Május 1 a munka ünnepe – egy kis történelmi háttér

Kulturport.hu, Múlt-kor.hu

1914. május 1. – felvonulás Budapesten

Manapság május 1-e az emberekben kellemes emlékeket kelt (majális, napsütés, pihenés), de tudjuk-e, hogy a munka ünnepének eredete véres eseményekhez, politikai küzdelmekhez nyúlik vissza.

Az eredendő problémát az jelentette, hogy a XIX. sz. elején a munkások napi 11-14 órát dolgoztak, s csak az 1830-as években vetődött fel először az a gondolat, hogy a munkaidőt csökkenteni kellene. A gondolat a reformok hazájában, Angliában fogant meg, s az értelmiség és a middle class tagjai mellett a gyártulajdonos Robert Owen is támogatta ezt a javaslatot.

Maga Owen bizonyította is, hogy 10-10,5 órás munkaidő mellett is nyereségesen képes működni egy üzem. Egyébként az is a munkaidő csökkentését siettette, hogy egyre bonyolultabb gépezeteket állítottak munkába, s ezekkel dolgozni, ezekre koncentrálni napi 12-14 órában egyre nehézkesebbé vált. Mindezek ellenére Angliában is csak 1847-ben látott napvilágot az a törvény, mely a 10 órás munkanap bevezetéséről intézkedett. Ez volt az első alkalom, hogy az állam beavatkozott a gazdaságba. Angliában azonban csak az 1870-es évekre vált általánossá a 10 órás munkaidő.

Idővel más államokban is meghonosodott az új munkarend, sőt 1868-ban az Egyesült Államok egész területén az állami alkalmazásban álló munkások munkaidejét már 8 órára csökkentették le. Európában ez sokkal nehézkesebben ment. 1866-ban az I. Internacionálé genfi kongresszusán ugyan az alábbi alapelvet fogadták el: “A kongresszus a nyolcórás munkanap bevezetését az első lépésnek tekinti a munkásosztály felszabadulása felé. “, a határozat továbbra is csak a kongresszusok témája maradt, a törvényhozást nem érintette.

Az 1873-as gazdasági válság hatására a munkanélküliség fokozódott, s ez is egyre inkább sürgette a munkaidő csökkentését. (Ugyanis a munkaidő csökkentésével többen juthatnának munkához, s a munkanélküliség csökkenésével a társadalmi feszültségek is enyhülnének.) Ennek hatására egyre gyakoribbá váltak világszerte, de főként az USA-ban a sztrájkok, melyeket gyakran karhatalmi erővel közömbösítettek (pl. Pittsburg, 1877.) 1881-ben megalakult az Amerikai Munkásszövetség is, melynek tagjai az 1882-es clevelandi kongresszuson az alábbi megállapításra jutottak: a nyolcórás munkaidő “több munkaalkalmat, megnövekedett béreket … több örömöt és gazdagságot biztosít azoknak, akik ezt a gazdagságot létrehozzák.

Ez megteremtené a művelődés szükséges előfeltételeit és javítaná a tömegek kulturális helyzetét. Csökkentené a bűnözést és az iszákosságot. … Növelné a termelést és növelné s tömegek fogyasztóképességét. is.” Az 1884. októberi kongresszuson már olyan határozat született, hogy a nyolcórás munkaidő követelésének alátámasztására 1886. május elsejére általános sztrájkot hirdetnek. Ezen a napon mintegy 350 ezer munkás lépett sztrájkba, de Millwaukee-ban a kivezényelt rendőrség a tömegbe lőtt, s kilenc holttest maradt a helyszínen.

Chicagóban a sztrájk hatástalanításához sztrájktörőket alkalmaztak, s a munkások, valamint a sztrájktörőket védő rendőrök közti konfliktus május 3-án sortűzhöz vezetett, melynek 4 ember esett áldozatául. A helyi anarchista vezetők a Haymarket Square-re tiltakozó nagygyűlést hívtak össze, de itt váratlanul bomba robbant, mely egy rendőrtiszt halálát okozta. Megtorlásul 8 anarchista vezetőt állítottak bíróság elé, s koholt (bizonyítatlan) vádak alapján el is ítélték őket.

1887. november 11-én az elítéltek közül négyet ki is végeztek. Később, 1892-ben beigazolódott, hogy az ítélet hamis volt, s az életben maradottak kegyelmet is kaptak. 1888-ban az Amerikai Munkásszövetség St. Louis-i kongresszusán elhatározták, hogy május elsején emléktüntetéseket rendeznek, s a tüntetéseket nemzetközi szintre emelik. Az 1880-as évek végére Angliában, Franciaországban, Belgiumban szintén természetes igénnyé vált a nyolcórás munkaidő bevezetése.

1889. július 14-én pedig Párizsban megalakult a II. Internacionálé, ahol az alábbi határozatot fogadták el: “Nagy nemzetközi tüntetést kell szervezni egy időpontban, oly módon, hogy a munkások egy meghatározott napon egyidejűleg valamennyi országban, minden nagyvárosban terjesszék a képviseleti szervek elé azt a követelést, hogy törvényesen csökkentsék a napi munkaidőt nyolc órára … Figyelembe véve, hogy az American Federation of Labor St. Louis-ban 1888-ban rendezett évi kongresszusán már határozatot hozott hasonló tüntetés rendezésére 1890. május elsejére, ezt a dátumot kell elfogadni a nemzetközi tüntetés időpontjaként.”

Bár a konkrét kivitelezést illetően voltak még viták (általános sztrájkot hirdessenek, vagy ne, egységes legyen-e a megemlékezés, vagy vegyék figyelembe a helyi, országos viszonyokat stb.), ám az együttes megemlékezés és közös fellépés igénye általánossá vált.

Magyarországon május elsejéről először szintén 1890-ben emlékeztek meg. A 110 évvel ezelőtti tömegtüntetésről a korabeli sajtó így számolt be:

“A csapatok katonás rendben érkeztek. Zárt sorban a város minden részéből, a liget határán kibontják a zászlót, magasra emelik a jelszavakat hirdető táblákat, melyekről a párizsi kongresszus három nyolcasa sötétlik: 8 óra munka, 8 óra szórakozás, 8 óra alvás. De csak a szimbólum egyforma, az alakok, melyek a zászló mögött vonulnak, nagyon különbözők. A legérdekesebb munkástípusok merülnek fül a néző szemei előtt hosszú menetben. Jő egy csoport, komoly, meglett alakok, egyszerű vasárnapló munkásöltöny, nagy szakáll, csontos arc, vörös kokárda, német szó.Kétségkívül valamely gyár munkásai. Aztán jő egy másik áradat. Elől büszkén lobog a trikolor, s a háromszín mögött néhány díszmagyar öltönyös kucsmás ember feszít. Ki ne találná ki, hogy ezek a csizmadiák. Díszmagyar és szocializmus! – ilyen is csak magyar földön terem. Új felhő jő. Néhány ezer nagy nemzeti színű kokárda… A derék asztalossegédek. A szabók óriási fehér selyemzászlóval. Ők már “előrehaladottabbak” elvekben. Mind fekete szalonkabátban. … S mögöttük ott vonulnak a gyűrött gombakalapot, kopott vászonkitlit, nyűtt csizmát viselők, kisebb kültelki gyárak munkásai, akik talán “tényleg alig értik, hogy mi is történik, de bíznak valami csodában, ami helyzetükön segít.”

