További információk a kijárási korlátozásról

csepel.hu

Tisztelt Csepeli Lakosok!

Magyarország Kormánya a 71/2020. (III.27.) rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) kijárási korlátozásról rendelkezett 2020. március 28. napjától kezdődő hatállyal.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag a Rendeletben tételesen felsorolt, meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

A Rendelet végrehajtásának részletkérdéseiről az önkormányzat információt nem tud nyújtani, a korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Felhívom figyelmüket, hogy az operatív törzs honlapján https://koronavirus.gov.hu hiteles és naprakész információk találhatók a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről panaszok esetén. Az ügyeleti központ telefonszáma 06/80-277-455 és a 06/80-277-456 ingyenesen hívható. Írásbeli kapcsolattartás a koronavirus@bm.gov.hu e-mail címen biztosított.

A vendéglátó üzletben az ott foglakoztatott személyek, továbbá azon személyek tartózkodhatnak, akiknek a feladata az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

Élelmiszerüzleteben, drogériában, piacon és a gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időszakban csak a 65. életévüket betöltött személyek tartózkodhatnak – lehetőség szerint a személyek közötti 1,5 méteres távolság betartására is figyelemmel – az ott foglakoztatott személyeken kívül.

A 65. életévüket betöltött személyek tehát csak 9.00 óra és 12.00 óra között tartózkodhatnak

az élelmiszerüzleteben,

drogériában,

piacon és a

gyógyszertárban.

Fenti előírások érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

Felhívom figyelmüket, hogy a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás céljából lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására lehetőséget biztosít a Rendelet.

Az anyakönyvi eseményeket az előjegyzett időpontokban az anyakönyvvezetők továbbra is lebonyolítják. Az anyakönyvi eseményen a pár és a tanúk lehetnek jelen a hivatali helyiségben.

A személyes ügyfélfogadás csak hétfői napokon 13:30 – 17:30 óráig, kizárólag a személyes megjelenést igénylő anyakönyvi, esetlegesen a hagyatéki ügyekre korlátozódik a polgármesteri hivatalban. Az anyakönyvvezetővel, illetve a hagyatéki ügyintézővel előzetesen időpontegyeztetés szükséges a 06/1-427-6100 telefonszámon vagy az anyakonyv@budapest21.hu, illetve a hagyatekiugyek@budapest21.hu e-mail címen.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeiket elektronikusan intézzék, kapcsolattartásra, tájékoztatás kérésére kizárólag a telefonos, illetve az elektronikus megkeresés lehetőségével éljenek.

Elérhetőségek:

elektronikus úton:                                                                   KRID azonosító: 101112735

e-mail útján:

adóügyi iroda:                              adougy@budapest21.hu

hagyatéki csoport:                                    hagyatekiugyek@budapest21.hu

családtámogatási iroda:                            csaladtamogatas@budapest21.hu

KCR csoport                                                 kcr@budapest21.hu

főépítészi iroda:                                         foepitesz@budapest21.hu

városrendezésI iroda:                  varosrendezesiiroda@budapest21.hu

(környezetvédelem, utak, közterülethasználat):

intézményfelügyeleti ágazat:     intezmenyfelugy@budapest21.hu

jogi csoport (társasházak):                       jegyzo@budapest21.hu

kereskedelemi csoport:              kereskedelem@budapest21.hu

birtokvédelem:                             birtokvedelem@budapest21.hu

postai úton:                                                                              1211 Budapest Szent Imre tér 10.

telefonon:                                                                                 06/1-427-6100 központi telefonszám

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Budapest, 2020. március 27.

 

Borbély Lénárd dr. Szeles Gábor
polgármester jegyző
s.k. s.k.

csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !