, hogy a jogorvoslati kérelem alapján elindult egy eljárás semminemű tájékoztatást nem kaptunk, senki sem tud semmiről, senki nem tud felvilágosítást adni az ügy jelenlegi állásáról.

 

Kérjük tegyék lehetővé a folyamatos tájékoztatást, valamint kérjük, hogy ezek után tevékenyen részt tudjunk venni az eljárásban, valamint részletes tájékoztatást kívánunk kérni az eddig elért vizsgálati dokumentumokból.

 

Megjegyezni kívánjuk továbbá, hogy az érettségi vizsgák előtt, mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgákat megelőzően egy hónappal, azaz április elején úgynevezett próba érettségi írtak azok, akik érettségi vizsgát kívántak tenni. Ezek a dolgozatok az iskola nyilvántartásában kell hogy szerepeljenek, ezeket az iskolának minden tanulójuk dossziéjában kell, hogy tárolják. Nos! Ezek a próbaérettségi dolgozatok minden tanulónak minimálisra sikerült. Azaz, ha egy tanuló áprilisban , az úgynevezett próba érettségi alkalmával elért eredménye nem éri el az öt százalékot, kérdéses, és megkérdőjelezhető, ha nem egészen egy hónap múlva 35-40 százalékos teljesítményre sikerül. Elgondolkodtató, hogy milyen egyéb segítséget vehetett igénybe ekkora teljesítmény különbség elérésére.

 

Mindent, amit az előzőekben leírtunk, kérjük figyelembe venni, kérjük jogorvoslati kérelmünk teljes mértékű figyelembe vételét , valamint a kiegészítő adatok kivizsgálását, valamint kérjük folyamatos értesítésüket, és tevékeny részvételünk lehetőségét.

 

Előzmények:


Botrányos érettségi – Gyurcsány fiával kivételeztek?

Amit mondtunk, fenntartjuk

 

Csepel.info

5 hozzászólás “Jogorvoslati kérelem-kiegészítést adtak be a szülők” bejegyzésre

 1. topikfan szerint:

  Hülye fideszes szülők hülye gyerekeinek még az érettségi sem sikerül, akkor már egyből Gyurcsányt okolják. Bazdmeg. Persze mást sem látnak, Orbán sem megy be a munkahelyére, akkor a hülye fideszes gyerek miért menne be az iskolába?!

 2. admin szerint:

  Csak a tények kedvéért: egyik szülő sem fideszes.

 3. atata szerint:

  Üdvizellek topikfan végre egy igazi sötét vörös!

 4. gabócka szerint:

  topikfan!

  Nem talán annak a rettentő nagy eszű miniszterelnöknek a zseniális gyermekének érettségijéről van itt szó?? Szerintem a szülők itt a gyermekeiket nézik, meg, hogy van ott egy Gy. gyerek is. akinek másképp ment a dolog mint az övéiknek.
  Olvasom ma, hogy 300 000 -ért ebben az iskolában érettségit is lehet venni. Biztos ez is azorbánhibája.

  admin!
  Szóval a szülők már ilyen alapon is nyilván vannak tartva…?

  Lesz itt még orbáneső és gyurcsányfagy is…

  De mikor lesz már ennek vége??????

 5. Borbán Viktor szerint:

  atata, te egy igazi,agymosott-korábban komcsi és ezt leplező- gyökér,sötét fideszes vagy! köszöntelek

Itt lehet hozzászólni !