Az általános 8 órás munkaidőt először 1856-ban az ausztráliai Új-Dél-Wales építőmunkásai harcolták ki. Az európai országokban a 8 órás munkanapot, illetőleg a 48 órás munkahetet csak a XX. században sikerül elismertetni.

kulturport.hu

53 hozzászólás “Május 1 a munka ünnepe – egy kis történelmi háttér” bejegyzésre

 1. infósferi szerint:

  Én még emlékszem azokra a zord időkre, amikor DOLGOZÓK (értsd, munkával rendelkezők) százezrei meneteltek a Hősök terén.
  Ma fényes, szabad világunkban ekkora tömegre csak a SEGÉLYEZETTEK felvonulásának megszervezésével lehetne szert tenni.
  Éljen május elseje!

 2. miska72 szerint:

  Infósferi!

  Azt is, és ezt is a kormányunknak köszönhettük.
  Mekkorát fordult a világ?
  MSZMP most meg MSZP.

 3. miska72 szerint:

  MSZMP = Magyar Szocialista Munkás Párt
  MSZP = Magyar Szocialista Párt. A MUNKÁST KIHAGYTÁK! Na ezért tart itt ez az ország. Ezért szűnnek meg munkahelyek?! 🙂

 4. Gordon szerint:

  Infósferi!

  Szerény történelmi ismereteim között kutakodva azért én megjegyezném, hogy az általad emlegetett nagy tömeg részvétele a felvonulásokon “nem teljes mértékben” volt önkéntes. Ez a történelmi tény azért árnyalja az általad lefestett képet.

  Más:
  Fontosnak tartom, hogy ezt a napot a lehető legnagyobb mértékben megtisztítsuk az évtizedek alatt rárakódott ideológiai szennytől és mocsoktól, hogy ez a nap ne a fiumei hiéna és a szögesdrótokkal körülvett, szuronyok által fentartott rendszere utáni vágyódásról szóljon.

  A jövőbeni kormányoknak (a mostanitól ezt már nem is várom el) az erőforrások függvényében, de a lehető legnagyobb mértékben törekedniük kell a társadalmi feszültségek csillapításán, a dolgozók (mai nevükön: munkavállalók) életminőségének javításán. Munkavállalónak természetesen nem csak az ipari munkásságot tekintem, hanem mindenkit, aki munkából szerzett jövedelmből (is) él.

  Miska72!
  Valóban érdekes, hogy pont a “munkás” szót hagyták el a nevükből. 🙂

 5. Jeniszej szerint:

  T.infósferi:
  Ne figyelj oda mások manapság divatos demagógiájára!
  Igen régen, és ez nekem nem csak történelem a munkások egymásra figyelve vettek részt önkéntesen, ezeken a felvonulásokon és az azt követő majálisokon.
  Igen volt munkahelyük, ezért munkások voltakés figyeltek egymásra, csak úgy politikamentesen.

 6. Papasa szerint:

  Jeniszej:

  Figyeltek egymásra, aztán jelentették amit láttak.. 🙂

 7. Gordon szerint:

  Az önkéntes részvétel fontos alapkövetelmény. Mivel a rendszer karaktere ezt nem biztosította, ezért felesleges az akkori több százezeres részvételt túlértékelni. A bolsevik típusú állampárt egészen más elképzelések és irányok mentén működtette a rendszert, mint azt itt egyes emberek megpróbálják bemagyarázni.

  Jeniszej! Szerintem ne hülyítsd a fiatalokat. Nem hiszem, hogy attól demagóg lennék, hogy rávilágítok egy, a források alapján egyértelműen igazolható történelmi tényre. Az a te egyéni tragédiád, hogy a magad részéről nem a forrásokat figyelembe vevő, és azokon alapuló történelemírásban hiszel, csak kizárólag a saját szubjektív tapasztalataidban. Amit ráadásul az idő is nagyrészt megszépített.

  Papasaval viszont egyet tudok érteni… jól megfogalmazta egy mondatban azt, amit én régen, és igen nagy terjedelemben szövegelek ezen a fórumon. Köszönet érte.

 8. Kovács Ernő szerint:

  http://www.kommentator.eoldal.hu/ Pénzügyőr-Csepel FC, ill a Szabadkikötői majális képeit itt megtalálod!

 9. Jeniszej szerint:

  Egy biztos mostanában senki olyan tömegeket, milliókat nem tud mozgósítani, mint mikor önként mentek a családok a felvonulásokra, majálisokra.
  A fiatalokat nem én hülyítem, hanem a mai demagóg hazug nagydumás politikusok.
  Majd bele döglenek a szegény fiatalok a jólétbe, amit ezek biztosítanak nekik!
  Van jövőjük, munkahelyük, ingyen tanulhatnak, bátran alapíthatnak családot a nagy semmire!
  „De ha nem tetszik nekik itt, el is mehetnek” világot látni.
  És ez csak a kezdet.
  Mi lesz az “Óperenciás” tengeren túl?

 10. Jeniszej szerint:

  Akinek nem inge a demagogia az ne vegye magára!
  Hajrá Csepel!

 11. Jeniszej szerint:

  Mindenkinek ajánlom, hogy az eredeti témát olvassa végig!
  Ez a történelem!

 12. Papasa szerint:

  Jeniszej:

  Hál’ istennek már csak történelem. Vagy ahogy Hofi monda: -Önként, ha már szóltak! 🙂

 13. baniko21 szerint:

  Kedves Papasa!
  Ajánlom figyelmedbe a régi hiradókat. Nézd meg! Különösen a felvonulók
  arcát nézd. Ha jól megnézted, akkor számodra is kiderül milyen agymo-
  sás folyik most a fiatalok részére. Szeretném hinni, hogy ami itt 20 év
  óta történik, hamarosan az is történelem lesz. Nem hiszem, hogy hiányoz-
  na az embereknek a kilátástalanság, munkanélküliség, a szabadrablás, az
  eu pénzek lenyúlása.
  A mult rendszerben én nem vonultam fel május 1-én, (nem igaz, hogy kötelező volt!) de 2002 óta én is felvonulok.

 14. miska72 szerint:

  Nem vagyok DEMAGÓG! Csak a tényeket közlöm. 😉
  Gazemberelk vezetik az országot!
  Gazemberek vezetik Csepelt, meg egy Szélhámos!

 15. miska72 szerint:

  Van mire büszkének lennetek! MSZP! IGEN IGEN!
  ÉN VAGYOK DEMAGÓG? 🙂 🙂 🙂

  Nevük elhallgatását kérő helyi informátoraink elmondták, hogy a kerületben közszájon forog, hogy amennyiben valaki uzsorakamatra szeretne kölcsönadni, akkor Gulyás “ügyvéd”-et kell megkeresni, aki szívesen segít a “szerződés” megkötésében.
  A kisstílű gengszterektől az MSZP-maffia helyi kiskirályaiig (Orosz Ferenc, Podolák György, Tóth Mihály) kiváló kapcsolatokat ápoló Gulyás saját honlapján elmondja – és most tessék megkapaszkodni -, részt vesz az Országgyűlés lakásmaffia tevékenységet vizsgáló albizottságának munkájában is. A nagyképűségtől alig látó, még a Budapesti Ügyvédi Kamarának is igencsak kifogásolható hangnemben író alak oldaláról azt is megtudhatjuk, hogy mottójának arcátlanul a “tiszta becsület”-et választotta és eddig három gyereket szabadított Magyarországra.
  G.G. a már több mint két hónapja történő kizárása óta sem rendezte ügyfele felé fennálló tartozását, tehát továbbra is “sikít”, egyéb információink szerint pedig egy másik ügyfelét több millió forinttal károsította meg.

