Újra pályázható a Bursa Hungarica ösztöndíj

csepel.hu

Idén ismét pályázható a Bursa Hungarica ösztöndíj, amelynek célja – az esélyteremtés érdekében – a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007 (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére (’A’ típusú pályázat), valamint a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanévre (’B’ típusú pályázat) vonatkozóan.

A pályázók köre:

Azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű hallgatók,

„A” típusú pályázat esetén: akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű nappali munkarendben, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat esetén: akik a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók részére összeállított felhasználói kézikönyv és oktató videók, valamint az ügyfélszolgálat az alábbi linken érhetők el:

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica1/

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszóval léphetnek be a rendszerbe.

A regisztrációt követő belépés után a pályázati űrlap elektronikusan történő kitöltése és rögzítése következik, amit kinyomtatva az önkormányzatnál Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.) kell benyújtani, a pályázati kiírásban meghatározott dokumentumokkal együtt.

A pályázati kiírás elérhető az alábbi oldalon:

https://www.csepel.hu/hireink/kozerdeku/item/12415-bursa-hungarica-2019-2020

A pályázat leadásának határideje: 2019. november 5.

További információk: Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Parti Éva, illetve Kaszásné Baráth Anikó 06-1-427-6100 -as központi telefonszámon.

csepel.hu

Itt lehet hozzászólni !