 16. miska72 szerint:

  Mivel erős a gyanú, hogy a kamarai határozatra fittyet hányva továbbra is ügyvédként tevékenykedik, kérjük, hogy aki bővebb információval és további dokumentumokkal tud szolgálni Gulyás Gábor tevékenységéről, írjon szerkesztőségi címünkre, hogy minél előbb megérdemelt helyére, a börtönbe juttathassuk.
  Kuruc.info

 17. Gordon szerint:

  Néha azon gondolkodom, hogy meddig terjedhet még az emberi aljasság. Már korábban is írtam, hogy az emberiség ellenes bűnök nem évülnek el akkor sem, ha 3,60 a kenyér. A legitimitás sem a kenyér árától függ, annál sokkal összetettebb kérdés.
  A fiumei hiéna és csatlósai arccal lefelé temették a halottakat. A gazemberek bűnei sosem merülhetnek feledésbe… nem is fognak.

 18. miska72 szerint:

  CSEPELIEK ÉBRESZTŐ!!!!!!!

  ÖNKORMÁNYZATI MAFFIA!

 19. büki szerint:

  Gordon!
  Ma a kilátástalanságtól sokkal több ember lesz öngyilkos 1 év alatt, mint ahányat az a rendszer meggyilkolt.
  Most még hagyhatjuk áltatni magunkat, mert a hitelekből eltartanak bennünket! Érted? Eltartanak!!!
  Ne mondd meg senkinek, de azokat a lakásokat, amelyeket ma elárvereznek, nagyrészt az “átkosban” szerezte gazdája.
  Ma meg elveszítette, földönfutóvá vált.

  Még van pénz a síbolásra, a klientúrára, a szavazóbázis hitelekből való finanszírozására ( nyugdíjak, segélyek).
  A városligeti mese a gazdaság rendbetételéről, ezer sebből vérzik. A fele se lesz igaz.
  Amikor majd valaki Nyugaton megunja a “pénzszállitást”, akkor dícsérjétek azt a nyomort, amibe egyre több ember beleeshet!

 20. Jeniszej szerint:

  Húsz éve csak süllyedünk. A politikusok és a talpnyalói meg gazdagodnak.
  Igaz szabadok vagyunk, de a nyomortól lassan már létezésünk függ.
  És ez csak rosszabb lesz.
  Megnyertünk Európának egy háborút, mégsem engedték el az átkosban felvett hiteleket!
  Csak úgy önként, és a hangsúly itt van, miért nem mondták, Magyarok ti nem tartoztok, hiszen húsz évvel ezelőtt már megfizetetek
  Bátor cselekedeteitekkel csak úgy önként!
  Most mi van? Leszarják a pofánkat, és emberöltő távlatokban eladósítják még az anyósom potyogtatós budiját is.
  Remek világ!

 21. Gordon szerint:

  Kedves Büki!

  Most sajnos nagyon melléfogtál. Tőled nem ezt vártam. Azt írod ugyanis:
  “Ma a kilátástalanságtól sokkal több ember lesz öngyilkos 1 év alatt, mint ahányat az a rendszer meggyilkolt.”

  Ha érdekel a valódi igazság, akkor olvasd el a dr. Kopp Máriával, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatójával készült beszélgetést.

  A link, mert én nem a levegőbe beszélek:
  http://www.depressziostop.hu/vegletek%20nepe.htm

  Ebből kiderül, hogy az öngyilkosságok terén több csúcspont is volt a 20. század folyamán. Az első Trianon után volt, majd az 1960-as évek elején a másik (tehát a fiumei hiéna rendszerének kezdetén). A rendszerváltoztatás utáni korszakról pedig a valóság a következő:
  “1989 előtt valóban hazánkban volt a legnagyobb az öngyilkosságok aránya, azóta azonban ez a szám évről évre, folyamatosan csökken, s 2001 volt az első év, amikor százezer emberre már harmincnál kevesebb öngyilkosság jutott. Természetesen még ez az arány sem ideális, de már kikerültünk a legrosszabb kategóriából.”

  2007 óta a csökkenés sajnos megtorpant, jelenleg stagnálunk (ez önmagában véve engem is zavar, mert az előrelépést, a fejlődést szeretem és nem a stagnálást):
  http://www.origo.hu/itthon/20090317-nepszabadsag-javulas-utan-stagnal-az-ongyilkossagok-szama.html

  Az SZDSZ-es ámokfutást nem tett jót az egészségügy ezen terén. Ebben egyetérthetünk.

  Összességében azonban a fentiek megerősítik azt a gondolatomat, hogy az Orbán-kormány jól végezte a dolgát, és ha nem lett volna a 2002-es váltás, akkor most nem ott tartanánk ahol vagyunk. Tehát a mostani politikai, társadalmi, és gazdasági berendezkedésünk megfelelő kormányzati munka mellett életképes. Nincs szükség tehát a rendszer leváltására, legfeljebb kisebb mértékű módosítására.

  Kedves Büki!
  Kijelentésed azon része sem állja meg a helyét, hogy maga a rendszer által fenntartott terrorgépezet nem ölt meg annyi embert, mint ahányan ma egy év alatt öngyilkosok lesznek. Jelenleg évente 2300 ember vet véget az életének. 1956-ban a megszálló orosz csapatok (akik a szememben az ingyenlakás és a 3,60-as kenyér mellett is megszállók lesznek, sajnálom hogy a tiedben nem, ezek szerint te szó lekenyerezhető vagy) gyilkoltak meg ennyi magyart Budapest utcáin. Akik egyébként a szabad Magyarországért harcoltak, és bármikor a földre köpnék a te 3,60-as kenyeredet (én is).

  Nem véletlen, hogy a mostani berendezkedésünk nem a Horthy vagy egyéb bukott rendszerekből eredezteti magát, hanem 1956 emlékéből. Én magam is az 1956-os független, és szabad Magyarországot tekintem a történelmi fundamentumunknak.

  Aztán 1956 után még következett a megtorlás, és az arccal lefelé való temetkezés ( a halottgyalázás nálam egyébként az egyik legsúlyosabb bűncselekmények között tartatik számon).
  Majd a hatvanas évek elején következik egy újabb csúcs a magyarországi öngyilkosságok terén. Majd az általad említett lakások építése hitelből (kíváncsi lennék, hogy reálértékben az a dollármennyiség most mekkora adósságot jelentene). A hetvenes évek végétől meg a lassú agónia… az abortuszok száma (az már korábban is), az öngyilkosságok, és az alkoholizálás ekkor futótűzként terjed. Mindez világosan levezethető az adatokból és forrásokból. Érdemes néha megnézni a forrásokat, mielőtt elhamarkodott kijelentéseket teszel.

  A rendszert egyébként (bár a fiumei hiéna a teljhatalmat csak 1956-ban szerezte meg) én 1948-tól számolom. Kisebb mértékben azonban már az 1945 és 1948 között eltelt átmeneti szakaszt is ide értem (Moszkva már akkor is durván beavatkozott a magyarországi belpolitikába).

  Ehhez kapcsolódóan pedig történelmi tény, hogy 1945 elejétől több százezer magyar állampolgárt hurcoltak a Szovjetunióban „málenkij robotra”, egy „kis krumlipucolásra”, ahogy akkoriban mondták. Ezen százezrek sorsáról még ma is keveset tudunk, bár a lázas kutatómunka már megkezdődött. Nem csak a politikai foglyokat, a rendszer ellenségeit hurcolták el, hanem sok esetben az utcán fogdosták össze az embereket, majd marhavagonokba terelték őket (ismerős?), és ismeretlen helyre szállították.

  A múltkor beszélgettem egy túlélővel. Ő elmondta, hogy Csepelről hurcolták el. Az utcán ment valahova. Először Tököl felé vitték őket, majd marhavagonban Jasi-ba (Jászvásárba), onnan pedig a Szovjetunióba. El sem tudott köszönni az otthoniaktól. 1956 után kisebb mértékben de ismét voltak összefogdosások, elhurcolások (ennek a pontos számát a mai napig nem ismerjük, de nagyon sok ezer emberről lehetett szó).

  Ja ás akkor még az 1948 és 1956 közötti terror áldozatairól nem is beszéltünk.

  A szovjet rendszer otthon még nagyobb terrorgépezete működtetett. Egyes információk szerint mintegy két millió háborús veteránjukat pusztították el a gulag táborokban. Az emberi aljasság felülmúlhatatlan…

  Visszatérve hozzánk: Aztán a fiumei hiéna kiépítette rendszerét, mely a hamis jóléten alapult (boldog békeidők?). A hetvenes évektől gazdaságilag kifulladtunk, és már csak a hitelek segítettek. 1984-re pedig csődbe mentünk (a Medgyesy volt a pénzügy miniszter ha jól tudom). Természetesen a terror tovább működött, csak a hatvans évek közepétől a jellegében változott. Előtérbe került az egzisztenciális zsarolás. Az akkori vezetés kedvenc eszköze volt, hogy a rendszer ellenségének gondolt személy gyermekén állt bosszút (pl.: kiszorította a felsőoktatásból). Folyamatosak voltak a hatósági önkényeskedések (még a nyolcvans évek végén is verték az embereket az utcán). Sajnos ezt hozták vissza szocik 2006-ban, amiért egyébként felelni fognak…

  A nyolcvanas évek végére a magyar társadalom állapota soha nem látott mértékben leromlott. Nyilvánvaló volt, hogy a mélységből nem lesz könnyű visszamászni. A nehézségek ellenére azonban 2001, 2002-ig több mutató terén is jelentősen javultunk. A szocialista – szabad demokrata vezetés „jóvoltából” most ismét hullámvölgyben vagyunk, több mutató terén egyértelműen romlott a helyzet, és egyre nagyobb a szociális feszültség is. Zöldfülű elemzőként tudom, hogy ilyenkor megnő azon emberek száma, akik hamis illúziókat kergetve igyekeznek rózsaszín képben felfesteni az előző bukott rendszer(ek)et (maguknak is hazudnak, eltakarják szemüket és fülüket), és azonnali világmegváltást akarnak. Nem elégszenek meg a „ne rohanjunk, ne siessük, ne kapkodjunk” elvével. Nekik elkeseredésükben nem jó, nem elég egy esetleges kormányváltás, egy jövőbeni nyugodt, lassú építkezés, hanem azonnal akarnak mindent. Ki kell őket ábrándítanom: nem jön minden egy csapásra rendbe, nem is jöhet.

  A fenti azonnali jólétet és sikereket követelő emberek megragadtak annál a pontnál, amikor valakinek kevés a pénze, és erre azt a választ adja, hogy: „Az állam nyomjon több papírpénzt.” Ezt a nyilvánvaló pénzügyi ostobaságot sajnos még mindig nagyon sok ember beképzeli magának, mint gyors és hatékony megoldást. Büki, remélem te nem ezen szinten ragadtál meg.

  A rendszerváltozásról elmondható, hogy alapjában véve pozitív folyamatokat indított el, bár a szociális növekedtek. Ezeket az általam is elismert problémákat (az első itteni hsz-mben is szóltam róluk) azonban a rendszeren belül kell orvosolni, és nem új rendszer, főleg nem a régi bukott és a ligitimitást nélkülöző rendszer visszaállításával. A 3,60-as hitelből finanszírozott kenyér nem legitimizálja az állami főhatalmat.

  Alapvető fontosságú a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság, a sajtószabadság, az állami főhatalom egyén általi korlátozhatóságának megléte (erre vannak intézmények), továbbá a magánvállakozás engedélyezése, a szociális piacgazdaság, a politikai pluralizmus, a magántulajdon és az egyén személyes szabadságának védelme. Valamint a demokratikusan és szabadon választott, a törvényeket betartó (legitim) törvényhozó hatalom megléte.

  Mindez független attól, hogy épp konzervatív, liberális, vagy baloldali hatalom kerül kormányra. A fenti alapelveket mindenkinek be kell tartania, és védelmeznie kell. 19 éve ismét a saját magunk urai lehetünk itt a sok vérzivatart átélt Kárpát-medencében. Végre ahhoz a politikai és katonai tömbhöz tartozunk, ahova mindig is tartoznunk kellett volna (bár régen a világ azon része sem volt mindig egységes tömbben). Az úgynevezett Nyugati-európai centrum régióhoz műveltséghez (ami időközben kiegészült É-Amerikával, de mégis ezer szállal kötődik egymáshoz). 1000 évvel ezelőtti nagy királyunk is erről álmodott, és azóta sokan a magyar történelem során. Válságok jönnek mennek, kormányok jönnek mennek, de én nyugodt, de a lehető leggyorsabb ütemű építkezés sikerében hiszek. Nehéz lesz ledolgozni az évszázadok alatt felhalmozott hátrányt, fáziskülönbséget. Jelenleg a fent említett centrum térségnek nem csak földrajzi, hanem gazdasági és politikai – társadalmi fejlettség terén is a peremén vagyunk. Ez azonban hosszabb távon ledolgozható. A régi Európában ugyanis az északi államok (Norvégia, Dánia, Svédország, Finnország, melyek közül nem mind volt független egyes államok hegemóniája miatt) is a periférián voltak. 20. századi fejlődésük azonban figyelemre és irigylésre méltó. Boldog lennék ha a 21. században a sötét korszakoktól és berendezkedésektől megszabadult független és szabad Magyarország hasonló fejlődési utat tudna bejárni. Az idő eldönti, hogy ezúttal is jelentős mértékben megtörik-e a fejlődésünk, vagy ezúttal végre „szerencsénk” lesz.

  Az esetleges elégedetlenkedőknek meg azt üzenem, hogy én fejlődési folyamatokban és ciklusokban, erőforrásokban, történelmi korszakokban, széles társadalmi és gazdasági összefüggésekben gondolkodom (mindig figyelembe véve az alapvető eberiességi és tiszességbeli kérdéseket – pl. egy rendszer az egyén biztonságának garantálásához, tiszteletben tartásához való hozzáállását). A 3,60-as kenyeret megrágom, majd a földre köpöm ha azt látom, hogy az adott bármilyen rendszer nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, és a magántulajdon védelmének elvét, valamint nem képes fejlődési pályára állítani ezt az országot. Továbbá elutasítok minden olyan rendszert, mely az országot mondvacsinált okokból megpróbálja kimozdítani természetese történelmi helyzetéből, a nyugati centrum régióból. Emiatt egyik 20. századi rendszerünket sem tartom elfogadhatónak, a politikai radikalizmust meg(mely félre söpri az embert, és korlátozni kívánja a nyugodt szabad világot) kifejezetten elvetem. Radikális változtatásokat csak eges kérdésekben tudok elfogadni (pl. a Btk. terén), de azt is csak abban az esetben, ha a változtatás indokolt és nem veszélyezeteti a jelenlegi berendezkedésünk szabadságra épülő jellegét. Nem kivánok többet szögesdrótok, aknazárak, és őrbódék között élni.

  Egyébként a “fiumei hiéna” megnevezést nyugodtan használhatjátok, mert szerintem igen találó, és aki ismeri egy picit (főleg a 19.századi) történelmünket, az tudja honnan van. Aki meg nem annak irány a wikipédia!

 22. büki szerint:

  Gondolkodhatunk történelmi korszakokban, de aki az elmúlt 19 évet végig dolgozta, rájöhetett, hogy kisérleti nyúlnak használták.
  Az ő életének ezt nem adja senki vissza.
  Végig nézhette a privatizációt, milliárdok büntetlen ellopását, sztárügyvédek bravúrjait.

  Most megérheti, hogy minden fillérjére igényt tartanak és még örül, hogy van munkahelye és otthona.
  Azt hazudják neki, hogy a mértéktelen elvonástól fellendül a gazdaság.
  Nem attól, hogy pénzt költhet, hanem attól hogy elveszik tőle.
  Gazdasági nonszensz.
  A választások érdektelensége számomra sokat mond. Persze, aki ezt nem akarja észrevenni, elhallgatja.
  A múlt heti kerületi választásokon 24 %-os volt a részvétel.
  Az ott lakók 76 %-ának édes mindegy, ki képviseli sorsukat. Ha rosszul esik ez bárkinek, hanem, ez a tény.
  Más időközi választásnál is hasonló volt a helyzet.
  Mi az oka a közönynek? Érdekel ez ma valakit?

 23. Gordon szerint:

  Büki!

  Örülök, hogy fenti nagyobb lélekzetvételű fejtegetéseimet nem támadtad meg. Hiszen a források egyértelműen megmutatják a folyamatokat, és igazolják amit írtam.

  Adnék egy tanácsot: ne vonj le elhamarkodott követekztetést a múlheti időközi önkormányzati választáson tapasztalható aktivitásból. Az időköziken rendre alacsony a részvétel…. főleg egy időközi önkorison.

  Mind a 2002-es, mind a 2006 választásokon magas volt a részvétel aránya. Várjunk még egy évet azzal, hogy ki, mennyire, és miből ábrándult ki valójában. 2002-ben is azt gondolta a Fidesz, hogy “sétagalopp” lesz… de nem lett. A szocik lehet, hogy magukhoz térnek, legalábbis még van rá esélyük (amíg van fagyasztott csirkeaprólék a raktáron, addig bármi megtörténhet). Így megint magas lehet a részvétel… ismét kialakulhat egy fej-fej melletti küzdelem. Egy év hosszú idő. Én még nem írtam le az MSZP-t. Ahogy egy ismerősöm mondta: “A Fidesz bárhonnan képes veszíteni.”‘

  Amit a mostani hsz-edben leírtál azzal nagyrészt egyetértek. Valóban komoly gondok vannak több területen is (gazdaság, közbiztonság, korrupció stb.). Ezek mutatók azonban a jelenleg regnáló, és az országot 7 éve irányító politikai erők “jóvoltából” alakultak kedvezőtlenül, és semmi közük nincs ahhoz, hogy egyes 20. századi politikai berendezkedéseink közül melyik életképesebb a másiknál (főleg hogy egyik sem életképesebb a mostaninál, erre maga a bukásuk a bizonyíték).

  A mostani kormány politikai döntései nekem sem tetszenek, de ettől még nem leszek a mostani rendserünk tagadója, és ugyanúgy megrágnám, majd a földre köpöném a 3,60-as kenyeret, ha a rendszer, melytől kapom a szabadságon alapuló berendezkedésünket fenyegetné, és megkezdené a szögesdrótok ismételt felhúzását Európa közepén (természetesen ez az ő megfogalmazásuk szerint kizárólag “védelmi” jelleggel történnne). Mint ahogy azt Kivágóné is mondta… Ismerjük Kivágóné és a hozzá hasonlók stílusát, gondolkodásmódját….

  Fontos, hogy a lehető legpontosabban lássuk az egyes korszakok alatt lezajlott folyamatokat (esetenként emberiességi szempontból nézve szörnyűségeket), hogy adott esetben el tudjuk dönteni milyen berendezkedésű országban szeretnénk élni. 19 év nem túl hosszú idő, még azért ne teljesen “stabil” a helyzetünk a nyugati centrumban. Még sajnos jöhet olyan idő (ne adja Isten), hogy ismét fordulat következik be. Én próbálom magamat felkészíteni arra, hogy egy ilyen nem kívánt fordulat esetén (hogy értsd.:diktatúra és rémuralom visszatérése esetén) gyorsan meg tudjam hozni a megfelelő, de valószínűleg legfájdalmasabb döntéseket.

  Jelenleg egy átmeneti demokrácia élünk. Csak remélni tudom, hogy a demokratizálódás és a szabad világ kiépítése terén tett első bátortalan lépéseinket újabb követik a jövőben. Jó lenne ha nem omlana össze az a mostani politikai és gazdasági rendszer, erőtér, melynek tagjai lettünk mintegy két évtizede. A történelmet vizsgálva fokozatosan tárulnak fel előttem az emberi aljasság mérhetetlenül mély bugyrai, miközben azzal is tisztában vagyok, hogy az utóbbi évezredekben az emberiség soha nem látott, és szinte exponenciálisan növekvő fejlődést produkált (kisebb törésekkel). Az utóbbi 1000 évet vizsgálva pedig főleg az európai, kultúrkörre lehetünk a legbüszkébbek (majd a 18. század végétől ehhez csatlakozott az É-amerikai). Amihez egyébként mi is tartozunk, és ahova 1990-ben újra csatlakoztunk (még ha az intézményesített csatlakozás később is következett be).

  Úgy tűnik, hogy ebből a szempontból végre a helyünkre kerültünk.

  Kelet és nyugat határa most részben ismét a magyar-szerb, valamint magyar-ukrán határon található. Most mi a nyugati részhez tartozunk. Románia is, bár nekik teljesen új ez a helyzet, mert még soha nem tartoztak a nyugati érdekkörhöz. Ez maradjon is így, sőt ha lehetséges toljuk még egy kicsit keletebbre ezt a kelet-nyugat határt (mondjuk az orosz -ukrán határra). Idővel Szerbiának, Boszniának, Montenegrónak, Albániának, Koszovónak, és a vitatott státuszú Macedóniának is Európában lesz a helye. Törökországon meg el kell gondolkodni, jó lenne ha nem erősödnének meg a keleties gondolkodású vallási fanatikusok, és világi állam maradna. Nem szeretném, hogy a hátunkban legyen egy második Irán. Önmagában is elég szomorú és veszélyes, hogy Pakisztánhoz hasonló instabil, a társadalmi fejlődés szempontjából kőkorszaki állapotban vegetáló államoknak atomfegyverük van.

  Érdekes kérdések ezek. Ugye milyen messzire járunk már a 3,60-as kenyértől. Megrágtuk, majd a földre köptük. Hamarosan fontosabb dolgaink is leszenek ennél.

 24. Jeniszej szerint:

  Szabadok vagyunk! De szar az egész rendszer, úgy ahogy van!
  A bértollnokok meg írják a történelmet úgy, ahogy éppen elvárják tőlük.
  Mindent meg tudnak magyarázni persze, különböző szemszögből leakasztott halandzsával – mindig, ahogy kérik!
  “Nem baj majd az unokánknak jobb lesz!”

 25. atlétaa szerint:

  🙂

 26. csepeliiszap szerint:

  Kedves Gordon!

  A hsz-id végigolvastam, széleskörű tájékozottságról és az ehhez kapcsolodó kulturált véleménnyilvánításról teszel tanubizonyságot. Gondolataid folyományával nem mindenben értek egyet, de azért nem reagálok konkrétan, mert egyrészt nem súlyos nézetkülönbségekről van szó, másrészt tartok tőle, hogy a hosszúra, túl hosszúra nyúlt írásaid nem mindenki olvassa el, ebből adódóan meg is fojthatja a fórum olykor pezsgő, parázs hangulatát. Arról nem is szólva, hogy, mint máskor is tetted, most is messze eltérítetted a témát az eredeti cikkétől. Én továbbra is szívesen olvaslak, szólok hozzá(d), de egy feltétellel: ha az admin nyit egy “Elmélkedések” c. topikot. Ott aztán nyomhatnánk a billentyűket napestig.

  Tisztelettel üdvözöllek:
  csepeliiszap

 27. Gordon szerint:

  Kedves Csepeliiszap!

  Elfogadom a kritikádat, magam is érzem, hogy írásaimmal néha “túl sokat fogok”. Ezzel az erővel lassan már önálló blogot is írhatnék.

  Most egy ügy miatt szinte egész nap gép előtt voltam (épp szemináriumi dolgozatot írok egy bonyolult alkotmányjogi kérdésből). Annyival, amit ma ide beírtam (terjedelem szempontjából) már rég kész lennék a “házival” is.

 28. Jeniszej szerint:

  Szabadok vagyunk! De szar az egész rendszer, úgy ahogy van!
  A bértollnokok meg írják a történelmet úgy, ahogy éppen elvárják tőlük.
  Még, hogy türelmetlenek az emberek?

  “(maguknak is hazudnak, eltakarják szemüket és fülüket), és azonnali világmegváltást akarnak. Nem elégszenek meg a „ne rohanjunk, ne siessük, ne kapkodjunk” elvével. Nekik elkeseredésükben nem jó, nem elég egy esetleges kormányváltás, egy jövőbeni nyugodt, lassú építkezés, hanem azonnal akarnak mindent. Ki kell őket ábrándítanom: nem jön minden egy csapásra rendbe, nem is jöhet.
  A fenti azonnali jólétet és sikereket követelő emberek megragadtak annál a pontnál, amikor valakinek kevés a pénze, és erre azt a választ adja, hogy: „Az állam nyomjon több papírpénzt.” Ezt a nyilvánvaló pénzügyi ostobaságot sajnos még mindig nagyon sok ember beképzeli magának, mint gyors és hatékony megoldást. Büki, remélem te nem e szinten ragadtál meg.”

  A bértollnokok ezt írják manapság nem kel sietni!

  Csak az a baj, hogy húsz éve csak süllyedünk a korrupt hazudozó megélhetési politikusok miatt.
  Húsz éve kiárusítják, lopják az országot!
  A nagy tudású “Hofi szintről” egyik napról a másikra az emberek létbiztonsága inogott meg, kerültek nyomorúságos helyzetbe milliók!
  Húsz év nem elég, (egyharmad emberöltő), hogy egyáltalán látszódjon kis hazánkban az alagút végének fénye.
  Húsz éve folyamatosan vállunk a multik gyarmatává teszik ezt tudatosan.
  Kizsákmányolják kis hazánk polgárait, teszik földön futóvá a töke „pénzügyi szakemberei”.
  Igen a Magyarság tettei is egyik napról másikra változtatták meg Európa centrumában a világot.
  Talán elvárható az ”illetékes világtól, hogy szolgálataink alapján sorsunk jobbra fordulása ne száz év múlva következzék be!
  Igaz, hogy mindig magunkra maradtunk a történelmi időkben, de azért csak bizakodjunk.

 29. Gordon szerint:

  Jeniszej megint kezdi… úgy látszik nem volt még neki elég mára. A nyomorúságos helyet már bőven a rendszerváltoztatás előt megvolt (államcsőd- 1984). A forások ezt bizonyítják. 1990 óta azonban több tekintetben javultak a mutatóink (erről ma már írtam az öngyilkosságok száma kapcsán). Nem hiszem, hog az elmúlt 20 év csak a süllyedésről szólt volna (legfeljebb az elmúlt 7 év). Most csak ennyi, mert igyekszem visszafogni magam…

 30. Jeniszej szerint:

  Megjegyzés!
  Húsz év alatt ezek az emberek újjáépítették az országot az indoktalan eszeveszett szövetséges bombázások után.
  Új városok jelentek meg a térképen és még sok más – igaz ezt a világot joggal átkosnak hívjuk.
  Lelkesek voltak a fiatalok és bizakodtak az emberek.
  Sajnos sok volt abban az időben is a megélhetési politikus.
  Bizonyos értelemben nem volt jó világ.
  Most szabadok vagyunk csak szegények. De majd a krónikások megírják az igazat történelmi távlatból úgy száz év múlva.
  Mutatok vizsgálása helyett, sportoljunk. A fáradság az indulatokat lefékezi, visszafogottá tesz mindenkit!

 31. csepeliiszap szerint:

  Jeniszej:

  Sportolással elérhető, hogy a szürkeállomány is regenerálódjék, sőt van olyan sport, ahol az észre kifejezetten szükség van! Meg a létfenntartáshoz is… Van még a szilvapálinkádból???

 32. baniko21 szerint:

  Jeniszej!
  Remélem egyre többen látják a helyzetünket úgy ahogy Te is. Gordon
  csak a mai eszmét isteniti, de jó lenne, ha néha körülnézne maga körül
  a mindennapokat élő plebs körül is. Lehet, hogy Ő úgy érzi most szabad,
  nincsennek napi gondjai, mint legtöbbjünknek. Hiéna egyébként is dög-
  evő állat. Ha 10 embert megkérdezel, 7 azt mondja akkor neki sokkal
  jobb volt. Kiváncsi lennék, ha most ugynevezett forradalom törtne ki,
  azt a hatalom hogyan védené ki? Azután minek neveznék, forradalom
  vagy ellenforradalom? Lehetne boncolgatni, de a lényeg mégis csak az,
  hogy most nem megszállás alatt vagyunk, hanem a tőke teljesen eladó-
  sodott rabszolgája. A rabszolgának pedig az urai mindig megmondják
  mit tehet, és ha attól eltér retorziók érik. Hát így vagyunk ebben a nagy
  büdös demokráciában “szabadok”. Lehet, hogy ez jogász ésszel nem igy
  érzékelhető, de attól még igaz. Jobb napokat.

 33. Gordon szerint:

  Megjött banikó és szokásáshoz megint források nélkül érvel, mond nagyokat. Szegény továbbra sem hajlandó elismerni a tényt, hogy kedvenc rendszere már jóvel ’89 előtt csődbe ment. Olyan apróságokat is képes elereszteni a füle mellett, mint 1984-es fizetésképtelenségünk. Addigra már csak hitelből tudtuk finanszirozni a korábbi hiteleinket. Lassan most is ez a helyzet, mert a magyar baloldal 25 éven belül másodszorra is képes volt csődbe vinni az országot.

  Banikó! Ha most el vagyunk adósodva az úgynevett “tőkének” (ez már önmagában is buta megfogalmazás, hisz a tőke nem egy személy), akkor 1984-ben is el voltunk adósodva? Akkor is “rabszolgák” voltunk. Mert szerintem el voltunk neki adósodva. Pedig akkor még – sajnos – tartott a kedvenc rendszered, és a fiumei hiéna uralma (tudod aki arccal lefelé temetette a halottakat).

 34. Gordon szerint:

  Ja, és kedves banikó tudnod kell, hogy nem attól lesz igazad, hogy 10 emberből 7 veled ért egyet, hanem attól, hogy a mondandódat objektív forrásokkal is alá tudod támasztani (nem szubjektív élménybeszámolókkal, melyeket az idő valószínűleg már úgyis rég megszépített).

  Mivel nem tudod alátámasztani, ezért azt kell gondolnom, hogy nincs igazad.

 35. Jeniszej szerint:

  Grafikonok, jelentések rendelésre készült szedett-vedett kétes eredetü forrásokból vett bizonyitékok azok a frankok.
  Felülni hivatkozni mindenféle szinü haladzsának.
  Közben összehordani

 36. Gordon szerint:

  Nem hiszem, hogy például a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete, vagy a KSH szedett vedett forrás lenne. Főleg annak aki egyébként soha semmilyen forrást nem nevezett meg még a mai vitánkban.

 37. Gordon szerint:

  Jeniszej.

  Nyugodtan gondold csak azt, hogy ha majd holnaptól 10 emberből mondjuk 7 megszavazza, hogy a nyomda kétszer annyi papírpénzt állítson elő, akkor majd kétszer annyi lehet a jövedelmed és kétszer olyan jól fogsz élni mint most. A hozzád és Banikóhoz hasonlók ezt is elhiszik.

 38. Jeniszej szerint:

  ————-
  – minden zagyvaságot úgy általában a világ minden részéből, az északi sarktól a déli sarkig.
  – Közben nem észrevenni, hogy az ördög az apró részletekben van.
  Kevés gyakorlatiassággal hinteni az igét, meg bizonyítani, hogy minden másképp van, mint gondoljuk.
  Szinte mániákusan mindent jobban tudni, – persze ez önmagában dicséretes is lehet.
  Csak az előadás fellengzős módja, hagy kivetni valót maga után.
  Ettől persze nem dől össze a világ”Tanult embertől” ilyen modor kicsit bántóan hat azonos oldalon állókra is!

 39. Jeniszej szerint:

  ———-
  Tényleg azt hiszed, hogy nyomtatják a pénzt?
  Ne kajáltass! – ezt már az alsósok sem hinnék el neked.
  Tényleg mit kerestél a fentebb említett intézményben?
  Csak nem problémáid vannak?

 40. Gordon szerint:

  “A hsz-id végigolvastam, széleskörű tájékozottságról és az ehhez kapcsolodó kulturált véleménnyilvánításról teszel tanubizonyságot.”
  /Csepeliiszap/

  Látod máris objektív módon (források felhasználásával) megcáfoltam, hogy nem mindenki ért egyet veled abban, hogy a stílusom változtatásra szorul.

  Ha 10 aktív szavazati joggal rendelkező emberből 7 megszavazná Magyarországon, hogy változtatnom kell a stílusomon, akkor sem változtatnék rajta. Főleg, hogy ebben a témában nem is lehet népszavaztatni.

  Továbbra is várom a vitánk témáihoz kapcsolódó, és az általam felsorakoztatottakkal ellentétes tartalmú forrásaidat. Kérlek ne habozz, linkeld be.

 41. Gordon szerint:

  Látod a hozzád hasonló szűklátókörű ember hiszi csupán azt, hogy ha valaki egy intézetre hivatkozik, akkor biztos ott is járt. Az adott hsz-emben belinkeltem a forrást, amiben az intézet vezetője nyilatkozik. Nem kell ahhoz “ott járnom”, hogy az egyes szakmai eredményeket megismerhessem. Vannak ugyanis kommunikációs csatornák, melyeken keresztül publikálják azokat. Bár te nyilvánvalóan nem használod ezeket a kommunikációs csatornákat, csupán a 3,60-as kenyeret majszolgatod nagy örömmel.

  A “pénznyomda” kifejezés általánosan elfogadott újságírói és egyéb szakmai körökben.

  Egy példa az MNB honlapjáról:

  “Bár napjainkban egyre jobban elterjednek a pénzhelyettesítô eszközök (bankkártya, elektronikus pénztárca stb.), azért a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik a gazdaságban, tehát a pénzkibocsátás, a pénznyomtatás megszervezése továbbra is a központi bankok egyik meghatározó feladata maradt”

  http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_lk_filmek

  Persze azon sem lepődnék meg, hogy ha a hozzád hasonló egyszerű emberek azt hinnék, hogy az érméket is nyomtatják.

  Látod, látod. Ha hallgattál volna, akkor megint bölcs maradtál volna. Vagy írj az mnb.hu-nak, hogy vajon azt gondolják-e, hogy nyomtatják a pénzt.

 42. Jeniszej szerint:

  Nagyon megijedtem, hogy valóban valamilyen baj van.
  Ilyen mániákusan a pénz nyomtatásával foglalkozni?
  Igaz baj akkor kezdődik ha “Napoleonak” képzeli magát valaki.
  Holtig tanul a szegény egyszerű ember!
  Tényleg csak úgy belinkeltél és minden simán ment?
  Nahát! Ki hitte volna?
  Itt felénk a linkelés az hazugságot jelent – tájszólással.
  Tájékoztatattak, hogy az alkalmazott gyógyszer fogyasztása milyen mértékben nőt meg?

 43. Jeniszej szerint:

  Kedves pénz mániákus tudós hsz!
  Tévedtél!
  Ahol a pénz készül, azt úgy hívják Pénzverde.
  Ahol pénzt hamisítanak az a nyomda.
  “linkeljél be!”
  http://www.karpatinfo.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19600

 44. baniko21 szerint:

  Gordon!
  Csak tájékoztatásul közlöm veled, hogy bár akkor abban a rendszerben
  még fiatal voltam, láttam a jó és a rossz dolgokat. Akkori vezetőim sze-
  rint én egy ellenzéki személynek számítottam. Gondolod, hogy ezek után lehet engem elfogultnak nevezni a megdöntött rendszer mellett?
  Tudod én is azt hittem, hogy lehet ezt jobban is csinálni. Nem jött be!
  Részigazságokat írsz. Volt valóban 20 milliárd adóssága Magyarországnak,
  de mindenki tudta mire ment el az a pénz. Most közel 200 milliárd adós-
  ság van, de nem tudod kinek a zsebébe vándorolt. Légy egy kicsit re-
  álisabb a dolgok megitélése érdekében. Ahogy hsz-idből kivettem jogi
  ember vagy, hidd el ha egy kicsit elvonatkoztatsz a politikától és a
  puszta tényeket nézed, talán kicsit jobban megérted az emberek mai
  hozzáállását a jelenlegi élethez. Egyébként nincs szándékomban, hogy
  írásaimmal kihozzalak a sodrodból. Valahogy úgy érzem süt irányomban
  belőled az a vágy, hogy sértegessél. Ha én indulat nélkül elolvasom a
  Te lekezelő hsz-idet, kérlek fogadd el az én gondolataimat is, lehet, hogy
  primitivebb vagyok mint Te, de azért gondolkozni én is tudok.
  Üdv.

 45. Gordon szerint:

  Kedves Jeniszej!
  Akkor majd szólj a Magyar Nemzeti Banknak, hogy javítsa ki a honlapját, mert Jeniszej szerint hibás a megfogalmazás. Valószínűleg körberöhögnek majd…

  Ki kell ábrándítsalak egyébként, mert a papírpénzt a mai napig nyomtatják. Különböző nyomóformák vannak.
  Lásd..
  http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_lk_penzkeszites

  A papírpénz “a pénzérméktől eredetileg leginkább abban tért el, hogy nem rendelkezett inherens értékkel (értékét nem az anyaga hordozta), így – típustól függően – ígéret vagy kényszer tette őket forgalomképessé. A ma forgalomban lévő érmék többsége sem rendelkezik saját értékkel, így ebből a szempontból közelebb állnak a pénzjegyekhez, mint az értékpénzekhez.”
  Lásd.:
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADrp%C3%A9nz

  Mindenesetre érdekes, hogy csupán egy a papírpénz nyomtatásával kapcsolatos hamisítási ügyet tudtál belinkelni, de a Magyar Nemzeti Bank (egyáltalán tudod mi az?) honlapjáról származó forrás felett viszont simán átlépsz. Nem újságműveltségnek hívják az ilyet?

  Amiről te azt írtad, hogy :
  ”Ahol a pénz készül, azt úgy hívják Pénzverde.
  Ahol pénzt hamisítanak az a nyomda.”

  Szerintem ez egy kicsit bonyolultabb azért. Nagyjából arról szólhat, hogy hagyománytiszteletből megtartották a pénzverde kifejezést. Bár szakmai körökben használatos, és teljesen elfogadott a pénznyomda kifejezés is. Két teljesen különböző eljárás van tehát, melyből mind a kettőt alkalmazzák. A történelem során először a vert pénz jelent meg, majd a mai források szerint mintegy 1700 év múlva a papírpénz.

  De legalább végre linkeltél. Ennek ellenére továbbra is várom a vitánk témáihoz kapcsolódó, és az általam felsorakoztatottakkal ellentétes tartalmú forrásaidat. Kérlek ne habozz, linkeld azokat is.

  Egyébként felesleges megsértődnöd, hisz nem is veled beszélgettem, amikor tegnap feljöttél és belém kötöttél. A múltkor is ezt csináltad, majd megsértődve elvonultál. Én legalább alá tudom támasztani azt amiről beszélek. Tényleg felesleges megsértődnöd.

  Azt írtad:

  „Tényleg azt hiszed, hogy nyomtatják a pénzt?
  Ne kajáltass! – ezt már az alsósok sem hinnék el neked.”

  Bármennyire is fáj neked, de a papírpénzt bizony nyomtatják, ezt még az alsósok is elhiszik, ha olvassák pl. a National Geographic:

  „A bankjegyek nyomtatása is különleges folyamat, háromféle nyomdai eljárást (sík-, magas- és metszetmélynyomtatást) is alkalmaznak.

  A nyomtatás során a bankjegyekre kerülő biztonsági elemek a következők: mikroírás; illeszkedőjelek; a csak nagyítóval látható rejtett képek; a csökkent látóképességűeket segítő azonosító jelek; nyomatok különleges optikai tulajdonságú festékkel, amelynek köszönhetően a rátekintés szögétől függően változik a bankjegy színe; holografikus hatású fémcsík, és végül az UV-fény alatt fluoreszkáló nyomatok.”

  Lásd.: http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&id=7592

  Lehet hogy te nem olvasod, mert ez is egy „kétes forrás” számodra. Nem is értettem, hogy miért kezdtél bele ebbe a „pénzt nem nyomtatják” dumába.

  Van a másik eljárás, az érmekészítés. Jelen hozzászólásom első felében már szóltam a papírpénz és az érme közti különbségekről, és hasonlóságokról.

  Látod, felesleges volt tovább provokálnod a vitát…

 46. Jeniszej szerint:

  ———–
  Nehéz volt kitanulni “belinkelni” a problémád, bár nem hiszem, hogy rajtad kívül valaki mást is érdekelne legfőképp ilyen hosszú lére fogott szöveg.(bértollnok)
  De lehet, hogy titkon még mindig kételkedsz azon, hogy a “valódi” pénzt verik!
  A Csokoládé napóleon aranyakat, meg eurókat nyomják a kis iskolásoknak.

 47. Jeniszej szerint:

  Tisztelt Banikó!
  Barátunk vonatkozásában tévedsz!

  „Gordon
  csak a mai eszmét isteníti, de jó lenne, ha néha körülnézne maga körül.”

  – Nem istenit, Ő senkit!
  Ellenkezési mániában szenved.
  Eszeveszett képességgel „linkel, belinkel” bekattint adatokat, gyűjt, les figyel és dicsekszik látszólagos tudásával!
  Csak egy baj van összefüggéseiben, nem ismeri fel az éppen aktuális ellenkezni valóját.
  Persze attól, hogy Ő nem érzékeli a való világot attól még igen nagy bajba, sodorták az országot!
  Sz-ar a rendszer, úgy ahogy van! Nem érdemes toldozgatni, foltozgatni „szép lassan „, megint egy emberöltőt kitöltő idő alatt.(majd az unokáink… stb.)
  Igaza van annak, aki azt hirdeti E z i g y n e m m e h e t o v á b b !

 48. csepeliiszap szerint:

  Köszöntsük sok -sok szertettel az Édesanyákat!

 49. miska72 szerint:

  E L É G V O L T !

 50. Gordon szerint:

  Banikó!

  Nem istenitem a rendszert. A konzervatív gondolkdásnak egyébként is része a demokrácia szkepszis. Ez az én gondolkodásomban is jelen van.

  Egy ponton ismét javítanálak:
  Az előző rendszert nem megbuktatták, hanem saját kudarca miatt omlott össze. Hiába no, mindig is hiányzott a megfelelő fundamentum. Az összeomlás csak idő kérdése volt.

 51. infósferi szerint:

  A régi csődje azért következett be, mert szétosztották a javakat, majd a felvett hiteleket az emberek között.
  Ma a javakat, majd a felvett hiteleket is elosztották, csak célirányosan (klientúra, szavazóbázis) és sokkal egyenletlenebbül.
  Az összeharácsolt milliárdokat senki nem tudja felélni, de ezreket foszt meg az emberibb élettől.
  Kormányok jöhetnek-mehetnek, a mohóság marad.

 52. baniko21 szerint:

  Gordon!
  Ha Te mereven ragaszkodsz a konzervatizmusmos, a Te dolgod.
  A konzervatív úgy gondolom azt jelenti: maradi, ragaszkodás egy bizo-
  nyos megszokáshoz. Csakhogy az embert különféle hatások érik, azt
  lereagálja, és változik, akár tetszik, akár nem. Aki ezzel nem így van
  azt hivják konzervatívnak, maradinak.
  Ha gondolod, taglaljuk egy kicsit gazdaságilag a rendszerváltás körül-
  ményeit. A hidegháborút felváltotta “nyugat” részéről a gazdasági hábo-
  rú. A nyolcvanas években rákényszerültünk a nyugat gazdasági segít-
  ségére. Adtak boldogan, mi pedig jól éltünk. Megjelentek az “amerikás
  magyarok” is segíteni. Jó képességü fiatalok tanulását (Soros, stb)
  finanszirozták. Na nem teljesen önzetlenűl. A párt vezetésében is talál-
  tak megfelelő alanyokat vezető beosztásban, ezekből lettek a “reform
  kommunistának” titulált egyedek. Az itt élő konzervatívak is megtették
  a maguk feladatát. Gondolod véletlenül ment végbe csakúgy hirtelen
  a rendszerváltásnak csúfolt valami? Ja és teljes ellenállás nélkül? Tedd
  szivedre a kezed, és merd azt mondani, hogy 89-90-ben egyszer is
  elhangzott, hogy itt a kapitalizmust fogunk megvalósitani? Az embereket
  már akkor palira vették, olyanra szavaztatták meg, amiről szó sem volt.
  Gondolod az a közel másfél millió ember aki elvesztette a munkahelyét,-
  rögtön az ujvilágban- hozsannázott miatta? Vagy a most folyamatosan
  elbocsájtott emberek azt mondanák jó ez így? Szerinted jó ez így?

 53. baniko21 szerint:

  Gordon! elnézést az első sorban a helyes szó a komzervatizmusodhoz

Itt lehet hozzászólni !